afkomst

 • Varkensgriep uit varkensfabriek afkomstig ?

  Varkensgriep uit varkensfabriek afkomstig ? (gastauteur Avaaz) 

  100_1005

  Beste vriend(inn)en,

  Niemand weet momenteel of de varkensgriep een wereldwijde pandemie zal worden, maar het wordt duidelijker waar de oorsprong ligt - meest waarschijnlijk een enorme industriële varkenskwekerij geleid door een Amerikaans multinationaal bedrijf in Veracruz, Mexico.(1)

  Deze bio-industrie boerderijen zijn afschuwelijk en gevaarlijk, en het worden er steeds meer. Duizenden zwijnen worden grof in vuile loodsen gepropt en besproeid met een mengeling van allerlei middelen -- wat meer dan alleen gezondheidsrisico voor ons voedsel betekent -- zij, en hun enorme mesthopen vormen de perfecte voorwaarden voor gevaarlijke nieuwe virussen zoals het varkensgriepvirus om zich te ontwikkelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO/WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (VLO/FAO) moeten dit onderzoeken en regels ontwikkelen voor deze fokkerijen om de wereldwijd onze gezondheid te beschermen.

  De grote landbouwindustrie zal elke poging tot hervorming proberen te verhinderen en verijdelen, dus hebben we een massale oproep nodig die de gezondheidsorganen niet kunnen negeren. Teken hieronder de petitie voor het onderzoek en regelulering van de bio-industrie en geef het door aan vrienden en familie en we zullen ze overhandigen aan de VN agentschappen. Als we 200.000 handtekeningen inzamelen zullen we ze overhandigen aan de WGO/WHO in Genève met een kudde kartonnen varkens. Voor elke 1.000 handtekeningen van de petitie zal de kudde met één varken groeien:

  www.avaaz.org/nl/varkensgriep_pandemie

  De afgelopen week werd alleen over de griep gesproken -- Mexico werd bijna verlamd en over heel de wereld legden leiders het luchtverkeer stil, verboden invoer van varkens en bevolen drastische controles om de verspreiding van het virus tegen te houden. Nu de dreiging af lijkt te nemen, rijst de vraag waar de ziekte vandaan kwam en hoe we een nieuwe uitbraak kunnen vermijden.

  'Smithfield Corporation', de grootste varkensteler ter wereld, waarvan een boerderij aangewezen wordt als de bron van het H1N1 virus, ontkent elk verband tussen hun varkens en de griep en de wereldwijde, grote landbouwindustrie betaalt enorme bedragen voor onderzoek om aan te tonen dat bioveiligheid verzekerd is bij de industriële varkensteelt. Maar de WGO/WHO waarschuwt al jaren dat 'een nieuwe pandemie onvermijdelijk is'(2) en experts van de Europese Commissie en de VLO/FAO hebben gewaarschuwd dat het snel omschakelen van kleine boerderijen naar massale varkenshouderijen in werkelijkheid het risico op de ontwikkeling en verspreiding van virus-epidemieën verhoogt. De Centra voor Controle en Voorkoming van Ziekten in de VS waarschuwen dat de wetenschappers nog steeds de omvang niet kennen van het effect op de menselijke gezondheid van de besmettelijke mengsels die gemaakt worden in industriële boerderijen.(3)

  Er bestaan talrijke studies van de vreselijke omstandigheden waarin de varkens moeten leven in de massale varkensfokkerijen , en van de verwoestende economische effecten op kleine argrarische gemeenschappen van massale fokkerijen in de bio-industrie.(4) Smithfield zelf kreeg reeds een boete van 12,6 miljoen dollar en ondergaat momenteel ook nog een federaal onderzoek in de VS voor milieuschade door vergiftiging door de opgeslagen meren van varkensmest.(5)

  Maar ondanks al deze belastende bewijzen, betekent de combinatie van een wereldwijde stijging van de vleesconsumptie en een machtige industrie gedreven door winstbejag in het nadeel van de menselijke gezondheid, dat in plaats van hun sluiting - deze ziekmakende industriële kwekerijen zich meer over de wereld verspreiden en dat we ze zelfs subsidiëren (6). Laten we in de nasleep van deze dreiging van varkensgriep de bio-industrie ter verantwoording roepen. Teken de petitie voor onderzoek en regulering:

  www.avaaz.org/nl/varkensgriep_pandemie

  Als we deze wereldwijde gezondheidscrisis stevig aanpakken door ons voedselverbruik en -productie aan te passen, en dringend oproepen tot een onderzoek naar de invloed van de bio-industrie op de menselijke gezondheid, kunnen we strenge beleidsregels voor boerderijen invoeren die de wereldwijde bevolking vrijwaren van toekomstige, door dieren overdraagbare, dodelijke pandemieën.

  www.avaaz.org/nl/varkensgriep_pandemie

  In hoop,

  Alice, Pascal, Graziela, Paul, Brett, Ben, Ricken, Iain, Paula, Luis, Raj, Margaret, Taren en het hele Avaaz team

  naschrift octo : in Schotland zag ik een drietal jaar terug tamelijk grote bedrijven van varkens in open lucht die in een soort metalen ovale tenten sliepen, zal eens zien of ik er nog een foto van heb, ...die beesten hadden plezier en zullen niet zo ambetant en ziek worden dan in van die kooien