• Vraag de wereldbewoners om hun mening.

  Dan zal blijken dat ze een heel ander programma dan de gangbare elitaire politiek voor de wereld willen :

  Reconversie militaire industrie

  Recht op degelijk inkomen en arbeid voor eenieder.

  Vergelijkbare lonen op wereldvlak.

  Ongedaan maken van speculatie op de beurs.

  Universeel systeem sociale zekerheid

  Rechtvaardig universeel belastingssysteem

  Overburocratische regelingen vereenvoudigen

  en vele eisen meer : U kan nu al stemmen :

  http://bloggen.be/conscience2008  en U afvragen hoe we een voor de politiek bindend referendum kunnen afdwingen.  Een offensieve aanpak naast de verdedigende initiatieven die van sociale organisties en enkele politieke bewegingen uitgaan. Zonder toekomstperspectief, riskeert  de wereld ter plaatste blijven te trappelen en zullen economische crisissen bepaalde decadente toestanden alleen maar verergeren.

 • De laatste Partij.

  Er was een tijd dat een koning alle partijen op zich was.

  Een netwerk van adelen bezat boeren als aandelen.

  Revoltes werden afgeslacht, plantrekkerij vervolgd.

  Ambacht werd meer en meer macht.

  Feodale heersers in vraag gesteld, verjaagd...

  met de steun van de onderste klassen...

  beklom de geld burgerij de troon en eenieder werd een 'burger', woord vandaag van echte betekenis ontdaan.

  Er was veelal een partij van ouwe adelijken en kerken terwille van de oude koek.

  Er waren de liberalen die steeds meer van de koek wilden. Het ene land tegen het andere op.

  De eerste socialisten vonden mekaar, stichten de eerste internationale en gingen weer een tijd uit mekaar...tot en met de vierde en men zoekt nog steeds éénmaking.

  Deze laatste soort partij, bleef zich voor de kar van de vorige spannen...verhinderde oorlogen niet, nam er aan deel, kwam niet tot een algemeen systeem om het samenleven te beheren van uit haar eigen visie op het speculatieve aan geld : papier en metaal. 

  Geld als recht of rechtvaardige verdienste, het blijft een moeilijk, ook subjectief gegeven.

  Veelal zagen de 'echten' met het hart op de tong toe hoe de hebzucht en waanzin van anderen hen meezoog.

  Gelukkig, de tijd draagt in zich dat hij voortdurend veranderd.

  Waar het écht veranderen kan ? We kiezen zelf ons programma en duiden dan per project de dirigenten aan...en niet andersom.   http://bloggen.be/conscience2008

  octo

  bijlage : uitgebreid verslag werkgroepen 'dag van het socialisme'

  http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-tv-initiatiefnemers-dag-van-het-socialisme-blikken-tevreden-terug.html?utm_source=pvda100326&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

 • Kinderverwaarlozing Indonesië,filmverhaaltje

  bron youtube : Chaim -kinderverwaarlozing Indonesië

  In 't Westen houdt men de mensen verdeeld...in armere landen houdt men de mensen ook vooral arm.  Zo draait de wereld al decenia...reflekties daarover, organisatie daarrond...te weinigen zijn er mee bezig. De democratie van de eigen buik en de eigen baan houdt de toekomst van massa's gevangen.

   

   

   

 • Congres wereldverbeteraars te Gent20/3/10

  100_2323

  filoview pictures : ...en wie weet komt er een dag dat mensen zelf over een programma kunnen stemmen, voor ze de daaraan gebonden dirigenten ervan per samenlevingsproject aanduiden kunnen.

  fotoverslag :

   http://www.dewereldmorgen.be/foto/2010/03/21/fotoreportage-dag-van-het-socialisme   

  Voor een verslag van de 'dag van het socialisme' in de Gentse 'Vooruit', volg de volgende dagen volgende link :

  http://www.dagvanhetsocialisme.be/  en een aantal andere links van, voor de gelegenheid verenigde linkse bewegingen en onafhankelijken.  Voor de kleine duizend aanwezigen was het een zeer zinnige , leerrijke, enthoesiasmerende ervaring.  Qua organisatie goed aangepakt...je was op voorhand ingeschreven voor één van de acht themagroepen en na het debat was er ruim de gelegenheid om in kleinere werkgroepen binnen een bepaald thema van gedachten te wisselen en standpunten naar voor te brengen, die dan daarna voor de themagroep als geheel gebracht en besproken werden.  Ook de kulturele en de humoristische noten, boekenaanbod,... waren van de partij om het geheel tot iets te maken waarvoor je er eigenlijk zelf moest bijzijn om er tenvolle van te genieten. Niemand en ondergetekende niet, heeft zich die 1ste dag van het socialisme beklaagd. Dorstigen en hongerigen naar geest en lichaam keerden tevreden huiswaarts.  Eventuele uitzonderingen gelieven zich te melden.

