• Aan iedereen die...

  bron youtube : amidst an autumn scène, a gunshot of a hunter made him think about all the  bloody wars goiing on, on this beautifull planet.  

  aan iedereen die...

   Die het leven hongerig liefhebben blijft.

  Die weet dat er niets zonder gekende of nog onbekende vormen van energie kan bestaan.

  Die weet dat leegte niet bestaat, maar dat je ze in je leven wel oproepen en scheppen of overkomen kan.

  Die zich niet door de heersende ideologie laten overwoekeren heeft.

  Die in het bestaan allerhande soorten bewustmakende en levensnoodzakelijke evoluties naar meer zin ontdekt.

  Die weet dat het nieuwe en het oerlijke, alhoewel verschillend van uiterlijk en inhoud nog altijd één willen zijn.

  Die denkt dat de dood slechts gedeeltelijke onbereikbaarheid is.

  Die vanuit diverse tastbare werkelijkheden zoals allerhande soorten wetenschappelijke kennis en diepgaand geanalyseerde gevoelens, reeds de kunst van het intuitieve innerlijke observeren beheerst.

  Die vanuit de kracht van deze innerkommunikatie probeert te kommunikeren.

  Die de waan en de echtheid, het kaf en het koren, al onderscheiden kan.

  Die weet dat ook de eenvoudigen van geest je kunnen vooruitstuwen.

  Die weet dat eenvoud de sleutel tot het begrijpen van het complexe is.

  Die de 'aanraking' en het 'betoverende' in het lezen en uitspreken en vergelijken van woorden ervaart.

  Die de samenhang van de gebeurtenissen in z'n leven als wisselwerking met de totale eenheid van alles kan zien

  ...en daardoor zijn individueel en kollektief bewustzijn verhoogt.

  Die weet dat het denken over z'n eigen leefwereld onlosmakelijk verbonden is met de totaliteit.

  Die, misschien onderbroken, maar immer konstant aan de kwaliteit van de communicatie rondom zich werkt.

  Die begrijpt dat al het vorige in een nieuwe manier van met mekaar en zichzelf omgaan zal resulteren.

  Die beseft dat het beheersen van de dynamiek achter het persoonlijke samenleven van mensen; van de kleinste kernen tot de algehele wereldmaatschappij; dat dit alles al op zich een nieuwe vorm van kunst is... een kunst die van een gezonde innercommuniatie vertrekt.

  Die weet dat het individuele en kollektieve kennen tot een hogere mate van bewustzijn leidt...en dat dit bewustzijn de wegen naar het kwantitatief en kwalitatief betere opent.

  Die weet dat bepaalde juridische en morele wetten zowel veilligheid als bedreiging kunnen zijn.

  Die weet dat alles zich uiteindelijk toch ontwikkeldt in de richting van wat het optimaal zijn kan.

  Die weet dat gedachten en strukturen die het nefaste deel van het oude willen in leven houden op kleine en grote schaal schade aanrichten .

  Die beseft dat sommigen die dit alles nog niet goed verwoorden kunnen, soms meer bereiken en soms meer uitstralen dan zij die dit alles snappen en uitleggen kunnen.

  Die met dit alles begaan wil zijn...omdat je er uiteindelijk niet meer los van geraken wil.

  Die de ware inhoud van het woord vrijheid snapt.

  Die vanuit zichzelf en anderen tot volle rijping komen wil. Die op positieve en negatieve manier tot het opbouwen van mijn begrijpen heeft bijgedragen, van de holbewoner tot en met mijn huidige buur.

  Die weet dat geld alleen niet gelukkig maakt.

  Die weet dat we met het woord 'God' eigenlijk de bovenmenselijke eigenschappen in onszelf bedoelen.

  Die weet dat alles wat bestaat zowel natuur en cultuur tegelijk is...en dat er niets anders kan bestaan.

