• Boodschap van planeet Krito

   

  IMGA0112.JPG

   Boodschap van de planeet Krito

  Onderstaand interview kwam tot stand dank zij enkele mensen werkzaam in een aantal observatoria. Vanaf 24 juni 2010 kwamen daar een aantal signalen met het verzoek om dialoog toe.Tot iedereens verbazing was de vraag om communicatie duidelijk verstaanbaar en bovendien in het Nederlands.

  Daarom werd professor Gust Aerts uit Leuven aangeduid om de dialoog te beantwoorden. De wetenschappers lieten de politieke, economische en

  militaire leiders en de media op verzoek van de contactzoekers voorlopig

  buiten het gebeuren.

   

  Een stem die zich voorstelde als KritaKrokus uit Krito

  de hoofdverantwoordelijke voor het ministerie van interplanetaire betrekkingen,

  herhaalde eerst bij wijze van inleiding en test zijn inleidende groet :

  Krita: “Aan alle mensen van goede wil, begaan met een menselijke leefwereld voor allen, aan jullie allen, aardbewoners :

  Groeten uit Krito Al vele milijaren volgen we jullie wereldse doen en laten, bestudeerden jullie culturen en talen, maar tot nog toe zijn we er niet in geslaagd van contact met jullie te leggen. Het gejuich dat U op de achtergrond hoort, zijn mijn medewerkers wiens geestdrift nu interplanetair uitdeint. (pauze). Eerst waren we van plan enkele satelietzenders te hacken en ons tot de totale wereldbevolking zelf te richten, maar die optie hebben we laten vallen in overleg met onze historici die jullie geschiedenis hebben bestudeerd.

  Wees gerust, we kunnen jullie nog niet bezoeken de volgend 200 aardjaren

  , maar dat zouden jullie leiders toch niet geloven en jullie zouden in opdracht van jullie militair industriëel complex al meteen beginnen met een aantal kernwapens en dergelijke bij te maken. We richten ons nu tot jullie in het Nederlands om geen ongepast chauvinisme in de landen met de grotere taalgroepen uit te lokken en omdat één van jullie landen waar het Nederlands gesproken wordt,als hoofdstad Brussel heeft, niet onverdiend nadat dat land door de eeuwen heen van uit het merendeel van de andere Europese landen aangevallen werd. Als ontwikkelde culturele wezens, is die symboolwaarde ons niet ontgaan van op Krito.

   

  Dit is onze kernboodschap aan jullie : Jullie bevinden jullie op een mijlpaal in jullie ontwikkeling, de keuze waarvoor jullie staan lijkt ons heel duidelijk : ofwel blijven jullie nog decenia ter plaatse trapellen én ook achteruitgaan ofwel kiezen jullie resoluut voor een totaal andere aanpak van jullie samenlevingsbeheer. Ondanks jullie technologische ontwikkeling slagen jullie er niet in van op een ecologoisch verantwoorde manier datgene te produceren wat jullie menselijkerwijze nodig hebben en het vervolgens op een sociale manier te verdelen. Integendeel, jullie systeem draait rond het steeds meer produceren vanuit de superwinstmotieven van een kleine groep speculanten.

  Niet te geloven, maar met een gigantisch poduktieapparaat leven jullie al zo onder de voordurende bedreiging van ineenstorting van jullie economisch systeem, met steeds maar weer werkeloosheid en economische en militaire strijd tot gevolg. Bovendien zijn jullie door jullie systeem verplicht van tegen een hels tempo te produceren met steeds minder mensen, terwijl jullie talrijk genoeg zijn. Merkwaardig ook dat jullie het leven voornamelijk beleven van uit het idee dat het uitsluitend in het teken van produktie en consumptie zou moeten staan. Onderwijs, cultuur en levenbeschouwing...daar hebben jullie in verhouding weinig tijd en middelen voor over...voor ons een overduidelijk teken dat jullie nog veel werk hebben aan die 'winkel' van jullie, zoals jullie dat zeggen. We hebben, in alle bescheidenheid ,een aantal dingen op een rijtje gezet, waarvan jullie werk zouden moeten maken. Jullie hoeven nog niet over te stappen naar het samenlevingsbeheer dat wij hier kennen, objectief gezien zouden jullie dat wel aankunnen maar subjectief gezien ligt ons systeem hier nog niet zo in jullie aard. Wat jullie dus al wel zouden kunnen doen is zorgen dat jullie overheden op internationaal vlak zouden overeenkomen om :

  -voor hetzelfde werk hetzelfde loon uit te betalen

  -alle mogelijke vormen van speculatie uit jullie economie te bannen

  -één internationaal sociale zekerheidssysteem voor meer welzijn te ontwerpen

  -een onmiddelijke reconversie van de wapenindustrie te beginnen

  -de militaire conflikten onmiddellijk stop te zetten

  -een plan voor degelijke ontwikkelingshulp uit te voeren

  -een eenvoudig en rechtvaardig belastingssysteem in te voeren

  -wat jullie 'geld' noemen en 'banken' onder strikte voorwaarden te organiseren

  -per grote economische sector één wereldwijde groep te maken om die moordende concurrentie waaronder jullie gebukt gaan te niet te doen

  -de media door structurele maatregelen uit het winstdenken halen.

