• Vele diepe momenten van totale rust gewenst !

  filoview pictures, in association with youtube, presents 'a moment of natural peace'

  Innerlijke rust bij momenten van observatie.

  Oog voor het detail, de overvliegende vogels.

  Invoeling in wat ruimte is.

  En tijdloosheid.

  Te vinden, niet alleen aan zee of in hoge wouden.

  Ook van op uw appartement.

  En in met aandacht luisteren.

  Van uit kalmte spreken.

  Rust in het gemoedelijke omgaan met mekaar.

  Innerlijke vrede als voorwaarde voor de betere analyse.

  Luisteren naar je ziel.

  Lezen over haar reis sinds de jongste bigbang.

  Genieten van cultuur die dat allemaal vertaalde, vertaalt

  Ook kinderen het verschil met onnodige drukte leren.

  De media door een filter kunnen halen.

  Kritisch deelnemen aan wegen naar een betere wereld.

  Waar de zorg voor mekaar centraal staat.

  Van familie tot staat. Van de boer tot de bankier.

  Alles wat je ziet, door werkershanden gemaakt,verdeeld.

  Weten wat soms belangrijker is, dat wat je koopt...

  of dat wat je vanuit onbaatzuchtigheid in stilte hoopt.

  octo 31/12/09  beste deceniumwensen por todo

  http://www.youtube.com/watch?v=IpwFZRaEgSs

   

   

 • Jaaroverzicht : veranderingen ? omwenteling ?

  100_2157

  Jaaroverzicht :  verandering of omwenteling

  Met x,y miljard zouden we nu zijn. Allen mensen met reële of overdreven verwachtingen. We kennen er daar wel een aantal van.  We herkennen dingen van hen in anderen die we niet kennen, als we reizen. We zien ze op TV, hun blije kanten, hun ellende.  Vooral de ellende wordt getoond, niet zozeer wat mensen daarnaast presteren om er uit te raken. Vooral over de glitter wordt gelezen. Soms komen mensen in groep bijeen of in massa’s op de straat om voor hun rechten op te komen, zonder overkoepelend plan. Ze eisen, eisten verandering, omwenteling kwam om de hoek kijken toen het geldsysteem kraakte, maar alles bleef bij het oude. Meer nog, het gaat zelfs beter nu, we krijgen te horen dat de VS uit de recessie is, maar wel 5% meer werklozen telt. Dan hebben wij Belgen nog geluk gehad, ook uit de recessie, maar met slechts een 50.000 werklozen meer ! Wiens maatstaven zijn dit ? De Staat, wij, betalen de rekening, maar de winstverwachtingen, die zullen wel wat positiever zijn, nu er concurrenten failliet zijn gegaan en ex-werknemers door de Staat onderhouden worden, als de miljardenwinsten wat zakken.

  Er werd wel enorm veel over banken en ecologie gepraat en noodgedwongen maakten we een begin met een overschakeling naar andere energievormen, terwijl we die al hadden kunnen hebben, indien de onmacht en onwil van de economische en politieke tenoren niet zo groot was geweest. Velen gaan het niet willen horen, maar de wereld heeft meer planeconomie nodig.  De coördinatie in het geheel is zoek.  Het gevecht om economische afzetmarkten, de strijd om het goedkoopst te produceren; om het grootste deel van de koek voor de elite te reserveren, het goedkoopst te kunnen verkopen, het gaat gewoon lekker door…met in zijn zog corruptie, oorlog, opkomend nationalisme, opgefokte cultuurtegenstellingen, armoede, honger, verspilling…. .   Het is belachelijk en absurd dat mede Europeanen elders minder verdienen voor hetzelfde werk, de politieke wereld houdt dit omwille van de verrijking van enkele groepen kunstmatig in stand.  Bovendien moeten we verdeeld en als gevolg overheerst blijven, want anders kan de multinational of een ander  politieke vorm van bewind niet meer dreigen.  “In Nederland, Duitsland…moet men to 67 jaar werken…dus.””  In onze fabriek in Polen worden onze producten goedkoper gemaakt…enz “, klinkt het dan.  ‘Ze’ wezen gewaarschuwd volgend jaar, de kruik gaat immers maar te water, tot ze barst.

  In het meest onderdrukte deel van de wereld is die toestand reeds lang bereikt en er waren enkele pogingen om af te rekenen met feodale en hyperkapitalistische toestanden, maar juist daar waar de oorlog door de strijd om grondstoffen het hevigst was, werden alle pogingen tot verandering te niet gedaan door kunstmatig in mekaar geknutselde burgeroorlogen. Zolang men de grondstoffen maar kan transporteren en militair strategische posities kan behouden of innemen, is er niks aan de hand voor de bewindvoerders, oppositieleiders en zogenaamd religieuze leiders in hun veilige kantoren.

