• 1mei boodschap onafhankelijke progressieven

  Wat achtereenvolgens te doen naargelang decadentie van grootkapitalisme vordert : wél stemmen op verdienstelijke progressieven,strijd voor recht op inkomen en afschaffing financiele spekulatie en rechtvaardige belastingen en geen enorme verschillen in verloningen... intersektoriëel voeren. Sociale raden in grote bedrijven,banken oprichten en zelf op gecördineerde wijze beleid bepalen. Zelf internationale programma & projektverkiezingen organiseren.
  http://bloggen.be/conscience2008

   

  What to do, (in stages) while capitalism shows more and more signs of decadence ?

  Voting for really progressive people.

  Struggling without social sectorial borders for the right on a descent income, fair taxes, for a ban on financial speculation, against hughe income differences.

  Establishing social councils in the great enterprises,banks...

  and developing coordinated policies ourselves.

  Organising ourselves international program and project elections telematically.

  http://bloggen.be/conscience2008

  bron youtube : VRT Canvas zond deze documentaire van 2 uur integraal uit op een uur waar werkmensen moeten gaan slapen 'Hearts and Minds' zou verplicht moeten worden in de scholen. Vijf presidenten verspreiden elk hun graad van leugens over de 'noodzaak' van de barbarij tegen Vietnam. Vele van hun 'medewerkers' lieten zich minachtend uit over de 'vijand'. Anderen bekenden hun vergissingen. Het ergst om te zien en dragen zijn die eenvoudige rijstboeren die van hun verdriet getuigen tegenover de camera.

   

   

 • Brood en spelen =entertainment-politiek

  bron youtube : 'videocracy' Over politieke en media-toestanden in Italië, gisteren op Canvas. Niet te geloven. Alle zenders in handen van één man, de mediabonzen die onder mekaar het mooie weer en de politieke duiding maken. Te veel mensen die rijk en beroemd willen worden. Topmensen uit de media en politiek met sympathie voor de fascistische Mussolini.

  Wij, gewone mensen willen gewoon de taken die we doen, zo goed mogelijk kunnen doen. We weten welk werk zinvol is en welk werk eigenlijk het verlengde is van al die dingen die men ons probeert op te dringen. We moeten zo vele dingen pikken : de speculatie op de overheidsschulden (Duitsland 2,4%, Griekenland 8%); ons laten uitkopen als men fabrieken sluit.  Iedereen verdient dik aan melk, behalve de boeren en vooral de kleine boeren. Voor een hele jonge generatie dreigt minder en minder werk.  De armere regio's van de wereld, ook al onder de sloef van de beursspeculatie en de woekerwinsten van de multinationals. 

   Dit kan allemaal blijven voortduren omdat een meerderheid van al die 'wij'-s...niet bewust genoeg is van hoe al die toestanden in mekaar zetten en zich door de mediapletwals laten rollen. We kiezen nog altijd voor systeembestendigende oplossingen...zelfs na de grootste crisis in de waarde van het geld sinds 1929.  Onze sociale topvertegenwoordiers kiezen nog steeds voor de minst slechte alternatieven en de traditionele toppolitiekers tappen, vervreemd met de realiteit, nog steeds uit de oude vaatjes...ouderen langer laten werken, jongeren veelal werkzaam met slechte contracten of aan de dop.  Mensen uit verschillende taalgebieden worden tegen mekaar opgezet in funktie van de uit de delen functies in de te logge federale staat. Nieuwe figuren met dezelfde recepten worden gelanceerd, als de ouderen zijn verbrand.  Het gewone volk kent de uitkomst van dergelijke gedragingen en vergaderingen al :

  "ze dronken een glas, pisten ne plas ...en alles bleef zoals het was"

  octo 28/04/2010

   

   

 • Docville documentaire festival Leuven

  http://www.docville.be/ 

  Ruim aanbod alternatieve documentaires in ieder genre

  Van 1 mei tot 8 mei

 • Ze maken het mekaar en ons moeilijk

  bron youtube

  geen twee weken na de jongste overeenkomst tot vermindering van de atoomwapens, wordt er in de VS ergens een contract getekend voor de bouw van supersnelle, niet atomaire wapens (maar met een grote vernietigingskracht) om met vele malen de snelheid van het geluid, waar ook ter wereld tot binnen een paar uur toe te slaan. Bravo maar weer, beheerders en verlengers van de barbarij. Ach, jullie vinden ons waarschijnlijk allemaal maar idiote domme kloten, zoals onlangs nog bleek uit de geheime documenten van regering en militaire belagers van het Vietnam van de jaren zestig en later vorige eeuw. Jullie gunnen ons onze uitlaatkleppen als we ons maar niet effectief tegen jullie organiseren...en de dagen dat we jullie gezag ernstig bedreigen, zetten jullie wel weer het leger in, welke ook de naam van het land.