  Tot daar de kern van onze boodschap aan jullie”.

  Het interview kon nu beginnen. De kleine groep wetenschappers hadden besloten de wereld van instanties en media niet te alarmeren en van uit eigen naam te reageren. Gust Aerts : “Hallo en welkom midden onze groep van wetenschappers op de verre aarde en bedankt voor de goede raad. Inderdaad, heel velen proberen hier tegen de irrationele en onmenselijke logica van ons samenlevingsbeheer in te gaan, er wordt aan gewerkt, geholpen door de tegenstellingen die het systeem zelf voor meer en meer mensen aan het licht brengt, al zijn we op onze hoede om niet te euforisch te worden bij het boeken van kleine suksessen. Vermits jullie alles van ons lijken te weten, stel ik voor dat we jullie een interview afnemen om meer van jullie manier van organiseren op te steken. Hoe zit jullie samenlevingsbeheer in mekaar ?

  (wordt desgevallend op aandringen van aardlingen vervolgd)

  link van de dag :  http://bloggen.be/conscience2008

   

   

   

  het leven op de planeet Krito

  Onze planeet bestaat uit een viertal grote continenten. Eén heeft een beetje de vorm van een ijsvogel, een tweede juist daaronder, lijkt een beetje op een Indiaanse die over het tweede grootste continent tuurt, dat dan weer meer een beetje van een reusachtige walvis in beweging heeft. Het grootste continent heeft grosso modo wat weg van een hele grote pauw die wat eetbaars opde grond lijkt te pikken. Hier en daar wat grote en kleine eilanden die als wolken tussen de wateren rond de continenten lijken te zweven.

  Klimaatgordels en poolkappen komen goed overeen met jullie klimaatszones, al lopen de tijdzones wat uiteen omdat onze afmetingen en deze van onze, ook gele ster wat groter zijn. Geschiedkundig hebben we ook een heel deel negatieve gebeurtenissen achter de rug, kinderziekten waaruit we versterkt gekomen zijn.

  Momenteel hebben we een technocratisch samenlevingsbeheer, waarbij alle groepen van eigenaren en producenten, zowel de overheidsorganisaties als de kleine als middelgrote en grote ondernemingen betrokken zijn. Private mastodontondernemingen zoals in jullie fase van imperialistische conkurrentiestrijd, bestaan bij ons al lang niet meer en zijn overheidsbezit. Het principe van produceren om maximumwinsten binnen te halen, werd door ons systeem geneutraliseerd. Iedere zelfstandige of werknemer behoort op Krito tot één of meerdere projekten waar hij of zij, werkzaam is...oh ja, wij op Krito hebben ook twee polariteiten aan wezens, ook onder onze dierensoorten is tweeslachtigheid een zeldzaamheid.

  We overwegen van onze betaalmiddel, het geld op een dag geleidelijk beginnen af te schaffen, maar tot nog toe, op een niet speculatieve manier als ruilmiddel en administratief middel gebruikt, vormt het nog een bruikbaar bindmiddel om iedereen er toe aan te zetten van toch zijn steen aan de samenleving bij te dragen. Toch hebben de begrippen 'loon' en 'handel' een andere inhoud dan bij jullie Aardlingen.

  De berekening van een loon, gebeurt totaal anders. Neem nu het project Telematica. Het hoofdmanagment van dit project berekent op een ruime basis hoeveel een jaarlijks abonnement op alle mogelijke diensten per Kritoäan kost...dit bedrag wordt gewoon afgetrokken van het loon dat iedereen krijgt in welk projekt hij ook werkt. Tot de werknemers van het projekt Telematika behoren niet alleen de werknemers van de nationale telecombedrijven die de grote infrastructuur voor alle internationale telecombedrijven beheren en bezitten, maar ook de werknemers van tal van kleine en middelgrote privébedrijven wiens eigenaars aldus eigenlijk geen lonen hoeven te betalen aan hun werknemers en bovenop hun wedde voor hun beheerscapaciteiten een surplus tot maximum 20% van het gewone gangbare loon krijgen, wat voor alle lonen met een grote graad van verantwoordelijkheid is ingebouwd trouwens. De handelaren van weleer krijgen voor hun distributie -of onderhoudsfunktie op het gewone loon dat eenieder krijgt een 5% bonus en alle prijzen, zowel als de lonen, zijn voor de hele planeet gestandardiseerd. Alle andere kosten zijn recupereerbaar, niemand buiten de overheid op Krito heeft eigenlijk nog 'loonlasten' te verrekenen en alle grondstoffen zijn ook gemeenschappelijke eigendom. Ook boeren krijgen een loon van de overheid en bonussen als ze de produktienormen halen.

