politiek

 • over 1 mei en democratie

  Naar een meer aan moderne mogelijkheden en noden aangepastte Democratie

  Je hebt de burgerlijke democratie en de indeling daarvan in partijen die één of andere bevolkingslaag (-lagen) steunen, dit binnen een economisch systeem dat op de vrije markteconomie is gesteund, maar in feite alleen in beperkte mate vrij is, daar de controle over het merendeel van de geldstromen gewoon in handen is van een elite in de industriele en financiele wereld, gesteund door de elite van de nationale staten en internationale samenwerkingsverbanden. In die wereld van coalities maken en beslissingen nemen en oppositie voeren en qua verworvenheden achteruit of stap voor stap vooruit gaan, kan, het, rekening houdend met de situatie in een bepaald land, voordelig zijn van bepaalde linkse krachten links van het centrum te steunen.      De meest linkse krachten ondervinden en overwinnen soms de moeilijkheid om in electorale tijden samen op te komen. In de sociale strijd vinden ze mekaar meestal wel, maar om de eerste of volgende gemeente -of parlementszetels binnen te halen, speelt het spel van ideologische strekkingen binnen links en persoonlijke ego's ook wel mee.

   

  Rekening houdend met het feit dat er zowel links als rechts een versplintering is, maar vooral rekening houdend met het feit welke mogelijkheden de moderne telecommunicatiemiddelen bieden, kunnen we misschien net als de coöperaties in sommige bedrijven, ook de burgerlijke democratie, die op wereldvlak zoveel armoede en oorlog niet kan stoppen en op de ene plaats bijvoorbeeld een massaal toeristisch aanbod heeft, maar geen klanten wegens de crisis; vervangbaarder gaan maken door meer modernere democratie, wat bijvoorbeeld betekent van eerst voor een programma mogen te stemmen en dan op de uitvoerders ervan op projectlijsten. Het lijkt revolutionair, maar niet in de zin van dat een deel van de economie dan maar genationaliseerd moet worden; eerder geïnternationaliseerd en vooral bepaalde grote economische sectoren!  Het grootkapitaal zoekt altijd middelen om beperkingen te omzeilen, daar zal moeten komaf mee gemaakt worden.  Doch de hoofdreden om tot een andere vorm van democratie over te gaan, is het feit dat er dringend een halt moet komen aan de militaire productie die in 2011, wereldwijd 17miljard euro bedroeg. Daarnaast moet er ook internationale loonafspraken worden gemaakt, dezelfde verdiensten om een auto in India als in België te maken, hetzelfde uurloon voor de Poolse zowel als voor de Belgische chauffeur...dit lost het immigratieprobleem pas op. Bovendien moeten een aantal concurrentievervalsende factoren ook worden geneutraliseerd, door middel van een standaardisering van de sociale zekerheid naar boven toe en een gestandaardiseerde vereenvoudigde inning van belastingen. Daarnaast een aantal ontwikkelings -en ecologische doelen vooropstellen en we zijn op de goeie weg. Met te blijven diskusiëren over wie, waar op welke lijst binnen de burgerlijke democratie opkomen, heeft geen zin; iedereen doet zijn ding maar, maar een eenheidsinitiatief rond de sterkste groep ware altijd aan te raden, als organisaties daarnaast apart blijven bestaan, kan lukken...maar in aktie is er best eenheid, ook al is dat dan binnen burgerlijke democratische krijtlijnen...wat voorlopig nog niet anders kan, gezien het bewustzijn van de meerderheid en de klasseverhoudingen en de noodzaak indien het tot situaties van extreme armoede moest komen in de westerse wereld, van niet in de val van het door de burgerij uitlokken van een burgeroorlog te lopen.

  http://bloggen.be/conscience2008

  Kreta2012 401.JPGfiloview pictures :

  accomodatie genoeg, maar crisis en weinig klanten (absurde situatie)

   

  -Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

   

  Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

   

  Gids voor conservatieve beleidsmakers :

   

  Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

   

  Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

   

  Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

   

  Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

   

  Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

   

  Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

   

  Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

   

  Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

   

  Hef taxen op een heel elitaire manier.

   

  Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

   

  Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

   

  Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

   

  Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

   

  Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

   

  Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

   

  Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

   

  Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

   

  Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

   

  Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

   

  Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008

   

  Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

   

  Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

   

  Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

   

  Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

   

  Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

   

  Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

   

  Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

   

  Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

   

  Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

   

  Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

   

  Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

   

  Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

   

  Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

   

  Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

   

  Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

   

  Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

   

  Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

   

  Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

   

  Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

   

  Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

   

  Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

   

  octo

   

 • to everyone who is open for 'it'

  http://bloctaafblogartist.webs.com/apps/blog/

  Engelse vertaling van mijn tekst 'aan iedereen die'

  100_2338.JPG

  link naar socio-politieke artikels filosofisch verzet per titel :

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category/politiek.html

  voor andere essays, filosofisch en zo meer, zie de link in posts hieronder of andere blogs hiernaast

  vervolg alle 15 ? blogs handig te vinden via de meeste blog-linken op

  http://voortijdigtestament.skynetblogs.be

  engelstalig vervolg filosofich verzet voortaan vanaf juni2011 via

  http://talespoemsessays.blogspot.com  en facebook

  maar vroegere Engelstalige blogs blijven bestaan (sorry voor hier een daar een taalfout op die oude blogs)

  groeten, de blogkunstenaar KnipogenLachen

 • Verwijzing naar enkele essays,artikels,...

  S5000200.JPG

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category/filosofie-essays-theatermonologen-kabaret.html  aantal filosofisch verzet essays,gedichten..

   http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category/politiek.html  politieke context leven

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category/gedichten.html  enkele gedichten

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archives/category/filosofische-essays.html  essays dichter bij de ziel (zie ook andere soorten literatuur en zo meer via 'alle archieven' op laatste regel tikken

   

  http://voortijdigtestament.skynetblogs.be/archive/2010/09/16/het-leven-is-een-eindeloze-test.html geschiedenis filosofie, theatermonoloog en vervolg vooral op de  'dichter bij de ziel'-blog

  http://bloggen.be/conscience2008/    neem deel aan een nieuwe vorm van verkiezingen

  http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/archives/  archieven de blogkunstenaar

  http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/   archieven blogkunstenaar en theatermonoloog 'Kiezen voor Mensela' e.a.

   

  voor de eigen gewone artikelsvan de FVerzetblog zelf, rond vier jaar actualiteit 2006-2010, zie onder platformtekst links onder 'categoriën'

   voor gastauteurs en verdere opvolging actualiteit : zie   http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  of via de doremifsollasi-linken aan rechterkant  of de opzoekingsmethoden in de blogposts hieronder uitgelegd

   

 • Filoview Pictures en verwijzing naar blogposts-titels Fverzet

   

   

  IMGA0112.JPG

   

  foto filoview pictures octo

  denk de regenton en het gras weg en je hebt een foto van een bewolkte aarde mét sateliet die passeert-----

  titels en artikels...zie blog hieronder of 'alle archieven'

  hiernaast onderaan rechterkolom, laatste regel van archieven klikken

   

   

   

 • Decadent militair industriëel complex.

