2gedichten onderweg naar mooiere wereld

 • 2gedichten op weg naar mooiere wereld

  Afbeelding 082

  Telecom stamboom

  Adam en zijn madam deden het al

  Als ze in de naburige stam iemand wisten wonen

  Klommen ze hoog in de bomen

  Al schuddend met de takken

  Nodigden ze de buren uit om af te zakken

  Wat later ontdekte men het vuur en de rook

  En bestond de communicatie uit wat smoke

  Toen begonnen ze hun klanken in tekens om te zetten

  Zo lieten ze op een rots in schrift iets achter waar ieder moest op letten

  Aldra ontdekte men nog later het papier

  De grote concurrent van de huiden en het dier

  En terwijl het paard met berichten ging ronddraven

  Ging de post al gauw van haven tot haven

  Met een soort molenwieken seinde men van op menig heuvel

  Maar men vond weldra ook een oplossing voor dit euvel

  De draad , eerst boven en dan in de grond

  Was het modernste dat men voor de eerste wereldoorlog uitvond

  De telegraaf en telefoon dan snel geboren

  Dra konden we mekaar eindelijk vanop grote afstand horen

  Natuurlijk konden we het niet laten van ook

  …beeld, geluid en tekst van op afstand op mekaar los te laten

  en uiteindelijk zijn we weer waar het begon

  jij zapt of zept of biept en ik kom.

  octo

  Waar we mee bezig zijn

  't Begint al 's morgens; d'ether spuit reklaam,

  d'eters vreten hun antibiotika en hormonen;

  de dochters en zonen gaan in kritiekloze scholen wonen voor de dag.

  Pa en Ma's, zorgen voor het geld; temidden een wereld van gewingeweld en overburokratie...voor wie, voor wie ?

  Omdat 't altijd zo is geweest ?  Wij in de bres voor het gouden beest.

   

  A knipt kaartjes op de dure trein; ondanks de vele politieke woorden over het properder vervoer en het zuur in de lucht,  warmere aarde of de anti-ozonbucht.

  B zetelt voor de mutualiteit; een schone zaak; maar volstrekt overbodig in een sociaal verdergevorderde maatschappij.  Pas, kaart, vignetjes... en meer van die regeltjes en wettjes.

  C werkt voor de promotie en belt de hele dag rond om te verkopen...wat kan men nog meer van 't leven hopen ?  Iemand die iets nodig heeft gaat er toch gewoon om...Waarom al dat geld in die reklaam ?  Waarom ? Zijn wij echt zo dom ?

  D breekt voor de zoveelste keer dit jaar het wegdek open...weer een ander telecombedrijf moet immers z'n kabels kwijt...en de gas , d'electric, 't water en de teevee zijn allemaal privé; dus coördinatie in 't algemeen belang ...da kan niet zijn...en we moeten toch ook ons asfalt verkopen.

  E is sportman van beroep en verdient poen met hopen...om hem te zien lopen willen we allemaal een stukje minder kopen.

  F is aandeelhouder van beroep.  Hij zit met zijn geld gekneld tussen investeren en verteren; als hij niet genoeg kan terugverdienen, sluit hij zaken ; niet dat er niets meer valt te maken; maar omdat z'n geld sneller groeit als hij er in een andere sektor mee knoeit; snoeit of gooit...alleen z'n werkmensen ,vergaat het berooid; als ze reageren worden ze door de top van hun bonden gekooid en geplooid.

  G is general manager en leeft met de bevelen van F op zak.  Hij rekent uit hoever men uitbuiten kan...riskeert meestal geen gevang...want de wetten staan aan de kant van de ' nv Aan ons persoonlijk vermogen raakt men niet, zelfs failliet' en daarenboven zit menig dikke, wettelijk verkozen piet in onze raden van bestuur...zo kumuleren ze nog meer op de duur.  Voor Jan met de pet geldt niet zo'n pret...hij dient te worden 'opgelet' door iedereen tussen de general manager en de ploegbaas...met het 'meer verdienen ' als aas.

  H doet in banken en verzekeringen en verdient geld met ieders rekeningen;

  ook via pensioensparen probeert men geld te vergaren.

  Geld is voor hem niet een eenvoudig hulpmiddel om simpel mee te administreren;

  maar een middel om fortuinen mee te laten renderen.