  Wij hadden, net als jullie met zovele absurde situaties rond oorlog, armoede, werkloosheid, vervuiling enz... af te rekenen, dat meer en meer Kritoänen een andere vorm van democratie gingen eisen. Ze wilden zelf een aan de evolutie van de samenleving aangepaste vorm van samenlevingsbeheer kiezen, zelf de grootste lijnen van de projektprograam's verkiezen en nadien de dirigenten daarvan op projektlijsten aanduiden. De oude politieke partijen waren op de duur wel verplicht van zich qua partijwerking te beperken tot het plaatsen van kandidaten op de projektlijsten.

  In de allereerste programma -en projektverkiezingen, stonden de volgende eisen die men bij de eerste internationale verkiezingen goed-of afkeuren kon : ze komen overeen met de eisen die we ook op sommige 'blogs' op jullie internet vonden, de http://bloggen.be/conscience2008 blog bijvoorbeeld (de gele tekst onderaan).

   

 • Cool, die politiekers en hun pers.

  IMGA0113.JPG

  In de pers wordt heden geschreven in bewoordingen als dat er een groeiend ongenoegen over de oorlog in Afghanistan bestaan...terwijl een meerderheid der mensen van de aanvang af zo een dingen nooit ziet zitten.  Men suggereert dat men binnen de 5 jaar uit Afghanistan weg gaat...dat geeft dan juist de tijd aan diegene die president Obama opvolgt na zijn tweede ambtstermijn om te beloven dat hij of zij zich uit Afghanistan zal terugtrekken.  Vreemd dat in een modern land één mens kan beslissen voor of tegen oorlog, maar dat het Congres ginder wel maanden en maanden kleine stapjes vooruit in de sociale zekerheid kan tegenhouden.  Cool ook die verzekeringsmaatschappijen die ons melden dat ze omdat ze niet zoveel meer verdienen met beleggingen ze ons verzekeringen gaan opslaan. Supercool ook voor de 11OOO mensen in Nederland die door de post zouden worden ontslaan worden, moest er toch van komen met het internet en de privatiseringsdrift en zo.  Cool, twee ouwe politieke krokodillen die zich links noemen en de verdediging van de privatisering van de ASLK op zich nemen.

  Politiek gezien vinden teveel mensen al die dingen aanvaardbaar en ze plaatsen ze niet binnen een ruimer kader.  Eigenlijk geven ze zich over aan 'coole' collectieve waanzin. De politiekers als heavymetal groepen en zij maar 'headbangen'

  oc 28/06/10

 • Informateur,indien U vast komt te zitten

  IMGA0115.JPG

  Wil er eigenlijk niks meer over kwijt, maar alé, nog dit.

  Vanuit Nederland bereiken de Belgen vandaag berichten dat het niet zo vlot met de regeringsvorming. Misschien kan men het eens over een andere boeg gooien. Gewoon de procenten van centrum-links en links optellen in plaats de voorzitter van de partij met de meeste stemmen het initiatiefrecht naar zich laten toe te trekken. Voor België is dat dan heel duidelijk, beschouwd men het land als één geheel dan heb je een centrum-linkse meerderheid, ondanks de grote score van de NVA. Bij deze gedachte laat ik het maar, ze zullen er wel een conservatief potje van koken zeker ?

 • op tijd een wijsheid en een lach

  wijsheden :

  het zou interessant zijn voor mieren, te weten waarom ze een groot stuk van de dag een boom op en aflopen,

  of voor kikkers...

  te weten dat een reiger gevaarlijk voor hen blijft, al lijkt hij hoe hoger in de lucht op een mus.  o.c.

  een lach :

  Lachen http://www.candidcamera.be/Peulengaleis/Jehaan+%26+Petrik+legendarische+eightiesband/gjqgqL5PJlE%3Ff%3Dplaylists%26app%3Dyoutube_gdata.html 

  voor de oprecht zoekende spiritueel ingestelde mens  :

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

  vandaag TAO-bedenkingen

   

   

 • Interview met José Saramago (gastauteurs)