  De gewone mens moet in het nieuwe jaar vermijden van zich niet vóór één of andere van die burgerlijke karren te spannen en gewoon over de grenzen heen opkomen voor een degelijk inkomen voor iedereen.  Met de oude wijn in nieuwe zakken, zoals in Iran nu wordt geprobeerd, gaat dat niet lukken.  De landbouwproblemen moeten op wereldvlak moeten worden aangepakt. Boeren hier willen in de grond van hun hart niet overleven als hun  producten dankzij subsidies andere boeren in de arme wereld uit de markt prijzen.  De wereld heeft niet alleen een Verenigd Europa, maar ook een Verenigde Wereld nodig.  Ook automobielarbeiders moeten wereldwijd de controle over hun vakbonden op wereldgebied opeisen en overnemen als je ziet wat hun leidingen maar durven eisen…omdat ze het eigendomsrecht van sommige bijna failliete concerns niet in vraag durven stellen.  Als overheid en CEO’s niet kunnen beslissen van milieuvriendelijker wagens en meer openbaar vervoer te maken, dan kan de wereld van de arbeid dit stoppen. Er was nooit oorlog in Irak geweest indien men in de VS een maand of langer tegen de politiek van  keizer Bush II  en zijn ploeg willen staken had.  Natuurlijk, het is ook zo ,dat wat je veroorzaakt als een boomerang terug komt. Keizer Reagan steunde jaren al wat paramilitair was, inbegrepen de vaders van de huidige Taliban en erger, over heel de wereld.  ‘We’ mogen ‘ze’, niet zo maar laten doen. Zoveel is zeker, ook voor het volgend decenium, waarvan ik hoop dat U het ook nog mag beleven. Speciale strijdbare groeten voor de mensen in Oost Congo en andere oorlogsgebieden, het komt er niet op aan ‘de vijand’ te verslaan, maar alle legeraanvoerders te boycotten en de dagelijkse strijd van de gewone mens voor een beter leven te vervoegen. Beter op het veld te werken dan in een mijn als bijna-slaaf achter de goedkoopste grondstoffen ter wereld te graven.

  We zullen het niet te moeilijk maken, de strijd om ‘geld’ en de schaduwzijden van de menselijke aard maken veel kapot. Het gebruik van de factor ‘geld’ kan je veranderen, reglementeren…de menselijke aard in sommige al of niet machtigen der aarde, staat dit wel in de weg.

  Een complete eisenlijst voor het nieuwe jaar, vindt U op

  http://bloggen.be/consciense2008

  PS. lees ook de lezersreaktie van John.Satyricon  

  Octo 30/12/09

  bron you tube : Nina Simone speelt graag voor U na dit artikel : 'Ain't got NO...I got life ! alhoewel ze dood is en het niet erg vindt dat U hier bijna gratis van haar talent kan genieten... http://www.youtube.com/watch?v=GUcXI2BIUOQ

   

 • Te midden van te veel heisa om van alles.

  100_2056

  de twaalf geboden

  ontwikkel het sterkere in jezelf

  tracht naar objektieve kennis

  overwin je negatieve emoties

  wees solidair met rechtvaardigen

  doe jouw deel van het werk

  neem de tijd voor stilte en natuur

  geld was een middel, geen doel

  ontdek de ware betekenis van trouw

  leef niet alleen om te werken

  overmatige konsumptie vervuilt jezelf

  ontdek de symboliek van de zin van het leven

  kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden

  octo

  om het met woorden uit 1692 te zeggen :

  ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

   

  Tekst gevonden in een kerk in Baltimore -kerk door ???? anno 1692

  Wees kalm temidden van het lawaai en haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

  Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

  Zeg je waarheid rustig en duidelijk.

  Luister naar anderen, ook zij vertellen hun verhaal.

  Mijd luiddruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

  Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en bitter kunnen worden want

  er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

  Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk,

  ,hoe nederig dat ook mogen zijn; het is een werkelijk bezit in het fortuin van de tijd.


  Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

  Kweek geestkracht om bij onverwachtte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Veel angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

  Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

  Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren,

  je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals

  het zich ontvouwt ...en zo is het goed.


  Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dat je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.


  Heb daarom vrede met God *, hoe je denkt dat hij ook moge zijn. Houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al z'n klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtig weefsel. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

  --------favoriete tekst van pa zaliger------------

  *vervang maar door het Go(e)d(e), voor er over dit woord gaan zagen of vallen

   

 • Bouwplannen & Apartheid waar Christus woonde

  bron youtube  docufilmpje door Chris Den Hond & Mireille Court :

  http://www.sap-rood.be/cm/index.php?view=article&id=976%3Avideo-al-quds--jeruzalem-etnische-zuivering-en-ontkenning-van-de-palestijnse-identiteit&Itemid=53&option=com_content

  Rond de val van de muur van Berlijn, zij al vele festiviteiten opgezet. De muur tussen de VS en de muur om de Palestijnen gevangen te zetten, die muren worden in de internationale diplomatie aanvaard. In de tijd toen de apartheid in Zuid-Afrika nog bestond, was diezelfde diplomatie nochthans gewonnen voor de opheffing van de apartheid.  Wat we nu in het midden-oosten in Jeruzalem, Palestina en Israël meemaken is nochthans een heel straffe vorm van apartheid en etnische haat. Stel dat men in de Brusselse rand, gewapenderhand (het 'Vlaamse' leger)uitzettingsbevelen kwam ronddragen bij Franstalige mensen, opdat Vlamingen hun huizen zouden kunnen afbreken om er nieuwe op te trekken ? Iets gelijkaardigs gebeurdt in het Midden Oosten...alhoewel de internationale wetgeving Israêl in het ongelijk steld, voltrekt zich deze mildere vorm van genocide.

  Ten tijde van J.Christus, er vóór en er na, waren er andere soorten Mesiasen die de militaire strijd tegen vreemde bezetters predikten. J.C., probeerde het op een andere manier. De Israëlische regering zou eens naar het internationaal recht moeten luisteren, zodat beide bevolkingsgroepen samen met de honderduizenden toeristen die dan zouden afzakken, onbevreesd een theetje op een zonnig terrasje aldaar zouden kunnen drinken. Dat zou pas echt een 'religieuze' daad zijn en geen opbod tussen heethoofden die hun eigen mateloos willen verrijken.

  octo 26/12/09

 • De samenwerking van ijsvissen en watervogels

  bron filoview pictures in association with youtube

  Het begon met het geleidelijk dichtvriezen van de vijver. Terwijl ik me warm hield met het klieven van oud hout, zag ik hoe watervogels dagelijks voor ijsbeer speelden en hoe ze door speelse volharding een klein plasje tot een cirkel van een meter of vier duikplezier maakten. Broederlijk en zusterlijk bijeen soms, een paar reigers, tamme en wilde eenden, kruisingen. Ook de vissen hadden er plezier en nut aan, behalve die gegeten werden waarschijnlijk.

