gastauteurs

 • niet alledaags tekenfilmpje over crisis

  bron youtube en David Harvey RSA Animate

  (er zijn nog filmpjes over andere onderwerpen ...op 't eind doorklikken)

  met dank aan G,R&S

 • Lijst LDD in zijn blootje gezet

  In het geval er onder U werkmensen zijn die op LDD willen stemmen, toch maar even lezen wat ze er door willen krijgen.

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/05/19/ldd.html

  Nieuws over alternatieve partijprogamma's en andere binnenlandse en buitenlandse items :     http//filosofischverzet2.skynetblogs.be  

 • Produkten die Gaza niet binnenmogen(filmpje)

  Filmpje behoeft geen persoonlijke commentaar.           Al voldoende over alle mogelijke onderwerpen gegeven de eerste drie jaar op deze blog, lijkt me.

  Alhoewel. Hoe minder commentaar en hoe meer krachtige boodschappen door middel van 'beeld', des te meer al eens een verwijt en al eens een bedreiging.   Een echte doordenker. FVerzet ook trouwens. 

  http://www.youtube.com/gazafriends#p/a/u/0/o2s_v-DHv0Y 

   

   

   

   

 • Weinig links taalgebruik in Europarlement,maar

  bron youtube : Raar maar waar : linkse kritiek in europarlement

   

   

 • Meer info over militaire plannen.

  bron youtube : D.D.Eisenhower doet in zijn afscheidsrede een poging om voor het militaire industriele macht te waarschuwen. We weten wat er na 1961 volgde.

  Terug naar nu. Allemaal goed en wel een dialoog opstarten in de richting van vemindering van nucleaire ontwapening, de top van de ijsberg eraf is echter ruim onvoldoende :

  http://www.vrede.be/

  Fascisme waarover nauwelijks gesproken wordt, in tegenstelling tot dat van voor en tijdens de tweede wereldoorlog :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/15/waarom-werden-43-filipijnse-gezondheidswerkers-gearresteerd 

 • Schandalige uitspraken in Bild-zeitung & London

   bron youtube : De Groot(e) Boudewijn  Wanneer komen er andere tijden Boudewijn ? Het liedje krijgt al een zekere ouderdom. http://www.youtube.com/watch?v=MJ3MO2XcLUk

  schandalige uitspraken over Griekse schuldenlast :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/04/dat-de-grieken-hun-eilanden-verkopen 

  SCHANDALIGE UITSPRAAK PREMIER BROWN :

  "irak", "rechtvaardige oorlog " !!!???? : 

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=21556&cHash=8912b3c3ac

  In tijden van armoede en welvaart, waarom blijven kiezers  idioten 'verkiezen' ?

   

   MICHAEL MOORE SCHRIJFT BRIEF AAN OBAMA MET DE VRAAG OM TE WORDEN OPGENOMEN IN DE REGERING :

  http://www.michaelmoore.com/words/mikes-letter/president-obama-replace-rahm-me-open-letter-michael-moore 

  OVER DE PERS / HAN SOETE / VOOR DE WERELD MORGEN //:

  zeker te lezen :

   http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/05/openbare-omroepen-afslanken-om-kranten-te-redden 

  over hoe het grote geld uw mening wil bepalen

   

   

 • Wat echt telt. Gastauteur.

  100_1094

  foto filoview : verslijten is ook korter bij de hemel raken

  Gezegend de mens die in zijn kringen veel kunstenaars kent. Ook al kan je er geen geld mee verdienen, hier tellen andere dingen, inzichten, gevoelens, levensvragen, uitwisseling. Vertraag nu eens echt je surftempo en neem even de tijd voor dit gedicht van Wim Tattoo, gekend en geliefd dichter, prachtig performer, enorm veelzijdig in stijl en onderwerpen, schuw van geen enkel facet van het bestaan, zoals hij  het waarnemen durft.  Wereld, de deur naar zijn beleving staat open.    Zie link onderaan. Volgende keer een filmpje van een optreden voor wie meer wil. 

   

  Moeder

   

   

  Moeder nu je uw woorden niet meer vindt

  vertel je rare dingen, over kraaien

  in uw hoofd die naar de hemel zwaaien

  omdat niets je nog met dit leven bindt.

   

  Over vroeger, mensen vaak, die elke dag weer

  anders heten en het huis waarin je woonde,

  waar je in uw kindertijd in droomde

  en de wilgen in de tuin en de goede sfeer.

   

  Over vader die je sinds de oorlog niet meer zag,

  als ik daarop zeggen mag: Hij staat naast je

  met al zijn zorgen. Hij verzorgt je elke dag.