  We'll have to come up with a 'cunning' plan(dixit Mister Beans friend) to stop the loonetics. Geen replay van october 1917. Stoppen met kuddegeest à la Mekka, Vatican City,Megaconcerten,Bourgeoisverkiezingen,Culturele afstomping,innerlijke oppervlakigheid. Join us on http://bloggen.be/conscience2008

  www.skynet.be
  (Belga) Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een resolutie ingediend waarin openlijk steun wordt betuigd aan een gebeurlijke Israëlische aanval op Iran. Bijna een derde van de leden van de Grand Ole Party in het House of Representatives hebben de tekst al getekend. H.Res. ...
  24 minuten geleden · · · Delen
   • Filosofisch Verzet ‎...en dan vergeet ik nog een aantal andere toestanden van het rijk van de Barbarij...stoer doen met Zuid-Korea en het Noord-Koreaanse Koninkrijk gaan provoceren als ware het een ongevaarlijk oerdom computerspelletje. Kuddegeest is iets voor schapen en koeien...milieuvriendelijker wezens eigenlijk.
 • Cool, die politiekers en hun pers.

  IMGA0113.JPG

  In de pers wordt heden geschreven in bewoordingen als dat er een groeiend ongenoegen over de oorlog in Afghanistan bestaan...terwijl een meerderheid der mensen van de aanvang af zo een dingen nooit ziet zitten.  Men suggereert dat men binnen de 5 jaar uit Afghanistan weg gaat...dat geeft dan juist de tijd aan diegene die president Obama opvolgt na zijn tweede ambtstermijn om te beloven dat hij of zij zich uit Afghanistan zal terugtrekken.  Vreemd dat in een modern land één mens kan beslissen voor of tegen oorlog, maar dat het Congres ginder wel maanden en maanden kleine stapjes vooruit in de sociale zekerheid kan tegenhouden.  Cool ook die verzekeringsmaatschappijen die ons melden dat ze omdat ze niet zoveel meer verdienen met beleggingen ze ons verzekeringen gaan opslaan. Supercool ook voor de 11OOO mensen in Nederland die door de post zouden worden ontslaan worden, moest er toch van komen met het internet en de privatiseringsdrift en zo.  Cool, twee ouwe politieke krokodillen die zich links noemen en de verdediging van de privatisering van de ASLK op zich nemen.

  Politiek gezien vinden teveel mensen al die dingen aanvaardbaar en ze plaatsen ze niet binnen een ruimer kader.  Eigenlijk geven ze zich over aan 'coole' collectieve waanzin. De politiekers als heavymetal groepen en zij maar 'headbangen'

  oc 28/06/10

 • Informateur,indien U vast komt te zitten

  IMGA0115.JPG

  Wil er eigenlijk niks meer over kwijt, maar alé, nog dit.

  Vanuit Nederland bereiken de Belgen vandaag berichten dat het niet zo vlot met de regeringsvorming. Misschien kan men het eens over een andere boeg gooien. Gewoon de procenten van centrum-links en links optellen in plaats de voorzitter van de partij met de meeste stemmen het initiatiefrecht naar zich laten toe te trekken. Voor België is dat dan heel duidelijk, beschouwd men het land als één geheel dan heb je een centrum-linkse meerderheid, ondanks de grote score van de NVA. Bij deze gedachte laat ik het maar, ze zullen er wel een conservatief potje van koken zeker ?

 • Lobby jezelf de media in

  Voorbeelden van opzettelijke mediabeïnvloeding :

  België :

  Iedere keer voor regeringsonderhandelingen stunt de Vlaamse sensatiekrant bij uitstek door aan te kondigen dat er ergens een paar honderd vacatures niet zouden kunnen worden ingevuld bij Volvo gewoonlijk...hoe lang heeft men gewacht op sollicitanten...1,2 ...dagen...of moet weer de indruk geschapen worden dat er werk genoeg is en dat werklozen allemaal luierikken zijn ? Goed om bepaalde op handen zijnde maatregelen aanvaarder te maken alleszins. De radio deed er nog een schep op^met telefonische reacties in die zin in de namiddag. 

  Buitenland :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/15/nieuws-over-mineralen-afghanistan-propagandastunt

  Leuker nieuws :

   http://www.aarde.org/docums/dias/foto_gall2.htm 

 • 'democratis.' verrechtsing&'democ'staatsgreep ?

  Een referendum ware beter geweest dan verkiezingen. Had men dan ons op een A4 gevraagd (of via internet) of we er iets op tegen hadden dat alle Belgen voor om 't even welktalige partij mochten stemmen/wie er moet worden getaxeerd vanaf welk miljoeneninkomen/ of Belgie moet blijven bestaan/ enz...dan hadden de politiekers nu niet voor quasi onoverkomelijke posities gestaan. In het slechtse geval voor diegenen dat België wil behouden zien (ook al een meerderheid waar weinig rekening mee gehouden wordt)...zal dus een minderheid van de bevolking de andere helft van het land tot scheiding kunnen dwingen.  Toppunt is dat men nu weer wil uitkomen bij waar men vertrokken is in de tijd  voor Wilfried Martens toen het land met één coalitie ipv drie geregeerd werd...een afspiegelingscoalitie heet dat nu...men is van een gemakkelijke formule vertrokken en nu bijna niets meer kan, komt men terug bij een eenheidssysteem uit. Heel die communautaire heisa heeft al enorm veel belastingsgeld gekost. En dan die partijfinanciering dan :

  Waaris de tijd dat iedere partij zelf zijn werking moest betalen. Er zijn trouwens nog partijen die dat doen, die bijvoorbeeld 4000 leden hebben en bijna 5% van de stemmen in enkele steden en waarvan je onder de vorm van een klein kadertje dan moet lezen dat hun landsgemiddelde o,95 was.  Opmerkelijk ook dat de leiders van de patronale verkiezingen in de verkiezingsshows hun mening kunnen ventileren, maar van de sociale organisaties heb ik tenminste niemand gezien, U wel...misschien waren ze hun strategie al aan het afspreken met betrekking tot mogelijke coalities en al of niet tot staken oproepen na hun nefaste stemoproepen.

  Benieuwd of Groen kiest voor meer linksere standpunten, wat van hun al of niet regeringsdeelname zal afhangen waarschijnlijk.  Enorm spijtig dat er op de centrumlinkse kant niet duidelijk genoeg is gereageerd op de oproep van Groen om aan hetzelfde zeel te trekken. Van linkse partijen verwacht je echt linkse standpunten, van nationalistische nationalistische...een deel van de Vlamingen houdt van een raar soort duidelijkheid...en gaat de rechtse toer op :  al

  botst dat dan met eigen belangen als sociale klasse, sociale zekerheidsrechten,  recht op goedwerkende openbare diensten,  pensioensrechten...en al moet hij er langer voor werken binnenkort.  We hebben ons voor een deel weer goed laten hypnotiseren door al die paniekzaaierij ten dienste van het gevecht om de afzetmarkten.