  Een les voor de mensheid ook, daar waar haar samenwerking sinds het intreden van de vorst, als uitvoerend collectief  mank liep in Kopenhagen, ondanks de inbreng van honderduizenden die dat collectief al of niet hebben verkozen.  Verandering begint bij een bewuste keuze voor bewustwording, die zich te midden van de winter van ideologische vervlakking, net als 'the icehole' uitbreiden kan...anders haal je als eend de lente niet.

  Een waarschuwing ook voor de camerman van dienst, die dacht dat het ijs wel hard genoeg zou zijn om hem te dragen. Als het ijs symbool staat voor de kortzichtigheid en de  onverschilligheid van een deel van de aardbewoners, dan is er nog hoop, want het begon te scheuren tijdens de opnamen...en hij zakte er bijna met klikken en klakken door.

  Moge verzoening en bezinning en zonder vrees of masker spreken en handelen in de geest van het goede en echte vooruitgang U van volledig toevriezen bewaren.

  octo 24/12/09

   

 • Minst gemediatiseerde speech in Kopenhagen

  bron daily motion,Franse ondertiteling,Nederlandse onderaan deze tekst

  of ook : http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=1400 

  Al wens je als kritisch mens geen enkel president waar dan ook voluit te promoten, ze worden niet allemaal naar waarde gemediatiseerd.

  Stel, je hebt een job als staatshoofd en moet naar een milieutop in Kopenhagen. In je eigen land ben je al eens gekidnapt omdat je de opbrengsten van de olieïndustrie voor het terugdringen van de armoede wou gaan gebruiken. Je had toen de meeval dat ,door de enorme straatprotesten je je verkozen functie van president terug kon opnemen. Je mag nu voor duizenden officiële mensen van de VN gaan speechen en je weet dat er duizenden jongeren buiten de zalen naast affiches rondlopen met 'als het een grote bank was, was het klimaat al gered' .

  Je hebt je goed geïnformeerd en je kent de exacte cijfers van 'the present stage of the world', hoeveel mensen waar 2 dollar per dag  verdienen, hoeveel kindersterften, hoe hoog de levensverwachting, hoe schril de ecologische voetafdruk  van de arme landen in verhouding staat tot de rijkere wereld,  hoeveel kleine percentjes van de wereldbevolking tesamen zoveel als miljoenen anderen verdienen. Je bent verplicht om binnen de VN bondgenoten te zoeken, want anders raak je in eigen land geïsoleerd als men nog eens een staatsgreep wil laten organiseren omdat je ook spreekt van de banken openbaar bezit te maken. Nee, de grote ondernemingen, de KMO's, je geeft ze de ruimte, maar het zijn de grote mastodonten die de aarde en de mens tot het uiterste uitputten, die je wil aanpakken voordat ze jou weer pakken. Maar hoe ? Misschien vergis je je wel door je net als de andere landen, ook te gaan bewapenen tegen de tentkakels van wat je als 'het imperium' beschrijft.

  Je hebt ook veel gelezen, niet alleen over de economische wetmatigheden van Kareltje Marx, bevrijdingstheologen à la Boff, milieuauteurs en anderen, maar je kan dat allemaal met retorisch talent aaneenpraten, tot en met enkele uitspraken van J.Christus 'het is voor een rijke moeilijker het rijk der hemelen binnen te gaan, dan voor een kameel door het oog van een naald te kruipen'. Je durft iedereen bij naam noemen en 'de' consument', 'de rijkere landen'  op hun verantwoordelijkheid wijzen.  Toch heb je onze grote media niet gehaald, maar toch bedankt voor die speech Chavez : film: http://www.dailymotion.com/video/xbjmk0_chavez-a-copenhague-12-soustitre-fr_newsnederlandse vertaling : http://www.pvda.be/nieuws/artikel/chavez-waarom-wij-de-top-van-kapenhagen-verlaten.html

  octo 23/12/09

  op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be  vandaag  Hoe 'Het oorlogsbeest niet aan te wakkeren in Vlaanderen'  

 • Geen speelpleinen ? Dan dansen we op 't dak !

  bron : filoview pictures via youtube

  http://www.youtube.com/watch?v=nH7rUq0uYFE 

  Onlangs, bij een bezoek aan het oude centrum van Porto, viel op hoe weinig speelruimte men soms aan kinderen gunt. De stad gonst van de bedrijvigheid. Iedereen druk met grote mensen dingen bezig. De twee jonge wezens op het filmpje dat ik daar opnam, lieten het niet aan hun hartje komen en met hun radio op het dak van hun huis, oefenden ze blijgezind hun pasjes. Een omheining hadden ze niet nodig. Een tuin, een speelplein, daar dromen ze waarschijnlijk soms van.

  octo 22/12/09

 • Belang v.h. openbaar vervoer in grootsteden.

