2010

 • 'democratis.' verrechtsing&'democ'staatsgreep ?

  Een referendum ware beter geweest dan verkiezingen. Had men dan ons op een A4 gevraagd (of via internet) of we er iets op tegen hadden dat alle Belgen voor om 't even welktalige partij mochten stemmen/wie er moet worden getaxeerd vanaf welk miljoeneninkomen/ of Belgie moet blijven bestaan/ enz...dan hadden de politiekers nu niet voor quasi onoverkomelijke posities gestaan. In het slechtse geval voor diegenen dat België wil behouden zien (ook al een meerderheid waar weinig rekening mee gehouden wordt)...zal dus een minderheid van de bevolking de andere helft van het land tot scheiding kunnen dwingen.  Toppunt is dat men nu weer wil uitkomen bij waar men vertrokken is in de tijd  voor Wilfried Martens toen het land met één coalitie ipv drie geregeerd werd...een afspiegelingscoalitie heet dat nu...men is van een gemakkelijke formule vertrokken en nu bijna niets meer kan, komt men terug bij een eenheidssysteem uit. Heel die communautaire heisa heeft al enorm veel belastingsgeld gekost. En dan die partijfinanciering dan :

  Waaris de tijd dat iedere partij zelf zijn werking moest betalen. Er zijn trouwens nog partijen die dat doen, die bijvoorbeeld 4000 leden hebben en bijna 5% van de stemmen in enkele steden en waarvan je onder de vorm van een klein kadertje dan moet lezen dat hun landsgemiddelde o,95 was.  Opmerkelijk ook dat de leiders van de patronale verkiezingen in de verkiezingsshows hun mening kunnen ventileren, maar van de sociale organisaties heb ik tenminste niemand gezien, U wel...misschien waren ze hun strategie al aan het afspreken met betrekking tot mogelijke coalities en al of niet tot staken oproepen na hun nefaste stemoproepen.

  Benieuwd of Groen kiest voor meer linksere standpunten, wat van hun al of niet regeringsdeelname zal afhangen waarschijnlijk.  Enorm spijtig dat er op de centrumlinkse kant niet duidelijk genoeg is gereageerd op de oproep van Groen om aan hetzelfde zeel te trekken. Van linkse partijen verwacht je echt linkse standpunten, van nationalistische nationalistische...een deel van de Vlamingen houdt van een raar soort duidelijkheid...en gaat de rechtse toer op :  al

  botst dat dan met eigen belangen als sociale klasse, sociale zekerheidsrechten,  recht op goedwerkende openbare diensten,  pensioensrechten...en al moet hij er langer voor werken binnenkort.  We hebben ons voor een deel weer goed laten hypnotiseren door al die paniekzaaierij ten dienste van het gevecht om de afzetmarkten.

  500.000  Jobs beloven, ge ziet dat brengt op. Misschien zijn het jobs waar helemaal geen sociale bijdragen meer op moet betaald worden ?

  Als nu het grootkapitaal de zaak weer niet naar de situatie van 1929 brengt...zal iedereen nog moeten overwerken.

  Hebt U spijt van U stem en wil U een herkansing of op een alternatieve manier via een referendum stemmen :

  http://bloggen.be/conscience2008

 • Uitdagingen voor de sociaal-democratie

  bron youtube : massaal verzet van hen die het niet meer pikken dat ze moeten leven in functie van de luimen van de geldmarkten

  Leningen die moeten worden afbetaald.  Aan welk een intresten ! Door kleine boeren, door grote boeren, door werkenden, door bedrijven.  Miljardenwinsten van banken en grote bedrijven...telkens bijna altijd gevolgd door herstruktureringen en afdankingen.  Wetten die dergelijke gulzigheid op z'n minst proberen indammen ?  Het platteland  terug naar het grootgrondbezit in de eigenlijk meer en meer landbouwindustrie ?

  Het grootgrondbezit in de industrie zelf ...met de werkenden als welstands-slaven van minder en minder bedrijven. Ook van de tijd die we krijgen om iets te produceren zijn we de slaven.  En wie is er de eigenaar van onze tijd ?  Totale vervreemding van wat het leven eigenlijk zou kunnen zijn.

  Binnenkort is het 100 jaar geleden dat de sociaaldemocraten in Duitsland de oorlogskredieten voor de eerste wereldoorlog goedkeurden...14 op de 96 'verkozenen des volks' stemden tegen (waaronder Roza L. en Karl L.). Ook op de crisis van 1929 had de sociaaldemocratie geen antwoord, wat er toe leidde dat het grootkapitaal de voorkeur gaf aan het fascisme.  Binnenkort verkiezingen bij de Britten...ook hun sociaal democratie sleurde hen mee in de oorlog tegen ondermeer Irak...tegen betogingen en intern partijtumult in. 

