De hellen van onmensdom

De hellen van onmensdom

Tot bloeddorst geprogrammeerde bezeten krankzinnigen

Ware nachtmerries bij dag en nacht

Voor de gewone mens die in vrede leven wil

Vernielend wat geduldig was opgebouwd tot puinhopen.

 

Beledigend de aarde en de liefde met niet aflatende haat.

Gesponsord door bloedgeld uit de olie en andere verdwaasde doelen.

Met elk schot komt iets nooit meer goed.

De rechtvaardige die voor onrecht en waanzin boet.

Kind dat geen kind kan zijn.

Ontreddering , redding, rede; miljoenen malen verkracht.

Alibi Allah’s wreedaardig chaotische leger van verscheurden

Wijl de ware vrede wel moet koken van woede.

Hoe in deze tijd om te gaan met die ergernissen buiten formaat ?

Met politiek onbekwamen reeds decennia op buitenlandse zaken ?

En hun vriendjes die oliesjeikje spelend in het zand;

de hele cirque de l’enfer finacieren…

gelukkig ligt het niet in onze macht van te vervloeken.

Verdomme ! Verdommen en verdoemen doen jullie onze wereld !

octo  7Januari2014  4u24

 

kameraad Arabier    (geschreven voor jongste oorlog tegen Irak uitbrak)

Ik kom uit het kleine Belgenland, eeuwenlang onder de voet gelopen.

waar men eeuwenlang op vrede is blijven hopen.

Net als jullie ook beschavers en onderdrukkers zijn geweest;

dachten wij ook te hebben afgerekend met menig kwade geest.

Met al diegenen die onze streken met hun hebzucht stenigden;

hebben we ons toch voor een stuk kunnen verenigen.

Maar het spook van het imperialisme, hebben we niet onthoofd;

vandaar dat er maar geen brandhaarden raken gedoofd.

We bedanken jullie voor jullie bijdrage aan de beschaving;

ook voor de warme winteravonden met jullie olie als laving.

 

Ook onze machthebbers proberen ons te verdelen;

zeurend over culturele verschillen, op emoties inspelen.

Met wetenschap hebben we ons hier geestelijk beziggehouden

In 't onsterfelijk atoom en het goede; was wat we vertrouwden.
Niet alleen jullie hebben het moeilijk met het thema man en vrouw

: ook wij zoeken onze weg in het land van 'ik hou van jou'.

Schep moed, laat ons ieder met onze geweldenaars afrekenen;

laat ons samen, hier en ginder, een ander plan tekenen.

Een wereld met voor iedereen een nuttig werk, een vast inkomen;

een programma goedkeuren dan verkiezingen, op projectlijsten opkomen.

Dan zenden we legers uit om huizen en zo te bouwen;

herstellen we al werkend het vertrouwen.

Dan kleden, voeden we ieder, onderwijzen menswaardige dingen,

produceren, verdelen op gelijke basis ; speculatie verdringen.

Dan roeien we al hetgeen het welzijn bedreigd met wortel uit;

                                                                                                                

overwinnen we negatieve emoties, is ook hun sprookje uit.

Dan komen we zoals toen, in 't Cordoba voor Columbus samen,

om ons filosoferend in de strijd voor werk te bekwamen.

 

Die  leiders die afspraakjes met het grote geld maken; 

zullen onze toorn, onze vastberadenheid en verzet smaken.

Hou stand nu de maskers der geldvazallen beginnen vallen;

de klasse die ons het slagveld insturen mag niks meer verknallen.
Zij worden niet ingehuurd voor een beter buurt ;

maar opdat de heerschappij van 't grote geld voortduurt.
Kies jullie eigen leiders;

het woestijnzand met arbeidersbloed kleuren,

had nooit mogen gebeuren.

 

 

strijd op basis van klassebelang,

weet dat elke fractie van de bourgeoisie in binnen-of buitenland,

je uiteindelijk zal weten te nekken,

weet dat je niet aan terrorisme meedoen moet,

het is je medemens die dan boet

octo

 

 (geschreven voor jongste oorlog tegen Irak uitbrak) 

 

in afwachting van de eerste niet-burgerlijke, programma-en projektverkiezingen : http://bloggen.be/conscience2008

 

De commentaren zijn gesloten.