gedichten

 • Dit is ons Leven (gedicht)

   octaaf, filosofisch verzet, de blogfilosoof, blogkunstenaar;  about me : alle blogs :  https://about.me/octaaf_verzet

 • De hellen van onmensdom

  De hellen van onmensdom

  Tot bloeddorst geprogrammeerde bezeten krankzinnigen

  Ware nachtmerries bij dag en nacht

  Voor de gewone mens die in vrede leven wil

  Vernielend wat geduldig was opgebouwd tot puinhopen.

   

  Beledigend de aarde en de liefde met niet aflatende haat.

  Gesponsord door bloedgeld uit de olie en andere verdwaasde doelen.

  Met elk schot komt iets nooit meer goed.

  De rechtvaardige die voor onrecht en waanzin boet.

  Kind dat geen kind kan zijn.

  Ontreddering , redding, rede; miljoenen malen verkracht.

  Alibi Allah’s wreedaardig chaotische leger van verscheurden

  Wijl de ware vrede wel moet koken van woede.

  Hoe in deze tijd om te gaan met die ergernissen buiten formaat ?

  Met politiek onbekwamen reeds decennia op buitenlandse zaken ?

  En hun vriendjes die oliesjeikje spelend in het zand;

  de hele cirque de l’enfer finacieren…

  gelukkig ligt het niet in onze macht van te vervloeken.

  Verdomme ! Verdommen en verdoemen doen jullie onze wereld !

  octo  7Januari2014  4u24

   

  kameraad Arabier    (geschreven voor jongste oorlog tegen Irak uitbrak)

  Ik kom uit het kleine Belgenland, eeuwenlang onder de voet gelopen.

  waar men eeuwenlang op vrede is blijven hopen.

  Net als jullie ook beschavers en onderdrukkers zijn geweest;

  dachten wij ook te hebben afgerekend met menig kwade geest.

  Met al diegenen die onze streken met hun hebzucht stenigden;

  hebben we ons toch voor een stuk kunnen verenigen.

  Maar het spook van het imperialisme, hebben we niet onthoofd;

  vandaar dat er maar geen brandhaarden raken gedoofd.

  We bedanken jullie voor jullie bijdrage aan de beschaving;

  ook voor de warme winteravonden met jullie olie als laving.

   

  Ook onze machthebbers proberen ons te verdelen;

  zeurend over culturele verschillen, op emoties inspelen.

  Met wetenschap hebben we ons hier geestelijk beziggehouden

  In 't onsterfelijk atoom en het goede; was wat we vertrouwden.
  Niet alleen jullie hebben het moeilijk met het thema man en vrouw

  : ook wij zoeken onze weg in het land van 'ik hou van jou'.

  Schep moed, laat ons ieder met onze geweldenaars afrekenen;

  laat ons samen, hier en ginder, een ander plan tekenen.

  Een wereld met voor iedereen een nuttig werk, een vast inkomen;

  een programma goedkeuren dan verkiezingen, op projectlijsten opkomen.

  Dan zenden we legers uit om huizen en zo te bouwen;

  herstellen we al werkend het vertrouwen.

  Dan kleden, voeden we ieder, onderwijzen menswaardige dingen,

  produceren, verdelen op gelijke basis ; speculatie verdringen.

  Dan roeien we al hetgeen het welzijn bedreigd met wortel uit;

                                                                                                                  

  overwinnen we negatieve emoties, is ook hun sprookje uit.

  Dan komen we zoals toen, in 't Cordoba voor Columbus samen,

  om ons filosoferend in de strijd voor werk te bekwamen.

   

  Die  leiders die afspraakjes met het grote geld maken; 

  zullen onze toorn, onze vastberadenheid en verzet smaken.

  Hou stand nu de maskers der geldvazallen beginnen vallen;

  de klasse die ons het slagveld insturen mag niks meer verknallen.
  Zij worden niet ingehuurd voor een beter buurt ;

  maar opdat de heerschappij van 't grote geld voortduurt.
  Kies jullie eigen leiders;

  het woestijnzand met arbeidersbloed kleuren,

  had nooit mogen gebeuren.

   

   

  strijd op basis van klassebelang,

  weet dat elke fractie van de bourgeoisie in binnen-of buitenland,

  je uiteindelijk zal weten te nekken,

  weet dat je niet aan terrorisme meedoen moet,

  het is je medemens die dan boet

  octo

   

   (geschreven voor jongste oorlog tegen Irak uitbrak) 

   

  in afwachting van de eerste niet-burgerlijke, programma-en projektverkiezingen : http://bloggen.be/conscience2008

   

 • lentefoto blues-bloesem

  IMG_0867.JPG

  maar proef ook de lente overal

  te midden verval

  en de bange dagen van 't heelal

  op d' aarde in 't al

  blues en bloesem

  kort bij mekaar

 • De zee wierp ons het land op.

  IMGA0114.JPG

  Een plas aan zee, garnalen wachtend op nieuwe vloed.

  Toen het leven van vissen voeten kreeg...

  was dat misschien uit noodzaak...

  sterven in een plas, is maar niks als zeebewoner.

  We leerden wellicht aldus kruipen of verdrogen.

  Veroverden het land met de intuitie in de natuur.

  Veranderden van gedaanten,

  wij, de verre verwanten van de straling en dan 't atoom.

  Nog steeds houdt die straling ons mee in 't leven.

  We hadden nooit als cellen kunnen overleven, indien we niet hadden leren delen en organiseren, produceren later

  Een ander oerinstinct, de wet van de sterkste.

  Bleek steeds nefaster op sociaal, op politiek gebied.

  De mensheid kan overleven op basis van menselijkheid.

  Op deze blog al overvloedig beschreven.

  In 't leven alledaags ook te beoefenen.

  Ook bij dit hete weer op de tram.

  Stap niet over iemand die lijkt te slapen heen.

  Trek zijn oogleden open, staren ze, stop de tram.

  Kijk of hij geen medisch kaartje bijheeft...

  de ambulanciers zijn er mee geholpen, zo niet,

  ze herkennen direct de symptomen van drugsgebruik.

  Wie was de man die men hopelijk kunnen redden heeft.

  Eenieder heeft zijn eigen verhaal...

  we spelen er allemaal ons stuk of stukje in.

  Een film over de patient zit er niet in...er moeten immers aan de band geweldfilms worden gemaakt.

  Wie is  hij...niet alleen één van de 21% werklozen in Brussel misschien, maar  ook wie als mens ?

  Belangrijker nieuws dan het nieuws van de beurs.

  Wat kan ons echt wakker maken...moet eerst het gas onder de golf van Mexico ontploffen via de olieramp ?

  Gaan we dan een aantal superhebzuchtigen vervangen door die miljarden kleine stukjes onbaatzuchtigheid in ons ?

  Er is nog tijd voor andere wegen, maar het tikken ervan lijkt soms zo ondraagelijk zwaar. 

  octo 10/7/2010

   

 • De zakenman-politieker aan 't woord

  Zijn er anderen, hoor ik velen denken.

  Hij komt heel charismatisch over,zo noemt men dat.

  De concurrentiekracht, immer in gevaar.

  Besparingen predikend én toch koopkracht en relance.

  Lasten verdelen, blijf van de beurzenkrakken-crashers.

  Werken moet steeds goedkoper,rente mag omhoog.

  Toch maar bij pa en ma blijven wonen,immomijnheren.

  De andere stammen in 't land,minder spaarzaam.

  Volgens hen niet goed voor d'economie.

  Die ze zelf soms al lijken te hebben opgegeven.

  Vermits ze meer investeren in speculeren dan produktie.

  Zelfzeker spreken ze de camera en de pers toe.

  Kennen hun ingewikkeld gemaakte dossiers in detail.

  In hun achterhoofd, nochthans 1 idee,1st de macht

  Na de verkiezingen de zakencijfers.

  Leuke hobby politiek, lobbyen nog leuker...

  straks wat duur wapentuig bestellen

  en de lonen bevriezen of laten inleveren en zo meer.
  octo 22/05/2010

 • Gedicht voor na de uitbarsting der vulkaan.

  Gooi alle militiare tuig in de pruttelende vulkaan.

  Met oorlog is het dan voortaan gedaan.

  Nadat alle wapenfabrieken zullen zijn gesloten

  en alle kruit zal zijn verschoten.

  Verbied alle investeringen in militaire bucht

  en maak van deze wereld wat minder klucht.

  Honger en gebrek aan onderwijs en banen...

  allemaal op te lossen van onder af, samen.

  Visie, ook treinen die continenten verbinden,

  ecoënergie, daarin kunnen we mekaar ook vinden.

  Leefbare steden, zinvol werk, geld als ruilmiddel,

  niet om te speculeren,maar om gelijker te verdelen.

  De dictatuur van niemand ontziende winsten beslist,

  over het leven tussen wiegje en kist.

  Landen, mensen betalen zich arm aan intresten,

  zij die 't kunnen missen raken niet in nesten.

  Wetten om het allemaal anders te reguleren,

  zouden het tij kunnen doen keren.

  Ingrijpen en 't roer omkeren, kan niet moeilijk zijn,

  andere inzichten, machtswissels, alternatieven...

  geen pijn meer van dat zijn met staarten van venijn.

  Meer ruimte om échter te wezen.

  octo 19/04/2010

 • Schaf de pensioenen af. Werken tot in het graf.

  100_0518

  Er dwalen spoken door de wereld.

  Voorstellen, wetten, plannen.

  Werken tot net vóór de zerken.

  Gelanceerd door hen met dikke appels voor de dorst.

  Voor hen zal het wezen worst.

  Ook de pharmawereld heeft dat graag.

  Hoe vroeger kapotter, uitgeteld,

  hoe meer 't geldgewin versneld.

  Langer gezond, minder slikken,

  valt er minder te pikken.

  Spijtig voor banken hun prépensioengedoe.

  Hoe langer we leven, hoe meer zij ons moe,zei ons moe.

  Door eeuwen heen werden ons vele leugens verteld.

  De laatste decenia is dat ritme enorm verteld.

  In den beginne was 't simpel, slaven,erven of sterven.

  Miljoenen hebben enorm veel moeten derven.

  Toen er eindelijk voor een deel welvaart kwam,

  leek het hek helemaal van de dam.

  De achterblijvers door systemen tot sukkelaars verklaard

  Fortuinen vergaard,vrede,ontwikkeling niet van die aard.

  De nieuwe credo's : sneller, flexibeler, langer,winstvol...

  dus geef maar steeds meer petrol !

  Winstvol. Winstvoller. Winstvolst. Wat een lol !

 • Innervoice (gedichtendag)

  100_2265

  INNERVOICE

  When everything you wanted to write aout life, has been written.

  When everything you wanted to speak about, has been said.

  When you've experienced all about love and hate.

  When you've tried everything to influence the battle for power.

   

  Then you realise you've only touched the mechanisms,

  even dough you added a lot of undiscovered things.

  Then you feel that even only in trying, you changed things,

  while the negative tensions kept on giving life to the positive.

  Then, when absolute calm is restored, you hear your inner voice again.

  What was and is IT (she-he?) always talking about ?

  Then you start wondering, why did it made you feel heavenly,

  why did in some periods, it made you confuse ?

   

  Could it be that matter and mechanisms are one thing

  and the energy that makes that energy travel ...an other ?

  Could it be that matter or mechanisms also can make sick

  and do so because the original real strength must recover ?

  Could it be that real strength is always beiing challenged

  and must descend in to where the changement is due to come from ?

   

  Oh purest voice of sensitivity

  let your part of  wind blow, your part of matter glow,

  your part of the water rise, your part of light inspire,

  so I'll know what to write in a new way;

  because the sky, aswell as other matter, is full of hidden energy

  Oh dearest desteny, show me the narow pad

  between rationality and the inner voices of intuition,

  show me which seeds where to plant

  so I and we can act more then as one

  because thruth otherwise causes to much suffering.

   

  While travelling on the narrow pad

  the contact with the past and future voices of nature

  came back again from beiing lost

  in every period of your life , that you weren't an honnest  child any more.

  When you aren't an honnest child any more, in fact you fall a sleep.

  Falling asleep is not knowing where you really are.                                           

  Sleeping also is necessary, but while you're awake,

  try to have the wisdom of an honnest child.

   octo

  tip   :  http://www.labourstart.org/  wereld van de arbeid in opstand, situatieschetsen in tal van landen

 • Winters Openblogweekend Sociale Poëzie Octo

  100_0707

  88888 bezoekers al (KOM UW PRIJS MAAR AFHALEN)op filosofisch verzet while we ware watching the Michael Moore Movie 'capitalism a love story'op het Martelarenplein in Leuven in Open AIR;

  octo!!! viert met poetry !

  a) gedichten over De wereld van de arbeid

   

  telekommunikatie  1

  Het welke is jouw nummer ? 1

  De echte kunstenaars  2

  intro octo-politico  2

  questions for workers, dear comrades 3

  gelijktijdig  4 

  't gaat soms te ver  7

  al jullie gemarchendeer met pillen  7

  emailreklame  8

  het waanzin    8

  niet ons lot     8

  madness        9

  het sterven van de rupsen  9

  voting  10

  song for the worker 11

  text for the worker  12

  niks meer te koop   13

  opa indiaan   14

  lessons from history  14

  kameraad arabier  15

  meer arbeidenden in aktie  16

  ontmoeting met het Lommels Friedhof  17 

  intermezzo  19

  you call yourself a president ?  20

  while it is so silent here...        20

  disarmement  20

  to the new generation  21

  Middle East Madness    21

  toerisme in het  beloofde land  21

  Detroit's protest against the invasion  22

  Wordt het al een beetje duidelijker ?   22

  Besef  22

  Een strookje land onderaan een Oosters kontinent  22

  Max Havelaar  23

  Politiek  via filosofische invalshoek  23

  Kanä schuilkelder  23

                                                         

  Labour Party versie sociale demokraten GB 2006     23

  Uit jezelf leren werken  24

  Linkse hergroepering ? 24

  Zoutontziltingsfabrieken  24

  Fiktieve vogel  24

  De politiek van d'ouwe tijden  25

  Congo  26

  Burgeroorlog in Mesopothamië  27

  Stel het eens even anders voor  27

  inzet van ons voor hen              28

  Mindcontrol                               28

  Terwijl we onze families verzorgen  28

  Neonazischurft                           28

  Uitgeteld  29

  de stem-voor-mij-rage  29

  Toch minder oorlog op komst ?   30

  Gij die oproept tot geweld  30

  zacht tegen hard  30

  onvervulde wensen  30

  rechtse overlopers, ...sociaal zijn is altijd beter  30

  Belgenlandje  30

  Gemeentehuiskoorts  31

  0110_2006 waves  31

  donkere fruitplukkers  31

  Christophe l.hulp op kleine schaal  32

   

   solutions   http://bloggen.be/conscience2008

   

  de wereld  van de arbeid

  telekommunikatie

  Adam en zijn madam deden het al

  Als ze in de naburige stam iemand wisten wonen

  Klommen ze hoog in de bomen

  Al schuddend met de takken

  Nodigden ze de buren uit om af te zakken

  Wat later ontdekte men het vuur en de rook

  En bestond de kommunikatie uit wat smoke

                                                         

  Toen begonnen ze hun klanken in tekens om te zetten

  Zo lieten ze op een rots in schrift iets achter waar ieder moest op letten

  Aldra ontdekte men nog later het papier

  De grote conkurrent van de huiden en het dier

  En terwijl het paard met berichten ging ronddraven

  Ging de post al gauw van haven tot haven

  Met een soort molenwieken seinde men vanop menig heuvel

  Maar men vond weldra ook een oplossing voor dit euvel

  De draad , eerst boven en dan in de grond

  Was het modernste dat men voor de eerste wereldoorlog uitvond

  De telegraaf en telefoon dan snel geboren

  Dra konden we mekaar eindelijk vanop grote afstand horen

  Natuurlijk konden we het niet laten van ook

  …beeld, geluid en tekst vanop afstand op mekaar los te laten

  en uiteindelijk zijn we weer waar het begon

  jij zapt of zept of biept en ik kom.

   

  Het welke is jouw nummer ?

  Eerst pakte je gewoon je horen op en was het de madam die zich op de centrale bevond…die je dan via het hersteken van koorden doorverbond

  Wist ze het nummer niet meer van buiten

  Moest je daarom nog niet achter je aansluiting fluiten

  Ze zocht het wel voor je op op haar gemak

  Het kaartje zat altijd wel ergens in haar groeiende kaartenbak

  Hoe meer abonnees en nummers over het telefoonnet zwierven

  Hoe vlugger alles meer en meer zonder ’s mensenstussenkomst geschiedde

  Maar hoe gaat het, je schrijft niet alle nummers van wie je kent ook op

  En slechts weinige daarvan blijven zitten in je kop

                                                                                                                   1

  Dus moesten de telefoontelefonisten blijven ter hulp snellen

  …met het antwoord op de vraag om nummers om die en die eens te bellen

  wat men allemaal al niet vraagt ligt tegenwoordig door de moderne stress

  …zwaar op de maag

  Al die transakties moeten maar meer en meer opbrengen

  Zonder dat je er nog veel menselijks kan tussenbrengen

  En als je binnenkort helemaal met een computer klapt

  Is er weinig kans dat ’t em je iets teruggrapt.

  De echte kunstenaars

  Wandel door onze steden en dorpen..

  Wie bouwde alles wat staat en beweegt en in onze winkels ligt ?

  Wie onderhoudt de akkers, de plantages en weiden ?

  Het werkvolk begot.  Zelfstandig of als loonkracht op zich.

  intro octo-politico

  NO JOB.  A LOT OF TIME TO ASK WHY.

