• Er is meer angst voor leven dan voor dood.

  bron youtube : (5minuten)Meisje sprak Verenigde Naties-vergadering toe(conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio-01-03juni09)

  Er is meer angst voor het leven dan voor de dood

  In een interview verscheen een vrouw in Burka op haar vraag, met zo een censuurvakje op de filmbeelden zelf voor haar ogen. Toppunt van ... ? Dat iedereen zich kleedt zoals hij of zij wil, maar dat men die terreurmethoden van de oude opium voor het volk eens definitief naar de prullenmand van de geschiedenis verwijzen mag. De tijd dringt. Wij hebben hier afgerekend met de Inquisitie en andere onzin, hebben voor onze sociale rechten gestreden. Waarop wachten vooral de Arabische, Indische en Afrikaanse mens om progressieve regimes te instaleren ?

  Vele van onze mede-wereldbewoners zitten niet alleen opgesloten in politieke en economische structuren waar ze soms alleen sociaal en niet politiek tegen reageren; ze zitten vaak ook nog opgezadeld met een aantal zogezegd religieuze denkbeelden die hun lichaam en ziel een bepaald gedrag voorschrijven, niet omdat dat moreel verantwoord zou zijn, maar om hun manier van denken te bepalen en aldus te beletten dat de top van de gezagspyramide zijn almacht verliezen zou.

  Sallaam Alleikum, Arabische Kameraden, broeders en zusters. Jullie zijn niet de vijanden van de overige arbeiders, boeren en zelfstandigen in de rest van de wereld. Willen jullie op de klassieke manier aan 'religie' doen, onthou dan alleen de waardevollste van de tips in jullie geschriften. Volg die extremistische bommenleggers niet...ze proberen julllie lot niet te verbeteren, maar jullie arm en onderdanig te houden. Het zijn niet wij werkenden die troepen naar jullie landen stuurden, maar een rechtse president en een rechtse premier van rechtse regeringen vooral...gedreven door dezelfde uitbuiters-en winstmotieven als dewelke die jullie overheersers voortdrijven.

  Geloof ook niet dat wij 'goddelozen' zouden zijn, de eeuwigheid valt ook ook een wetenschappelijke en filosofische wijze te interpreteren. Laat ons front vormen om het humanisme,de rechten van werkenden, vrouwen... en de vooruitgang te bevorderen. octo

  camerades, frères et soeurs Arabes

  sallaam alleikum 

  Vous n'etes pas les ennemis des travailleurs du reste du monde. Faites quand même attention que vous vous basez sur les choses valables de vos textes du Koran et pas sur les extrimistes religieux qui veulent utiliser ces valeurs pour justifier des massacres. Ce sont les gouvernements de droite ou un premier de droite et un president de droite qui ont envoyés des troups en Irak, pas les travailleurs. C'est vrai que les travailleurs doivent de plus en plus se revolter de manière pacifique contre l'imperialisme, mais vous aussi vous devez vous liberer des anciens structures. Ne croyez pas comme gens croyant en ''Dieu que 'les autres' sont tous des gens qui ne croient pas dans l'éternité de la vie, on y croit, mais d'un façon plus scientifique; même la plupart de ceux qui ne vont plus à l'église.

  Comment la vie a-t-elle commencée ? Quelque chose qui n'a pas de forme ne peut pas exister et a tendence à exploder comme le big-bang.

  Ceci est vrai aussi bien pour les étoiles que pour les atomes. Le grand et le petit. Le big-bang, suivit par la formation des planetes et enfin la vie, les cellules...font preuf que l'histoire de la vie a une signification. Et comment expliquer l'immortalité demandriez vous ? C'est ma conviction que les premiers cellules qui se formaient, quand elles mouraient, leur energie a rejoingnées l'énergie des cellules nouvelles nées pour leur instruire enfin de leur apprendre à se diviser pour se multiplier. Ce proces à continué jusqu'à le sex a été inventé après la formation des premiers organismes qui seulement se multipliaient en se divisant. Alors les plantes et les animaux et l'homme sont venu. L'Histoire de l'homme va dans le sense d'une planete pas divisée par des frontieres nationalistes ou réligieuses . Le chemin peut etre long, mais se fixer sur les anciens pouvoirs de l'histoire ... termine en sur-place ou le désastre.  Des témoignages de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui chaque jour :  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be   octo

   

   

   

   

   

   

 • Na de dood. Gedicht.

  109_1910

  filoview pictures : nu de bladeren in prachtige balletopvoeringen naar beneden zigzaggen, tijd voor een gedicht over vergaan en ontstaan :

  na de dood

  De stilte,

  is allen die niet meer bestaan

  is opkomen en overgaan,

  is terug naar onze essentie

  in stille beelden blijven we voor de levenden achter

  wat we onszelf wijsmaakten verdwijnt

  wat blijft, onze menselijke waarde;

  licht, schijnend in licht,

  met ook de lucht herademd door de nog ademenden                                 

   Licht,

  is ook die die er niet meer zijn

  Lucht,

  doet niemand pijn

  Tijdens de zwaarte van het leven reeds even

  stilte, lucht en licht zijn,

  we zijn wie de heengeganen waren.

   

  octo

  binnenkort op http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be 

  "er was dus toch leven na de dood" ...fiktief... kortverhaal

  vandaag op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  links naar nieuwsites, van mensen die om het leven geven

 • VN minus VS,Israel&Palau tegen embargo Cuba

  bron youtube & Indymedia : acteur Dirk Tuybens bij een toenmalige actie voor de vrijlating van 5 in de VS opgesloten Cubanen die in extreemrechtse Cubaanse milieus in Florida infiltreerden om de daders van terroristische aanslagen op Cuba te vinden. Yes we can liberate them Obama ?

  Op drie landen na, veroordeelt de Verenigde Naties het decennialange embargo tegen Cuba,niet zo een nieuw feit, het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, wel een record qua aantal landen. Afwachten hoe de VS hierop gaat reageren. Indien de VS-administratie dat verbod zou opheffen zal Obama zeker als een 'communist' worden afgeschilderd door de dollarmedia...die, vreemd genoeg niks hebben tegen handel met China.

  Indien de VN bij meerderheid geldig zou mogen stemmen, dan had er nooit een oorlog tegen Irak geweest en alle miserie vandien. Indien de VN-resoluties in verband met het Midden Oosten zouden worden gerespecteerd en niet altijd weer geboycot door dezelfde landen, dan zouden we nu gerust op vakantie naar Israel kunnen gaan en in de Gaza strook op 't gemak een theetje drinken ergens op een terras. Dan hadden ook de oorlogsgekke krijgsheren overal ter wereld zich niet kunnen bewapenen.

  Democratie, ze moet op het hoogste vlak nog worden uitgevonden, zo te zien. Indien de bevolking in de VS via televoting zou kunnen stemmen, was dat embargo al lang naar de prullenmand verwezen en konden zij ook op vakantie naar Cuba.  octo 29/10/09

  Mijn link voor voorstanders van referendums : http://bloggen.be/conscience2008  

  BLOGONTDEKKING VAN DE DAG : werken in een vluchtelingencentrum

  'Vreemdeling in een vreemd land'

  http://april.skynetblogs.be/post/7396484/afschuw#commentform 

 • Hier staan we dan.(filosofisch kabaret)

  bron you tube : native american spiritual music part 2

  hier staan we dan, eeuwig oud,voor altijd jong (kabaret)

  Goeiendag. Ik weet het, 't is een simpel woord om mee te beginnen. Maar miljarden jaren geleden zou ik dat niet zo gezegd hebben. Toen al zat ik net als jullie, nog verspreid in alle mogelijke soorten atomen, die, net als jullie, door de kosmos vlogen.

  Toen duwden we mekaar af en toe eens wat opzij om al eens wat plaats te hebben. We zaten in één of andere molecule, zo hard als steen, zo mals als modder, zo helder als licht of zo zacht als water. Als ik toen iets wou zeggen, dan scheen ik gewoon of dan viel ik gewoon uit de lucht...ik kan dat trouwens nog goed, dat laatste...dat zal een door de eeuwen heen aangeleerde overlevingstechniek zijn. In feite zit ik en ben ik ook nog mineraal, water, licht, golf, enz...zijn wij nog allemaal dat en alles wat zich daaruit ontwikkeld heeft ...tot en met wie we nu zijn.

  Nee maar, in die atomen, dat was daar een gedoe rond mijn atoomkernen. Mijn MIN-geladen elektronen vlogen den helen dag rond mijne kop, rond mijne PLUSMINUS evenwichtig geladen kern dus. Den helen dag waren ze me aan 't provoceren, zo uitdagend, zo precies niet kunnen verdragen dat ge kalm in uw onverschillig evenwicht blijft. Dat ging altijd maar van alé, bougeert ne keer, laat ons iets doen, laat ons uitbreiden of zo.

  Op den duur was ik als atoomkern wel verplicht van te handelen. In ons taal betekent dat 'uw NEUTRON-evenwicht' verbreken en met uw PLUSPROTON-lading ingaan op wat er in uw eigen en andere stoffen aan MINNETJES te vinden is. Het lijkt wel 'sexen' voor het uitgevonden was.

  Maar op nen dag, door al dat over en weer geduw en getrek en gebots en veel vergaderingen om nu eens uit te maken wat we daar allemaal mee van zin waren, met al die nieuw kombinaties van molekulen die we deden ontstaan...

  opeens wisten een deel van ons het wel zeker. WE BOUWEN EEN CEL.

  In feite is het niet echt zo gegaan, want ineens 'waren we met z'n allen gewoon' 'cel'...ons moeder Chemieke en onze pa Fysicaa hadden een Biologieke gemaakt, ge moet het maar doen.

  Dat was allemaal goed en wel, maar u hadden we een serieus probleem. We mochten we zoveel cellen maken als we wilden, ze stierven allemaal te vlug zonder zich op eigen kracht kunnen te vermeerderen.

  Maar die cellen waren geen stommerikken...ah nee, heel de natuur, wij dus, ...hadden het beste van ons eigen daar ingestoken...gij zat daar trouwens ook al in. Zo kwamen we op een dag erachter dat we moesten 'delen' om kunnen blijven voort te bestaan...en zo werd de solidariteit geboren. We moesten ons eigen 'delen' om ons kunnen voort te planten. Hoe we daar achter kwamen ? Wel, het stuk 'modder' ,modder, zoals 'mother' in 't Engels dat achterbleef als we als cellen stierven, daar ontsnapte ook de licht en de lucht uit. Die 'licht' en die 'lucht' waren zo triestig dat ze van die cellen geen deel meer uitmaakten, dat ze zwaarder werden en op de nog levende cellen 'drukten' als het regende of stormde. Zo gingen we dank zij de intuitie van het licht en de lucht toch door de knieen en leerden delen.

  Ge moogt natuurlijk ook geloven dat het door het bevel van God de vader of zijn broer Alah zijne bliksem kwam.

  Feit is dat we weer ne stap verder raakten.

  Na een tijd begon ook die toestand ons wat te vervelen; we wilden toch immers niet altijd XX -vrouwelijke materie blijven. Gelukkig dat er op een dag enen een stuk van zijn XX verloor en het voortplanten een stuk plezanter en interessanter werd dan ons eigen moeten op te splitsen...het kwam wel nog op hetzelfde neer, maar 't was eenvoudiger XY bevruchtte het XX-ei en zo ontstond hadden we er een totaal nieuwe telg in de famillie 'biologie' bij : de 'sex'. Man lief, vrouw lief, waar zijn we toen mee begonnen...ik had het miljarden jaren terug, nog zo gezegd als atoomkern van een zuiver deeltje licht , "we zijn nu op ons gemak".