  Heb je een paar miljoen te kort voor een huis ?  Geen probleem, vraag het hem, en twintig jaar later ligt het bedrag dat jij leende in zijn kluis.  Hij heeft geen geduld, en ook via de Staatsschuld vergroot hij zijn gouden bult.

  I,  is journalist, die de waarheid vernist en zich beperkt tot de feiten omdat z'n baas nu eenmaal ook overal met z'n geld zit misschien en buitenvliegen ambetant is bovendien.

  J is boer en mag altijd maar minder met z'n aarde; kan z'n ziekgemaakte vee soms alleen nog veilen aan gesubsidieerde brandhaarden.  Komt hij in opstand, dan ziet hij zeker geen cent; van diegenen die beletten dat we de hongerigen ook een gevuld bord voortzetten.

  K werkt voor de Post; 't is hij die van 's ochtends vroeg door alle weer en krost; voor een karig loon; met verlof waar hij niet moet om vragen; moet ie zich straks nog meer gaan afjagen.

  L is ambtenaar en zit in een papieren doolhof; voor een loontje waar z'n bazen aan de top om giechelen; met reglementen waar hij zeker niet mag aan wiggellen, zit hij dagelijks het leven van de massa tot en met de buitenlandse politiek mee te helpen betalen...zonder veel te bepalen en met soms van zichzelf te balen.

  Wie kan daar nu nog aan uit aan die duizenden statuten en schalen ?

  M is kunstenaar, maar daar mag je niet van leven, want wat brengt dat nu op, al die mooie woorden voor de kop ?  Of het laten zingen van kleuren en vormen...

  is dat nu belangrijk voor ze komen...de wormen.

  N is militair en men houdt hem klaar voor als hem moet gaan knokken...tegen diegenen die men in 't buitenland ook kon verlokken...of men houdt hem 'inzetbaar', voor als wij weer eens worden de sigaar.

  O is  spiritueel mens, bezield bezig met de mensen en dingen die hem omringen; hij neemt god en kerken en religies voor overgangsfasen naar de ontdekking van het ware innerlijke en vindt zijn kracht in de natuur die alles schiep en schept en ons gelukkig met z'n geest heeft behept.  En...ook al zijn er voor de twee soorten pijnen ,het stoffelijke en het andere bestaan, niet alle twee medicijnen...hij weet van veel het zijne...Het klinkt wellicht wat raar; maar dees beroep is zeker geen koopwaar.

  P is bij de polies en doet nuttig werk : de dronken chauffeurs uit verkeer halen, ruziemakers kalmeren enzoverder...chapeau ! Toch zou hij ook tegen ons kunnen worden ingezet...dus opgelet !

  Q das die van U.  Alles ok als 't snor zit, zoniet, grote 'fit'...en langswaar dan 't energieverlies compenseren...zonder teveel miseere ? " Omwille van Uw hard gemoed, boet gij boet gij goed"  Als iedereen zorgt dat hem content is, is er met een ander niks mis; dus kom niet teveel zagen; maar leer je ware gevoelens uitdragen...ook in zware dagen

  R is revolutionair en naast veel uitleggen moet hij met z'n soortgenoten overeenkomen; maar ze bevinden zich in verschillende stromen...die eens toch in de zee uitkomen, ondertussen kunnen ze slechts altijd weer hopen en dromen van aan de macht te komen

  S  werkt in een stukje groen; waarvan de geldzucht vindt 'niks mee vandoen'

  T  werkt in telekommunikatie, je kan er enorm veel mee en 't is nog altijd geen recht, maar iets waar men om veel centen om vecht.

  U ben jezelf en wat je ook doet, wees geen muggezifter, want we spelen in een heel onnatuurlijk stuk...om ons gelijk en geluk

  V is de overwining die we alle dagen een stukje kunnen behalen om onze toekomst toch een beetje mee te kunnen bepalen.

  Wee is de keerzijde van het wel...weet je snel

  X is de onbekende medemens die net als wij dezelfde en andere moeilijkheden tegenkomt en die in ons niet mag worden verstomd

  Y is de vrede en haar vele gezichten; waarnaar we ons met alle middellen moeten leren richten.

  Z is een alternatief samenlevingsmodel; met op alles een abonnement dat direkt van ons pree mag afgaan; de rest zullen we wel voor eten en drinken afstaan.

  octo