  DSCN0344

  Wie soms met de auto één van de bijvoorbeeld Europese grootsteden bezoekt, zal al wel aan de lijve ondervonden hebben hoe koning auto daar het leven vaak tot een inferno maakt. Niet zozeer om in en uit de centrums te raken of wegwijs op  de afritten van de autobanen, maar vooral vanwege het gebrek aan een rustige omgeving voor de in de steden wonende mensen zelf. Sommige mensen zijn de verkeersproblemen en parkeerproblemen zo beu, dat ze, zoals ik in mijn stadstijd hun auto wegdeden. Vermits het privéïnitiatief en de overheden ook na (H)Kopenhagen niet gaan overgaan tot de productie van geruisloze electrische wagentjes en het wachten blijft op grootste plannen voor het openbaar vervoer, waarvoor eerder privatisering dreigt dan een echt futuristische, gemeenschappelijk plan; zal het van het veelal van het individu zelf afhangen of het leefbaarder wordt in de steden...maar dat is iets dat onze klassieke economie niet kan hebben. Vandaar de 'gewilde' impasse misschien.

  Maar het kan anders : kijk maar :

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TJ2JRTS4 

  De spoormannen verzetten zich alvast tegen de verkapte privatiseringsplannen. Zie http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 • Frozen Art,ID-card & honderden kilometers file.

  filoview pictures : frozen art, een dag later lag er een sneeuwtapijt op deze vijver...en als er morgen wind is, schept kunstenaar Natuur heuse cirkels van bloot ijs in de sneeuw, met of zonder staarten...in de verte hoor je het geraas van de autoweg, maar niet vandaag...337 km file

  Laatst moest ik een nieuwe identiteitskaart halen. In principe zou je er toegang mee kunnen krijgen tot alle overheidsadministraties als je deze IDkaart in je computer steekt.  Volgens de nieuwe VLD-voorzitter moet er minder staat komen, minder overheidspersoneel dus. Via de moderne telematica is dat inderdaad mogelijk, maar dat gaat banen kosten en de belastingen die men hoopt uit te sparen zijn nog nooit noemenswaardig verminderd.

   Er zal dan natuurlijk veel minder volk op de baan zijn. Maar wie gaat deze mensen dan een inkomen geven ? Uiteindelijk botsen de mogelijkheden van de vooruitgang op de standenmaatschappij. Indien je zelf niet de middelen hebt om iets op de markt te brengen, van de onschuldige zelfstandige tot de snoeiers van banen en de opdrijvers van het productieritme in de grote multinationals...ben je naar de toekomst toe meer en meer de peer.

  Ook ecologisch  zou men hier voordeel uit kunnen doen, maar de macht om de overblijvende hoeveelheid werk en inkomen en overdreven fortuinen gewoon over iedereen te verdelen...ontbreekt de in meerderheid zijnde massa loontrekkers, die overgeleverd zijn aan de grillen van de markt en de competitie, toch zo op hun wenken bediend door alle kleuren van het staatsapparaat.  Tot daar deze ernstige doordenker.

  Je kan zo doorgaan, waarom geen bijna gratis openbaar vervoer organiseren, waarom moet ons economie eigenlijk blijven groeien...worden er al niet veel overbodige produkten gemaakt en diensten geleverd... ? Alles staat of valt met de speculatie en het maximum winstprincipe...en dat is niet de één of andere natuurwet, maar iets dat bepaalde kleine kringetjes in stand willen houden dank zij onze goodwill of passiviteit daaromtrent. Niet ?

  octo 18/12/09

   

  Tip : http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

  5.de weg van sneeuwwater naar klassieke muziek

   

 • Europees parlem.lid kleurt buiten de lijntjes !

  bron you tube & 'Militant'

  Op een bijeenkomst in Straatsburg stelde het Ierse parlementslid Joe Higgins een aantal straffe vragen aan Guy Verhofstad en een eurocommisaris. Hij schetste de omwentelingen van 20 jaar geleden in de Oostbloklanden, ook bedoeld als een poging om een meer democratisch socialisme in te voeren. In de plaats daarvan stonden met de zegen van het Europese establishment de banken en grote onderneminge klaar om het kapitalisme te restaureren en de voorschriften van de grootbanken en het internationale muntfonds op te leggen. Bijna alles waar grote winsten te verwachten werden, moest worden geprivatiseerd en men beloofde een geweldige toekomst met de 'markt' als God en 'competitie' als koning.

  Zoals sommige verontrustende cijfers tonen, liep het  echter anders. In 'Latvia' bijvoorbeeld dreigen de helft van de hospitalen te moeten sluiten. De EU en het establishment komt weer met haar aloude voorschriften af : nog meer privatisering en aanvallen op de levensstandaard en werkvoorwaarden van de bevolking ! Higgins raad de mensen dan ook aan van daartegen in verzet te komen en de nationalisering van de banksector en andere sectoren te eisen...maar dit maal onder een degelijke vorm van democratische controle. Waarop de eurocommisaris breedgrijnzend glimlacht en Joe daar op replikeert "U kan nu wel lachen,maar ik verwacht een ernstig antwoord van U.

  octo 18/12/09

 • Pauzemoment. Foto Special

  IMG_0385

  filoview pictures : Groeten en beste wensen op de wegen die U inslagen gaat in 2010.  De grens van water en ijs, met nog op tijd een waterspiegel, met dank aan de eenden die de spiegel tot gisteren openhielden. En nu nog wat dood hout op de kachel gooien !

  Danke voor Uw talrijke bezoeken in 2009 !

  octo, 16/12/09

   

 • Aanhouders winnen het van aandeelhouders.

  bron youtube : Beurs van Frankfurt, twee jaar terug .

  http://www.youtube.com/watch?v=vTWVoxrtvJw&feature=player_embedded 

  Ongeveer twee jaar geleden op de Frankfurter Beurs, een Attac van Attac, nu we zoveel verder zijn LIJKEN Brown en Sarkozy voor een deel van hun programma gewonnen, uit noodzaak én om het groeiende protest tegen de komende sociale besparingsmaatregelen wat te paaien ?