  WORKING.  PRODUCING MORE.  THE RHYTHM HIGH.

  TIME IS MONEY. TIME IS  CALCULATED.

  THE WORK YOU'RE DOIING FRUSTRATED.

  CANNOT FIND SOMETHING ELSE RIGHT A WAY.

  THIS IS NOT SUPOSED TO BE THIS WAY.

  COMPETITION IS KILLING SOLIDARITY.

  WHY POVERTY, WHY TO MUCH PROSPERITY ?

  SCHOOLS, PARTIES, PRESS, UNIONS IN VAIN EXPLAIN.

  EACH PASSING DAY ABSURDISM STRIKES AGAIN.

  SOLUTIONS OFFERED TO SAVE EACH GROUP's SKIN.

  HOW CAN A REAL ALTERNATIVE BEGIN ?

  TAKE A CLOSER LOOK AT OUR SOCIETY.

  FIND  OUT WHAT HAPPENED TO HISTORY.

  MONEY, POWER INFLUENCE DAILY LIVES.

  THE PSYCHOLOGY BETWEEN HUSBAND AND WIFE.

  DO NOT NEED ADDICTIONS ANYMORE.

  IT IS TIME TO RESTORE.

  FIND OUT WHICH EMOTIONS BLOCK CONSCIOUSNESS.

  FIND OUT THE CAUSE OF DISTRESS.  

  DEVELOP THE STRONG PART.

  LOVE KNOWLEDGE AND ART.

  BE SOLIDARY WITH THE JUST.

  TO EACH HIS PART OF THE WORK IS A MUST.

  TAKE SOME TIME FOR SILENCE AND NATURE.

  YOU ARE NOT A MINDLESS CREATURE.

  THE TRUE MEANING OF BEIING LOYAL :

  DO NOT LIVE TO WORK AND BUY, DON'T SPOIL.

  THE HIDDEN SYMBOLISM BEHIND LIFE...CUTS YOUR WINGS IF YOU DON'T BECOME ALIVE                                                                                                      2

  QUESTIONS FOR WORKERS, dear comrades

  Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?

  Why you work so hard while so many are without a job ?

  Why is having a job not normal ?

  Why can't you easily find a new job ?

  Why our telecom services, our energy and transport are not free ?

  Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?

  Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?

  Why not our inner discipline or the one of our colleagues in charge ?

  Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?

  Why does the same product does not cost as much everywhere ?

  Why is poverty a form of official slavery ?

  Why so few people control so much wealth ?

  Why so few robots comand so many soldiers ?

  Why religions are not as much spiritual then our inner energy ?

  Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?

  Why do criminals control economy, whether in USA,ex- USSR or Liberia?

  Why do tradeunions follow the games of bigmoney ?

  Why do we not understand that 'foreigners' can be workers to ?

  Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?

  Why do kings anq queens still exist ?

  Why not use technology and technocracy to build a beautifull world ?

  Why doesn't education teaches more about human sciences ?

  Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?

  Why do factories or aerocompanies close when demand is so big ?

  Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?

  Why so much short of housing ?

  Why our dogs and cats eat more money then some earn ?

  Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .

  Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?

  Why our media talk in favour of what's gooing on ?

  Why is the right to vote, the right to say yes to the system ?

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our  new strategy to put our demands in power ?

   

   

                                                                                                3

  GELIJKTIJDIG

  Jonge gasten achter flipperkast, jonge gasten achter toog,

  een juweel dwars door het vel boven hun oog.

  Spelen hun passieve spel, opgaan in consumptie.

   

  Weer bommen verdommen; domhoudende bommen;

  die de stilte boven Syrie en verder verstommen.

  En dat met Pasen, de kiezers en hun keizers van d'USA en de rest;

  de gebrainwashte gelovigen van elk van de kampen; zien hun illusies

  door hun Kerken en Staten bevochten...doel van het spel...

  de superrijken meer rijk, de armen in krotten.

  Had den Christus voo z'n leven te geven  opgeroepen tot geweld;

  waren er misschien nog veel meer in zijn naam afgemaakt...

  Het was te vroeg voor zijn ideeen, met welke taktieken kan er van zijn

  woorden nog iets komen ?

   

  Ieder z'n eigen pas, z'n eigen emotionele wissewas en ijdelheden.

  Ieder z'n plaats in de overoverdrukke produktie of in het niets

  of onzinnige dingen moeten doen.

  Dat kan toch niet de bedoeling zijn, hoe krijgen we spekulatie klein ?

   

  't Begint al 's morgens; d'ether spuit reklaam,

  d'eters vreten hun antibiotika en hormonen;

  de dochters en zonen gaan in kritiekloze scholen wonen voor de dag.

  Pa en Ma's, zorgen voor het geld; temidden een wereld van gewingeweld en overburokratie...voor wie, voor wie ?

  Omdat 't altijd zo is geweest ?  Wij in de bres voor het gouden beest.

   

  A knipt kaartjes op de dure trein; ondanks de vele politieke woorden over het properder vervoer en het zuur in de lucht, de bosbranden, de warmere aarde of de anti-ozonbucht.

  B zetelt voor de mutualiteit; een schone zaak; maar volstrekt overbodig in een sociaal verdergevorderde maatschappij.  Pas, kaart, vignetjes...

  en meer van die regeltjes en wettjes.

  C werkt voor de promotie en belt de hele dag rond om te verkopen...wat kan men nog meer van 't leven hopen ?  Iemand die iets nodig heeft gaat er toch gewoon om...

  Waaarom al dat geld in die reklaam ?  Waarom ? Zijn wij echt zo dom ?

                                                                                                                   4

  D breekt voor de zoveelste keer dit jaar het wegdek open...weer een ander telecombedrijf moet immers z'n kabels kwijt...en de gas , d'electric, 't water en de teevee zijn allemaal privé; dus coordinatie in 't algemeen belang ...da kan niet zijn...en we moeten toch ook ons asfalt verkopen.

  E is sportman van beroep en verdient poen met hopen...om hem te zien lopen

  willen we allemaal een stukje minder kopen.

  F is aandeelhouder van beroep.  Hij zit met zijn geld gekneld tussen investeren en verteren; als hij niet genoeg kan terugverdienen, sluit hij zaken ; niet dat er niets meer valt te maken; maar omdat z'n geld sneller groeit als hij er in een andere sektor mee knoeit; snoeit of gooit...alleen z'n werkmensen ,vergaat het berooid; als ze reageren worden ze door de top van hun bonden gekooid en geplooid.

  G is general manager en leeft met de bevelen van F op zak.  Hij rekent uit hoever men uitbuiten kan...riskeert meestal geen gevang...want de wetten staan aan de kant van de ' nv Aan ons persoonlijk vermogen raakt men niet, zelfs failliet' en daarenboven zit menig dikke, wettelijk verkozen piet in onze raden van bestuur...zo kumuleren ze nog meer op de duur.  Voor Jan met de pet geldt niet zo'n pret...hij dient te worden 'opgelet' door iedereen tussen de general manager en de ploegbaas...

  met het 'meer verdienen ' als aas.

  H doet in banken en verzekeringen en verdient geld met ieders rekeningen;

  ook via pensioensparen probeert men geld te vergaren.

  Geld is voor hem niet een eenvoudig hulpmiddel om simpel mee te administreren;

  maar een middel om fortuinen mee te laten renderen.

  Heb je een paar miljoen te kort voor een huis ?  Geen probleem, vraag het hem, en twintig jaar later ligt het bedrag dat jij leende in zijn kluis.  Hij heeft geen geduld, want ook via de Staatsschuld vergroot hij zijn gouden bult.

  I,  is journalist, die de waarheid vernist en zich beperkt tot de feiten omdat z'n baas nu eenmaal ook overal met z'n geld zit misschien en buitenvliegen ambetant is bovendien.

  J is boer en mag altijd maar minder met z'n aarde; kan z'n ziekgemaakte vee soms alleen nog veilen aan gesubsidieerde brandhaarden.  Komt hij in opstand, dan ziet hij zeker geen cent; van diegenen die beletten dat we de hongerigen ook een gevuld bord voortzetten.

  K werkt voor de Post; 't is hij die van 's ochtends vroeg door alle weer en krost; voor een karig loon; met verlof waar hij niet moet om vragen; moet ie zich straks nog meer gaan afjagen.

  L is ambtenaar en zit in een papieren doolhof; voor een loontje waar z'n bazen aan de top om giechelen; met reglementen waar hij zeker niet mag aan wiggellen,

                                                                                                                   5

  zit hij dagelijks het leven van de massa tot en met de buitenlandse politiek mee te helpen bepalen en betalen...zonder nog teveel van zichzelf te balen.

  Wie kan daar nu nog aan uit aan die duizenden statuten en schalen ?

  M is kunstenaar, maar daar mag je niet van leven, want wat brengt dat nu op, al die mooie woorden voor de kop ?  Of het laten zingen van kleuren en vormen...

  is dat nu belangrijk voor ze komen...de wormen.

  N is militair en men houdt hem klaar voor als hem moet gaan knokken...

  tegen diegenen die men in 't buitenland ook kon verlokken...of men houdt hem 'inzetbaar', voor als wij weer eens worden de sigaar.

  O is in spiritueel mens, bezield bezig met de mensen en dingen die hem omringen; hij neemt god en kerken en religies voor overgangsfasen naar de ontdekking van het ware innerlijke en vindt zijn kracht in de natuur die alles schiep en schept en ons gelukkig met z'n geest heeft behept.  En...ook al zijn er voor de twee soorten pijnen ,het stoffelijke en het andere bestaan, niet alle twee medicijnen...hij weet van veel het zijne...

  Het klinkt wellicht wat raar; maar dees beroep is zeker geen koopwaar.

  P is bij de polies en doet nuttig werk : de dronken chauffeurs uit verkeer halen, ruziemakers kalmeren enzoverder...chapeau ! Toch zou hij ook tegen ons kunnen worden ingezet...dus opgelet !

  Q das die van U.  Alles ok als 't snor zit, zoniet, grote 'fit'...en langswaar dan 't energieverlies compenseren...zonder teveel miseere ? " Omwille van Uw hard gemoed, boet gij boet gij goed"  Als iedereen zorgt dat hem content is, is er met een ander niks mis; dus kom niet teveel zagen; maar leer je ware gevoelens uitdragen...ook in zware dagen

  R is revolutionair en naast veel uitleggen moet hij met z'n soortgenoten overeenkomen; maar ze bevinden zich in verschillende stromen...die eens toch in de zee uitkomen, ondertussen kunnen ze slechts altijd weer hopen en dromen van aan de macht te komen

  S  is een stukje groen; waarvan de geldzucht vindt 'niks mee vandoen'

  T is telekommunikatie, je kan er enorm veel mee en 't is nog altijd geen recht, maar iets waar men om veel centen om vecht.

  U ben jezelf en wat je ook doet, wees geen muggezifter, want we spelen in een heel onnatuurlijk stuk...om ons gelijk en geluk

  V is de overwining die we alle dagen een stukje kunnen behalen om onze toekomst toch een beetje mee te kunnen bepalen.

  Wee is de keerzijde van het wel...weet je snel

  X is de onbekende medemens die net als wij dezelfde en andere moeilijkheden tegenkomt en die in ons niet mag worden verstomd

                                                                                                                            6

  Y is de vrede en haar vele gezichten; waarnaar we ons met alle middellen moeten leren richten.

  Z is een alternatief samenlevingsmodel; met op alles een abonnement dat direkt van ons pree mag afgaan; de rest zullen we wel voor eten en drinken en wonen afstaan.

   

  't gaat soms te ver

  raken aan de geheimen tussen buiten hemzelf en vanbinnen

  dagelijks tussen onbegrip en commercie beginnen

  de armen der wereld die men ons als minderwaardigen serveert

  de rijken aan wier systemen men de rest van de wereld modeleert

  zonder geld, geen titels en geen macht

  mét geld het lawaai van de bommenwerpers, dat de ziel verkracht

  hun systeem deelt de samenleving in vakjes in

  wij blijven mooi stil zitten, middenin

  de grenzen tussen onze kleine ruimten DUREN

  af en toe mogen we eens door de kieren turen

  maar alles is oh zo wettelijk en geregeld...niets dat ons helse ritme ontregeld

   

  AL JULLIE GEMARCHENDEER MET PILLEN

  HEBBEN JULLIE JE AL WEL EENS AFGEVRAAGD OF MENSEN DAT WEL WILLEN ?

  AL JULLIE VOORSTELLEN OM GEZOND TE BLIJVEN

  OM TOCH MAAR POEN KUNNEN BINNEN TE RIJVEN

  ALS JULLIE ECHT GEZOND WILLEN LEVEN

  MOETEN JULLIE DRINGEND BETER GAAN LEVEN

  AL ERGERDE IK ME VAAK AAN JULLIE GEMAIL …

  VOORTAAN STUUR IK JULLIE DIT GEDICHTJE MISSCHIEN WEER…

  OF OOK WEER NIET…misschien verdienen jullie het nog niet

  NU MOET IK DIT NOG IN HET ENGELS VERTALEN

  ANDERS HAAL IK OP ‘t INTERNET GEEN VOLLE ZALEN

  MAAR ALS JIJ ; TOEVALLIGE PASSANT IN M’n LEVEN DIT AL LEEST

  IS HET VOOR MIJ OOK REEDS MOOI GEWEEST

  TOCH GEK, SOMMIGE DINGEN SCHRIJF JE OP

  ANDEREN BLIJVEN STEKEN OF VERDWIJNEN IN …JE KOP ?

  NOG ANDEREN ZIJN ALLEEN ERVARINGEN VOOR HET LIJF

  …OF HET GOEDE DAT JE DOET IS OOK ZO GEEN ITEM VOOR GESCHRIJF

  WIL IK JE NOG OP EEN ANDERE MANIER DAN MET SCHRIJVEN PLEZIEREN…

  LAAT ONS DAN GEWOON DE DAGELIJKSE REALITEIT VIEREN

  GENIETEN VAN ZOWEL HET BANALE ALS SOCIALE

  VAN HET KILLE EN HET PRILLE ...VAN DE LUIDRUCHTIGE EN DE STILLE

  VAN PILLEN EN ECHT VOORUIT WILLEN...VAN BRAVE MENSEN EN POTENTATEN

  VAN LIEFHEBBEN EN VAN HATEN

                                                                                                                                                                                              7

  EMAILREKLAME

  jullie moesten je schamen

  AL JULLIE ONGEVRAAGD GEZEUR OM ME TE WILLEN VERRIJKEN

  GA ER ERGENS ANDERS MEE ZEIKEN

   

  HET WAANZIN

  het waanzin waart om ons heen, besluipt eenieder

  opvoeding en commercie houden het waanzin in ere;

  media voeden het doden van elk medicijn

  relaties, gevangen gehouden binnen oude geldwetten

  en oude driften, echte grenzen zelden overschrijd

  nationalisme, imperialisme, alle dagen binnengelepeld binnen staten die zogezegd bestrijden wat ze zijn : fascistisch en door lieve-geld-beesten geregeerd

  voor het waanzin is vrijen ...neuken; geen ziel die met z'n sexe een andere ziel penetreerd of ontvangt, maar een kunstobjekt, al of niet op batterijen...

  of een overwerkte driftjanus die van iets af moet

  voor het waanzin is religie geen verbondenheid met het bewustzijn van de elementen waar we vandaan komen en geestrijker terug naar toe moeten, naar de aarde en het licht...maar een geheel van regels die het lijden goedpraten

  voor het waanzin is je te pletter werken, 'stressbestendig' zijn

  voor het waanzin is onderontwikkeling niemands schuld

  voor het waanzin kan er gewoon geen betere maatschappij met openbare diensten voor iedereen komen

  voor het waanzin garandeert alleen het winstbejag arbeidsdiscipline

  voor het waanzin zijn werkeloosheid en oorlog gewoon

  voor het waanzin wordt mouw gevleit op basis van loonverschil 

  voor het waanzin komen er alleen winkels met goederen bij,,

  geen winkels met ideën...het waanzin dat zijn ook wij

   

  NIET ONS LOT

  Gij naamt niet de macht in 1914, neen gij hielp mekaar uit te moorden

  Uw zogezegde vertegenwoordigers collaboranten, goedbetaald,

  keurden de rekeningen voor Uw afslachten parlementair goed.

  De 20er en 30er jaren, gevangen tussen het spel dat fascisme en 'demokratie' met mekaar spelen; weer gefopt.

  Weer mekaar uitgemoord.

  Men vreesde jullie, men gaf een klein deel van jullie voordelen.

                                                                                                                   8

  Welvaart groeide; oorlogen bleven duren;

  Echt reageren bleef beperkt, onschadelijk voor de grootbezitters.

  Geplaagd door absurditeiten, stress, zinloosheid, blijven jullie meedraaien...in het wiel der geldgeschiedenis, hopend op het grote lot

  De betekenis van dat woord 'lot' totaal vergeten

   

   MADNESS

  All around us , stalking everyone

  Education and commerce, honoring it

  Media feed the killing of medicine against it

  Relations being kept within the old economical rules and instincts;

  Not often the old borders are overcome

  For the Madness, making love is reduced to fucking;

  not a soul that penetrates and receives

  another soul with it’s sex .

  For the Madness being spiritual is not about the connection between the elements that created us (earth, light, energy…)and our consciousness now… but all about making more money then your neighbor

  For the Madness, working like robots is being stress free

  For the madness underdevelopment is necessary

  For the madness, no other society with free public services is possible

  For the madness , it alone can guarantee disciplines

  For the madness unemployment and war and poverty are normal

  Madness can buy us, and then we feed it; whatever victories we think we made.