  Ook naar de toekomst toe werden er een aantal stappen gezet.

  octo 

   

   

   

 • België-Nederland 1-1. Nieuw in linkwereld.

  In Vlaanderen hebben we sinds onlangs 'de wereld morgen'

  http://www.dewereldmorgen.be/ 

   

  In Nederland ook een leuke link erbij gevonden :'voor de wereld van morgen'

  http://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 

   

  octo  / NB  wegens omstandigheden, U had het al enkele dagen gemerkt, voorlopig geen eigen artikels meer op FV1 (behalve misschien  één volgende week) (u heeft hier voorlopig keuze genoeg uit de meer dan 500 titels...), zoniet is er nog FV2 en de andere linken her en der... en als U het politieke te moede wordt is er nog 'dichter bij de ziel' en zijn linken

  I wish you all a pleasant and enriching stay !

   

   

   

 • Wereldwijde arbeidersstrijd doodgezwegen

  Opmerkelijk aan de grote media de dag van vandaag, is dat er weinig ingezoomd wordt op uitslagen van partijen die links van centrum-links staan. De 6% van de verenigde linkerzijde (voor het eerst in Frankrijk) bij de regionale verkiezingen...weinig van gezien...maar ja, we kregen en krijgen meer les over Napoleon dan over de Franse Commune uit de 19de eeuw. U zou verschieten hoeveel arbeidsstrijd er in de huidige wereld genegeerd wordt : http://www.labourstart.org/ 

 • Oliearbeiders massaal in staking in Kazachstan

  Gewoonlijk, telkens ik met iemand wed dat een bepaald nieuwsitem ons nationaal Vlaams journaal niet zal halen, win ik.  10.000 oliearbeiders in staking, dat mogen we niet weten vrees ik weer :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/03/17/kazak.html

   

 • Regionaal Actiecomité Vl-Brabant voor jobs !

  bron youtube-LBC gastauteur

  Het regionaal actiecomité of kortweg rac, Vlaams-Brabant hield afgelopen vrijdag een estafette tussen verschillende instellingen in de regio. Het rac bezocht rustoorden, ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen enz... ;

   

 • De tijd van het weerbare chanson.

   KLIK OP TWEE LINKEN HIERONDER si CA NE MARCHE PAS

  bron youtube : maatschapijkritische zangkunst . Jean Ferrat, lang geboycot omwille van zijn kritische songs, beroerde ook andere aspecten van de ziel via zijn noten en zorgvuldig gekozen woorden, zijn présence.

  Zelden worden er nog echte sociaal geëngageerde nieuwe nummers gepromoot.    In de filmkunst wordt een succesfilm zoals de laatste van Michael Moore, nu op dvd te koop, óók in Wal Mart-winkels in de US verkocht. ondanks de bewijslast tegen die keten die in die film zit, namellijk dat Wall Mart een fortuin verdiend op de hypotheek-fondsen bij het overlijden van zijn werknemers, ten koste van de nabestaanden.  Zo zeker is het establishemt de dag van vandaag, dat ze zich onaantastbaar wanen, hoog boven alle kritiek verheven en er dan nog aan verdienen ook.

  Ver lijkt de tijd soms van het nummer van 'Bots' "Wat zullen we drinken, zeven dagen lang...dan zullen we werken, voor ons belang..."

  octo 15/03/2010

  http://www.youtube.com/watch?v=qY-xtjJBP-8 

  http://www.youtube.com/watch?v=_mDBQ8DIwy4

  bijlage :

  Present Stage of the world-cd

  Niet uitgebrachte cd-compositie van Frank L., tekst octo (ik zal hem vragen of ik de door hem gecomponeerde muziek op de filosofisch verzet blog mag zetten…de zinnen zijn door hem gekozen uit een meer dan twintig pagina’s tellende analyse, over een aantal lessen die ik meen dat de geschiedenis ons geeft, en was oorspronkelijk bedoeld als info voor enkele politiek geïnteresseerde mensen in het buitenland, vandaar dat ie in ’t Engels geschreven is) Ik kreeg de door hem gemaakte  cd toegestuurd, de dag na een mislukt aantal stakingsdagen; wat een oppepper ! Prachtige eigentijdse muziek, die in onze schuiven blijven liggen is.

