• Patatten schillen tegen chronometer

  S5000280

  Patatten schillen tegen chronometer.

  Om een idee te krijgen van het tijdsvak waarin we leven, kan je de volgende test doen.  Je kent dat misschien ook, dat rustige gevoel terwijl je manueel werk kan doen; in dit geval aardappelen schillen. Je verstand een beetje op een lager pitje gezet door de minieme concentratie en je gedachten die zo van de ene leuke gedachte naar het andere fantasierijke verband reizen.  Een soort inner monoloog of inner communicatie waarvan, net zoals bij een mop nadien weinig van overblijft om goed te kunnen verder te vertellen.  Werk als een soort tijdelijke rust en zorgeloosheid dus.  Maar nu komt het.  Doe de volgende test : begin, bij wijze van spelletje met te chronometreren hoeveel tijd je er over doet om een kleine, een dikkere en een hele dikke patat te schillen.  Einstein zou vaak verbaasd staan over de resultaten, want voor een gave dikkere patat heb je vaak minder tijd nodig dan voor een knoestig kleintje.  Maar daar gaat het in dit filosofisch experiment niet om.  Beeld je even in dat je voortaan van je vrouw of man elke dag per aardappel 20 seconden krijgt om een patat te schillen.  Probeer dat maar eens vijf minuten uit.  Om gek van te worden op de duur. 

  En dan zijn de meeste mensen verbaasd dat ze stress hebben.  Het merendeel van de productie en ook de distributiemethodes van de dag van vandaag, zijn gebaseerd op de hierboven geschetste, ingeburgerde gewoonte die de mens eigenlijk van zijn werk vervreemd.  Deze manier van doen impliceert ook een soort schuldgevoel…want als je niet zoveel handelingen per minuut, uur, dag…kunt doen, ben je niet waard dat je er dat of dat voor terugkrijgt.  Dit gegeven is door allerhande competitie en maximumwinst streven zó tot in het absurde als ideaal en normaal verheven, dat het haast niemand opvalt dat dit toch niet de bedoeling van het leven kan zijn.               Is dergelijke inkadering , mits wat solidariteit qua werkwilligheid, wel nodig om aan een voldoende productievolume te raken ?  Feit is dat met zo weinig mogelijk mensen produceren op de duur leidt tot heel veel mensen die werkloos aan de kant moeten blijven staan. 

  Indien er ergens in het universum een bewoonde planeet  moest bestaan waar men op basis van vrijwilligheid iedereen bij wijze van spreke op alle gebied op het gemak zijn eigen patatten laat schillen (zijn deel van het werk  op vrijwillige basis laten doen)…dan zouden die de aarde maar een gekkenhuis vinden.  Voorlopig zijn wij een soort die het fenomeen ‘geld’ nodig heeft om in beweging te komen.  De verhouding tussen bijen en stuifmeel is niet zo complex als de onze met geld.  De enige overeenkomst : we zitten er aan mekaar vaak door vast op de meest 'knollige' manieren.

  octo 27/02/10

  skynetblog tips van de dag

  categorie -religie : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

  -literatuur : http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

  -liefde-gevoelsleven : http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

 • CarreFOERT aktie van 't comité andere politiek

  Wijl we overdonderd blijven worden met mediaberichten over zogezegde onvriendelijke kassiersters, miljoenencadeaus van de overheid voor Carrefour (en via o.a. de notionele intresten, niet alleen voor Carrefour), ...alé, alles behalve de koopkracht van klanten en de hebzucht van sommige beleidsbepalende aandeelhouders...komen de reacties tegen zomaar een dagje klassiek staken op gang. Van links, zowel als van rechts. Deze laatste zal ik U besparen, U komt er al genoeg mee in aanraking :

  http://gb-campagne.blogspot.com/2010/02/oproep-aan-de-werknemers-van-carrefour.html 

 • Werknemers Carrefour, pak het anders aan !

  BRON DAYLY MOTION : de wereld van toen en die van nu. de klassieke recepten om de golf van ontslagen tegen te gaan, riskeren er ons weer korter bij te brengen

  Waarschijnlijk heeft men nog niet bekend gemaakt wie er de laan uit moet daar waar de vestiging open blijft.  Je kan bang afwachten of je er bij bent of niet en hopen op het laatste. Daar waar de vestiging dicht gaat kan je afwachten hoe de vakbonden zullen reageren. Betogingen, onderhandelingen over afdankcadeaus zullen de jobs niet behouden. Waarom de winkel niet van naam veranderen, een rekeningnummer openen en zelf een plaatselijke directeur aanstellen tot dat de politiek gedwongen wordt om de keten in gemeenschapsbezit te brengen, zonder schadeloosstelling. Dit is geen winkeldiefstal, de echte dieven zetten duizenden zonder werk en dwingen de overblijvenden om nog goedkoper te werken.

  De politieke partijen vinden het allemaal jammer, de rechterkant van de SPA bij monde van haar voorzitster lanceert een oproep zonder uitweg. De grote media hebben het over het falend management, het design van de winkels, de properheid, ja zelfs die oh zo dure werknemers...en willen doen geloven dat andere winkelketens nu wel gaan aanwerven. Allerlei spreekbuizen van het patronaat worden opgetrommeld om het zogezegde onvermijdbare van de sluitingen aan te tonen.  Superflexibel zijn en om de haverklap van werk veranderen, zijn ineens weer de wonderrecepten om meer banen te scheppen. In heel Europa pleiten sociaaldemocraten er voor om langer te werken en de Grieken staken en verbinden hun lot aan de waarde van het geld op de geldmarkten. Hun enige eis : 'diegenen die de crisis veroorzaakten, moeten betalen'. Daar kunnen we inkomen, maar dat is in de grote media geen debat waard. Als die vraag er dan toch gesteld wordt is het laconieke antwoord dat er niet genoeg multimiljonairs zijn om te taxeren. (Nochthans in België alleen al 88.000, een tax van 2% boven de 20 miljoen zou zo een 8 miljard opbrengen.) Alleen als werknemers van bedrijven die sluiten het op een andere manier gaan aanpakken dan hun vakbondstop voorstelt en de organisatie van hun strijd in eigen handen nemen én het eigendomsrecht in de praktijk in vraag stellen, zullen ze de grote media wél halen en kan er een echt debat ontstaan.