  Kortom : Graag leven, net als samenleven is de grootste kunst...innerkommunikatie is de nieuwste kunst. »

  octo ...tot dat ik een computer tegenkom

 • Dichter wreekt oorlogsslachtoffers(bis)

  bron youtube

  http://www.alovelyworld.com/index2.html  voor het geval U op wereldreis wil,ik ben alvast voor een tijdje kleinschaliger vertrokken, binnen Europa, behalve mocht oorlogsstoker en Bush-fan -Blair er  'president' worden.. Geniet van de prachtige muziek en stem bij het filmpje hierboven....  en zo meer...:

  ontmoeting met het Lommels Friedhof

   Duizenden malen een betonnen kruis, telkens voor 2

  ,of ze nu met de teenkootjes of de schedels tegen mekaar ingekuild zijn.

  Te vroeg van hun vlees ontdane botten.

  Al die dode, uitstralingsloze gelaten, met nog even die grimassen van onbegrip.

  Geraamten door Kruppkogels ontsierd.

  Met granaatscherven, taaier dan de knoken waartussen ze liggen te roesten.

  Op enkele jaren vielen zij, opdat een vernietigend model van overheersing

  en de leiders die dat voortbrengt,

  nog het einde van de eeuw zouden kunnen halen.

  Mannen, vooral 20, 30 en jonger.

  Ook kerels die nog maar net naar het stadium

  van krasse grijsaard aan 't toegroeien waren.

  Allemaal als slachtvee gekrepeerd. Ieder geraakt,

  elk van hen gevallen of uiteengespat.

  Sommige bijeengeveegd, wie weet zonder kist tussen d'aarde geschoven.

  Eugeen Wette, Leopold Berger en Heinz Thormann,

  zoek ze er maar eens tussenuit.Verraden en bedrogen onder het juk van een elite die, verdoken, aan de touwtjes trekt.

  Slachtoffers zoals er nu nog overal ter wereld geofferd worden.

  Primitieve offeranden. Ritueel en barbaars.

  Door bruine wolven en alle andere oorlogskredieten goedkeurende marionetten mee de dood ingeduwd.

  Ter ere van de daaropvolgende heropbouw,

  na de eerste grote, nieuwe bankcrashenreeks.

  In plaats van werk gaf men hen patriotische dromen...

  die na het eerste doodsgevaar, nachtmerries werden.

  Hun geweten pakte men hen af...

  omdat je daarmee na je eerste dode, niet meer leven kan. Hun soldij was een soort werkeloosheidsvergoeding uit die tijd.

  Zo 'verGOEDE' men en vergoelijkt men nog immer een aantal andere gruwelijke en

  ...als vanzelfsprekend gepresenteerde dingen...

  't was zogezegd toch allemaal om ONS belang begonnen ?

   

  Ik dacht daar in Lommel aan alle geestelijke en andere geneugten des Levens die, deze onzer voorouders als vijanden voorgestelde werkmensen en onze tijdgenoten nu, niet hebben kunnen ervaren.

  Door, als domme kruisvaarders hun even armzalige lotgenoten in andere landen, als op iets rood afstormende stieren te lijf te gaan,

  ondergingen en voerden zij de geschiedenis uit...

  in plaats van deze uit handen van de onderscheiden elites te nemen.

  Uiterst rechtse krachten beslisten voor het werkvolk en wilde de absolute vrijheid van 't grootkapitaal, ...meer ruimte...je kan die ruimte in Lommel gaan overturen. Er zullen er weinigen zijn die hier liggen, die dat moorden met plezier hebben ondergaan...en toch is alles zo gegaan.

  Mensen toch, zij waren niet onze vijanden

  en hadden onze kameraden kunnen zijn.

  octo, jaren tachtig vorige eeuw

  epiloog 2009,21ste eeuw :

  Opzienbarend boek rond financiële systeem.

  Gisterenavond was journalist en ondernemer Willem Middelkoop te gast op het praatprogramma rond Pauw & Witteman. In bijgevoegd filmpje legt hij op enkele minuten uit waarom hij er helemaal niet gerust in is, in dat financiële systeem van ons. Een aanrader.

  In zijn nieuwe boek 'Overleef de credietcrisis' ,legt hij uit hoe de credietcrisis ontstond en waarom ze niet met de huidige middelen kan worden opgelost...en dat een instorting van het financiële systeem nakend zou zijn.