                             

  het sterven van de rupsen

  sociale mensen zijn het zaad van de toekomst

  de aarde is de eicel, de milieuvervuiling de misval

  het militarisme, de verplichte vruchtafdrijving

  imperialisme van enkele staten, een schadelijke insecticide

  de superklasse, kleine benden hyena's

  absurde  levensomstandigheden, de materie voor verandering

  de oude staat, een vergankelijk cocon

  onze organisaties, vlinders...de hunne, roofdieren zonder honger

  onze leiders, veel handen op één buik

  inhoudelijk samenlevingsbeheer, één wereldwijd verbonden welzijnsplan

  waarvoor gekozen vooraleer de te kiezen dirigenten van de projektlijsten onze wereldregering vormen

                                                                                                                   9

  één telekomsysteem, voor iedereen toegankelijke zelfadministratie

  DAN KOMT HET GELUID VAN HET STERVEN VAN DE RUPSEN

  de nieuwe, vrije mensen, van oude en moderne slavernij bevrijd,

  zouden vlinders kunnen zijn, verscheiden en gelijk

  geschapen voor waardevolle vluchten tussen al het schone

  dat kunst, liefde en leven bieden kan

   

  voting

  We vote for the ones with lots of money to spend on their campaigns

  We vote to keep on producing inequality

  We vote for further collaboration in wars and pollution

  We vote to guarantee human rights for the few

  We vote for less culture that touches our soul

  We vote for keep on watching sensation

  We vote for the ones who were in opposition before elections

  We vote for the ones who did not make a difference in last election

  We vote because our alternative isn't organised enough

  We vote because we believe some cheap promises ...

  that die behind their negociation-desks

   

  Wonder if there will come a day that the individual realises his power

  Comes at work and starts to work slower the first day, slower the second,

  slowest the third...starts talking with his fellow-workers about it all.

  Wonder if there will come a day when workers start talking about their lives : 

  Do they get enough holiday ?  Why do they pay to much for everything ?  Wonder when they will realise that a lot of the work they are doiing is not necessary, and a lot is not beeing done.

  Wonder why and when and how organisation will grow.

  By demanding more money and by working less stressed ?

  The money-system will die quicker, but will have to sack us even more.

  Why not beiing one step ahead of this all : and demanding it's abolition ?

  Wonder if we can be disciplined enough to keep on believing in our new dream. Wonder if we get used to work out of solidarity instead of working because out of necessity.  I think in the end we will.

   

   

   

   

                                                                                                                   10

  SONG FOR THE WORKER

  To earn a living as a one man company can be a delight.

  For many 'independants' it has become an enormous fight.

  It started years ago, if you were not a big farmer, you had to go.

  Agroindustry has poisoned a lot of the cattle, it's time to start the battle.

  Let's do away with injecting hormons,antibiotics, giving dead meat to cow

  The sensible and honnest farmers know better how.

  It isn't a question of beiing able to pay more for more quality.

  But a question of honnesty, not believing in insanity.

  Investing in health instead of spilling to much wealth.

   

  To earn a living as a litle enterprise can be very nice.

  Working together in a close team can sometimes be a dream.

  But when competivity gets to tough, workers often get enough.

  Their lttle boses being obliged to attack their former friends

  No longer they can pay the same amount of cents.

   

  To earn a living in Statecapitalism can be a mockery.

  Because to many overpaid bureaucrats at the top can take away your job

  Even while you are at work with no usefull thing to do.

  Or belonging to the part of the collegues with to much to do.

  Your life is really no delight and badly needs a fight.

   

  To earn a living in a half State owned company

  Is not the key for a better destiny.

  Every month more oppression is invented.

  Priviliges divide the discontented.

  The unions of classcollaboration do not give the answers.

  Just as the rest of bourgeois politicians they see us as puppet dansers.

  Prices for pubic services rice; proletarian masses atomise... is big money's only advice.

  Meanwhile all those who think they can stay..

  put on a comedy show to please the bosses in any way.

   

  To earn a living in a big private capitalistic machine, is the biggest hell

  We ought to do away with as well.

  So later on we can tell children : work at ease, work is meant to please

  Don't care about profit-making, the world is ours for the taking

                                                                                                                   11

  Money is only something you can use to exchange

  Handed over in more equal parts it can rearange.

  This speculation-mad world considers humans as economical worth.

  Put the system out of it's misery, where it belongs, with the dirth.

  It's time to realise we pay a terrible price for this 'his masters-disguise'

  Pollution, stress, poverty, wars and famine are things to examine

  And to do away with in time...if not, we're also guilty of the biggest crime

   

  text for the worker

  You give the best of your own,  the invisible, living on your money get you down

  Their money  makes you suffer, they control every second of your life

  They use your mates to punish you when you get weak

  Of course, they are better organised and control all structures

  the newspaper, the art and teevee, the internet and your talk at the pub.

  Their parties got the power, their paliments inspired by their race, their language, their ecology, their religion, their freedom of the strongest.

  Their elections don't talk about exploitation, their unions locked you out,

  or put each of you in an isollated box.  When are you going to attack ?

  Of course, their order reigns and you've got some cash.

  They keep on restructurating and close the factories

  in times with so much hunger

  What you faught for, they'll take back again.  Their new bloody world order marches ; while they spoil a few of us to keep strong themselves.

  While old structures control, your own program, can't be born

  You cannot choose your leaders, you stay isolated...afraid, they cut your wings each day... untill you don't fly no more

  and the next generation steps in their tricks again

  Give us the right to live and work, we will create welfare and income

  If their system cannot give this, we'll take the means for it

  We don't need complicated calculations.  We count and divide.

  Give us free subscriptions for almost everything, and we 'll do all the work;

  our way, equally, without harming nature. 

  Give us time to think and talk and discover who we are,

  we're not jus that political and economical animal,

  we have our human needs as well

  We want to discover other cultures, not bombing them. 

  We want to get close to those  inner energies we discover,

  not follow their rivaling churches.We will make good things happen in time.

                                                                                                                   12

  niks meer te koop

  één dag is er nodig om de wereld te veranderen

  niet meer geloven in een begin, alles eeuwig middenin

  één geheel werd wie we dagelijks zijn en worden

  van atoom tot cel tot onszelf en de anderen en daarna het andere

  wat is kan en moet van vorm veranderen

  laten we god gelijk stellen met het goede

  dat zal de wereld al minder doen bloeden

  in liefde een hele dag aangenaam blijven

  kinderen mogen ons vandaag om onze driehoeken bekijven

  biologische jaloersheid kunnen we toch zo slecht aan

  een verhouding laten we best niet beginnen voor de andere is gedaan

  vandaag iedereen aan 't werk en hoeft alleen wat echt nodig is

  kom je zonder werk te vallen krijg je iets anders dat zal bevallen

  boeren gaan veel extra hulp krijgen, verstedelijkten hun ogen weer blinken

  welk een werkgeluiden gaan er dan vandaag weerklinken

  die van treinen, bussen, trams die we gaan maken om ons te vervoeren

  die van auto's voor wie 't genot van de fiets nog niet kon beroeren

  die van PC's die het leven van vele bomen gaan sparen

  die van wind-en zeemolens die onze elektriek gaan vergaren

  de olie doen we de oliebonzen geleidelijk kado

  dat ze er zich maar in wentelen of zo

  vandaag eens weinig vlees en veel ander lekkers

  maar zoals alles met mate, dan hoeve we geen slechte gewoonten te laten

  vandaag iedereen naar het bedrijf en kantoor en fabriek van zijn keuze

  tijd voor overleg en een babbel wordt onze nieuwe leuze

  een babbel over wat en hoeveel en aan wie we gaan leveren

  over geld en kostprijs gaan we echt niet meer zeveren

  zij die het hadden konden het tot gisteren nog opmaken

  aan hun onroerende bezittingen zullen we niet raken

  alleen waar ze zelf niet kunnen wonen en waar we werken mogen we kraken

  ook de politiek wordt vandaag bijgewerkt

  door internationale programma-verkiezingen versterkt

  door bekwame vakmensen op projektlijsten verkozen bekrachtigd

  dan kunnen we wereldwijd aan 't werk, ééndrachtig

  dan komt er door echte arbeidsverdeling meer vrije tijd

  dan zullen we ons van allerlei soorten verdeeldheid hebben bevrijd

  dan moet alles wat is gebouwd niet meer worden kapotgeschoten

                                                                                                         13

  om de winsten en de strategische posities te vergroten

  dan zijn er geen staten meer die men kan claimen

  slechts gemeenten, provincies, landen en continenten, het ene

  dan vertrekken er enkel nog militairen om dijken en scholen te bouwen

  dan hebben we een politie die we volledig kunnen vertrouwen

  dan heeft het geen zin meer om op percenten te spekuleren

  dan verlaat je je land niet om het te ontvluchten maar om te leren

  dan komt er tijd vrij om te reizen naar mekaars landen

  in plaats van de rijkdom naar het koude noorden te verpanden

  eindelijk krijgen kultuur en innerlijke verdieping een kans

  we leven maar even dit leven en zijn niet gemaakt van kadans

  eindelijk kunnen we de waarheid over onze geschiedenis onderwijzen

  en de echt moedige mensen in plaats van de moordenaars prijzen

  eindelijk zullen journalisten schrijven wat er toe doet

  kunnen schrijvers vertellen over de mens en niet 'het volk' zijn gemoed

  geen verhoudingen op bezit en geld gebaseerd

  al die oorlogen zullen ons dan toch iets hebben geleerd

  alleen zij die hun inzet niet leveren zullen zich vervelen

  zullen het sociaal zijn ook wel willen leren

  het wordt een erezaak in een winkel niet te veel mee te nemen

  we hebben geen keus of we moeten het geld weer als systeem aannemen

  het inhoudsloze ontploft als we geven om mekaar

  autoriteit en hierarchie worden dan een mooi gebaar

  negatieve emoties houden we voortaan voor bekeken

  de tijd van afgunst is verstreken

  het hangt allemaal van U en ons af

  hoeveel we van dit alles kunnen waarmaken voor het graf

  wat zal het zijn, de geldzweep, het gezever en geleuter

  of geld, desnoods als neutraal instrument en geen voortdurend misgepeuter

   

  OPA INDIAAN

  zat vredig een pijpje te roken

  toen de troepen te paard aankwamen

  hij zou net het vuur aanpoken

  toen ze de leden van zijn stam gevangen namen

  het einde van het leven in en met de natuur

  het begin van het leven in hoge betonnen huizen

  grond en vruchten, dieren en andere wezens kregen een prijs

                                                                                                                   14

  ertsen en olie moesten worden ontgonnen

  het leven, voortaan gemeten in geld

  geen eeuwige jachtvelden, geen respekt voor de oude kampvuren

  we werden en worden door luid en stil geweld geveld

  het eeuwige spel van geest en natuur ondergaat de geldkuren

   

  LESSONS FROM HISTORY

  Can lessons from class-struggle become descisive ?

  Or does evil continue to be permissive .

                             

  KAMERAAD ARABIER GEDICHT

  Ik kom uit het kleine Belgenland, eeuwenlang onder de voet gelopen.

  waar men eeuwenlang op vrede is blijven hopen.

  Net als jullie ook beschavers en onderdrukkers zijn geweest;

  dachten wij ook te hebben afgerekend met menig kwade geest.

  Met al diegenen die onze streken met hun hebzucht stenigden;

  hebben we ons toch voor een stuk kunnen verenigen.

  Maar het spook van het imperialisme, hebben we niet onthoofd;

  vandaar dat er maar geen brandhaarden raken gedoofd.

  We bedanken jullie voor jullie bijdrage aan de beschaving;

  ook voor de warme winteravonden met jullie olie als laving.

   

  Ook onze machthebbers proberen ons te verdelen;

  zeurend over kulturele verschillen, op emoties inspelen.

  Met wetenschap hebben we ons hier geestelijk beziggehouden

  In 't onsterfelijk atoom en het goede; was wat we vertouwden.
  Niet alleen jullie hebben het moeilijk met het thema man en vrouw

  : ook wij zoeken onze weg in het land van 'ik hou van jou'.

  Schep moed, laat ons ieder met onze geweldenaars afrekenen;

  laat ons samen, hier en ginder, een ander plan tekenen.

  Een wereld met voor iedereen een nuttig werk, een vast inkomen;

  een programma goedkeuren dan verkiezingen, op projektlijsten opkomen.

  Dan zenden we legers uit om huizen en zo te bouwen;

  herstellen we al werkend het vertrouwen.

  Dan kleden, voeden we ieder, onderwijzen menswaardige dingen,

  produceren, verdelen op gelijke basis ; spekulatie verdringen.

  Dan roeien we al hetgeen het welzijn bedreigd met wortel uit;

                                                                                                                   15

  overwinnen we negatieve emoties, is ook hun sprookje uit.

  Dan komen we zoals toen, in 't Cordoba voor Columbus samen,

  om ons filosoferend in de strijd voor werk te bekwamen.

   

  Die  leiders die afspraakjes met het grote geld maken; 

  zullen onze toorn, onze vastberadenheid en verzet smaken.

  Hou stand nu de maskers der geldvazallen beginnen vallen;

  de klasse die ons het slagveld insturen mag niks meer verknallen.
  Zij worden niet ingehuurd voor een beter buurt ;

  maar opdat de heerschappij van 't grote geld voortduurt.
  Kies jullie eigen leiders;

  het woestijnzand met arbeidersbloed kleuren,

  had nooit mogen gebeuren.

   

  Kameraad Arabier deel II

  strijd op basis van klassebelang,

  weet dat elke fraktie van de bourgeoisie in binnen-of buitenland,

  je uiteindelijk zal weten te nekken,

  weet dat je niet aan terrorisme meedoen moet

   

   

   

   

  in afwachting van de eerste niet-burgerlijke, programma-en projektverkiezingen :

  meer arbeidenden in aktie

  die betogingen tegen oorlogen organiseren

  die massaverzet realiseren

  die sluitingen van spekulatiebonzen stoppen

  die opkomen voor zij die doppen

  die sociale verworvenheden willen behouden

  die op de kracht van de werkenden betrouwden

  die geneeskunde aan sociale tarieven willen verstrekken

  die reizen naar plekken waar men mensen laat verrekken

  die aan fabriekspoorten te vinden zijn

  die strijden tegen wereldwijde boerenpijn

  die de dogma's van de nationalisten niet volgen

  die voor de eenheid van alle kulturen en kleuren zorgen

  die bijna nooit op Tv en in gazetten komen

                                                                                                         16

  die durven blijven van een betere wereld dromen

  die willen zetelen aan een arbeidersloon

  die in vakbonden opvallen door echt dienstbetoon

  die geloven in betaalbare openbare diensten

  die een kans moeten krijgen omwille van verdiensten

  die zich nog verdiepen in de lessen van de geschiedenis

  die de wereld willen behoeden van verdoemenis

  die nooit de ontslagpremies van supermanagers krijgen

  die niet over onrecht en gesjoemel zullen zwijgen

  die fakteur zijn of in 't onderwijs staan

  die aan de band werken of wat er ook moet worden gedaan

  die humanistische en andere waarden in de praktijk omzetten

  die geen schijnheilige belovers zijn, maar werk verzetten

  die van 't internet meer maken dan een game-mania

  die verzekeringen en zo te duur vinden, zo is da

  die mensen niet tegen mekaar opzetten

  die op 't eind van de maand op hun centen moeten letten

  zet de politieke wereld maar eens op z'n kop

  stem voor meer arbeiders in aktie aan de top

  zij die er nu aan zijn stonden nog nooit aan den dop

  zij die alle dagen als macht en oppositie op TV komen

  zullen altijd van goedkoper werken en besparen dromen

   

   

  ontmoeting met het Lommels Friedhof  (van 1988)

  Duizenden malen een betonnen kruis, telkens voor twee,

  of ze nu met de teenkootjes of de schedels tegen mekaar ingekuild zijn.

  Te vroeg van hun vlees ontdane botten.

  Al die dode, uitstralingsloze gelaten, met nog even die grimassen van onbegrip.

  Geraamten door Kruppkogels ontsierd.

  Met granaatscherven, taaier dan de knoken waartussen ze liggen te roesten.

  Op enkele dagen vielen zij, opdat een vernietigend model van overheersing

  en de leiders die dat voortbrengt,

  nog het einde van de eeuw zouden kunnen halen.

  Mannen, vooral 20, 30 en jonger.

  Ook kerels die nog maar net naar het stadium

  van krasse grijsaard aan 't toegroeien waren.

  Allemaal als slachtvee gekrepeerd.  Ieder geraakt,

                                                                                                                   17

  elk van hen gevallen of uiteengespat.

  Sommige bijeengeveegd, wie weet zonder kist tussen d'aarde geschoven.

  Eugeen Wette, Leopold Berger en Heinz Thormann,

  zoek ze er maar eens tussenuit.

  Allemaal op één mei geboren.

  Verraden en bedrogen onder het juk van de klasse die,

  verdoken, aan de touwtjes trekt.

  Slachtoffers zoals er nu in 1988 nog overal ter wereld geofferd worden.

  Primitieve offeranden.  Ritueel en barbaars.

  Door bruine wolven en alle andere oorlogskredieten goedkeurende marionetten mee de dood ingeduwd.

  Ter ere van de daaropvolgende heropbouw,

  na de eerste grote, nieuwe bankcrashenreeks.

  In plaats van werk gaf men hen dromen...

  die na het eerste doodsgevaar, nachtmerries werden.