   

  Maar ja...' t was nu éénmaal toch zover gekomen...en eigenlijk was er nog niets veranderd, de minnekes maakten de mannekes hunnen kop zot om toch iets te gaan doen. Nu begon het verhaal eerst goed vaart te nemen. We werden organismen en organen in 't water, we ontpopten onszelf tot vissen, we bevolkten het land op duiznden manieren...van dino's tot mieren. Maar eigenlijk, zeg nu zelf; soms denk ik...waren we niet beter in onzen boom blijven hangen ?

  Ik hoor het me nog zeggen(allé 'zeggen', 't is te zeggen we waren aan 't leren spreken) tegen dienene op die andere tak, 'jongen, hou toch uw gemak'. Dat was er zo ene,we noemden hem Meer, die was nooit kontent; hij wou altijd maar meer en meer, meer wijfkes, meer eten, meer grond...tot hem in onzen eigen troep niks van dat alles meer vond. Omdat hij zo geweldig tekeer kon gaan, hadden de meesten er schrik van en zijn ze er maar achter gaan staan toen hem de bavianen wou gaan verjagen.

   

  En zo ging de geschiedenis maar voort. Op den duur zaten de afstammelingen van 'Meer' in streken waar het zo koud was, dat ze in holen moesten gaan wonen in plaats van tussen de takken liggen te dromen. Toen de holen bezet waren, moesten ze huizen leren bouwen en op de duur hadden ze zoveel bezittingen, dat ze het moe waren om er konstant mee rond te trekken. Omdat 'stilzitten' ook niet in hun natuur zat, begonnen ze te leren hoe ze het land konden bewerken. De 'boer' was geboren. Een kalme mens, blij één te zijn met de natuur. Wat we toen voortbrachten, aten we op en we zetten een deel opzij voor minder gunstige tijden. Iedereen deed een stukske van 't werk...en we konden op tijd eens lachen omdat we hadden leren praten en luisteren naar mekaar. Niemand had het er moeilijk mee als er al eens problemen waren, de dorpsraad zou dat wel oplossen.

  Op ne keer komt daar toch wel enen af die ons kwam uitleggen dat ne zekere God, de wereld in zeven dagen geschapen had ...en wij waren daar al miljarden jaren mee bezig. Hij joeg ook sommigen schrik aan door te dreigen dat we allemaal levend in de hel zouden verbranden na ons dood...als we niet naar hem luisterden !

  Een deel onder ons, trapten daar toch wel in zeker ! Wij, oude Belgen, konden onze rust voorgoed vergeten.

  Het bleek namelijk, dat we niet alleen op de wereld waren...en dat er al op ander plaatsen veel meer moet gevochten zijn...dan die dorpsruzies van ons in den tijd. Er was zelfs ne slimme Romein die vondt dat wij de 'dappersten' der Galliërs waren. Sinds toen kwamen er hier veel met hun 'legers' binnenvallen, behalve de Indianen, Chinezen en zwarten ging onze eigen Staat dan weer nog later ons zelf ambeteren.

  Ik heb het in den tijd als dorpsoudste nog gezegd : wapens en Meer en meer willen ten koste van anderen en die rijken die het geld en het leger en de goden en afgoden uitvonden achternalopen , daar komt niks goed van.

   Maar bon, hier staan we dan uiteindelijk in ons landje dat in solidariteit bewijst dat taalgrenzen geen belang hebben...om ook nog iets positiefs te zeggen. Midden een wereld door honger en armoede en oorlog geteisterd;

  waar sommigen te hard moeten werken en anderen niet mogen. Als we een dag terug uiteenvallen in licht en lucht en de rest en de genetica die we achterlieten doen ademen en er ons licht op schijnen...zullen we ons nazaten er aan herinneren...pas op, zie wie jullie volgen...jullie zouden wel eens vroegtijdig kunnen verdwijnen...en dan moeten we weer van voren af aan beginnen.

  Dus, we zitten hier nu gezellig bijeen, op ons gemak, wat gaan we nu met de rest van de avond doen ?

  Zal ik even de atoomkern zijn. Ik beweeg niet, jullie ook niet, maar toch verlangen jullie nog iets van mij; wat gaan we maken...een rechtvaardiger wereld ? Of handelen we niet en blijven we rondjes-draaien ?

  Voor iemand die voor 1 euro per dag schepen afbreekt in India, zijn wij een deel van het grootkapitaal dat hen uitbuit, want de meesten onder ons, kennen een zekere welvaart...je mag dan nch tot dezelfde klasse behoren, we zijn een soort kollaborateurs. Zelfs onze vakbonden eisen nog geen gelijk loon voor de nieuwe Europeanen uit het Oosten.

  Ook op ons werk, houden we ons gedeist. Denk eens even aan al die slaven, lijfeigenen en alle uitgebuitenen en gesneuvelden die onze 'vooruitgang' hebben mogelijk gemaakt.

  Neem nu dat de economische situatie zo verslechtert dat we dat allemaal dreigen kwijt te raken en de lessen uit de geschiedenis niet trekkend, weer eens gaan verrechtsen en ons in meer en meer oorlogen en verarming laten meetrekken. We laten ons toch echt telkens bij de neus nemen door valse nationale tegenstellingen, door 'konkurrentiepositie', door oplossingen als tot 67 blijven werken en al die zever meer. Al wat ne gewone mens wil, is menselijk en nuttig werk en een inkomen, zodat hij bijvoorbeeld een famillie kan onderhouden en jongeren perspektief kan bieden. De politiek is dringend aan herstrukturering nodig.

  Na al de banenkostende herstruktureringen die ze laten doorvoeren hebben, zouden zij eens onder het snoeimes moeten komen ...er zou zelfs een andere manier van internationale verkiezingen moeten ingevoerd worden, eerst stemmen voor het programma, en dan voor de uitvoerders...die niet langer op partijlijsten maar op technokratische projektlijsten kandidaat zouden moeten zijn; mensen die van landbouw niks kennen zouden bijvoorbeeld niet op een projekt Landbouw mogen opkomen. We weten allemaal wat er heden ten dage aan de hand is met de wereld, 'moeten we er iets aan doen ook', that's the question ...en wat ?

  Eerst en vooral doorhebben wat er boven onze kop gebeurd. De afgevaardigde van de aandeelhouders dreigt te snoeien in het aantal kaders en lekt dit naar de pers. Waarom ie dit doet...de kaders zijn soms te menselijk en durven niet genoeg voor ontslagen zorgen of mensen naar de mutualiteit drijven, de vakbondmensen zijn blij dat de mensen voor hun job vrezen, want zo moeten ze de leiding over niks nemen. Eén grote schrik voor de boeman grote mijnheer anonieme Aandeelhouder, zoals soms de truuk van de anonieme God het nog doet, nog een beetje en we hebben zo'n schrik van alles dat we vluchten in de anonieme Liefde.

  Wat men (s) ons allemaal wijsmaakt en waar men ons allemaal mee bezig houdt. 

   Laatst zat ik op de stoep van m'n venster naast m'n kat. "Kat", zei ik, "je moest het eens allemaal weten wat hier allemaal gebeurt op deze aarde. Je zou een boom inkruipen en er niet meer uitkomen". In 't dialect klinkt dat allemaal veel sappiger natuulijk. "Kat, ge must het es allemol wieëte, ge kreoup ne bouem in en ge kwamt er nimieeh nemiauw uit"

  Daarom, op tijd eens terugdenken aan de wonderlijke manieren waarop we tot stand kwamen.

  De aarde was er dus.

  De atomsfeer werd gunstig voor de ontwikkeling van biologisch leven. Water lostte mineralen uit de gesteenten op...de rivieren voerde ze mee naar de plassen van allerlei grootte en daar reageerden ze met de molekulen die gedurende miljoenen jaren uit de atmosfeer neergeregend waren. Natuurlijk stond ook de zon al in de keuken van het leven...op de kruidenpotjes in de keuken stonden namen als 'vulkanen', 'elektrische ontladingen', 'straling'...en dat alles werd in de oersoep gekapt. Met de koolstofketen als ruggegraat ontwikkelden zich complexe strukturen zoals suikers, vetten, eiwitten...en al wat goed is. Door molekulen af te breken kwam er energie vrij die de deeltjes samenbond. Zo ontstond na miljarden jaren experimenteren een zichzelf vermenigvuldigende molecule en de eerste celletjes die zich leerden delen, voeden en vermenigvuldigen. De vragen zijn niet voor na de voorstelling...jullie kunnen me ze naar je huisdokter mailen of zo.

  Voor we het wisten woonde een oerdeel van onszelf veertigduizend jaar geleden in een grot. Waarschijnlijk zaten we toen al met vele moeilijk hanteerbare driften en angsten. De ene of de andere madam heeft daar een triologie over geschreven, als ge dat leest kunt ge U goed in die tijd inleven. We leerden jagen en boeren, huizen bouwen, praten en schrijven. Zoek dat allemaal maar eens op, ge moogt ook iets doen om uw bewustzijn omhoog te krijgen. Ik heb daar veel over op mijn huisbladzijden op staan...ge moet dat adres maar eens vragen als ge het op de ene of andere manier in mijn huis doet bellen. Samengevat komt onze geschiedenis er op neer dat hij bij tijd en wijlen nog meer beestig dan menselijk was...en daar zijn we nog niet vanaf. Chapeau natuurlijk voor alle geproduceerde kunst, maar boe voor alle op rang en stand en afkomst gebaseerde slachtingen. Hoera en eureka voor het werk van boeren, arbeiders,...filosofen en de wetenschappelijke vooruitgang, maar oh wee voor al diegenen die de onwetendheid des mensen misbruikten en misbruiken. Hand in hand met al diegenen die het sociale in het vaandel droegen en dragen...maar weg met de lakeien van de spekulatie die de wereld altijd richting oorlog en armoede duwden en duwen. 

  octo


   

 • Heden is de proefbuis.Gast:het zinkend schip

  bron youtube : het chanson van vroeger, een aanrader, ook voor techno-fans

   het heden is de proefbuis

  ...waarin het verleden de toekomst baart

  Het verleden is de grondstof van 'zijn' en 'zal zijn', het heden de bewerker...de toekomst een voortdurend nieuw bewerkt verleden en heden.

   Alles is steeds op weg naar beleefd en uitgesproken te worden. De natuur werkt al oneindig aan een systeem van reproduktie en steeds fijner kommunikatie ...en niet alleen zakelijke kommunikatie. Mensen leren geleidelijk verwoorden wie ze zijn en wat ze met mekaar hebben...maar er is nog veel werk aan de winkel. We tateren nog teveel naast mekaar door en springen van de hak op de tak, het essentiële vaak vermijdend en alternatieven als onhaalbaar vooropstellend. Het systeem werkt zelfs zonder woorden en heeft vele nevenuitdrukkingsvormen zoals humor, relativering,... .