  500.000  Jobs beloven, ge ziet dat brengt op. Misschien zijn het jobs waar helemaal geen sociale bijdragen meer op moet betaald worden ?

  Als nu het grootkapitaal de zaak weer niet naar de situatie van 1929 brengt...zal iedereen nog moeten overwerken.

  Hebt U spijt van U stem en wil U een herkansing of op een alternatieve manier via een referendum stemmen :

  http://bloggen.be/conscience2008

 • Hebzucht als politieke ideologie.

  IMGA0118.JPG

  Hebzucht is een ziekte, door rechts als ideologie verpakt. Gaat België zelfde weg op als Nederland ?

  Er werd de kiezers wijsgemaakt dat ze gigantisch moesten inleveren en velen slikten het in Nederland.

  Velen volgden de lokroep dat ontwikkelingshulp maar beter kan worden afgebouwd.

  Velen bedankten diegenen die de banken miljardengeschenken gaven en zijn bereid de gevolgen daarvan mee af te betalen de volgende jaren.

  Velen zijn het er mee eens dat er nog banen moeten sneuvelen.

  Velen gingen akkoord met de redenering dat bedrijven nog goedkoper moeten produceren en dat ze een minimum aantal jaren van hun oude dag kunnen genieten.

  Velen namen stappen in de richting van mensen die een bepaalde godsdienst beschimpen om nog meer verdeeldheid tussen de mensen te brengen.

  Velen beleden door hun stemgedrag dat ze de economische cultuur van het speculeren en in rook doen opgaan van gelden ok vinden.

  Velen verwisselden hun rechtse jasje gewoon voor een rechtser jasje.

  Velen moeten zich nu geweldig veiliger voelen, nu ze het charter van het egocentrische denken van de niet bestrafte witteboordecriminaliteit onderschreven.

  Velen bleven progressievere uitingen van denken trouw.

  octo 10/06/10

 • Nederlanders doen het woensdagsmorgens.

  Welk kind, welke coalitie gaan ze verwekken ? Hun heilige peilingen en hun TV-programma's zijn in hetzelfde bedje ziek als die van de zuid-Nederlanders in Vlaanderen...ze schuiven rechts en populisten naar voren en maken van thema's als bezuinigingen geweldige afleidingsmaneuvers om eindeloos over te kibbelen, terwijl de geciteerde bedragen gewoon moeten dienen om de beurzen gerust te stellen. Zelfs de VS regering is tegen besparingen in Europa...schrik voor recessie en verkoopcijfers. Zelfs in China heeft men begrepen dat men de producenten in de moderne werkkampen ginder  beter moet gaan betalen,...de motor van het kapitalisme mag immers niet stilvallen...superconsumenten en superproducenten tot zo kort mogelijk voor de dood, moeten we worden.

    Vorige verkiezingen in Nederland, achtte de Nederlandse PVDA het nodig om met de rechterzijde in zee te gaan in plaats van met Groenlinks en de SP iets anders uit te proberen. Een door toegevingen van de SP een iets socialer manier van besparen misschien ? Wie weet. De media hebben de rol van Nostradamus overgenomen...ze bellen 1000 mensen op of organiseren stemtesten waarbij ze de partijen met kritiek op het systeem uitsluiten en maken hun eigen helden die ze desnoods in spelprogramma's promoten en trekken aldus de kar van het soort politieke discussies die eigenlijk te herleiden zijn tot intelektuele burenruzies. Daarbij komt men tot de gekste conclusies, 'de arbeider zou dood zijn' en tot de 'middenklasse' behoren en daarom niet alleen meer links stemmen ,... .

  Politiek bedrijven wordt herleid tot de smaken die je in een ijssalon aangeboden worden...wat zal het zijn, welke manier van kille, ijzige, zakelijk politiek : mokka, vanille of aardbeien... ? Kraken gaat verboden worden en dat in Nederland zeg. Wie weet gaat men onder Wilders de eerste er de godsdienstvrijheid niet afschaffen ?

  Men probeert mensen echt meer en meer in een staat van collectieve hypnose te brengen, zodat ze als vliegen zelf hun merk van vliegenvanger mogen kiezen...de geur die het meest de buik aanspreekt, moet gegarandeerd winnen.

  Een vooruitgang in de evolutie van de democratie zou zijn dat men de kiezer eventueel ook zou vragen welke coalitie men verkiest...als dan links ook nog links zou leren worden zou men al een hele andere horizon leren scheppen. octo dinsdag 8juni2010

  toemaatje : voor wie stemt U ? De Morgen stemtest :

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/poll/detail/1115592/Voor-wie-stemt-u-op-13-juni.dhtml
   

  toemaatje : de gegijzelde Belgen :

  http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/post/7935667/een-man-doet-eenieder-rondjes-lopen

 • Politiek bezet dra uwer schermen.

  Na de stemmentesten van de kranten over partijprogramma's 

  -waar partijen met o.a.80 syndicalisten als kandidaten niet mogen aan deelnemen, terwijl ze overal lijsten konden indienen

  -waar niet aan de economische macht mag worden getornd

  -waar details tot hoofdzaak worden :

  ...de...

  De TV verkiezingsPROGRAMMAS OP KOMST !

  Teneinde U op twee weken compleet murw te maken.

  Veel nodeloos gebakkelei op komst.

  Allemaal om de vraag naar wie en wat Uw centen gaan.

  Naar diegenen die ze op de beurzen doen verdampen ?

  Naar nog meer voordelen voor het grootkapitaal ?

  Naar uw pensioentje of een job voor jongeren ?

  Of naar zinnige alternatieven.

  Beschouw de Staat als een winkel, U bent klant,betaalde.

  Spreekt U Nederlands of Frans, geen probleem, U betaalde

  U hebt recht op service zonder taalgrenzen,  we zijn Belg.

  Gelukkig maar of er waren, doorgetrokken naar Europa, honderden deelnemende landen. Baskenland, your votes please. La Normandie 12 points... .

  Een tegenstem zal uw scherm niet halen,

  een parade van zij die in weinig nuances verschillen

  wordt druk voorbereid...

  in volle examentijd...geen tijd voor mei 1968.

  toemaatje : Over hoe sommige Britten al spijt hebben dat ze voor de regering die ze hebben, hebben gestemd, een correspondent van FVerzet in GB op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 • Eerst programma verkiezen,dan politiekers.

  waarom wordt de mens wereldwijd niet gevraagd of hij akkoord is met een programma rond de volgende punten :

  http://bloggen.be/conscience2008/   ?

  stemmen kan nu ook van bij U thuis via de telematika : linkerkant onder poll klikken op YES natuurlijk

  wie er ook aan de macht komt, zou dit wereldreferendum dan bindend moeten uitvoeren, of... een stap verder zou het orkest van de mensheid zelf  zijn dirigenten op projektlijksten (werk,energie,transport...)rechtstreeks kunnen verkiezen.