  Hun geweten pakte men hen af...

  omdat je daarmee na je eerste dode, niet meer leven kan.

  Hun soldij was een soort werkeloosheidsvergoeding uit die tijd.

  Zo 'verGOEDE' men en vergoelijkt men nog immer een aantal andere gruwelijke en

  ...als vanzelfsprekend gepresenteerde dingen...

  't was zogezegd toch allemaal om ONS belang begonnen ?

   

  Ik dacht daar in Lommel aan alle geestelijke en andere geneugten des Levens die, deze onzer voorouders als vijanden voorgestelde werkmensen

  niet hebben kunnen ervaren.

  Door, als domme kruisvaarders hun even armzalige lotgenoten in andere landen, als op iets rood afstormende stieren te lijf te gaan,

   ondergingen en voerden zij de geschiedenis uit...

  in plaats van deze uit handen van de onderscheiden elites te nemen.

  Uiterst rechtse krachten beslisten voor het werkvolk en wilde de absolute vrijheid van 't grootkapitaal, ...meer ruimte...je kan die ruimte in Lommel gaan overturen.  Er zullen er weinigen zijn die hier liggen, die dat moorden met plezier hebben ondergaan...en toch is alles zo gegaan.

  Mensen toch, zij waren niet onze vijanden

  en hadden onze kameraden kunnen zijn. 

  Terug in m'n wagen. Het radionieuws van 'vier'-en.  Een Vlaams SS-er uit het Leuvense had op z'n gemak nog tien naoorlogse jaren voor de CIA gewerkt. 

  Het ging gewoon om één van die hele dikke pieten die Maurice Dewilde de keel is

                                                                                                                   18

  vergeten toeknijpen, vergeef me de figuurlijk bedoelde uitdrukking. 

  Op de zetel naast me lag een voor de gemeenteverkiezingen te typen tekst.

  Kiezen voor wat ?  Kiezen voor 'Mensela' natuurlijk...Mensela, de oud-Latijnse naam voor m'n dorp...

  betekent symbolisch 'de aarde als gemeenschappelijke woonplaats.

   

  Intermezzo

           AL DERTIG JAAR SCHRIJF IK over ALLES WAT MET OORLOG/ ARMOEDE/ WERKELOOSHEID /WERKSTRESS/ RELATIES OF DE ZIN VAN HET LEVEN IN ZIJN BREEDSTE BETEKENIS TE MAKEN HEEFT.  IK GOOT DAT ALLES IN EEN VORM : artikels,…

  POEZIE/ESSAYS/THEATERMONOLOGEN/KORTVERHALEN/PAMFLETTEN/CITATEN overdenkingen, enz...IK OBSERVEERDE DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID VANUIT EEN FILOSOFISCHE INGESTELDHEID EN probeerde er alle vormen van  LITERATUUR van te maken.

   

              Ik heb een deel van mijn werk OP HET INTERNET GEZET. Ook OP DIE MANIER kwam ik SOMS IN KONTAKT MET GROEPEN EN INDIVIDUEN DIE OOK IN DERGELIJKE DINGEN GEINTRESSEERD ZIJN.

   

              OP DIE MANIER PROBEER IK VIA DE FILOSOFIE EN DE KUNST ANTWOORDEN AAN TE REIKEN AAN DIEGENEN VOOR WIE IN DE POLITIEK of zelfs in de RELIGIE ONVOLDOENDE ANTWOORDEN VINDEN. Ook diegenen die de klassieke filosofie teveel wiskunde vinden 

               

  Voedsel voor de Geest verstrekken is de dag van vandaag meer dan nodig zou ik zeggen.  Andere gedichten rond filosofie,psychologie, dieren... via de link onderaan of de categorie 'gedichten' op filosofisch verzet

   

                                                                                                                   19

  you call yourself a president ?

  you declared war while no state attacked you

  you use the words 'freedom' and 'liberty'

  but in fact you mean ' domination' over the rest of the world

  you can still smile, oh what a wonder...

  while you see the mess you helped to create

  let me give a reminder to  soldiers and workers

  no nationalist issue is word a struggle for

  no competition between companies is word to go on strike for

  in fact your workers, who build your world are unemployed

  by working for different wages, they already are at war

  they are made to believe your world is theirs

   

  while it is so silent here...

  someone is made to believe he has to let a bom go of

  someone is paid to fight a war where the owners  of economy

  try to get richer from

  it is so silent here... it was so silent in many a village around the globe

  before subsidised and armed madness blew the silence away

  all kinds of egoism govern the world

  they are inside a lot of us

  that's why we follow the rules of the stock market

  that's why we don't simple produce and distribute in a fair way

  unnecessary activities give a false meaning to a lot of lifes

   

  disarmement

  unther the controle of the united nations

  begins with workers occupying their weaponfactories

  begins with a ban on weaponsales worldwide

  if no parlement on earth can achieve this

  it can be achieved by the neighbourhood picketing before the stores

  begins with a worldwide consumerstrike against your governement

  begins with backing a united nations plan on disarmement

  begins with using money for social purposes

  begins with social development

  begins with using global resources for the benefit of every nation

   

   

                                                                                                                   20

  to the new generation

  I say welcome to this life

  They will say we are all socialy equal

  Is it so difficult to invent a society without poverty ?

  We achieved a lot already.

  Resources are used for the happy few.

  To much of speculation with money and stuff is goiing on.

  The main reason for living is not that what you need to keep alive.

  Use some other ways to find answers as well.

  Learn to understand philosophy, history's youngest child.

  A lot of political suffering is based on our negative emotions.

  A lot of trouble is based on not following our hart and spirit

  Money should be a way of exchanging, not the ultimate goal.

   

  Middle East Madness

  While parents try to give their children a good education.

  While workers try to do their job.

  While some try to survive like animals.

  While stockmarkets push economical war over it's  limits.

  While evil is preparing it's domino's of downfall.

  While too many amongst us aren't educated in preparing for a real change.

  While each day new heroes representing  the greedy ones are presented,

  in fact ... idiots of the past.

  It's a good thing she knows when to enter the gate of my heaven...

  to strengthen me.

  Kalhil Gibran doesn't have the same pessimistic view

  on dead then the patriarchs over there

   

  Toerisme in het  beloofde land

  Altijd mooi weer in het oude Palestina.

  Al duizenden jaren wordt er gevochten.

  Nooit was de barbaarsheid groter dan vandaag.

  Moest er vrede zijn, was er geen werkeloosheid meer.

  Toeristen uit koudere landen in 't land en op zonovergoten stranden.

  Rechtstreeks per tgv naar 't midden oosten gespoord.

  Wat belet er dat alles?

  Verschil in religie ?

  Besef dan dat 'god' overal niet niets en niet niemand willen zijn is...

                                                                                                                   21

  zonder deze wet, geen big-bang, geen straling, geen atoom, geen cel,geen mens.

  Streven naar maximumwinst en maximumuitbuiting ...

  naar maximum aan grond en macht en invloed...

  overal heb je wel hebberige mensen...

  leer dat ginder nu toch ook eens.

   

  Detroit's protest against the invasion

  Detroit was against 'détruire', destruction.

  The destruction of Libanon.

  Detroit manifested.

  The news wasn't brought.

  The media in the hands of people unther the influence of money.

  The yankee dollar used it's Israeli fist.

  He who kills his brother should never claim any sense of religion.

  He'll never be a great philosopher in...

  the spiritual evolution behind beiing religious.

   

  Wordt het al een beetje duidelijker ?

  Dat oorlogen niet beginnen met domme aanleidingen.

  Dat ze niet gevoerd worden om het algemeen welzijn, maar om het geld ?

  Dat ze dienen als middel om strategisch voorbereid te zijn ?

  Dat humanitaire hulp geen politiek valabel verlengstuk heeft ?

  Dat de machtige nog niet voor de straat beeft ?

   

  Besef

  Besef.  De wereld is één land.

  Er zou voor iedereengenoeg aan alles kunnen zijn.

  Besef.  Je hebt recht op een inkomen.

  Het hele konkurrentiedenken maakt levens tot een hel.

  Besef.  Jij kan het wiel van de ontmenselijking stoppen.

  Besef.  Als we 't niet doen gaat er nog veel naar de knoppen.

   

  Een strookje land onderaan een Oosters kontinent

  Vietnam...bezetters stonden je strijd voor sociale verbetering naar het leven.

  Ze grepen een klein landje aan, 't had hun niets misdaan.

  Misschien is zo de clash tussen titanen uitgebleven.

  In de harten van mensen uit d'aanvallende staat, werd verzet geboren...

  werd doorzien...het absurde van die strijd.

                                                                                                                   22

  Een hele generatie zou de wereld gaan veranderen.

  Sommigen mislukten in hun wanhoop en werden stadsguerillia.

  nog altijd zoeken we naar manieren om de mens in ons...

  over het systeem te doen zegevieren.

   

  Max Havelaar

  Liep soms met z'n hoofd tegen de muur.

  Maar probeerde, leerde, was rechtuit en doortastend.

  Maakte definities en plannen, doorzag...handelde, werkte uit.

  Niet op gewin uit.

  Had een oog voor het juiste woord.

  Dikwijls bijna vermoord, gedachten gesmoord.

  Goed als je nog iets van zo'n mens nu hoort.

   

  Politiek  via filosofische invalshoek

  Niet-bestaan is onmogelijk.  Alles bestaat.  Niks kan niet bestaan.

  Alles iets onhoudbaar en bijna niks wordt, ontploft het. 

  Big-bang van materie en relaties.

  Bestaan, voortdurende beweging, strijd tegen onzin...inhoudsloosheid.

  Doordat alles iets en niemand niet 'niemand' wil zijn...is er ook veel venijn.

  Teveel willen bezitten, te jhaloers, te ego-centrisch, te vol zelfbeklag,

  teveel angst, te rijk, te arm...en te arm van geest.

  Niet waarom denk of doe ik dit of dat...

  maar 'heb ik al genoeg van dit of dat gehad'...beheersen ons leven.

  Dus sta soms eens even stil bij wat een mens als filosoof nu eigenlijk gewoon wil.

   

  Kanä schuilkelder

  Kan dat nu nog in Kanä ?  Zoveel jaren dat we al beter moesten weten.

  Jaren m'n eigen kas over het waarom van de oorlog in de mens opgevreten.

  Buldozers graven gewoontjes een heel groot graf.

  Wat mediaäandacht en de kous is af.

  De slachtoffers...voor welk een ritueel in dienst van de religie geld...en andere zogenaamde religie.

  Voilà, we geven de moordenaars een trap, daar zie.

   

  Labour Party versie sociale demokraten GB 2006

  Ze hebben hun leider vóór de invasie in Irak niet kunnen afzetten...

  want teveel lakeien heeft een apparaat om zich heen.

                                                                                                                   23

  Ze vertegenwoordigen naar eigen zeggen, de werkende mens.

  Terwijl de aandeelhoudersklasse in feite die klasse regeert.

  In ruil voor een beetje, een beetje meer, veel of teveel comfort...

  sluiten ze zich aan bij de 'legale' mort.

   

  Uit jezelf leren werken

  Niet omdat je gedwongenwordt, maar uit jezelf.

  Vanwege een bijdrage die je aan de medemens leveren wil.

  Niet vanwege geld of wat je door geldwolven wordt verteld.

  Werken aan wat nodig en nuttig en leerzaal en rijp is...

  niet aan waar je in feite niks kunt mee doen.

  Meer en meer zal de wereld zó te werken wél zien zitten.

   

  Linkse hergroepering ?

  Alleen als de kiezer slimmer wordt.

  Hoe ?  Moeilijkt, denkt teveel volgens oud instinkt...

  hier in dit land, al honderden jaren door het geloof in lijden verbrand.

  Verkrampt, zich zelfs nu met comfort onveilig voelend.

  Weet niet dat rechts terug naar dommer en armer wil.

  Gelooft teveel in apotheken en voor alles een pil.

  Niet zozeer in eigen wil !

   

  Zoutontziltingsfabrieken

  We hoeven niet te pikken ...

  al dat gemekker over 'niets aan te doen'.

  Wat wordt er aan 'armoede', 'dorheid' en 'vervuiling'  gedaan ?

  Teveel middellen aan het ekonomisch oorlogsbeest verspild.

  Te weinig energie gestoken in wat jij nu eigenlijk wilt.

  Daarom allen op de bres...de geest van het goede, moet nu uit de fles.

   

  Fiktieve vogel

  Moest er een vogelsoort bestaan, die telkens de mensheid zichzelf verwond,

  begint te fluiten...en stonden we dan met z'n allen buiten...

  d'er zou dagelijks wat afgefloten worden...

  tot we met z'n allen alle enggeestige beslissingen terugfloten...

  en dan die vogelsoort ergens rustig kon gaan paren...

  in afwachting van de volgende zang tot bedaren.

   

                                                                                                                   24

  De politiek van d'ouwe tijden

  Beslist welke mensenlevens worden gewist.

  Welk een schuldgevoelens aan z'n soldaten klagen.

  Wie er over wat op tv mag komen zagen.

  Wat wij dagelijks hebben te dragen.

  Maar dan hier een daar zo'n zucht...

  als van een overtrekkende duivenvlucht...

  die nieuw leven aan de vooruitstrevenden geeft...

  zodat alles weer herleeft.

  Nu 'nee' zeggen

  Tegen de bewapening van de volgende oorlogen.

  Tegen het feit dat mensen daaraan meewerken.

  Tegen de trauma's van de toekomst.

  Vergeet de elkaar aangedane pijn uit 't verleden

  We waren slechts pijn in een spel der zogezegde grote en wijze leiders.

  We waren slechts hun kanonnenvlees.

  Hun manier van leven.

  We werden slechts ingedeeld naar hun grote kleingeestige belangen.

  We dachten dat het ook voor ons zo een noodzakelijk kwaad was...

  zo'n oorlog uit hun lijf gesneden.

  Vredesakkoorden

  Volgen mekaar op.  Na elke patsstelling een nieuwe top.

  In hun kiemen liggen vaak de volgende spanningen.

  Alles in de evolutie van de domino's van eeuwen ingebakken.

  We hoeven niet op die manier verder te gaan.

  Hoe diep en hoe lang kunnen we nog wegzakken ?

  De oorlogskoning

  Er werd verteld...oh...' t is een held.

  Weinigen wisten, oh ja, één met twee gezichten.

  Een beetje meehelpen met de bezetter.

  ' t Gewone volk een verzetsbeweging,

  maar in feite zijn plannen gesmeed verkopen.

  En zelfs na de oorlog op een autoritair systeem hopen.

  Velen zijn erin gelopen.

  Onderzeese verspilling

  Verspilling,niet alleen iets in d lucht of op het land.

  Ook ter zee...kostelijke duikboten bevaren de oceanen,

  overalwaar ze kwamen, ten dienste van de kemphanen,

                                                                                                                   25

  die om mekaars rijkdom vochten.

  Ons nee, ons krijgen ze niet meer mee.

  Ze zijn nochthans nog altijd de baas.

  Ook in de lucht en op het land doen ze nog even dwaas.

  Libanon.  Het bestand

  Twee landen schieten hun noorden en zuidenkapotK

  Niet diegenen die de wapens betaalden, draaien er voor op.

  Niet diegenen met olierijdom, maar diegenen die werken

  ...in afwachting van ouderdom...

  gaan de rotzooi weer eens voor even opruimen.

  Hoe lang nog  te pruimen ?

  D'er is geen lol meer aan petrol.

  De ganse planneet loopt langzaam gloeiend heet.

  Vinden we onszelf zó belangrijk dat we zelf zon willen zijn ?

  Te weinig geld voor nieuwe technieken.

  Wij maar verder verzieken.

  Teveel petrolgeld verdwijnt in enkele zakken.

  Sociale noden lenigen ?  Nee, maximumwinsten bevredigen.

  De landen waar het nu anders wordt gezegd...

  dreigen te worden aan banden gelegd.

  Tsjetsenië

  Ook veel olie...eens onbeschoten...eens met mensen, bondgenoten.

  Dan iedereen tegen mekaar opgezet.

  Om het binnenrijven van dividenten aan het splitsen gezet.

  Hoe de eendracht van de werkende mens herstellen ?

  Hoe nog over de geschiedenis van het werkende volk vertellen ?

  Stoppen met mekaar als klassegenoten te kwellen.

  Hier komt 't eind van 't gedicht

  Over  mensen jong van geest, georganiseerd in politieke groepen.

  Tegen de oude gewoonten van de geschiedenis geërfd.

  Blijf niet als groepen naast mekaar, maak af en toe eens een gebaar...

  in de richting van nieuwe strategieën.

   

  Congo

  Ken mensen van hier met ouders van daar.

  Hun vrede op hun oude, doorgroefde gezicht...

  de vrede van vóór de tijd van onze dictators.

  Hun dorpen met hun eigen evenwicht van toen.

                                                                                                                   26

  Zag hun diepmenselijke uitstraling,

  hun kleine gestalte, hun grote hart.

  Hun jonge levens van na de tijd van de rubbertap.

  Hun blessures van het koloniale bewind.

  Ze hadden het hier bij ons op bezoek overwonnen,

  toonden ons hun nederige triomf.

  Oh Congo, wordt weer zo vredig als dezen.

  Congo's goldrush

  Posten moeten nu worden verdeeld.

  Verkiezingen bijna gepasseerd.

  Wat met jullie aardse schatten ...zeker spotgoedkoop blijven versassen ?

  Ik denk vaak : 'hopelijk loopt het anders'...

  wil mijn beter weten geen gelijk geven...

  inzicht en handelen kunnen ' t positieve doen herleven.