  *1.instrumentale intro

  *2.consciousness

  How can we learn to be more assertive (weerbaar) in a proletarian way ?

  By taking intrest in philosophy, politics and history.

  By studying our concrete living conditions, where we work and live.

  By realizing that the emotional and psychological problems we are all confronted with, are being agravated (verergerd) by the current (huidig) system of production.

  That ‘s what real ideology is all about

  It’s a kind of spiritual matter that has little to do with the classic ideology of religion…interpretated in a conservative way

  Human beings can get a lot of energy of being conscious of these things or they can make them sick

  *3. Lessons from History

  It is all so embarrasing (compromiterend, ambetant)

  *4. Present Stage of the World

  Ideology is a way to understand life

  Consciousness is born from practical experience

  Leading to theoretical thinking

  Politics is a matching example of this

  Sometimes illusions are necessary to get back On the road of realism

  The same laws that guide history can also be found in our own emotional, psychological and intellectual development.

  The present stage of the world

   has consequences on our global living conditions

  Our first task is to understand the process of evolution :

  The preservation (behoud) of the world

  *5. Back to life : instrumental

  *6.Dashboard

  Life, the real film

   

   

   

  To preserve your world today

  Educate yourselve and others

  Find your inner calm

  Resolve your relation problems in a human way

  Think before you speak

  And every fight against colleagues, family, friends and lovers, is energy that cannot be used against the real exploiters

  *7.Flatfields :instrumental

  *8. Public opion :instrumental

  Octo & Frank L. eind twintigste, begin 21ste eeuw

  VOOR WIE DE PRESENT STAGE OF THE WORLD IN CIJFERS EN TELLERS WIL VOLGEN  : 

  http://www.worldometers.info/  

 • Uitdagingen voor de sociaal-democratie

  bron youtube : massaal verzet van hen die het niet meer pikken dat ze moeten leven in functie van de luimen van de geldmarkten

  Leningen die moeten worden afbetaald.  Aan welk een intresten ! Door kleine boeren, door grote boeren, door werkenden, door bedrijven.  Miljardenwinsten van banken en grote bedrijven...telkens bijna altijd gevolgd door herstruktureringen en afdankingen.  Wetten die dergelijke gulzigheid op z'n minst proberen indammen ?  Het platteland  terug naar het grootgrondbezit in de eigenlijk meer en meer landbouwindustrie ?

  Het grootgrondbezit in de industrie zelf ...met de werkenden als welstands-slaven van minder en minder bedrijven. Ook van de tijd die we krijgen om iets te produceren zijn we de slaven.  En wie is er de eigenaar van onze tijd ?  Totale vervreemding van wat het leven eigenlijk zou kunnen zijn.

  Binnenkort is het 100 jaar geleden dat de sociaaldemocraten in Duitsland de oorlogskredieten voor de eerste wereldoorlog goedkeurden...14 op de 96 'verkozenen des volks' stemden tegen (waaronder Roza L. en Karl L.). Ook op de crisis van 1929 had de sociaaldemocratie geen antwoord, wat er toe leidde dat het grootkapitaal de voorkeur gaf aan het fascisme.  Binnenkort verkiezingen bij de Britten...ook hun sociaal democratie sleurde hen mee in de oorlog tegen ondermeer Irak...tegen betogingen en intern partijtumult in. 

  De bankwereld werd gered en men zou om de crisis niet te laten ontsporen niet raken aan de koopkracht, dat zou alles alleen maar erger maken.  Het heeft niet lang geduurd...wat de linkerzijde moet voorstellen komt aandraven met een aantal besparingen in de richting van wat men in Griekenland voorstelt (zie link). Verder nog wat maatregelen die jong en oud moeten verdelen, gepensioneerden die meer en meer mogen bijverdienen enz... .  Onze jeugd, en wij die vroeger jeugdig waren, worden al sinds de jaren zeventig geteisterd met nepjobs als oplossing voor de jeugdwerkloosheid, nepstatuten en naar de jaren negentig privatiseringsgolven en nooit geziene flexibiliteit en nepcontracten. 