  Schrijven vanuit een visie. Indien niet voldoende met andere gedachten,woorden,beelden... wordt gekeken naar welke richting en wat er achter de vele gebeurtenissen in al die levens die ons omringen zit, zullen we met z'n allen te lang te veel ter plaatse blijven trappelen of achteruitgaan.   o.c.

  http://www.dewereldmorgen.be/node/15274 

 • Tips voor meditatie en vorming

  het uiteindelijke doel van de economische, politieke en sociale geschiedenis, is dat de mens op een ecologisch verantwoorde manier zou produceren en op een sociale manier zou verdelen én vooral meer tijd zou hebben om zich te verdiepen in de overige zinnen van het bestaan en het wezenlijke in hemzelf en anderen -oc

  de vakantie komt korterbij, even stilstaan tussen GERAAS/GEWEMEL EN GEWAUWEL

  vorming :

  http://www.vormingplusob.be/

  meditatie :

  http://www.freewebs.com/taovaneenvoud/ 

 • Lobby jezelf de media in

  Voorbeelden van opzettelijke mediabeïnvloeding :

  België :

  Iedere keer voor regeringsonderhandelingen stunt de Vlaamse sensatiekrant bij uitstek door aan te kondigen dat er ergens een paar honderd vacatures niet zouden kunnen worden ingevuld bij Volvo gewoonlijk...hoe lang heeft men gewacht op sollicitanten...1,2 ...dagen...of moet weer de indruk geschapen worden dat er werk genoeg is en dat werklozen allemaal luierikken zijn ? Goed om bepaalde op handen zijnde maatregelen aanvaarder te maken alleszins. De radio deed er nog een schep op^met telefonische reacties in die zin in de namiddag. 

  Buitenland :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/15/nieuws-over-mineralen-afghanistan-propagandastunt

  Leuker nieuws :

   http://www.aarde.org/docums/dias/foto_gall2.htm 

 • Kritisch filosofisch animatiefilmpje

  ALLEEN VOOR GEOEFENDE DOORDENKERS

  http://videos.arte.tv/fr/videos/l_emploi-3253574.html

  met dank aan Mike

 • 'democratis.' verrechtsing&'democ'staatsgreep ?

  Een referendum ware beter geweest dan verkiezingen. Had men dan ons op een A4 gevraagd (of via internet) of we er iets op tegen hadden dat alle Belgen voor om 't even welktalige partij mochten stemmen/wie er moet worden getaxeerd vanaf welk miljoeneninkomen/ of Belgie moet blijven bestaan/ enz...dan hadden de politiekers nu niet voor quasi onoverkomelijke posities gestaan. In het slechtse geval voor diegenen dat België wil behouden zien (ook al een meerderheid waar weinig rekening mee gehouden wordt)...zal dus een minderheid van de bevolking de andere helft van het land tot scheiding kunnen dwingen.  Toppunt is dat men nu weer wil uitkomen bij waar men vertrokken is in de tijd  voor Wilfried Martens toen het land met één coalitie ipv drie geregeerd werd...een afspiegelingscoalitie heet dat nu...men is van een gemakkelijke formule vertrokken en nu bijna niets meer kan, komt men terug bij een eenheidssysteem uit. Heel die communautaire heisa heeft al enorm veel belastingsgeld gekost. En dan die partijfinanciering dan :

  Waaris de tijd dat iedere partij zelf zijn werking moest betalen. Er zijn trouwens nog partijen die dat doen, die bijvoorbeeld 4000 leden hebben en bijna 5% van de stemmen in enkele steden en waarvan je onder de vorm van een klein kadertje dan moet lezen dat hun landsgemiddelde o,95 was.  Opmerkelijk ook dat de leiders van de patronale verkiezingen in de verkiezingsshows hun mening kunnen ventileren, maar van de sociale organisaties heb ik tenminste niemand gezien, U wel...misschien waren ze hun strategie al aan het afspreken met betrekking tot mogelijke coalities en al of niet tot staken oproepen na hun nefaste stemoproepen.

  Benieuwd of Groen kiest voor meer linksere standpunten, wat van hun al of niet regeringsdeelname zal afhangen waarschijnlijk.  Enorm spijtig dat er op de centrumlinkse kant niet duidelijk genoeg is gereageerd op de oproep van Groen om aan hetzelfde zeel te trekken. Van linkse partijen verwacht je echt linkse standpunten, van nationalistische nationalistische...een deel van de Vlamingen houdt van een raar soort duidelijkheid...en gaat de rechtse toer op :  al

  botst dat dan met eigen belangen als sociale klasse, sociale zekerheidsrechten,  recht op goedwerkende openbare diensten,  pensioensrechten...en al moet hij er langer voor werken binnenkort.  We hebben ons voor een deel weer goed laten hypnotiseren door al die paniekzaaierij ten dienste van het gevecht om de afzetmarkten.

