afganistan

 • Hoe zit dat nu verdorie in Pafghanistan ?

  IMGA0020

  Hoe zit dat nu verdorie in Pafghanistan ?

  Heeft er iemand al uitgerekend in hoeveel steden en dorpen wereldwijd , burgers gebukt gaan onder het militair geweld van soldaten en stammenlegers ? Misschien zoveel als destijds tijdens de tweede wereldoorlog. Met Kafkaïaanse situaties tot gevolg. Zien dat je niet toevallig opgeblazen wordt…wiens geld en welke staten zitten daar eigenlijk achter, niet alleen de NAVO-staten of gewoonweg die middeleeuwse ideologie van groepen door wie betaalde oorlogs(war)hoofden  ? Tracht men alleen de rotzooi van de tegenreactie op de inval van de USSR om de lekenstaat Afghanistan te beschermen, op te ruimen (toen steunde men dezelfde krachten die nu tot enorme zogezegd religieuze terreurmonsters uitgegroeid zijn)…of zal er altijd imperialisme blijven bestaan (van alle zijden), ook nu het gevecht om de  maximumwinsten en afzetmarkten door de globalisatie en crisis in een stroomversnelling gekomen is ?  Feit is dat de gruwel enorm absurde vormen blijft aannemen.  Iedereen met een gedurende twee weken blauwe vinger na de verkiezingen in Afghanistan, riskeert binnenkort deze kwijt te zijn. Is dit een voorbode van nog meer barbarij en decadentie of een keerpunt ?                    Een uitbollend boomerang -effekt of het begin van een nog grotere escalatie  ? Hoe ver van ons bed zal dit blijven ? Welk een strategie volgde men en wat is men van plan te doen vanuit de paleizen der beslissingsmacht ? Hoe kan diplomatie en ontwikkelingshulp de dingen doen counteren ? De betrokken burgers, speelballen van zoveel betrokken machtswellustelingen worden gegijzeld, alle dagen meer, in Afghanistan en Pakistan(Pafghanistan). Ze hebben geen andere keuze dan iedere terreurorganisatie en elk stammenleger dat hen als bommenvlees wil gebruiken en hun vrouwen wil analfabeet houden, te boycotten en met alle progressieve krachten samen spannen tegen het door het imperialisme opgelegde barbarendom.  Hou eens eindelijk op met zowel te klagen aan de klaagmuur als kritiekloos te knikken op de koranscholen en plant patatten en ander lekkers in plaats van opium, en verjaag iedereen die de wapens wil doen spreken, en houdt tuinfeesten ter verbroedering van iedereen met menselijke bedoelingen.

   Octo 19/08/2009 http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/08/18/afghanistan.html

 • AfghaniPakistan bloedt.

  IMGA0016

  foto : welk een wereld erven onze kinderen van de vorige en huidige sadistische  wereldstrategen van the big business , hier zowel als ginder ?

  AfghaniPakistan bloedt

  Al in de negentiende eeuw was er ondermeer ruzie tussen Britten en Russen over de regio's aldaar. Meer recentelijk kennen we allemaal de gevolgen van de aanslagen op de WC-torens, waarvan niet alleen Michael Moore vindt dat er een serieus reukje aanzit(Fahrenheit 9/11). Vele complottheorieën gaan misschien te ver, feit is dat de strijd om de energievelden (gas,olie) en strategische posities aldaar en in de zuidelijke ex-URSS-landen heel de regio al jaren onmenselijk lijden bezorgt.

  De VS, Pakistan en Saoedi Arabië... zijn de belangrijkste imperialistische krachten die de boel serieus opgestookt hebben met hun steun aan de op geldgewin gebasseerde krijgsheren. Ze steunden hen niet als geheel, maar beurtelings, zoals ook de Taliban dan wel en dan weer niet door hen werden gesteund. Welk een machinaties haalden de ten tijde van de inval regerende lekenregering onderuit ? Net als Sadam Hoesein met Koeweit, werd de USSR destijds uit zijn kot gelokt en na hun nederlaag volgde de eerste episode van een bloedige burgeroorlog.

