solidariteit

 • Groeten uit 2064

  108 JAAR !  ’t Schijnt dat ik de oudste mens ter wereld werd vorige week, 1 mei 2064.        Wat een viering.  Nee, niet zoals vroeger met tientallen cameraploegen van over de hele wereld die het bergpad naar mijn Zweedse dorpschalet in vroeger tijden zouden hebben geblokkeerd, nee, de wereld is nu veel efficiënter georganiseerd.  Elke gemeente in de wereld maakt deel uit van één wereldwijd verbonden medianet.  Alle mensen die daar in een gemeente willen aan meewerken sturen bepaalde niet tot de regio beperkte onderwerpen door naar een centraal mediapunt in Zweden dat voor de verdere verspreiding zorgt.  Tegenover de twintigste eeuw en de eerste decennia van de volgende eeuw, is het  verschil met hoe mensen de samenleving van nu besturen enorm.   Eenieder die dat wil is aan één of meerdere projecten van het samenlevingsbestuur verbonden.  Ieder project heeft zijn deelsectoren.  Voor een job kan je terecht bij : Huisvestiging, Energie, Telecom, Voedsel, Onderwijs, Leefmilieu, Cultuur, Gezondheidszorg, Grondstoffen, Goederenproductie, Goederendistributie, Geld, Ontspanning, Veiligheid, Transport  en Media.  (H.E.T.V.O.L.K-gggggOVTM).  ‘Het Volks GOVernemenTm’ maakte er men in Vlaanderen van.                         Het ‘overnemen’ van de klassieke macht.  Zal hieronder later eens vertellen hoe dat ik dat aankomen zag, die omwenteling. 

  Elk project heeft trouwens zijn eigen opvolging binnen het project Media.  Het project ‘Samenlevingsbeheer’ coördineert de 17 projecten al sinds de internationale omwentelingen rond 1924 die een einde maakten aan alle heersende vormen van onderdrukking en barbarij en andere absurditeiten; koersveranderingen die de mensheid de kans gaven meer menswaardige levens te leiden.  Bijna was de aarde ten prooi gevallen aan de hebzucht van een kleine groep miljardairs en hun politieke en militaire bondgenoten die de wereld weer aan hun oorlogszucht wilden overleveren.

  Ons huidig besturingssysteem maakt het voor ieder mogelijk de job van je keuze uit te oefenen.  Wij hoeven niet steeds meer economische groei te hebben opdat het economische systeem zou overleven, wij produceren geen miljoenen vervuilende auto’s meer bijvoorbeeld, de meeste straten zijn net als de intercontinentale snelwegen via een magnetisch aangedreven systeem van openbaar vervoer verbonden.  Een onkreukbaar computerprogramma berekent per project hoeveel banen aangevraagd zijn en alleen op basis daarvan wordt de prijs van de abonnementen op veertien van de zeventien projecten berekend.   Grondstoffen zoals water, gas,…en voedselgrondstoffen zijn gemeenschappelijk bezit kunnen worden bijvoorbeeld onder meer omdat de boeren een goed door het systeem gegarandeerd inkomen krijgen.  Zo zijn er wereldwijd weer vele mijloenen boeren bijgekomen in een wereld waarvan de landbouw en veeteelt bijna aan schaalvergroting ten onder aan ’t gaan was.  Privé grondstoffen eigenaars zijn nu al of niet medewerkers in één van de vele sectoren van het project Grondstoffen.  Het belangrijkste evaluatiecriterium is in de eerste plaats niet hoeveel je presteert, maar hoe goed je je in je job voelt.                        

  Qua goederenproductie en distributie van goederen bestaat er geen abonnementensysteem en de ondernemers en grootwarenhuizen zijn aan een strikt rechtvaardig wereldwijd taxatiesysteem gebonden.  Gewone zelfstandige kleine winkeliers zijn ook in aantal toegenomen en krijgen vanwege hun sociale functie ook een loon.  Producenten zijn verplicht van per product één kapitaalgroep te vormen en hebben dus geen concurrentie meer.  Fabriekssluitingen zijn dan ook een anachronisme geworden, niet meer van de tijd. 

