geloof

 • to everyone who is open for 'it'

  http://bloctaafblogartist.webs.com/apps/blog/

  Engelse vertaling van mijn tekst 'aan iedereen die'

  100_2338.JPG

  link naar socio-politieke artikels filosofisch verzet per titel :

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archives/category/politiek.html

  voor andere essays, filosofisch en zo meer, zie de link in posts hieronder of andere blogs hiernaast

  vervolg alle 15 ? blogs handig te vinden via de meeste blog-linken op

  http://voortijdigtestament.skynetblogs.be

  engelstalig vervolg filosofich verzet voortaan vanaf juni2011 via

  http://talespoemsessays.blogspot.com  en facebook

  maar vroegere Engelstalige blogs blijven bestaan (sorry voor hier een daar een taalfout op die oude blogs)

  groeten, de blogkunstenaar KnipogenLachen

 • Tuinbouwers, grote kunstenaars

  IMG_1115.JPG

  filoview pictures

  gastblog vandaag met artikel 'so there was life after dead anyway '

  http://bloctaafblogartist.webs.com/apps/blog/

 • Tips voor meditatie en vorming

  het uiteindelijke doel van de economische, politieke en sociale geschiedenis, is dat de mens op een ecologisch verantwoorde manier zou produceren en op een sociale manier zou verdelen én vooral meer tijd zou hebben om zich te verdiepen in de overige zinnen van het bestaan en het wezenlijke in hemzelf en anderen -oc

  de vakantie komt korterbij, even stilstaan tussen GERAAS/GEWEMEL EN GEWAUWEL

  vorming :

  http://www.vormingplusob.be/

  meditatie :

  http://www.freewebs.com/taovaneenvoud/ 

 • Te midden van te veel heisa om van alles.

  100_2056

  de twaalf geboden

  ontwikkel het sterkere in jezelf

  tracht naar objektieve kennis

  overwin je negatieve emoties

  wees solidair met rechtvaardigen

  doe jouw deel van het werk

  neem de tijd voor stilte en natuur

  geld was een middel, geen doel

  ontdek de ware betekenis van trouw

  leef niet alleen om te werken

  overmatige konsumptie vervuilt jezelf

  ontdek de symboliek van de zin van het leven

  kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden

  octo

  om het met woorden uit 1692 te zeggen :

  ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

   

  Tekst gevonden in een kerk in Baltimore -kerk door ???? anno 1692

  Wees kalm temidden van het lawaai en haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

  Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

  Zeg je waarheid rustig en duidelijk.

  Luister naar anderen, ook zij vertellen hun verhaal.

  Mijd luiddruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

  Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en bitter kunnen worden want

  er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

  Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk,

  ,hoe nederig dat ook mogen zijn; het is een werkelijk bezit in het fortuin van de tijd.


  Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

  Kweek geestkracht om bij onverwachtte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Veel angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

  Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

  Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren,

  je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals

  het zich ontvouwt ...en zo is het goed.


  Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dat je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.


  Heb daarom vrede met God *, hoe je denkt dat hij ook moge zijn. Houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al z'n klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtig weefsel. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

  --------favoriete tekst van pa zaliger------------

  *vervang maar door het Go(e)d(e), voor er over dit woord gaan zagen of vallen

   

 • De oude onderwijzer,de weduwen,de kinderen.

  100_0974

  De oude onderwijzer,de weduwen,de kinderen

  In de overheerlijke toontuinen van Hoegaarden, op een terras met een honderdjarige Blauwe Regenboom tegen de muur, ontdekte ik een oude bekende van 42 jaar terug.  Luc, een onderwijzer van 75 inmiddels. Had hem wel als onderwijzer willen hebben, maar met waarschijnlijk het alfabet als lotbepaling viel ik in de A-klas van het vijfde leerjaar bij een veel strengere natuurlijk.  De jaren hebben hem Luc goed bewaard.

  Voordat ik samen met drie autoloze, bijna stokoude weduwen op het terras belandde, bezocht ik de kerk aldaar op de taalgrens ter hoogte van de Gete, met zijn ‘Waalse’ en ‘Vlaamse’ vissen.  De kerkdeur stond open, want er waren een dertigtal kinderen te gast, die er uit volle borst kwamen zingen.  Geen canonieke, maar eigentijdse gezangen.  Geen kruistekens, want die zijn maar een gevolg van de sadistische breinen van destijds, maar gewoon luisteren naar tekstjes van nu.

  De oude vrouwen waren vertederd door de meer dan 70 jaar jongere opvolgers van hun kinderjaren.  Indien ze de kans hadden, hoe zouden ze het dan, met de mogelijkheden van deze tijd aan boord leggen om een leven op te bouwen ?  Alle drie meer dan vijftig jaar getrouwd geweest. Alle drie hebben ze kleindochters  en kleinzonen of achterkleinkinderen ,waaraan ze ,in van die aan hen toegewijde gedachten in de dag denken, hopen…hen warme en goede dingen toewensen.  Op hun, toch wel vaak wit-zwart oordelende manier, bezig over de moderne relatieproblemen van de moderne mens, enigszins anders dan de oude van toen; want die waren er ook wel in de tijd van toen. 