   

  Burgeroorlog in Mesopothamië

  Nee hoor, schrijven ze haast allemaal,

  niks ergs aan de hand,

  de burgerlijke demokratie heeft er de bovenhand.

  Alle dagen honderd doden,

  'oh wat godsdienstige verschillen van gestoorden'.

  Het imperialisme is een smet, waartegen men zich best...

  met menselijke wapens verzet.

  'Situatie onder controle',  dikteert de dollarfanaat nummer één.

  'Onder kontrole'...ze zouden het ginder graag willen horen.

  'Oh nee...'t is nog geen burgeroorlog aldaar'...

  makkelijk geschreven, zij zijn de sigaar.

  Terreurmaniakken

  Geef het toch toe, jullie blazen geen mensen op voor een ideaal...

  iemand boven aan de top...spijst de bankrekeningen van de lagere hierarchiëen.

  Ook jullie famillie is wat na jullie dood beloofd.

  Ook dat van die 72 maagden hebben jullie geloofd.

  Leven jullie echt met zo'n angst...

  dat bloedige taferelen en immens verdriet jullie niet meer kunnen deren ???

  Tijd om jullie echt tot het humanisme te bekeren.

   

  Stel het eens even anders voor

  Jullie zien niet de vooruitgang in Tibet,

                                                                                                                   27

  maar de mogelijke val van een zogezegd bedreigende grootmacht in wording.

  Jullie zien niet de verdiensten van Cuba,

  nog de aanslagen die jullie er organiseerden.

  De eigen terroristen houden jullie een hand boven het hoofd...

  jullie weten dat velen jullie al hebben misgeloofd.

  Jullie zien niet de voordelen van sociale zekerheid...

  maar de konkurrentiekracht en een klasse die moet worden ondermijnd.

  Inzet van ons voor hen

  Een tuinfeest...niet voor de gewone vrienden.

  Voor een school ergens in Afrika.

  Lekker exotisch eten...even onze gewoonten vergeten.

  We worden er beiden betere mensen van.

  Voor zij die geen tuin hebben...

  Oxfam steunt mensen in projekten aan de basis en waar die nood aan hebben.

  Mindcontrol

  In 't school waren kolonialen ooit 'onbaatzuchtige' weldoeners...

  een oorlog was altijd iets van goeden tegen slechten;

  Je was een deserteur als je geen kamp koos.

  Velen waren boos en belanden zomaar in 't verzet...

  dat door één van de oorlogstokers vaak zelf was opgezet.

  Mens opgelet !

  Terwijl we onze families verzorgen

  En vrienden voor onze vrienden proberen te zijn...

  schakelt men ons in...in duistere bedoelingen...

  doen we niet wat we eigenlijk willen doen...

  om de kost te verdienen...

  en gaan we door...met het grijpen van elke kans

  die ons  door 't systeem wordt toegegooid

  schrik om te eindigen als 'berooid'.

  Neonazischurft

  Ze willen heel graag toch oh zo puur en straf en meedogenloos übermensch zijn...

  en zitten vol onverwerkte pijn,

  roepen als verwende, aandacht vragende peuters naar 't verleden...

  vaten vol frustratie en pijnlijk kleinburgerlijk zijn achter grote zwakke namen.

  vaten vol venijn...wie wil er nu nog zo zijn ?

  Hun grote leider doodde meer mensen van hun zo geprezen ras,

  dan ooit tevoren, misbruikte het woord 'socialisme' als nooit tevoren...

  Hoe kunnen ze hem al die doden vergeven...

                                                                                                         28

  ze hebben ons niets, maar dan ook niets te geven...

  lopen achter hun eigen schimmen aan.

  In onze moderne tijden, gebruikt als bliksemafleider voor de kwalen.

  Verbied toch gewoon hun concerten waar ze hun gelijk nog willen halen.

  Uitgeteld

  Hoeveel bloed al nutteloos vergoten ?

  Hoeveel werk al kapot geschoten ?

  Hoeveel onzin al geslikt ?

  Op hoeveel harten al gemikt ?

  Hoeveel levens al verkwist ?

  Hoeveel kans op wijsheid al gemist ?

  Hoeveel wegen niet willen zien ?

  Hoeveel keren al niet een oorlog gezien ?

  Hoeveel sociale strijd al niet verraden ?

  Hoeveel ongeduld in plaats van beraden ?

  Hoeveel keer niet genoeg georganiseerd ?

  Hoeveel keer niet tijdig verweerd ?

  't wordt tijd dat dit alles keert.

  Laat ons weer herbeginnen en in alles...

  terug het mooie aan de mens beminnen.

  Het beste uit een benarde situatie halen...

  erkennen en herkennen van het falen...

  en dan verder onheil afwenden...

  signalen voor gunstige ontwikkelingen sturen.

  Teveel burgerlijk denken en begraven onder te zware emoties...

  zorgt voor moeilijk te overstijgen commoties.

  de stem-voor-mij-rage

  I have a wish.

  That one day, we will cast our vote

  on a program, not on parties.

  A program to end poverty, war and pollution...

  once and for all.

  We have a wish.

  That one day, after the international elections for such a program,

  we will cast our vote

  on project-lists, not party-lists...

  so as to appoint skilled people in their field of responsibility,

  without those games they play right now, bargaining for economical power.

                                                                                                         29

  We ought to have  a wish.

  That one day, we will appoint our presidents of work, housing, economy, managment of society, environment, energy, education...

  ourselves.

  Toch minder oorlog op komst ?

  Want ik zag hoe kinderen onbezorgd in het bos speelden.

  Hoe mensen zich in klinieken inzetten.

  Al zie ik de ekonomische oorlog in de bedrijven niet minderen.

  Zit er een kans in dat alles toch nog geleidelijk goed komt ?

  Waarschijnlijk een paar dagen geen kranten gelezen

  en alleen maar plezier met vrienden gehad.

  Gij die oproept tot geweld

  Ge weet toch ook dat ge uw eigen dood en verdoemenis toesnelt ?

  Kort zal zijn uw euforie.

  Want met ons nooit meer, nie.

  Stop terrorising yourselves...and you will stop terrorising others.

  zacht tegen hard

  In plaats van 'viva' de één of andere louche leider...

  heil het leven, een eerlijk en heerlijk bestaan.

  Weg met al dat nodeloos gekamp...

  dat eindigt in een concentratiekamp...

  met of zonder prikkeldraad.

  onvervulde wensen

  vul zelf in hoe de wereld en jouw deel ervan zou moeten uitzien...

  denk niet in termen van ongeloofelijk rijk zijn, maar gelukkig zijn

  rechtse overlopers, ...sociaal zijn is altijd beter

  Nee, 't zijn niet allen rascisten,

  nee, 't zijn niet allen verzuurden,

  nee, 't is niet alleen om af te geven

  is 'verdommen' niet echt wat ze bindt ???

  Opschuiven naar links, veel beter mee gediend.

  Jullie overreageren naar rechts als regeerders

  de bedrijfstop miljoenen aan ontslagregelingen betalen...

  onder de nationalisten zal dat zich allemaal blijven herhalen...

  met voor jullie als toetje nog minder sociale zekerheid.

  Klassiek links hou es op met jullie zelf en anderen te verrechtsen.

  Belgenlandje

  Maak jezelf niet van-kantje.

                                                                                                                   30

   

  Noord en Zuid samen en hun hoofdstad die van Europa.

  Waarom niet, hé opa's...

  die solidariteit niet als iets binnen landsgrenzen zagen...

  en dan nog heeft men jullie de oorlog kunnen injagen.

  Iedere generatie al door een systeem verraden...

  op zoek naar betere formuleringen en formules...

  samen onderweg...al voor we geboren waren.

  Nooit meer oorlog ?

  Wie weet komt de dag dat dat we overal naar vredige landen reizen kunnen.

  Als zij het ons niet gunnen...zullen wij het onszelf vergunnen.

  Ze zijn nog altijd bezig met ons in extreem-rechts en de rest op te delen.

  Over de ware wortels van het kwaad wordt veelal zedig gezwegen.

  Ik ken nog enkele gemeenten waar 't extreme van rechts nog niet bestaat.

  Durf hun namen niet te noemen...

  zoals je ook de broedplaatsen van zeldzame vogels niet verklapt.

  Gemeentehuiskoorts

  Over fietspaden, riioleringen en diesmeer, hebben we dus iets te zeggen...

  over internationale politiek, over afdankingen en veel meer...

  vraagt men ons niets...de vertegenwoordigers van het grootkapitaal

  zullen dat wel even op een 'hoger nivo' regelen...

  wat is het leven makkelijk, we hebben maar achterna te lopen.

  Dwingende, dringende interantionale afspraken opleggen,

  zelfde werk overal hetzelfde betalen, afbouw van de legers en omschakeling voor andere taken...

  daar zijn we toch niet te dom voor...we hebben er allen mee te maken.

  0110_WAVES

  GENOEG GEZWEGEN NOOIT GENOEG GEZEGD GESCHREVEN GEZONGEN

  NOOIT GENOEG GEOBSERVEERD GEANALYSEERD

  EN ALTERNATIEVEN VOORGESTELD

  WEER TIJD OM DIT ALLES VOORTDUREND IN IETS ANDERS OM TE ZETTEN

  GIJ ALLEN VAN GOEDE WIL...CATCH EACH OTHERS WAVES

  ONBAATZUCHTIG DOORIJVEREN VOOR EEN BETERE WERELD

  ZONDER MOORDTUIGEN EN KREPERENDE OF STRESSERENDE MENSEN...

  ZONDER SCHAAMTELOZE VERRIJKING IN OOST EN WEST IN ZUID EN NOORD

  ZONDER DAT DE WOORDEN 'GOD'

  EN 'SOCIAAL' en 'VRIJHEID' en 'NATIE'  WORDEN MISBRUIKT

  donkere fruitplukkers

  als in de tijd van de katoen in de jonge States

  hebben we ze nu hier vandoen

                                                                                                                   31

  niet meer overgekomen per slavenboot

  vaak op gevaar van eigen leven naar hier geroeid

  werken voor vaak die overdreven huur en het dure leven

  als regen en koude vallen mijmerend over ginder gebleven

  ginder bieden de koude marktwetten uit het noorden hen geen kans

  anders zouden wij hun gasten op vakantie kunnen zijn

   

  Christophe l.hulp op kleine schaal

  twee dikke diploma's in ekonomie en één in journalistiek

  even op bezoek bij moeder theresa

  en daar dan zelf aan de slag

  dan zelf dingen uit te grond gestampt

  reeds zestien jaar dingen in beweging gebracht

  verzorgen en leren lezen en opkomen voor rechten

  altijd om die centen moeten bedelen en vechten

  wereld geef hen toch kansen 

  octo ,ter gelegenheid van een ontmoeting met iemand die zei http://users.skynet.be/octo  niet kunnen open te krijgen en de ontmoeting met een andere dichter

  wereld van de andere kant van de ziel :

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

 • Vele diepe momenten van totale rust gewenst !

  filoview pictures, in association with youtube, presents 'a moment of natural peace'

  Innerlijke rust bij momenten van observatie.

  Oog voor het detail, de overvliegende vogels.

  Invoeling in wat ruimte is.

  En tijdloosheid.

  Te vinden, niet alleen aan zee of in hoge wouden.

  Ook van op uw appartement.

  En in met aandacht luisteren.

  Van uit kalmte spreken.

  Rust in het gemoedelijke omgaan met mekaar.

  Innerlijke vrede als voorwaarde voor de betere analyse.

  Luisteren naar je ziel.

  Lezen over haar reis sinds de jongste bigbang.

  Genieten van cultuur die dat allemaal vertaalde, vertaalt

  Ook kinderen het verschil met onnodige drukte leren.

  De media door een filter kunnen halen.

  Kritisch deelnemen aan wegen naar een betere wereld.

  Waar de zorg voor mekaar centraal staat.

  Van familie tot staat. Van de boer tot de bankier.

  Alles wat je ziet, door werkershanden gemaakt,verdeeld.

  Weten wat soms belangrijker is, dat wat je koopt...

  of dat wat je vanuit onbaatzuchtigheid in stilte hoopt.

  octo 31/12/09  beste deceniumwensen por todo

  http://www.youtube.com/watch?v=IpwFZRaEgSs

   

   

 • Inzicht in d i t zijn

  IMG_0347

  Inzicht in d i t  zijn

  ’t begint al heel klein.

  licht donker,warm koud,nat droog,

  hard zacht,honger en dorst

  gegeten en gedronken

   

  ’t heeft te maken met reizen tussen rust en onrust

  Met aanvaarden en verwerpen van gezag

  Met willen domineren via gezaag

  Met roepen om aandacht en meelij-pijlen

   

  ’t wordt misvormd door een deel heersende klieken

  Door wijzelf die ons meer en beter voelen dan

  Door de tijd die we in geldverwerving steken

  Door eerst over details te vergaderen

   

  ’t blijft steken in onze onverwerkte ervaringen

  In waar we niet overraken kunnen

  In wat we hadden gewild dat zou kunnen zijn ‘hebben’

  In eindeloos vluchten in de toekomst

  En er is niets aan de hand…want…

  7 kleuren en de kracht van licht, de lichtatomen stralen ze ons

  7 dagen en de weelde van tijdloosheid, bewegende planeten schenken ze ons

  7 klanken en het comfort van stilte, laten hun expressies horen

  7 kunsten en het orgasme van scheppen, via artiestenzielen en hun materie

  7 soorten bewustzijn versmelten :

  5 zintuigen : zien,horen, ruiken, smaken,tasten

  en ’t zesde, ‘t verwerken van voedsel,gloed en pijn…

  Het 7de dat berichten, belichten en richten wil...

  allen kinderen van geloof, verstand, intuitie...

  Octo  -18/08/2009 Om iets duidelijk te maken, hoef je niet altijd een lange moeilijke uitleg,soms gaat het ook heel kort en krachtig, samengebald. Soms zijn er zelfs geen woorden nodig als de gedachten en beelden in je opwellen. Toch kon ik het weer niet laten.

   

 • Zinnen van en voor warme vrouwen

  100_1381

  filoview pictures : een tante, een zalige oma, een kozze

  Zinnen van en voor warme vrouwen

  Voor zij die niet bij de makkelijkste opgaven zwichten, meer dan wichten.

  Moeders, grootmoeders, teleonthaal, ook zonder telefoon.

  Van het zware en lichte, maken ze iets heel gewoon.

  Een grap, een lach, wat massage op pijnlijke lenden;

  Altijd vinden ze wel iets om in die en die omstandigheden aan te wenden.

  Een thee uit de tuin, een ajuin en confituur van hun vruchten,

  Doen altijd weer een stuk vermoeidheid uit mensen zuchten.

  Organiseren en plannen, vertellen van hele verhalen,

  Over gewone dingen en interactieve gewone mensen, waar blijven ze ze  halen.?

  Wassen, plassen, koken, kuisen;strijken en optreden,niet als ster,maar als zij die kijft

  Zagen het de vrouwen vóór hun voordoen en willen dat zoiets blijft.

  Ons hebben ze soms ook voor als het hun allemaal wat minder gaat,

  Een knuffel is dan hoe langer hoe meer beter dan teveel gepraat.

  Laten van tijd tot tijd duidelijk voelen wat het is een leven lang meisje, vrouw te zijn,

  Leren mannen van alles over soorten fijn en pijn.?

  Wilskracht en tradities, lossen niet altijd alles op,

  Blijheid, gevoeligheid, tevredenheid, als er ruimte voor is, halen alles weer uit ’t slop.

  Zo leven wij mensen dag in en dag uit, getrouwd, latten of samen zonder papier.

  En je kan het al raden, dit gedicht eindigt op ‘plezier’.    Octo 2009

 • Houten Ruimteschip in woud van glazen bomen

  100_1429

  foto filoview : Iemand nodigt 15 vrienden uit die allemaal één of meerdere kunstpassies hebben; van schrijven, muziek,film,...tot en met koken. Even alle soorten beslommeringen vergeten en voordragen, wandelen,converseren,...Our Common Task Art Amongst Friends...,gratis 'vereniging' bijeen in vreedzame cultureel-culinaire verbondenheid in de natuur. o.c.t.a.a.f.

  Het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen

  Hier vond ik een soort onbeschrijfelijke rust in m'n eigen.  Hier kon ik de eenheid met de natuur smaken en kon het ruwe, het nog niet tot het rijpbewuste ontwikkelde, me minder raken.  Hier werd tussen hemel en aarde in gevreën, gestudeerd en gerust en geschreven.  Hier werd intens gedroomd en geanalyseerd en gewandeld. Hier kon je je eigen gedachtengolven laten smaken wat er in de wereld te observeren viel.  Deze plaats leek een paraboolantenne die dingen ontving en doorgaf.  Deze plaats laat zovele planten stralen en vogels bestaan.  Hier ontwaken is je eigen op de trilling van het draaien van de planeten zetten.  Hier slapen is weten dat de schors van de bomen in je dromen meer dan echt zal zijn.  Hier dagelijks vertrekken en dagelijks terugkomen is ondertussen weten wat die dromen voorspelden. Hier ontwaken is de groeipijnen van mensen met uitdagingen die problemen werden, gezuiverd terug de lucht insturen.  Hier zijn is weten dat er niet altijd even aanvoelbare vormen van heel sterk licht bestaan...is weten dat zogenaamd dood en zogenaamd leven één zijn; één middelpunt voor wie het voelen kan.  Hier leven is ook gewoon in een hangmat liggen zowel als vier maal per jaar de overlast van ook anderen hun riolering opruimen.  Hier leven is beseffen hoeveel meer er door  niet overvloedig eten, vrijkomen kan.  Hier leven is weten dat je voornamelijk van liefde, water, planten en bomen of struiken-extrakten, fruit en kaas en af en toe wat vis en zo, leven kan.  Hier drinken is alles met mate genieten, een wijntje, een pintje...en hoe minder suiker, hoe minder je zomers puffen moet.  Hier leven is mensen met financiële en emotionele problemen tegenkomen, die ook daardoor de schoonheid hier niet meer aanvoelen kunnen...zomin als sommige mensen zonder financiële problemen dat soms kunnen.  Hier leven is de tirannie van de campingeigenaars van elektriciteit en andere aardse telekommunikatiewegen ondergaan.

