belgie

 • Hugo Schilz was beter advocaat geworden

  IMGA0021

  Hebben de afstammelingen van extreem-rechts in Vlaanderen de politieke strijd tegen hun tegenstanders, de links-Belgisistische krachten bijna gewonnen ? Die oude kleine Volksunie, daar is al wat van voortgekomen. Hun ex-leden bepalen mee de agenda's van alle grote traditionele partijen. Van een land met één regering van 12 ministers is de ministaat België uitgegroeid tot een onontwarbaar kluwen met 64 ministers en staatssecretarissen. Politiek als winstgevend bedrijf voor de politieke klasse. Een regering vormen bijna onmogelijk.

  Alleen Groen, SPA-rood en de PVDA, als enig overgebleven unitaire partij bieden nog weerstand tegen bijvoorbeeld een gescheiden sociale zekerheid. In woord zijn de traditionele partijen tegen een scheiding van het land, maar hun programma's zitten vol met voorstellen die een boedelscheiding korterbij brengen...het programma van Groen! in veel mindere mate. Maar hoe gaat dat er na regeringsonderhandelingen uitzien...op voorwaarde dat dit maal het Vlaams Belang of LDD niet eerst aan zet is.

  In recente programma's over collaboratie wordt nogal licht over de feiten heengegaan. Betrokken collaborateurs of hun afstammelingen, die, het moet gezegd geen schuld treft; wordt gevraagd of ze ,indien het geval zich weer zou voordoen, ze weer met nazis tegen 'de Russen' of 'het communisme' zouden gaan vechten. De antwoorden en dialogen die volgen gingen allen in de richting van 'het is wel te begrijpen dat',en 'gezien hun leeftijd' en 'de invloed van een deel van de clerus' en 'de werkloosheid'...enz. Bon, we moeten de spons over heel dat tijdperk halen en vergeven natuurlijk, de toekomst is wat telt...maar vergeten mogen we de rotzooi van toen; die van tijd tot tijd de neiging heeft weer de kop op te steken, NIET. Er bestaan in Vlaanderen gemeenten met zoveel slachtoffer van de collaboratie, dat de VU er nooit één stem haalde.

  Al die romantisch gebrachtte aandacht voor de autobiografie van Hugo Schiltz, kunnen we best missen. De man mag zijn sympathie en lidmaatschap van extreem-rechts dan al overwonnen hebben, het resultaat van de partij die hij oprichtte, was dat er zoiets als een Vlaams Blok uit voorkwam. Geef liever U geld aan de boeken van bepaalde van onze progressieve mensen die een analyse en oplossingen brengen over wat er nu met de wereld aan de hand is, en hoe we daar in plaats van door mensen te verdelen in Walen,Brusselaars, Duitsers en Vlamingen, werkelijk iets kunnen aan doen.

  Hugo Schilz was ongetwijfeld een minzaam man, maar in de politiek mag je je daar niet op blind staren, want dat is gewoonlijk misleiding. Een winkelier is ook altijd vriendelijk, maar de kwaliteit van wat hij verkoopt is van belang. En wat verkopen uiteindelijk al die ultraVlaamse politici...: de voorgestelde besparingsmaatregelen op kap van de gewone man van het patronaat en UNIZO. De Vlaams minister-president, ook een minzaam man en de vorige vrouwelijke minister van economie, ook een liefogende vrouw, werden op die posten gedropt zonder zelfs aan verkiezingen deel te nemen.

  Politici met een communautaire agenda, mogen dan wel al voor kartels met sociaal-democraten kiezen, ze eindigen altijd in de logica van het neoliberalisme...zoals de jongste telg van de Volksunie-erfenis, de Sociaal Liberale Partij, niet met de LSP te verwarren. De zoon van H.Schilz begint zijn carrière in de door nog een ex-VU-er gegijzelde VLD. De vlaams-nationalisten zitten dan wel niet in de regering, maar ze DREIGEN WEER na 7 juni, het land dagenlang te gijzelen. Door op hen te stemmen gaan we het sociale Europa geen plezier doen.

  Gesteld dat Vlaanderen een dag 'solo' gaat en door een 40tal ministers geregeerd wordt, waaronder 35%zonen en dochters van vroegere politieke bonzen (niks op tegen, maar het valt toch op dat we ook daar met een soort monarchie beginnen werken)...dan geeft dat maar één voordeel...we kunnen wat zogezegd fout gaat, of zo wordt voorgesteld niet meer op Walen of zo steken...gegarandeerd dat de andersgekleurde mens dan iweer meer n het vizier zal lopen.

  Laten we de jonge allochtonen, zoals we ze moeten noemen, even zelf aan het woord :

  Jonge mensen met roots in de mediterane landen, Noord-Afrika, Congo over Vlaamse politiek :

  http://mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=25142&cHash=3832a6cbec

  DSCN0679
   

  octo 29/05/09 vrijdag

 • België na verkiezingen onbestuurbaar ?