  Wij, wij mogen niet in het zwart werken, ok, maar sommigen onder jullie cumuleren er maar op los en toch zijn er kiezers genoeg om op jullie blijven te stemmen...het masochisme, door decennia indoctrinatie en gewenning, door afstomping door het leven in dienst van de waarde van het goud...haast een collectieve plaag.

  Wij maken het mekaar ook moeilijk. We trekken niet aan hetzelfde zeel, hebben geen oog voor een overkoepelend alternatief plan,maar we zijn hun slippendragers veelal. Opgezet tegen mekaar...zo krijgen zij heel veel onguurs klaar. Als dat blijft duren...krijgen we nooit een wereld zonder absurde kuren. 

  Blijf maar zeuren over taalproblemen (?), over staatsschulden veroorzaakt door gefoefel en miljardencadeaus als het de makers van miljardenwinsten goed uitkomt en een veelvoud zelf in stand gehouden toestanden meer, een aanzienlijk aantal onder ons, pikt dat niet meer.

  octo 24/04/2010 geen foto, compusysteem faalt

 • Kakelen en vierkante eieren leggen.

  Ach Mens ! We zouden een voorbeeld kunnen zijn als land : hoe meerdere gemeenschappen samen kunnen leven zoals in Zwitserland (leuk dat een Zwitser de Ronde van Vlaanderen won). Tien provincies in dit Belgenland, met de nadruk op Belgen.  Wil er een franstalige partij een lijst neerleggen in Vlaams-Brabant, waarom niet ? Met vijftien ministers voor alle Belgen moet ook kunnen, heeft ooit gekund, is het een Nederlandstalige minister voor onderwijs bijvoorbeeld kan hij zich laten bijstaan door een Franstalige adjunct. Nog beter, laat ons de ministers en hun voornaamste programmapunten rechtstreeks verkiezen per project : wonen,werk,telematica,transport,energie,financiën, gezondheid,landbouw,onderwijs,veiligheid,milieu,... nadat de kiezers zich per referendum hebben uitgesproken voor de voornaamste eisen per project (zie link naar 'internetverkiezingen). Dan zouden de verkozenen gewoon de programmas te dirigeren en uit te voeren hebben in plaats van mekaar stokken in de wielen te steken om de haute finance na de verkiezingen toch maar het beste van dienst te kunnen zijn.

  Handiger dan al die kibbelende partijen die na de verkiezingen toch weer moeten overeen komen dat er niet overeen te komen valt.  Geen wonder dat er vierkante eieren gelegd worden als men alles overburocratiseerd.

  Heel de federale structuur lijkt wel opgezet om zoveel mogelijk mandaten te kunnen uitdelen aan de politieke vrienden (met 65 of zo zijn ze nu al die samen onze regeringen vormen). Ze hebben zelfs in de tijd VTM uit de grond gestampt in het kader van de vrijheid om zo veel mogelijk mensen mogen dom te houden ten kostte van de algemene ontwikkeling die de VRT minder en minder gaan dienen is. (mijn ekskuses voor de positieve dingen die er op die en andere zenders soms toch te vinden zijn). Hebben wij behoefte eigenlijk aan een weerbericht met "Vandenborre, U heeft goed gekozen" en al die andere reclame en letterlijk criminele of snobistische feuilletons en 'spelletjes' ?       Zou het niet beter zijn de blik op de echte wereld te richten en te zien wat daar nu in feite aan de hand is ? Ook daar kan via een telematisch referendum inspraak over worden geörganiseerd.

  Men sleurt voornamelijk mensen voor de camera die komen uitleggen dat het toch wel erg is met anderssprekenden die in hun gemeente komen wonen, zelfs de buitenlandse omroepen die hier reportages komen maken, lijken dit spelletje mee te spelen om er aan de studiotafels eens kunnen mee te lachen.