  Een verslag van de mensen van LEF,het Links Ecologisch Forum : http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1260806303&display=record

  Heeft de VRT dit trouwens al gebracht ?  Schrijver Walter van den Broeck heeft naar aanleiding van zijn jongste boek,(Terug naar Walden) toch al in een boekenprogramma mogen komen zeggen dat de crisis bijlange niet gedaan is en dat daar wel andere oplossingen voor nodig zijn. En dan de onvermijdelijke dooddoenersvraag : 'bent U Marxist' ? Als je daarop 'ja' antwoord ga je bij het grote publiek door als iemand die alle kleine winkels en KMO's wil verstaatsen, terwijl het vooral de grote sectoren zoals de bankwereld, de automobielsector, enz... zijn die moeten opletten dat ze hun eigen ondergang niet verder organiseren.         

  Zolang de nationale kok 500.000 boeken blijft verkopen, zal dat wel duren zeker, zullen ze bij de uitgeverijen EPO en de Groene Waterman wel gedacht hebben dit jaar. Goed dat er ook nog blognieuws bestaat, nietwaar L.E.F. en anderen. Een aantal interessante, in meerderheid skynetbloglinken, voor wie niet in politiek en sociale zaken is geïnteresseerd, kan je vinden op mijn gastlink van vandaag en via de links van een andere link aldaar. Niks link aan, een waar genoegen voor zowel linker-als rechterhersenhelft, zou ik zeggen; zo ontmoet 'links' dan toch 'rechts'.

  octo 15/12/09 

  Gastlink :  http://blogkunstenaar.skynetblogs.be        Met al Uw vragen rond filosofie, politiek, religie, sociale bewegingen, psychologie...kan U terecht op http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be , blog die U zelf mee-maken kan.

 • Turkije, merkwaardige ingrepen. Waarom ?

  bron youtube en euronews-beelden : http://www.youtube.com/watch?v=rSgOUHEEtuw

  In Turkije verliest een bij de Koerden uit Oostelijk Turkije aanleunende partij (DTP) acht van haar 21 parlementsleden, niet bij verkiezingen, maar door een verbod.          De regerende partij (AK), met zelf een meerderheid in het Turkse parlement, trof ook sancties tegen de partijkaders van de DTP- partij en tegen hun burgemeesters. Verrassende wending na de openingen die recentelijk naar de Koerden toe werden gemaakt.  Het verslag in de link waar ik naar verwijs toont de achtergronden en redenen van dit alles en leest als een echt epos dat eindigt met de hoop dat al die rare bochten in de evolutie van wat voor democratie doorgaat, uiteindelijk toch meer de richting zouden kunnen uitgaan van mensen die zich politiek WILLEN verenigen, niet op basis van een godsdienst, taal of cultuur, maar op basis van het recht op een goed inkomen...daarom nog niet van 'klassensstrijd', want partijen die dit in hun partijprogramma opnemen, zijn zo wie zo niet toegelaten in Turkije...(ook in sommige Oost-Europese landen trouwens) octo 14/12/09

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/12/13/koerden.htm 

   

   

 • Bloedbad en krijgswet op Filipijnen.

   bron youtube   http://www.youtube.com/watch?v=aQOT6XeO7ho&feature=player_embedded

  invloedrijke elites met onderlinge banden regeren het land... de dupe, de kleine man...met medeplichtigheid van de staat. De zus van de president van Europa, een vrouw die al lange jaren actief is in het aanklagen van de politieke verdwijningen op de Filipijnen, kan dit misschien tijdens de eindejaarsfeesten aankaarten.

  GASTARTIKEL uit de VS

  http://www.wsws.org/articles/2009/dec2009/phil-d12.shtml 

  Fakkeltocht tegen verdwijningen op Filipijnen ,filmpje,foto's:

  http://lbc-nvk.acv-online.be/wiezijnwij/Internationale_werking/Mondiaal/Projecten/Vakbonden_Fillipijnen/actueel_filippijnen.asp

   met dank aan RI

 • Barack, herschrijf uw Nobele speech !

  100_1976

  filoview pictures :  massagraven van Engelse, Franse, Duitse jongens over heel Frankrijk terug te vinden. Oorlog, altijd leuk om wat aan te verdienen in crisistijd en de concurrenten de baas te worden...als je niet sneuvelt of zo en fabrieken bezit.

  Barack, herschrijf Uw 'Nobele' speech

  Wie dat die toespraken van Obama ook schrijft, hijzelf of anderen, hij weet ze wel te brengen, maar de agenda die zich achter deze vaak nobele mooie woorden verschuilt, die is dringend aan herziening toe, in zo ver het nog niet te laat is om een verdere escalatie van de geweldspiraal tegen te houden.

  Qua geschiedkundige uitleg kan je het niet altijd met Obama eens zijn. Nixon, Reagan en vooral de niet genoemde Kissinger en vele, vele anderen, waren schurken, oorlogsstokers van het grootste kaliber, met achter hun geen intenties om de vredeseconomie te promoten, bijlange niet.