  Hier sterven moet zijn zoals een boot die op het water brandt of een kiem waaruit nieuw leven komt.  Hier zie je wat je mist, als de mist ochtendlijk zweeft tussen de bossen.  Hier staat de zon soms buiten haar circel in brand als twee mensen in hun midden uit het donkere woud komen gewandeld.

  Hier fluit een bepaalde vogel dag en nacht...tot de dag dat die overbronstige nationalist in de caravan naast die bepaalde boom wonen kwam.  Toen galmden hier smartlappen van 'laat me nu toch niet in de steek, ik kan niet zonder jou' door de eter.  Hier vibreert alles.  Hier kunnen ook de zwakkere doden, een stuk van je eigen genetische energie uit het  verleden, je bereiken als je niet sterk genoeg staat.

  Hier is voor het sterke  in je, het verleden helder, het NU een beetje toekomst reeds.  Hier kan je verleden en toekomst doen verdwijnen in het NU...dan focust

  alles wat bestaat zich in jouw middelpunt.  Je wordt onbeweegelijk, vast punt, je straalt door je ogen en geeft een soort onbegrijpelijke levensenergie door.

  Die momenten zijn uniek en niet voortdurend en je moet altijd weer door het aardse lijden, altijd weer een beetje sterven  om weer kiem en om weer straal te kunnen zijn.  Straal, want een plant of dier ben je niet meer.  Hier ontlast men zich met de deugd die het afscheiden van het oude, bewust geven kan.  Hier wordt adem verbinding met aura.  Hier worden organen spiegels van universele krachten, met elk een ander gezicht.  Hier gaan chacra's open en wordt al het aardse bovengezogen, terwijl de rest van het kosmische naar beneden daalt.  Hier wordt vrijen het zien en voelen van hele dikke en hele fijne aura, die jaren jonger maakt en die de tijd voelbaar opgevreten heeft.

  Hier moet je jezelf eerst een tijd uittesten voor je dit allemaal doorhebt.  Hier kan je zo gelukkig worden, dat je tenslotte weet dat je weer voor andere, moeilijke uitdagingen zult worden geplaatst.  Hier zeg je dikwijls DANK aan de natuur, voor menig mooi SEKOND...voor ieder deeltje van een uur.  Hier had je kunnen leven met een kunst-vrouw in je leven, maar je deed het altijd maar voor even...maar dat was dan ook LEVEN.  Hier verzin je niet, hier komt altijd alles op je af.  Hier begin je niet, hier werk je af.  Hier luirik je niet...hier rust je uit. 

  Hier is 'hier' ook niét hier.  Hier gebeurdt lachen veelal vanbinnen.  Hier draai jij niet rond vanalles, maar ben jij vast scharnier, dat openingen maakt.

  Hier hangt 's nachts al hetgeen in de dag niet bovengeraakte...morgen zal het weer worden beschenen en hoef je het maar te plukken...als je op je eigen trilling zitten blijven kan...en niet mee door anderen naar beneden wordt getrokken.  Hier worden geneesmiddellen overbodig, want het bannen van je illussies en angsten alléén...geneest.  Sommige emoties zijn soms  illussies, geldstrukturen en hun legers zijn er de materiële uitwerking van.  Hier hangt niet veel jaloezie, hebzucht, egoïsme, trots, agressie en onwetendheid meer, maar hun tegengestelde, uitgezuiverde...voorlopig... altijd voorlopig ?

  Wie geen rust overerfd, kan ze hier zelf ontwikkellen.  Met onrust kan je op ieder wilskrachtig moment breken en handelen of niet-handelen.

  Rustgolven zullen je overspoelen, als na een hoogtepunt.  Of de rustgolven blijven, hangt af van hoe vaak je al bereid was van te durven genieten en hoe vaak je lijden zonder angst op je nemen kon.  Hier is niets toeval, alles een puzzel, die soms grillend en krakend uiteindelijk de meest heldere beelden zonder puzzelgrenzen vormt.  Hier is weinig gepland, het vloeit allemaal weer in mekaar, telkens het peil in alle betrokken vaten op mekaars gemiddelde hoogte komt.

  Hier is een bloem iets met een ziel, een kracht met  een ander frequentie en een andere uitwerking dan de struik ernaast.  Hier is een boom een stroom naar boven, een streling die je verstopte en kromme energiebanen rechttrekt, zin naar boven geeft.  Hier is hout iets waar je van houdt.  Hier voel je dat het groen genieten kan van dagenlang in de regen te staan.

  Hier hangt niet de somberheid van op vele plaatsen elders; wanneer het weken donker en koud kan zijn.  Hier duik je dan mee en voel je vallende bladeren als een even groot raadsel als al die soorten bloesems aan.

  Hier heb je een band met allerleikleurige bomenkruinen die je de aan ieder nieuw moment aangepaste krachten sturen...als jij je er maar voor openhoud...en er intensief...vanuit je vezels om vragen kunt.  Hier tintelen lichtjes vanop de bodem van verdriet, dat, wie?  ... weet van waar het komt en dat je logisch soms niet meer vatten kunt. Hier moet je beseffen dat je je moet kompleet leegmaken kunnen, indien je de omgeving door jouw wil laten stromen.

  Hier klop je minder vlug achter vliegen en storen spinnen en mieren niet...en als je gebeten wordt denk je : ''t' is misschien wel gezond voor iets", zonder verwensen.

  Ach, hier houden van, is altijd ook weer een beetje afstaan...of afstand nemen...en dat doet van die smakelijke vonken geboren worden. Ach, de liefde.

  kunstlink van de dag : http://sarahmichaux.blogspot.com/

  octo 28:07:2009 dinsdag

   link van de dag :

  http://hetzinkendschip.web-log.nl/ 

 • filosoof en dichter verwekken sfeer.

  IMGA0034

  Tijdstip van het Wim- gedicht :

  Geboren op de dag van de eclips in Azië.

  Biggest of the century it seems.

  Belgen vierden hun nationale feestdag. De planneet de maanafstap

  Frank Dewinne in de ruimte ontstopte de wc aldaar

  Op de dag ook van 40jaar viering 1ste maanbezoek

  J.Vandenbroucke won net niet in de Tour.

  Filosofendag midden de natuur. Philosopher meets Poet !

  Een filosoof vertrok een paar uur moederdorpwaarts.

  De dichter bleef achter en zette woorden bij beelden, bij gedachten en zo meer.

  Windhoos in het dorp van O.

  Straten werden een kwartier lang rivieren.

  Hagelandse hagel hield zich in om teveel fruit te kwetsen.

  De filosoof keerde terug met brood en eieren.

  In het nog droge vijvergebied van 't andere dorp.

  Er hing weer meer zuurstof in de lucht.

  De dag dat er plannen werden gemaakt om te smullen. De week ook van het dichte café en de mossellen van inmiddels overovermorgen.

  Echte rijkdom begint gewoon in je buurt.

  Vrienden bijeen, ieder uit eigen deeg.

  octo

  Poem by a poet we call Wim Tattoo :

  Voor kameraad o

  Een tak kraakt, vogels stuiven op,

  een kikkerbariton speelt een serenade

  onder het raam van een libel.

  Bellen op het water alsof een drenkeling

  schoon schip maakt met het verleden.

   

  Aan een tak een rubberen laars,

  alsof de boom niet meer wil botten,

  een blauwe fles in het gras,

  niemand heeft een brief geschreven

  maar je voelt de eenzaamheid

   

  van de man die zijn hart verloor

  maar steeds weer werd herboren.

  Hier schieten alleen vissen kuit

  de rest is pure arrogantie.

  Een man weet af van het bestaan

   

  van het verleden van de bomen

  en hoe de dril zich verzamelt

  naar èèn kant van de vijver

  om daar, hoe zegt hij dat, te rotten

  van onvervulde dromen.

   

  Je hoeft hier niet te denken,

  geen beter filosoof als de natuur.

  Hier bedenkt men geen theorieën.

  Hier liggen de wortels van de toekomst

  alsmede van het verleden.

  Wim tattoo

  http://wimtattoo.blogspot.com/

   

   

 • God zij dank, 'god', dat zijn de anderen.

  100_1220

  De anderen.

  Zovelen gelinkt, zoveel te zeggen, onvoldoende gehoord.

  Laat ze nu zelf maar spreken.

  Vrienden, vriendinnen ,zijn-en haar-dimmensies, kenissen, regeerders,onderdanen. Knikkers.

  De anderen.

  Door sommigen verwekt, anderen door jezelf. Familie.

  De anderen.

  Hun pijnen, frustraties, gloed en willen weten,

  dan weer niet.

  De anderen.

  Hun kwaaltjes, hun pillen hun ouder worden.

  Hoelang valt 'dood' eigenlijk buiten te houden ?

  De anderen,

  het beste in hen zelf dat zo verblijden kan.

  Hun aanvullingen, nodig als brood, onuitstaanbaar soms.

  De anderen.

  Wij, hebben alleen ons eigen gezeldschap in feite.

  Reizigers doorheen al zo lang en soms teveel, telkens overwonnen.

  De anderen,

  wijsheid, fijngevoeligheid met onaf verweven.

  De anderen,

  gedomineerd door de ideologie van de produktie om de winst.

  De anderen,

   opgedeeld in kasten die mekaar leerden mijden.

  De anderen 

  die mekaar dan toch weer opzoeken en vinden voor iets grootser.

  Solidariteit, uitwisseling van menselijke gevoelens, samen perfektie.

  De anderen,

  zieleroerselen, verhalen verdrongen en opduikend.

  De anderen,

  mekaars sadisten, masochistisch bij wijlen.

  De anderen,

  werktuigen der evolutie naar meer bewustzijn.

  Met Mekaar geduld en bergen en  ravijnen en vlakten van liefde lerend. Inzichten, te weinig van belang,bang.

  De anderen,

  de stilte van het parcours meer of minder genegen dan het lawaai in het zijn.

  Een Teveel of Te weinig, opvullen en aanvullen met niets. Het niets, de grootste duivel...telkens weer verjaagd door om het even wat van...zin. Zijn.

  De anderen,

  kwelduivels en engelen in hun enige, menselijke gedaante.

  De anderen,

  geven en nemen, vergeven en van doorgaan tot stoppen, veranderen.

  De anderen.

  octo 07/07/2009 dinsdag, bij  weinig zon-ochtendgloren

 • Eendengeluk

  De cameraploeg van Filosofisch Verzet(Filoview), kwam in het weekend vier eendjes, een jonge bobbelgans en haar vriendin, gans van een andere soort tegen. Ze brachtten een vrolijk watervogellied en liepen wat rond te scharrelen, maar niet zoals onze veelkleurige kippen dan. Simpel eendengeluk.

  Ach mens, maak je niet te druk !

  Stop met het zenden van mailhaat, omwille van wat 'vreemde' namen op 'n kieslijst.

  Beter dan weer een zogezegd religieuze partij erbij.

  Stop met i-pods voor militairen op de slagvelden.

  Schieten, na wat de beelden uit de helicopter boven je vertelden ?

  Stop met vluchtelingenkampen en witte en blauwe tenten op te slaan.

  Door de fout van verdeeldheid in 't eigen 'ons'-land, zijn er al te velen vergaan.

  Stop met telkens dezelfde leugens en verdraaiingen te slikken.

  Die vormen van leuk verpakt behagen, wanneer ga je ze doorprikken ?

  Stop met je op te vreten en te ergeren om sommige nabije anderen.

  Begrijp eerder het  proces van anderen in jouw veranderen.

  Stop met hetgeen er op tal van plaatsen aan onrecht gebeuren mag.

  Tijd om te leren surfen, zappen, lezen...over  oorzaken die je nog niet zag.

  Stop met het klagen over andere culturen.

  Maak al eens een gat in je eigen muren.

  Stop met het klagen over andere talen.

  Gewoon andere levende telefoonlijnen, zijn ze, die andere signalen.

  Stop met elke gemeenschap in een land zijn eigen staat.

  Ook het telefoonnetwerk, de spoorwegen...enz, zijn er niet mee gebaat.

  Stoppen met alles wat niet zinvol is om je hoofd te veel breken.

  Is vaak al dikwijls een opening naar betere opolssingen gebleken.

  octo 18/05/09 maandag

   

   

   

 • Zij

  Voor deze bijdrage kan ik eigenlijk onmogelijk een inleiding schrijven. 'zij' is ontstaan uit liefde voor het leven in al zijn verschijningen. Uit komen, beleven en heengaan. U gaat het heel goed verstaan, vergeten en herinneren bij het komen en gaan van de verschijnselen van Uw eigen 'gesternte'.

  Zij

  Ze was geadopteerd door mensen in hun oude dag.

  Ze was hun blije compagnon in hof en zon.

  Ze onderhield een warme band met die oudjes in 't leven's avondland..

  Ze heeft hun beiden haar genegenheid gegeven, hoe, om 't even.

  Ze gaf hun vaak een teken, een wenk een tandje minder ...of bij te steken.

  Ze kreeg lessen in goeie manieren en slenterde langs deuren en kieren.

  Ze stond voor veiligheid, die ze door haar doen inbouwde, voor van iemand houwe.

  Ze was getuige van familieleed en vreugde, wist welke bezoekers minder deugden.

  Ze zag een oude man zijn vrouw verzorgen, bleef dan stille getuige, haast verborgen.

  Ze zag de vrouw aftakelen, de man zijn steun orakelen.

  Ze zag de vrouw niet meer van de kliniek terugkomen, is over haar blijven dromen.

  Ze vulde de eenzame momenten van de oude man, nu een schilder, gedreven door zijn bilder.

  Ze nam hem mee naar buiten, wou als ze kon, mee leren fluiten.

  Ze zag de oude schilder, oud en milder worden.

  Ze zag hem uit zijn bed opstaan en naar de zetel gaan.

  Ze zag hem zijn ogen opslaan, naar zijn winterschilderij en ...overgaan.

   

  Ze was een meisje dat ook langzaam aan ouder werd.

  Ze werd weer geadopteerd door een vrouw , daardoor vereerd.

  Ze volgde haar in alle doen en laten, geen moment wou ze haar alleen laten.

  Ze voelde aan wat er in anderen omging en redde situaties met haar swing.

  Ze kon van lekker smullen een levensgenot maken, restjes laten smaken.

  Ze hield van de duiven en vogels op het erf, geluidsoverlast, dat was pas erg.

  Ze was zo zacht en gezwind en rap, op en af de trap.

  Ze moest soms wel op dieet, wat haar altijd een tijdje speet.

  Ze had zo lief dat ze je wel helemaal wou likken, leerde tot hoever anderen dat konden pikken.

  Ze was een blije fee zo 's morgens aan de bedstee, groete de linkerkant en dan de rechter.

  Ze liep met je mee naar de brievenbus kreeg soms zomaar op de kruin een kus.

  Ze sloeg op haar manier alarm als onverwachtte wielen de kasseien bezoek brachten.

  Ze wandelde graag langs beek en grachten, altijd vooruit, de schavuit.

  Ze hield wel van een spelletje als je haar naam sprak of iets eetbaars brak.

   

  Ze werd trager en trager, maar nooit, nee nooit een klager.

  Ze bleef een hele propere knuffel en kon lekker bij je komen snuffelen.

  Ze ging zienderogen achteruit en haar verpleegster vond wel HONDerd dingen voor haar uit.

  Ze zou op 't eind, voor dat ietsje teveel lijden, ons met haar heengaan droef verblijden.

  Ze koos haar moment, ondraaglijk lijden had ze niet met ons gewild.

  Ze bracht voor 't heengaan, die momenten van bezinning rond 't bestaan.

  Ze liet alle theoriën daarover maar bestaan en de praktijk begaan

  Ze toonde in een laatste stunt van haar, hoe droef en rijk, zijn is.

  Ze liet niet zozeer een gemis, maar verdween in de stilte die ze schonk.

  Ze laat zoals zoveel en zovelen het onhoorbare achter, waarachter nieuwe beelden.

  Ze laat ons de herinneringen van al die keren dat we samen speelden.

  Ze worstelde zich wel vijftien jaren doorheen seizoenen en noenen te verzoenen.

  Ze lag graag kort bij de kachel of achter zon en venster, zonder genster.

  Ze heeft van mij nog een uitstap in een avontuurlijk beestenbos tegoed .

  Ze is nu dood, het was en is goed.

  Ze werd door mij herdacht, gegroet met dit gedicht.

  Zij is het ,die nu maar slechts voor schijn, niet meer bij ons kan zijn.

  Zij is het ,niet helemaal, die nu de aarde wordt toevertrouwd...dank je hondje Pruts,ouwouwout.