  Militairen die tegen hun zin op missie vertrekken en het niet met hun bazen eens zijn omdat ze het nut van de opdracht niet inzien, ze zijn onderdeel van het hele probleem...want het zijn zij die vertrekken en de miserie achteraf mogelijk maken.

  De uitdrukking van een dergelijke houding wordt nog erger in een tijd waar men weer als vanouds aanvalt zonder eigenlijk aangevallen te worden...maar eigenlijk is dit ALTIJD HET GEVAL AL GEWEEST. (zie de link naar 'de roode bibliotheek' van de 'het zinkend schip-bijdrage onderaan) De meeste van onze politiekers drukken voor een deel uit dat ze geen politiekers maar boekhouders zonder visie zijn.

  Alles is uitdrukking en beleving...het zwaarste zakt naar de bodem van de vijver, zodat het water bij momenten toch helder is. Laat op de bodem liggen wat er ligt, niet meer in ploeteren. Doorgaan naar het licht en de beleving en inzichten toe, vanuit graag te leven, graag te zien, er ook voor de anderen te zijn. Interesse hebben voor diegenen die in vroegere geschiedkundige periodes ook al bezig waren met het aanleren van een verdiepende kijk op de fenomenen, het al eens los geraken van het oppervlakkige.

  octo

  Gastauteurs :

  http://hetzinkendschip.web-log.nl/ Vandaag : Sebastien Faure

  Niet vergeten op 'de roode bibliotheek' te klikken...over hoe vorige eeuw oorlogen hadden kunnen worden voorkomen.

 • Bekroond Zandanimatiefilmpje tegen oorlogen

  8minuten33

  Een nieuwe kunstvorm. Een filmpje om sprakeloos van te worden: een meisje uit Oekraïne dat meedoet aan een talentenjacht en met zand haar verhaal doet over de oorlog. Een waar en groot talent, en terecht winnares van de wedstrijd! Geef het door : http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo 
 • Denkoefening rond bewustzijn

   

  bron youtube : positive thinking .Vermits tegenstanders van evolutieleer en de gedachte dat het heelal zich door middel van opeenvolgende big-bang cyclussen steeds weer herschept; een heel gamma videos en theoriën op het internet posten...is het nodig eens even een aantal dingen op een filosofisch-wetenschappelijk rijtje te zetten :

  HET POSITIEVE DAT HET NEGATIEVE NIET VOEDEN MAG

   

  IN DEN BEGINNE WAS ER DE RUWE ONderBEWUSTE ENERGIE

  ALLES WAS ENERGIE/ALLES IS ENERGIE/ALLES WORDT ENERGIE

  ENERGIE IS ER OMDAT IETS ZONDER VORM EN INHOUD NIET KAN,bij benadering van 'nul', ontploft, afsterft,in straling overgaat

  MATERIE WERD GESCHAPEN DANKZIJ HET SPEL VAN + EN -

  HET BIOLOGISCHE LEVEN WERD VERWEKT DOOR DE MATERIE

  HET EMOTIONELE LEVEN ONLOSMAKELIJK één MET DE BIOLOGIE

  HET SPIRITUELE, RESULTAAT VAN DE DRIE VORIGE PERSONAGES

   

  HET SPIRITUELE =

  =IN OORSPRONG DUS HET BEWUSTZIJN VAN DE MATERIE ZELF

  =DE GENETISCH VERTAKTE DOORGEGEVEN EMOTIONELE ENERGIE

  =BEWUSTGEWORDEN OORSPRONKELIJKE ENERGIE

   

  NEGATIEVE EMOTIES ZIJN VOORBESTEMD ZICHZELF OM TE POLEN

  IN DIT PROCES PROBEREN ZE HET POSITIEVE UIT TE BUITEN

  IN PLAATS VAN ZICH OP EIGEN KRACHT VH NEGATIEVE TE ONTDOEN

  VANUIT EEN +-EVENWICHT KAN ’t POSITIEVE WEERSTAAN ALS HET dan ZIJN POSITIEVE KRACHT IN DE RICHTING VAN HET NEGATIEVE STUURT. ZONIET VERSTERKT HET NEGATIEVE ZICH

  TOTDAAR DE THEORIE.

   

  IN DE PRAKTIJK IS HET POSITIEVE OOK MEELEVEND, BEHULPZAAM

  MAAR ’T IS EEN KLEINE STAP VAN MEELEVEND NAAR MEELIJDEND passief ondergaan

  en DAN BEGINT DE SPIRAAL NAAR BENEDEN,

  WAARUIT HET POSITIEVE ZO ZELDEN VERSTERKT KOMT

  HET POSITIEVE MOET ZICH POSITIONEREN; zijn doel voor ogen houden…

  WANT HET NEGATIEVE WEET NOG NIET OVER WELK DOEL HET GAAT

   

  HET ZOEKEN NAAR VOEDSEL LEIDDE TOT SAMENWERKING

  SAMENWERKING LEIDDE OOK TOT UITBUITING EN EKONOMIE.

  UITBUITING ALS NEGATIEVE EMOTIE EN EKONOMIE ALS POSITIEVE…

  WERKTEN SAMEN IN DE RICHTING VAN ONTWIKKELING.

  DIE ONTWIKKELING OP HAAR HOOGTEPUNT MOET ZICH NU…

  VAN DIE UITBUITING WEER ONTDOEN..OM DE MISERIE TE STOPPEN.

  ALS DE VERONTWAARDIGING OM HET ONRECHT ZICH NIET IN DADEN

  EN ORGANISATIE OMZET…KAN DIT NIET.

  WIJ HOUDEN AAN ONZE VOORDELEN VAST EN DURVEN DE rol van de GROTE

  HEBZUCHTIGEN DIE DE EKONOMIE IN HANDEN HEBBEN NIET

  in VRAAG STELLEN…WIJ BLIJVEN HET NEGATIEVE VOEDEN.

  HEBZUCHT LEIDDE TOT POLITIEKE ORGANISATIE…

  VERWEER ERTEGEN OOK

  IEDERE KEER HET VERWEER TOEGAF AAN DE HEBZUCHT

  WERD DE ORGANISATIE ERVAN VERPLETTERD OF ONTAARDE…

  WERDEN DE OORLOGEN EN DE KOLLABORATIE MET DE HEBZUCHT voorbereid

  WORDT JE positieve zelf, met het goede dat aan de basis van alle progressieve veranderingen ligt, verbeter je je eigen stukje wereld en die van steeds meer anderen dan. Stop de verspreiding van onverdraagzaamheid die in haat eindigt.

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

  octo

   

 • Met kunst de verloedering te lijf.

  100_1554

  filoview pictures : tot vooraan in de jaren zeventig, vorige eeuw; slaagde 'men' er in van jonge mensen voor te bereiden op de 'samenleving' door ze met niet-gemengd onderwijs op te zadelen, hen heel de middelbare school geschiedenis te geven over de 'oudheid', op de laatste trimester van het laatste jaar na...waar de laatste 100 jaar vluchtig onderwezen werd en de oorlog in Vietnam, ah die was toch al gedaan !

  De tijd van Berthold Brecht lijkt terug te keren. Getuige hiervan een documentaire over de 11de Biënale van Istanbul, waar de kunstwereld met een aantal kritische kunstenaars uitpakt. Ook op facebook duiken meer en meer groepen op die actief met kunst bezig zijn. Het benaderen van het mens-zijn vanuit persoonlijke en collectieve invalshoeken en daar kunst en geen kitsch of snoberij van maken...

  ...positieve signalen vanuit de wereld van de kunst.

  http://www.iksv.org/bienal11/icsayfa_en.asp?cid=6&k1=content&k2=conceptual 

  http://www.facebook.com/group.php?gid=24383438766#/group.php?gid=51411137139&ref=mf 

  Dus, grijp uw penseel en schilder U ongenoegen over een aantal dingen weg. Geen inspiratie ? Raadpleeg een aantal artikels op deze blog en U bedenkt wel iets in verband met oorlog, armoede, milieu,crisis... . U wil het concreter : geen probleem : de schorsing van madame de rechter T. is opgeheft. De verzekeringen, de sukkelaars, ze gaan weer opslagen...net in de week dat bekendraakt dat in Nederland weer twee financiële instellingen zwaar over de schreef gingen.

  Misschien kan men in Brussel de jongerenbenden bewegen om een musical te maken rond wat hen drijft...ze zijn met een 200 leden, maar de pers maakt er weer een nationale ramp van. Diegenen die volharden in de boosheid mogen voortaan in de legerkazerne in Etterbeek gaan afkoelen. De jonge mensen werk geven en al dat enterainmentgeweld verbieden, ware ook een grote stap voorwaarts. Beter dan in het Latijn missen te doen in ieder geval, zoals die andere sekte die deze week het beeldscherm haalde.

  Kan kunst de wereld veranderen. Holywood in ieder geval niet. Bollywood in India evenwin. Volgens wat ik gisteren hoorde gaan ze samenwerken...wat ook weer geen sociaal bewogen films zal opleveren en ook geen diepgravender psychologische films. Toch lijkt er ook daar iets te bewegen en willen sommige regiseurs aansluiting bij bepaalde Europese, alternatieve filmmakers.  In een heel pak landen zijn er tendensen in die richting. En...tuurlijk Michael Moore in de VS, die pakt na zijn jongste film zelfs uit met een heus aktieplan waarmee hij de bevolking in de VS wil mobiliseren  : "so you want to know what you can do", "here's the action plan", zegt hij : http://www.michaelmoore.com/words/mikes-letter/michael-moores-action-plan-15-things-every-american-can-do-right-now 

  Er is nog hoop, alle dagen een processie van Echternach precies.

  octo 23/10/09

 • Het leven,een eindeloze test(theatermonoloog)

  P1080079

  het leven is een eindeloze test  (theatermonoloog )

              Ik ben een zwaluw en dans jullie luchtruim vol vreugde.  Ik ZWAai voortdurend, al LUwend op en neer...al sinds we vliegen kunnen.  We voorkomen voor een stuk dat jullie oogsten door insekten kaalgevreten worden.  We hebben een podium in de lucht waarin we ons en jullie verblijden kunnen telkens jullie zo wanhopig of zo stil worden dat jullie blik ten hemel gaat. Bedankt omdat we bij jullie te gast mogen zijn, op jullie boerderijen en aan alles wat jullie maakten om jullie gebouwen droog te houden.

  Toegegeven, daar kennen wij ook wat van.  Jullie elektriciteitsdraden zijn ook niet mis om wat op te rusten.  Al duizenden jaren hebben we jullie gevolgd in jullie zoektocht naar het waarom van alles...in al waarin jullie geloofden.

              Een voortdurend zoeken naar mogelijkheden...eindeloze testen.  Wij komen beiden van dezelfde bronnen...een oerenergie die zocht zich uit te drukken...een oerenergie, verscholen in het eindige kleine temidden het oneindige grote.  Vorming van sterrenstelsels en planeten.  Vorming van cellen.  Versmelten van cellen met gedeeltelijk andere inhoud.  Scheppen van organismen, daarna planten en organen en alle door de natuur bezielde wandelende en vliegende wezens.  Daarna de mens, de stammen, de koninkrijken, de republieken en ooit één wereld zonder grenzen.

  Eerst moet het bewustzijn van de mens zich van de geldspekulatie en de negatieve emoties ontdoen.  Groeien naar een nieuwe multipolitieke-multikulturele organisatievorm toe.  Een hierarchie die minder op het misbruik van bezit gebaseerd is, dringt zich op. 