  Al die problemen pakt men maar half aan...liberaal links surft mee op de golven van de populisten ,men verschuilt zich achter 'concurrentiepositie' in plaats van om te beginnen in heel Europa voor hetzelfde werk hetzelfde loon uit te betalen...geen wonder dat bijvoorbeeld zoveel Oosteuropese vrouwen alleen thuis zitten op hun gastarbeider te wachten.  Geleerde filosofen mekkeren over hoofddoekjes enz... . Hoog tijd dat men ophoudt met subsidies aan de autoindustrie in nood, maar deze bij faling in gemeenschapsbezit brengt.  Het pingpongspel rond Opel en de helemaal niet noodlijdende Carrefour-groep is meer dan een schande. Het zijn druppels die de beker op een dag zullen doen overlopen...afwachten wat daar dan uit voorkomt...in Nederland heet dat momenteel 'voddentaks'...verwant met de sterren op sommige winkels in het Duitsland van de jaren dertig vorig eeuw.

  octo 13/03/2010

  http://www.pvda.be/nieuws/artikel/duitsland-tot-griekenland-wij-geven-jullie-geld-geef-ons-dan-corfu.html?utm_source=pvda100310&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter 

   

   

   

   

 • Albert trekt carnavalskar Congolese contracten.

  bron youtube : Lalcko rapt midden beelden uit het dagelijkse Afrikaanse leven. Ook daar , midden veel optimisme " tu es né, ensuite tu deviens une esclave de l'argent en après tu meurt"

  Ik noem hem gewoon Albert, want ik heb het niet op koningen...ik kan ook niet zo maar 'vive la république' gaan roepen, want dat is gevaarlijk in dit land. Voor de jongsten onder U, of ouderen die zich nooit aan geschiedenis of politiek intereseerden...even 'Julien Lahaut' googelen.  Er wordt weer veel geblaat in de media rond het bezoek van onzen Albert aan Congo, naar aaleiding van het vijftigjarig bestaan.  Afgezien van het feit dat die Midden- Afrikaanse culturen al duizenden jaren bestaan, moet er dus weer wat worden gevierd en een aantal partijen zijn ertegen dat ons stamhoofd gaat en anderen dan weer niet en onder bepaalde voorwaarden.  Deze houding wordt in beide gevallen met mooie woorden uitgedrukt.  "Hij mag niet gaan" oppert een judocacoach, tevens ondernemer, parlementslid en voorzitter van de partij met zijn naam, want "er hangt bloed aan de handen van iedereen die hij daar gaat ontmoeten".  Als J.M.L.D.D. daarmee de voorgeschiedenis en het huidig bestuur van de Congolese elite bedoeld, die het reilen en zeilen ginder niet bijster onder controle heeft, dan mag Albert door de schuld van zijn voorouderen ook niet gaan en zal het podium wel leeg blijven.  Daarom was het beter dat er voor de viering op dat podium afgevaardigden van gewone boeren, kleine handelaars en arbeiders zouden zitten, die dan een aantal echte ontwikkelingshelpers van hier zouden doen overkomen (Oxfam, Rood Kruis, syndicaten met echte internationale werking enz... ).

  Tijd voor concrete aktie ter verbetering van levensomstandigheden, niet voor een spelletje 'wie is er de schuld van dit of dat', dat alleen moet dienen om de pionnen waarvan men zich in het Mobutu-tijdperk bediende en moderne versies daarvan nu, weer naar voor te schuiven. Dat koningsbezoek is gewoon een afleidingsmaneuver als een ander.  De meeste mensen hebben dat niet door, wat onze democratie in dezelfde onderontwikkeling houdt als de Congolese economie. Het is zoals bij de heisa rond de grote ontslagen, veel verontwaardiging, weinig alternatieven omdat de spelregels niet in vraag mogen worden gesteld. Dat de mensen die die ontslagen beslissen, persoonlijk geschat worden op 13,4 miljard in het ene, of 53,5 of 53 miljard euro in andere gevallen (lijst met top 100 rijkste kerels),is niet meer dan een voetnoot in de grote media. Wees er maar zeker van, de beslissing om al of niet een koning als handelsvertegenwoordiger te sturen, komt niet zo zeer van de politiek, maar moet je in die hoeken zoeken.  Om de 70 jaar smijt men eens met een paar schoenen vanuit een zaal aandeelhouders naar hun kop. Opgepakt wegens het in de armoede houden van volkeren, zijn ze nog niet en ze worden niet gezocht omdat ze het leven van vele jongeren en werklozen het aspect 'werk en nuttigheid' laten ontberen.