  De bankwereld werd gered en men zou om de crisis niet te laten ontsporen niet raken aan de koopkracht, dat zou alles alleen maar erger maken.  Het heeft niet lang geduurd...wat de linkerzijde moet voorstellen komt aandraven met een aantal besparingen in de richting van wat men in Griekenland voorstelt (zie link). Verder nog wat maatregelen die jong en oud moeten verdelen, gepensioneerden die meer en meer mogen bijverdienen enz... .  Onze jeugd, en wij die vroeger jeugdig waren, worden al sinds de jaren zeventig geteisterd met nepjobs als oplossing voor de jeugdwerkloosheid, nepstatuten en naar de jaren negentig privatiseringsgolven en nooit geziene flexibiliteit en nepcontracten. 

  Al die problemen pakt men maar half aan...liberaal links surft mee op de golven van de populisten ,men verschuilt zich achter 'concurrentiepositie' in plaats van om te beginnen in heel Europa voor hetzelfde werk hetzelfde loon uit te betalen...geen wonder dat bijvoorbeeld zoveel Oosteuropese vrouwen alleen thuis zitten op hun gastarbeider te wachten.  Geleerde filosofen mekkeren over hoofddoekjes enz... . Hoog tijd dat men ophoudt met subsidies aan de autoindustrie in nood, maar deze bij faling in gemeenschapsbezit brengt.  Het pingpongspel rond Opel en de helemaal niet noodlijdende Carrefour-groep is meer dan een schande. Het zijn druppels die de beker op een dag zullen doen overlopen...afwachten wat daar dan uit voorkomt...in Nederland heet dat momenteel 'voddentaks'...verwant met de sterren op sommige winkels in het Duitsland van de jaren dertig vorig eeuw.

  octo 13/03/2010

  http://www.pvda.be/nieuws/artikel/duitsland-tot-griekenland-wij-geven-jullie-geld-geef-ons-dan-corfu.html?utm_source=pvda100310&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter 

   

   

   

   

 • Partijen Irak willen olie in privéhanden.

  CBS-filmpje -bron you tube -(sorry voor reclame in 't begin--)filmpje gaat over de vrouwen die deelnemen aan de Iraakse verkiezingen....hun vrouw zijn is onbeduidend tegenover wat de partijen waarbij ze zijn aangesloten willen : zelf, en niet de bevolking laten profiteren van de gigantische olierijkdom http://www.youtube.com/watch?v=cBAgCzKsJvY  

  Het nieuws over de verkiezingen in Irak passeert naar gewoonte zo een beetje tussen de soep en de patatten. Welk nieuws dient men op ? Wel, tussen de krankzinnige bommencampagne door, nu, na de verkiezingen wat euforische berichten over een overwinning voor de democratie dank zij de heldhaftige Irakezen die hun leven waagden door gaan te stemmen.  Voor wie mogen deze mensen stemmen...uitsluitend voor partijen met toplui die het bezit van de olierijkdom als persoonlijke verrijking zien door te onderhandelen over de voorwaarden van de uitbating van de olie met de buitenlandse olieconcerns. Het feit dat men 'hoera' roept om dat er dit keer meer op seculiere en minder op godsdienstige en nationalistische partijen zou gestemd zijn, betekent ook niet dat zoals bijvoorbeeld in Venezuela de bevolking meer van de oliekoek krijgt.  In Irak wedt men duidelijk op een zuiver kapitalististische versie van de economie, ondanks dat bijvoorbeeld de ledernijverheid nog een overheidsbedrijf is.

  In een land met 50% werklozen en tal van infrastructuurproblemen zijn er nog niet te veel werkersbewegingen voor de moment voor een recht op inkomen...de bevolking wordt in een angstpsychose gehouden. 15partijen werden door de kiescommissie geweigerd, alsook 500 van de 6000 kandidaten.

  Dan is er ook nog het Kurdisch nationalisme dat voor een flinke pak bijkomende heisa kan zorgen.  Reden 5% van de olierijkdom in de wereld zit in Iraaks Kurdistan en laat U niks anders wijsmaken.  Men gaat proberen van de gewone mens mee te sleuren achter de vlag van het nationalisme...afwachten hoe Turkije daar op zal reageren...een lichtbaken voor de Koerden in Turkije kan men daar best missen.

  meer op http://www.socialistworld.net/doc/4135 

  octo 09/03/10

  In memoriam : bij het overlijden van Jos Geudens  :

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

   

 • Brief aan de Hollandse kiezers.