  Het verval van dat geldspekulatiesysteem zal de nodige stimulansen aan de bewustzijnsverhoging geven.  Intussen blijven jullie voor een flink stuk ingedommeld, gevangenen van levensgewoonten, gebonden aan de strijd om het ekonomische overleven van het oude systeem en het emotioneel onrijp reageren.  Jullie worden tegengehouden om zowel sociaal als persoonlijk te groeien. 

  Jullie moeten allerlei filosofische inzichten doorgeven zowel als rijp worden om de verwarring die de geslachtsdrift voor jullie met zich meebrengt op te lossen.  

  Ook jullie lichamelijke sterfelijkheid mogen jullie niet langer meer als iets onbegrijpelijks en angstaanjagends ervaren.  Met theorie alleen begrijpen jullie dit alles niet, jullie moeten alles ervaren, de ene wat meer dan de andere...zodat jullie er achteraf op terugkijken kunnen...en begrijpen wat echte vrijheid is.

              Ik zal jullie geschiedenis totnogtoe proberen samen vatten.

  Niets is 'echter 'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is.

  We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is.

  Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer.

  Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten.

  Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is. 

  Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door.

  Het kwade ook.  Positief en negatief vullen mekaar aan in interakties.

  De zin ervan, een allesomvattend , machtig iets.

  Je kan pas observeren en reageren vanuit een onverschillig evenwicht.

  Wetenschappen kunnen ons een logische uitleg over het leven geven.

  Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logika der dingen. 

  Objektieve wetenschappen hebben alleen oog voor hun vak.

  Filosofie, psychologie en geschiedenis moeten de overige logika éénmaken.

  Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt.

  Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten.

  Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden.

  De zelfkennis en de waarheid omtrent het geheel waren nog veraf.

  Marxisten probeerden de wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.

  Door kerken en machthebbers bestreden, onthulden zij een heel stuk 'zin'.

  De subjektieve faktoren hadden ook zij niet onder kontrole.

  Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan.

  Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons.

  Wij allen zouden veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn.

  Een zin die het leven en de dood overschrijdt.

  We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en 'pijn'.

   Wij zwaluwen hebben jullie zoeken niet zo nodig.  Wij zijn al allemaal wie we bedoeld waren uiteindelijk te worden.  Jullie nog niet allemaal.  Laat ons hopen.

  Wij hebben onze testen achter de rug en voelen zuiver intuïtief aan wat we dag na dag doen, namelijk, genieten van dat stuk van die uiting van de oorspronkelijke energie die wij geworden zijn.  Verstandelijk zijn we ook nog wel bezig met bouwen en insekten pakken...maar dat is bijkomstig.  In veel gevallen is jullie werken hoofdzaak geworden, niet het beleven van wie jullie zijn en welke jullie rol is.

              Jullie dromen stromen niet meer, jullie zijn vast komen zitten, onderdrukt en daarom slapen sommigen van jullie eigenlijk als ze wakker zijn...ze leven een toevallig door omstandigheden bepaalt leven waar ze in sommige omstandigheden wel degelijk uit moeten.  Dat soms lang blijven vastzitten is de noodzakelijke weg om los te komen uit een bepaalde situatie.  Leer jullie dromen lief te hebben en te respekteren...ze zijn de poort naar een hemel waarin voor sommigen alles duidelijk wordt.

              Jullie zouden beter in zinnig werk investeren en alternatieve afspraken maken. 

  Als iemand van werk wil veranderen zou hij dat gewoon aan iemand anders  kunnen doorgeven en zelf met iemand anders wissellen...hetzelfde principe zou je voor woningen kunnen gebruiken.  Jullie denken nog altijd in termen van biologische overleving...in jullie ekonomisch stelsel is dit duidelijk terug te vinden.

   "Is er een stof die de hele  evolutie niet heeft nodig gehad om tot een met jullie menselijk bewustzijn vergelijkbaar besef te komen" ?  Bestaan 'goedheid', 'moed', 'rechtvaardigheid', 'waarheid','vrijheid','gelijkheid'...al voordat jullie bestaan ?

  Sommigen filosofen dachten van wel, anderen van niet...en dat al sinds 600jaar voor Christus en langer terug.  Jullie zijn niet toevallig in de wereld terechtgekomen...jullie hebben er om gevraagd door wie en door wat er aan jullie voorafging.  Jullie zijn wie en wat er aan jullie is voorafgegaan.  Als jullie dit niet kunnen aanvoelen, kunnen jullie dit nog niet 'begrijpen'.  We zullen het even proberen duidelijker te maken.

              Jullie moeten ophouden van jullie een aantal zinloze vragen te blijven stellen.

  'Kan iets dat geen objekt is wel bestaan' of 'kunnen we wel iets te weten komen', zijn zo'n zinloze vragen.  Jullie hebben geleidelijk aan geleerd dat jullie gedachten niet altijd die van autoriteiten of godsdiensten moeten volgen...godsdiensten zijn trouwens ook een vorm van filosofie, net zoals het 'geloof' in iets een soort filosofie is.

  In hoeverre komt hetgeen waar jullie van overtuigd zijn eigenlijk overeen met de werkelijkheid ?  Wat had het voor zin dat jullie geloofden dat de zon rond de aarde draaide ?  Wij waren natuurlijk als zwaluwen beter geplaatst om het tegenovergestelde aan te voelen.  Toen we nog een beetje zoals de nazaten van de dino's haast met de aarde vergroeid waren en nog niet konden vliegen...dachten we ook dat we het centrum van het heelal waren...onze evolutie bracht ons gelukkig in een richting die ons meer bescheidenheid bijbracht.  

              Jullie aanbaden de natuurelementen, wat wij op onze manier ook doen en jullie bedachten allerhande toffe en beestachtige rituelen om jullie angsten en vreugde te uiten.   Jullie werden gedomineerd door de hierarchie die de natuur jullie oplegde...om een suksesvolle jacht te hebben of een goede oogst, was de hulp van god de zon en godin de regen enz...nodig.  Dat siert jullie.  Vanaf het moment dat jullie meer produceerden dan jullie konden opeten of gebruiken, gingen jullie produkten en diensten ruilen.  Nog later wisselden jullie het bezit van metalen of papieren geld uit om aan goederen of diensten te geraken.  Voor jullie het goed en wel beseften was jullie leven afhankelijk van hen die zich in dit door jullie uitgevonden 'geldspel' het meest bedreven toonden.  Zo'n mensen werden na de zon en de maan en de elementen en na de biologisch sterksten uit de groep en na de tovenaars en genezers de nieuwe leiders.  Voortaan waren jullie verplicht voor hen te werken.  Eerst als slaaf, dan als pachter en dan als arbeider of bediende.  Met wat geluk konden sommigen onder jullie ook boer worden of iets zelfstandigs gaan doen...wat soms nog erg genoeg was.  Ook jullie evolueerden en groepeerden jullie lotgenoten...toch hebben de Spekulatisten onder jullie de boel nog altijd flink in handen.

              Jullie kennis en kunnen vermeerderde in de loop van jullie geschiedenis, weliswaar met perioden van vooruitgang en achteruitgang.  Jullie begrip van het wezenlijke van het leven bleef echter voor een minderheid vatbaar.  De biologie speelde jullie soms parten, vaak was 'als ik of wij maar eten op de plank hebben' belangrijker dan het welzijn van de groep...en moest het wezen dat 'solidariteit' noemt wachten op betere momenten en andere gebeurtenissen om nog iets aan z'n ontwikkeling kunnen te doen.   De filosofie van het overleven was voorlopig heer en meester. 

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be vervolg

  octo

 • Filosofische Gastbijdrage : wordt Bankier !

  P1080099

  filoview comment : Zij hoeft geen spiegel,geen eten te kopen, geen badkamer, geen zoveel meer...niks van dat alles heeft ze en toch ziet ze er veelal guitig uit. Als ze de bomen onderste boven wil zien dansen, dan hoeft ze zelfs niet op haar kop te gaan staan.

  Het ligt er dik op, telkens er voor een bepaald probleem oplossingen moeten worden gevonden, mag een ernstiger deel van de winsten van de concerns niet aangeraakt worden. Melkboeren in nood, geen probleem als ze blijven staken geven we ze Europese Steun, moeten de overheden van in 't begin al gepland hebben. De tussenhandel komt er weer gratis van af. Ook voor de banken heeft men oplossingen op maat :

  gastbijdrage : Masereelfonds : 

  Een kort maar sprekend fragment uit een interview met vooraanstaande Vlaamse economisten (De Tijd, zaterdag 10 oktober, p. 31):

  De Grauwe: "Ik wil bankier worden! Ik krijg van de ECB miljarden euro's tegen een rente van 1 procent en ik beleg die in staatsobligaties met een opbrengst van 4 procent. En je hoeft niets te doen! Je kunt slapen!"

  Van Overveldt: "Misschien zit daar wel een bewuste strategie in om de banken er weer bovenop te helpen."

  De Grauwe: "Misschien moeten we ondertussen gewoon een clubje oprichten en bankier worden."

  Maar er is goed nieuws voor wie geïnteresseerd is in economie en met verbijstering het nieuws erover volgt. We bieden een vormingspakket "Economie is geen natuurwet" aan. Wie interesse heeft in één of meerdere onderdelen van dit pakket kan terecht op ons nationaal secretariaat, 02 502 38 80 of brussel@masereelfonds.be.  (bijdrage gevraagd)

   

  Een blog voor filosofen die van de filosofie liefst geen wiskunde maken. Vanaf heden regelmatig een reeks  eigentijdse essays  :

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/#

   

 • Twin Towers,Bankencrisis...en 't volgende ?

  100_1879

  filoview pictures : vlinder op beton...na vijf minuutjes wachten, opende ie z'n vleugels, herfstafscheid van het seizoen 2009..."zo te sterven op het water met je vleugels van papier (BdG)", eitjes gelegd en weer weg tot volgende lente

  Sommige gebeurtenissen, meer dan andere, zijn een soort 'trigger' die een aantal andere ontwikkelingen in gang zetten die verstrekkender gevolgen hebben. In Iran vielen nu ook al tientallen doden bij een bomaanslag op de 'revolutionaire' garde, waarbij tal van hoge officieren van Iran's tweede leger omkwamen. De Iraanse overheid lanceert berichten over buitenlandse betrokkenheid bij die aanslag, met het doel etnische conflicten tussen soenieten en anderen uit te lokken. Zoals altijd zal de echte toedracht eerst veel later dan de feiten aan het licht komen...wat er ook van zij, een zoveelste escalatie in een Arabisch land erbij, dat kan heel gevaarlijk worden en nog meer terrorisme kweken.

  Aan het merendeel van de militiaire aanvallen op de oorlogstonelen van na de tweede wereldoorlog ging vaak intense spionage en infiltratiebedrijfigheid vooraf. Vaak lieten aangevallen landen zich tot provocatie verleiden om de binnenlandse spanningen onder controle te krijgen. Ook aan psychologische oorlogsvoering besteed men al honderd jaar enorme budgetten. Moesten we op de hoogte zijn van alle duisterse plannetjes die worden gesmeerd...we zouden nogal versteld staan. Dan heb ik niet over een hoop onzinnige complottheoriën die op internet circuleren om verwarring te stichten en de aandacht van de werkelijke machinaties achter de schermen af te leiden.