  Als die man gelijk heeft, zal VRT-beleggingsspecialist Paul Dhoore zijn beleggersboek wellicht niet meer heruitgeven.

  http://pauwenwitteman.vara.nl/ 

  http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13543&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=5e3c7e0379 

  octo 12/11/09

  bron youtube

   

 • Voor wanneer de val van de Westerse Muur ?

  bron youtube : Menselijke creativiteit kent geen grenzen, ook al moet je een arm of een been missen,zoals in het bijgevoegde filmpje, dansen zullen we !

  Uit een BBC enquête blijkt dat wereldwijd slechts 11% van de wereldbevolking tevreden is met de vrijemarkteconomie. In een toespraak vandaag, na de euforie van Merkel gisteren, vertelt deze in het Duitse parlement dat de economische toestand eerst nog erger kan worden voor hij verbetert. Gebeurt er hier dan hetzelfde als 20 jaar geleden in 't Oostblok ? 

  Gisteren op TV, de oude vrouw , slecht te been,met haar café, waar de klanten zichzelf bedienden...een postbode die er zijn boterhammen kwam opeten of een andere toevallige klant. Toen ik dit aan een ander oud vrouwtje vertelde, sprak ze over de tijd dat postmannen nog de tijd hadden om bij het uitbetalen van het pensioen ook hun sociale functie te mogen te beleven. Hoeveel ouderen zien alleen de postbode op een dag, die andere dagen van de week nadat ze naar een winkel gingen om hun vaak geringe centjes uit te geven ?

  Mensen doen wat ze kunnen. Morgen gaan de vrijwilligers van 11111 weer de straat op om enkele miljoenen bij mekaar te krijgen voor de niet-gouvernementele organisaties en hun projecten. Anderen onderhandelen om te blijven mogen werken. Enorm veel werk dat zou moeten worden gedaan, vindt geen investeerders, want die verdienen meer geld met de nieuwe beursbubels dan met productie. De armen der aarde zouden wel willen kopen, maar... .

  Nog anderen produceren de wapens waarmee de Taliban fier op Al Jazeera pronken, veelal hetzelfde materiaal als dat van hun tegenstanders. Mijnen, ze worden nog altijd geproduceerd en gelegd en veroorzaken nog altijd op z'n best... vreselijke verwondingen...weer werk voor Handicap International. Ook in België draait de wapenproductie, waarvan er één wapen 13 VS militairen deed doodbloeden. Officiële Internationale initiatieven om de wapenproductie om te schakelen...signaleer ze me, want ik vindt ze niet. Als de oorlogsstoker Blair de eerste Europese president zou worden, hoeveel mensen gaan er in dit stuk van het Westen op straat komen of het werk neerleggen ?

  Niet gek dat 23% van de ondervraagden van een wereldwijde BBC enquête vandaag volgens de krant 'de Tijd' een ander economisch systeem wil om de vrijemarkteconomie voor alles en nog wat structureel te veranderen. U leest er alles over op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be en U vindt er vandaag tevens waar de kritische mensen uit Uw eigen buurt deze maand mee bezig waren en zijn.

  octo 10/11/09

   

   

   

   

 • De wereld heeft meer Multatuli's nodig.

  bron youtube : Peter Piot in een statement vorig jaar. Friedl Lesage had hem te gast in haar radioprogramma op zondag tussen negen en tien 's morgens :het interview : http://www.klara.be/cm/klara/boek/1.87750

   Multatuli was geen bureaucraat die eens even netjes ging uitvoeren wat zijn koloniale werkgevers dicteerden, maar een bewust en sociaal betrokken mens die het voor de gewone Indonesiër opnam en ook de plaatselijke uitbuiters aldaar kritiseerde. Max Havelaar is het favoriete boek van Peter Piot, een Belg die ook een boek geschreven heeft. Benieuwd of hij er ook een half miljoen van gaat verkopen zoals de VTM-kok, P.Huizentrut, denk ik dat hij heet.

  Peter Piot stond jarenlang aan het hoofd van de UN-Aidsorganisatie en hiel niet op met er op te hameren dat ook de niet-kapitaalkrachtige burger toegang tot de medicijnen tegen aids zou krijgen. Hebben we niet al genoeg kookboeken eigenlijk ? Tijd om er eens geen te kopen en al eens een boek te kopen dat meer 'voedsel voor de geest' is.

  octo  9/11/09

 • Het zogezegde 'gezond verstand' en Uw trein.