  Uit schrik om een parlementaire stemming en uit electorale platte overwegingen laat men dan zijn eigen regering vallen en 's anderendaags begint de soap opnieuw op basis van het feit dat iedereen toegeeft dat er eigenlijk niet meer aan uit te kunnen is aan die toestanden die ze zelf hebben ontwikkeld. 

  De modale mens ondergaat dit alles via de kijkkastjes en kranten en zien de meesten onder hen nog wel de absurditeit van ook een buitenlands bericht als dat van gisteren bijvoorbeeld : " tegen 2025 moet de grootste energieverbruiker (het US-leger) voor een aantal procenten minder gaan verbruiken door bommenwerpers en ander onzinnige produkten die gaan vliegen of werken op alternatieve energie,... . Wat een hoopvolle vierkantige visie op de toekomst van de mensheid !

  Misschien kan men de Vlaamse leeuw vervangen door een hen...zou veel productiever zijn en samen buiten lekker scharrelen en gezonde ronde eieren leggen...tof...maar ja er zijn nu eenmaal een minderheid hanen en hennen die altijd maar vinden dat ze te kort gedaan worden...terwijl niet de taal maar de haute finance dat regelt. Spijtig maar belangrijk detail...die minderheid is aan de macht.

   

  octo 23/04/10

   

 • Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

  Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

  Gids voor conservatieve beleidsmakers :

  Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

  Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

  Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

  Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

  Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

  Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

  Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

  Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

  Hef taxen op een heel elitaire manier.

  Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

  Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

  Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

  Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

  Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

  Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

  Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

  Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

  Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

  Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

  Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008 ) 

  Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

  Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

  Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

  Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

  Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

  Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

  Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

  Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

  Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

  Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

  Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

  Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

  Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

  Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

  Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

  Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

  Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

  Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

  Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

  Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

  Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

  octo

   

   

   

 • Gedicht voor na de uitbarsting der vulkaan.

  Gooi alle militiare tuig in de pruttelende vulkaan.

  Met oorlog is het dan voortaan gedaan.

  Nadat alle wapenfabrieken zullen zijn gesloten

  en alle kruit zal zijn verschoten.

  Verbied alle investeringen in militaire bucht

  en maak van deze wereld wat minder klucht.

  Honger en gebrek aan onderwijs en banen...

  allemaal op te lossen van onder af, samen.

  Visie, ook treinen die continenten verbinden,

  ecoënergie, daarin kunnen we mekaar ook vinden.

  Leefbare steden, zinvol werk, geld als ruilmiddel,

  niet om te speculeren,maar om gelijker te verdelen.

  De dictatuur van niemand ontziende winsten beslist,

  over het leven tussen wiegje en kist.

  Landen, mensen betalen zich arm aan intresten,

  zij die 't kunnen missen raken niet in nesten.

  Wetten om het allemaal anders te reguleren,

  zouden het tij kunnen doen keren.

  Ingrijpen en 't roer omkeren, kan niet moeilijk zijn,

  andere inzichten, machtswissels, alternatieven...

  geen pijn meer van dat zijn met staarten van venijn.

  Meer ruimte om échter te wezen.

  octo 19/04/2010

 • Meer info over militaire plannen.

  bron youtube : D.D.Eisenhower doet in zijn afscheidsrede een poging om voor het militaire industriele macht te waarschuwen. We weten wat er na 1961 volgde.

  Terug naar nu. Allemaal goed en wel een dialoog opstarten in de richting van vemindering van nucleaire ontwapening, de top van de ijsberg eraf is echter ruim onvoldoende :

  http://www.vrede.be/

  Fascisme waarover nauwelijks gesproken wordt, in tegenstelling tot dat van voor en tijdens de tweede wereldoorlog :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/15/waarom-werden-43-filipijnse-gezondheidswerkers-gearresteerd 

 • De vier ruiters van de apocalyps.

  Enorm veel problemen werden al op deze blog besproken en vroeger (tot over een paar maanden) meer dan nu van originele foto's en filmpjes voorzien. Ook de steeds talrijker wordende mensen die met deze dingen begaan zijn spreken hier en in andere blogs en linken, op FaceBook...enz... tot in detail over het reilen,zeilen en de verandering in de wereld van nu. In het merendeel van de gevallen deskundiger dan onze klassieke media.

  Hoe is 't vandaag deze week weer met de wereld ?