 • Het zijn NIET allemaal dezelfden.

  Als er met twee of in groep  al eens over de verkiezingen gesproken wordt, hoor je vaak de opmerking 'dat het allemaal dezelfden zijn', 'steek ze in een zak'...enz.     Dit zijn de twee meest gebruikte uitdrukkingen om, ofwel :

  niet te moeten zeggen welke jouw politieke voorkeur is/

  onrechtstreeks toegeven dat men de dingen bewust misleidend en  te ingewikkeld voor  je gemaakt heeft en je geen zicht op de politiek hebt/

  ofwel is het een vraagstelling in de richting van veelal niet genoeg bekende alternatieven toe.

  Het wordt helemaal te gek als men van mekaar een beetje weet welke politieke voorkeur men heeft en zeker als er van elke richting wel iemand aanwezig is in de groep. Gewoonlijk krijg je dan een debat aan de basis in de zin van 'er is geen werk' tegen het wederwoord 'er is werk genoeg'. Aangevuld met uitwisselingen van ervaringen met allerlei sociale instanties van de overheid en zo meer...krijg je op de duur een cocktail van een discussie over details van reglementen en ...niet een beschouwing over wat politiek is en hoe een samenleving dan wel logischer zou kunnen worden geörganiseerd.

  oc

 • Wereld vandaag. 't Is me wat.

  Hefboomfondsen, hoe meer economische malaise, hoe rijker. Ongestraft. Niet afgeschaft. Bedragen aan winst die doen duizelen. Ze buiten de wet stellen blijkt onmogelijk voor de traditionele politiek.

  Gebouwen in brand steken als verzet is compleet idioot en politiek onproduktief of dat nu door drie man of 5000man gebeurt. De eigendomsvraag wordt niet gesteld en men eist gewoon het recht de ene grootkapitaal gezinde regering voor een andere in te ruilen. Stemmen op lakeien van de wereld van de financiers zou reeds een anachronisme kunnen zijn...zeker als je weet hoevelen er door hen al oorlogen werden ingestuurd omwille van grondstoffen, afzetmarkten en portefeuilles van het militair-industriële complex.

  En toch blijven miljoenen hun stem geven aan programma's die de hunnen niet zijn. Was rechts aan de macht ruilt men zo'n regering de volgende keer in voor wat voor links moet doorgaan en omgekeerd, terwijl er geen structurele ingrepen komen en men de mensen paait met beloften die men binnen de huidige krijtlijnen niet meer kan betalen ZONDER structurele ingrepen die de macht van het speculatiekapitaal aan banden leggen en een universeel rechtvaardig taxsysteem.

  Duizenden worden nog steeds mee de dood ingesleurd door bommenfanaten, terwijl het opkomen voor sociale rechten en werk niet in hun zogezegd religieuze agenda's staat. Hun fanatisme is gewoon een schakel in één van de imperialistische agenda's van na de koude oorlog.

  Dagelijks meer berichten over peperdure militaire programma's en het dempen van financiële overheidsputten die men daardoor alleen maar groter maakt. Jongeren die zich blauw betalen aan autoverzekeringen; ouderen die tot relatief kort voor de dood moeten werken, terwijl er minder jobs zijn. Er groeit een generatie op die het weer minder goed dan hun ouders heeft. Zich een huisje kopen...meer en meer een verre droom... .  Ook eigenaars van 50 appartementen houden het onroerend goed duur omdat ze ze niet voor een groot deel  verplicht op de markt moeten brengen. Een sociaal maximumtarief voor huurprijzen opleggen...staat niet in politieke programma's die Uw tv scherm halen.

  De politiek is een vedetten-show geworden, geen inhoudelijke kans om onbaatzuchtige mensen een kans te geven. De politieke cultuur, in vele landen verziekt door communautair en populistisch gezwam dat er niet toe doet. Mensen tegen mekaar opzetten, om het even hoe; door ze te verdelen in kampen, recentelijk ook tussen hen die zonnepanelen kunnen zetten en anderen die dat niet kunnen. Belachelijk gewoon, niet de verschillen tussen de onderste lagen van de inkomenspyramide doen er toe...wel de bovenste laag die gek is op maximumprofijt en de vrijheid van speculeren tot in het waanzinnige doordrijft...zij blokeren de sociale vooruitgang. Gelukkig zijn gewone mensen niet geweldig afgunstig op wat anderen meer bezitten, maar superdom zijn ze als ze de toplaag hun gangen laten gaan.

  De linkerzijde heeft zich een beetje meer ééngemaakt in een poging een progessievere vorm van reformisme in het parlement binnen te krijgen. Vakbondstoppers geven kiesadvies, zelfs van een voorzichtig vleugje radicaal reformisme weg.  Het merendeel van de mensen is weldra weer een vogel voor rechts vermoedelijk.

  Gemistte kansen, terwijl de natuur het leven, ook dat van de mensheid zo een prachtige kansen bood en biedt.

  octo 19/05/2010

 • De VN-resoluties als vervolgverhaal.

  Interresant voor geschiedenislessen is misschien de geschiedenis van de VN-resoluties schetsen. Wat was er aan de hand, welke was de context, vanuit het standpunt van welke grootmacht werden welke beslissingen genomen en tot wat hebben ze geleid ?

  http://wapedia.mobi/nl/Lijst_van_resoluties_van_de_Veiligheidsraad_van_de_Verenigde_Naties

  Vooruitgang op alle gebieden is mogelijk,...

  problemen zijn oplosbaar, welke machten achter de politiek verhinderen de uitroeing van armoede, oorlog, vervuiling, verdomming, afstomping...

  Volg regelmatig wat er in uw dorp de wereld gebeurt, via filosofisch verzet (ook via facebook) en linken enz... en ontdek welke mensen en groepen, regeringen... welke oplossingen aandragen...zie ook link naar de sponsor beneden. Staan we toe dat de wereld nog meer door de winst en de  waarde van het geld gaat worden geregeerd ?

  Je dorp, de wereld, al gehuchten genoeg van Afghanistan tot en met Zwitserland, op een dag één federatie waar problemen niet langer meer gebruikt worden om mensen te verdelen. 

  advertentie mogelijk gemaakt door

  sponsor   http://bloggen.be/conscience2008

 • Bigbrother & Bigsistermedia &de gewone man

  Europese reddingsplan voor de stabiliteit van de euro,miljardeninjectie waarmee geld te verdienen viel op hele korte termijn (24uur). Een stapel 2eurostukken tot aan de maan en terug is voor de speculanten nog altijd niet genoeg om hun 'vertrouwen' te wekken. Nee, ze vrezen nu dat er door de bijbehorende besparingsplannen onvoldoende koopkracht zal zijn en dus verliezen de sukkelaars die met speculeren hun fortuinen verdienen, hun vertrouwen in de economie.