  Internationaal verbonden computersystemen berekenen de vraag en de prijs houdt rekening met het loon van de loontrekkenden.  De echte loonarbeid in zijn oorspronkelijke betekenis zelf hebben we dus in de sectoren productie en distributie van goederen niet kunnen afschaffen.  Het proces om de grote multinationals en de in gemeenschapsbezit gebrachte bankwereld tot reorganisatie per aard van product te dwingen, leidde immers tot teveel risico op uitgelokte sociale gewelddadigheden van uit de conservatiefste hoeken van het oude systeem.  De afschaffing van het oude speculatiesysteem via de beurzen en financiële beleggingen hebben ze wel moeten slikken !  De begrippen ‘loonarbeid’ en ‘handel’ hebben dus wel een hele andere betekenis gekregen.  De loonarbeid en het geld dus aanschaffen, daar zijn we nog niet aan toe.  In het onderwijs leggen we al wel de nadruk op het feit dat het afschaffen van de loonarbeid alleen kan indien de overgrote meerderheid van de bevolking al van kindsbeen beseft dat overmatig consumeren zelfs een ecologisch ingesteld productiesysteem kan vernietigen en dat producten zonder de basis van het fenomeen ‘geld’ eerlijk verdelen, niet zo makkelijk is, je zou dit wel digitaal kunnen regelen via een computersysteem dat digitaal bijhoudt wat een individu of een wooneenheid zich al heeft aangeschaft, maar zoiets is meer menselijk en waardevol indien het uit het gevoel en de houding zelf van de inwoners voortkomt.   Om kort te gaan, geld gebruiken we hier alleen nog voor onze aankoop van goederen, voor al de rest hebben we een abonnement, zelfs voor de door de overheid betaalde sociale huren voor diegenen die geen huiseigenaar zijn.   De overheid maakt zelf het geld aan, het bestaat alleen nog in digitale vorm en daarom heeft de overheid ook geen tekorten meer. 

  Militaire productie bestaat gewoon niet meer, alleen de politie heeft wapens.  Zo is de omwenteling in de jaren voor 2024 eigenlijk begonnen, de mensen hadden wereldwijd de buik vol van diegenen die hen in naam van de grote bourgeoisie van de wereld regeerden.  Steeds meer groepen kloegen de miljarden verslindende oorlogsindustrie en de parasitaire praktijken van de miljoenen verdienende groepen en individuen aan.  Temeer omdat ze bijna overal het hele staatsapparaat en niet alleen de wereld van de multinationals  in hun macht hadden en de wereld met zijn enorme productiemogelijkheden al decennia in oorlog en armoedetoestanden hielden.  Meer en meer collectief geld ging naar de zakken van de bankwereld die alle taken van de overheid wou overnemen, pensioen, ziekteregelingen en zo meer.  De privatisering van instellingen voor oude van dagen werd onder privébewind een financiële ramp voor de gepensioneerden.  Meer en meer deed men voor taken in de gezondheid -en verzorgingssector, zelfs voor de veiligheidsdiensten en zovele andere diensten meer een beroep op onderbetaalde ‘vrijwilligers’.  Het uitgespaarde geld vonden de regeerders en industriëlen handig om aan militaire wapens en andere onzin te besteden.  Recht op werk was toen een lachertje.  Iedereen werd op de één of andere manier tegen mekaar opgezet om toch maar de verdeling tussen mensen in stand te houden.   Na de bankencrisis in 2008 raakte de imperialistische belangen van de meest tot de tanden bewapende regimes steeds meer met mekaar in de clinch via oorlogen in andere landen. Bezuinigingen en allerlei absurde oplossingen van schijnproblemen konden de ware aard van de toestand van de oude vormen van democratisch bestuur niet meer redden.  Armoede, oorlog en de drang naar meer welvaart joegen miljoenen mensen richting US en Europa vooral.  Deze situatie was de conservatieve burgerij niet onwelgevallig, daar ze voor een verrechtsing van de verkiezingsresultaten zorgde.  Ook oorlogsstoker nummer één, de United States onderhandelde van oudsher liever met rechtse regimes, niet met naar het socialisme neigende zeg maar.  En links ?  Links beperkte zich tot defensieve voorstellen binnen het systeem van het grote uiterst kapitalistische denken.  Veronachtzaamde de subjectieve redenen die de moderne mens van het zich rebbeleren afhielden en bood niet echt een filosofisch antwoord aan diegenen die niet voor links kozen om bijvoorbeeld het feit dat dit tegen hun godsdienstige wereldbeschouwing inging of omdat ze dachten dat geen enkel ander systeem dan het systeem van de speculatie met het grote geld en het kapitalisme hen op het welvaartsniveau van na de tweede wereldoorlog kon brengen.