  Vandaag ergens een aardbeving in China. Nog steeds kan men ze geen tijd op voorhand voorspellen.  Te kostelijk of onmogelijk ? Misschien het totale buget voor het in stand houden van de atoombewapening op wereldvlak overhevelen ? Er een paar houden om meteorieten en kometen op de dool desgevallend af te schieten ? Maar ja, in de natuur is er niets op de dool...de natuur heeft alles in petto om ons goed te verzorgen...de vier ruiters van een mogelijke, niet noodzakelijke  apocalyps, zijn mensenwerk : de militaire industrie, de armoede,de verontreiniging,de overproductie (met onverkochte,niet gedistribueerde stocks blijven zitten).

  Wordt er wat aan gedaan ? Men gaat afspreken van een aantal kernkoppen weg te doen(de oudere Hiroshima-generatie misschien, kan men zich afvragen. De militaire budgetten zullen torenhoog blijven waarschijnlijk.  Wie weet gebruikt men de nieuwste gelanceerde vrees dat kernmateriaal niet in de handen van terroristen mag vallen misschien nog eens als alibi om het éne of andere land binnen te vallen onder Nato of andere vlaggen.

  De armoede minderen...tegen 2015 ging die met zoveel procent zakken, nog niet veel van te merken.  Wel al een aantal signalen dat de schandalig rijken op korte termijn weer volop aan het consumeren geslagen zijn, getuige de aandeelkoersen van de luxemerken op de beurs en ook bijvoorbeeld de diamanthandel die sterk herneemt...en van waar komen die diamanten veelal (van de armen die ze voor één tiende van een appel weggeven). En dat in crisistijd, je moet niet vragen wat die gedurende andere periodes verdienen met hun banken en multinationals waarvan er velen door het geld van het plebs werden gered in plaats van aangeslagen.

  De verontreiniging.  Even aandacht voor de niet klassieke vormen van verontreiniging. Zou het een toeval zijn dat om de zoveel tijd nieuwe virussen de mensheid lijken te bedreigen of een verkoopsstrategie van de pharmanijverheid ? Een veeteelt die beesten tot robots degradeerd en volpompt met van alles, kan ook niet gezond zijn. De hoerakreten van bedrijven die rijst en andere landbouwprodukten genetisch manipuleren omdat dat hét middel zou zijn om de honger in de wereld tegen te gaan...think again. Ze willen alle produktieketens in handen krijgen en de boeren totaal afhankelijk maken en iedereen de risico's van hun wellicht Frankenstein-experimenten laten lopen.

  De overproduktie. Een term die aanduid dat men alleen in functie van de koopkracht produceert...alhoewel het gigantische productieapparaat de dag van vandaag genoeg van alles voor iedereen zou kunnen produceren, begint, door dat niet te doen, de zoveelste crisis en wordt alle ellende alzo kunstmatig in stand gehouden.

  Echte verandering komt in je eigen, je straat, je wijk, je bedrijf, je daarmee verbonden organisatie tot stand...telkens vertrekkend van dingen die niet meer kunnen, verontwaardiging, ...in de richting van gewetensvol handelen...met de beste resultaten indien men het geheel van alle problemen niet uit het oog verliest. Daarom :

  Onze eisen :  http://bloggen.be/conscience2008

  octo 14/04/2010

  Fil.verzet2 vandaag : Congo, herdenkingen 50 jaar,verdacht, zelfs censuur :

  http://www.apache.be/2010/04/de-geesten-van-leopold-ii-en-lumumba-dwalen-nog-steeds-door-dit-land/

 • Diamanthandel,verkrachtingen,wapenhandel

  De ene dag zie je een docu over verkrachtingen in landen met een burgeroorlogverleden, heel veel kinderen zijn er nog dagelijks het slachtoffer van (Siera Leone,Liberia). De andere dag een docu op een andere zender over het doen en laten van diamanthandelaars die nog niet zoveel jaren geleden de rebellenlegers betaalden die aan de oorsprong lagen van die burgeroorlogen...teneinde de diamanten zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Een verbod van handel op bloeddiamanten van de Verenigde Naties werd gewoon toendertijd omzeild door een ommetje te maken via luchtwegen met valse papieren...om dan toch, jawel in ons eigen Antwerpen te geraken. Ook de wapenleveringswetten werden op die manier 'verkracht'.

  Reconversie van de wapennijverheid blijft dode letter.  Enig lichtpunt, men kan nu ook op kunstmatige manier diamanten voor de boorindustrie naar olie of voor andere toepassingen maken door de omstandigheden waaronder diamanten gemaakt worden, kunstmatig na te bootsen.