   

  Soms zeg je met een bittere lach

  dat je weldra heen zult gaan, misschien

  wel morgen. Ook al vergeet je tijd en dag.

  http://wimtattoo.blogspot.com/

  100_1104

  foto filoview : altijd wenkt een overkant, wij gewoon kapitein van ons bootje

 • gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere


  100_0387

  achtergrondinfo: Ludo de Witte

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/577980/2008/12/29/Stop-de-Israelische-misdaden-in-Gaza.dhtml

  Stop de bombardementen op Gaza. Sancties voor Israël - Spoedmanifestatie (28.12.08)


  Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddellijke stopzetting van deze agressie. De Europese Unie moet elke samenwerking met Israël stopzetten en sancties opleggen. Wereldwijd zijn er spontane protestmanifestatie, zo ook op verschillende plaatsen in ons land. Woensdag namiddag is er een nationale protestactie in Brussel.

  Op 27.12 schrijft VzW Vrede “Volgens de eerste mediaberichten zijn er minstens 140 doden gevallen en volgens de plaatselijke medische urgentiediensten nog eens minstens 200 gewonden. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze brutale oorlogscampagne komt er na een wekenlang durend strikt embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

  De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Burgers mogen niet het doelwit worden van strafmaatregelen en militaire operaties. Niets rechtvaardigt een dergelijk optreden.

  Vrede vzw vraagt nogmaals dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden, zoals al uitvoerig is beschreven in opeenvolgende VN-rapporten, een einde wordt gemaakt. De jongste gebeurtenissen bewijzen nogmaals dat de Europese politiek om de banden met Israël aan te halen geen enkel effect ressorteert. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen en vervalt in alsmaar zwaardere mensenrechtenschendingen. Vrede vzw vraagt een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking in het kader van het Associatieakkoord en het Europees Nabuurschapsbeleid en het opstarten van een EU-sanctieregime tot Israël het internationaal recht respecteert. “

  Dringende protestmanifestatie

  Een reeks organisaties roepen op tot een nationale manifestatie op woensdag 31 december ’08 De oproep gaat uit van (voorlopige lijst): 11.11.11, Association Belgo-Palestinienne, Broederlijk Delen, CNAPD, COCAB, CODIP, LEF, Génération Palestine, Intal, Pax Christi, PVDA, Steungroep voor Rechtvaardigeheid en Vrede in Guatemala, VPK, Vrede vzw, …..

  De ordewoorden zijn:

  Stop de bombardementen op Gaza

  Stop het embargo tegen de Palestijnen

  Stop het geweld tegen burgers

  NU!


  Waar en wanneer?

  Brussel Woensdag 31 december 2008, 14 u Samenkomst aan het Muntplein
  Optocht en protestwake aan het Martelarenplein (tot 16u)

  Allen daarheen!
  Links
  VzW Vrede
 • rechtvaardige belastingen(gastauteurs)L.E.F.

  Schitterende brochure over rechtvaardige belastingen (22.10.08)    via http://www.lef-online.be


  Vorige week stelde het Financieel Actie Netwerk (FAN) hun nieuwe brochure voor over fiscale rechtvaardigheid en vooral over fiscale onrechtvaardigheid. Te midden de financiële crisis (of de crisis van het financiële systeem) en de strijd voor het behoud van de koopkracht wil FAN het maatschappelijk debat over fiscale rechtvaardigheid en fiscale herverdeling meer dan ooit op de voorgrond plaatsen.

  Het FAN (Financieel Actie Netwerk) is een samenwerkingsverband bestaande uit: ABVV, ACV, ATTAC VLAANDEREN, BBL, HUMANISTISCH VRIJZINNIGE VERENIGING, KWB, NETWERK-VLAANDEREN, OXFAM SOLIDARITEIT, VODO en 11.11.11.

  In deze bevattelijke opgestelde en schitterend geïllustreerde brochure wordt op een veertigtal bladzijden, ingegaan op het nut van belastingen, fiscale fraude, belastingsparadijzen, vermogensbelasting enz.