  109_1916

  filoview pictures : kunst van vrouw met warm hart

  In de krant De Morgen, krant met al jaren gelukkig een stijgende verkoop t.o.v. andere titels, (maar...)krijgt Mister Boegbeeld van de LDD een vrije tribune om het beleid van de gelukkig nog een stuk nationale en openbare spoorwegen af te breken. De snoodaard. Hij haalt een pak beleidsfouten en cijfers aan om dan maar de privatisering van het spoor naar voor te schuiven. Terwijl men daar in tal van andere Europese landen die die stap al hebben gezet, wil op terugkomen. Alle Zwitsers bijvoorbeeld, zij trots op hun nationale, openbare spoorwegen en daar durft men niet aan dat statuut en het statuut van de werknemers raken.  Een te gepolitiseerd managment is natuurlijk een handicap in het efficient beheren van het openbaar transport...maar geen onoverkomelijk euvel.

  Er valt voor te vrezen dat dergelijke argumenten door de rechterzijde gebruikt worden, niet alleen om geld te slaan uit openbare investeringen, maar ook om onder andere het goederentransport via de weg te bevoordeligen. En dan maar bakkeleien over de CO2 uitstoot ! Lobby er maar lustig op los langs alle kanten, zoals sommige leden van de partij van Obama die vandaag hopelijk niet tegen zijn plannen voor de deelname van de overheid aan de ziekteverzekering stemmen...omdat hun verkiezingscampagnes gedeeltelijk door de privéverzekeringen worden betaald  en die dan ook naar omlaag moeten met hun prijzen !

  octo 7/11/09

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/ 

  Vandaag ondermeer : Skynetblogs categorie Politiek.Anti-fascistisch front redt eer !

 • Opel en de spaarpotjes vd Belgische miljardairs.

  100_1779

  naties en sectoren aller landen,verenig U ipv dit

  Als het van het Vlaams Belang en alle andere partijen naar het centrum en vlak daarnaast afhangt, zal er de komende maand weer veel beloofd worden aan het grootkapitaal : beperkte afdankingen, staatssteun, fiscale voordelen. Onder het motto 'Opel in Vlaamse handen' eist ook het VB ondermeer een vermindering van de vennootschapsbelasting en ze voegen daar natuurlijk aan toe dat 'de Walen' vroeger ook veel gelijkaardige steun kregen voor hun industrie (heeft ook niet geholpen, want de arbeiders in de Indische staalsector werken goedkoper).

  Zou men niet beter in plaats van te onderhandelen die hele automobielsector internationaal tot overheidsbezit verklaren...zonder schadeloosstelling, de aandeelhouders een leefloon geven als ze echt niet toekomen...maar ik denk van wel : even een kijkje in het vermogen van een aantal Belgische miljardairs :

  http://www.miljonairstaks.be/nieuws/zoek-de-rijke-in-je-buurt

  Welke eisen gaan de vakbonden vooropstellen ? Ze kunnen alleen nog iets bereiken als ze op Europees vlak en wereldwijd de oprichting van één groot openbaar automobielbedrijf eisen, waarbij de overheid op internationaal vlak de sociale kostprijs van een wagen bepaald.  Voor een aantal andere sectoren zal dat op de duur blijken van nog de enige oplossing te zijn.

  octo 6/11/09

 • Gids bij het militeren in sociaal-politieke wereld

  100_1118

  Eén van de alternatieven die binnen het spel van de parlementaire democratie inhoudelijk sterk zijn, en die in de grote media als linkse hooligans voorgesteld worden als ze eens twee minuten zendtijd krijgen. Nog altijd komen ze bij verkiezingen niet eengemaakt op.Terwijl de door de 'slimmere' meerderheid verkozen moderne politieke baronnen zichzelf royaal indekken als ze zelf ontslagen worden, trekken de Opelwerkers en anderen weer in verspreide slagorde door de straten.(foto: zou er ook één van de andere voortrekkerspartijen kunnen zijn)