  De duizenden verkrachten met trauma's zal het een schrale troost zijn. Wat nog maar enkele jaren geleden gebeurde, lijkt al geschiedenis te zijn...de psychologische schade blijft maar doorwegen, zo getuigen de hulpverleners. Een dictatuur vann het algemeen belang, ipv een dictatuur van het snelle gewin...voor wanneer ?

  octo 12/04/2010

 • Kinderen in containers ?

  Velen onder ons zouden makkelijk in containers kunnen wonen, gezien de bouwkosten een haalbaar alternatief...maar dat men wegens gebrek aan klaslokalen nu meer en meer containers als leslokaal gaat gebruiken, zegt veel over de keuzes die wij toestaan om onze samenleving vorm te geven. Onze kinderen...vluchtelingen in eigen land ?

  ander nieuws :

  Meer samenlevings-alternatieven : hoe eigenaar worden van de electriciteit die U koopt :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/09/de-wind-moet-voor-iedereen-waaie 

  Buitenlands nieuws : Kirchizië, India, Thailand : http://filosofischverzet2.skynetblogs.be 

   

 • Hoe groter de producent, des te meer verwend.

  Niet alleen in veilingen hebben bijvoorbeeld de kleine boeren niets te zeggen. Ze moeten bijvoorbeeld dezelfde 150 euro ophoesten voor het recht (sic) hun oogst naar een bepaald land te mogen uitvoeren als de hele grote boeren. Ook in de hele grote bedrijven kunnen sommige topmensen zoveel als 200 arbeiders verdienen (bruttoloon). Zie de lijst van de 20 grootste Belgische bedrijven : (statistiek echo de la bourse)

  http://static0.lecho.be/i/00/93/dc

  Bijkomende info : http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/04/08/managers.html

  tip van de dag : laat ons toch pralines maken...

  op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 • Op zakenbezoek in Mensrechtenlanden.

  Bij ieder verslag van elk bezoek aan de Chinese of Congolese...overheden, krijg je zo van die tv-verslaggeving die eindigt met "...en ze hadden het ook over de mensenrechten" Ook als delegaties naar Congo geweest zijn hoor je dat.  Wat willen de Westerse leiders eigenlijk, een land met één partij dat een miljard mensen een stuk vooruitgebracht heeft, staat hun niet aan en een land met honderden partijen dat nog maar aan 't begin van zijn ontwikkeling staat, ook al niet.

  Heimwee naar de zuiver koloniale tijden misschien ?

  Was er kritiek op de mensenrechten toen China, Congo...

  nog door koloniale mogenheden bezet waren ?

  Wordt China een te grote concurrent in Afrika ?

  Voor het merendeel van de mensen verandert dat allemaal weinig, zij moeten overal veel te hard werken of mogen het niet omwille van hoe de waarde van de loonarbeid, de prijs van de grondstoffen...enz geregeld zijn.

 • Symboliek Ronde Vlaanderen uitslag

  Ronde van VL. Symbolisch bekeken:mooi was dat iemand uit een meertalig land waar men geen problemen maakt communautair gezien,dat die in Vlaanderen op het hoogste schavotje stond tussen een Vlaming (met Belgische driekleur)en een Waal,beide vrienden.Goed dat er geen Vlaams kampioenschap bestaat, een kampioen met gele ...trui én leeuw (symbool wereldse macht) in't peleton, dat zou geen sportief zicht zijn.

  octo

  http://www.skynet.be/nieuws-sport/sport/wielrennen/detail_het-gouden-engeltje-van-cancellara?id=646122&pagenb=1&show_comments=1#2271780 

 • Humoristische Satire van de bovenste plank !

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/04/03/column.html 

  Ik had het niet beter kunnen schrijven. Daarom dat ik anderen aan het woord laat.

 • Kabouter Wesley op bezoek bij Fairtrade.

  http://www.oww.be/homepage.html 

  tot de volgende post,

  indien U de inhoud van dit bloggebeuren van de laatste drie jaar, wenst te bespreken...de mail-knop werkt nog steeds...ook welkom voor de interpretatie van het dag na dag wereldgebeuren, vertrekkende van de verschillende soorten kritische internetbronnen die je op een aantal linken hier gaat vinden. Mensen met geen interesse in allerlei mogelijke zingeving van...gelieve zich tot andere bronnen te wenden.