  500.000  Jobs beloven, ge ziet dat brengt op. Misschien zijn het jobs waar helemaal geen sociale bijdragen meer op moet betaald worden ?

  Als nu het grootkapitaal de zaak weer niet naar de situatie van 1929 brengt...zal iedereen nog moeten overwerken.

  Hebt U spijt van U stem en wil U een herkansing of op een alternatieve manier via een referendum stemmen :

  http://bloggen.be/conscience2008

 • Afscheid van het zoeken ?

  IMGA0116.JPG

  Afscheid van het zoeken

   

   

   

  Aan mezelf en wie dit leest :

  Het verhaal van een zoektocht naar de verschillende zinnen van het leven in zinnen beschrijven, kan je op verschillende manieren. Het verhaal van die zoekttocht hoeft zelfs niet beschreven te worden en een afscheid leidt telkenmale opnieuw nieuwe hoofdstukken in. Je kan je beperken tot het beleven van al die afleveringen in die eindeloze dagelijkse zoektocht, tot de woorden en andere ervaringen die je met mensen uitwisselt en in praktische of wezenlijke wijsheid voor jezelf en anderen probeert om te zetten. Indien je nooit in je leven de behoefte voelde groeien om ook iets met het geschreven woord uit te drukken is leven en beleven en interpreteren op zich al voldoende. 'Zoeken', al die domeinen in het leven verbinden, doe je pas wanneer de intensiteit van je leven te groot wordt. Schrijven is niet alleen een manier om iets daarvan in een bepaalde literaire vorm uit te drukken...het kan ook tegelijk een soort meditatieoefening zijn.

  Schrijven over een zo breed mogelijke zin van het leven of gewoon proberen uitdrukken wat het is, is niet alleen je concentreren en dieptes en hoogtes proberen aanraken, het is proberen vertolken wat ons bewustzijn is, waar het vandaan komt en hoe het in ons werkt, hoe het tussen mensen in het wezenlijke in eenieder probeert te bewegen.

  Om de vraag naar het waarom van dit alles ook nog veelzijdig te kunnen beantwoorden, moet je een beetje een detective zijn, een filosofische speurneus hebben, een intuitie voor het spiritueel verbindende ontwikkelen. De zoektocht naar tal van inzichten, vereist niet alleen objectieve kennis van de weteschappen, maar het zich bekwamen in tal van subjectieve vaardigheden en talenten zoals psychologisch inzicht en vooral naast op tijd een portie theorie, vooral veel praktijk. Tal van moeilijkheden kunnen het proces van zingeving hinderen én toch tegelijk vooruit helpen. Psychologische inzichten aanleren is bijvoorbeeld zelden of nog niet mogelijk zonder confrontaties met al die mensen die het moeilijk hebben met zaken als hebzucht, jaloezie en tal van andere angsten en negatieve emoties. Mensen leren aanvoelen, begrijpen en vooral doorzien,je steeds bewuster willen worden van hoe de wereld in mekaar zit... is niet alleen belangrijk om met mekaar kunnen om te gaan in elke soort van relatie...het is tevens én belangrijk voor je eigen evolutie als mens én noodzakelijk om als samenleving aan een vooruitstrevend sociaal en politiek bestaan te kunnen werken. Uitgangspunt van het theoretisch punt van dit verhaal, is, zoals ik al in tal van essays en andere literaire vormen omschreef; het feit dat alles wat 'is' een vorm heeft en energetisch geladen is...spoken bestaan dus niet...hetgeen bepaalde spirituele energieën die niet wetenschappelijk aan te tonen zijn, niet uitsluit. Het leven is een eeuwig verschijnsel, maar hoe dat in zijn werk gaat...valt niet helemaal via wetenschappelijke criteria te benaderen...hierbij kan de kunst ons misschien helpen...voor meer filosofische en wetenschappelijke benaderingen én een artistieke inbreng om deze te ondersteunen, verwijs ik u graag door naar een aantal van de voornaamste bijdragen op een aantal blogs dienaangaande : ( zie de linken). Wil je echt mee zijn met het op een diepzinniger manier observeren van de praktijk van het leven, is het geen overbodige luxe van een inspanning te WILLEN doen op het theoretische vlak...ook de kunst die dit kan voortbrengen is hiermee gediend.