  Maar het zal veranderen, gisteren hoorde ik het nog eens uitleggen door twee intelligente mensen uit het parlement op één of ander geldkanaal op TV : langer werken en ongezien besparen...met de Griekse schatskist als boeman. Vroeger waren dat 'de Russen', daarna de 'terroristen'.  Genoeg doordenkers voor vandaag.

  octo 11/03/2010

 • Partijen Irak willen olie in privéhanden.

  CBS-filmpje -bron you tube -(sorry voor reclame in 't begin--)filmpje gaat over de vrouwen die deelnemen aan de Iraakse verkiezingen....hun vrouw zijn is onbeduidend tegenover wat de partijen waarbij ze zijn aangesloten willen : zelf, en niet de bevolking laten profiteren van de gigantische olierijkdom http://www.youtube.com/watch?v=cBAgCzKsJvY  

  Het nieuws over de verkiezingen in Irak passeert naar gewoonte zo een beetje tussen de soep en de patatten. Welk nieuws dient men op ? Wel, tussen de krankzinnige bommencampagne door, nu, na de verkiezingen wat euforische berichten over een overwinning voor de democratie dank zij de heldhaftige Irakezen die hun leven waagden door gaan te stemmen.  Voor wie mogen deze mensen stemmen...uitsluitend voor partijen met toplui die het bezit van de olierijkdom als persoonlijke verrijking zien door te onderhandelen over de voorwaarden van de uitbating van de olie met de buitenlandse olieconcerns. Het feit dat men 'hoera' roept om dat er dit keer meer op seculiere en minder op godsdienstige en nationalistische partijen zou gestemd zijn, betekent ook niet dat zoals bijvoorbeeld in Venezuela de bevolking meer van de oliekoek krijgt.  In Irak wedt men duidelijk op een zuiver kapitalististische versie van de economie, ondanks dat bijvoorbeeld de ledernijverheid nog een overheidsbedrijf is.

  In een land met 50% werklozen en tal van infrastructuurproblemen zijn er nog niet te veel werkersbewegingen voor de moment voor een recht op inkomen...de bevolking wordt in een angstpsychose gehouden. 15partijen werden door de kiescommissie geweigerd, alsook 500 van de 6000 kandidaten.

  Dan is er ook nog het Kurdisch nationalisme dat voor een flinke pak bijkomende heisa kan zorgen.  Reden 5% van de olierijkdom in de wereld zit in Iraaks Kurdistan en laat U niks anders wijsmaken.  Men gaat proberen van de gewone mens mee te sleuren achter de vlag van het nationalisme...afwachten hoe Turkije daar op zal reageren...een lichtbaken voor de Koerden in Turkije kan men daar best missen.

  meer op http://www.socialistworld.net/doc/4135 

  octo 09/03/10

  In memoriam : bij het overlijden van Jos Geudens  :

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

   

 • Schandalige uitspraken in Bild-zeitung & London

   bron youtube : De Groot(e) Boudewijn  Wanneer komen er andere tijden Boudewijn ? Het liedje krijgt al een zekere ouderdom. http://www.youtube.com/watch?v=MJ3MO2XcLUk

  schandalige uitspraken over Griekse schuldenlast :

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/04/dat-de-grieken-hun-eilanden-verkopen 

  SCHANDALIGE UITSPRAAK PREMIER BROWN :

  "irak", "rechtvaardige oorlog " !!!???? : 

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=21556&cHash=8912b3c3ac

  In tijden van armoede en welvaart, waarom blijven kiezers  idioten 'verkiezen' ?

   

   MICHAEL MOORE SCHRIJFT BRIEF AAN OBAMA MET DE VRAAG OM TE WORDEN OPGENOMEN IN DE REGERING :

  http://www.michaelmoore.com/words/mikes-letter/president-obama-replace-rahm-me-open-letter-michael-moore 

  OVER DE PERS / HAN SOETE / VOOR DE WERELD MORGEN //:

  zeker te lezen :

   http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/05/openbare-omroepen-afslanken-om-kranten-te-redden 

  over hoe het grote geld uw mening wil bepalen

   

   

 • Brief aan de Hollandse kiezers.