  Allerlei groepen waren wel met tal van deeloplossingen bezig, maar niemand bood een globaal alternatief aan.  Van betogingen waren de machthebbers niet bang genoeg.  Het was wachten op meer en meer mensen die, gewapend met een groot sociaal geweten zich echt wilden engageren om een organisatie te vormen die via de moderne middelen het gemiddeld sociaal bewustzijn van de massa’s omhoogtrekken kon.  Meer en meer mensen zagen in dat die gruwelen der oorlog stokers en die bezuinigingen op en afbraak van al wat sociaal al bereikt was een halt moest toe geroepen worden.  Ze organiseerden zich in plaatselijke groepen die een wereldreferendum rond de voornaamste wereldproblemen eisten… zoals ik dit reeds in mijn blogwerk eind 20ste begin 21ste eeuw aan hen voorstelde.

  Foto http://fotofilosofie.skynetblogs.be   http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

   

  Ik kon sommigen van hen ook overtuigen van hun versnipperde krachten te bundelen in een organisatie die ik CONSCIENCE doopte.  De Engelstalige afkorting voor ‘Groepen voor een ander soort van verkiezingen , internationale projectverkiezingen, nodig voor meer gelijkheid en progressieve vooruitgang’. 

  De idee was van meer en meer mensen in hun vrije tijd actief  betrokken te krijgen rond sociale en politieke problemen. En meer en mee mensen hadden vrije tijd, uitgespuwd door het superwinsten systeem als ze waren.  Ze uit hun game cultuur weer aan het lezen en organiseren krijgen was niet makkelijk maar de politieke context van sociale achteruitgang en armoede stond aan de zijde van de doorzetters.  Het politieke establishment kreeg meer en meer argwaan voor de vernieuwers en bond meer en meer in en de aanhang van diegenen die voor een omwenteling waren steeg niet alleen in de rangen van links van klassiek centrumlinks maar ook bij meer en meer  niet politiek gebonden mensen die meer en meer begonnen geloven in het soort democratie van eerst de programma’s  te verkiezen en dan de dirigenten.  Toen dit idee meer en meer populair werd probeerden de klassieke burgerlijke partijen hun soort van oude verkiezingen nog te redden door coalities van nationale eenheid te vormen en de bevolking te beloven dat voortaan alle partijen in de regering zouden worden opgenomen en rekening zouden houden met een aantal DOOR HENZELF te houden referenda.  Maar het hek was van de dam.  Waarom indien mensen met hun gsm de uitslag van een Eurosong festival bijvoorbeeld konden bepalen, zouden ze dat niet doen met eindelijk hun zeg te hebben over thema’s als bijvoorbeeld ‘militaire productie’.   Het referendum van CONSCIENCE had een dusdanig succes dat het uiteindelijk leidde tot een internationale ontwapeningsconferentie van de militaire productie, inclusief plannen om goederen te maken die de armste delen van de wereldbevolking direct ten goede zouden komen.  Uiterst linkse partijen namen de ideeën voor een andere vorm van samenlevingsbeheer over en wonnen er wereldwijd verkiezingen mee, waarna van na 1924 vooral, ze mede de fundamenten legden voor onze wereld anno 2064.

   

  Lees meer...

 • to everyone who is open for 'it'

  http://bloctaafblogartist.webs.com/apps/blog/

  Engelse vertaling van mijn tekst 'aan iedereen die'

  100_2338.JPG

  link naar socio-politieke artikels filosofisch verzet per titel :

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category/politiek.html

  voor andere essays, filosofisch en zo meer, zie de link in posts hieronder of andere blogs hiernaast

  vervolg alle 15 ? blogs handig te vinden via de meeste blog-linken op

  http://voortijdigtestament.skynetblogs.be

  engelstalig vervolg filosofich verzet voortaan vanaf juni2011 via

  http://talespoemsessays.blogspot.com  en facebook

  maar vroegere Engelstalige blogs blijven bestaan (sorry voor hier een daar een taalfout op die oude blogs)

  groeten, de blogkunstenaar KnipogenLachen

 • Filosofie en religie

  Arab friends, real religion is about philosophy and art an human relationships, it isn't about replacing dictators for other managers of big bussines intrests

  zie filosofisch verzet op facebook

  http://www.facebook.com/reqs.php#!/profile.php?id=1340523357 

 • een blik in de archieven

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category/politiek.html 

  IMG_0807.JPG

  een militante uit Griekenland op de receptie van een sterk ingeplante partij van de arbeid, doet uit de doeken wat men in haar land van plan is, tot 71 jaar werken zoals de Denen opgedrongen wordt, zal in GRK niet lukken, is politiek en vooral verzet dan ook een kwestie van nog durven foert zeggen ? 

