1mei

 • 1mei boodschap onafhankelijke progressieven

  Wat achtereenvolgens te doen naargelang decadentie van grootkapitalisme vordert : wél stemmen op verdienstelijke progressieven,strijd voor recht op inkomen en afschaffing financiele spekulatie en rechtvaardige belastingen en geen enorme verschillen in verloningen... intersektoriëel voeren. Sociale raden in grote bedrijven,banken oprichten en zelf op gecördineerde wijze beleid bepalen. Zelf internationale programma & projektverkiezingen organiseren.
  http://bloggen.be/conscience2008

   

  What to do, (in stages) while capitalism shows more and more signs of decadence ?

  Voting for really progressive people.

  Struggling without social sectorial borders for the right on a descent income, fair taxes, for a ban on financial speculation, against hughe income differences.

  Establishing social councils in the great enterprises,banks...

  and developing coordinated policies ourselves.

  Organising ourselves international program and project elections telematically.

  http://bloggen.be/conscience2008

  bron youtube : VRT Canvas zond deze documentaire van 2 uur integraal uit op een uur waar werkmensen moeten gaan slapen 'Hearts and Minds' zou verplicht moeten worden in de scholen. Vijf presidenten verspreiden elk hun graad van leugens over de 'noodzaak' van de barbarij tegen Vietnam. Vele van hun 'medewerkers' lieten zich minachtend uit over de 'vijand'. Anderen bekenden hun vergissingen. Het ergst om te zien en dragen zijn die eenvoudige rijstboeren die van hun verdriet getuigen tegenover de camera.