belemmering inzicht en inspraak

 • Belemmering inzichten & inspraak

  Foto 3

  Problemen die inzicht en inspraak belemmeren

  Deze keer geen bijdrage over de invloed van de media op het wereldbeeld van mensen, ook niet over de levensduurte voor een groeiend aantal mensen, maar over hun persoonlijke leefwereld.   De politieke wereld weet drommels goed dat misschien wel ongeveer de helft van de mensen zodanig met hun eigen leefwereld bezig is dat deze groep zich qua politieke keuze niet zozeer op inhoud dan wel op de populariteit van enkele gezichten richt.  Hun stemgedrag is eerder gebaseerd op rancune en wisselende proteststemmen dan op een beduidende verandering van het beleid.

  Enorm veel ouderen bijvoorbeeld, staan in voor de verzorging van hun partners en kunnen zelf niet al te best meer uit de voeten.  Ze zijn al blij dat ze hier en daar wat hulp van het sociale netwerk krijgen.  Hun geestdrift en de energie om nog wat van de wereld willen te begrijpen maakt langzaam plaats voor een soort apathie in het licht van allerlei kwaaltjes en het naderende levenseinde.  De hoop op beterschap na het leven heeft met de tanende invloed van de religie ook een flinke deuk gekregen.  De belangstelling voor het soort filosofie dat in de vorderingen van de wetenschap gedurende de laatste twee decennia ook een spirituele meerwaarde ontdekte, kan heel klein genoemd worden.  Nochtans zou de levensmotivatie van die groep mensen door een belangstelling in al die dingen een flinke bijdrage aan hun gezondheid kunnen vormen.

  De berichtgeving overdonderd hen met negatieve gebeurtenissen zonder een flinke portie aandacht voor de onderliggende problemen.  Als er niet tal van vrijwilligers zoals de mensen uit Ziekenzorg of de verenigingen voor gepensioneerden en anderen bestonden, zouden deze mensen kompleet vereenzamen. Het sociale leven van het grootste deel van de ouderen staat vooral in het teken van de gezelligheid en infoävonden over hoe de wereld politiek in mekaar zit zijn uitzonderingen.  De laag mensen boven de zestig jaar die de mogelijkheden van het internet ten volle benutten is uiterst dun, een situatie die er eerst binnen een tiental jaren anders zou kunnen gaan uitzien.

  Ook de relationele problemen van oudere, zowel als jongere mensen, houden hen van de nodige sociale betrokkenheid af.  Te vaak worden die problemen oeverloos herleid tot praktische problemen zoals geldkwesties in plaats van te worden gezien als het resultaat van een deel negatieve emoties waar elkeen op zijn manier in meerdere of mindere mate nog zit.  Zolang dat allemaal onvoldoende wordt begrepen komt men ook niet toe aan het begrijpen van de eigen verhaallijnen in het leven, kwesties waarvan de wortels ook tot in vorige generaties kunnen teruggaan.  Een heel pak Vlamingen heeft zich nog op het persoonlijke, nog op het politieke vlak leren uiten. Een vierhondertal jaar geleden werden onze streken onder de knoet van de strenge Vaticaanse leer gehouden, in tegenstelling tot de Nederlanders die het recht opeisten om te ‘protesteren’ en de bijbel op een kritischer manier te gaan lezen.  Misschien ook daarom dat ze ondertussen politiek gezien veel progressiever reageren.  Ze zijn ook vaak gewoon spontaner.  Een Vlaming die ergens ietwat harde sandwiches of zo krijgt voorgeschoteld, zal die opeten.  De gemiddelde Nederlander zou gewoon protesteren en zeggen ‘dat die broodjes niet te vreten zijn’ bijvoorbeeld en hij zou er andere krijgen.  Ons heeft menvoor een stuk binnen de cultuur van het lijden en afzien en de kritiekloze  gehoorzaamheid grootgebracht.  Ook de invloed van dit soort collectief geheugen  neemt gelukkig met de jaren af.  Wat er als positiefs in de plaats voor kwam is nog de vraag.  Na eeuwen onderdrukking kregen we een zekere welstand en werden we verslaafd aan een aantal bezigheden die de tijd dat we in bewustmakende dingen kunnen steken ernstig hebben aangetast…kijk maar naar de cijfers van de miljoenen soorten computergames die we kochten.  Dat kan toch ook niet de bedoeling van het leven zijn, geëntertaind worden van in de wieg tot aan de …overgang ?  Spijtig dat er niet ergens in de Koran of de Bijbel of waar dan ook staat dat de moeite dat men  doet om op persoonlijk en collectief vlak een betere wereld na te laten in het mogelijke ‘andere leven’ niets dan voordeel opleveren zal.  Als ezels dienen we vaak precies een wortel te worden voorgehouden voordat we bereid zijn bepaalde stappen in de richting van, in dit geval, bewustzijnsverruiming te doen.  Van het leven houden is er een mateloze interesse voor tonen…hoe meer mensen dit beseffen, hoe meer er in progressieve zin situaties  en mensen veranderen kunnen.  Tot besluit, jong of oud, wordt nooit levensmoe. Wil je aan de slag, bezoek dan bijvoorbeeld de links in het artikeltje hieronder...tussen je favoriete tvprogramma's door.

  Octo 14/01/2009

  Waarom is dit nieuws geen topitem ?

  Gaza en gasleveringen zijn niet de enige nieuwsitems . De wereld is ontzettend groot en klein tegelijk geworden, tal van onrustwekkende gebeurtenissen krijgen amper aandacht. Dat is sinds 'mijnheugenis' altijd al zo geweest want mensen met veel mediamogelijkheden rondom hen, willen voornamelijk vermaakt worden en daar speelt de media dan op in. Welk nieuws misten we zoal ?

  In het Nepal van na de omwentelingen die de linkse oppositie aan de macht brachten, boekte men vooruitgang op vlak van gezondheidszorg :

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23650&cHash=94e8db2d9a

  Volgens recente onthullingen moedigde de legertop moorden op ongewapende burgers aan met medeweten van de CIA.  Waarom is dit geen wereldnieuws ? Change ? Yes we hope !  :

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23651&cHash=51596b4652

  In Ethiopië verwacht men een nieuwe golf van geweld :

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23652&cHash=b30c11caa0

  In Somalië kwamen al tien keer meer mensen om dan in Gaza en deed de USnavy hevig mee met beschieten :

  http://www.pvda.be/nl/nieuws/artikel/article/somalie-mislukking-van-vs-politiek.html

  We hebben natuurlijk gehoord dat de Tamiltijgers bijna verslagen zouden zijn, maar niet van de jacht op journalisten in Sri Lanka. :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/01/13/srilanka.html

  In Assam, India dreigen allerhande tegenstellingen te ontsporen :

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23660&cHash=e0c6a07b66