2008 wereldwijde stroomversnelling

 • 2008 wereldwijde stroomversnelling history

   Enkele maanden terug, begon ik hieromtrent een artikellenreeks met de vraag 'Wanneer worden de wereldleiders oorlogsmoe ?'. Ik vertrok vanuit het standpunt 'onder welke soort demokratie willen we leven' ? Een demokratie in het algemeen belang of eentje die door toedoen van onontwarbare groepsbelangen verwatert ? Eén van m'n eerste artikels noemde 'Wall-Street 1929-bis ? Nee toch!'

  Mijn stelling toen was dat de reeks crashen die er toen nog niet zo zichtbaar zaten aan te komen hadden kunnen vermeden worden als men het casinokapitalisme veel vroeger verboden had.  Het geld dat dra in rook zou opgaan zou via rechtvaardige en internationaal eenvormige taxen in de échte goederenekonomie moeten zijn terechtgekomen.

  Ondertussen weten we nu in het oktober van negenenzeventig jaar later, hoe anders de wereld eruitziet. De politiek denkt dat kontrolemechanismen en staatswaarborgen gaan volstaan, maar we moeten eerst noch de test van de zich meer en meer manifesterende recessie doorstaan. Eerst zal er nog een deel besparingen over onze kop worden gekapt, waarna men uiteindelijk op termijn wel zal snappen dat men grondiger maatregelen moet nemen. Meer en meer ekonomen sluiten daarbij een internationale benadering van het echt in gemeenschapsbezit nemen van grote sektoren niet uit. Al die presidenten die ineens de noodrem van protectionisme trekken, zouden er beter naar luisteren. Ze wilden nog niet zo lang geleden toch allemaal de globalisatie en er kon niet genoeg geprivatiseerd worden. Terwijl ze zich beperken tot het zoeken van de 'schuldigen' en wat aan hun bonussen dreigen te zitten, neemt de ekonomie en hun systeem de tijd om zich op hen te wreken.

  Waarom zou iets als ekonomie moeten stilvallen ? Er is nog zoveel nuttigs te produceren overal ter wereld en zeker in het armere deel, dat nooit 'gouden jaren' gekend heeft.

  De Olympische Spelen werden al vanaf dag één hopeloos verstoord door de 'pretbedervers der wereldvrede'. Obama kwam met zijn 'Berlijnse Beloften', sommige vooruitstrevend, anderen enkele maanden later aan herziening toe. Schrap die mogelijke overschrijding van de Afghaanse grens maar, het is aan het Pakistaanse volk om hun onderdrukkers te stoppen. Maar dat heeft hij nu al wel begrepen. Als hij geen president wordt dan had hij Mc Cain beter niet die complimenten als 'oorlogsheld' gemaakt.

  In m'n artikels riep ik enkele keren de hulp van de dichtkunst of de filosofie in, teneinde duidelijker te maken waar de wereldbewoners en hun leiders eigenlijk mee bezig zijn. Ook moesten er af en toe enkele voor politieke doelen gebruikte internetfabels worden ontkracht of bepaalde politieke uitspraken over het geschiedkundige verleden worden rechtgezet.

  De rol van de oude baronnen in de geschiedenis mag dan, behalve in de feodaalachtige landen, bijna uitgespeeld zijn, de nieuwe baronnen in de ekonomie en de politiek houden hun onderdanen in een knettergekke hutsepot van belangen gevangen. Continu broeden ze op welke manier ze ekonomische en militaire strategieën kunnen gebruiken om de ekonomische tegenstanders te vlug af te zijn. Samenwerking laat voorlopig op zich wachten. Liever wordt het vuur al eens aangewakkerd, zoals recent met het toekennen van de Sacharof-prijs van het Europees Parlement aan een Chinees die een disident zou zijn, ja dan is M.Vandenbossche van Gaia dat ook. Waar is de tijd dat Mandela die prijs kreeg?

  In tal van artikels probeerde ik een aantal alternatieven op korte en langere termijn naar voor te schuiven. Ik legde tussendoor uit welke rol ons geweten, ons wereldbeeld en de ideologie hierin kon spelen. Dat onze inzet en stijgende interesse voor het maatschappelijk leven zeker gebaat zou zijn als we wat minder negatieve gevoelens in ons persoonlijke leven toelieten ...heb ik op tal van manieren proberen illustreren. Uitdagingen zullen er de volgende maanden genoeg zijn. U zal misschien moeten staken en merken dat een deurwaarder U tegenhoudt en U 1000euro boete wil aansmeren. U zal berichten horen over Zuid-Amerikaanse landen die de afgelopen jaren de eeuwenoude fascoïde regeringen aan de kant hebben gezet; berichten in de zin van dat hun sociale maatregelen 'dictatoriaal' zouden zijn. U zal hopelijk niet horen dat McCain gestorven is en Palin president wordt.

  Hopelijk hoort U dat uw spaargeld safe zit, de speculatie afgeschaft en dat de ontbossing van de wereld gestopt werd. Hopelijk hoort U dat het werkvolk wereldwijd voor hetzelfde werk hetzelfde betaald gaat worden. Hopelijk hoort U minder en minder van internationale, wreedaardige spelletjes of niet totaal onschuldige onzin als BrusselHalleVilvoorde. Hopelijk krijgt U meer tijd om al eens een goed boek te lezen of U in de filosofie te verdiepen en neemt U de tijd om geschillen met de buren bij te leggen en zo. Want...het denken daagt U uit...u leven lang en misschien langer, als ook dat U interesseert ten minste. Het leven, de liefde en nog zoveel...een helend mysterie. Er is zijn zovele recepten voor om het te begrijpen, onthoudt vooral dat ook U die wereld een stukje ten goede verander kan. 't Begint in Uw mikrowereld en 't breidt zich uit via Respekt, Geduld, Samenwerking, Begrijpen om in te kunnen grijpen.

  octo