   Gaan we met zijn allen, gesteund door een ander soort politiekers en media ons vertrouwen opzeggen...misschien pas indien the upperclass overduidelijk de pedalen en de controle over de touwtjes verliest ? Over wat die upperclass dan gaat doen, daar wordt niet alleen in Thailand over gestudeerd...het komt er op neer dat dan alle trukken goed zijn om werknemers en zelfstandigen tegen mekaar op te zetten om de financiële groepen en multinationals aan de macht te houden, inzetten van legers inbegrepen.                    De uitzichtsloze acties van grote groepen verworpen der aarde tegen de gewapende machten;  in opstand achter de verkeerde karren;  worden extra in de rode of gele... verf gezet om een totaal machteloos gevoel te scheppen bij eenieder die op andere manieren het tij wil keren.

  De huidige gesettelde politiekers zijn de bliksemafleiders de anonieme BigBrotherBeurzen.         Al kijven ze soms, ze spelen hun spel mee en zullen alles wat met omgaan met geld te maken heeft, eerst in gemeenschapsbezit brengen, als ze bijvoorbeeld  een opstand van de straten(met een r wel degelijk) in Europa vrezen. Voorlopig loopt hun Bigsistermedia nog aan hun hand.

  Ook in de sociale wereld van verzet hebben ze bondgenoten. Vakbondstoppen raden ons dan ook nog aan van niet op die en die partijen te stemmen, terwijl die partijen eigenlijk dezelfde conservatieve politiek voorstaan dan de andere traditionele partijen. Hoe gaan de vakbondsleiders reageren als hun aangeslotenen (het moet nog voorvallen) bijvoorbeeld resoluut afdankingen in om te beginnen, bijvoorbeeld winstmakende sectoren gaan weigeren, alsook bedanken voor afvloeiingspremies...desnoods daarvoor hun bedrijven via sociale raden in de bedrijven zelf willen leiden  ? Moest het noodgedwongen in een, wie weet nabije toekomst gebeuren, in latere geschiedenisboeken zal het dan zeker als het begin van een kentering beschreven worden.

  De meerderheid onder ons, negeert of komt niet in contact met de potentiële LittleBrother-power...met tegenkrachten die door historisch gegroeide verschillen in ervaring en bewustzijn allen nog te vaak een afzonderlijk pad kiezen om Bigbrother en BigSister kleine hakjes te zetten...hun interpreterende LittleSistermedia en vertegenwoordigers, er wordt in de raporterende BigBrothermedia zedig over gezwegen. Ze worden alleen nog maar gedoogd omdat ze misschien ook op een dag weer als bliksemafleider een rol zouden kunnen te spelen hebben...in plaats van een dirigerende met eigen eisenprogramma. (zie internet-programmaverkiezingenlink op deze blog)

  Voor de mythes van de high-society wordt de medialoper uitgerold, niet voor de gewone man...voorlopig figurant op het podium van het wereldtoneel.

  octo 15/05/2010

 • Waar je ook militeert,weet wat je doet.

  Eéntje uit het FVerzet-archief, blijvend actueel om het politieke spel te begrijpen

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/post/7262796/gids-bij-het-militeren

 • Vergeten boek van George Orwell

  Oproep aan schrijvers, romanciers,dichters... om weer maatschappijkritisch gaan te schrijven...1984 eens actualiseren bijvoorbeeld. Is het niet erg Orweliaans om landen die opgejaagd worden door de speculanten in de 1984 (en 2010)-media als P.I.G.S. te benoemen ??? (Portugal,Italie,GriekenlandSpanje)

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/05/08/wigan.html#top 

 • Joggende nieuwslezeres tegengekomen

  Zat in een wagen en zag ze manhaftig trainen. Spijtig dat ik niet te voet was. Eindelijk de kans om eens te vragen hoe het komt dat al het nieuws dat er toe doet ,als het om de achtergronden van steeds weerkerende financiële, economische en andere miserie gaat...dat dat dan niet of nauwelijks op een schappelijk uur op het scherm komt. Of ze het niet beu is van al die politiekers met hun cumulpalmares te interviewen en anderen die aan een normaal loon in het parlement willen zitten zoveel mogelijk uit het nieuws te houden.     Of ze geen heimwee heeft naar de tijd dat er minder tijd in moorden of triviale dingen op het journaal gestoken werd. Of ze nooit zin heeft om echt te zeggen wat ze in feite zelf denkt over al die komedie die over postjes en winsten op de beurzen draaien. Zo van "...het schilderij van Picasso bracht op een veiling miljoenen op...wie kan dat de dag van vandaag op tafel leggen, schandalig..."

  Heb geen zin meer om zoals drie jaar geleden of vorig jaar op die verkiezingen van binnenkort in te gaan...(dezelfde lessen blijven actueel) Las vandaag dat vele journalisten kort bij een burnout staan...daar is misschien een goede kuur voor : maatschappijkritischer worden voor al die uitwassen die ze moeten tolereren.

  oc

  breaking news : het zinkend schip is terug :

  http://www.hetzinkendschip.web-log.nl/ 

  link naar journalisten en stress (van site van ontslagen journalisten)

  http://www.apache.be/2010/05/journalisten-krijgen-burn-out-door-digitalisering-en-commercialisering/?utm_source=De+Werktitel+Nieuwsbrief&utm_campaign=cb7411569f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

 • Met Stijn Meuris aan de toog.

  De man, die bij het binnenkomen de enige tooghanger vriendelijk begroette, leest na enkele beleefde bestelmomenten met de bazin 'de Morgen' in een eerder 'Het Laatste Nieuws'-café. De wereld buiten draait door, soms letterlijk, soms figuurlijk. Alleen met de minst voor de geestelijke gezondheid schadelijke grote krant, lekker bakje thee of koffie en straks misschien een ambachtelijk biertje. Wat zou hij lezen ? Hij neemt er wel zijn tijd voor, lijkt, alhoewel aanwezig, los van het café te bestaan en Louis, de handelaar, in tegenstelling tot de 'de Morgen'-lezer een regelmatig bezoeker van het café, wordt in al zijn ouderdom en eenzaamheid nieuwsgieriger. Louis is weer vergeten waarschijnlijk dat hij een paar jaar terug al eens een gesprek heeft gehad met de man van die voor een 'Laatste Nieuws' lezer al radicale krant.  Weet waarschijnlijk al niet meer welk geheim hij de man van de krant per vergissing had verklapt en nog veel minder dat de krantlezer het er nog nooit met iemand anders had over gehad, begripvol als hij was en niet op sensatie belust, zelfs al had het een kamerlid van nu niet zijn politieke voorkeur zijn populariteit kunnen kosten.