  Het hedendaagse terrorisme wordt meestal door staten geörganiseerd. De geflipte Hollywoodcowboy Reagan, stond al toe dat stammenleiders de laatste lekenregering van Afganistan konden omverwerpen en stak nog meer geld toe toen de USSR dat regime ter hulp kwam. Sinds toen is alles van kwaad naar absolute barbarij aan het evolueren. Al Qaeda, vroeger een vriend, nu een vijand, de Taliban evenzeer,ondanks weinig steun van de bevolking in Pakistan, blijven ze een bijna niet uit te roeien bedreiging.

  Nu er barsten komen in de alliantie van de Westerse bezetters, stelt China voor dat de VN veiligheidsraad het van de Nato overneemt en dat alle overblijvende strijdende partijen via een internationale vredesmissie ontwapent worden. Via de officiële mediakanalen hoorden we hier nog niets van, want wegtrekken uit Afghanistan zou teveel investeringen te niet doen...of heeft men de berekeningen rond het maken van meer minst door goedkopere olietransporten  bijvoorbeeld al opgegeven en neemt men gewoon al strategische posities in tegen dat het grootkapitaal geen andere uitweg meer ziet dan de wereld weer in een veralgemeende oorlog te storten. 'Zij' staan achter de tekentafels van de militaire stafs overal, en 'wij' , als we de mails moesten zien die 'zij' mekaar achter onze rug sturen... . Om een concreet voorbeeld te geven, een pak jaren terug kwam men het nieuws van een 'neutronenbom' die alleen mensen zou doden en gebouwen overeind zou laten staan. Staan die al ergens opgesteld dat iemand weet ? Mag de gemiddelde wereldburger dat weten ? Zijn wij onderdelen van mekaar beconcurerende termietennesten of samenlevingen met een hart, op weg naar een 1natie-wereld ? Als we niet kritisch leren kiezen, riskeren we een dag meegesleurd te worden in een stroom van overdonderende gebeurtenissen die eigenlijk voor een groot stuk voorafgaandelijk in mekaar gestoken zijn, maar waar we dan geen zicht meer op hebben.  Als we ons dan weer door de begrippen 'volk' en 'vaderland' laten misleiden in plaats van alleen op te komen op basis van onze sociale rechten...zullen we weer aan het kortste eind trekken. Een socialistische revolutie in Israel, Palestinië, Irak, Pakistan, Afghanistan, India,... en al die reactionairen van de macht, dat zou pas nieuws zijn...de rest is hopeloos in de modder blijven steken en er dieper in geraken.

  octo 19/10/09

   

 • Journaals bekijken zonder klank.

  bron youtube : Michael Moore over socialisme.            Als zelfs exVLD senator professor Paul Degrauwe achterover valt van de begroting waarin duidelijk is dat de banken het met de overheid op een akoordje gooien over het geld te halen bij de gewone spaarder en niet bij de ingewikkelder en risicovoller beleggingen en hiermee de deur openzetten voor nieuwe bankfaillissementen, dan weet U wel waar dat het huidig samenlevingsbeheer fout zit.

  Zet je de klank van je tvtoestel eens af en bekijk alleen de beelden die op je af komen zonder commentaar. Al die gezichten van mensen waar bommen ontploffen, gaan veel beter tot je doordringen. Op de duur ga je een andere taal aanleren, de taal van mens tot mens. Je zult merken dat slachtoffers van natuurrampen het over andere dingen hebben dan de mensen die onder de voortdurende dreiging van aanslagen moeten leven. Mensen met honger benaderen het nulpunt van dit naakte aardse bestaan.

  Gisteren zette ik de klank even af voor enkele honderden van de ongeveer 9000 kinderen die in de Filipijnen voor kleine criminaliteit gevangen zitten tussen volwassenen en waarvan enkelen niet alleen thuis maar ook door sommige gevangenen op allerlei manieren misbruikt werden, worden...zullen worden. De klank afzetten baatte niet, want er waren nog ondertitels. Kinderen uit de slops die gaan stelen omdat hun moeder geen geld heeft en er op de vuilnisbelt niets 'lekkers' meer te rapen valt...zijn geen bandieten. "Ik steel alleen van de rijken en diegenen met een snob-gezicht", vertelde een jongen van een jaar of acht voor de camera van Al Jazeera, Engelse versie. Steunen wij vanuit het rijke Westen die regering ginder ? Een man die al jaren het onrecht aldaar bestreed en zijn leven niet meer veilig was, zocht asiel in Nederland, ver weg van de paramilitairen die hem naar het leven stonden. Alhoewel hij aan het hoofd van een socialistische organisatie stond, werd hij (Sison)door de Nederlandse regering jarenlang op de terroristenlijst geplaatst...na jaren procedure is dit ondertussen geregeld.

  Ogen zonder klank erbij, ze bekijken je indringend. We hebben niet alleen supermarkten nodig. Politieke, sociale, filosofische, culturele vorming...om alle rechtstreekse en onrechtstreekse medeplichtigen aan dergelijke toestanden aan te klagen en van hun beslissingsmacht te onzetten.  Met een deel van onze belastings-'aanslag' worden tal van verschillende soorten aanslagen op de mensheid gepleegd als wij dergelijke regimes omwille van economische belangen steunen ! 

  Zet dus de klank al eens af, wordt even stil en denk 'dat kan toch zo niet verder' , studeer, organiseer,stem, handel. Sommigen doen het al, google maar eens 'stop the killings-filipijnen' of ga naar één van de linken op mijn blogs. Dank U. ssssssttttt !

  octo 17/10/09

 • Filmpje betrapt VB-kopstukken vóor 'KOPPEN'

  bron youtube : filmpje begint met een discussie op straat over het programma van het Vlaams Blok (2/11/1988)...vier dagen later (6/11/1988) spreekt o.a. F.Dewinter een hele andere taal bij de verstoring van de rust op het Lommels Soldatenkerkhof. Onder de talrijke aanwezigen heel velen die met de gestrekte arm naar de zonnige hemel aan het wijzen waren waarschijnlijk.

  Gisteren in de 'Koppen'-uitzending over rechtser dan extreem-rechtse groepen, op hun zoveelste bijeenkomst in België, waren we getuigen, niet alleen van de minachting en haat tegen vreemdelingen, maar ook van het gigantische misbruik van het woord 'socialisme' en de fascistische vorm van  nationalisme.

  De NSDAP van Hitler kon alleen maar groeien dank zij het electorale sukses van zowel de Duitse SPD als de KPD en andere socialistisch geïnspireerde partijen na een revolutie in het Duitsland van na de eerste wereldoorlog, waar de arbeiders voorgoed met de 'oorlog' en zij die hem veroorzaken wilden afrekenen. De term 'socialisme' was populair en daarom gebruikte de Hitler-adepten hem in hun partijnaam 'nationaal-socialistische-arbeiderspartei'NSDAP. Tot welk een barbarij dit leidde...weten nog te weiningen men dunkt.

  'Socialisme' staat voor internationale verbroedering op basis van arbeid en solidariteit...niet het 'solidarisme' dat de uiterst-rechtsen prediken (een laisser-faire voor het grootpatronaat in feite).

  Nog altijd brullen deze zelfverklaarde fascisten eveneens misbruikte woorden als 'kameraden' en 'anti-kapitalisme' om een soort misplaatste opwinding in de hoofden van sommigen te krijgen...ze overgieten het met een sausje 'verkrachte blanke meisjes', 'de vreemden krijgen de jobs en sociale woningen' en enkele walgelijke muziekgroepen die geen halve, maar 1/20 waarheden in hun teksten gebruiken om misschien wel op te roepen tot moord                                       ...en zo hebben ze  onze jeugd en ook de andere generaties , die al niet veel over geschiedenis meer weten, weer geen plezier gedaan. De dag nadien groeten ze waarschijnlijk alleen nog leden van het zogezegde "uberras" in de winkel. Politiek mag niet vanuit 'opwinding' of de 'buik' vertrekken.

  Deze uitzending van 'Koppen' mocht er wezen...maar waarom, zo kunnen we ons afvragen krijgen groeperingen die op journalistiek vlak,inhoudelijk sterke dingen brengen en niets met geweld te maken hebben, géén mediaäandacht ? Over de alternatieven die zich daaruit zouden kunnen ontwikkelen, daar mogen mensen blijkbaar niet mee bezig zijn...ze moeten in hun instinctieve denken gehouden worden, lijkt het wel. Zoals extreem-rechts in de US er over jammert dat de progressieve krachten aldaar honderden organisaties hebben om te voorkomen dat de US nog meer oorlogen organiseert, zo jammerde extreem-rechts in Europa gisteren dat ze een van de media uitgesloten minderheid zijn. Hun kopstukken weten wel beter. Ze hopen echt op nog meer chaos bovendien om weer Mussolini en Hitler en anderen te gaan kopiëren. Ze hebben niet door dat de kaarten nu wel anders liggen, alhoewel het fascisme zonder ons verzet zich weer instaleren kan. Het heeft zich trouwens op tal van plaatsen in meer of mindere mate of onder andere vormen al gevestigd. 

  Voor een goed begrip van dat veelgebruikte woord 'fascisme'...niet elk regime dat op het begrip  'éénpartijstaat' steunt, is 'fascistisch'...indien de Duitse revolutie na Wereldoorlog 1 gelukt was, dan hadden bijvoordbeeld de Raden van Arbeiders, boeren en soldaten de macht gehad en dan had het fascisme niet via de 'democratie' aan de macht kunnen komen...waarmee ik niet wil zeggen dat het Radenisme van destijds dan een idealere formule zou zijn. Andere omstandigheden, andere noodwendigheden. Wat indien de overheid de volgende ronde van bankfaillisementen de banken niet meer kan redden ? De ciris die daar weer zou kunnen uit voorkomen, zal die weer naar het populairder worden van het fascisme leiden ? No paseran !

  We zullen het voorlopig met onze tegenstrijdige democratie moeten doen. Wel spijtig dat we niet wakker worden in een wereld waar je tot een 'project' in plaats van tot een 'partij' behoort...en dat je dan als kandidaat voor je project kan opkomen en zelf het programma daarvan kan goed of afkeuren (op voorhand, voordat men de dirigenten ervan verkiest). http://bloggen.be/conscience2008 Dat zou pas anti-fascisme zijn !

  octo 16/10/09  

   

 • Minder deprimerend nieuws.

  100_1713

  filoviewpictures : laat ons allen duimen voor de bewoners van deze flatgebouwen, hun toekomst hangt samen met die van ons. Duizenden verbanden zijn van mekaar afhankelijk, maar één falen in de voedselketen is belangrijker dan de aanvankelijke euforie na de eerste overwinning van de rode duivels vorige week. Bovendien, honing is heel gezond, alsook propolis, waarvoor de bijen ook tekenen dacht ik.