   

  ander -filosofisch alternatief : http://bloggen.be/conscience2008/

  Gids bij het militeren in de sociaal-politieke wereld

  Deze lijnen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die het nut er niet van inzien om met Baskische, Vlaamse en andere vlaggen gaan te zwaaien of te gaan affiches plakken voor havenbaronnen die op liberale partijen staan, en zo zijn er vele partijen, allen met een andere vermomming.  Het mooie woord ‘liberaal’, ‘vrijheid’…, de blauwe kleur, is de sociale mens ontstolen tijdens de opmars van de zegetocht van het imperialisme na de tweede wereldoorlog en eerder. Tijdens onze opvoeding werd ons ingeprent dat ‘rood’ stond voor geen eigen huis, niet te veel persoonlijke bezittingen, geen private landbouwsector of kleine en middelgrote bedrijven en zo meer. In de VS heeft de democratische partij zelfs het woord ‘liberals’ gekaapt…wat zijn de rechtsere tegenhangers, de republikeinen daar dan…dictators? In feite wel   Wetende hoe vernauwd het klassebewustzijn is, voelt de sociale mens in de VS zich bijna verplicht van voor één van die twee partijen te stemmen en niet op een mogelijk alternatief…om de grootste schurken van de macht weg te houden. Je houdt het niet voor mogelijk dat het er normaal gevonden wordt dat 1 president over begin en einde van een oorlog kan beslissen, bijna zonder goedkeuring van het congres, maar niet over de gewoonste zaak van de wereld, het invoeren van iets dat een beetje op onze sociale zekerheid lijkt. 

  Je wil je inzetten voor een beter draaiende wereld waar er meer tijd voor spiritueel ingestelde mensen is en je zoekt een samenwerkingsverband met anderen ?  Je wil in een grotere partij werken, de sociaal-democratische bijvoorbeeld, want je vindt dat de kiezers hun bed toch te ver weg staat van de politiek om in grotere getale voor meer inhoudelijke programma’s te stemmen en dat je daarom beter de conservatieven aan de top van je gekozen partij weg moet krijgen. 

  Je eerste stap zal dan waarschijnlijk een lidkaart zijn. Je wil je werk-en woonomgeving met eerder antikapitalistische accenten bereiken.  Je komt tot de vaststelling dat je een groot deel van je tijd in niet politieke activiteiten moet steken : smuldagen, bals en zo verder…er moet immers geld in de kas komen…zelfs in een tijd dat de belastingbetaler de grote partijen hun rekeningen spekken.  Je wordt in oppositietijden door de niet partijleden veel minder gewantrouwd. Je gaat hen in zoverre ze het nog kan schelen, hoop geven, in de wetenschap dat regeringsdeelname al het gene waar je je wil voor inzetten enorm sterk verwateren zal.

   In tijden van relatieve welvaart, zal je merken, hebben weinigen een boodschap aan de collaboratie van het reformisme van de laatste 100 jaar. Als je erin slaagt van binnen een reformistische partij een tendens op te bouwen, zal je merken dat die eerst met een verscherpende crisis een invloed binnen de partij en hopelijk binnen een regeerprogramma zal kunnen uitoefenen. Je droom van een absolute meerderheid binnen of voor je partij zal constant worden aangevreten door arrivisten binnen de partij, een partij is (partijen zijn) realiteitshalve zo een beetje een bloedstaal van de samenleving. De meest bewuste leden ervan zijn vaak minderheden. Dra zal je merken dat de machtige partijbonzen het boven allerlei ingewikkelde partijstatuten uit, voor het zeggen hebben, zelfs al weten de partijleden dat alternatieve kandidaten aan een gemiddeld arbeidsloon willen zetelen. De vaak onderschatte psychologische redenen daarvoor liggen voor de hand. Eén vierde van de jobs zijn overheidsjobs.  Zestig procent van de kiezers verwacht uitsluitend dienstbetoon van zijn politiekers.  De voordelen van grotere belangengroepen in de maatschappij (ook binnen de werkersklasse), wegen niet op tegen de nadelen voor kleinere groepen (laaggeschoolden, werklozen…).