  De brochure is te verkrijgen via eric.goeman@attac.be door storting van 5 euro op rekeningnr. 123-6163848-19 (op naam van Attac Vlaanderen) met vermelding “brochure Leve de fiscus”

  Bij de brochure hoort ook een theatervoorstelling “Leve de fiscus” door Paul Schrijvers. Deze, voor vormingswerk zeer geschikte, voorstelling kan geboekt worden via info@dewaaiervzw.be

   bron :  http://www.lef-online.be  

 • Profetisch Artikel over Crash (januari08)van IKS

  gastauteur IKS: Profetisch artikel over Crashtoestanden nu uit januari 2008

  BESTAAT ER EEN UITWEG UIT DE CRISIS (deel1)

  Sinds augustus 2007, met het ineenstorten van de hypothecaire leningen die bekend staan onder de naam ‘subprimes’, beleven we een nieuwe episode van stuiptrekkingen die het gehele wereldkapitalisme aantasten. De slechte berichten volgen elkaar op: de inflatie versnelt (in de Verenigde Staten was het jaar 2007 het slechtste sinds 1990), de werkloosheid neemt opnieuw toe, de banken kondigen miljarden verlies aan, en de groei-indicatoren voor 2008 worden voortdurend herzien en verlaagd... Die negatieve gegevens vertalen zich concreet in het dagelijkse leven van de arbeiders in tragedies zoals het verlies van zijn baan, of uit zijn huis gezet worden omdat de hypotheek niet meer kan worden afbetaald, in herhaaldelijk onder druk gezet en bedreigd worden op het werk, in pensioenen die hun waarde verliezen en van de oude dag een groter lijden en een miserie maken... Miljoenen naamloze mensen, wier gevoelens, zorgen en angsten geen stof zijn voor de journalistiek, worden hard getroffen.

  In welke etappe van de historische evolutie van het kapitalisme bevinden we ons?