  Decennia lang  en langer stonden typen als zij paraat om de afzetmarkten van de andere grootmachten af te snoepen en grof aan oorlogen te verdienen in tijden van crisis.  Daarom en daarom alleen kwamen ze Europa mee van het nazisme helpen bevrijden…een klus die door een massale internationale opstand van de arbeiders -en middenklassen ook had kunnen worden geklaard.  Decennia lang hielp de door Obama opgehemelde US, corrupte regimes aan de macht, wereldwijd en sloot de ogen voor diezelfde regimes in andere landen die de agenda van die US onderschreven.  Zeker, met de gewezen gevechtspiloot McCain, waren we nog verder van huis en Obama heeft zijn verdiensten, maar de punten van zijn toekomstig militair beleid die hij opsomt, zijn niet van die aard om de nobele doelstellingen waarover hij het heeft, te bereiken.  Oorlog blijft de voortzetting van economische strijd, maar met andere middelen.

  Een land als China gaat zich in bijv.  Angola ,ook niet onbaatzuchtig met ondermeer infrastruktuurswerken bezighouden, inclusief eigen Chinese arbeiders. Dat de Angolese elite de opbrengst van zijn olie niet ten goede laat komen van twee derde van de eigen bevolking zal de Chinese elite waarschijnlijk ook niet van het ondertekenen van contracten afhouden, maar het toont dat je in het buitenland niet met vreemde troepen moet afkomen…zo beland je tenminste niet in een moeras als dat van Viëtnam, dat in de Nobelprijs-redevoering ook niet ter sprake komt als de geschiedenis dan toch moet worden aangehaald en het thuisland verheerlijkt.

  Tijd dus voor een andere aanpak. Afbouw van de atoomwapens, we moeten het nog meemaken, een omschakeling van de oorlogsindustrie naar een economie die produkten maakt die mensen ontberen, kan niet zo lang men meent ook die belangen van een bepaalde uperclass te moeten verdedigen.

  In Somalië was er een deze week een leraar die weigerde van de zwarte vlag van de fanatici aan zijn school te hangen, hij hing de blauwe vlag van Somalië. Toen die typen hem ‘een lesje’ wilde leren, verjoegen de burgers van de stad hen eigenhandig en verdedigden de school tegen dat soort fascisten die men ons in de media nog altijd als religieuze fanatici omschrijft…terwijl we toch al de veel duidelijker termen ‘fascisten’ en ‘terroristen’ hebben.  Dit had in Afghanistan al veel langer kunnen gebeuren indien men er weggebleven was…maar ja, men zaait wat men oogst en nu zit men met de gebakken peren tot in Pakistan, waar een nieuw Vietnam in de maak lijkt te zijn.  Waarschijnlijk zal men daar toch een dag moeten afdruipen en hopelijk maakt men dan zonder burgerslachtoffers eerst de atoomwapens aldaar onklaar.

  De US zochten het conflict in Afghanistan dan misschien wel niet, ze liggen er toch maar aan de basis van om zo de USSR op de knieën te krijgen.  Een ‘juiste ‘oorlog  bestaat niet. Als er ergens in een land een bende nationalisten de bevolking opzweept of als krijgsheren of religieuze leiders er de dienst uitmaken is het de plicht en verantwoordelijkheid van de werkende bevolking zelf om die de laan uit te sturen en op te komen voor economische democratie, met ander woorden voor het recht op arbeid en menswaardig inkomen…allemaal dingen waarvoor elites wereldwijd bang zijn. Het zal de gewone mens dan geen zorg zijn dat ze niet meteen het klassieke Westerse model van democratie al of niet zullen invoeren. 

  De wereld kan er geen vrede mee nemen dat we de wereldvrede niet binnen ons levensbestek zullen meemaken, zoals Barack suggereert. De ‘praktische’ vrede van ex-president Kennedy ,die Obama aanhaalt en alle akkoorden van nu, zijn voornamelijk gericht op het vrijwaren van economische belangen, euvel waaronder de klimaattop van Kopenhagen ook nu dreigt een maat voor niets te worden.  De verpauperde massa's van de wereld zijn dat al decennia's

  Verdedigbare oorlogen ? Die omdat Saddam Koeweit was binnengevallen??? Via een scenario dat men hem heeft laten denken dat hij groen licht daarvoor had van de VS, wie weet het nog (man van dienst toen…oorlogsstoker Rumsfeldt). De tweede oorlog tegen Irak, na een uithongering van de bevolking gedurende tien jaar…oh ja, ze moesten ten strijde vanwege de massa vernietigingswapens…en er waren er alleen klassieke waar de US, Frankrijk…zelf aan hadden verdiend.  De Balkanoorlogen dan…een gevolg van de instorting van de USSR die de US en andere landen decenialang hebben voorbereid om dan hun steun te geven telkens Kroatië, Slovenië enz…zijn onafhankelijkheid uitriep. Hetzelfde zou zijn dat Bretagne, Normandië, Texas Catalonië, Andalusië, Beieren…hun onafhankelijkheid zouden uitroepen en het Vlaams parlement die ‘landen’ direct zou erkennen, wapens leveren enz… .

  In Obama’s uiteenzetting op de geschiedenis van oorlogen komt hij na het begrip ‘juiste’ oorlog tot de vaststelling dat de US ‘het’ niet meer alleen aankan de dag van vandaag, dat militaire ingrijpen. Moet het merendeel van de landen die niks met de dertigjarige Afghaanse oorlog te maken hadden, dan kannonenvlees gaan leveren ? Met een peulschil van het verspilde geld had men de Taliban kunnen aanporren om scholen te bouwen, het alleen te geven als ook de meisjes naar school mochten en zo meer.  Diplomatie die hand in hand met het verzet van de bevolking zelf ginder had kunnen gaan, een dag zal moeten gaan.