  Weinigen durven kleur bekennen, want dan moeten ze uit hun schelp komen en dan verliezen of missen ze hun job, hun statuut enz… . In een dergelijke situatie van immobilisme vindt je weinigen die de energie en de moed opbrengen om zich op een andere manier met politiek gaan bezig te houden. Slaag je daar niet in, dan heb je de keuze om binnen een kleinere partij te gaan werken, waar men een programma hanteert dat meer in jou richting komt en er niet die slaafse carrière cultuur heerst.  Dan moet je nog het geluk hebben dat de acties waartoe beslist wordt en waar je de straat voor opmoet, je ook liggen. 100.000 handtekeningen tegen een bepaalde extreem-rechtse partij gaan ophalen, lijkt me niet een propagandistisch actiepunt, je moet meer laten zien waar je voor staat, dan uitpakken met waar je tegen bent, vindt jezelf misschien. 

  Je gaat merken dat te ver doorgedreven theoretische beschouwingen nu niet bepaald een éénmakend effect op de kleinere partijen hebben en je wil een praktischer aanpak en je wil niet je eigen gezichtspunten op bepaalde internationale problemen opgeven. In naam van, weer die ‘vrijheid’ een onafhankelijk Tibet of Koerdistan vragen is vragen voor versnippering op basis van ‘volk’ of ‘taal’…iedereen die zijn eigen taal spreekt zou geen probleem voor werkmensen mogen zijn.  De tijd van oprichting van nieuwe Staten, vindt je immers voorbij, de wereld moet één natie worden en dat kan beter wanneer culturen zich aaneensluiten. Na Het débacle van de instorting van de staatskapitalistische USSR, verdedig je niet diegenen die om een Westerse vorm van democratie voor China staan te drummen.  Je verdedigt een ander verkiezingssysteem voor Cuba, niet op basis van een terugkeer van die partijen, die het levenspeil van Cuba naar dat van Haïti zouden degraderen, maar op basis van het rechtstreeks op projectlijsten verkiezen van de ministers, zodat diegene die niet voor degelijker wegen zorgt bijvoorbeeld, na een tijd de laan uitvliegen kan…ipv door ‘de’ partij te worden beschermd.         

  Je weet dat een organisatie of organisaties nodig zijn om vooruit te raken…dat de wereld steeds meer een maximum dan een minimumprogramma nodig heeft.  Je ziet meer en meer het belang van centralisme in.  Je begint te snappen dat het wel eens zou kunnen zijn dat recessies via de loonstrijd systeembevestigend werken en dat het soms in ontbinding verkerende kapitalisme in zijn zogezegde aartsvijand, de werkersklasse, tevens, niet zijn doodgraver, maar zijn bondgenoot en redder vindt. De economische democratie, superieur aan de inhoudelijke democratie, bij wijze van spreken. Wat er ook van zij, de kapitalistenklasse blijft nog altijd veel beter geörganiseerd, zodat sociale raden die failliete fabrieken in internationaal gecoördineerd zelfbeheer zouden willen gaan beheren, nog verre toekomstmuziek zijn, wanneer zelfs de crisis van het kapitalisme zelf onvoldoende bondgenoot van andere samenlevingsvormen zou zijn.  Maar zolang de Westerse meerpartijendmocratie niet resulteert in  radicalere officiële  standpunten tegen de plundering van de wereld door enkelingen …la lutte doit continuer…  octo voor 2/09/2009

   

   

   

   


 • Wat Einstein eigenlijk wilde zeggen.

  109_1937

  octo's filoview pictures : nee,  geen schilderij, ongewild 'mislukte' foto van een ochtendlijke bezoeker, gigantische uil, ergens ontsnapt aan de mens, want hij had nog een touw aan zijn poot. Majestueuse verschijning zoals hij aanvankelijk op het dak zat en wat later wegvloog...er blijkt zelfs een website te zijn waar je 'ontsnapte' roofvogels kan signaleren. Hopelijk vindt hij een vrouwtje in de vrije natuur... ?

