alternatieven aan de horizon

 • Waar bevinden we ons ?

  100_0808

  foto: de zwaluwen achterna, ieder jaar opnieuw zijn ze er totdat hun nest tot aan het dak reikt, dit jaar begonnen deze menslievende duif en partner weer van nul

  Waar we ons bevinden.

  Als je reist, al ga je niet verder dan de eigen provincie of naar de meest ontstreste gemeenten van de Waalse landgenoten, een kaart is soms heel handig.  Bij thuiskomst lijkt de wereld maar verder zot te draaien, alsof alleen de media de wereld draaiende houdt. Wie kan er zonder ‘kompas’ nog uit aan de dagelijkse lawine van berichten  ?  Zonder degelijke inzichten in geschiedenis en politiek ben je als een geblinddoekte waarmee men rondjes maakt.

   

  Onderweg zagen we het toekomstige  brood zijn neus al door de uitgestrekte akkers steken.  Er lagen koeken bij de bakkers en kinderen experimenteerden met de eerste dag zonder school van de paasvakantie.  Bussen reden, het wagenpark werk onderhouden, de horeca stond klaar om na de gele leeuwtjes koers van gisteren de Vlaamse kameraden te ontvangen. 

  Kortom, mensen zijn met genoeg om van hun samenleving te maken wat ze willen…het wordt ze verboden van te werken. Kom je dan weer thuis en je zet ziet de berichten op het internet of andere kanalen, moet je als het ware op zoek naar positieve dingen om je doorheen allerhande onheilstijdingen te werken.  Een wereld zonder atoomwapens,’ yes we can’, hoorde we een wereldleider zeggen.   De 20 rijkste landen kwamen bijeen voor een altijd voorlaatste poging om zoveel mogelijk van hun elitaire soort economie  te redden.  Buiten probeerden duizenden demonstranten voor de nodige druk te zorgen om een meer egalitaire weg te gaan bewandelen.  Hun heldere en diverse analyses werden in de media in een hoekje gedrongen, met de hulp van het hopeloze geweld natuurlijk.  Er was ook de feestvergadering voor zestig jaar NATO, organisatie waarmee men voortaan best alleen nog maar aan ontwikkelingshulp zou doen, vermits de overige initiatieven blijkbaar onuitdoofbare haat blijven oproepen.   

   

  Ach, er is werk genoeg aan de wereld, jobs voor iedereen, geen probleem…we zijn met zo velen dat we ons zelfs niet zouden  moeten uitsloven.  Geen gekibbel en ‘verdeel en heers’ meer tussen bruggepensioneerden en productief actievere belastingsbetalers, ieder op tijd een poos andere dingen doen, zit er dan voor eenieder in.  Voorlopig toch maar even afwachten of de wereld echt een meer egalitaire in plaats van verder de elitaire richting uitgaat.  Voor het eerst horen we uit Duitsland geluiden over een mogelijk aandeelhouderschap van Duitse Deelstaten in het Opelconcern dat zich al te zeer in de armen van zekere (of onzekere ?) Amerikaanse banken zou hebben geworpen.  Wel wel, ergens zou een overheid dan toch eigenaarschap opeisen in plaats van bodemloze putten te blijven vullen.  Waar zitten we ?  Misschien bevinden we ons gewoon op een punt in onze evolutie dat we een bocht nemen in de richting van een maatschappij zonder loonarbeid, waar we produceren en verdelen in functie van de behoeften…met geld alleen nog als administratief middel, te gebruiken in functie van het nog ‘verplicht’ zijn van te werken ,voor diegenen die dat zouden nodig hebben…net als de samenleving NU draait op het blinde geloof in het alsmaar meer scheppen van maximumwinsten en economische groei. Zonder dat geloof in de vermenigvuldiging van ‘goud’ valt de voor veel vervuiling zorgende boel stil.  Hetgeen ons te wachten ZOU kunnen staan als we de financiële en politieke elite aan het stuur laten, hebben we vorige eeuw, na de jaren dertig al gehad.  Dank u wel, hoeft niet meer.  Octo 7/4/09