  Het onvermijdelijke gebeurde natuurlijk.                     De krantenlezer, die zich had voorgenomen van nog zo weinig mogelijk over politiek te discuteren, kreeg een vraag van de rechterzijde (ook al letterlijk en figuurlijk).   Hij nam Louis zijn politieke voorkeur niet kwalijk, Louis was meer een rechtgeäard man dan een meeloper van al die rechtse partijen (en sommige zogezegd linkse) die sommige louche  praktijken van het grootkapitaal blijven bestendigen.  Louis begon dus een gesprek met de vraag of 'dat het toch niet erg was dat die Limburger Stijn Meuris opriep om niet aan de verkiezingen deel ten nemen' en verwachte dat zeker 25% van de mensen zouden afhaken, deze keer na al die zottigheden over taalkwesties.

  "Ach,", zei de man met de krant nu uitgespreid over de toog..."hopelijk maak je de tijd nog mee Louis, dat men de mensen van bij hun thuis laat stemmen over voor welk programma ze welke ministers rechtstreeks mogen verkiezen. Bijna niemand wil dat de Staten banken geld geven aan 1% waarvoor ze dan aan jou die een hangaar wil bijzetten 4% vragen.  Bijna niemand wil dat aan staatschulden tot 8% verdient wordt en dat mensen naar gelang ze in Antwerpen, Warschau of New Delhi wonen minder betaald worden om een auto in mekaar te zetten.  Het is natuurlijk een omweg, maar je moet altijd voor het meest progressieve programma kiezen als er dan toch verkiezingen zijn. Vermits er weinigen zijn die aktief aan politiek doen op een progressieve manier, zal je van de sociaaldemocratie nu niet direct een links bastion kunnen maken en vermits de kleinere linkse partijen zich nog altijd niet verenigen zal het wel weer aartsmoeilijk worden van iemand in dat parlement te krijgen...dus als de melk van de boeren weer te veel gebruikt wordt voor de superwinsten van anderen en als ze mensen wel aan de deur blijven zetten, maar geen ander werk  geven... zal het verzet bij de boeren zelf en in de bedrijven moeten worden geörganiseerd, iets waar de militantste mensen die aan politiek voor de gewone man doen, beter in getraind zijn dan die qua papieren leden aantal grotere partijen. "

  Louis had wat verbaasd zitten opkijken van zoveel antwoord in eens en beäamde hier en daar, maar voor beide mannen er erg in hadden, was hij weer vertrokken voor een rondje napraten van de grote media met hier en daar wel heel eigen originele accenten. Louis verwachtte voor de 'katholieken' (zoals veel oudere mensen een bepaalde partij nog steeds noemen) een ernstige 'afstraffing' om dat van die bisschop en die schandalen met die pedofielen.

  Ook Gustaaf, een Marokkaan met Vlaamse naam dus, kwam zich in het gesprek mengen en was meer Belg dan een aantal Vlamingen de dag van vandaag, al zei hij ook dingen die sommige tot misplaatste clichés over Marokanen zouden hebben kunnen verleiden.  Iedereen was het er over eens dat burgemeesters die met tachtig procent van de stemmen verkozen waren ook benoemd moesten worden en dat er voor die BeHaVodden geen regering moest vallen( voor de Nederlanders : BrusselHalle Vilvoorde). Dan kwamen er nog de gebruikelijke ergernissen over 'postjes', 'cumuleren' ...aan te pas voor het begon mis te lopen.  Gustaaf vond namelijk dat er solidariteit moest zijn tussen de Vlamingen en de Walen, maar waarom er zo nodig 2 miljard naar 'de Grieken' moest gaan, was hem een vraag. Met een lopende echtscheiding, een vriendin in de kliniek en de opvoeding van de twee eigen kinderen en die van de vriendin, een begrijpelijke frustratie, zou men kunnen argumenteren. 

  De krantenlezer was gelukkig van nog andere mediabronnen dan 'de Morgen' thuis, en  tot groot genoegen van de cafébazin bleef het niet bij een verdeel-en heersgebabbel.  Ook niet toen er ook nog een werkloze jongere kwam bijzitten die uitlegde welk werk hem al in het zwart aangeboden was en welke trukken men gebruikt om de controles te misleiden...wat hij van horen zeggen had, want hij wilde niet aan die dwaze dingen meedoen. Met bijna zoveel huur te betalen als inkomen, bekloeg hij zich begrijpelijk dat zijn ouders gescheiden waren "ze hebben beide zitten 'zeveren' met anderen", zei hij er over. 

  Ook de cafebazin moest krabben om de huur te betalen en vond dat mensen met te veel geld het makkelijk hebben, die zetten maar appartementen bij en zetten daar mensen in om er nog maar te kunnen blijven bijbouwen enz...enz... .

  Het werd al bij al nog een leerzaam middaguur...er werd geen tegenregering gevormd, maar er is er ook geen gevallen. To vote or not to vote, it seems not to be the only question.

  bk

 • 1mei boodschap onafhankelijke progressieven

  Wat achtereenvolgens te doen naargelang decadentie van grootkapitalisme vordert : wél stemmen op verdienstelijke progressieven,strijd voor recht op inkomen en afschaffing financiele spekulatie en rechtvaardige belastingen en geen enorme verschillen in verloningen... intersektoriëel voeren. Sociale raden in grote bedrijven,banken oprichten en zelf op gecördineerde wijze beleid bepalen. Zelf internationale programma & projektverkiezingen organiseren.
  http://bloggen.be/conscience2008

   

  What to do, (in stages) while capitalism shows more and more signs of decadence ?

  Voting for really progressive people.

  Struggling without social sectorial borders for the right on a descent income, fair taxes, for a ban on financial speculation, against hughe income differences.

  Establishing social councils in the great enterprises,banks...

  and developing coordinated policies ourselves.

  Organising ourselves international program and project elections telematically.

  http://bloggen.be/conscience2008

  bron youtube : VRT Canvas zond deze documentaire van 2 uur integraal uit op een uur waar werkmensen moeten gaan slapen 'Hearts and Minds' zou verplicht moeten worden in de scholen. Vijf presidenten verspreiden elk hun graad van leugens over de 'noodzaak' van de barbarij tegen Vietnam. Vele van hun 'medewerkers' lieten zich minachtend uit over de 'vijand'. Anderen bekenden hun vergissingen. Het ergst om te zien en dragen zijn die eenvoudige rijstboeren die van hun verdriet getuigen tegenover de camera.

   

   

 • Brood en spelen =entertainment-politiek

  bron youtube : 'videocracy' Over politieke en media-toestanden in Italië, gisteren op Canvas. Niet te geloven. Alle zenders in handen van één man, de mediabonzen die onder mekaar het mooie weer en de politieke duiding maken. Te veel mensen die rijk en beroemd willen worden. Topmensen uit de media en politiek met sympathie voor de fascistische Mussolini.

  Wij, gewone mensen willen gewoon de taken die we doen, zo goed mogelijk kunnen doen. We weten welk werk zinvol is en welk werk eigenlijk het verlengde is van al die dingen die men ons probeert op te dringen. We moeten zo vele dingen pikken : de speculatie op de overheidsschulden (Duitsland 2,4%, Griekenland 8%); ons laten uitkopen als men fabrieken sluit.  Iedereen verdient dik aan melk, behalve de boeren en vooral de kleine boeren. Voor een hele jonge generatie dreigt minder en minder werk.  De armere regio's van de wereld, ook al onder de sloef van de beursspeculatie en de woekerwinsten van de multinationals. 