  Het lijkt er sterk op dat de grootkapitalisten in feite zelf meer en meer socialisme willen. Zonder staatsingrijpen zaten we nu zonder banken en leningen. De banken hadden moeten worden genationaliseerd. Jaren was het taboe om nog subsidies aan de industrie te geven...de automobielindustrie kreeg pakken overheidspoen, sluit bepaalde fabrieken en durft er nog te vragen.              In gemeenschapsbezit brengen zonder schadeloosstelling. Politiek gezien is daar niet eens een parlementaire meerderheid voor nodig. 'Volmachten' heette dat in de tijd van Wilfried Martens I tot XVIII zeker. Hoe krijg je dan een regering zo ver om echt voor de wereld van de arbeid en niet meer voor de wereld van het geld op te komen.  Het warenhuis, de autofabriek bezetten en zelf beheren en zo bijdragen aan de veruiming van het zelfbewustzijn van de werkersklasse.  Als je dan als winkel de zuivelindustrie kan verplichten van de boeren meer geld voor hun melk te geven, heb je die alvast aan je zijde. De regeerders van nu gebruiken hun macht niet om ten gunste van de gewone mens in te grijpen in de economie. Diezelfde regeerders durven geen referendum rond een aantal eisen van algemeen belang organiseren...politieke democratie via het internet (voor een voorbeeld,zie derde link rechts).     

  Economische democratie...laat die maar bij Opel en Carrefour en de bedrijven uit het lijstje van de volgende weken beginnen ! Daadwerkelijke solidariteit met niet getroffen warenhuizen en autofabrieken vragen, zal in onze egocentrische wereld voorlopig nog niet haalbaar zijn waarschijnlijk, men heeft ons daarvoor te zeer geconditioneerd.  Meer en meer werklozen en bijna-werklozen staan voor uitdagingen die de voorlopers van andere visies op een deel van het samenlevingsbeheer met zich kunnen brengen.

  octo 24/02/2010

  ietwat GELIJKAARDIGE VOORSTELLEN : http://gb-campagne.blogspot.com/2010/02/oproep-aan-de-werknemers-van-carrefour.html

   

   

   

 • Shame on the System !

  100_1044

   meer en meer klassen dreigen de rangen van het 'proletariaat' te vervoegen, boeren gaan failliet , winkeliers werden door de grote ketens al in het failliet gedreven, en nu drijft de ene keten de andere in het nauw, al maken ze nog enorme winsten...het stond al in een Manifest van 1864

   

  als dit zo doorgaat...blijft er maar één optie meer over voor grote sectoren als de bankwereld, de automobiel,de grondstoffen...het internationaal in gemeenschapsbezit brengen, de kleine boeren een loon betalen (maar ja, alleen voor de banken die hen tot op het bot uitzuigen bij wijze van spreken, was er geld) De top van de grote sectoren overschrijdt alle normen met te dreigen van nog eens duizenden jobs weg te 'sanereren' indien er niet op de lonen ingeleverd wordt...op termijn is wie een graf delft voor een ander zelf de peer...en dat men dan weer niet om 'reddend overheidsgeld' komt vragen...de laatsten(de werkende mensen) zullen dan uiteindelijk de eersten moeten worden en de grote sectoren zullen wel gemeenschapsbezit moeten worden...

  we kunnen niet blijven 'carrefouren'

  http://bloggen.be/conscience2008

 • Sleet op gangbare vormen democratie

  zie http://filosofischverzet2.skynetblogs.be 

  X aantal landen willen oh zo graag onze vorm van samenlevingsbeheer door middel van verkiezingen waarbij een aantal partijen het tegen mekaar opnemen en dan achteraf een politiek programma uitdokteren dat op de meeste punten ingaat tegen het algemeen belang. Niet dat men in het groeiende China in de meeste fabrieken of velden niet even hard moet werken als in het Westen of dat men in het, ten opzichtige van echt arme landen, vrij sociale Cuba, als kiezer, de commissaris voor Openbare Wegenwerken de laan kan uitsturen, indien die niet goed presteerde.  

  In alle landen waar men militair tussen komt om ‘onze’ bestuursvorm op te leggen, effent men het pad voor een aantal krijgsheren en andere nationalisten of zogezegd ‘religieuzen’ waar naar de  99,9% van de rest van de bevolking zich dan te schikken heeft.  In plaats van een cementfabriek… op te richten, bombardeerde men vandaag in Afghanistan nog maar eens per vergissing een aantal ‘burgers’. “Sorry”. “Verkeerd doelwit”. In Zuid-Amerika kregen progressiever Latino’s de laatste jaren de kans om de opbrengsten van de economie meer ten goed van de bevolking doen te komen.             De andere kant van de burgerlijke krachten loeren op het moment waar zij electoraal een percentje meer hebben om het roer weer richting verleden te sturen. Op sommige continenten is het verschil tussen links en rechts al duidelijker als op andere, maar globaal gezien zit de wereld gevangen binnen de oude grenzen. Met als cipiers ondermeer de bankwereld en de opleggers van budgetaire evenwichten die voorlopig niet eens de spelregels van de intresten op schulden kunnen of willen standaardiseren…wegens de grote winsten die er mee gemoeid zijn weer.   Men laat, ondanks de massabetogingen toch niet na om in de grote media doen uit te schijnen dat de Grieken bijvoorbeeld deemoedig de toekomstige bezuinigingen aanvaarden.                     De overschakeling van het vroegere Oostblok naar de burgerlijke democratie werd een succes voor ondermeer Russische multimiljonairs, voor de regeerders in Kazachstan enz… .  Niet voor de gediplomeerden uit vele landen die op honderden kilometers van huis werk moeten zoeken.  Is er iets nieuws uit Afrika te melden ?  Chinezen proberen op er op een niet militaire manier, geld te verdienen en ontwikkeling te brengen, maar ook de meeste regimes aldaar leven bij de gratie van diegenen die op topvlak aan de economische en politieke touwtjes trekken.