  IMGA0039

  België na verkiezingen onbestuurbaar ?

   Op basis van mijn hypotetische voorspelling van de verkiezingsuitslag voor 7juni09, zal het Vlaams Blok (ik blijf het zo noemen, zij de beul, het werkvolk op de blok) de volgende premier mogen leveren.  België is echter Tsjechoslovakije niet, België heeft Brussel en Brussel mag geen Libanon of Sarajevo worden…het concert van Belgavox voor eenheid van België heeft zin, al willen NVA-separatisten de VRT-steun daaraan censureren.

  In feite hoopt een mens altijd dat kiezers meer sociaal bewustzijn krijgen, als ze zien dat hun vertegenwoordigers toplonen verdedigen en cado’s aan voorheen miljardenwinsten makende banken uitdelen. Wij Belgen en zeker de Vlamingen echter, lijken voor een deel een masochistische reflex te hebben en blijven voor dergelijke lieden stemmen of stemmen bij wijze van het spuwen van gal al foert-zeggend met de buik.  “Ah de regering vindt het VB en LDD niet aanvaardbaar… “dan maar een donkerblauw of bruin bolletje” !

  Zie hier tot welk een nieuwe soort afleveringen van “hoe vormen we een regering” dit in Vlaanderen zou kunnen leiden :

  Wegens het wereldrecord knoeien om een regering te vormen en vele wetsvoorstellen die werden gelanceerd en dan na onderlinge ruzie weer afgeblazen en de schandalitis van de laatste maanden :

  VB : 16,20 %  LDD : 15,30% CD&V : 14,50 %  SPA  12,40 % (zonder SPA rood zou het nog erger kunnen uitvallen) VLD 12,20%  NVA 5,20 (met dank aan de ‘slimste mens optredens’ die hun voorzitter rehabiliteerden na zijn pogingen het land doen uiteen te vallen). Inhoudelijke democratie is iets anders.

  Wegens het feit dat toch een pak mensen aan een eerlijker aanpak toe zijn  en walgen van de miljarden die op de beurzen verbrast werden, wegens de stijgende werkloosheid, de milieuproblemen (varkensgriep door industrialisering landbouw, klimaat..), …

  GROEN : 14,20 %  PVDA 6,70 %  LSP 0,90 %

  Koning Albert zal het VB al zien aankomen op het paleis. Aangezien het gekroonde hoofd dat niet zal zien zitten en het VB ook niet, zou men meteen in een nooit geziene crisis komen te zitten. Misschien gaat het VB over tot een nieuwe taktiek en stelt ze de splitsing van het land nog even uit om toch maar mee te kunnen regeren dit maal.  Nieuwe redder in nood zou dan LDD kunnen worden, wiens ego tot nooit geziene proporties zal worden opgeblazen.  CD&V zou eigenlijk tevreden zijn dat een ander het vormen van de regering leiden mag, want ze hebben de vorige keer al gezichtsverlies genoeg geleden. De SPA zal niet mee willen in een regeringsboot stappen, want in haar rangen heerst een paleisrevolutie, wegens het feit dat SPA rood voorman Eric Debruyn verkozen is geraakt en de overige spa_ROOD  kandidaten ook vanop moeilijk verkiesbare plaatsen ook goed scoorden.      Dus zullen de VLD-ers, niet meer onder leiding van Bart Somers, maar onder leiding Dirk Van Mechelen uiteindelijk toch met hun blauwbruine rivalen in de regeringsboot moeten stappen, wil het land niet kompleet op zijn gat vallen.

  Reken zelf maar even uit wat er mogelijk is, op basis van zo een uitslag, er blijft niet veel anders meer over als men het roer niet aan het VB wil overlaten. Wat geschipper met de NVA en wat goedkope lokmiddelen om GROEN enkele van haar voorstellen te gelde laten te maken misschien, maar that’s it !  Daar heeft de progressieve kiezer echter niet meteen een boodschap aan.  Zijn vertegenwoordigers wachten in het beste geval nog een paar jaar oppositie. Herbronnen noemt dat dan.  Misschien komt daar dan wel een meer links programma en bijgevolg meer stemmenwinst bij de volgende verkiezingen uit voort…, nog meer stemmen voor socioloog Peter Mertens (met PVDA en zijn 15 gemeenteraadsleden toch niet in VRT stemtest te vinden nota bene) en zijn zusterpartij in Wallonië waar men de corruptie in een deel van de PS ook beu is. Maar dan zijn we weer een paar jaar verder en wie weet stoppen we ons geld dan weer niet onder ons bed !

  Nota Bene. SLP,UF,CAP,BA en BUB doen ook mee volledigheidshalve.      Nota Bene : voor diegenen die zin hebben in een echte stemtest, om zelf de grote lijnen voor een toekomstig regeerprogramma te bepalen, nog een internettipje   :   http://bloggen.be/conscience2008 

  Octo 13/05/09