21

 • Boeiend nieuw decenium voor pacifisten.

  bron youtube : trailer van de documentaire "The people speak" over de geschiedenis van het Amerikaanse volk door Howard Zinn, binnenkort ook in België op DVD verkrijgbaar. Meer uitleg op http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/01/09/zinn.html PS.de nieuwste documentaire van Michael Moore loopt in 't land. 'Capitalism, a love story'.

  Het vorige decenium werd al meteen gekaapt door de voor vele industriëlen winstgevende oorlogsreactie op een reeks terroristenaanvallen, waar ook al familieleden van zeer gefortuneerde, zogezegde Islamieten achter zaten. Een berg leugens werd gefabriceerd en men trok met een aantal proletaren die een broodwinning in het leger zagen, ten strijde.  Men kon zich dat veroorloven, want buiten enkele betogingen van honderduizenden tegenstanders van een eventuele oorlog, ging er in de VS en GB , naar mijn weten, niet één fabriek plat als protest. Dat komt onder andere, omdat als je werk en inkomen wil hebben, je jezelf gedeisd moet houden. Toppen van bepaalde partijen en vakbonden vonden zoiets als een oorlog tegen houden waarschijnlijk iets niet-' dagdagelijkse strijd om den brode'-achtig en ver van het bed...nee, laat ik het gewoon zeggen zoals het is, 'ze' collaboreerden'...en een deel van 'wij' liet gemakkelijkheidshalve begaan. Waw, een oorlog, rechtstreeks op TV te volgen. Juist een computerspelletje.

  Geschiedenis is een raar iets, gewoonlijk weet men achteraf na een aantal gebeurtenissen, wat er vroeger eigenlijk aan de hand was. Net zoals op individueel vlak, moeten de gemeenschappen als locaal, nationaal...collectief, eerst door een reeks ervaringen voor dat hun plaatselijke 'frank', 'geldeenheid' valt. Als men dan zo ver is, worden die ervaringen door een aantal woordvoerders van tegengestelde belangengroepen, vooral voor verkiezingen zodanig verkeerd uitgelegd dat de kiezers uit rancune of... gewoonlijk kiezen voor diegenen die er de keer tevoren niet voor zorgden dat een aantal wereldproblemen fundamenteel werden aangepakt.

  Ach mensheid. Je kan tot op de dag juist het aantal centimeter sneeuw dat gaat vallen voorspellen. De laatste wetenschappelijke geheimen staan op het punt te worden ontsluierd. Je zou van alles op een ecologische manier genoeg voor iedereen kunnen produceren en iedereen zou kunnen doen waar hij of zij goed in was. Je zou dat zo kunnen regelen zodat iedereen genoeg vrije tijd zou hebben om zich met zinnige zaken bezig te houden...ware daar niet , de speculatie en al die andere  wetten van het geld en de noodzaak om steeds meer winst te maken.     De grootste voorstanders van een totale vrije markt, zijn de hevigste strategen in het in mekaar zetten van monopolies. Als men de krant 'Le Monde' om meer winst te maken in een buurland gaat drukken, dan doet men dat gewoon. Miljarden hectoliters bier maken en miljardenwinsten, waarom zouden we geen enkele honderden arbeiders in Leuven wegsnoeien om onze waarde op de beurs wat omhoog te krijgen . Omwille van de etische waarde dan...is dat niet iets voor mensen die in de sixties blijven hangen zijn, zeggen sommigen nu smalend. Moet er nog zout zijn ? Ja, in deze winter blijkbaar wel...'t schijnt dat het zout schaars is, waw, goed nieuws voor de zouteigenaars en de handel dus.                               Was geld maar papier en zout zout.

  Het beloofd inderdaad een boeiend decenium te worden. Nieuwe ideeën worden via journalisten gelanceerd. Zo lazen sommigen vandaag dat wat de huidige oorlogen in Afghanistan en andere betreft, het pacifisme van de doorsnee progressieve mens en zijn vertegenwoordigers in het parlement, in vraag moet worden gesteld. Oorlog moet soms kunnen, het ordewoord van de nobele heer Obama volgend.(zie artikel 'herschrijf uw Nobele speech Barack). Wat men dan vergeet te zeggen is dat om het even welke oorlog die er ooit geweest is, altijd al is vertrokken van uit imperialistische economische belangen, achter een bepaald zogezegd nationalistisch of religieus of nepideologisch masker, weer vanuit het economisch winstmotief dus, of vanuit de 'bekommernis' om de economische concurrent op strategisch gebied te omsingelen. Daar kan niks goed van komen. Al roept ex-gewetensbezwaarde Walter Pauli in De Morgen al schrijvend nog zo dat in sommige gevallen 'body-bags', (de gesneuvelden), niet langer een bezwaar mogen zijn om niet aan een oorlog deel te nemen als land.  Mensen die het leger niet nodig hebben om een inkomen te hebben, laten zich niet optrommelen om oorlog te gaan voeren. Daarom is een internationaal verbod op de produktie van oorlogswapens nodig...maar men verkoopt toch zo graag niet ?  Daardoor werd vandaag zelfs ,door weer de ene of andere sponors van weer een nieuwe nationalistische afscheidingsbeweging het Togolese-voetbalelftal beschoten.

  Het verzet tegen sommige uiteindelijk, dodelijke logica, zal van onderaf moeten komen, van gelijke productievoorwaarden en ontwikkelingshulp in plaats van oorlog. Als er daarvoor geen ruimte meer is en iedereen iedereen blijft beconcureren en er ook de volgende jaren getalmd wordt met op  een andere manier met geld en winst om te gaan,...zou het kunnen dat er weer een pak ellende bij komt in plaats van dat die afneemt. Een voorbeeld van wat er mogelijk is, wat Palestijnen en Arabieren betreft (je komt die positieve signalen, dat het van onderuit zal moeten gebeuren  ook in andere groeperingen dan de aangehaalde tegen) :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/01/07/israel.html 

  octo 9/01/2010