  Wat vertellen ons de personaliteiten en instellingen die als ‘deskundig’ beschouwd worden bij deze nieuwe uitbarsting van de crisis? Er zijn er in alle soorten en kleuren: er zijn de onheilsprofeten die een apocalyptische instorting voorspellen bij het volgende kruispunt; er zijn de optimisten die zeggen dat alles te wijten is aan de speculatie, maar dat het de reële economie goed doet... Maar de meest gehoorde uitleg is dat we te maken hebben met een ‘cyclische crisis’ zoals het kapitalisme er in de loop van zijn geschiedenis al zo veel heeft doorgemaakt. Bijgevolg raadt men ons aan kalm te blijven, de rug te krommen tot de storm is overgewaaid en de tijd van de vette jaren van een nieuwe voorspoed aanbreekt...
  Die ‘verklaring’ lijkt op een vergeelde foto, ze kopieert en vervormt een beeld uit de negentiende en begin twintigste eeuw, maar dat niet meer toepasbaar is op de realiteit en de voorwaarden van het kapitalisme in het grootste deel van de twintigste in deze eeuw.
  De negentiende eeuw was de periode van expansie en groei van het kapitalisme, dat zich als een olievlek over de gehele wereld verspreidt. Maar periodiek wordt het door elkaar geschud door de crisis, zoals het Communistisch Manifest beschrijft: “In de handelscrises wordt een groot gedeelte niet slechts van de voortgebrachte produkten, maar ook van de reeds geschapen produktiekrachten regelmatig vernietigd. In de crises breekt een maatschappelijke epidemie uit, die voor alle vroegere tijdperken iets onzinnigs zou hebben geleken - de epidemie van de overproduktie. De maatschappij ziet zich plotseling in een toestand van tijdelijke barbaarsheid teruggebracht; een hongersnood, een algemene verdelgingsoorlog schijnen haar van alle bestaansmiddelen te hebben afgesneden; de industrie, de handel schijnen vernietigd, en waarom? Omdat zij te veel beschaving, te veel middelen van bestaan, te veel industrie, te veel handel bezit.”
  Dat de kapitalistische maatschappij periodiek perioden van ineenstorting meemaakt had twee hoofdoorzaken die ook nu nog aanwezig zijn. In de eerste plaats de tendens tot overproductie – zoals het manifest die beschrijft – die honger, werkloosheid en ellende meebrengt, niet omdat er een tekort aan waren zou zijn (zoals het geval was in de voorafgaande maatschappijvormen), maar juist om de tegengestelde reden, omdat er een overschot aan productie is (!), omdat er teveel industrie is, teveel handel, teveel grondstoffen! In de tweede plaats omdat het kapitalisme op een anarchistische manier functioneert, door een felle concurrentie die de een tegen de ander opzet. Dat veroorzaakt een opeenvolging van momenten van ongecontroleerde wanorde. Omdat er echter nieuwe gebieden te veroveren waren voor loonarbeid en handelsproductie, kwam het die momenten vroeg of laat te boven dankzij een nieuwe uitbreiding van de productie die de kapitalistische verhoudingen verder uitbreidde en verdiepte, vooral in de centrale landen van Europa en Noord-Amerika. In die periode waren de crisismomenten als de kloppingen van een gezond hart en de magere jaren maakten plaats voor een nieuwe etappe van voorspoed. Maar ook toen al ontwaarde Marx in die periodieke crises iets meer dan een eenvoudige eeuwigdurende cyclus die telkens op grotere voorspoed moest uitmonden. Hij zag er de uiting in van diepe tegenstellingen die het kapitalisme ondermijnen tot in zijn eigen wortels en die het naar zijn ondergang zullen brengen.
  In het begin van de twintigste eeuw bereikt het kapitalisme zijn hoogtepunt, het heeft zich over de hele planeet verbreid, het grootste deel van de wereld leeft onder de heerschappij van de loonarbeid en de handelsruil. Zo treedt het binnen in zijn vervalperiode: aan de oorsprong van dit verval, zoals voor dat van de andere economische systemen, bevindt zich de groeiende discrepantie tussen de ontwikkeling van de productiekrachten en de productieverhoudingen. Voor het kapitalisme, waarvan de ontwikkeling wordt bepaald door de verovering van buitenkapitalistische markten, betekent dat concreet dat de Eerste Wereldoorlog de eerste uiting van betekenis is van zijn verval. Met het einde van de koloniale en economische verovering van de wereld door de kapitalistische metropolen worden deze ertoe gedreven met elkaar in botsing te komen om zich elkaars markten te betwisten. Van dan af treedt het kapitalisme binnen in een nieuwe periode van zijn geschiedenis, die door de Kommunistische Internationale in 1919 wordt omschreven als “de periode van oorlogen en revoluties” (1). De wezenlijke kenmerken van deze periode zijn enerzijds het uitbreken van imperialistische oorlogen als uitdrukking van de strijd op leven en dood die de verschillende kapitalistische staten onderling voeren om hun invloedszone uit te breiden ten koste van de anderen, en van de strijd om de controle over een wereldmarkt die steeds krapper wordt en niet meer voldoende afzetmogelijkheden biedt voor zo’n overvloed aan rivalen; aan de andere kant is er de haast chronische tendens tot overproductie, zodanig dat de economische stuiptrekkingen en catastrofes steeds toenemen. Anders gezegd: wat de 20e en 21e eeuw globaal kenmerkt, is een tendens tot overproductie – die in de negentiende eeuw tijdelijk en gemakkelijk te boven kon worden gekomen was – die chronisch wordt en zo de gehele wereldeconomie onderwerpt aan een haast permanent risico op instabiliteit en vernietiging. Anderzijds wordt de concurrentie – een aangeboren kenmerk van het kapitalisme – extreem, en omdat ze af te rekenen heeft met een wereldmarkt die voortdurend neigt tot verzadiging, verliest ze haar kenmerk als stimulans van de uitbreiding om enkel nog haar negatieve en vernietigende karakter te behouden van chaos en confrontatie. De Wereldoorlog van 1914-1918 en de Grote Depressie van 1929 zijn de twee meest spectaculaire uitdrukkingen van de nieuwe periode. De eerste veroorzaakte meer dan twintig miljoen doden, veroorzaakte onbeschrijflijk lijden en zadelde enkele generaties op met morele en psychologische trauma’s. De tweede was een brutale ineenstorting met werkloosheidspercentages van 20-30% en een vreselijke armoede die de arbeidersmassa’s van de ‘rijk’ genoemde landen trof, de Verenigde Staten voorop. De nieuwe situatie van het kapitalisme op economisch en imperialistisch vlak bracht belangrijke wijzigingen mee op politiek vlak. Om de samenhang te verzekeren van de maatschappij die door een chronische tendens tot overproductie en door gewelddadige imperialistische conflicten wordt getroffen, grijpt de staat, het laatste bolwerk van het systeem, op massale wijze in in alle aspecten van het sociaal leven, en vooral in de meest gevoelige ervan: economie, oorlog en klassenstrijd. Alle landen richten zich op een staatskapitalisme dat twee vormen kan aannemen: wat men leugenachtig ‘socialistisch’ noemt (een haast complete verstaatsing van de economie) en wat ‘liberaal’ heet, op basis van een min of meer openlijk samengaan van de klassieke privé-bourgeoisie en de staatsbureaucratie.
  Deze korte en schematische schets van de algemene kenmerken van de huidige historische periode van het kapitalisme helpt ons nu om de crisis van vandaag te plaatsen, door haar op een overdachte manier te analyseren, ver van het alarmistisch en kortzichtig catastrofisme en evenzeer en vooral ver van de optimistisch demagogie van de ‘cyclische crisis’ (2).