  Het laatste vredige regime in een Afghanistan, tenminste geregeerd door leken, was het regime dat door de USSR gesteund werd.  Inderdaad ‘evil’ exists Obama, we can not deny, (maar welk militair apparaat houdt the show of killings on the road?)…but we can defeat it in another way. Yes we can.  Er valt nog veel meer over te zeggen en schrijven, we houden het hier maar bij zeker ? Obama had beter Michael Moore in zijn regering opgenomen dan sommige met teveel connecties met de politiek van het verleden waarmee hij komaf zou maken.  Ook in de US kunnen ze beter een andere manier gaan uitdokteren om politieke leiders te verkiezen. Als men zo doorgaat gaat het aanvankelijke enthoesiasme van de jeugd en andere lagen van de bevolking in cynisme omslaan en dan kunnen ex vice president Dick Cheney en zijn bedrijven nog meer poen binnenhalen met oorlog voeren. 

  Zo heeft Hitler de vorige crisis aanvankelijk ook opgelost. Klimaattoppen en Nobelprijzen voor de vrede…een dikke mist bij wijlen om ons  van nadenken over de onderligende oorzaken van veel ellende af te houden. Yankees go home, Irakezen, Afghanen Rebeleer tegen al uw soorten uitbuiting.

  Octo 11/12/09

  Ander Blognieuws :

  Voor al diegenen die niet begrijpen dat ook de vrijzinnigen geloof en hoop kunnen hebben (van mij mag er best een kruis aan een kerkhof hangen, daar niet van)  vandaag een moderne poging tot bijdrage over de filosofische betekenis van het woord 'geest' op http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

   

 • Sociale Zekerheid Mozambique, in beelden.

  bron you tube

  We kunnen ons niet voorstellen hoe het leven bepaalde gebieden van de wereld zich aan  primitieve omstandigheden probeert te onttrekken en welke moed het van de mensen ginder vraagt om iets te verwezenlijken.  In dit geval met hulp van het Fonds voor Solidariteit. Hartverwarmende beelden.

  Hoeveel ziekenhuizen kan je eigenlijk zetten met het geld van de geörganiseerde, onbestrafte fraude ?

  http://www.youtube.com/watch?v=e1nqPjCiq0c&feature=player_embedded 

  octo 10/12/09 met dank aan A.Selvi

 • Filmisch verslag nepverkiezingen Honduras !

  bron youtube  http://www.youtube.com/watch?v=1O_0uJqoVtI 

  Meer en meer voorbeelden illustreren hoe in tal van landen verkiezingen gewoon dienen om een bepaalde kliek aan de macht te houden. Honduras is  een uitgekiend schoolvoorbeeld daarvan.

  In een klimaat van groeiende sociale tegenstellingen kunnen verkiezingen ook op een andere manier geörganiseerd worden. Eerst een referendum over een progressief programma en dan in een 'tweede ronde' rechtstreekse verkiezing van de departementsverantwoordelijken op projectlijsten. Voorlopig futurisme natuurlijk. Zie http://bloggen.be/conscience2008

  via http://christianarchie.blogspot.com/  en http://www.therealnews.com

  octo 09/12/09

 • Alllemaal een beetje gek door en voor woorden.

  bron youtube : hoe een aktie voor het milieu door jongeren van Friends of the earth voorbereid en gebracht werd

  Waar sommige mensen allemaal mee bezig zijn. Parlementairen debateren al jaren over rookverboden, kunnen rokers niet allemaal de verantwoordelijkheid nemen om even buiten te gaan roken of een apart zaaltje aan de cafébaas te vragen ? Laat een cafebaas toch vrij van een al of niet gedeeltelijk rookverbod in te stellen of iedereen te laten roken in zijn pub.

  Ook over industriële rook wordt een aardig woordje gewisseld in kHopenhagen. Da's pas een taak voor de overheid. Die co2-handel is niet echt nodig, want het is een echte bussines geworden om aan te verdienen. Zuiverder productiemethoden doen invoeren en minder vervuilende energiebronnen en transportmiddelen bevorderen, dat zijn pas maatregelen die nodig zijn. Ook in deze materie ligt een groot stuk van de oplossing bij de consument...hij moet wel de mogelijkheid hebben om zich bijvoorbeeld een elektrisch aangedreven auto aan een sociale prijs te kunnen aanschaffen.

  Geld genoeg om dat allemaal te financieren, getuige de netto winstcijfers van 2008 van een aantal in België actieve multinationals die best een pak meer volk zouden kunnen aannemen :  Inbev :1280miljard euro, BNP Paribas 3003, BASF 2894, Bayer 1709, Carrefour 1264, Caterpilar 2415, Exxon 30708, Total 10526, Johnson & Johnson (Janssen Pharma)10526,Glaxo8793,Mittal 6383, SaintGobin 1370, AsahiGlass 257.

  Ironie van het hele gebeuren : om als systeem te kunnen in stand blijven hebben de markten van het grootkapitaal steeds meer productie nodig, wat niet direct milieubevorderend is. Welke produkten en diensten hebben consumenten eigenlijk echt nodig, welke zijn vaak overbodig...heeft iedereen in een straat een elektrische haagschaar nodig bijvoorbeeld. Even wat afspreken onder mekaar zou veel mogelijk maken en brengt wat gezelligheid onder de aan sommige tvpulp verslaafde mens.

  Welk een tijd en energie wordt er niet gestoken in jarenlange processen tegen fraudeurs, om ze dan uiteindelijk na een procedurefout of zo zonder boete vrij te spreken (KBLux, Beaulieu misschien...).

  De milieuäctivisten houden er best rekening mee dat heel de klimaatheisa ook kan dienen om de aandacht af te leiden van de economische crisis, de inkomensongelijkheid, de onderontwikkeling, de klassejustitie, de oorlogsstrategiën, de stress op het werk, de bewapeningswedloop en de banden van de klassieke manier van aan politiek doen, met de top van de zakenwereld, de bankwereld enz... .

