Te midden van te veel heisa om van alles.

100_2056

de twaalf geboden

ontwikkel het sterkere in jezelf

tracht naar objektieve kennis

overwin je negatieve emoties

wees solidair met rechtvaardigen

doe jouw deel van het werk

neem de tijd voor stilte en natuur

geld was een middel, geen doel

ontdek de ware betekenis van trouw

leef niet alleen om te werken

overmatige konsumptie vervuilt jezelf

ontdek de symboliek van de zin van het leven

kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden

octo

om het met woorden uit 1692 te zeggen :

ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

 

Tekst gevonden in een kerk in Baltimore -kerk door ???? anno 1692

Wees kalm temidden van het lawaai en haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk.

Luister naar anderen, ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luiddruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en bitter kunnen worden want

er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk,

,hoe nederig dat ook mogen zijn; het is een werkelijk bezit in het fortuin van de tijd.


Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht om bij onverwachtte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Veel angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren,

je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals

het zich ontvouwt ...en zo is het goed.


Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dat je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.


Heb daarom vrede met God *, hoe je denkt dat hij ook moge zijn. Houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al z'n klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtig weefsel. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

--------favoriete tekst van pa zaliger------------

*vervang maar door het Go(e)d(e), voor er over dit woord gaan zagen of vallen

 

Commentaren

  • Ja beste Octo, we moeten nieuwe gedragslijnen trachten te ontwikkelen voor onze hectische en verziekte samenleving. Een teruggrijpen op de zeer rijke spirituele traditie van het christendom kan ons daarbij helpen. Ook al geloof je niet, de morele voorschriften van het christendom, zoals hier uit het protestantisme, kunnen ons herbronnen en kunnen geheractualiseerd worden.

    Hopend op een betere wereld, mijn beste wensen voor jou, en mijn bewondering voor jouw produktiviteit en volharding.

    Johnsatyricon

De commentaren zijn gesloten.