  Veertig jaar crisis

  Na de Tweede Wereldoorlog slaagt het kapitalisme erin, alvast in de grote metropolen, een tamelijk lange periode van voorspoed door te maken. Het doel van dit artikel is niet de oorzaken ervan te analyseren (3), maar wat zeker is, is dat deze fase een einde neemt vanaf 1967 (in tegenstelling tot wat de regeerders, de syndicalisten, de economisten en zelfs sommige schijn-‘marxisten’ beweerden, die volhielden dat het kapitalisme definitief aan zijn crisissen ontgroeid was). Eerst was er de devaluatie van het Pond sterling, dan was er de dollarcrisis van 1971 en de eerste ‘oliecrisis’ van 1973. Vanaf de recessie van 1974-1975 opent zich een nieuwe etappe waarin de stuiptrekkingen toenemen. Om een snel overzicht te geven vermelden we: de inflatiecrisis van 1979 die de voornaamste industrielanden treft, de schuldencrisis in 1982, de beursval van Wall Street in 1987 met de daarop volgende recessie van 1989, de nieuwe recessie van 1992-1993 die alle Europese munten in moeilijkheden brengt, de crisissen van de Aziatische ‘tijgers’ en ‘draken’ van 1997 en de crisis van de ‘nieuwe economie’ van 2000-2001. Kan men deze opeenvolging van stuiptrekkingen verklaren door met alle geweld het schema van de ‘cyclische crises’ te gebruiken? Nee, duizend keer nee! De ongeneeslijke ziekte van het kapitalisme is de dramatische zeldzaamheid van koopkrachtige markten, een probleem dat nooit opgehouden heeft te bestaan en in de loop van de twintigste eeuw steeds verergerd is en dat op geweldige wijze opnieuw opdook vanaf 1967. Maar anders dan in 1929 heeft het kapitalisme vandaag af te rekenen met een situatie die geketend is aan het mechanisme van de massale staatstussenkomst, waarbij de staten de crisis begeleiden om een ongecontroleerde ineenstorting te ontlopen.
  Wat is het voornaamste middel dat de staat gebruikt om te proberen het op hol geslagen paard van de crisis in te tomen die hem meesleurt en vertrappelt, om te proberen haar te verzachten, terug te drijven, om haar meest rampzalige gevolgen te vermijden – minstens in de centrale landen? De ervaring toont ons dat dit middel het stelselmatig teruggrijpen naar krediet is. Dankzij de schuldenlast, die in enkele jaren tijd een bodemloze put is geworden, hebben de kapitalistische staten een kunstmatige markt gecreëerd die min of meer een afzetmogelijkheid biedt voor een groeiende overproductie. Gedurende veertig jaar is de wereldeconomie erin geslaagd een verlammende ineenstorting te vermijden door haar toevlucht te nemen tot steeds massalere schulden. De schuldenlast is voor het kapitalisme wat heroïne is voor een drugsverslaafde. De drug van de schuldenlast zorgt ervoor dat het kapitalisme overeind blijft, door te steunen op de arm van het staatsmonster; of dat nu ‘liberaal’ of ‘ socialistisch’ is. Met de drug bereikt het momenten van euforie waar men de indruk heeft te leven in de beste van alle mogelijke werelden (4), maar steeds vaker duiken omgekeerde periodes op, periodes van stuiptrekkingen en crisis, zoals degene die we meemaken sinds de zomer van 2007. Naarmate de doses verhoogd worden heeft de drug steeds minder effect op de verslaafde. Er is een steeds grotere dosis nodig om een steeds zwakkere stimulans te bekomen. Dat is wat er vandaag gebeurt met het kapitalisme! Na veertig jaar inspuitingen met de ‘kredietdrug’ in een lichaam vol naaldenprikken heeft de kapitalistische wereldeconomie steeds grotere moeilijkheden om te reageren en om een nieuwe periode van euforie te bereiken.
  Dat is wat er op dit moment gebeurt is. In augustus 2007 zei men ons dat alles weer normaal was dankzij de leningen die de centrale banken aan de financiële organismen verstrekt hadden. Sindsdien werd niet minder dan 500 miljard euro in drie maand ingespoten zonder het minste tastbaar effect. De ondoeltreffendheid van dergelijke maatregelen heeft tenslotte paniek gezaaid en in januari 2008 begon met de val van de beurzen wereldwijd. Om de bloeding te stelpen kondigden in de Verenigde Staten regering en oppositie samen, hand in hand met de Federale Reserve (FED) op 17 januari het ‘wondermiddel’ aan dat erin bestaat elk huishouden een cheque van $800 te geven. Maar zo’n maatregel, die in 1991 nog erg doeltreffend was, veroorzaakt op maandag 21 januari een nieuwe val van de beurzen op wereldvlak, even erg als de ineenstorting van 1987. Maar op 23 januari – wanneer we dit artikel schrijven – ondergaan de beurzen van de wereld – met uitzondering van Wall Street – een nieuwe ineenstorting. Wat is de oorzaak van deze opeenvolging van stuiptrekkingen, ondanks de enorme kredietinspanningen die door de centrale staten geleverd worden en waarvoor ze alle middelen waarover ze beschikken inzetten: leningen aan de banken tussen augustus en november, daling van de rentevoeten, fiscale cadeaus? De banken, die door de staten massaal als lokaas gebruikt worden om de bedrijven en huishoudens ertoe te brengen zich in de schuldenspiraal te laten opnemen, zitten er zeer slecht bij, de ene na de andere, te beginnen met de grootste (zoals de Citygroup), met de aankondiging van reusachtige verliezen. We spreken van een verschijnsel dat de situatie nog erger kan maken: een aantal verzekeringsorganismen, die zich er in gespecialiseerd hebben om de banken de gelden van hun ‘dubieuze debiteuren’ verbonden aan de ‘subprimes’ terug te betalen, hebben blijkbaar grote moeite om dit te doen. Maar er is nog een probleem, veel verontrustender, dat als een tsunami de wereldeconomie aantast: het opnieuw opwakkeren van de inflatie. Gedurende de jaren 1970 werden de bescheiden inkomens hard getroffen door de inflatie, en ze keert nu met grote kracht terug. In feite hadden de valkuilen van het krediet en de staatskapitalistische maatregelen haar niet geëlimineerd, maar enkel uitgesteld. Heel de wereld vreest nu dat ze gaat toenemen en dat de reusachtige leningen van de centrale banken, de fiscale cadeaus of die van de rentevoeten, er enkel zullen toe leiden de motor nog verder te laten doordraaien zonder dat de productie aangezwengeld wordt. De algemene vrees is dat de wereldeconomie in een fase van zogenaamde ‘stagflatie’ zal geraken, anders gezegd een gevaarlijke combinatie van recessie en inflatie, wat voor de arbeidersklasse en de meerderheid van de bevolking een nieuwe duik in de werkloosheid betekent, in de ellende die hoort bij een pijlsnelle stijging van de prijzen van alle basisproducten. Bij dat drama voegt zich, bij wijze van voorbeeld, nog eens dat dan twee miljoen Amerikaanse huishoudens hun schulden niet meer kunnen afbetalen.
  Zoals een drug vernietigt het wanhopig teruggrijpen naar krediet stukje bij beetje de fundamenten van de economie, ze maakt ze zwakker en veroorzaakt in het systeem een verrottings- en ontbindingsproces dat steeds heviger wordt. We kunnen uit deze korte analyse van de situatie van de laatste maanden afleiden dat we nu voor de ergste en langste stuiptrekking van het kapitalisme staan van de laatste veertig jaar. Dat wordt bevestigd door de analyse van deze laatste vier maanden, niet op zichzelf genomen, zoals de ‘deskundigen’ doen die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is, maar door rekening te houden met de laatste veertig jaar. Dat zullen we meer in detail in het tweede deel van dit artikel zien. We zullen aantonen in welke mate de bourgeoisie op een steeds brutalere wijze de gevolgen van haar crisis afwentelt op de rug van de arbeiders en we zullen dan tenslotte proberen antwoorden op de beginvraag: Bestaat er een uitweg uit de crisis?