  LachenBRON YOUTUBE Hollandse verkiezingsmolen draait te snel...

  Even filosoferen over het verschijnsel 'gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Nederland. Meer dan 5000 partijen namen deel in bijna 400 gemeenten. Misschien een teken dat mensen op lokaal vlak toch meer autonoom denken dan op nationaal vlak. Vaak overvleugelen ze in kleinere gemeente de grote partijen.

  De meest zinnige uitspraak kwam van Jan Marynissen toen hij zich afvroeg of het niet tijd was dat de drie grootste 'linkse' partijen tegen de kamerverkiezingen in juni 2010 best rond 25 gemeenschappelijke voorstellen blok moesten kunnen vormen".  De helderheid zou het wel ten goede komen, bovendien gaan ook een deel mensen niet meer stemmen of stemmen dwaas foert of voor populisten omdat nooit duidelijk is voor welk programma men heeft gestemd, men weet namelijk niet wat er na onderhandelingen er van overblijft.

  Bij het bekijken van de hypertechnische verkiezingsuitslagen-show gisteren, dachten we even, allemaal goed en wel die levensgrote schermen die wegschuiven als je ze aanraakt, maar in feite brengt men nog altijd verslag uit over een ouwbollig systeem van verkiezingen.  Slechts 56% van de mensen gingen nog stemmen. Net zoals iedereen post krijgt, heeft iedereen bijna een internetaansluiting in  Nederland.  Het zou telematisch mogelijk zijn rechtstreeks de te volgen grote beleidsvoorstellen van een kandidaat goed te keuren én de functie daaraan verbonden alzo rechtstreeks te verkiezen. Elke partij en onafhankelijken zouden per project iemand mogen voorstellen. Per te begeven post zou men zich kandidaat kunnen stellen voor een ambt, waar men ervaring in heeft en waar er geen belangenvermenging optreedt.  Iemand uit de immobiliënsector mag zich bijvoorbeeld niet opgeven als kandidaat schepen-wethouder voor ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Voor sociale zaken zou je dan iemand van Groen Links kunnen kiezen, voor landbouw een onafhankelijke boer, voor begroting een hele goede en eerlijke partijloze boekhouder enz... .     Zou een beter systeem zijn dan partijen die gewoon willen scoren met neoliberale abstracties of tegen of voor godsdiensten, voor of tegen hoofdoeken, rokers, vrijzinnigen enz,enz...  . Iemand die voor de dieren wil opkomen zou dan kunnnen kandideren op de lijst van het project landbouw, of hij nu bij het CDA of de Christenunie is of nergens lid van.  Mensen van Oxfam zouden prima kandidaten zijn voor de post voor Ontwikkelingssamenwerking enz... Een deel van de kandidaten van VVD, D66, TON...zouden misschien prima plaatselijke vertegenwoordigers van de middenstand zijn.  Geert Wilders mag in Almere opkomen als kandidaat politiecommisaris, indien verkozen, wegens permanente afzetbaarheid zal er noodgedwongen al vlug een procedure tegen hem worden ingesteld door de andere kandidaten van het project.  Wegens opruiing bevolkingsgroepen bijvoorbeeld.

  Eigenlijk hebben de tegenstanders van de klassieke manier van stemmen gewonnen : 46% van hen bleven thuis en in twee gemeenten reageerde men zich via een proteststem af op iemand die het dragen van hoofddoekjes voor vrouwen wil taxeren en dat 'voddentaks' noemt. Gevaarlijk dat sommigen hem tot held maken. Onze grootmoeders droegen vroeger allemaal hoofdoekjes, hun dochters, kleindochters...als hen dat eens zint.  De meeste mensen hebben wel door dat het niet volstaat van met maatregelen tegen de crisis af te komen als je de macht van economische en industriële topspelers niet aan banden leggen wil door een strenge regelgeving of door ze bij faling in gemeenschapsbezit te brengen of door ontslagen te verbieden bij winstgevende bedrijven. Dit kan alleen in internationale context en daarom is er eerst een internationaal ingrijpen nodig. Een internationaal referendum over die zaken kan daar een goed middel toe zijn :  http://bloggen.be/consciensce2008

  octo 04/03/2010