  De allerstrafste van mijn filosofische theoriën is de volgende. Ik heb het kort gehouden.Traag lezen, inleven, goed volgen.

  de snelheid van licht en de mikro-en makrokosmos

              Als we naar de maan kijken is het licht dat we zien 1 sekonde onderweg geweest.  Het licht dat rechtstreeks van de zon komt, het zonlicht, doet er acht minuten over.  

  Het licht uit de makrokosmos komt dus uit het verleden(nog van de bigbang) en bereikt ons als waarnemer in het  NU...de grens van verleden met toekomst. Ook de mikrokosmos is een niet volledig volgens dezelfde wetten opgebouwde wereld met kernen (atoomkernen) zoals de sterren en elektronen(planeten, manen) die errond cirkelen.

               Heeft het atomaire licht ook een snelheid nodig om ons te bereiken of valt het volledig met onze tijdszijn samen of...of reist dat anti-materie-licht in de richting van de toekomst als we de richting van het licht uit de makrokosmos als het verleden beschouwen...of valt de snelheid van het atomaire licht niet samen met het uiteinde van het verleden en bevindt het licht in de atomen hun anti-materie zich in ons hier en NU in een genetische of atomaire vorm die tevens het volledige naslagwerk van ons verleden vormt ?  Ik denk eerder aan een combinatie van de drie stellingen, met altijd een 'voorzienigheid' naar de toekomst toe.

              Wat kan ik daar nu mee aanvangen zal je zeggen?  Vermits onze geest één is met de materie, want we komen  uit de straling die de materie vormde voort...en alles wat er gebeurdt met materie en straling te maken heeft en weer straling en uiteindelijk weer één punt met bijna geen inhoud wordt; kunnen we ons beginnen afvragen of we niet al geen miljarden bigbangs en ontwikkeling van biologisch leven meegemaakt hebben.  Miljarden herkansingen. 

  Uitgaande van het bovengaande, kan je een aantal schetsjes maken. 

  De ruimterekening gaat van klein naar groot.  Ruimte werd door de bigbang geschapen, werd groter en groter en groeit voort.  De tijdsrekening gaat van verleden naar toekomst, van min naar plus.

  De snelheidsberekening van makrolicht en mikrolicht met waarnemer gaat van min naar plus, van verleden naar toekomst en wij als waarnemer altijd op het uiteinde van het recenste verleden...ons wegdek om te rijden, de toekomst, altijd in 't oog houdend.  Vergeet niet op tijd te rusten...zodat je bewust dagelijks de toekomst weer plannen kunt...in zoverre die toekomst al planbaar is...soms kan je er alleen maar op inspelen... .

  octo  

   

   

  bron daily motion

   

   DSCN0236 (2)

  DSCN0234 (2)

 • De zaak Mensheid versus Machtsmisbruikers

  bron youtube : via Al Jazeera, proces tegen Argentijnse Junta

  Momenteel lopen er rechtzaken tegen de generaals die Argentinië gedurende zeven jaren mochten 'zuiveren' van progressief denkende mensen en eentje tegen één van de nationalistische 'ex'-Joegoslavische 'verkozen' politiekers die op basis van geloof en ras opnieuw concentratiekampen oprichten. Overal in de wereld lopen nog andere rechtzaken en andere niet en elke dag groeit het rijtje misdadigers dat door hun medeplichtigheid aan bomaanslagen achter slot en grendel zou moeten zitten.

  Misschien zou het een goed idee zijn om een rechtzaak 'Mensheid' versus 'Machtsmisbruikers' voor te bereiden...als dit in de wereld van de diplomatie niet kan, is er misschien ergens wel een theatergroep die deze rechtzaak kan 'houden'.

  Het begrip 'misdaden tegen de mensheid' kan gerust uitgebreid worden met allen die slachtoffer zijn, niet alleen van oorlog en dictators, maar ook met allen die in armoede en honger leven of schade van milieuvervuiling, corruptie ondergaan, geen recht op een degelijk inkomen, onderwijs...enz hebben. Voor deze zaak kunnen miljoenen getuigen gevonden worden. De lijst met aanklachten zou zo lang zijn, dat de verdediging geen tijd zou hebben om alles te weerleggen. Karadzic in Den Haag zit momenteel voor de schijn met hetzelfde probleem.  Alle bedrijven en politiek verantwoordelijken zouden misschien na de eerste veroordelingen wel eens wél bereid kunnen zijn om te investeren en  een andere politiek te voeren. De eisen van de slachtoffers inwilligen(zie : http://bloggen.be/conscience2008 )op straffe van collectivisering of afzetting , zou een alternatieve straf voor hen kunnen zijn, vermits de gevangenissen toch al overvol zitten.

  octo 3/11/09

 • Wereldtop der sinistere Grapjassen.