  Octo 7/05/2009

   ter nagedachtenis aan een trouwe viervoetster

  DSCN0338

 • Vriendin IN

  100_0814

  vriendin-in

  in  het soms best niets meer uit te leggen

  het ontwarren van soorten passie en dromen

  het koesteren van onze interessen

  het vallen in plooien

  het open omgaan en omsluieren

  het verwerken van verdriet van anderen

  het uit-en aanmaken

  het leren uit pijn en vreugde

  het afstand houden

  het inleven in onze rol

  het ouder zijn

  het tussengeneratie zijn

  het grootouder worden

  het luisteren naar verhalen en vertelllen ervan

  het beleven van natuur en kultuur

  het niet gedomineerd willen worden

  het overstijgen van wat niet lekker zit

  het zoeken naar de bestaanslijn

  het samen rusten en onrusten

  het  reizen, vertrekken en aankomen

  het tv en media bekritiseren

  het 'media-dieeten'

  want,

  ben je niet nog altijd,

  m'n modem die m'n soms ingewikkelde signalen vertaalt

  m'n gsm met bedachtzame signalen, geen kwaad

  m'n kameraad met alles erop en eraan

  al lijkt het soms dat veel is vergaan

  m''n reispartner door 't leven

  al sputtert de motor wel eens even

  m'n kurve met pieken en dalen

  al wil je wel eens teveel toppen halen

  m'n bron van mysterie en leed,

  al bekom je dan weer vaak dat ik dat weer vergeet

  m'n nachtmerrie en m'n droom

  al is wat ik zeg en schrijf niet altijd even schoon

  m'n geritsel en geruis, m'n slagen en donder

  al zijn we nog samen, soms is 't een wonder

  m'n breken en opnieuw beginnen

  gelijmd door het prikkellen van deze soort zinnen

  m'n afhaken en jouw inhalen

  immer overstegen door verhalend overstijgen van balen

  m'n kulturele geestesgenoot

  wie weet gaan we nog wel eens ...voor bloot

  m'n klaagmuur en ik de jouwe

  al zullen we niet trouwen

  m'n steen des aanstoots, m'n klavertje vier

  al is't om reeds lang uitgesproken redenen soms moeilijk

  kom nog maar eens hier

  octo

 • Gedichten Filosofisch Verzet


  DSCN0544

  Een revival van het gesproken dichtwoord hoeft niet altijd in cultuurtempels plaats te vinden, voor nokvolle zalen.  Het schrijven en de beleving ervan telt. Het kan evengoed op het internet als in de natuur of in uw huiskamer.

  Er was een tijd dat er geen stand-up comedians waren in Vlaanderen, eigenlijk is het een verschijnsel van de laatste jaren.  Net toen ik me begon af te vragen waardat ze ten opzichte van Nederland bleven, waren ze daar.  Regelmatig kan je hier te lande ook naar optredens van dichters, nog te weinig en eigenlijk en vaak in ruimten die zich niet bepaald lenen tot een intiem contact van het gesproken woord met de geest. Een optreden in een café vereist bovendien een speciale aanpak, vertelde Wim, een hedentijds performer me (zie laatste link van de filosofisch verzet blog). Allen die dit lezen en hun beste gedichten in een natuurlijk kader van water en bos voor een beperkt publiek van vrienden te berde willen brengen, zijn bij deze uitgenodigd om een nog af te spreken zomerse dag bijeen te komen. Een thema wil ik niet opdringen, maar het moet liefst om meer gaan dan de allerindividueelste verzuchting van het grootste individuele verdriet. In dit tijdperk van het individu als eenzaat op zich, dat sommige dichters in evolutie toch proberen verlaten, moet ook het sociaal en filosofische gerichtte dichten een podium krijgen, naast al die pogingen om de persoonlijke menselijke gevoelens via één van de gangbare en zich vernieuwende stijlen te verwoorden.  Stilstaan bij het wonder mens, leven en dood beschouwen, 'stof' en 'geest' genoeg. Laat me maar iets weten.

  De gedichten rond 'filosofisch verzet' zelf , kan je bereiken via de link die volgt na de volgende thema's waaronder deze gedichten naar thema zijn gerangschikt.

  Menselijke emoties in tocht
  De wereld van de arbeid
  Filosofische overdenkingen
  Quotes english poems
  Mensen aller landen
  Dieren natuurlijk
  In Memoriam
  Dagboekpoezie vanaf 2007,en 2008 via categorie 'gedichten' op FVerzet-blog zelf

  via :

  http://users.skynet.be/octo/Poetry.html 

  octo 9/03/09

 • Té dicht voor dichter

  100_0561

  100_0543

  Té dicht voor een dichter

  toon microbeelden, winterse boomkristallen

  dan wat kouwe zon met ze voor warme ogen doet

  laser films, onderricht ons over hete vulkanengloed

  dan over structuren  die stralen stoffen c-ellen schiepen

  laat uit oergeluid, mild,  mooie mensenmuziek weerklinken

  dan bijwijlen alles in stilte laten praten en geluidsloos bezinken

  overdenk de vele kruiswegen van universeel gedachte gedachten

  dan gedenk vóór hem te begraven,

  de wereld der gebrekkige interpretatie

  aanschouw en begrijp oh panorama,

  het labyrint van menig mateloos mooi mens

  dan ergert wat wordt verwenst al veel minder

  volg de holbewoner naar nu op flat vijf hoog

  dan , vat  het meeromvattende aan dit betoog

  teken lijnen kleuren, resultaat van eeuwig scheppen uit bijna niet

  dan voel de rust die komt, die leidt naar het freele spirituele oja

  spreek na spreken met 't zelf, de woorden die er echt toe doen

  dan voel hoe ze worden begrepen, anders verwoord

  geniet van de zin van het alles dat overkwam

  dan reikt de helpende hand ten volle uit

  negeer orders die medeplichtig maken

  dan sterven barbaren en kannibalen

  uit

  octo 10/01/2009   

   

   

   

 • de 2de dag na Stille nacht

  100_0329

  De tweede dag na Stille nacht, Heilige nacht

  Zal het zolang duren voor de dochters van de vrede weer worden verkracht ?

  Zullen d’intieme intense intuïtieve innige tonen van ‘t lied uiteengeschoten zijn?

  In wat zal er met de winst van onze aankopen worden gespeculeerd ?

  Toch niet meer in de militaire sector en andere knoeiërij uit barbaarse tijden...

  die we nog niet buiten bij het groot vuil hebben gezet.

   

  Zal het zolang duren voor achterklap de verwondering om mensen doodt ?

  Zullen onbaatzuchtige inzichten innerlijk irritaties hebben weggenomen ?

  In wat in mensen en onszelf gaan we ons interesseren ?

  Toch niet de schaduwkanten uit ’t verleden blijven uitvergroten…

  die negativiteit die tot niks leidt als ’t verleden niet wordt begrepen.

   

  Zal het zolang duren eer we weer vergeten dat we goede mensen zijn ?

  Zullen anderen agressief ageren als antwoorden hen niet bevallen ?

  In wie en wat zullen we dan weer een steun en troost zoeken, vinden ?

  Toch niet in zelfbeklag en schuldgevoel en misplaatste depressiviteit om allen die ons wat assertiever willen leren zijn en eerst dan ook leren kunnen.

   

  Zal het zolang duren voor men om de heilige groei te bevredigen wetten maakt ?

  Zullen  maatregelen met  menselijkheid worden genomen ?

  In welk een zakken zal men liggen zoeken om de gaten in de kas te dichten ?

  Toch in die vesten waar maandelijks al duizenden euro’s in verdwijnen opdat die zonder veel tax op ‘t altaar van de beurs zouden kunnen opgeöfferd worden.

   

  Zal het zolang duren eer voordat we bij de stilte in onszelf geraken ?

  Zullen dagelijks dure dingen doen moeten verlopen om uitgevierd geraken ?

  In welke stemming kunnen we raken door niet met ’t overbodige bezig te zijn?

  Toch maar wat tijd maken om menselijke woorden waardig te laten klinken om die wensen werkelijk aan de stilte en het heilige van alle dagen te herinneren.

   

  Octo 23/12/08 

    

 • Mijn verderste verserste vers

  toscaneplus08 060

  Zin,

  als jij

  Onzin

  tot zijn ware proportie

  kan herleiden

  zal ik je soms

  God- te- ergens noemen

  Octo

  Na het lezen van de weekendkrant en het overlopen van andere, niet minder echte, meer wezenlijke uitdagingen van mensen in hun omgeving, besluit ik wijselijk het voorlopig hierbij te laten voor vandaag.   

  Kijk gerust eens rond op de blog en de links, doe alsof je thuis bent.

  Maar eigenlijk is het vers al een artikel of een boek op zich, een invalshoek om heel veel te begrijpen.

  20/12/08

 • 2gedichten op weg naar mooiere wereld

  Afbeelding 082

  Telecom stamboom

  Adam en zijn madam deden het al

  Als ze in de naburige stam iemand wisten wonen

  Klommen ze hoog in de bomen

  Al schuddend met de takken

  Nodigden ze de buren uit om af te zakken

  Wat later ontdekte men het vuur en de rook

  En bestond de communicatie uit wat smoke

  Toen begonnen ze hun klanken in tekens om te zetten

  Zo lieten ze op een rots in schrift iets achter waar ieder moest op letten

  Aldra ontdekte men nog later het papier

  De grote concurrent van de huiden en het dier

  En terwijl het paard met berichten ging ronddraven

  Ging de post al gauw van haven tot haven

  Met een soort molenwieken seinde men van op menig heuvel

  Maar men vond weldra ook een oplossing voor dit euvel

  De draad , eerst boven en dan in de grond

  Was het modernste dat men voor de eerste wereldoorlog uitvond

  De telegraaf en telefoon dan snel geboren

  Dra konden we mekaar eindelijk vanop grote afstand horen

  Natuurlijk konden we het niet laten van ook

  …beeld, geluid en tekst van op afstand op mekaar los te laten

  en uiteindelijk zijn we weer waar het begon

  jij zapt of zept of biept en ik kom.

  octo

  Waar we mee bezig zijn

  't Begint al 's morgens; d'ether spuit reklaam,

  d'eters vreten hun antibiotika en hormonen;

  de dochters en zonen gaan in kritiekloze scholen wonen voor de dag.

  Pa en Ma's, zorgen voor het geld; temidden een wereld van gewingeweld en overburokratie...voor wie, voor wie ?

  Omdat 't altijd zo is geweest ?  Wij in de bres voor het gouden beest.

   

  A knipt kaartjes op de dure trein; ondanks de vele politieke woorden over het properder vervoer en het zuur in de lucht,  warmere aarde of de anti-ozonbucht.

  B zetelt voor de mutualiteit; een schone zaak; maar volstrekt overbodig in een sociaal verdergevorderde maatschappij.  Pas, kaart, vignetjes... en meer van die regeltjes en wettjes.

  C werkt voor de promotie en belt de hele dag rond om te verkopen...wat kan men nog meer van 't leven hopen ?  Iemand die iets nodig heeft gaat er toch gewoon om...Waarom al dat geld in die reklaam ?  Waarom ? Zijn wij echt zo dom ?

  D breekt voor de zoveelste keer dit jaar het wegdek open...weer een ander telecombedrijf moet immers z'n kabels kwijt...en de gas , d'electric, 't water en de teevee zijn allemaal privé; dus coördinatie in 't algemeen belang ...da kan niet zijn...en we moeten toch ook ons asfalt verkopen.

  E is sportman van beroep en verdient poen met hopen...om hem te zien lopen willen we allemaal een stukje minder kopen.

  F is aandeelhouder van beroep.  Hij zit met zijn geld gekneld tussen investeren en verteren; als hij niet genoeg kan terugverdienen, sluit hij zaken ; niet dat er niets meer valt te maken; maar omdat z'n geld sneller groeit als hij er in een andere sektor mee knoeit; snoeit of gooit...alleen z'n werkmensen ,vergaat het berooid; als ze reageren worden ze door de top van hun bonden gekooid en geplooid.

  G is general manager en leeft met de bevelen van F op zak.  Hij rekent uit hoever men uitbuiten kan...riskeert meestal geen gevang...want de wetten staan aan de kant van de ' nv Aan ons persoonlijk vermogen raakt men niet, zelfs failliet' en daarenboven zit menig dikke, wettelijk verkozen piet in onze raden van bestuur...zo kumuleren ze nog meer op de duur.  Voor Jan met de pet geldt niet zo'n pret...hij dient te worden 'opgelet' door iedereen tussen de general manager en de ploegbaas...met het 'meer verdienen ' als aas.

  H doet in banken en verzekeringen en verdient geld met ieders rekeningen;

  ook via pensioensparen probeert men geld te vergaren.

  Geld is voor hem niet een eenvoudig hulpmiddel om simpel mee te administreren;

  maar een middel om fortuinen mee te laten renderen.

  Heb je een paar miljoen te kort voor een huis ?  Geen probleem, vraag het hem, en twintig jaar later ligt het bedrag dat jij leende in zijn kluis.  Hij heeft geen geduld, en ook via de Staatsschuld vergroot hij zijn gouden bult.

  I,  is journalist, die de waarheid vernist en zich beperkt tot de feiten omdat z'n baas nu eenmaal ook overal met z'n geld zit misschien en buitenvliegen ambetant is bovendien.

  J is boer en mag altijd maar minder met z'n aarde; kan z'n ziekgemaakte vee soms alleen nog veilen aan gesubsidieerde brandhaarden.  Komt hij in opstand, dan ziet hij zeker geen cent; van diegenen die beletten dat we de hongerigen ook een gevuld bord voortzetten.

  K werkt voor de Post; 't is hij die van 's ochtends vroeg door alle weer en krost; voor een karig loon; met verlof waar hij niet moet om vragen; moet ie zich straks nog meer gaan afjagen.

  L is ambtenaar en zit in een papieren doolhof; voor een loontje waar z'n bazen aan de top om giechelen; met reglementen waar hij zeker niet mag aan wiggellen, zit hij dagelijks het leven van de massa tot en met de buitenlandse politiek mee te helpen betalen...zonder veel te bepalen en met soms van zichzelf te balen.

  Wie kan daar nu nog aan uit aan die duizenden statuten en schalen ?

  M is kunstenaar, maar daar mag je niet van leven, want wat brengt dat nu op, al die mooie woorden voor de kop ?  Of het laten zingen van kleuren en vormen...

  is dat nu belangrijk voor ze komen...de wormen.

  N is militair en men houdt hem klaar voor als hem moet gaan knokken...tegen diegenen die men in 't buitenland ook kon verlokken...of men houdt hem 'inzetbaar', voor als wij weer eens worden de sigaar.

  O is  spiritueel mens, bezield bezig met de mensen en dingen die hem omringen; hij neemt god en kerken en religies voor overgangsfasen naar de ontdekking van het ware innerlijke en vindt zijn kracht in de natuur die alles schiep en schept en ons gelukkig met z'n geest heeft behept.  En...ook al zijn er voor de twee soorten pijnen ,het stoffelijke en het andere bestaan, niet alle twee medicijnen...hij weet van veel het zijne...Het klinkt wellicht wat raar; maar dees beroep is zeker geen koopwaar.

  P is bij de polies en doet nuttig werk : de dronken chauffeurs uit verkeer halen, ruziemakers kalmeren enzoverder...chapeau ! Toch zou hij ook tegen ons kunnen worden ingezet...dus opgelet !

  Q das die van U.  Alles ok als 't snor zit, zoniet, grote 'fit'...en langswaar dan 't energieverlies compenseren...zonder teveel miseere ? " Omwille van Uw hard gemoed, boet gij boet gij goed"  Als iedereen zorgt dat hem content is, is er met een ander niks mis; dus kom niet teveel zagen; maar leer je ware gevoelens uitdragen...ook in zware dagen

  R is revolutionair en naast veel uitleggen moet hij met z'n soortgenoten overeenkomen; maar ze bevinden zich in verschillende stromen...die eens toch in de zee uitkomen, ondertussen kunnen ze slechts altijd weer hopen en dromen van aan de macht te komen

  S  werkt in een stukje groen; waarvan de geldzucht vindt 'niks mee vandoen'

  T  werkt in telekommunikatie, je kan er enorm veel mee en 't is nog altijd geen recht, maar iets waar men om veel centen om vecht.

  U ben jezelf en wat je ook doet, wees geen muggezifter, want we spelen in een heel onnatuurlijk stuk...om ons gelijk en geluk

  V is de overwining die we alle dagen een stukje kunnen behalen om onze toekomst toch een beetje mee te kunnen bepalen.

  Wee is de keerzijde van het wel...weet je snel

  X is de onbekende medemens die net als wij dezelfde en andere moeilijkheden tegenkomt en die in ons niet mag worden verstomd

  Y is de vrede en haar vele gezichten; waarnaar we ons met alle middellen moeten leren richten.

  Z is een alternatief samenlevingsmodel; met op alles een abonnement dat direkt van ons pree mag afgaan; de rest zullen we wel voor eten en drinken afstaan.

  octo

 • Homo Sapiens Politico

  De ene krisis is nog niet door en men spreekt al van recessie en mogelijk een depressie. Om niet manisch depressief te worden, het volgende dichterlijk-filosofische portret, waarin U zich hopelijk niet herkend. Sorry, maar het vloeide in het Engels op 't klavier, teveel Engels gehoord en gelezen waarschijnlijk. Ik heb het eenvoudig gehouden.

  NO JOB.  A LOT OF TIME TO ASK WHY.

  WORKING.  PRODUCING MORE.  THE RHYTHM HIGH.

  TIME IS MONEY. TIME IS  CALCULATED.

  THE WORK YOU'RE DOIING FRUSTRATED.

  CANNOT FIND SOMETHING ELSE RIGHT A WAY.

  THIS IS NOT SUPOSED TO BE THIS WAY.

  COMPETITION IS KILLING SOLIDARITY.