  LachenBRON YOUTUBE Hollandse verkiezingsmolen draait te snel...

  Even filosoferen over het verschijnsel 'gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Nederland. Meer dan 5000 partijen namen deel in bijna 400 gemeenten. Misschien een teken dat mensen op lokaal vlak toch meer autonoom denken dan op nationaal vlak. Vaak overvleugelen ze in kleinere gemeente de grote partijen.

  De meest zinnige uitspraak kwam van Jan Marynissen toen hij zich afvroeg of het niet tijd was dat de drie grootste 'linkse' partijen tegen de kamerverkiezingen in juni 2010 best rond 25 gemeenschappelijke voorstellen blok moesten kunnen vormen".  De helderheid zou het wel ten goede komen, bovendien gaan ook een deel mensen niet meer stemmen of stemmen dwaas foert of voor populisten omdat nooit duidelijk is voor welk programma men heeft gestemd, men weet namelijk niet wat er na onderhandelingen er van overblijft.

  Bij het bekijken van de hypertechnische verkiezingsuitslagen-show gisteren, dachten we even, allemaal goed en wel die levensgrote schermen die wegschuiven als je ze aanraakt, maar in feite brengt men nog altijd verslag uit over een ouwbollig systeem van verkiezingen.  Slechts 56% van de mensen gingen nog stemmen. Net zoals iedereen post krijgt, heeft iedereen bijna een internetaansluiting in  Nederland.  Het zou telematisch mogelijk zijn rechtstreeks de te volgen grote beleidsvoorstellen van een kandidaat goed te keuren én de functie daaraan verbonden alzo rechtstreeks te verkiezen. Elke partij en onafhankelijken zouden per project iemand mogen voorstellen. Per te begeven post zou men zich kandidaat kunnen stellen voor een ambt, waar men ervaring in heeft en waar er geen belangenvermenging optreedt.  Iemand uit de immobiliënsector mag zich bijvoorbeeld niet opgeven als kandidaat schepen-wethouder voor ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Voor sociale zaken zou je dan iemand van Groen Links kunnen kiezen, voor landbouw een onafhankelijke boer, voor begroting een hele goede en eerlijke partijloze boekhouder enz... .     Zou een beter systeem zijn dan partijen die gewoon willen scoren met neoliberale abstracties of tegen of voor godsdiensten, voor of tegen hoofdoeken, rokers, vrijzinnigen enz,enz...  . Iemand die voor de dieren wil opkomen zou dan kunnnen kandideren op de lijst van het project landbouw, of hij nu bij het CDA of de Christenunie is of nergens lid van.  Mensen van Oxfam zouden prima kandidaten zijn voor de post voor Ontwikkelingssamenwerking enz... Een deel van de kandidaten van VVD, D66, TON...zouden misschien prima plaatselijke vertegenwoordigers van de middenstand zijn.  Geert Wilders mag in Almere opkomen als kandidaat politiecommisaris, indien verkozen, wegens permanente afzetbaarheid zal er noodgedwongen al vlug een procedure tegen hem worden ingesteld door de andere kandidaten van het project.  Wegens opruiing bevolkingsgroepen bijvoorbeeld.

  Eigenlijk hebben de tegenstanders van de klassieke manier van stemmen gewonnen : 46% van hen bleven thuis en in twee gemeenten reageerde men zich via een proteststem af op iemand die het dragen van hoofddoekjes voor vrouwen wil taxeren en dat 'voddentaks' noemt. Gevaarlijk dat sommigen hem tot held maken. Onze grootmoeders droegen vroeger allemaal hoofdoekjes, hun dochters, kleindochters...als hen dat eens zint.  De meeste mensen hebben wel door dat het niet volstaat van met maatregelen tegen de crisis af te komen als je de macht van economische en industriële topspelers niet aan banden leggen wil door een strenge regelgeving of door ze bij faling in gemeenschapsbezit te brengen of door ontslagen te verbieden bij winstgevende bedrijven. Dit kan alleen in internationale context en daarom is er eerst een internationaal ingrijpen nodig. Een internationaal referendum over die zaken kan daar een goed middel toe zijn :  http://bloggen.be/consciensce2008

  octo 04/03/2010

 • Madammen en mijnheren met fortuintjes

  Knipogen Tong uitsteken Verrast

  Madammen en mijnheren met fortuintjes.