  Berichten over de wereldgekte, niet simpel. De lezer    moet het dan ook nog zien te verwerken en er niet aan onder door gaan. Het blad  MO slaagt er in om bij bijna ieder artikel ook positieve noten te plaatsen. Iemand met weinig tijd krijgt op de hoofdpagina een bondig overzicht van de actueelste artikels.  Dank zij hun netwerk aan ngo-werkers wereldwijd, hebben ze vaak informatie uit eerste hand. Je steekt vooral veel op over de praktische levens van mensen wereldwijd of je verneemt dat de dochter van dé oorlogsstoker en dé man die het meeste aan de oorlog verdient (de ex vice-president van de US) in een vereniging zit die de oerconservatieve leer van de meest rechtste Republikeinen weer wil gaan promoten. Als men neonazi-propaganda verbiedt, mag men wat deze ultrarechtse Republikeinse 'mensen' verkondigen ookwel aan het lijstje toevoegen. Informatie over wat en over diegenen die deze wereld naar de haaien dreigen helpen, blijft nodig. Die soort info gaat verder dan de familie van de oude koningin en haar schoondochter en de schoondochter van de Nederlandse koningin, allemaal met familielinken naar fascisten.

  http://www.MO.be  

  Hier laat ik het bij voor vandaag, tijd om MO aan het woord te laten, of U komt tijd te kort. In 't geval U uw gading niet vindt in de honderden standpunten en filosofische perspektieven en observaties of verdereikende alternatieven  van FVz of anderen...op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be vandaag artikels van linkse militanten die meer en meer met uiterst-rechtse knokploegen geconfronteerd worden.  Fraai vooruitzicht voor de maatschappij in die gevallen waar het om zogezegd 'deftig-rechts' studenten gaat die ooit eens advocaat of parlementair kunnen worden. Ook in andere landen luid de alarmklok. octo

  http://www.MO.be

 • De 12 geboden :

  100_1840

  filoview pictures : een zonsopgang en de schaduw van een boom, voorbijglijdende momenten van licht en vormen, soms even bij stilstaan

  Mensen nemen pillen om ziek naar het werk te kunnen of benemen zich het leven omdat er teveel van hen wordt gevraagd of omdat dat ze geen voeling meer hebben bij de 'zinnen van het leven'. Of jongeren zitten aan de coke omdat het leven zo doelloos lijkt,gevangen in eigentijdse commerciële beelden over 'zijn', in uitzichtloosheid qua toestanden in de wereld, gebrek aan menselijke perspektieven, verwendheid...en noem maar op.

  Filosofisch Verzet pauzeert even :de 'winkel' blijft open, betalen hoeft niet, indien het geld een dag geen waarde meer moest hebben kunnen we ons mits de nodige discipline toch nog uit de slag trekken...haha !

  elke remedie begint met :

  de twaalf geboden

  ontwikkel het sterkere in jezelf

  tracht naar objektieve kennis

  overwin je negatieve emoties

  wees solidair met rechtvaardigen

  doe jouw deel van het werk

  neem de tijd voor stilte en natuur

  geld was een middel, geen doel

  ontdek de ware betekenissen van houden van

  leef niet alleen om te werken

  overmatige konsumptie vervuilt jezelf

  ontdek de symboliek van de zin van het leven

  kunst brengt je dichter bij de kern van het leven :

  zin van onzin scheiden

  octo

  extra extra, read all about it :

  Hoe gevaarlijk is de situatie in Pakistan ?

  Op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 • Artikel zonder naam.

  100_1872

  filoview pictures : een paddestoeltje van nog geen 2 centimeter komt door mos en herfstkleuren piepen om zich zijn plaatsje in 't schilderij op te eisen

  Artikel zonder naam

  Heeft de mensheid nog niet genoeg om zeep geholpen ? Vóór ik geboren werd, werd er op vernuftige wijze gemoord door Staten, maar men noemde het oorlog.  Heel mijn leven lang, altijd geconfronteerd geweest met meer van hetzelfde op nog driester manieren. Ondertussen geleerd en begrepen , doorheen de geschiedenis van politiek en filosofie, erover gestudeerd en erover geschreven.

  De subjectieve wetenschappen , de praktijk er bij gehaald, de actualiteit geduid en gerelativeerd en voorzien van linken naar anderen met dezelfde opdrachten en andere perspectieven, invalshoeken.  Een blog als parlement, als oppositie. De huidige middelen, nee, ze worden niet optimaal aangewend om het tij te keren.

  De menselijke domheid, voor een deel een spiegel van de wereld die rond de prijs van het goud draait. Goud, gewoon een metaal waarin  the upperclass gelooft...uit angst om zoveel.  Miljarden wezens hebben zich ettelijke eeuwen laten vangen aan de bevelen om van  wouden gevechtsschepen te maken. Nu zijn er maar enkelingen meer nodig om landen tot puinhopen te bombarderen en nog altijd kunnen gewone wijze mensen geen bevelen geven die dit alles stoppen.

  Hoe stop je deze domino's ?

  Zolang er meer en meer moet geproduceerd worden om de winsten van een piepkleine minderheid veilig te stellen en alles om beurs-waarden draait-----

  Zolang het kritische denken niet aangemoedigd wordt en we blijven geloven in het 'er niets kunnen aan doen' en te velen verzinken in het adoreren van koningshuizen, pauzen en prietjespraat---

  Zolang we blijven geloven dat we tot 67 moeten werken om uit een systeemcrisis te geraken---

  Zolang we geloven dat belastingen aan grote poenscheppers opgelegd, ons niet doorgerekend worden---

  Zolang zoveel... blijft regeren ondermaats presteren.

  octo 13/10/09

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be  (skynet rubriek 'actualiteit')met veelal gastlinken naar wat er in de realiteiten van deze wereld bijna ongetoond en onbesproken blijft, weer niet min vandaag

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be  (skynet rubriek filosofie )

 • Een betere beleidsverklaring,politieke fiktie.

  bron youtube: uit het archief : 'Ademloos' Antwerpen en het referendum. Zo ecologisch mogelijk produceren en leven, zeker gezond ! Vandaag via http://vooru.wordpress.com/ hoe u zondag kan stemmen, niet voor een partij of politieker, maar eerst voor een programmapunt deze keer

  Onze 'democratie' van de oude Grieken, we moeten het er voorlopig maar mee zien te doen, alhoewel logica en menswaardig inzicht en handelen er voorlopig voortdurend in de minderheid is. Een ander ,moderner systeem van samenlevingsbeheer waar we het programma zouden kunnen kiezen en daarna de projectverantwoordelijken, de ministers, zeg maar; zou nooit geziene vooruitgang op alle mogelijke gebieden inluiden. Vandaag komt onze premier met een beleid.

  Veronderstel eens even dat de premier morgen met een totaal andere beleidsverklaring zou komen : "Waarde landgenoten, jullie hebben inderdaad gelijk. Niet jullie moeten de crisis betalen. Het zijn de banken waaraan jullie al generaties lang jullie huis dubbel en dik aan terugbetalen, die we ter verantwoording zullen roepen. We zullen ze dwingen van goedkope sociale leningen te verstrekken, of ze nationaliseren."

  "Geld hale bij onderwijs en in de sociale sector, zou compleet amoreel zijn. Een andere vorm van speculatie dan : een deel van het  geld dat door de verwerking van de landbouwprodukten en de tussenhandel  van de boeren gestolen wordt, zal van die sectoren naar ondermeer een hogere prijs voor de melk van de boeren gaan. Ook voor de huurders zullen we een verplichte verlaging van de huren opleggen. Verder zal de federale regering de wapenfabrieken tot werkplaatsen voor sociaal nuttiger produkten omvormen. Ondernemingen die terwille van steeds maar hoger winstvoeten werknemers ontslaan of naar lageloonlanden verhuizen, zullen extra worden getaxeerd, niet alleen in eigen land, maar via Europa en de Verenigde Naties ook in het land van herlokalisatie, waaraan via een internationale VN-motie zal gevraagd worden van de daar uitbetaalde lonen naar ons niveau op te trekken.  België zal er bij de Verenigde Natie op aandringen van een voor de wereldpolitiek bindend wereldreferendum over ondermeer een universele sociale zekerheid, goedkope leningen en een internationaal rechtvaardig taxatiesysteem op te zetten."

  "Eenmaal al deze richtlijnen in de praktijk omgezet, zal de koopkracht toenemen en de wereldeconomie werkrachten te kort komen en zullen de slachtoffers van oorlogen voortaan echt door wat er van de legers overblijft beschemd worden tegen diegenen die hen blijven met bommen belagen. Mensen zullen niet meer hun leven wagen om in onze koudere oorden te komen werken. Op termijn wordt dan de wereld een oord waar je, naar elk land, zonder gevaar om opgeblazen te worden op reis kan."

  "Om van dat vervelend nationalisme af te zijn, zal België met zijn ervaring op dat gebied, voorstellen van nog slechts enkele federatieve landen over te houden : Noord-en Zuid Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië. Elke afscheidingsbeweging binnen deze eenheden, zal vanwege de geleidelijke invoering van een eenheidsmunt en dezelfde produktievoorwaarden zinloos worden, eenmaal de voordelen daarvan door de overgrote meerderheid van de wereldbewoners zal worden gesmaakt. Voor de grote economische sectoren zoals de energie, de banken, de automobielnijverheid, de grondstoffen, het openbaar transport, de telecommunicatie, de post e.a. zullen openbare monopolies worden opgericht. Om te tonen dat het de Belgen menens is, zullen we er in eigen land maar aan beginnen, indien we op internationaal vlak met onze voorstellen geïsoleerd zouden blijken te staan. Ik heb trouwens daarnet nog onze kandidaat Europees president Verhofstad opgebeld en die heeft me beloofd deze voorstellen op het hoogste internationaal niveau op tafel te leggen. Nee, dit keer gaan we niet in Uw zakken zitten. " octo 12/10/09 

  voorbeeld wereldreferndum http://bloggen.be/conscience2008

 • Jongste Michael Moore,niet missen aub!

  100_1861

  Waarom ikzelf hem ga zien, kan ik aan de hand van enkele gedachtengangen na een avondje ten voordele van Oxfam, vertellen. Waarom U hem gaat zien, misschien omdat U  na de filmbespreking in de link beneden zo geschokeerd bent dat Uw nieuwssgierigheid niet meer te houden is. U kan ook direct naar de link schuiven, ga zitten want je gaat op je gat vallen over de nieuwste manieren dat de financiële wereld momenteel aan zijn fortuinen komt.

  Gisteren was er een muzikale Fairtrade-nacht in Leuven, met een zangeres en muzikanten en dansers en zo, die samen met het publiek voor een speciale multiculturele sfeer zorgden. Eigenlijk zeer aan te raden voor cultuurliefhebbers zowel als voor zichzelf 'fundamentalistische moslims' noemende mannen. Gelukkig zijn de buikdanseressen in Tunesië en andere Noord-Afrikaanse landen nog niet verboden. Het publiek, bestaande uit zachtaardige mensen kreeg tijdens de pauze ook de mogelijkheid om een debat rond fairtrade bij te wonen.

  Hoe dwing je eigenlijk eerlijke prijzen af voor boeren of arbeiders in 't algemeen, waar ook ter wereld; te midden een wereld die via de klassieke politieke neoliberale richtlijnen, de supergrote bedrijven toelaat dat hun aandeelhouders zich schaamteloos verrijken op kap van een echte vooruitgang voor iedereen ? Indien het sociale bewustzijn en de fairtrade hier voor een stuk toe bijdraagt, het weze aan te moedigen. Indien het door het meer aktief deelnemen aan de parlementaire democratie uiteindelijk voor mekaar komt, goed zo...na een internationaal refurendum over een politiek programma, des te beter. Zonder sociale aktie...quasi ondenkbaar. Waarom ?