  WHY POVERTY, WHY TO MUCH PROSPERITY ?

  SCHOOLS, PARTIES, PRESS, UNIONS IN VAIN EXPLAIN.

  EACH PASSING DAY ABSURDISM STRIKES AGAIN.

  SOLUTIONS OFFERED TO SAVE EACH GROUP's SKIN.

  HOW CAN A REAL ALTERNATIVE BEGIN ?

  TAKE A CLOSER LOOK AT OUR SOCIETY.

  FIND  OUT WHAT HAPPENED TO HISTORY.

  MONEY, POWER INFLUENCE DAILY LIVES.

  THE PSYCHOLOGY BETWEEN HUSBAND AND WIFE.

  DO NOT NEED ADDICTIONS ANYMORE.

  IT IS TIME TO RESTORE.

  FIND OUT WHICH EMOTIONS BLOCK CONSCIOUSNESS.

  FIND OUT THE CAUSE OF DISTRESS.    

  DEVELOP THE STRONG PART.

  LOVE KNOWLEDGE AND ART.

  BE SOLIDARY WITH THE JUST.

  TO EACH HIS PART OF THE WORK IS A MUST.

  TAKE SOME TIME FOR SILENCE AND NATURE.

  YOU ARE NOT A MINDLESS CREATURE.

  THE TRUE MEANING OF BEIING LOYAL :

  DO NOT LIVE TO WORK AND BUY, DON'T SPOIL.

  THE HIDDEN SYMBOLISM BEHIND LIFE...

  CUTS YOUR WINGS IF YOU DON'T BECOME ALIVE                   

   octo

 • LISTEN TO YOUR INNER VOICE

  INNERVOICE

  When everything you wanted to write about in life,

   has been written.

  When everything you wanted to speak about,

   has been said.

  When you've experienced all about love and hate.

  When you've tried everything

  to influence the battle for power.

   

  Then you realise you've only touched the mechanisms,

  even dough you added a lot of undiscovered things.

  Then you feel that even only in trying, you changed things,

  while the negative tensions

  kept on giving life to the positive.

  Then, when absolute calm is restored,

  you hear your inner voice again.

  What was and is IT (she-he?) always talking about ?

  Then you start wondering,

  why did it made you feel heavenly,

  why did  some periods, it made you confuse ?

   

  Could it be that matter and mechanisms are one thing

  and the energy that makes that energy travel ...an other ?

  Could it be that matter or mechanisms also can make sick

  and do so because the original real strength must recover ?

  Could it be that real strength is always beiing challenged

  and must descend in to where the changement is due to come from ?

   

  Oh purest voice of sensitivity

  let your part of  wind blow, your part of matter glow,

  your part of the water rise, your part of light inspire,

  so I'll know what to write in a new way;

  because the sky, aswell as other matter,

  is full of energy

  Oh dearest desteny, show me the narow pad

  between rationality and the inner voices of intuition,

  show me which seeds where to plant

  so I and we can act more then as one

  because thruth otherwise causes to much suffering.

   

  While travelling on the narrow pad of now

  the contact with the past and future voices of nature

  came back again from beiing lost

  in every period of your life ,

  that you were not an honnest child.

  octo

 • drie dichterlijke definities

  Drie dichterljke definities

  Hoe kan je verwoorden wat een gedicht is ?

  Hoe komt het tot stand ?

  Je kan wel een definitie proberen geven.

  Definitief zal deze niet zijn.

  Alleen zoals het leven, voorlopig het jouwe zelf.

  Definities van dichten en tuinieren

  Er is niet-dichten, gewoon genieten van alles wat vrijelijk  gebonden ontkiemt

  ontkiemt uit de wortels van de geest, hoog boven het vuur in de aarde.

  Er is dichten, een vreemd midden tussen tuinieren en al dromend vliegen,

  je lichaam, de aarde even verlaten.

  Patatten en kruiden tijdig met tussenruimte planten

  Wieden van gedachten en gevoelens die zijn te veel, te druk.

  Weten wat mogelijk levensvatbaar, wat te nat of te droog is.

  octo

  de Essentie van dichten

  M'n kat kijkt weer zo van 'ik weet het toch altijd beter'.

  M'n hond komt weer kwispelend op me af, vanuit z'n zetel.

  Zo mooi simpel soms.

  Gedichten, gesprekken met velen, soms niet om te publiceren.                        

  Zelfs niet om voor te dragen.

  Gewoon wat geluk dat je met je mee mag dragen.

  Onmogelijk daarna te willen uitleggen hoe dat eigenlijk kwam.

  Hoe zinnen tot stand kwamen.

  Na het ontwaken, de geest die een aantal beelden enzo... zomaar verbond...

  in het warme ochtendbed begon te hersenspinnen.

  Sta je dan niet op en laat je de inkt niet stromen;

  verzwindt de muze weer, verblind door de problemen van de nieuwe dag.

  Het leven, één lang gedicht, ononderbroken doorbreken

  onderbroken door het gepeins van het dagelijkse leven.

  Vol mensen en dingen die je dat 'meer dan er is'-gevoel aangeven.

  Die sferen die zorgen voor de tonen, de letters, de woorden...

  en dan het geestelijke klaarkomen...lijk stuifmeel in honingrasters.

  Ik ben er zeker van...dat als we sterven...

  we alle zulk een dingen van onszelve gaan erven.
  Erven...nerven...tot in het oneindige door woorden en beelden vertakt.

  octo

  dichterseucharistie, zeg maar gewoon 'dichtersmis'

  Gemis van de dichter, vertaald in sfeer.

  Uitgesproken tussen de stiltes van de spaties door.

  Samenzijn wordt zijn.

  Resultaat van gedeeld hebben en weer alleen zijn...

  van je weg zoeken tussen de prikkel –en andere draden

  in de samenlevingen en hun relaties....

  of het graven naar zin en roots.

  Monding van balanceren tussen rust en onrust.

  Tot niets de woorden nog omkegelen kan.

  Eénmaal door het woord in het graniet van komen bovendrijven gebeiteld...

  groeien de mooiste dingen, daar waar je ze niet verwacht.

  Blijvend via het zachte het harde bereiken,

  het harde weer voor het zachte laten wijken.

  Op het ritme van de 'acht', de bloedsomloop.

  Woorden en harmonische klanken

  opgezogen vanuit veel onkunde.
  De ideale formule, het gedicht.

  Zoals nu, geboren tussen ochtenddonker en ochtendlicht.

  Vanuit  het poeldonker ineens het poolsterklaar.

  octo

 • drie allerzielengedichten

  everybody has a name

  My name is combination. 

                          I combine. 

  The innocent aspirations of youth,

  with the illusions and desillusions of reality

  with the fate that we evolve to the real lessons,

  to the best act in real art's NOW

                          I combine. 

  The pains and joies of the past,

  with understanding the present ones

  with the aspirations of tomorrow

  with all the energy deep inside me

                           I combine. 

  The political theories

  with the working conditions,

  with te real emotional world of daily people,

  with wanting to change things

                              I combine. 

  The news on war, poverty, famine,

  with all kind of wealth disseases,

  with all kinds of unhappiness that reigns,

  with breaking the solitude of the individual

                              I combine. 

  The living and the dead,

  with the longing for fullfilment

  with wanting to recognise , who in fact I am,

  with observing all kinds of forgotten energies

                              I combine. 

  Friendship and Love and Lust

  with satisfaction and negative emotions,

  with solutions and new problems,

  with rest and unease

                              I combine, I combine, I combine.

  I cannot do otherwise, aldough I try

  Because combination shall be my name

  untill it's no longer necessary...

  And I’ll become part of another world ?

   

   

  na de dood

  De stilte,

  is allen die niet meer bestaan

  is opkomen en overgaan,

  is terug naar onze essentie

  in stille beelden blijven we voor de levenden achter

  wat we onszelf wijsmaakten verdwijnt

  wat blijft, onze menselijke waarde;

  licht, schijnend in licht,

  met ook de lucht herademd door de nog ademenden                                 

   Licht,

  is ook die die er niet meer zijn

  Lucht,

  doet niemand pijn

  Tijdens de zwaarte van het leven reeds even

  stilte, lucht en licht zijn,

  we zijn wie de heengeganen waren.

   

  octo

   

  doorgeven

   

  Wat licht aan mekaar...

  om kunnen blijven verder te leven... .

  Van dat licht, verwant met de glans in ogen

  die door onze woorden en aanrakingen geboren wordt

   

  Doorgeven.  Wat lucht aan mekaar...

  om ons blijvend fris te houden.

  Van die lucht, vol van geesten

  die nog graag beneden meefeesten.

   

  Doorgeven. Wat stilte, weinig of veel;

  om onze kalmte te bewaren.

  Van die kalmte, verwant aan het alles,

  verstrikt in niets.

   

  Doorgeven.  Wat water en mineralen...

  om ons te laven en 't overbodige weg te spoelen

  Van dat laven, niet te veel of te weinig,

  juist wat nodig is.

   

  octo

 • ode aan een punt

  ode aan een punt

   

  vederlicht, immens zwaar, zou ik willen toeven,

  in het punt van waarheid, echtheid

  waarrond alles cirkelt, dacht ik zo

  ...behoed het willen weten van verscheuren

  ...behoed de ontsluierende kracht van zich in te willen graven

  ...kijk uit voor het teveel verlangen naar de overkant

   

  troebelwitte stilte, vertel me van het luisteren

  sterreverre draagwijdte, eindeloze ontwikkeling

  kijk uit naar een brug naar ergens

  vraag een eeuwigheid stilte voor onvatbare dingen

  leef, mens leef, weef mens weef

  temidden het stille, eenvoudige en goede

   

  dankbaar voor al het goede en mooie,

  zelf te zien, zelf te zoeken;

  dwars doorheen kortzichtige onwetendheid

  octo

 • drie gedichten

  VOOR EEN 200-TALOCTO- GEDICHTEN OVER DE WERELD VAN DE ARBEID, MENSELIJKE EMOTIES, filosofie, CITATEN, DIEREN, PSYCHOLOGIE...  

  klik op   http://users.skynet.be/octo/    onder poetry

    andere, vanaf 2008 :                                                       

   De stilte die om antwoorden vraagt

   

  Een klein leeg boekje

  , een leeg schriftje

  't lag zomaar in een hoekje,

  te wachten op invulling

  antwoord op verstilling.

   

  Zo was ook ooit de kosmos

  toen alleen d'onzichtbare stof bestond,

  toen het hele kleine het atoom uitvond

  toen d'eerste cel mij verlostte uit alleen 'fysica'.

   

  De tijd vloog voorbij, al bestond hij niet.

  Naast al die andere soorten werden wij.

  Meer en meer verstand en inzicht...

  en blij.

   

  De gruwelen der geschiedenis

  Ze sloegen ons vaak terneer...

  was het alleen om de boosheid der leiders ?

  Kwam het ook niet door zoveel meer ?

   

  In vele momenten werd uit natuur cultuur geboren.

  Het meer en meer mens willen worden,

  vele generaties gaven het al door.

   

  Uiteindelijk gaven we niet alleen mondeling goede raad.

  Ook met talrijke geschriften deden we onze baat.

  Nu alle geschriften soms tegen mekaar nog vechten om 't gelijk...

  sommige beoefenaars althans,

  proberen we het hier en daar eens zonder harnas en kadans.

   

  Voelen met wie omgaan zoveel makkelijker lijkt,

  ondanks al die verplichtingen uit een andere tijd.

   

  Al heeft in hoeverre persoonlijk diep omgaan met...

  ook zijn grenzen...

  we zijn hier om uiteindelijk te worden...meer mensen.

  octo

  De stilte die antwoorden geeft

  Straks ben ik het die dit oord verlaat.
  Mijn stralen zend naar daar waar licht ontwaardt...

  naar de zoekenden wiens noden ik leerde kennen.

  Terechte, onterechte, al hun verkennen.

  Wie was ik hier, wat deed men mij geloven ?

  Een hoop romantiek, ik kwam het al doende lerend te boven.

  Men slaagde er niet in de vreugde,

  de vlam en de blijheid in mij te doven...

  in dit vaak tranendal...

  ik was er immers altijd al.

  Ik neem alle herinneringen die ertoe doen met me mee.
  De rozengeur, de maneschijn,

  het beste in ieder mens door mij gekend.

  Laat achter hoe ik dit allemaal heb beschreven,

  het hoe en waarom er ook nog bij.

  Wetend dat geluk en ongeluk soms niet meer te beschrijven valt.

  En alle schaduwkanten aan iedereen,

  daar begin je best niet aan.

  Dan moet je telkens weer door de geschiedenis ervan, van voorn af aan.

  Blij om wie ik was,

  me neerleggend bij wat nog niet kon zijn.
  Niet kan zijn ook soms.

  Wordend. Steeds maar wordend.

  Nooit af.

  Tot de volgende straling na de volgende bigbang.

  En dan weer van voorn af aan,

  'verrijkt', in zijn menselijke betekenis.

  octo

   

  Genetische genegenheid

  Sommigen maken er een Fuckingham Palace van.

  Midden de maatschappij van het eenzijde genieten en het hebben.

  Sommigen kunnen hun oorspronkelijke genegenheid bewaren.

  Midden het parkoer van onafgewerkt voorouderlijk geluk en ongeluk.

  Sommigen zitten mekaar geluwd aan te staren.

  Midden bijna ongeneeselijke ziektekwalen, zielekwalen.

  octo

  jubulégedicht : verbonden levens

  niet in woorden te typeren, maar toch :


  De Guy & Romaine-boot legt aan bij de steiger van 50 jaar.

  Van ver buiten 't dorp is men daar.

  Om te vieren, dit beminnelijke paar.


  Onder het volkje dat hen kent :


  Meerdere generaties die onderwijs van hem genoten.

  Kinderen die hij met voedsel voor de geest heeft begoten.

  KLJ-ers, zijn muziek en zang heeft hen blij gestemd.

  Dorpsgenoten, hun zo gewend.


  De klanten van in de winkel van Pros en Pim.

  Hun dochter, de ijverige rust, spil van 't gezin.

  Onthaaldame voor de talrijke welkome buren.

  Die hopen dat hun bezoekjes nog lang mogen duren.


  De spaarders die hun hoop centen zagen vergroten.

  De verzekerden die niet vielen buiten de bote.

  De duivenliefhebbers van menig geschelpten.

  Af en toe wat wijze raad die op termijn wel 'helpte'.


  De kinderen en kleinkinderen, elk op hun eigen vastberaden weg.

  Richting een wereld met ieder z'n zeg.

  Elkaar genegen, wat een zegen !

  Wie zou niet tekenen voor zo'n grootouderlijk leven !


  De mensen die nog in de mensheid , de zin van geschiedenis geloven.

  Roemend Romaine en haar conservator van wat gebeurde op oorlogshoven.

  Menig document bijgehouden, speechen geschreven.

  Gevochten voor de waardigheid van 't leven.


  De dansers, al eeuwen oud.

  De jongeren die al op die traditie hebben gebouwd.

  Menig initiatief op zoek naar een warm hart,

  kon terrecht bij haar Meenselse muzikale bart.


  Zij die zich de speeches van de oude meester Frans herinneren

  zijn nu alle jaren aan 't minderen.

  De speeches van zijn filosofische zoon,

  hebben nu al op 't internet hun kinderen.


  Het dorp komt nu ook samen om te vieren,

  zijn en haar bedachtzame rust, het wegen van hun woorden.

  Het zal dat zijn dat gedreven Guy destijds bekoorde.

  Gelukkig verloor hij toen voor één keer het noorden.


  Blij dat ze hebben stand gehouden op hun reis met mekaar.

  Voorzekers gefeliciteerd, nog een goede gezondheid, gij gouden paar.

  octo

   

  Al eens je raam opengetrokken en een spin gezien die in een hoek van dat raam een web bouwde ? Er al eens goed naar gekeken ? Dat kunnen zit niet alleen in dat kleine bolleke van haar.

  De geestelijke energie en kennis om dat te doen omgeeft de buitenwereld van de spin.
  Gelukkig zijn er spinnen en vogels die insekten pakken en bijen die bloemen bevruchten...de weerslag op onze landbouwproduktie zou heel nefast zijn, mochten dergelijke 'systemen' ons niet vergezellen.

  octo

 • realistische pooweezie

  je roerde alles, tot diep in de kern

  schreef het gebald neer

  de noodzaak aan geconcentreerde vertaling

  raak je niet kwijt

  hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden,

  hoe meer geduld om alternatieven

  leefbaar te houden, te organiseren

  ideeën laten groeien vereist discipline en inzet,

  gekruid met passie en zelfkritiek.

  anderen met bewustzijn wapenen

  streefdoelen  vooropzetten

  het gefundeerd vooropstellen en voelbaar meemaken

  't nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening

  't einde ervan vaak voor de generatie zelf nog verstoken

  't totale bewustzijn van overkoepelende kennis

  blijft vrijblijvend indien geen positieve uiting

  van ongebonden, nuttige  uitdrukkingsnood

  telkens de voldoening van 't uitgeprobeerde

  wijkt voor de synthese van 't nieuwe

  ieders keer ontgoocheling zijn onverwachte vruchten afwerpt

  komt de rijpheid, de bereidheid nieuwe vragen te stellen

  momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben

  zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven

  zelfs al botst de onoordeelkundigheid van buiten

  tegen je op

  voor een lange periode geef je het niet op

  andermans onbegrip-passiviteit-verveling,

  blijft steken in geestelijke tering

  materiële welvaart is niet ok daar waar

  't snobistisch individualisme

  de eenheidsstruktuur en 't groepsbesef vergiftigt