  De havikken van de supergewin-denktanken waren een tijd later in hun nopjes, het reëel bestaande socialistisch experiment lag weldra op apegapen en voortaan zou heel de wereld een kopie moeten worden van de neoliberale vorm van burgerlijke democratie...behalve ondermeer de bevriende Saoedische families die met de zegen van politieke en financiële kringen als prinsen verder regeren mochten. De geschiedenis werd een beetje later herleid tot een strijd tussen beschavingen, ah ja, want de klassenstrijd zou ineens verouderd en afgeschreven zijn.  Nieuwe vijandsbeelden vervingen het rode gevaar. De voorheen naar ietwat progressievere bestellen evoluerende islamitische landen(jaren 1950enz), sommige daarvan althans, werden de nieuwe boeman. Wie niet op diplomatieke weg én of door smeergeld kon worden overtuigd, liep het gevaar van een militaire aanvaring met altijd één of andere smoes. De VS moest en zou de énige leider van de wereld blijven, zo klonk het in de middens van de invloedrijkste rechtse denktanken.

  Waarom eigenlijk ? Heel de gas-en olierijke streek van de vroegere zuidelijke USSR-staten en daaronder was vogelvrij verklaard. In naam van de Islam werd er geld gepompt in tal van mekaar beconcurrerende krijgsheren afzonderlijk. In werkelijkheid ging het om de toegang tot de Aziatische markten, wat Pakistan in concurrentie met India betrof en om het bezit of controle of transport  van de grondstoffen van alle op 'Stan'eindigende landen wat de VS, SaoediArabië e.a betreft. US Unocoal wou een gigantische pijplijn leggen en die kwam er, maar ondertussen moest de Taliban er weg, want die wilden niet meer luisteren en met het alibi dat ze inderdaad de weg naar de middeleeuwen weer wilden inslaan, werden ze dan ook tijdelijk verdreven. Een ex-werknemer van Unocoal(Karzai) werd, zoals het in een goed funktionerende democratie betaamt, president van Afghanistan en mocht de baas proberen spelen over een aantal eveneens winstzuchtige krijgsheren. Proberen.  Het draaide anders uit onder al die bommen van Westers makelij, mogen we wel zeggen.

  Volgens vele bronnen is die zoveelste oorlog ook niet te winnen en nu hij zich tot Pakistan heeft uitgebreid, is het zeer de vraag of onderhandelingen met het 'gematigde' deel van de Taliban produktiever gaan zijn dan de Nato bommen en het Pakistaanse tegenoffensief in de richting van het noorden. Er zijn immers weer ellenlange volksverhuizingen en vluchtelingenstromen in gang gezet en de bevolking zit vaak zoals in Sri Lanka tussen twee vuren gegijzeld. Ook in de rest van Pakistan is de bevolking gegijzeld, op een andere manier gegijzeld, door de politieke partijen van uit de tijd van de feodaliteit en de partijen van de neoliberale burgerij. De werkende massa's hebben buiten de kleine opositionele arbeidersorganisatie binnen de regerende PPP en daarbuiten weinig krachten die echt voor hun economische eisen opkomen.  Ook daar is politiek ondergeschikt aan de grote economische winsten for the happy few, overgoten met een zogezegd religieuze saus en vals patriotisme. Het besef dat zelfstandige werkers, arbeiders, bedienden, boeren...geen vaderland te verdedigen hebben MOET er absoluut gaan doorbreken.

  Een dikke schop onder hun achterste dus, massal te geven in de richting van al die krijgsheren en hun naar de normen ginder goed betaalde soldaten, naar de eigen regering en naar de NATO die zich, dank zij onze politieke bazen, weigert in een ontwikkelingshulporganisatie te veranderen.  (zie ook artikel gisteren)

  octo 13/06/2009 zaterdag 

  OM TERUG IN LICHTERE SFEREN TE KOMEN EEN FILMBIJDRAGE VAN PETER SPRUYT;

  in de voetsporen van Joris Ivens en Henry Storck, (Misère au Borinage)

  WERKERSNIEUWS VAN DE ANTWERPSE DOKKEN (er is ook minder goed nieuws op til, zie mijn Belgische links ter linkerzijde) :

  http://www.facebook.com/video/video.php?v=1129101833711