  Het kabouter-plob gehalte van een bepaald soort berichtgeving eigenlijk, werkt de over het algemeen lage betrokkenheid voor politieke interesse echter niet in de hand, wat onze parlementaire democratie verarmt. Bovendien lijken net een deel van de bewustere mensen die een tegengewicht zouden kunnen vormen door allerlei factoren niet assertief, niet weerbaar genoeg. Ze blijven de logica maar aanvaarden dat ieder land en ieder bedrijf tegen andere 'concurrenten' in maar moet zien van de goedkoopst producerende te blijven...en hebben het te veel over hier en daar een percentje koolstof minder of meer of een paar dollar opslag voor diegenen die er maar een paar verdienen. Dit terwijl niet alleen de beslissingsmacht, maar ook het mastodontenaandeel van de geldmassa in de handen van nog niet een honderdste deel van de wereldbevolking zit, beste mooie medemensen.

  Concreet. De 34 miljard euro van de twee grootste aandeelhouders (privépersonen) van Aldi, kan dat voor sociaaldemocraten, groenen en de rest van de linkerzijde...daar zou eens duidelijk standpunt moeten worden over ingenomen worden. Nieuwe militaire recruten gaan aanwerven in scholen, voor nog meer uitzichtloze missies...kan dat ? enz... . Voor degelijk feiten-en cijfermateriaal, maar  vooral om kennis te maken met  MENSEN die concreet met totaal absurde  situaties geconfronteerd worden, moet U binnen een paar maanden  echt de jongste film van Michael Moore gaan zien "capitalism, a love story" .

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/10/10/moore.html Over de alternatieven van de bespreker van de filmdocumentaire, moet U zichzelf maar een mening vormen. Alle mogelijk verzet tegen waanzinnige, onhoudbare toestanden...daar zijn al verschillende groepen en individuen mee bezig, in de kiem is er organisatorisch reeds een heel stuk weg afgelegd. Pas indien het totaal de verkeerde weg uitgaat voor nog meer mensen die nog relatief goed af zijn, zal er wel meer en meer ten gronde en ten goede veranderen zeker ? Want zelf via internet stemmen voor een programma voor een logischer wereld, zoals op de eerste van de Filosofisch Verzet-linken wordt voorgesteld, dat is nog te idealistisch, te utopisch en voorlopig nog niet haalbaar zeker ?

  Met dank voor gisterenavond aan Ghalia Benali & Friends. De wereld zou misschien beter af zijn als muzikanten hem mochten regeren.

  octo 10/10/09

 • Van de kleine man naar de grote mannen

  100_1844

  filoview pictures : herfstode aan het wiel

  Het filosofisch artikel van vandaag vindt je op

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  Laat me U nog deze octiaanse overdenking meegeven, nu het hierbuiten meer en meer in de richting van Allerzielen gaat :

  Is there an energy with a comparable

  consciousness as ours,

   which did not need to follow

  the same evolutionary road ?

  Het antwoord vindt U ondermeer voor een stuk onder de categorie 'filosofie' van mijn blog. U heeft ongetwijfeld Uw eigen antwoorden..;mijn mailbutton staat paraat !

  octo

 • Fransen organiseren zelf volksraadplegingen.

  100_1830

  filoview pictures : net zoals deze herftsimpressie ook gedeeltelijk in het water te zien is, zitten onze hoofden ook vol met gedachten-beelden die naar alle mogelijke soorten werkelijkheid refereren

  Alhoewel de Franse grondwet in referendums voorziet, zal het officiële Frankrijk van Sarkozy er geen organiseren voor wat betreft de privatisering van de post. Een zestigtal syndicale en politieke organisaties en verenigingen deden dat wel, met hun mogelijkheden toch vaak tot in de kleinste gemeentes: ,miljoen waren tegen, 31.700 waren voor privatisering.

  De initiatiefnemers eisen nu een officiëel referendum van de Franse Staat. Ook voor zaken als gezondheidszorg, telecom, werkgelegenheid, gaz de France, de vernietiging van ambtenarenjobs, het onderwijs...gaan meer en meer stemmen op om echte inspraak te organiseren. (Bron : L'Humanité-Solidair)

  Is dit het begin van een beweging die mensen ,die zich willen verzetten tegen van boven opgelegde dictaten (melkboeren,zinkarbeiders,witte woede...) leert van een nieuw actiemiddel te gebruiken ? Zou men uiteindelijk die dingen best niet op internationaal vlak met de moderne communicatiemiddelen kunnen organiseren...en met een totaalprogramma aan eisen. 'Tegoei' in ene keer, bij wijze van spreken ? Filosofisch Verzet heeft zo al een referendumpage, waar je je mening daarover kwijtkan...en zal ze de Fransen zeker doormailen. http://bloggen.be/conscience2008 Had U reeds van die volksraadplegingen in Frankrijk gehoord in de grote media ? Die kans is om welbepaalde redenen klein.

  octo 08/10/2009

 • Steeds weerkerende politieke evoluties

  100_1319

   filoview : Artikel geschreven een dag na de Canvas-documentaire over het lot van kinderen tijdens de tweede wereldoorlog, niet alleen in Duitsland, maar in veel betrokken landen, met getuigenissen van mensen die toen kind waren. Aansluitend misschien ook eens terugdenken aan een te jong gestorven auteur die in zijn werk opriep NEE tegen oorlog te zeggen : Wolfgang Borghert (1921-1947)via http://hetzinkendschip.web-log.nl/ 

  Vaak is het met de geschiedenis van bevolkingslagen zo dat iets qua levensomstandigheden onhoudbaar werd, voordat er verzet tegenover ontstond. De slaven, de pachters, de boeren, de ambachtslui, de arbeiders, de legers, de kantoormensen, zelfs de eerste kapitalisten de burgerij-elite die het destijds tegen de invloed van de adel opnam...altijd kwamen ze in opstand en vaak werden ze aanvankelijk afgeslacht, voordat ze begrepen wat er fout was aan hun taktieken. Eens de lessen geleerd, probeerden ze het anders en dat lukte al wel eens met de nodige vooruitgang voor gevolg.

  Dé meest kenmerkende factor in die evoluties en revoluties, was, dat van zodra de rebelerenden mee deel van de macht gingen uitmaken, hun rangen aangroeiden en een deel van diegenen die voortaan meer dan het gemiddelde deel van de koek kregen, zich gewoon meer en meer ging vereenzelvigen met de oorspronkelijke levensstijl van de aanvankelijke tegenstanders.

  Mooi voorbeeld hiervan is de Duitse sociaaldemocratie van voor 1914. Van zodra ze de macht deelden, en dikbetaalde mandaten kregen, zongen ze de politieke refreinen van allerlei soorten conservatieven mee. Het werd zo erg dat er bij een stemming over de keizerlijke oorlog van 1914 slechts 14 van de 96 parlementsleden van de SPD tegen de oorlogskredieten stemden...waaronder Roza Luxemburg en Karl Liebknecht, een paar bekender namen van wat later de derde internationale zou worden. U kent ze misschien niet, want waarschijnlijk zitten ze niet in de leerstof van het lesuur geschiedenis, althans in mijn tijd niet.

  De huidige linkse mensen die zich links van de blauwroze sociaaldemocratie situeren, vertegenwoordigen een hoge mate aan bewustzijn van een klein deel van de bevolking dat meer dan gemiddeld kritisch is voor het wereldgebeuren de dag van vandaag. Alleen in België vertegenwoordigen ze electoraal gezien niet de 10,15 en 20% die ze elders in Europa halen...niet alleen omdat ze doodgezwegen worden. Onder druk van omstandigheden, zoals de recente crisis noteerden we in de Vlaamse sociaaldemocratie wel het feit dat de linkervleugel met 34% van de stemmen wel bijna de voorzitter van de Spa leverde een jaartje terug. Voor elke soort van organisatie geldt dat hoe meer leden ze krijgen en hoe meer beheersmandaten...des te groter de invloed van het individuele streven 'om sociaal hoger op' te raken, zal zijn. Afgevaardigden en bestuursfuncties niet meer dan een gemiddeld loon geven, zou hier een afdoend antwoord moeten op zijn, om carrièrisme en uitwassen à la Dehaene bijvoorbeeld tegen te gaan. Alle traditionele partijen die aan de macht deelnamen zijn in hetzelfde bedje ziek en de rechtse partijen die staan te springen om als nieuwelingen aan de macht deel te nemen, bestaan uit de grootst mogelijk denkbare aspirant-zakenvullers.

  Het lijken allemaal onbelangrijke zaken, maar ze kunnen in bepaalde escalerende economische en politieke situaties, zoals in 1914 bijvoorbeeld waanzinnig barbaarse gevolgen hebben...en doen ze dat nu niet nog in bepaalde delen van de wereld ? 'Nooit meer oorlog', de leuze na iedere afslachting, niet alleen een gevolg van objectieve economische en politieke factoren en de organisatorische omkadering van de oppositie, maar ook van de immer tegenwoordige verschijnsvormen van allerhande soorten hebzucht die het algemeen belang overschaduwen door uiteindelijk te colaboreren met de gewone gang van machtszaken, the business as usewell.

  Zie ook 'gids bij het militeren' onder

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

  octo 07/10/09

  maar...er zijn belangrijker dingen in de wereld dan die vervelende politieke knopen; fundamenteel menselijker, diepzinniger dingen die ook geen mens kan ontlopen :

  daarom deze :

  cultuurkenners-tip

  nieuw gedicht  Wim : 'zinkend schip'

  op zijn jongste blog :

  http://wimtattoo.blogspot.com/

  100_1738

  één van zijn vorige bundels

 • Mogelijkheden Genoeg...verandering ten goede

  100_1793

  Neen, dit is niet alleen een land waar  huiseigenaars hun leningen aan de banken dubbel terug betalen en de huren veel te hoog zijn en de melk te goedkoop voor de tussenhandel. We hebben ook journalisten die over sommige van hun items meetings organiseren en daarvan dan weer verslagen. Dat is inderdaad inhoud en een vorm van democratie op zijn best.

  Wanneer je even de moeite neemt om de korte inhoud van de artikels in de link hieronder, door te nemen verneem je naast het schijnbaar uitzichtloze soms ook welke vormen van verzet actief zijn, wereldwijd.

  http://www.mo.be/

  Hoe kunnen die vormen van oppositie tegen de oppermacht van nefaste manieren van regeren, ééngemaakt worden ? Zijn we niet teveel bezig met onze kleine oorlogjes tegen mekaar en met onszelf om aan de grote een eind te kunnen maken en het pad van echte vooruitgang en samenwerking verder op te gaan...vóór dat een aantal dingen escaleren ?

  Meer diversiteit aan mogelijkheden om anders met het actuele nieuws om te gaan, vandaag ondermeer via de link op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be waar bijvoorbeeld Michael Moore omschrijft wat hij onder 'geloof' verstaat wanneer hij het over Jezus in 2009 heeft.

  octo 06/10/09

  ps : het antwoord op de quizvraag : de man op de foto was Arno Hintjens. met dank aan theater aan zee

   

   

 • Voorkoombaar leed.