   Dit kan allemaal blijven voortduren omdat een meerderheid van al die 'wij'-s...niet bewust genoeg is van hoe al die toestanden in mekaar zetten en zich door de mediapletwals laten rollen. We kiezen nog altijd voor systeembestendigende oplossingen...zelfs na de grootste crisis in de waarde van het geld sinds 1929.  Onze sociale topvertegenwoordiers kiezen nog steeds voor de minst slechte alternatieven en de traditionele toppolitiekers tappen, vervreemd met de realiteit, nog steeds uit de oude vaatjes...ouderen langer laten werken, jongeren veelal werkzaam met slechte contracten of aan de dop.  Mensen uit verschillende taalgebieden worden tegen mekaar opgezet in funktie van de uit de delen functies in de te logge federale staat. Nieuwe figuren met dezelfde recepten worden gelanceerd, als de ouderen zijn verbrand.  Het gewone volk kent de uitkomst van dergelijke gedragingen en vergaderingen al :

  "ze dronken een glas, pisten ne plas ...en alles bleef zoals het was"

  octo 28/04/2010

   

   

 • Ze maken het mekaar en ons moeilijk

  bron youtube

  geen twee weken na de jongste overeenkomst tot vermindering van de atoomwapens, wordt er in de VS ergens een contract getekend voor de bouw van supersnelle, niet atomaire wapens (maar met een grote vernietigingskracht) om met vele malen de snelheid van het geluid, waar ook ter wereld tot binnen een paar uur toe te slaan. Bravo maar weer, beheerders en verlengers van de barbarij. Ach, jullie vinden ons waarschijnlijk allemaal maar idiote domme kloten, zoals onlangs nog bleek uit de geheime documenten van regering en militaire belagers van het Vietnam van de jaren zestig en later vorige eeuw. Jullie gunnen ons onze uitlaatkleppen als we ons maar niet effectief tegen jullie organiseren...en de dagen dat we jullie gezag ernstig bedreigen, zetten jullie wel weer het leger in, welke ook de naam van het land.

  Wij, wij mogen niet in het zwart werken, ok, maar sommigen onder jullie cumuleren er maar op los en toch zijn er kiezers genoeg om op jullie blijven te stemmen...het masochisme, door decennia indoctrinatie en gewenning, door afstomping door het leven in dienst van de waarde van het goud...haast een collectieve plaag.

  Wij maken het mekaar ook moeilijk. We trekken niet aan hetzelfde zeel, hebben geen oog voor een overkoepelend alternatief plan,maar we zijn hun slippendragers veelal. Opgezet tegen mekaar...zo krijgen zij heel veel onguurs klaar. Als dat blijft duren...krijgen we nooit een wereld zonder absurde kuren. 

  Blijf maar zeuren over taalproblemen (?), over staatsschulden veroorzaakt door gefoefel en miljardencadeaus als het de makers van miljardenwinsten goed uitkomt en een veelvoud zelf in stand gehouden toestanden meer, een aanzienlijk aantal onder ons, pikt dat niet meer.

  octo 24/04/2010 geen foto, compusysteem faalt

 • Kakelen en vierkante eieren leggen.

  Ach Mens ! We zouden een voorbeeld kunnen zijn als land : hoe meerdere gemeenschappen samen kunnen leven zoals in Zwitserland (leuk dat een Zwitser de Ronde van Vlaanderen won). Tien provincies in dit Belgenland, met de nadruk op Belgen.  Wil er een franstalige partij een lijst neerleggen in Vlaams-Brabant, waarom niet ? Met vijftien ministers voor alle Belgen moet ook kunnen, heeft ooit gekund, is het een Nederlandstalige minister voor onderwijs bijvoorbeeld kan hij zich laten bijstaan door een Franstalige adjunct. Nog beter, laat ons de ministers en hun voornaamste programmapunten rechtstreeks verkiezen per project : wonen,werk,telematica,transport,energie,financiën, gezondheid,landbouw,onderwijs,veiligheid,milieu,... nadat de kiezers zich per referendum hebben uitgesproken voor de voornaamste eisen per project (zie link naar 'internetverkiezingen). Dan zouden de verkozenen gewoon de programmas te dirigeren en uit te voeren hebben in plaats van mekaar stokken in de wielen te steken om de haute finance na de verkiezingen toch maar het beste van dienst te kunnen zijn.

  Handiger dan al die kibbelende partijen die na de verkiezingen toch weer moeten overeen komen dat er niet overeen te komen valt.  Geen wonder dat er vierkante eieren gelegd worden als men alles overburocratiseerd.

  Heel de federale structuur lijkt wel opgezet om zoveel mogelijk mandaten te kunnen uitdelen aan de politieke vrienden (met 65 of zo zijn ze nu al die samen onze regeringen vormen). Ze hebben zelfs in de tijd VTM uit de grond gestampt in het kader van de vrijheid om zo veel mogelijk mensen mogen dom te houden ten kostte van de algemene ontwikkeling die de VRT minder en minder gaan dienen is. (mijn ekskuses voor de positieve dingen die er op die en andere zenders soms toch te vinden zijn). Hebben wij behoefte eigenlijk aan een weerbericht met "Vandenborre, U heeft goed gekozen" en al die andere reclame en letterlijk criminele of snobistische feuilletons en 'spelletjes' ?       Zou het niet beter zijn de blik op de echte wereld te richten en te zien wat daar nu in feite aan de hand is ? Ook daar kan via een telematisch referendum inspraak over worden geörganiseerd.

  Men sleurt voornamelijk mensen voor de camera die komen uitleggen dat het toch wel erg is met anderssprekenden die in hun gemeente komen wonen, zelfs de buitenlandse omroepen die hier reportages komen maken, lijken dit spelletje mee te spelen om er aan de studiotafels eens kunnen mee te lachen.

  Uit schrik om een parlementaire stemming en uit electorale platte overwegingen laat men dan zijn eigen regering vallen en 's anderendaags begint de soap opnieuw op basis van het feit dat iedereen toegeeft dat er eigenlijk niet meer aan uit te kunnen is aan die toestanden die ze zelf hebben ontwikkeld. 

  De modale mens ondergaat dit alles via de kijkkastjes en kranten en zien de meesten onder hen nog wel de absurditeit van ook een buitenlands bericht als dat van gisteren bijvoorbeeld : " tegen 2025 moet de grootste energieverbruiker (het US-leger) voor een aantal procenten minder gaan verbruiken door bommenwerpers en ander onzinnige produkten die gaan vliegen of werken op alternatieve energie,... . Wat een hoopvolle vierkantige visie op de toekomst van de mensheid !