  1)17e congres van de IKS, 2007. Resolutie over de internationale situatie, gepubliceerd in Internationale Revue (Engels-, Frans- en Spaanstalige uitgave), nr. 130.
  (2) In de verkiezingscampagne die we dezer dagen ondergaan in Spanje (parlementaire verkiezingen van april 2008), rivaliseren beide tegenstanders door elk op een andere toonaard te spelen: de Partido Popular (rechts) zwaait met de vlag van het catastrofisme, de socialisten (PSOE) van hun kant herhalen het refrein ‘kalmte, niets te melden’. Beiden liegen en het is goed mogelijk dat de één noch de ander goed weten waar ze naar toe gaan.
  (3) Zie de hierboven aangehaalde Resolutie over de internationale situatie.
  (4) Dat gevoel van euforie wordt aangewakkerd door alle verdedigers van het kapitalisme, niet alleen door politici, bazen en vakbonden, maar ook in het bijzonder door wat men de ‘opiniemakers’ noemt, de media. De positieve aspecten worden opgedreven en onderstreept en de negatieve worden onderschat of opzij geduwd, wat natuurlijk bijdraagt tot het verspreiden van dat gevoel van euforie.
  (5) Om zich een idee te vormen: volgens de IESE 89 miljard euro op twintig dagen in Spanje. Men schat dat het op de internationale beurzen volgens de meest optimistische cijfers gedurende de maand januari 15% bedroeg.