  De wandeling in de toontuinen van Eden, maakte veel herinneringen los en was evengoed een eredienst als die van de zingende kinderen in de kerk…opgaan in de zinnige, zingende dingen van het leven.  Een preekstoel om U tegen te zeggen of gigantische bomen met een omvang van meters en meters…beide uitingen van hoe goed bedoeld dit leven voor ons is.

  Aan tafel zitten met bejaarden die mekaar niet allemaal hebben gekend en toch door dat zelfde leven zijn gereisd, is wel een aparte beleving.  Luc, de onderwijzer was onlangs geconfronteerd met een oud leerling van hem, in het tv-journaal nog wel, indertijd al een vlegel van jewelste, met lak aan allerlei sancties…verklaarde in het journaal doodleuk dat hij geen boete zou betalen voor zijn illegale sluikstort…nog liever de bak in. Decennia’s vliegen echt aan ons voorbij.                                       Octo29/04/09

 • Leven liefhebben, grootste kunst

  100_0013

  Loving live is the greatest art. Living together also. Het moderne geloof, wat is het ? Een enorm bewustmakend gevoelen zal je deel worden telkens je via studie en ervaring ontdekt en beleeft welke band, jezelf en de collektiviteit rond je, met de geschiedenis van het ontstaan en die van het zijn en die van het worden deelt.

  Scheiding tussen verleden (ontstaan), heden (zijn) en toekomst (worden) , heeft echter geen zin. In het heden zit immers zowel
  'wat was' en 'wie was', als het alternatief vervat. Dát leren zien is leren met andere ogen kijken of...dimmensionaal leren begrijpen.
  Het gaat er in 't leven om van te leren hoe je met je verstand en je andere antennes kunt leren aanvoelen wie wat en WAT wat eigenlijk betekent. Hoe passen wij daar NU echter individueel in...in dat kollektieve verhaal dat zich op deels identieke, deels verschillende manier in ons vertaald ? Hoe beweegt en werkt en herwerkt onze, onder bepaalde omstandigheden zo soms zo negatief beinvloedbare en soms zo konservatieve geest ? Welke invloed heeft dat op onze individuele en kollektieve besluitvorming ?

  Onder welke voorwaarden zijn wij bereid ons echt voor iets kollektiefs of voor individuele relaties in te zetten ?

                       
  Hoe zwaar weegt het bewustzijn van vergankelijkheid op ons ? Waarom ervaren sommigen het bestaan als zinloos :
  omdat zij de link met de wetenschappelijke en intuitieve kennis daarrond niet willen of kunnen opnemen...of gewoon omdat biologische, ekonomische en andere kulturele verschijnselen nog teveel op ons psychologisch gedragspatroon drukken ?
  Korter gezegd : hij of zij die de vrijheid van denken en de liefde niet ontwikkellen kan...piekert teveel.


  Over energieen als 'geluk' en 'vrijheid'
  Je kan maar echt gelukkig zijn als je geen pijn en negatieve emoties als onvermijdelijk leraar meer nodig hebt.


  Wees je ervan bewust dat je deel uitmaakt van 1 grote energie die in grotere en kleinere delen tussen wezens en
  objekten onderling beweegt. Alles wat je denkt en zegt is een mengeling van energie en verlaat je gedeeltelijk onder de vorm van weer een andere kompositie dan die mengeling die op een of andere manier door je aura drong...jij en niemand anders moet dit proces leren sturen. Jouw persoonlijke geluk hangt samen met de graad en verscheidenheid aan soorten van bewustzijn in jouw omgeving.

  Liefde is een energie die iedereen die ervoor open staat dwingt van steeds nieuwe dingen over haar te leren...indien je je
  kan leegmaken van al de oude ballast, overstroomt ze je met voelbare gelukzaligheid. Laat niemand zomaar over je beslissen. Net als jij is de samenleving voortdurend in evolutie, zelfs als de oude strukturen
  lijken vast te zitten. Het leven vergelijk je best met 1 geest die zijn liefde op zeer verschillende, soms schijnbaar shokerende manieren probeert duidelijk te maken. Op zoveel mogelijk manieren als er kombinaties tussen het aantal wezens en objekten mogelijk zijn.
  Iedereen vindt er altijd wel een bondige samenvatting in zijn omgeving van. Er is niet alleen 'goed ' of 'slecht' , alleen verschillende stadiums in evolutie naar meer en meer bewustzijn.
  De meest aangewezen manier om relaties te verdiepen is de onbevangen konversatie tussen mensen die onbevangen in mekaars ogen durven kijken en leren te luisteren en spontaan te reageren.

  octo

   waarlijk waardevolle www-ers : weg ben ik voor een tijdje, snuffel bij afwezigheid maar wat rond, iets wat je nog niet vond, daar wordt ondertussen over nagedacht...nu even een ander oord en een andere computer zoeken !