  De leuze is niet meer die van auteur Lode Zielens 'moeder waarom leven wij', maar meer en meer 'moeder, waar zijn we mee bezig. Meer over het eerste op : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  Meer en meer is het dagelijkse leven een niet in woorden te vatten roman vol dwaze tegenstellingen van de bovenste plank, al lopen een pak mensen er verveeld en passief in rond.

  octo 8/12/09

   

   

 • Reizen in het rijk van Haiku Herman.

  100_2149

  filoview pictures : the luckiest flower on our track

  Als je drie weken in een ouwe camper bij een groot deel van de zuiderburen rondtrekt, ontwen je aan de pers in al zijn verschijningen. Na enkele dagen toen de wereldomroep Vlaanderen op de pillenradio werd gevonden, hoorden we krakkemikkig verkondigen dat de premier der Belgen tot president was gekozen.

  Er werd niet bijgezegd dat daar eerst nog een chique diner van invloedrijke zakenmensen uit de EU en VS aan te pas kwam en dat zijn zus voor een miljonairstaks pleit en ook de implicaties dat die man op zijn hals haalt, de liberalisering van de postdiensten en zo meer, het veilig stellen van de miljardenwinsten die nog steeds worden gemaakt enz...allemaal dingen die de Bilderberggroep (die van het diner)graag doorvoeren wil...dat zijn zorgen voor later...ze zullen dat allemaal beetje bij beetje wel doorvoeren zeker ?

  We wachten af, terwijl, naar wat we nu vernemen, de werkloosheid blijft groeien en de banken zich flink zouden herpakken. Midden al de drukte om de nieuwe regering en profileringsdrang van menigeen die meer bezorgd is om posten dan om inhoud, lijkt het wel of het niet meer fout kan gaan met de wereld, zeker nu we de griepcrisis aan het overwinnen lijken te zijn en de Verenigde Naties veel van de klimaattop lijken te verwachten. Des te beter. Maar er zijn te veel 'maaren', men dunkt.

  We gaan natuurlijk niet wakker liggen van de oorlog in Afghanistan waar meer volk naar toe trekt en die binnen 18 maanden zou kunnen worden gewonnen en de besluitmakers ter zake, zullen ook de raad van mensen als Michael Moore op zijn homepage wel verder naast zich neerleggen. Ook hetgeen in Congo aan de hand is, wie maalt er om, we vliegen van de ene minister van buitenlandse zaken naar de andere  en de echte specialisten in die materie blijven zoals de beste stuurlui wel weer eens meer aan land. Het zou me verwonderen mochten er echte klimaatspecialisten verantwoordelijkheid krijgen in de maatregelen die men dezer dagen gaat afspreken.

  Ondertussen reden we voor 95% op gewone wegen, vanwege de dure autosnelwegen en het contact met natuur en mensen...nog enkele tijd en je kan alleen in Duitsland en een paar andere landen gratis de autobaan op (Verenigd Europa?). Overal was er verzet van de gewone boeren merkbaar. De Franse postmensen willen niet geprivatiseerd worden en de truckers klagen steen en been, zoals hun bazen trouwens ook. Alhoewel...er bestaat ook geen verenigd Europa op vlak van sociale wetgeving. Een Frans bedrijf kan bijvoorbeeld zijn werknemers in Polen laten registreren...goed voor een uitbuitingssurplus.  Windmolens genoeg in Frankrijk, maar de zonneënergie, nog niet veel van te merken. Zowel in de steden en dorpen van Frankrijk, Spanje als Portugal, is er qua degelijke huisvestiging voor iedereen ook nog een eind te gaan. Hier en daar is er in de kleinere steden en dorpen al internetaansluiting in bibliotheken of in een café, maar niet evenredig aan al die beleidsbeloften over technologische vernieuwing en zo...trouwens veel volk is er in de horeca niet te bespeuren, wegens het einde van de crisis waarschijnlijk. Het meest frapante dat je op mediagebied tegenkomt, zijn die tv's zenders met een helehoop flashy beelden en reclame waar mensen zich onnozel op staren tussen het 'wereldnieuws' over Roman Polansky en de moorden en verkeersongelukken en bomaanslagen door. Zinnige feiten over concrete levensomstandigheden, duiding, achtergronden, zelfs op de radio is het zoeken naar zin tussen een hele hoop onzin.

  Haiku Herman, jongen, ik lees dat je al een aantal boeken schreef en dat je daarin ook stil staat, niet alleen bij de economische indicatoren, maar terecht ook bij het gebrek aan geluk, dat ons zou bedreigen...het teveel en altijd meer willen, het nihilisme enz... . Laat dat nu net iets zijn dat vooral in kringen van de Bilderberggroep terug te vinden is...je zou er goed aan doen om af en toe eens naar je zus op de Gasthuisberg in Leuven te bellen, niet om te weten of Leterme II weer opgenomen is, maar om te weten hoe de werkende mens tegen de dingen aankijkt...Burggraaf Etienne Davingnon en allerlei andere ,in selecte zakenclubs verenigde 'captains of industry',maar in feite van reorganisatie om de superwinsten, hebben al genoeg staatssteun en zo bekomen.

  Tijd voor electrische Opelauto's desnoods, gemaakt door een geïnternationaliseerd openbaar bedrijf bijvoorbeeld. Durf je ? Ik volg het wel tussen al dat commerciëel geflits en het echt en fictief bloed in de media door.     En ook dit nog, die wapenhandel man, die moet je doen aanpakken, da's pas de ergste vorm van nihilisme.

  octo 7/11/09