basistekst filosofisch verzet

 • Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs

  100_0575

  W e r e l d g e n o o t, Werkloos ? Tijd om je af te vragen waarom ? Teveel werk, altijd meer op minder tijd presteren ? Je wordt tot een helse konkurrentie met je collega's of andere boeren of ondernemers verplicht ? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen ? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via één president, zelfs tegen zijn congres in, puinhopen aanricht ? Of je vraagt je af hoe een partijleider en premier tegen de meerderheid van zijn partijleden in mee ten oorlog kan trekken ?

  Je denkt : 'leven en werken in zo'n wereld...dat kan toch de bedoeling van het leven niet zijn'. ? Je ziet de zin van het werk dat je doet misschien niet zitten…en je vindt zo maar dadelijk niets anders. Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg of een oplossing heeft...of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd.

   Je vindt dat het onderwijs en de pers je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse leven niet kunnen verklaren. Ook je sociale en persoonlijke relaties zijn niet gebaat met al die omstandigheden. Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten waarvan je vindt dat ze de mens afstompen beu en je wil daar ,om te beginnen , bij je eigen iets aan doen.

  Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen ; omdat ook in andere mensen en in andere gezinnen en in andere werkeenheden en in andere landen…dezelfde vragen zich soms nog schrijnender en dringender lijken te stellen.

  Jij hebt geen drug meer nodig : je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op zelfmedelijden en ijdelheid gebaseerde emotionele navelstaarderij en opgefokte konsumptiedrang je kritische zin en je eigen innerlijke verdieping in de weg staan. Kortom ; je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen…en je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten.

  de bewuste keuze Je wil je best inzetten voor een betere wereld, zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling. Als die wereld er dan maar niet uitziet zoals de wereld nu. Afgejakker op het werk, teveel gebrek aan interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen en studeren. Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Plat imbeciel vermaak, sensatie voor alles. Weinig diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het individu overblijft en met de poen gaat lopen...een bestudering van de menselijke psychologie om er geld mee te verdienen...hoera hoera wat amuseren we ons binnen het kader van 't geldimperialisme. Valse spanningen opbouwen om ons van klassegenoten of anderstaligen of andersgelovigen te scheiden. Nog meer reklame in onze hoofden jagen om ons nog meer te doen kopen...dat proces mag niet stil vallen of het GELDsysteem valt op zijn gat.

   Je inzetten voor een wereld waar geen gekken om een oorlog vragen omdat een oorlog weer voor werk zou zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van de machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, god, socialisme en zoveel meer... voor de doeleinden van de spekulatie. 't Is allemaal niet de bedoeling dat dit zo blijft.

  vote for change !

  http://www.bloggen.be/conscience2008

   

  Fellow World  occupier

  Jobless? Time to wonder why ? Too much work, always producing more in less time ? Forced into a cruel competition with co-workers, other farmers or businessmen ? You ask yourself why all that war and poverty ? You wonder why a president or head of state can put the war machine in action against the will of the congress, parliament or the population ?  You wonder why a party leader against the majority of his party members can go to war ? 

  Maybe you think ‘living and working in such a world, that cannot be the meaning of life ? Maybe you cannot see the sense of the work you are doing…and you  cannot find another job easily ?  You cannot find a political party or trade union that offers you a larger picture of the global situation or solutions …or the ones who real have a valuable opposition seem to be  acting apart from each other ?  you think that the official education system doesn’t focus enough on all those problems and offers no accurate explanation about politics and daily life ?  Your social and personal relations do not benefit from all these circumstances. 

  You are fed up seeing certain TV programs, reading some kind of newspapers or you want to stop with certain habits that make your life more negative ? You want to do something about  this, starting with yourself. You realize that a human being is not a robot designed to work and you want to come up for yourself and others; because of the fact that the same difficulties arise in other families, with other people in other countries and working units…the same questions seem to touch others in a more awful way, depending on where one lives.

  You don’t need a drug any more to get away from it all.  You knaw from your own experience that concentrating too much on your personal problems concerning negative emotions all around can put you down, leaving one  in a mood of self pity . You know that being obsessed with wanting to buy too much stuff can attack your objective judgment and criticism, even your inner evolution as the unique soul you are.

  In short, you are conscious about a number of things that keep you away from developing a broader consciousness and you realize that you need fellow-thinkers to put all that consciousness in a growing number of people and action. You can make a conscious choice.  You do want to get involved in making this a better world without war and poverty and more real happiness, less pollution of all kind .  You want a world with less stress at work and at home, more time for reading about the rest of the world and all kind of thing, more time for cultural things . 

  We can experience life in a more complete way.  No ordinary idiot entertainment based on sensation with too little inner content. No more shows where there is being taught how to eliminate others in order to see some individual run away with the big money…in order to teach us that such attitudes ought to be our way of life.  No false divisions based on race, nationality, religion or economical power.  No more that terrible amount of publicity on our TV screens.  No more that economical way of life that says ‘buy more or there will be an economical crises’.  No more war because it provides jobs…no should that business down internationally, no more arms production and arms trade.  Only police should be armed.  No more media using a part of the truth mixed with lies.  No more misuse of the values behind words  as socialism, god, religion, philosophy …in order to keep the system of speculating with money and material values in place.  It is not the intention of world history to keep the evil that is being promoted in place.

  Vote for a change, yes you can vote for a political program yourself before in a second round you can vote for  the ones having to implicate and control it.  You can vote on project lists instead of party lists.  Participate on a worldwide referendum :

   Go to  http://www.bloggen.be/conscience2008   philosophical  resistance    octo

   

  Gastauteurs : Nieuws over antiglobalisten en hun top

  http://www.indymedia.be/nl/node/31344

  http://www.indymedia.be/nl/node/31330

  http://www.indymedia.be/nl/node/31388

  …en over Gaza en gas, voor wie nog wat aankan :

  http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=forum&rec=1231862456&display=record

  met dank aan http://www.indymedia.be en

  http://www.lef-online.be