  IKS

 • gastauteur :Michael Moore's Free Movie

  How 'Bout a Free Movie? ...from Michael Moore

  Friends,

  As you may have heard, I've decided to make my new film, "Slacker Uprising," available for free to everyone in the United States and Canada. It is the first time ever that a major feature-length film is debuting as a free download on the internet -- legally. I am doing this for two reasons:

  1. Next year it will be 20 years since my first film, "Roger & Me," so I'd like to give those of you who've supported my work over the years a thank you gift in the form of a brand new movie; and

  2. I hope the release and wide distribution of this new movie will help to bring out millions of young and new voters on November 4th.

  "Slacker Uprising" takes place in the wake of "Fahrenheit 9/11," during the run-up to the 2004 election, as I traveled for 42 days across America, visiting 62 cities in a failed attempt to remove George W. Bush from office. My goal was to help turn out a record number of young voters and others who had never voted before. (That part was a success. Young adults voted in greater numbers than in any election since 18-year-olds were given the right to vote. And the youth vote was the only age group that John Kerry won.)

  What I encountered during the tour and the filming was both inspiring and frightening, so I thought, hey, this might make for a funny and enlightening movie! Each night, thousands would show up to volunteer in the Slacker Army against Bush. This drove local Republicans nuts. In one state they tried to have me arrested. At two colleges, rich donors offered to donate more money to the college if they would ban me from campus. Nearly a half-dozen universities kept the Slacker Uprising tour off their campuses. But there was no stopping this movement. By the time we got to Florida, 16,000 people a night were showing up.

  It was clear that young people were the ones who were going to save the day -- just as they are in this year's election.

  On Tuesday, September 23rd, you will be able to stream, download, or burn a DVD of "Slacker Uprising," free of charge. The distribution is being organized by Robert Greenwald's Brave New Films (they're the great people behind "OUTFOXED: Rupert Murdoch's War on Journalism" and "WAL-MART: The High Cost of Low Price").

  To sign up for the download of "Slacker Uprising," click here. You have my blanket permission to share the movie with your friends, to set up screenings in your communities or theaters, to show it on your campuses -- all at no charge. I encourage you to rally voters with it, to raise funds for your favorite candidates, to air it on your local cable access channels or web broadcasts. You can also click here to request a free DVD of "Slacker Uprising" for your school or university library.

  As I said, this is a movie for you, my fans -- a little 97-minute digital treat that I think you'll really enjoy. I hope you'll check out SlackerUprising.com and download it a week from today, next Tuesday, September 23rd.

  Thanks again for coming to my movies all these years. It's meant a lot to me. I feel very privileged and blessed, and I am honored to be in this "virtual" community with you as we try to reclaim our beloved country.

  Yours,

  Michael Moore
  MMFlint@aol.com
  MichaelMoore.com

  P.S. The world premiere of "Slacker Uprising" will take place in one of the great slacker capitals of this country, Ann Arbor, Michigan, this Thursday at 5pm at the historic Michigan Theater. Admission is free on a first-come, first-served basis. If you're in the neighborhood, hope to see you there!

  P.P.S. If you live outside the U.S. and Canada, I'm sorry that I don't own the rights to make this film available to you for free. But it will be coming to a theater, video store or television network near you soon.

  P.P.P.S. If you are not part of the "downloadable" generation, I am making a low-cost DVD of "Slacker Uprising" available at Amazon, Netflix and your local stores in October.

  free ad

  gastblog voor culturele uren

  cultuurkennertips

  nu binnen surfbereik

  op

  http://ivanjennes.blogspot.com
 • ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

   

  Tekst gevonden in een kerk in Baltimore -kerk door ???? anno 1692

  Wees kalm temidden van het lawaai en haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

  Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

  Zeg je waarheid rustig en duidelijk.

  Luister naar anderen, ook zij vertellen hun verhaal.

  Mijd luiddruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

  Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en bitter kunnen worden want

  er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

  Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk,

  ,hoe nederig dat ook mogen zijn; het is een werkelijk bezit in het fortuin van de tijd.


  Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

  Kweek geestkracht om bij onverwachtte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Veel angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

  Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

  Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren,

  je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals

  het zich ontvouwt ...en zo is het goed.


  Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dat je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.


  Heb daarom vrede met God, hoe je denkt dat hij ook moge zijn. Houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al z'n klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtig weefsel. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

  --------favoriete tekst van pa zaliger------------

   

 • gastauteur willeke : religieus ochtendgloren

   

  Vroeg uit de dons verkwikt lichaam en geest even goed als de beste slaap.