 • Kabouter Wesley op bezoek bij Fairtrade.

  http://www.oww.be/homepage.html 

  tot de volgende post,

  indien U de inhoud van dit bloggebeuren van de laatste drie jaar, wenst te bespreken...de mail-knop werkt nog steeds...ook welkom voor de interpretatie van het dag na dag wereldgebeuren, vertrekkende van de verschillende soorten kritische internetbronnen die je op een aantal linken hier gaat vinden. Mensen met geen interesse in allerlei mogelijke zingeving van...gelieve zich tot andere bronnen te wenden.

 • Kinderverwaarlozing Indonesië,filmverhaaltje

  bron youtube : Chaim -kinderverwaarlozing Indonesië

  In 't Westen houdt men de mensen verdeeld...in armere landen houdt men de mensen ook vooral arm.  Zo draait de wereld al decenia...reflekties daarover, organisatie daarrond...te weinigen zijn er mee bezig. De democratie van de eigen buik en de eigen baan houdt de toekomst van massa's gevangen.

   

   

   

 • Regionaal Actiecomité Vl-Brabant voor jobs !

  bron youtube-LBC gastauteur

  Het regionaal actiecomité of kortweg rac, Vlaams-Brabant hield afgelopen vrijdag een estafette tussen verschillende instellingen in de regio. Het rac bezocht rustoorden, ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen enz... ;

   

 • CarreFOERT aktie van 't comité andere politiek

  Wijl we overdonderd blijven worden met mediaberichten over zogezegde onvriendelijke kassiersters, miljoenencadeaus van de overheid voor Carrefour (en via o.a. de notionele intresten, niet alleen voor Carrefour), ...alé, alles behalve de koopkracht van klanten en de hebzucht van sommige beleidsbepalende aandeelhouders...komen de reacties tegen zomaar een dagje klassiek staken op gang. Van links, zowel als van rechts. Deze laatste zal ik U besparen, U komt er al genoeg mee in aanraking :

  http://gb-campagne.blogspot.com/2010/02/oproep-aan-de-werknemers-van-carrefour.html 

 • Geen strijd,geen veiligheid.Treinrampen Japan

  bron youtube : Verbazingwekkend strijdbaar Filmpje over de strijd van Japanse spoorwegwerknemers voor de veiligheid en tegen de privatisering bij de spoorwegen.  Internationale studies bewezen reeds lang dat privatisering van spoorwegen méér ongelukken met zich meebrengt. In Engeland tot 300%meer. Ook in een overheidsbedrijf mag het managment niet meer aarzelen om een ATS(automatic train stop system) in te voeren. De Japanners weten er ook alles van en de werknemers van de Japanese spoorwegen waren de laksheid en intimidatie en winsthonger van het managment beu en gingen in actie.  

  http://www.youtube.com/watch?v=85iSIhV8SNk 

   

   

 • Paniekfilmpje staking Inbev in media USA !

  bron youtube-bloomberg:  sorry folks, je kan het filmpje alleen zien als je in google het volgende intikt : ab inbev leuven youtube en dan op het filmpje tikken (omdat Bloomberg meent een patent te hebben op stakende arbeiders in België ?wie weet)

  De zender Bloomberg brengt een reportage over de stakingen bij de bierproducenten in Leuven, Luik en Hoegaarden, ze noemen het in 'Brussels' and around. De beurszender Bloomberg lijkt vooral verbolgen over het feit dat de dapperste der Belgen het aangedurfd zouden hebben om een topmensen van het bedrijf te gijzelen. Met een vleugje goedkope humor-ironie probeert men het voor te stellen als of er in België een nieuw soort misdrijf uitgevonden is 'beernapping' naar het soortgelijke 'kidnapping'. De bedoeling is staken en het beletten dat produkten buiten het bedrijf raken als drukkingsmiddel te laten verbieden. Nergens in de traditionele berichtgeving een verwijzing naar de 73 miljoen dollar die de top dertien van het bedrijf jaarlijks onder mekaar verdeeld en ook niks te horen van de concrete miljardenwinst die het bedrijf maakt. Wél een verwijzing naar het feit dat het managment van plan is de blokkade 'wettelijk' te laten breken, met een opsomming van de bedrijven waar dat al gelukt is.