  Misschien kan men de Vlaamse leeuw vervangen door een hen...zou veel productiever zijn en samen buiten lekker scharrelen en gezonde ronde eieren leggen...tof...maar ja er zijn nu eenmaal een minderheid hanen en hennen die altijd maar vinden dat ze te kort gedaan worden...terwijl niet de taal maar de haute finance dat regelt. Spijtig maar belangrijk detail...die minderheid is aan de macht.

   

  octo 23/04/10

   

 • Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

  Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

  Gids voor conservatieve beleidsmakers :

  Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

  Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

  Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

  Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

  Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

  Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

  Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

  Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

  Hef taxen op een heel elitaire manier.

  Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

  Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

  Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

  Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

  Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

  Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

  Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

  Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

  Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

  Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

  Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008 ) 

  Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

  Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

  Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

  Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

  Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

  Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

  Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

  Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

  Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

  Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

  Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

  Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

  Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

  Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

  Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

  Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

  Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

  Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

  Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

  Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

  Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

  octo

   

   

   

 • De vier ruiters van de apocalyps.

  Enorm veel problemen werden al op deze blog besproken en vroeger (tot over een paar maanden) meer dan nu van originele foto's en filmpjes voorzien. Ook de steeds talrijker wordende mensen die met deze dingen begaan zijn spreken hier en in andere blogs en linken, op FaceBook...enz... tot in detail over het reilen,zeilen en de verandering in de wereld van nu. In het merendeel van de gevallen deskundiger dan onze klassieke media.

  Hoe is 't vandaag deze week weer met de wereld ?

  Vandaag ergens een aardbeving in China. Nog steeds kan men ze geen tijd op voorhand voorspellen.  Te kostelijk of onmogelijk ? Misschien het totale buget voor het in stand houden van de atoombewapening op wereldvlak overhevelen ? Er een paar houden om meteorieten en kometen op de dool desgevallend af te schieten ? Maar ja, in de natuur is er niets op de dool...de natuur heeft alles in petto om ons goed te verzorgen...de vier ruiters van een mogelijke, niet noodzakelijke  apocalyps, zijn mensenwerk : de militaire industrie, de armoede,de verontreiniging,de overproductie (met onverkochte,niet gedistribueerde stocks blijven zitten).

  Wordt er wat aan gedaan ? Men gaat afspreken van een aantal kernkoppen weg te doen(de oudere Hiroshima-generatie misschien, kan men zich afvragen. De militaire budgetten zullen torenhoog blijven waarschijnlijk.  Wie weet gebruikt men de nieuwste gelanceerde vrees dat kernmateriaal niet in de handen van terroristen mag vallen misschien nog eens als alibi om het éne of andere land binnen te vallen onder Nato of andere vlaggen.

  De armoede minderen...tegen 2015 ging die met zoveel procent zakken, nog niet veel van te merken.  Wel al een aantal signalen dat de schandalig rijken op korte termijn weer volop aan het consumeren geslagen zijn, getuige de aandeelkoersen van de luxemerken op de beurs en ook bijvoorbeeld de diamanthandel die sterk herneemt...en van waar komen die diamanten veelal (van de armen die ze voor één tiende van een appel weggeven). En dat in crisistijd, je moet niet vragen wat die gedurende andere periodes verdienen met hun banken en multinationals waarvan er velen door het geld van het plebs werden gered in plaats van aangeslagen.

  De verontreiniging.  Even aandacht voor de niet klassieke vormen van verontreiniging. Zou het een toeval zijn dat om de zoveel tijd nieuwe virussen de mensheid lijken te bedreigen of een verkoopsstrategie van de pharmanijverheid ? Een veeteelt die beesten tot robots degradeerd en volpompt met van alles, kan ook niet gezond zijn. De hoerakreten van bedrijven die rijst en andere landbouwprodukten genetisch manipuleren omdat dat hét middel zou zijn om de honger in de wereld tegen te gaan...think again. Ze willen alle produktieketens in handen krijgen en de boeren totaal afhankelijk maken en iedereen de risico's van hun wellicht Frankenstein-experimenten laten lopen.

  De overproduktie. Een term die aanduid dat men alleen in functie van de koopkracht produceert...alhoewel het gigantische productieapparaat de dag van vandaag genoeg van alles voor iedereen zou kunnen produceren, begint, door dat niet te doen, de zoveelste crisis en wordt alle ellende alzo kunstmatig in stand gehouden.

  Echte verandering komt in je eigen, je straat, je wijk, je bedrijf, je daarmee verbonden organisatie tot stand...telkens vertrekkend van dingen die niet meer kunnen, verontwaardiging, ...in de richting van gewetensvol handelen...met de beste resultaten indien men het geheel van alle problemen niet uit het oog verliest. Daarom :

  Onze eisen :  http://bloggen.be/conscience2008

  octo 14/04/2010

  Fil.verzet2 vandaag : Congo, herdenkingen 50 jaar,verdacht, zelfs censuur :

  http://www.apache.be/2010/04/de-geesten-van-leopold-ii-en-lumumba-dwalen-nog-steeds-door-dit-land/

 • Diamanthandel,verkrachtingen,wapenhandel

  De ene dag zie je een docu over verkrachtingen in landen met een burgeroorlogverleden, heel veel kinderen zijn er nog dagelijks het slachtoffer van (Siera Leone,Liberia). De andere dag een docu op een andere zender over het doen en laten van diamanthandelaars die nog niet zoveel jaren geleden de rebellenlegers betaalden die aan de oorsprong lagen van die burgeroorlogen...teneinde de diamanten zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Een verbod van handel op bloeddiamanten van de Verenigde Naties werd gewoon toendertijd omzeild door een ommetje te maken via luchtwegen met valse papieren...om dan toch, jawel in ons eigen Antwerpen te geraken. Ook de wapenleveringswetten werden op die manier 'verkracht'.

  Reconversie van de wapennijverheid blijft dode letter.  Enig lichtpunt, men kan nu ook op kunstmatige manier diamanten voor de boorindustrie naar olie of voor andere toepassingen maken door de omstandigheden waaronder diamanten gemaakt worden, kunstmatig na te bootsen.

  De duizenden verkrachten met trauma's zal het een schrale troost zijn. Wat nog maar enkele jaren geleden gebeurde, lijkt al geschiedenis te zijn...de psychologische schade blijft maar doorwegen, zo getuigen de hulpverleners. Een dictatuur vann het algemeen belang, ipv een dictatuur van het snelle gewin...voor wanneer ?

  octo 12/04/2010

 • Kinderen in containers ?

  Velen onder ons zouden makkelijk in containers kunnen wonen, gezien de bouwkosten een haalbaar alternatief...maar dat men wegens gebrek aan klaslokalen nu meer en meer containers als leslokaal gaat gebruiken, zegt veel over de keuzes die wij toestaan om onze samenleving vorm te geven. Onze kinderen...vluchtelingen in eigen land ?

  ander nieuws :

  Meer samenlevings-alternatieven : hoe eigenaar worden van de electriciteit die U koopt :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/09/de-wind-moet-voor-iedereen-waaie 

  Buitenlands nieuws : Kirchizië, India, Thailand : http://filosofischverzet2.skynetblogs.be