akritisch

 • Filosofisch vaccin tegen houtworm in de geest

  100_1057

  test : de tekst tegen de privatisering van grote nutsbedrijven is wegens fout verdwenen,krijg hem niet terug geplaatst

  foto : grote, degelijke bedrijven als Belgacom of de Spoorwegen, de Post... kunnen opsplitsing per regio best missen, laat ze maar nationale trots blijven.

  Filosofisch Vaccin tegen houtworm in de geest

  Als je alles slikt wat er op een dag via je brievenbus en je schermen binnenkomt, krijg je misschien na enkele jaren wel houtworm in je geest en moet je de ontstane gaatjes injecteren met een bestrijdingsmiddel of je kritisch denkvermogen zal het nog enkele jaren verder begeven. Zo kwam ik als één van de miljoenen ‘gelukkigen’ dank zij mijn belastinggeld te weten hoe het Vlaams Blokland over de 1mei-stoet van de socialisten in Antwerpen denkt. Op hun ‘familliedag’ zou 5000man geweest zijn, veel meer dan ‘die armzalige stoet van de ‘socialisten’.

  Aangezien ik geen zin meer heb om te repliceren op al die propaganda om van ‘ons’ landsdeel het goedkoopst producerende en meest geprivatiseerde stukje Europa te maken, zal ik maar overwippen naar de laatste mail die Obama zijn Amerikaanse en buitenlandse abonnees zond, de man probeert warempel een vorm van directe democratie uit.  Hij heeft wat problemen om zijn gezondheidshervorming door het Congres te loodsen en vraagt daarom aan ons om zo veel mogelijk conservatieve democraten en republikeinen met mails te bestoken, mails waarin ze ook hun persoonlijk wedervaren met de US –stijl van sociale zekerheid mogen neerpennen.  Niet dat de velen malen harder dan Bush junior werkende Obama de privésector uit de ‘health care’ wil gooien… nee, hij vindt de premies veel te hoog en voor een grote groep US citizens niet haalbaar. Wat hij met ‘kosten reduceren, keuzevrijheid en gegarandeerde kwalitatieve zorg’ bedoelt, valt dus nog af te wachten. Alle partijen met Vlaams en liberaal in hun naam maken zich op om het gedeelte werkgeversbijdragen terug te schroeven en het Nederlandse privéverzekeringssyteem à rato van een 240euro per maand en per gezin over te nemen.  Misschien krijgen varkensboeren wel vermindering toegezegd.

  De diamanthandelaren gaan ook een dossier indienen om zo’n 200miljoen euro staatswaarborg binnen te halen…afwachten of ze vlugger dan de zorgsector gaan worden bediend. Het voorlopige record staat nog altijd op naam van de banken…onder het motto ‘privatiseer de winsten’, ‘nationaliseer de schulden’. Ondertussen brandt bedienaars van het politieke ambt waarschijnlijk kaarsjes in Scherpenheuvel opdat er vóór de verkiezingen niets drastisch met Opel zou gebeuren en laten ze wat ballonnetjes op om de imagoschade te herstellen. Wij kijken benieuwd uit naar wie nog op welk moment met het juiste schandaaltje gaat uitpakken. De kans zit er in dat we bij gebrek daaraan weer naar de gewone soaps op TV gaan kijken. Minder kans op houtworm oplopen misschien. Er zijn grenzen aan onze sociale weerbaarheid en vroeg of laat, als we het onder de overvloed aan info over de gevolgen en nepoorzaken en nepoplossingen van van alles en nog wat begeven…leggen we ons neer bij wat een deel van ons ego via onze gemakzucht opgedrongen wordt. Sluip maar binnen wormpjes en vreet ons sociaal denkvermogen maar aan.

  Je kan het mensen veelal niet verwijten dat ze het begaven, want vaak is ook hun emotionele weerbaarheid ten prooi gevallen aan de milver (dialect voor ‘houtworm’)…met tot gevolg …laag zelfbeeld of allerlei negatieve emoties die te vaak gaan overwoekeren.  Dan zoekt men op de duur zelfs in het stemhokje naar zondebokken, om hetgeen anderen je al of niet vermeend ten goede of kwade hebben aangedaan…via een soort irrationele asociale proteststem te wreken.  Het vaccin tegen dit alles, naast de liefde tot de medemens en een afkeer van inhaligheid, goede achtergrondinfo, zinnige linken, tussen de regels leren lezen en luisteren, tijd voor een goed boek en een cursus onzin wegzappen volgen. Je hoeft er niet voor naar de dokter of naar de apotheek. Weer bedankt dat je keek !

  Octo 21/05/09 donderdag