  De staking beroert ook de Braziliaanse bierarbeiders, ze schreven een solidariteitspamflet en dreigen met akties:

  zie http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

   

 • Pauzemoment. Foto Special

  IMG_0385

  filoview pictures : Groeten en beste wensen op de wegen die U inslagen gaat in 2010.  De grens van water en ijs, met nog op tijd een waterspiegel, met dank aan de eenden die de spiegel tot gisteren openhielden. En nu nog wat dood hout op de kachel gooien !

  Danke voor Uw talrijke bezoeken in 2009 !

  octo, 16/12/09

   

 • Vrijwilligerswerk. Tips

  100_1244

  Vrijwilligerswerk...kan van alles betekenen...van de afwas doen tot en met je inzetten voor een aantal goede doelen, sociale bewegingen...gemeenschappelijke noemer is het onbezoldigde werk. Gewoonlijk steek je er nog meer in...maar de voldoening die er uit komt, dat is pas een menselijke waarde. Geld, dat is toch maar papier, inkt en metaal. 

  Begeleid wonen en armoede

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLIBO_20090710_001&PostCode=3200

  Sociale Bewegingen

  http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=105117183513&h=4dM2x&u=ejzYQ&ref=mf

  Het vrijwilligerswerk van de zus van de federale premier

  http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=101769789806&h=t8A5j&u=tBie1

  octo dankt de tipgevers

  Annex : de rechtse en patronale stempel van het Vlaamse Regeerakkoord

   http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=forum&rec=1247836262&display=record

  Annex : wat is 'the non aligned movement' die 55% van de wereldbevolking vertegenwoordigd ?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement 

  Annex : lezersreactie op Vrijwilligerswerk Tip (mag wel de nonprofitsector niet vervangen)

 • Complot verzekeringsindustrie tegenMichaelMoore

  In de Verenigde Staten is gezondheid verzekeren een miljardenzaak. Een topmedewerker van één van de grootste verzekeringsondernemingen getuigt op een tv-show hoe men de film van Moore over de gezondheidssector 'Sicko' heeft willen discrediteren.

  Hier de alert-mail van Moore daaromtrent ;

  Bill Moyers Show Tonight Reveals Insurance Lobby's Secret Plan to Attack 'Sicko' and Michael Moore

  Friday, July 10th, 2009

  ALERT: We've just been informed that Bill Moyers, on his show later tonight, will expose for the first time the health insurance industry's secret campaign against Michael Moore and his film, "Sicko." It contains a stunning revelation and admission by a top health insurance executive -- the former head of publicity for CIGNA, one of the top health insurance companies in the country -- that the disinformation and attacks on Michael and the film were extensive and well-planned. Their job was to stop the movie from reaching a wide audience (and, more importantly, from having the widespread political impact the industry feared "Sicko" would have).

  Wendell Potter, former Head of Corporate Communications at CIGNA (which provides health insurance to nearly 70 percent of the Fortune 100 companies) admits that, in fact, "Sicko" "hit the nail on the head" and told the real truth about how much better people in other countries have it when it comes to their health care.

  The show airs tonight at 9:00 PM on PBS. (Check your local listings for exact times. Many areas show it on Saturday night, too.)

  You can check out the segment about Michael and "Sicko" here:

  http://www.youtube.com/watch?v=Mv1FwOCNoZ8

  Be sure to tune into Bill Moyers Journal tonight at 9:00 PM for the full program. Check here for local listings (and rebroadcasts):

  http://www.pbs.org/moyers/journal/about/airdates.html

  If you get this email too late, their website will soon post the full show soon:

  http://www.pbs.org/moyers

  Finally, the truth comes out. From one of their own. Amazing.

