arbeidsmakt

 • De arbeidsmarkt, een andere visie

  youtube filmpje : één van de onopgeloste problemen, werk genoeg.               Prettig weekend en bedankt voor de groeiende interesse dear readers

  Miljoenen en miljoenen werklozen, telt deze wereldsamenleving. We zouden als maar meer moeten kopen en lenen om het systeem van produktie en consumptie in leven te houden. Zonder groei, komt het systeem in de problemen, zoals de afgelopen paar jaar duidelijk werd. Alhoewel er momenteel een lichte tendens op verbetering zou zijn, zal deze blijde boodschap voornamelijk dienen om de speculanten op de beurzen te spekken. We blijven namelijk een samenleving met een stijgend aantal werklozen op wereldgebied. We produceren onder de productiecapaciteit omwille van die andere markt, die van vraag en aanbod. Geen koopkracht geen productie. We produceren een aantal dingen die niet nodig zijn omdat bijvoorbeeld onze auto's momenteel voor een stuk gesubsidiëerd gesloopt worden en dingen die ecologischer kunnen...staan qua productie nog in de kinderschoenen. Massale vernietiging om weer te kunnen van nul herbeginnen, waw, wat een etische manier van leven. Crisis, oorlog, heropbouw, heette dat vroeger (vroeger?). We moeten echt om werk bedelen, terwijl er geen schaarste aan werk is ! Wat is er geworden van de slogan 'recht op werk' ? Begraven.

  Wij met onze wensen, wij mensen, wij hebben allen talenten en ambitie en willen maar al te graag initiatieven nemen om er iets mee te doen. Er is enorm veel werk om van deze wereld meer een paradijs dan een bijna permanente crisissituatie te maken...alle beroepen zouden werkkrachten te kort komen  als die mooie plannen en projecten ten uitvoer zouden moeten worden gebracht.   

  Stel je dan eens een aarde voor waar iedereen menselijke levensvoorwaarden heeft, nadat alles gebouwd en herbouwd is en iedereen deftig gevoed en gekleed, met transportmogelijkheden die de huidige qua ecologische normen (uitstoot, lawaai, ...) ver overtreffen. Idem dito voor energiewinning. Iedere wooneenheid die de sociale en culturele mogelijkheden van het internet benutten kan enzoverder.  Dan pas kan er enorm veel tijd, energie en werkgelegenheid geschapen worden, niet meer in defensie, maar in sectoren als onderwijs, cultuur, zorg...noem maar op. Om dat alles te realisern heb je bewustzijn nodig en in deze tijden waarin verworvenheden op de helling worden gezet, ook alle mogelijke vormen van verzet...maar ook een globaal programma ( http://bloggen.be/consciensce2008 ) dat door al die verscheidene krachten die aan de verbetering van de wereld werken, gedragen worden kan, als ze hun onderlinge ideologische verschillen even aan de kant willen laten en eens praktisch willen in actie komen. Sociaal militeren, fabriek per fabriek, sector per sektor tegen herstructureringen, voor een hogere melkprijs... om welstand te behouden, heeft nog altijd zin, maar we moeten ons ook op een filosofische manier eens leren over de problemen te buigen...in de zin van 'waar we toch mee bezig zijn'...en waar we nu 'in feite naar toe willen'... . Boven de dagdagelijkse problemen uit leren denken...meer en meer weg van de beperktheid van de eigen navel.

  Enkele voorbeelden van mensen die het proberen, uitleggen,organiseren :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/08/14/ecologie.html

  http://www.sap-rood.be/cm/index.php?view=article&id=963%3AKlimaat+Actiekamp+in+de+Antwerpse+haven+groot+success&Itemid=53&option=com_content

  http://www.vonk.org/kapitalisme-in-crisis.htm

  http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=links

  http://www.pvda.be/

  http://noodaanrood.sparood.be/ en vele anderen, de meeste bereikbaar via de lef-link in blog (tweede link) en http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=25864&cHash=418311b229  (vijfde link)...en de tientallen andere die ook heel de wereld van mensen die willen werken met mekaar verbinden door hun linken enz...

  octo 14/08/2009