  100_1772

  foto 'theater aan zee'

  Een deel van de sinistere grapjassen kan je bij het soort befaamde economen vinden die het einde van de recessie afkondigen. Daarmee bedoelen het herstel van de winsten op de beurs waarschijnlijk, aangezwengeld door het belastingsgeld dat we wereldwijd zullen betalen om onze eigen koopkracht aan te zwengelen. Ook de besparingen die men oplegd zijn niet van die aard om op termijn de volgende recessie te voorkomen. Het scheppen van nieuwe luchtbellen, de managers van de economie en hun politieke verlengstukken kunnen er wat van.

  Ondertussen moeten alle gebieden op de wereld waar de jongste twintig jaar vier maal meer natuurrampen voorkwamen het zonder dijken blijven stellen en om de economie en de winsten 'competief' te kunnen blijven houden, moeten ze daar blijven doorwerken voor een paar euro per dag. Op een praatshow van onze nationale zender mag deze week de cumulkampioen van België opdraven om ons uit te leggen dat we langer zullen moeten werken, Nederland en Duitsland achterna, dus kunnen we weer niet achterblijven...het verenigd Europa ten dienste van het veiligstellen van de winsten in plaats van de loonnormen te standardiseren en internationaliseren.  Zowel in 1928 als in 2006 had ook bijna niemand een economische afgrond voorzien. De eerste keer waren er geweldige investeringen in de bewapening en een oorlog nodig om te kunnen blijven aanmodderen...nu vermijd men uit vrees voor revolutionaire wendingen oplossingen in die zin. Sinsiter niet, de belastingbetalers destijds die hun eigen deelname aan de oorlog betaalden om het economisch spel om de macht te kunnen laten overleven.

  Als je een groot deel van de politieke sinistere grapjassen hun doen en laten volgt, is er ook al geen reden om te lachen met de wrange humor die uit hun beleid voortkomt. Her en der worden verkiezingen geörganiseerd, waarvan men de resultaten dan achteraf betwist. Net als in de echte showwereld draait alles rond de politieke vedetten die de machtigste clubjes onder de gevestigde sadisten hebben gelanceerd...inhoud...geen tijd voor...de journaal worden in verkapte vorm voorgeschoteld, enkele beelden en beknopte uitspraken, echte analyse blijft te gevaarlijk. Benieuwd naar wat de CEO van Beckaert deze week op onze buis mag komen voorstellen...zijn schoonvader Maurice Dewilde (journalist uit een andere tijdscultuur) zal zich waarschijnlijk omdraaien in zijn graf. Maurice draaide 'de nieuwe orde' over de collaboratie en het verzet...hij mag zich weer omdraaien want binnen enkele dagen, net voor Wapenstilstand, is er een fascistische mars in Gent gepland, met uiterst rechtse deelnemers die omwille van de recentste economische crisis zich weer een beetje voordoen alsof ze anti-kapitalisten zouden zijn.

  Enorm veel produktie gebeurd niet omdat er mensen zijn die deze niet kunnen kopen of omdat er ondanks enorme winstcijfers geen overheidsgelden zijn om te investeren in sociaal nuttige dingen zoals het voorbeeld van de dijken. Dit leidt tot crisissen, zoals men in de 19de eeuw al neerschreef. Voorlopig niet panikeren echter, want onze dichter-premier maakt kans om de eerste president van Europa te worden. Oei, ik zal maar stoppen met bloggen, want ik trap ook al in meerdere van de denk-vallen die ik zelf aanklaag. Maar het was maar een grapje natuurlijk.

  Voor meer informatie over het verschil tussen WallStreet 1929 en Wallstreet 2008 een uitstekende gastbijdrage op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  octo 02/11/09