  Het geheim van het 'al' ligt bij wijze van spreken en schrijven en aanvoelen zowel in wat het verhaal van de kosmos voor en met ons tot stand bracht op micro en macro niveau, als ook, voor wat konkreet de boom betreft, zowel in het takje als in de wortel. Je kan filosofische wijsheden chronoligisch proberen duiden, maar ook vertrekken van in het persoonlijke leven zelf. Uiteindelijk ga je een steeds bewustere manier van bestaan bereiken, waarvan de vruchten bijna onbeschrijfbaar zullen blijken in het dagelijkse en...eeuwige in dit leven als oneindig geheel.

  Nogmaals, je kan deze intelektuele en literaire oefening ook overslaan en je gewoon concentreren op welke rol je meent te moeten spelen in het leven van anderen en in samenleving...hetgeen ook zal leiden tot inzicht in je zelf.

  Misschien tot een volgend hoofdstuk of tot later wanneer ze allen bijna weer voorlopig voltooid zijn.

  Hoe een levenslijn inspeelt op iemands vragen. (met verwijzingen naar blog-werk)

   

  Je hebt van kinds af aan een aantal vragen over het leven. Hoe kan het dat het eten van de vrucht van die boom in het paradijs, de boom der kennis nog wel, de mensen in een niet-paradijselijke omgeving deed leven ? Je wil wel geloven in een figuur zoals de man met de lange baard van de kerk, die 'God' moet voorstellen. Voor je het weet ben je bezig met te praten met zo een beeld van gezag en goedheid in je eigen dan...terwijl je je in feite richt naar het hele goede in je eigen...van waar dat ook moge komen en wat het ook is. Het malse, vrolijke van het opgroeiende kind, voortdurend op weg naar het zoveel mogelijk proberen behouden van het spontane.

  Voor iedereen zijn de omstandigheden van het opgroeien anders. Toch herkennen we veel van mekaar in de praktische leefgewoonten die we ondergingen. Een aantal van die levenslessen hangen samen met de strijd om den brode, met de omstandigheden die voortvloeien uit de maatschappij, de wereld zoals deze is tot stand gekomen en voortevolueerde, afhankelijk ook van de maatschappelijke positie van diegenen die aan je voorafgingen. Je doet ervaringen op in de jeugdbeweging en andere sociale bewegingen, je leert over hoe de politiek in mekaar zit, en door een aantal tegenstellingen tegenover mekaar te houden en te ontzenuwen verkrijg je een heldere blik op de samenleving zoals ze is, waarom ze zo is en hoe ze zo kort mogelijk een toestand zou kunnen benaderen, zoals ze zou kunnen zijn.

  Een aantal andere dingen zijn een gevolg van de stand van de situatie van de psychologische spanningen en ontspannigen die je bestaan voorafgingen vóór dat je zelf erdoor uit die bagage verwekt werd. In feite is dat een woord dat heel veel zegt, 'ver-wekt'...gewekt uit het sluimerende zijn van het DNA...met zijn al eeuwige voorgeschiedenis.

  Hoe meer vragen je jezelf over het waarom van 'zijn' en 'worden' stelt, des te meer kom je dichter in de buurt bij een aantal mogelijke situaties die je hierop antwoorden verschaffen. Zoals daar zijn :

  Als misdienaar raak je in conflikt met de pastoor en ook met zijn catechismuslessen.

  In de lessen geschiedenis ontdek je dat de motor van de menselijke historie niet zozeer gebaseerd is op datums van veldslagen en belangrijke leiders, maar vooral op de ontwikkeling van de produktiemethoden en de organisatiegraad van hen die ze gebruiken, deze laatste blijkt des te groter naargelang de kwalitatieve stijgingen die zich qua welvaart en welzijn voordoen, maar bij systeemcrisisen terug naar af worden gedwongen door vooral de bovenste laag van de bezittende klasse en hun vertakkingen. Hoe meer je bezig wil zijn met het doorgronden van al die dingen, des te meer ga je je engageren in die organisatie-methoden.

  Ook op het persoonlijke en relationele vlak groei je in de tijd die aan al of niet gezinsvorming voorafgaat; om altijd weer met mensen tot een aantal inzichten te komen.

  Je wordt ouder en je ouders ook en je gaat je afvragen of er meer is na dit leven. (inlassen...passages uit 'geloof, moderne versie' en 'dichter bij de ziel'.

  Als je dan in grote mate het volledige panorama van kennis en zelfkennis doorlopen hebt ga je eerst veel scherper observeren hoe die innercommunicatie met je zelf werkt. De tijd om daar volledig mee bezig te zijn, krijg je merkwaardig genoeg door een samenloop van omstandigheden die niet zomaar geheel toevallig lijkt.