  Bij ‘ons’ in ’t Westen dan.  Walgelijk met welke thema’s conservatief rechts Amerika in de US afkomt om zich weer als redder van de natie op te werpen.  Niet slim van de regeerders aldaar om een aantal van de hardere republikeinse strekking van de partijen van het grootkapitaal in de regering op te nemen en niet echt met de heersende logica van het systeem van maximumwinsten en minimum bescherming te breken. Nog altijd heeft men niet door dat geld in oorlogen alleen winst oplevert voor een zeer beperkte groep. Met dat geld had iedere sukkelaar in Vietnam, Irak enz…al lang een huisje met stromend water kunnen zetten en maakte de Taliban geen enkele kans om populairder te worden.  De VS en GB-leiders veroorzaakten 95%  van de oorlogsellende met hun ‘weapons of mass destruction’-waan. In Nederland is men daar na jaren toch gevoeliger voor geworden; wat ook in de verkiezingsuitslagen zal blijken…als men zich er niet door moderne rechtse demagogen gaat laten vangen.

  België dan, met zijn bijna vijf dozijn ministers, staatssecretarissen… . Zijn drang om openbare gebouwen te verkopen en dan te gaan huren (iets waar geen meerderheid van de bevolking achter staat, totaal niet), zijn drang om maar te privatiseren en een onderneming als de spoorwegen in stukken te zagen als aanloop naar privatisering, waarvan is bewezen dat ze tot meer ongelukken leidt.  Ik hoop het nog mee te maken dat ik eens op een hele andere manier kan gaan stemmen voor een ander beleid op een aantal domeinen.  Telematisch gezien kan men de hele wereld op dezelfde dag naar de stembus roepen, de 1ste mei bijvoorbeeld.  Men zou de kiezers zelf over een aantal dingen hun mening kunnen vragen.  Ze zouden dan ja of nee kunnen zeggen tegen een aantal beleidsopties in het algemeen belang voor een echte vooruitgang op wereldvlak. In een tweede ronde zouden ze dan per projekt (ministeriëel departement) zelf hun beleidsverantwoordelijke dirigenten kunnen aanduiden.  Zo zou de wereld uiteindelijk op basis van andere beleidskeuzes (gelijk loon voor hetzelfde werk wereldwijd, rechtvaardig belastingsstelsel,…) voor de eerste keer een wereldregering kunnen hebben, in het teken van echte samenwerking i.p.v. competitie tot der dood, op kleine en grote schaal.

  Dan zou  het ook niet meer kunnen dat mensen met allerlei andere beroepservaringen zo maar minister of manager van de spoorwegen zouden worden.  De beste stuurlui worden immers aan wal gehouden door het systeem van partijen die enkele van hun topmensen op jobs droppen, waar ze totaal geen beroepservaring mee hebben. Om je verkiesbaar te stellen, zou je dan moeten bewijzen ervaring te hebben op een bepaald project. Dan zou het ook gedaan zijn met al die Vlaamse rechtse partijen die mekaar de titel van het liberaalst of het nationalistisch te zijn bestrijden, maar dan zou men in zijn eigen project moeten laten zien wat men waard is als men aan politiek wil doen. http://bloggen.be/conscience2008   octo 22/02/2010

 • Diefstallen, ondermeer bij Indymedia.

  kos2008 247

  filoview pictures : wereld zit zo mooi in mekaar, maar mens en samenleving, die doen heel raar

  Ligt het eigenlijk in de lijn van de ene of andere politieke complotbedoening om extreem rechts aan de macht te helpen, die overvallen waar men de daders zo maar binnen een paar dagen naar huis laat wandelen ? Een kennis betrapte gisteren een dief met een mes aan zijn huis en wist hem na een verwonding te overmeesteren terwijl zijn vrouw de politie belde.      Hij hield de dader zolang tot de politie er aankwam in bedwang. Beiden mee naar de hoofdzetel van de politie in de regio. De man met het mes was eerder weer buiten het gebouw dan het slachtoffer ??? Hebben ze daar geen cellen ?  Vele militaire kazernes staan leeg en komen leeg te staan, militairen moeten tot meer dan 100 km pendelen binnenkort. Vlaanderen vervoert gevangenen naar Nederland. Moeten we er een tekeningetje bij maken ? Gebruik toch de mensen en middelen die je ter plaatste hebt, niet ?  De lijst met problemen lijkt langer te worden, de oplossingen moet men niet altijd te ver zoeken.  Dat geldt voor treinen die door rood licht rijden, voor justitie, voor een politieman die daklozen terroriseert én les geeft aan de politieschool (in agressie-beheersing nota bene), zowel als voor de afscheidsmiljoenen van spoorbazen als voor de niet aflatende berichten over afdankingen : structureel of gewoon met gezond verstand, maar niet dat van LDD, ingrijpen. NB. En dan die kind-boeven : misschien een waarschuwing op het scherm (best zo groot als het scherm) 'geweldfilms kunnen je geestelijke gezondheid schaden', verbieden computerspelletjes met geweld misschien ?...

  http://bloggen.be/conscience2008 en andere linken op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  O P R O E P

  Opmerkelijk feit in de reeks diefstallen van deze week :

  http://www.onsnieuws.be/ (het nieuwe Indymedia)

  Voor € 10.000 aan apparatuur gestolen bij onsnieuws.be , de nieuwe versie van Indymedia

  Gisteren nacht hebben we bezoek gehad. Zowel in onze lokalen als in die van onze huisgenoten is er ingebroken. Bij ons zijn er twee computers voor de videomontage, drie fototoestellen, twee laptops,... gestolen. Alles samen toch 10.000 euro waard.