  De explosieve elektriciteit van gisteren heeft zuurstof achtergelaten en verdrijft de vermoeidheid die veel zomer kan teweegbrengen. Warmte is heerlijk maar hitte is té … zoals je kan houden van koel water maar niet van koud vocht .

  Ik wandel langs de struiken waarin de resten van het avondlijk onweer zich niet onderscheiden van parelende dauwdruppels … toch niet voor mijn menselijk oog . Misschien proeft een insect het verschil wel … intuïtief ben ik er bijna zeker van …

  Terwijl ik de bloemen en grassen inadem vraag ik mij af wat er te genieten viel in de dampende kroeg van daags voordien … Mijn hoofd is duidelijk verdraagzamer voor geuren die zich zuiver , subtiel , en sensueel aandienen dan voor avondlijke uitlaatstoffen allerhande … al moet ik toegeven dat in het avondlijk moment het genieten evenwaardig aanwezig was… maar dan in een vastere vorm , in een vorm die ons lichaam al langer kent : van mens tot mens .

  Behoeften kunnen nogal eens verschillen van moment tot moment .

  Ik vraag me af of onze geest wel wil ombuigen naar volledig etherische vormen zolang er geen doodsverlangen mee gepaard gaat? … Ons lichaam zeker niet … en vermits ze één zijn

  … Of is het gewoon de aard van het beestje “mens”, dat evenwicht in zichzelf zoekt en de ingrediënten daartoe voornamelijk vindt in de ontmoeting met de anderen maar evengoed in het éénheidsgevoel met de natuur.

  De ontmoeting tussen mensen verloopt op het eerste zicht eerder problematisch . Er is de mens met zijn oordeel , twijfel , goedkoop sentiment , de waarheid van zijn eigen gelijk … zijn verleden , zijn pijn , zijn hoop en zijn kleinheid . Er is de mens die zwijgt , die oplossingen aanreikt , die luistert , die in opstand komt , die meeleeft, die zich afwendt , die zich inleeft . Er zijn de tegenstellingen , het afgewezen worden , het zich begrepen voelen , het “er niet alleen voorstaan”-gevoel , het kunnen en mogen en willen lachen met een grap om een uit de hand lopende discussie te relativeren .

  We worden duidelijk naar mekaar toe getrokken , we hebben iets te leren van mekaar of we hebben onbewust een ontbrekend puzzelstukje van de ander in ons bezit . We “herkennen” iets in mekaar en zoeken , stellen ons open en laten de ander toe om te vinden , of sluiten ons af en weigeren ons bloot te geven . We kunnen elkaar tot grotere prestaties of weidser denken brengen maar evengoed mekaar kapotmaken . Oorlogen woeden in grote vorm als de discussie niet uitgepraat wordt als het probleem nog klein is … en als het niet uit te praten valt is er altijd nog het respect voor het anders- zijn van onze medemens waar we zouden kunnen op terugvallen .

  We moeten ervoor waken dat de woorden “ verwondering “en “ verantwoordelijkheid “ niet uit ons leven verdwijnen . Durven het risico te nemen van ons kwetsbaar op te stellen … Onszelf en de anderen vergeven als het misloopt … Zoeken naar oplossingen en niet naar redenen …

  Evengoed kan onze verbinding met de natuur ons verheffen of vernietigen . Leef je niet in respect voor en evenwicht met onze aarde dan mag je een reactie verwachten . Licht- , lucht- , water- vervuiling eisen hun tol . Ontbossing , woestijnvorming , smelten van de polen , overstromingen : elke dag komt er wel iets van in “het nieuws” . Vergrijzing , tekorten in de ziekteverzekering zijn het gevolg van het inruilen van kwaliteit voor kwantiteit van leven maar ook van corruptie en speculeren met geld in onze zowel reguliere als alternatieve geneeskunde .

  We moeten ons bevrijden van de allesoverheersende geldmachten die denken dat ze lucht kunnen kopen en verkopen en ons doet geloven dat er in de economie moet vervuild worden op straffe van ondergang . Ons hele systeem voert mensen terug naar de slavernij … consumeren ,concurreren , tijdsdruk … Het is tijd om bruggen te bouwen en te stoppen met kraters te slaan …

  Indien we niet de mogelijkheid en de kracht hebben om het op te lossen voor de mensheid , kunnen we tenminste proberen onszelf in goede banen te leiden . Ieder van ons heeft een opdracht en weet diep in zijn bewustzijn wat die opdracht is . De natuur kan de nodige rust bieden om ons voor dat weten open te stellen , maar de medemens is nodig om onze weg af te leggen en daar kunnen we ons aan ergeren of bij neerleggen …

  willeke