  Vermits we evolueerden uit straling en er weer worden voor een stuk, ga je je afvragen of er geen interaktie is tussen zij die geleefd hebben en de levenden . Hoe dit concreet in je eigen leven merkbaar is,valt moeilijk meer dan oppervlakkig te beschrijven en bovendien indien je gewoon was van tot nu toe al schrijvend het over de positieve kanten van mensen te hebben, zijn er ook kanten te beschrijven waarvoor je eigenlijk in het cynische deel van je schrijven zou moeten kruipen om de woorden boven te krijgen. Daarom en wegens redenen die met privacy van mensen te maken hebben, laat je het dus best maar zo, denk je wel eens als de zin om het toch te doen komt bovendrijven. Je bent er dan al tevreden mee van alle soorten van gebeuren, hoe klein of hoe groot ook eerstens gewoon ten volle te beleven...zo kom je dan voortdurend terecht in een wereld van metaforen en analyses die je niet voor mogelijk houdt.

  'Woorden bovenkrijgen dus', we probeerden het al langs verscheidene literaire vormen om. Het grootste stuk van onze leven levens zijn we er bewust mee bezig...met het zoeken naar wegen om de zin van de totaliteit van het leven uit te leggen.

  Hier enkele voorbeelden, laat ons beginnen met enkele essays over het begin van het leven, over de filosofie achter het ontstaan en de ontwikkeling ervan :

   

  via http://filosofischverzet.skynetblogs.be ga naar linkerkant en tik onder categoriën of 'filosofie' voorlopig 63 essays

  ook via http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be zie ook categoriën en de links aan de linkerkant (blogkunstenaar e.a.)

   

 • Hebzucht als politieke ideologie.

  IMGA0118.JPG

  Hebzucht is een ziekte, door rechts als ideologie verpakt. Gaat België zelfde weg op als Nederland ?

  Er werd de kiezers wijsgemaakt dat ze gigantisch moesten inleveren en velen slikten het in Nederland.

  Velen volgden de lokroep dat ontwikkelingshulp maar beter kan worden afgebouwd.

  Velen bedankten diegenen die de banken miljardengeschenken gaven en zijn bereid de gevolgen daarvan mee af te betalen de volgende jaren.

  Velen zijn het er mee eens dat er nog banen moeten sneuvelen.

  Velen gingen akkoord met de redenering dat bedrijven nog goedkoper moeten produceren en dat ze een minimum aantal jaren van hun oude dag kunnen genieten.

  Velen namen stappen in de richting van mensen die een bepaalde godsdienst beschimpen om nog meer verdeeldheid tussen de mensen te brengen.

  Velen beleden door hun stemgedrag dat ze de economische cultuur van het speculeren en in rook doen opgaan van gelden ok vinden.

  Velen verwisselden hun rechtse jasje gewoon voor een rechtser jasje.

  Velen moeten zich nu geweldig veiliger voelen, nu ze het charter van het egocentrische denken van de niet bestrafte witteboordecriminaliteit onderschreven.

  Velen bleven progressievere uitingen van denken trouw.

  octo 10/06/10

 • Nederlanders doen het woensdagsmorgens.

  Welk kind, welke coalitie gaan ze verwekken ? Hun heilige peilingen en hun TV-programma's zijn in hetzelfde bedje ziek als die van de zuid-Nederlanders in Vlaanderen...ze schuiven rechts en populisten naar voren en maken van thema's als bezuinigingen geweldige afleidingsmaneuvers om eindeloos over te kibbelen, terwijl de geciteerde bedragen gewoon moeten dienen om de beurzen gerust te stellen. Zelfs de VS regering is tegen besparingen in Europa...schrik voor recessie en verkoopcijfers. Zelfs in China heeft men begrepen dat men de producenten in de moderne werkkampen ginder  beter moet gaan betalen,...de motor van het kapitalisme mag immers niet stilvallen...superconsumenten en superproducenten tot zo kort mogelijk voor de dood, moeten we worden.

    Vorige verkiezingen in Nederland, achtte de Nederlandse PVDA het nodig om met de rechterzijde in zee te gaan in plaats van met Groenlinks en de SP iets anders uit te proberen. Een door toegevingen van de SP een iets socialer manier van besparen misschien ? Wie weet. De media hebben de rol van Nostradamus overgenomen...ze bellen 1000 mensen op of organiseren stemtesten waarbij ze de partijen met kritiek op het systeem uitsluiten en maken hun eigen helden die ze desnoods in spelprogramma's promoten en trekken aldus de kar van het soort politieke discussies die eigenlijk te herleiden zijn tot intelektuele burenruzies. Daarbij komt men tot de gekste conclusies, 'de arbeider zou dood zijn' en tot de 'middenklasse' behoren en daarom niet alleen meer links stemmen ,... .