  Alle deuren werden opengebroken, elke kast die op slot kan, werd geforceerd. Dat de schade beperkt bleef hebben we te danken aan een vooroorlogse brandkast waarin we videocamera's en dergelijke bewaren.

  Op minder dan twee weken van de lancering van ons nieuw mediaproject komt deze diefstal wel zeer ongelegen.

  We zaten op schema met onze inkomsten, met materiaal, ... maar nu hebben we dus € 10.000 meer nodig dan voorzien.

  We zijn dus zeer dringend op zoek naar € 10.000 om de gestolen laptops, montage-computers en fototoestellen te vervangen.

  Elke euro is dus meer dan welkom: 001-4736697-69


 • Geen strijd,geen veiligheid.Treinrampen Japan

  bron youtube : Verbazingwekkend strijdbaar Filmpje over de strijd van Japanse spoorwegwerknemers voor de veiligheid en tegen de privatisering bij de spoorwegen.  Internationale studies bewezen reeds lang dat privatisering van spoorwegen méér ongelukken met zich meebrengt. In Engeland tot 300%meer. Ook in een overheidsbedrijf mag het managment niet meer aarzelen om een ATS(automatic train stop system) in te voeren. De Japanners weten er ook alles van en de werknemers van de Japanese spoorwegen waren de laksheid en intimidatie en winsthonger van het managment beu en gingen in actie.  

  http://www.youtube.com/watch?v=85iSIhV8SNk 

   

   

 • De vierde dimensie via humorist en wiskundige

  Heeft U soms een hekel gehad aan wiskunde op school en heb je het gevoel dat je daardoor toch iets hebt gemist. Waar past wiskunde in het zoeken naar de zin van het bestaan ?  Alan Davies de humorist en Marcus Du Sautoy brengen het op een grappige manier. Op sommige momenten is er wel een beetje concentratie vereist.

  http://topdocumentaryfilms.com/alan-marcus-go-forth-multiply/

 • Schaf de pensioenen af. Werken tot in het graf.

  100_0518

  Er dwalen spoken door de wereld.

  Voorstellen, wetten, plannen.

  Werken tot net vóór de zerken.

  Gelanceerd door hen met dikke appels voor de dorst.

  Voor hen zal het wezen worst.

  Ook de pharmawereld heeft dat graag.

  Hoe vroeger kapotter, uitgeteld,

  hoe meer 't geldgewin versneld.

  Langer gezond, minder slikken,

  valt er minder te pikken.

  Spijtig voor banken hun prépensioengedoe.

  Hoe langer we leven, hoe meer zij ons moe,zei ons moe.

  Door eeuwen heen werden ons vele leugens verteld.

  De laatste decenia is dat ritme enorm verteld.

  In den beginne was 't simpel, slaven,erven of sterven.

  Miljoenen hebben enorm veel moeten derven.

  Toen er eindelijk voor een deel welvaart kwam,

  leek het hek helemaal van de dam.

  De achterblijvers door systemen tot sukkelaars verklaard

  Fortuinen vergaard,vrede,ontwikkeling niet van die aard.

  De nieuwe credo's : sneller, flexibeler, langer,winstvol...

  dus geef maar steeds meer petrol !

  Winstvol. Winstvoller. Winstvolst. Wat een lol !

 • De sociale functie van FaceBook.

  Voorbeeld van Positief gebruik van het internet. 

  Morgen

  • Time out goes live

 • Kookkunst en Kookkitsch.

  100_1424

  Je kan geen tv meer opzetten of er is wel ergens een kookprogramma. Helemaal ok natuurlijk, ware het niet dat ook deze vorm van menselijke activiteit veelal is aangetast door een soort snobistisch-commerciële tijdsmicrobe met als onmisbare ingredienten 'stress', 'snelheid','perfectie','hoge kostprijs','het element sterrenallures', 'ongenaakbare competitiegeest'... .       In vele programma's worden de koks tegen mekaar uitgespeeld, opgejaagd en men is eerst tevreden als iemand er onder doorgaat en er tranen vloeien...dat is dan pas de 'max'. Winnaars van programma's worden in 'de boekskes' opgevolgd naar een mogelijk falen van hun carrières.  Geef mij dan maar de dagelijkse amateur-kok en kokkin, die in liefde eten klaarmaakt voor familieleden of vrienden, en de gewone mensen in de horeca die niet in beeld komen. Laat die kookgoeroes maar van het scherm, die kookbonzen dan,die mensen vernederen omdat er een kriekske in hun aperitief ligt of omdat ze geen kokschool gevolgd hebben of de kleur groen in hun restaurant hebben gebruikt.  Alle mensen die aan dergelijke programma's willen meedoen, zouden zich daarover eens moeten bezinnen voor ze met zich afjakkeren ten gunste van de kijkcijfers of hun eigen omzet beginnen. Het is met alles hetzelfde in deze maatschappij.

  Diegenen die zich het meeste afjakkeren zijn dé helden. Ook op andere gebieden. Pak je zelf je fiets om in het veld te rijden of voetbal je bij de plaatselijke voetbalploeg, dat lijkt vele malen minder belangrijk dan de vedettencultus die rechtsstreeks met de reclamewereld verbonden is. Best leuk voor mensen die niet meer uit hun zetel kunnen natuurlijk en bedankt daarvoor beste sportmensen.
  Onbegrijpelijk hoe men dergelijke kookprogramma's ook in het ondervoede deel van de wereld durft uitzenden.