  100_1787

  foto TZ Waarom kinderen boos mogen zijn over sommige politieke beslissingen die hun ouders laten gebeuren :

  Voorkoombaar Leed

  In Afghanistan werd een meisje gedood door een pak pamfletten dat uit een Brits vliegtuig geworpen was en niet zoals gewoonlijk in de lucht openging. Decennialange, door grootmachten gesteunde imperialistische politiek, brachten de Taliban-dictators vóór de laatste van talrijke invallen van buitenlandse legers aan de macht.  Decennia's werden verloren om dit onderontwikkeld land er zonder militaire tussenkomst, bovenop te helpen. De koude oorlog gold als voorwendsel. Nog altijd is er iedere keer een exkuus, een alibi,...de massavernietigingswapens in Irak en als het 'hen' goed uitkomt in Iran, het 'gele' gevaar, 'humanitaire hulp' voor oorlogssituaties die 'men' zelf helpen in de steigers zetten heeft...en niet alleen via de wapenproduktie en wapenhandel. Economische, politieke, militaire invloed, daar ging het om. Beurswaarden, omzetcijfers, ongebreidelde winsten, de tijdelijke motor van vooruitgang omwille van de verkeerde motieven; de triggers van elke oorlog.

  Mensen die niet onder waardige omstandigheden leven, onderwijs genieten en bovenal een job hebben en een deftig onderkomen; zijn beter in staat om te voorkomen dat ze door dictators geregeerd worden. Omdat hen dat vanwege het aloude politieke spel nooit werd gegund, hebben velen die kans nu nog altijd niet. Alleen partijen die het imperialistisch geef-en neemspel willen meespelen en waarvan de tenoren lippendienst aan het imperialisme bewezen hebben, worden als 'partners' gezien. Niet de linkse partijen in Pakistan of India...met China kan men om redenen van machtsverhouding niet anders meer. China, zelf een land dat jaren geplunderd werd, 'men' vreest zijn 'invloed' in de ontwikkelingslanden. Zal China zijn macht op een positieve manier gebruiken bij het uit de armoede tillen van een aantal Afrikaanse landen bijvoorbeeld en in eigen land de welvaart van de achtergebleven delen van de bevolking ook nog weg kunnen werken ? Of zal het doen zoals de Wereldbank en zijn bigbanking bazen en zich inschakelen in de structuren die een bepaald deel van de wereld eigenlijk blijvend in de armoede houden ?

  Voorkoombaar leed. Tijd om het roer om te gooien, als dat al mogelijk is gezien de chaos en ellende die al werden veroorzaakt door verkeerde beslissingen. Actie-reactie, een cyclus die alleen maar te stoppen is wanneer voldoende mensen beslissen dat het welletjes geweest is. Er zou melk en ander drinken en eten genoeg kunnen zijn. Bouwmaterialen ...en werkkrachten voldoende om de wereld tot een prachtplaneet te maken. We staan op het punt van basissen op de maan te maken en beneden heersen voor een stuk nog feodale toestanden. We zijn voor een stuk geen slaven meer van grootgrondbezitters, adelijken, enz...maar waarom verbinden wij ons lot als een soort lijfeigenen aan het reilen en zeilen van de voor ons vaak anonieme lieden die aan de touwtjes van de financiële besluitvorming en prijsafspraken trekken ?

  We snappen in meerderheid niet veel van al de heisa rond bruto nationale produkten, inflatie, depressie...we willen het vanwege de complexiteit zelfs niet meer snappen. En laat dat nu net de bedoeling der regeerders zijn zie ! Binnenkort tot 67 jaar werken...komt ook de bankiers en hun pensioensparen goed uit, net als de privéverzekeraars in de gezondheidszorg, want dan sterven we misschien eerder...maar ja, alles voor het land, zo wordt ons verteld...nee, niet voor het land, voor de elite die onze levens telegeleid ! Al zijn we niet meer mobiliseerbaar om de rest van Europa zoals in 1914 en 1940 gaan af te slachten...we worden wel op andere manieren om de tuin geleid en we doen er diegenen in de armere landen helemaal geen plezier mee. In feite zitten ze met zijn allen te wachten tot wij geen 'butler' meer willen zijn...waarschijnlijk omdat we onze rekeningen en leningen niet meer kunnen betalen...want vanuit menselijke, solidaire gevoelens 'ontwaken', dat zal er nog wel niet inzitten zeker, gehersenspoeld als we met tevelen zijn.

  Innige deelneming aan de ouders van het meisje dat men van naderend onheil wou verwittigen. Ik wil vloeken, maar ik kies voor een moment stilte ! Ook voor de slachtoffers van natuurrampen. Cultuurrampen veroorzaken wel nog altijd meer slachtoffers. En de heiligverklaring van Pater Damiaan ? Als die mens moest weten dat 1 gevechtsvliegtuig qua kostprijs gelijkstaat met een bedrag voldoende om alle overblijvende melaatsen te genezen... hij zou ook vloeken.

  octo 3/10/2010 http://bloggen.be/conscience2008

  Vandaag op http://filosofischverzet.skynetblogs2.be 

  Geen enkele Belgische omroep, geen enkel dagblad, zal een journalist of cameraman sturen naar  ontmoetingsdagen waar mensen, die het voor dagelijkse bestaansvoorwaarden opnemen het woord zullen voeren, omdat ze hun inzet een politiek verlengstuk willen geven. Ze houden er meer van om alleen maar om inw welbepaalde gevallen te berichten zonder achtergrond,visie en perspektief :

 • Macht cumuleert i.p.v. delegeert

  100_1790

  filoview : ook in ons rood-geel-zwarte landje worden de toppen van de hoge bomen nooit geherstruktureerd of gesnoeid

  Macht cumuleert i.p.v.delegeert

  TECTEO, een overheidsbedrijf, de grootste intercommunale in het Luikse; aangepakt, door ondermeer, zogezegd socialistische functionarissen. De PS burgemeester van Ans is er tevens directeur-generaal en andere politiekers zitten mee in de leiding van het bedrijf. Volgens een audit moeten er 229 van de 1000 werknemers weg. Omdat je ambtenaren moeilijk kan ontslaan is men van plan om een privéfiliaal op te richten. Omdat het conflict verhard, zijn samenscholingen (door de burgemeester-directeur nota bene) er verboden.

  Het al lang aanslepend conflict krijgt weinig mediaäandacht…misschien omdat de ‘ons kent ons’-methoden aan de top, hier duidelijk aangeklaagd worden. De PTB gemeenteraadsleden in Herstal hebben tegen de gang van zaken bij TECTEO een motie ingediend. De eis dat een door de werknemers verkozen directeur aantreed om de ontslagen , de privatisering en afbraak van sociale verworvenheden tegen te houden, staat er nog niet bij.

  Ook de bankwereld schrikt niet terug voor wat meer oplichterij. De Gemeentelijke Holding die 14% van Dexia bezit, probeert 500 miljoen euro bij de gemeenten te gaan bedelen…met 13% dividend als lokmiddel…alleen uit te keren als er winst gemaakt wordt, niet gegarandeerd, het blijft speculatie. Dan moet je weten dat de meest betrouwbare investeringen momenteel 6% opbrengen. Hoeveel krijgt U al weer op uw spaarboek ? Vreemd is ook dat al die geredde banken momenteel hun ‘overheidsbetutteling’, noemen ze dat binnenskamers, willen uitkopen om terug hun gangen te kunnen gaan, wat ze in feite in voldoende mate weer doen, wegens het bijna totale‘vrije markt-spel’ dat hun gegeven wordt. De banken, op enkele maanden weer gezond…ik geloof niet vlug in een complot…maar dit ruikt er toch weer naar men dunkt. Had men van al die failliete banken een openbare bank gemaakt, zuiver op de graat, daar hadden mensen meer vertrouwen in kunnen hebben.  Maar ja, de kroonjuwelen van de Staat worden al decennia afgebouwd ten dienste van ‘ons kent ons’ maar weer.  Wie weet hoeveel politiekers cumuleren hun mandaat met dat van toezichthouder op de banken momenteel ? Die mannen scheppen hun soep goed uit en als ’t fout loopt kloppen ze meer geld uit de platste zakken…die binnenkort wel eens tien euro meer voor een tankbeurt diesel zullen moeten betalen. Daar gaat de economie van opbloeien heren…ge zult dan toch nog een dag verplicht worden van geld bij te drukken, zoals dat al elders is gebeurd.

  Een gekender voorbeeld van ‘macht cumuleert’ is dat van onze op de spits gedreven federalisering met misschien wel het hoogste aantal ministers ter wereld. Daar delegeert de macht wel, maar naar het absurde toe. Binnenkort trekken we weer met zijn allen de straat op voor meer werk en tegen de besparingen. Een gekend fenomeen dat meestal in verspreide slagorde gebeurd. De postbodes zonder de melkboeren, de metallo’s zonder de onderwijzers, Opel zonder Volkswagen, de zieken zonder de controledokters van de mutualiteiten, de witte woede zonder de rest. Benieuwd welke vooraf ingerekend half percentje de mensen weer zullen worden toegeworpen.                         Octo 2/10/09

  op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be vandaag :

  naast enkele gastauteurs, dit uniek tijdsdocument uit 1983 :


   

  Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel wilt bookmarken of linken...Luisterfragment. Radiotoespraak Pacifist

  Anton Constandse in een speech uit 1983 :

  http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/09/22/constandse-en-50-jaar-tot-vrijheidsbezinning/ 

 • Klaar voor oktober Facebookvrienden ?

  100_1732 (2)

   Toen een echt sociaal militant mij wees op de voordelen van Facebook, dacht ik, ach nee; heb niet veel zin om het virtuele 'hoe gaat het met je' en 'wat denk je' mee te doen. Gaandeweg echter, na mijn registratie, begonnen meer en meer vooral sociaal actieve mensen mijn blog te lezen en kreeg ik 'vriendenverzoeken' en verzocht ik al eens een zoek geraakte connectie om de club te versterken. Heel die interactie leidde tot boeiende uitwisselingen en tips enz... .

  Inmiddels enkele maanden later zit ik al met een 100-tal facebook-kenissen...waarvan ik er een beperkt aantal in levende lijven ken. Buiten facebook om had ik nog maar 1 verheugende ontmoeting met een voordien virtueel lezer.  De niet virtuele sfeer haalt het nog altijd op de anonimiteit, maar Facebook, nuttig gebruikt hoeft niet alleen een zoveelste computerspelletjesplaats te zijn, getuige het aantal verzoeken om lidmaatschap van groepen, uitnodigingen voor vergaderingen, acties allerhande en nieuwsverspreiding eigenlijk. Een mens moet over genoeg energie en selectief vermogen en tijd beschikken om het allemaal te volgen.

  Wat je niet mag doen is 'fan' van iemand worden, want dan dat geeft via een slechte Engels-Nederlands vertaling als resultaat dat je als 'aanhanger' van iemand omschreven staat...en dat is nu een beetje te veel van het goede als je te kritisch in het leven staat. Al bij al, als je er goed mee omspringt kom je bij een pak mensen met het sociale hart op de juiste plaats terrecht. Zou Big Brother ook op FaceBook zitten ? Zal hem even intikken.

  Een overzicht van recente uitnodigingen en dergelijke:

   http://www.facebook.com/home.php?#/inbox/?ref=mb

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be aanvulling op deze blog met  vandaag en gisteren de geschiedenis van China en de link van de dag, van de maand, enfin één waar hard aan gewerkt is, 'het zinkend schip'