  Politiek bedrijven wordt herleid tot de smaken die je in een ijssalon aangeboden worden...wat zal het zijn, welke manier van kille, ijzige, zakelijk politiek : mokka, vanille of aardbeien... ? Kraken gaat verboden worden en dat in Nederland zeg. Wie weet gaat men onder Wilders de eerste er de godsdienstvrijheid niet afschaffen ?

  Men probeert mensen echt meer en meer in een staat van collectieve hypnose te brengen, zodat ze als vliegen zelf hun merk van vliegenvanger mogen kiezen...de geur die het meest de buik aanspreekt, moet gegarandeerd winnen.

  Een vooruitgang in de evolutie van de democratie zou zijn dat men de kiezer eventueel ook zou vragen welke coalitie men verkiest...als dan links ook nog links zou leren worden zou men al een hele andere horizon leren scheppen. octo dinsdag 8juni2010

  toemaatje : voor wie stemt U ? De Morgen stemtest :

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/poll/detail/1115592/Voor-wie-stemt-u-op-13-juni.dhtml
   

  toemaatje : de gegijzelde Belgen :

  http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/post/7935667/een-man-doet-eenieder-rondjes-lopen

 • Nieuwste citaten Octo

  IMG_0524

   Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

  Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren door uitproberen.

  Er zijn altijd speciale en gewone redenen waarom mensen niet met mekaar omkunnen.

  De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

  Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

  Denk aan 'n personage uit je leven,'n biblioteek met boeken,hoofdstukken opent zich.

  Hoe hoger de wijsheid,hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

  Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

  Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

  Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurdt soms op lange termijn,achteraf.

  Positief leren denken heeft soms eigen conflikten nodig.

  Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

  Bestaan, altijd in functie van de energie die je overal achterliet,altijd weer opwekt.

  De ziel in een biologsch huis, embryo van of transformator naar een spirituele wereld ?

  Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze,Fantasie en baren inspiratie.

  Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

  Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

  Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

  Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

  Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

  Wat gebeurdt, gebeurdt op tijd op de schaal van evolutie.

  Ineens kan er iets totaal vergeten opnieuw opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

  Orienteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

  Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

  Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

  Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

  Gewicht loslaten door lachen, observeren,douchen, bewegen,wc....

  Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

  Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

  Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

  Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

  Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

  Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

  Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

  Je innercommunicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

  Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

  Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

  Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

  Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

  Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

  Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

  In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

  Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

  Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

  Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden kunnnen veronderstellen.

  Een opdracht als positieve wens in de richting van een andere aanvaarden, brengt heil.

  Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

  De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten,er zijn geen studies over.

  In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

  Gedachteöverdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

  Geheel der gebeurtenissen en toestanden,onlosmakelijk met evolutie personages.

  Het DNA,waar het verleden woont en werkt

  Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

  Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

  Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

  Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

  Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

  Dood.Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan,ben je nog ergens.

  Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.Straling.Eenheid.

  Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

  Barst maar eens goed uit dat het over is.

  Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

  Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de groffe materie.

  Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

  Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest,straling. Heilige drievuldigheid.

  Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

  Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

  Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

  Leven, levens, voortdurend voorbereid.

  Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

  To be or not to be, but what is to be ?

   

  vervolg

   

  Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

  Ook jij bent een stuk van de oplossing.

  Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

  Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

  Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

  't Meeste confronterende waarheid te verwerken,grootste kans op verdringen.

  Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

  Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf dat we proberen het door te geven.

  Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

  Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

  Produceert onze biozielspirit niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

  Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt en waar je staat.

  Van jongsafaan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet,al kloppen vermoedens eens.

  Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren,geleidelijk weten waarom.

  Dood.Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid.Uitwisseling ?

  Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

  Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

  Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen,stijgen,rusten,bezinnen... .

  Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

  Mensen, op hun best wanneer je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

  Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

  Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

  Het verleden, 'heengeganen', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

  Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

  Energie is ook : uiten woorden,handelen,geloof in het mooie en goede,hoop,... .

  Inzicht dat tot +Energie leidt,wordt gedeeld, uitgewisseld,ervaren,niet zomaar afgetapt

  Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

  Onnodig blijven slikken en incaseren zonder te leren...ach kom nou !

  Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

  'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

  Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

  Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf intereseren...is bijna leegte.

  In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

  Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

  Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

  Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

  Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks,je kan het wel leren verwerven.Wat ?

  De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker.

   

  Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

   

  Is alles dan toch te gek voor woorden ?

  'Relier' is zich bijvb.verbinden met het geheel van 'zijn',kerken maakten er 'religion' van.

  Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

  Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden.Opgave !

   

  Gezondheid is een onderschat geluk.

  Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

   

  octo 31/05/2010