  Yours truly, Webmaster
  MichaelMoore.com
  webguy@michaelmoore.com

 • 11juli-bijdrage : religie, volk en scheiden

  100_1266

  Terwijl de media via het spook van de voornamelijke economisch liberale Karel van Miert en de krokodillen uit de oude kreek mevrouw Gennez tot volmachten'socialist' verklaarden en het inderhaast bijeengeroepen spa-congres de nieuwe samenwerking met eigenlijk liberalen, bekrachtigde, twijfelt de Wever Bart op zijn trouwdag zeker niet aan de aanstelling van weer een patronaatsgetrouwe minister.Participatie van het volk in de democratie...ver te zoeken...de partijvoorzitters regelen dat terloops wel even. U wil U ministers op een dag zelf verkiezen, op basis van een programma op de noden van de ganse wereldbevolking afgestemd en goedgekeurd per wereldreferendum ? Klik dan op de eerste van de linken op deze blog.

  Religie, volk en scheiden ,definities :

  De 1ste Engelbewaarder

  Een schilderij in de nonenschool.  Een gelijk een Getuigen van Jehovah stralend wezen in een lang kleed, stopt twee supervolmaakte kindjes aan de rand van een ravijn. Allemaal hadden we er één, werd ons verteld; maar je kon hem niet zien of zijn of weten dat het een ‘haar’ was, want ze waren geslachtloos. Had ik toen al vragen met biljarteffect kunnen stellen, dan had ik voorwaar gevraagd waarom ge ze niet zag. Met ouder worden weet je het toch al een stuk beter.  Je kan ze wel zien, het zijn de anderen…en hoe meer je er zelf één bent, hoe groter de kans dat je door het leven niet altijd wordt verwend als je teveel ongepast medelijden nog niet neutraliseren kan.  Het engeltje in anderen en hun door de eeuwen heen doorgegeven kwelduiveltjes, leren je dat wel.

  De ware betekenis van ‘volk’

  Groepen mensen, al eeuwen gebonden aan een bepaalde straat, streek, dorp en zo verder; die samen al tijden koude, regen en wind trotseren om voor eten en kroost te zorgen, getroost door de zon, daar waar het niet ondragelijk heet is.  Groepen mensen vaak uitgebuit door  andere groepjes mensen. Ook daar, net als op het persoonlijke vlak, groeiend naar inzichten.Volken zijn door de eeuwen heen al zo vermengd, dat scheiden hier zinloos is. Vanuit gemeenschappelijke belangen kan de wereld niet anders dan ooit één natie worden.

  Scheiden

  Je belandt in andere verhalen, vaak met dezelfde inhoud, maar het blijft je eigen en dat van een vaak groeiend aantal anderen. De redenen ? Ontwikkelden zich al van voor je geboren was in weer andere verhalen van vroeger. Ouders hebben die je nooit ruzie zag maken, is zelfs geen garantie…want je riskeert met teveel vertrouwen en naïviteit en goodwill aan een relatie te beginnen, terwijl je wel verliefd wordt en toch de verhalen van de andere van vroeger en nu, niet kent of verkeerd doorkreeg.  Je hebt vaak nog niet door dat heel veel in het leven niet om nobele intenties draait.  Zij die dan weer opgroeiden met ruzie en scheidingsscenario’s, zijn dan weer soms te wantrouwig, minder genietbaar in bepaalde situaties.  Je kan er geen meetkundig juiste verklaringen en formules op plakken, op de subjectieve dingen des levens. Terugkeren naar al die roots kan heel pijnlijk zijn en daar kan je dan in blijven steken.  Laat ons gewoon maar vriendelijk met mekaar omgaan om vooruit te raken.  Zwijgen is goud, spreken zilver, schrijven is spiegelen octo 11/07/2009 Za

 • wereldfeest 08 leuven

  was heel positef gebeuren, mensen van alle nationaliteiten bijeenbrengend, ieder met zijn eigen inzichten en inbreng, ongeloofelijk waar vele groepen van mensen zich voor inzetten ook...
  behalve dan die sekte die het imperialisme vrij spel in China wil geven eigenlijk.
  Een projekt rond een Leuvense muur voor de 150 nationaliteiten aldaar, met ieder een eigen vitrinekke, won de projektenwedstrijd van 14 andere projekten.  Proficitat.  Meer op :
  http://www.wereldfeest.be  al 20 jaar duizenden op de been gebracht...ze hebben wel een overkoepelend politiek initiatief nodig die mensen

  Internationale Programma-verkiezingen, te beginnen in Leuven, zou een goeie wereldprimeur geweest zijn. (zie 'inernationale verkiezingen')