  De weg van homo sapiens naar homo humanisticus is nog heel lang.  Als moet aan criteria voldoen die de mens verder en verder van zijn arbeid vervreemden.

  octo 12/02/2010

  op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be vandaag :

  Doel-kunstenaarsdorp in actie . Hoorzitting in Parlement...en weer een nieuw Doel-lied.

 • Hé hallo, hoe is't ? Wereldreisverslag.

  Afbeelding 095

  Hé, hallo, hoe is’t ? Wereldreisverslag.

  ’t Schijnt dat Afghanistan eigenlijk een vruchtbaar land is.

  Dat de oorlogen en papaverteelt op veel plaatsen honger veroorzaakt.

  Dat de Taliban daarvan de vruchten plukt.

  Dat vrouwen ginder in burka lopen uit angst om de toekomst.

  ’t Schijnt dat de Palestijnen nog veelal in kampen wonen.

  Dat VN-resoluties om hun land voor een stuk terug te geven dode letter blijven.

  Dat hun politieke vertegenwoordigers geen overeenstemming vinden.

  Dat zionisten in Israël nog teveel de agenda in Israel bepalen.

  ’t Schijnt dat Iran het meeste controle op zijn nucleaire aktiviteiten toeliet.

  Dat Syrië water bij zijn wijn wil doen en alleen Europa de uitgestoken hand ziet.

  En hoe zou het zijn met…

  Albanië : reisadvies gunstig rond grootsteden, Kosovo criminaliteit en mijnen.

  Algerije : strijd tussen verdraagzaamheid en fundamentalisme op olierijkdom.

  Angola : investeerd nu ook z’n oliedollars in ex-kolonisator Portugal.

  Argentinië : hersteld van crash van 2001 en verwacht toch een nieuwe crash.

  Kaukasus-landen : ekonomische initiatieven nemen, nationalisme afzweren aub

  Bangladesh : vraag  oliestaten en oorlogsstokers om geld om dijken te bouwen

  Belize : minder en minder aanvallen van kriminele bendes

  Benin : veiligheid en gezondheid zoals bij ons in de 19de eeuw

  Bhutan: arm land met koning zonder inspraak bevolking, leert over democratie

  Zuid-Amerika : problemen met rechts Columbië en rechts in Bolivië

  Oost-Europa : er af en toe eens heen om met de voor-en achteruitgang te zien

  Congo : wie het meest de legertjes bewapent haalt de meeste grondstoffen in

  Botswana : groeiende economie bant armoede niet uit

  Egypte : hoe lang kan men de stijging van de voedselprijzen nog verdragen ?

  Cambodja : meerderheid bevolking werkt op land waar nog vele mijnen liggen.

  Ethiopië : 13 miljoen mensen zijn er afhankelijk van voedselhulp

  Madagascar : je hoort er weinig van, maar :70% onder armoedegrens

  Filipijnen :30% overheidsbuget naar afbetaling buitenlandse leningen

  Indonesië: nood aan heel veel Multatuli’s.

  Ghana : gunstige ontwikkelingen …dan toch mogelijk ?

  Mozambique : uitbreidende protesten naar aanleiding voedselcrisis

  Gambia : verarmt na spectaculaire muntappreciatie

  Laos : wil 50% vd bevolking zonder elektriek zonne-en windenergie geven

  Zuid-Afrika : welke vleugel van de ANC wil armoede echt wegwerken ?

  Kameroen: wil voedselsoevereniteit en geen Europese liberaliseringsplannen

  Tsjaad, Darfur : olie en toch armoede

  Kenia : modernste economie Oost-Afrika, toch crisis en armoede

  Senegal : de ‘trek-uw-plan’-ekonomie

  Marokko : in de richting van privatisering overheidsbedrijven geduwd

  België : vreedzame stammen ontdekt in Oostkantons

  enz enz, FVz heeft nog niet in alle landen correspondenten

  Octo

  op FV2 vandaag 'hoe Obama een zetel verloor'

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 • Opmerkelijke feiten.

  100_2282

  filoview pictures : ze lieten het leven omstreeks de aardbeving in Haïti, bleven onder het winterijs van 2009-2010 goed bewaard tot het ijs begon te smelten, ze hebben omwille van onze band bij leven, nog een gedicht van mij tegoed. 't Is al af in 't klad en het gaat over hun kunsten en over de ongenaakbaarheid van deze door stoffelijkheid en ogenschijnlijke vergankelijkheid geregeerde wereld. Zijn ze in paniek aan het ijs blijven plakken ? In twaalf jaar nooit voorgehad.

  -In Groot Britanië zoeken 2 miljoen mensen een woonst en 1 miljoen huizen zouden er leeg staanIn bepaalde dure wijken is het zelfs zo erg dat een miljonair er Robin Hood speelt en zelf huizen kraakt voor anderen. De man, Mark Guard, speelt tevens taxinner, want veel eigenaars zetten de huizen op namen van firma's die als dekmantel dienen..

  -Duizenden werklozen vinden niet de weg naar organisaties andere dan die, partijen of een vleugel van een partij bijvoorbeeld, die wél structuurveranderingen en verdergaande oplossingen voor hun probleem hebben. Hun probleem is niet alleen dat ze werkloos zijn, maar ook hoe ze over hun probleem denken en alles valt onder de huidige maatschappelijke krachtsverhoudingen niet met vrijwilligerswerk op te lossen.