  Nee, zo geen van die fortuinen die men niet belast.

  Eerder bescheiden en niet weten wat er mee gedaan.

  Vaak te krenterig geweest, niet durven leven.

  Het niet durven uitgeven.

  Niet altijd zozeer uit slechte karakterigheid.

  Genetisch bepaald, gevolg van eeuwen tekort gekomen ?

  De zon niet voor een ander willen doen schijnen ?

  Hebzucht die niet weet dat ze ongelukkig maakt.

   

  Madammen en mijnheren met fortuintjes.

  "Op een dag," zei kabouter Wesley.

  Zelfs in de Aldi's kwam geen volk meer genoeg.

  Mensen sloegen nog meer aan ' t hamsteren en sparen.

  't Systeem ging stuk en wankelde.

  Er was geen voorschrift te verkrijgen  voor de kuur :

  c o n s u m e r e n .

  Toen kwam een nieuw toediening van zuurstof.

  De patient herleefde even.

  Niet alleen minister Dardenne,in dorpen, steden... 

  ook andere madammen en mijnheertjes

  ...wisten ze ineens dat ze op fortuintjes zaten...

  ...dat ze iets met hun geld moesten doen...

  ...ze gaven werk aan de doppers die ze kenden...

  ...verlaagden hun  huishuren en hielpen bekenden...

  ...'nemen alleen, kan niet blijven duren',

  wisten ze ineens

  ...geven, delen, solidariteit...al dat nieuwe...

  ...eindelijk waren ze pas echt aan 't feest...

  ...ieder voor zich en een ander voor zijn eigen...

  ...en allemaal zwijgen 'dat je zweet'...

  ...al dat geklaag dat niks nog 'avance is'...

  ...al dat afgegeef op een ander...

  ...de vruchten van verdeel en heers...

  ...het 'allemaal de boom in '...=

  ...wachten op een orkaan... ?

  OCTO 3/03/2010

 • Reizen om te leren op zijn best !

  100_2303

  Reizen om te leren, ook buiten het onderwijs om kan je leren en je vakantie gebruiken om zoveel mogelijk op te steken van de wereld buiten het hotel. Daartoe kwamen gisteren in Brugge honderden mensen op een zeer actieve en interactieve manier samen op de 25ste reismarkt in de Stadshalen (niet de beurshallen).

  Meer info op http://www.wegwijzer.be   De standen met de mensen die hun ervaring over een specifiek deel van de wereld met anderen wilden delen, hadden permanent gasten aan tafel. Of je nu te voet, per bus of hoe dan ook wou reizen, voor ieders goesting en vermogen waren er hints genoeg te krijgen. Proficiat ook aan diegenen die in de moderne zalen naast de prachtige hallen hun uitleg en beelden kwamen geven, wie weet hoeveel twijfelaars haalden ze niet over de brug. Opvallend veel jongeren ook, die vóór ze zich in het hels ritme van het leven na het diploma storten, eerst de wereld nu wel eens willen gaan exploreren en hun eerste spaarcenten daar afgewogen aan leren besteden. Een initiatief waarbij je voelt dat de wereld al een stuk ééngeworden is en nog meer éénworden kan...als de grote politiek hem niet naar de haaien helpt natuurlijk. Een unieke plaats voor uitwisselen van ideeën of je nu twee weken of een jaar de tijd hebt om er tussenuit te gaan, met of zonder kinderen. 

  Aan tips voor dingen om te doen ook geen gebrek. Hoe je via de spoorwegen voordelig in heel Europa reizen kan. Wat een Round the World Ticket is, of het goedkopere couchsurfing-reis-en verblijf model, het kwam allemaal aan bod. Verder mogelijkheden tot culturele uitwisseling of talencursussen-paketten in de land van de aan te leren taal zelf, uitwisselingsprogramma's voor jongeren, you name it ! Kris-kras of weloverwogen de wereld rond, niet te geloven hoeveel organisaties er mee bezig zijn.  Alleen voor velen spijtig dat we niet in een wereld leven waar money time is, maar wel in die van 'time' is money.

  octo 1/03/02