  -En, om vlug af te ronden, want de computer lijkt er genoeg van te hebben, misschien nog dit : het belang van zich te informeren en organiseren rond wat er zich op materiëel (economisch-politiek) vlak in de wereld afspeelt, is er daar al onderzoek naar gedaan of het in de lift zit of niet ? En waaraan ligt dat dan buiten het feit dat bepaalde media meesurfen op de golven van onverschilligheid en het huidige democratische systeem er door gegijzeld wordt ? In het land der blinden... hebben de eenogen het voor het zeggen...ook omdat het zieleleven, de minder stoffelijke kant van het bestaan, onderhevig is aan tal van andere objectieve en subjectieve factoren.

  oc

 • Wie is er eigenlijk niet goed wijs ?

  100_2289

  filoview pictures : er is ook  nog heel veel goed nieuws te melden in de wereld,het niet zozeer uitleggen , maar ook iets doen, ben dan ook blijer soms dat dit in mijn bus valt dan de krant. PS er is hier links vanonder bij de linken ook een link naar Oxfam.

  Wie is er eigenlijk niet goed wijs ?

  Sommige oud eerste ministers, daar moet je het van hebben. De ene staat aan het hoofd van een bank die ‘weer normaal kan worden’ nadat ‘Europa’ ‘ingegrepen heeft’.  Wat had een bank die groot is geworden op de bijdragen van christelijke vakbondsleden van doen met al die buitenlandse markten willen op te gaan ? De andere vond het een prima idee om staatsgebouwen te verkopen en dan gewoon te huren, wat al meer gekost heeft dan ze opbrachten, zo begint men zich in de krant af te vragen. En de aller strafste hield uiterst rechts meer dan een hand boven het hoofd en wie weet, liet hij zich zelve kidnappen ?

  Ook dit is een land waarin veel onzinnigs mogelijk is. Kroon op het werk is de ontknoping van wie en wat er nu eigenlijk achter de bende van Nijvel zat. De thesis dat er bepaalde mensen moesten uit de weg moesten geruimd worden en anderen beschermd voor hun daden en dingen die het daglicht niet mochten zien, lijkt volgens een artikel in De Morgen van gisteren zaterdag, veld te winnen.  Geen scenarioschrijfer die zulk een rottige intriges en beschermpraktijken kan bedenken. Daar durf je op de duur niet meer bij nadenken dat dat mogelijk zou kunnen zijn.  Je zal maar familielid van de onschuldige slachtoffers onder die 28 vermoorde mensen moeten zijn…dat moet eerst vele malen erger zijn.  Politie en rechtbanken, ze zijn natuurlijk nodig, maar hoe controleert men eigenlijk de eigen rangen ??

  Dan nog goed voor mijn gezondheid dat ik de reportage over het innen van belastingen gemist heb waarschijnlijk. Trouwens, in de VS is men boos omdat ze van de Europese commissie de bankgegevens van 500 miljoen Europeanen niet mag inkijken. Dat is toch ook niet meer normaal. Op de duur is men gek als men zomaar volgzaam is, zonder enig kritisch bewustzijn…maar als je protesteert lijk je wel abnormaal of niet positief genoeg ingesteld.  Ooit schreef ik een stuk ‘heeft de kiezer altijd gelijk’…hij lapt het zijn eigen voor een groot stuk toch maar weer altijd. Ook weer in de VS bijvoorbeeld…het zijn de beelden die tellen voor de opinievorming, niet de uitleg : 1000republikeinen bijneen rond Sarah Palin die eigenlijk een generaal als president stond te eisen, gejuich…de miljardairs leven weer op hoop, zeker als B.O. zich niet herpakt.  Heel dat systeem ginder heeft gewoon aan één stem genoeg om een minimale gezondheidsregeling tegen te houden…maar ten oorlog trekken, daar is één gek aan het hoofd van een land voldoende voor. PS De auteursrechten op het lijfboek van de goeroe van de nazis en men is oh zo bang van gewoonweg te verbieden van dat nog uit te geven.  De man die Groot Britannië de oorlog introk probeerde een onderzoek naar een zaak voor miljoenen smeergeld te blokkeren, maar…ja,toch, positief nieuws…hij ving bot. Niet te geloven maar weer.

  Op economisch gebied is het  stukje theater van het moment een stuk dat op vele beurzen wereldwijd gespeeld wordt. Door de enkele procenten meer of minder staatschuld van het ene land tegenover het andere, zijn de beleggers, zo legt men uit, het noorden en het ‘vertrouwen’ in een de voorbije maanden zachtjes aangekondigde heropleving kwijt. Ze durven niet beleggen en investeren omdat overheden ofwel hogere belastingen moeten heffen of aan de lonen knabbelen van het overheidspersoneel bijvoorbeeld en de grote geldheren vrezen daarom een vermindering van de consumptie, stel je voor. Enig voordeel voor hen, is dat ze tot 7% (in Griekenland bijvoorbeeld) verdienen op de schulden van de Griekse staat. Hoe meer schuld een staat heeft, hoe meer rente er te verdienen valt…zo zie je maar dat, hoe men het ook draait of keert er altijd wel wat op ellende van anderen te verdienen valt. Het kwijtschelden van de schulden van Haïti door de heren van de G zoveel in Davoz…dank U aardbeving, dank U heren.

  Gelukkig zijn er nog theatermakers en buurtwerkers die nog blijven geloven in de leefbaarheid van grootsteden waar er duidelijke verschillen zijn in het risico om zo dom te zijn van het rechte pad te verlaten naarmate je onder een bepaald inkomen zit.   Gelukkig zijn er nog journalisten die naar Oost-Congo, Afghanistan, Soedan…en zo verder gaan om objectief proberen rapporteren maar er niet in slagen van een breed publiek te bereiken.  Die de meeste centen hebben, roepen het hardst, nu ook in de mediawereld, vooral in de VS, waar de vooruitstrevende media ook daar tegen persmagnaten moeten optornen. Is er ook een uitgave van de Morgen met alleen nieuws over Raymond vh Groenewoud, Willem Vermandere of een aantal geëngageerde romanschrijvers…want niet wij, de lezers, zijn gek; we kunnen het wel worden als we beginnen geloven dat dit een normale wereld is waar niks meer aan verbetert kan worden… .  Alsof men je in een gekkenhuis zou opsluiten en de sleutel wegwerpen zou. Keep the Faith alive !

  Octo 8/02/2010

  tip : http://www.facebook.com/group.php?gid=316159242007&v=info 

 • Een vliegtuig en een dak en Iran en Irak

  bron youtube e.a.

  Nee, ik vroeg me gisteren niet af of FVerzet niet, net als een deel van de media voor het spectaculaire moest gaan kiezen. Vandaar, dacht U misschien, het filmpje van de Boeiing of zo die een man zijn dak er bijna afvliegt als enige inhoud van mijn post. Een technisch probleem belette me van het volgende er bij te zetten :  “een oorlog beginnen omdat er een vliegtuig in je woning of in een toren knalt, om welke redenen dan ook, is altijd oerdom…een ander soort diplomatie had dit al lang opgelost”…en dit als inleiding op de volgende filmdocumentaire of Iran, indien U er zin en tijd voor hebt natuurlijk…want men komt weer af met het vermeende bezit (?)van kernwapens als argument voor een economische boycot dit keer.

  http://topdocumentaryfilms.com/iran-is-not-the-problem/ 

   

   

 • Hoe boterhammen verdienen vandaag ?

  P1080095

  filoview pictures : 'wie schrijft die blijft', zegt men, al lang niet meer voldoende voor een baan in de journalistiek, de eigenaar van de krant vindt niet alles even plezant, zullen we maar simpel zeggen...men brengt ons bepaalde feiten, vergroot zaken onnodig uit en brengt nog al eens te veel wat de geldschieters, de staatstop en de oversten van de bedrijfswereld ook graag lezen...de toekomst is aan filosofisch verzet en zijn onklopbare concurrentiepositie...gratis schrijven !      Nog een kwestie van tijd voor aleer we de voltallige 'concurrentie' overnemen...of toch niet, die moeten daar een ruilwaarde in papier of bankdigits voor terrughebben.

  hoe boterhammen verdienen vandaag ?

  Je had misschien gedacht van bij GlaxoSmithKline te gaan werken.  Think again, ze schrappen 4000 jobs op 99.000 werknemers. Hun winst is met 12% gestegen tot 10,3 miljard euro op een totale waarde van 33 miljard euro. Het bedrijf kreeg bakken vol geld in het kader van de Mexicaanse griepepidemie…U haalde misschien een spuitje ?

  Kan je misschien blijven werken bij het Turkse staatsbedrijf Tekel dat men wil privatiseren ?             De vakbondsleider aldaar probeerde een algemene solidariteitsstaking in Turkije nog tegen te houden, maar vandaag was het zover en miljoenen Turken legden het werk neer uit solidariteit. Benieuwd of het vanavond een item in één van onze nationale journaals zal zijn.       Die kans is klein indien men voor de zoveelste keer een rondje bekvechten tussen politiek, justitie en politie organiseert en het scheppen van werkgelegenheid bijna volledig in handen laat van de multinationale bende van de afdankers en andere criminele straatbenden. 

  De CEO-sukkelaars en hun eeuwige concurrentiepositie, waar ze zoveel kunnen aan verdienen als er weer enkele andere bedrijven de boeken toe toen; en hun aandeelhouders zich verder verrijken op het werk van steeds minder werknemers. De crisis van de jaren dertig verergerde toen arbeid goedkoper werd. Tijd voor internationale afspraken ten voordele van de werknemers (zie eerste link FV) ...vergeet het maar !?Men doet rustig verder met geld verdienen met zeepbellen, herstructureringen, enz…op de tonen van  het liedje ‘pak me dan…als je kan’, vadertje Staat).     De politiek heeft niks aan de hoge heren te zeggen en niet alleen in België krijgen ze lucratieve bijverdiensten aangeboden in de industrie of de bankwereld. Wacht men echt op meer criminaliteit en meer sociaal verzet om de top van de piramides in beweging te krijgen of te vervangen ?  Op verkiezingen misschien…met een kiezerspubliek dat grotendeels geen onderscheid meer ziet in het klassieke aanbod van partijen, maar ze nauwelijks afvalt in landen zoals het onze.

  Je kan nog altijd emigreren naar Griekenland, waar 1 op vier jongeren zonder baan zit, een feit dat alleen uitgebreider in het nieuws zal komen als zich weer een spoor van vernieling door Griekse  steden zal trekken. Daar is onze media sterk in. Eerst moeten er sensationele dingen of rampen gebeuren voordat er degelijk aandacht voor komt. Vraag het maar aan Jef Lambrecht of las U misschien zijn afscheidsspeech van de VRT in de Morgen op zaterdag ?

  Een ‘kleine’ partij met ongeveer 3400 leden, zoveel leden als Groen!...en meer vakbondsafgevaardigden dan om het even welke partij, lanceerde vandaag een petitie voor een verbod op afdankingen bij winstgevende bedrijven  (http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-start-petitie-om-werkgelegenheid-te-beschermen.html ) Samen met SPA-durvers  en andere kleinere partijen, groepen en individuen organiseren ze op 20maart een dag van het socialisme.  http://www.dagvanhetsocialisme.be/  waar men een duizendtal mensen verwacht…misschien goed voor een minuut zendtijd als de koning of de paus niet uitglijden in hun bad of er een manager van het jaar die twee van zijn vestingen sloot niet als een voorbeeldfunctie moet worden opgevoerd.

  Octo 4/02/2010

  http://www.organizedrage.com/2010/02/general-strike-is-set-to-cripple-turkey.html  algemene solidariteitsstaking met een anderbedrijf in Turkije, dat moet van de tijd van toen mijn grootvader mijn leeftijd had, geleden zijn in België.

 • 50 jaar Congo, de VRT versus de Werktitel

  bron youtube : muzikaal nummer rond Lumumba.

   

  De hoogste tijd om eens één van de weinige Congo-experten aan het woord te laten naar aanleiding van 50 jaar Congo. De berichtgeving over Congo was sinds zijn ontdekking veelal heel tendensieus. De meeste interpretaties dienden en dienen gewoon de belangen van de dominantste economische spelers en hun handlangers.

  Ludo De Witte, auteur van ondermeer 'de moord op Lumumba' over de VRT en 50 jaar Congo :

  http://www.werktitel.be/2010/02/de-koloniale-sehnsucht-van-peter-verlinden/ 

  meer van 'de werktitel' op http://werktitel.be  , ook bereikbaar via één van de linken op FV1 en FV2

  octo 3/02/10

   

 • fotointermezzo : in de hemel op aarde

  ATT000972222

  geen filoview picture vandaag,deze met dank aan piloot,fotograaf en de tipster

  Ergens op de wereld wonen er mensen in woningen in bomen, ze klauteren er naar omhoog via ladders, in feite boomstammen met inkervingen om je voeten op te zetten en daar hangen ze dan een liaan naast. Als je bijvoorbeeld nog een week te leven had, in welke 'hemel' korter bij de wolken zou je dan gaan zitten om je af te vragen wat je hier als mens kwam doen ? Geef mij die boomhut dan maar, je zal er korter bij je eigen geraken dan in al die zakencentra die nu ook al van de 'hemel' lijken bezit genomen te hebben en misschien aan 't uitrekenen zijn hoeveel ze met de grond onder die bomen kunnen verdienen.

  octo 02/02/10

 • VDAB, laaggeschoolden geen kanonnenvoer !

  bron youtube, filmpje over positievere werking van VDAB

  VDAB verplicht laaggeschoolden na een paar maand werkloosheid eens even langs te komen om samen met lotgenoten eens te luisteren naar wat het leger voor hen in petto heeft. Na een paar uur uiteenzetting is de verleiding voor sommigen groot van in te gaan op de scholing, woonstmogelijkheden en de vier maand inzet in het buitenland er maar bij te nemen voor de vette(?)bruto gevarenpremie die er aan vast hangt. Onbeslisten kunnen de volgende dagen nog bellen naar het groene nummer van DEF(staat voor defensie), maar ik hoor daar vooral DEATH in,klinkt ongeveer hetzelfde in het Engels uitgesproken.

  Al jaren wijzen deze artikels op het belang van het zich intereseren aan samenleving en politiek, buitenlands nieuws...wees er klaar voor als de uitnodigingsbrief bij Uw zoon of dochter of bij U thuis in de bus valt.          Ze zullen wel naar huis komen met kleurrijke brochures over romantisch heldendom en geweldige opleidingen...maar hoe ze zelf zullen naar huiskomen...als emotionele of fysieke gehandicapte wrakken...of... ? 

  Met 40.000 'werknemers', grootste werkgever van het land, staat er in de brochure met de kranige fotos en diegene waar een inlander de bezettingsmachten warm groet. Men kan kiezen tussen een beroepsstatuut van vier jaar, een kortetermijnstatuut van twee jaar, vijf keer  met een jaar verlengbaar of voor een reservestatuut opteren. Voor de vervangbenen zorgt in alle geval waarschijnlijk de mutualiteit en dus de gemeenschap, ongeächt de soort van flexibel statuut dat men heeft ontworpen om bij het slabakken van de stiel je dan weer te dumpen(wegens minder oorlogen die men begint zonder zelf aangevallen te worden bijvoorbeeld) tegen het VN-manifest in, illegale oorlogen eigenlijk vanuit het internationaal recht gezien. Oorlog is altijd illegaal in feite, omdat als je een oorlog bestudeert deze altijd gevoerd wordt vanuit economische motieven, ten dienste van een klasse die de maatschappij voor haar profijt overheerst, of dat nu de Taliban of de firma's rond het Bush-imerium zijn.

  De talrijke getuigenissen via de individuele carrières van enkele militairen,in de brochures geschetst, moeten de laatste twijfelaar overhalen, zelfs homosexualiteit is geen bezwaar meer in het leger, zo blijkt.  Klaar om de wereld te ontdekken (sick)...bel DEF niet ! Het is de taak van de mensen in een bepaald land zelf om zich van hun eigen onderdrukkers en onderdrukkingsmethoden te bevrijden en de taak van de internationale politiek die daaruit voortgroeit om het militair aparaat om te recyclen in civiele hulpverlening en wapen-en munitiefabrieken alleen nog wapens voor politioneel gebruik te laten maken.  Het is de taak van gewone werkende mensen overal om in internationale solidariteit bij oorlogsdreiging het werk neer te leggen en de idioten die een oorlog willen opstarten vleugellam te maken.    Al de rest brengt een spiraal van erger en erger in beweging ten gunste van industriëlen die afzetmarkten zoeken.  'De laatsten zullen de eersten zijn' leerden we op de school...de laaggeschoolden zijn in feite de eersten op wie een samenleving zou moeten worden gebouwd.  Wie bouwt er de huizen en zorgt voor onze voeding en zo veel meer...er kan met een andere politieke ingesteldheid en collectieve wil van meer en meer mensen altijd werk voor ze zijn (zie eerste van de FV-linken)

  ANVULLEND ARTIKEL LSP :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/02/03/crembo.html 

   

  http://www.youtube.com/watch?v=mD45NzbrwKc 

  filmpje over positiever activiteiten van de VDAB

  (zie ook artikel van onlangs 'boeiend nieuw decenium voor pacifisten') of indien U na lezing al genoeg hebt van deze materie, mag U van mijn part ook luisteren naar het mooie lied van Alain Souchon 'Rive Gauche' via de link van de Aarschotse Kultuurkenner