Voordelen meerdere opinies over revolte Iran

 http://www.oww.be/homepage.html 

Oxfam verwittigt zijn steundende leden van wat het met zijn geld doet en werkt veelal samen met plaatselijke organisaties van boeren en arbeiders.

 

Voordelen meerdere linkse opinies revolte Iran

Als je de recente revolte in Iran langs een aantal invalshoeken hebt bekeken, kan je je een realistischer beeld vormen van wat er nu precies aan de hand is. Zijn de verkiezingen vervalst, hoeveel verschillen die presidentskandidaten eigenlijk van mekaar ? Heeft Ahmadinejad niet ook een aantal verdiensten in de ogen van zijn kiezers tenminste, steunt hij meer op de armste lagen van de bevolking ? Gebruikt de 'religie'-verbonden klasse de opbrengsten van de olie wel genoeg voor de bevolking ? Willen de oppositionele kandidaten delen van de economie privatiseren en open stellen voor het Westen ?

 

Alternatieve media en hun internationale zusterorganisaties maken een balans waaruit we wijzer kunnen worden. De tijd dat het eens zijn over alles of eens zijn over niets een breekpunt was bij welk een soort samenwerking dan ook, zou achter ons moeten liggen.

We kunnen veel leren van mekaar. Oppassen voor imperialistische agenda's, zowel die van de leiding van Iran als die van Israël als die van de grootmachten. Achter iemand aanlopen die het verschil niet kan maken heeft geen zin. Een duidelijk programma dat breekt met allerlei voorbijgestreefde onvrijheden, (kleding, geen scheiding kerk-staat) dat moet van om het even welke presidentskandidaat af te dwingen zijn door sociale actie. Het gevecht om het bezit of de zeggingschap over de grondstoffen en de economie, over wie een job heeft en wie niet, de verdeling van de rijkdom,in hoeverre buitenlands kapitaal dingen overneemt of niet...dat is een ander paar mouwen. Zonder politiek bewustzijn en organisatie kan je alleen door sociale en economische acties(stakingen) soms weinig veranderen aan die verdeelsleutels.

 

Terug naar de linkse menigen rond Iran nu. Vooreerst een link naar de Amerikaanse prof James Petras, die de score van Ahmadinejad niet zo overdreven vindt omwille van een aantal duidelijk gemotiveerde redenen, waaronder ondermeer het gewicht van de laagste sociale klassen in de maatschappij die niets zouden zien in 'liberale' hervormers met eventuele privatiseringsplannen en zoals de Belgen in crisistijd in paniek soms stemden voor politiekers met dezelfde recepten als deze die de crisis veroorzaakten. Het artikel is wel in 't Frans en komt van mediawatcher Michel Collon.

http://www.michelcollon.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:elections-iraniennes-le-bobard-du-l-vol-du-resultat-r&catid=6:articles&Itemid=11


Ook binnen de internationale groepen die ondermeer met de Belgische PVDA geässocieerd zijn, is er een boeiende discussie op gang gekomen, ondermeer in gang gezet door volgend artikel van een in België verblijvende Iraniër...met een aantal opmerkelijke reacties en tegenovergestelde meningen tot gevolg. Traditioneel links van de sociaaldemocratie heeft duidelijk een mening, die deze van James Petras gedeeltelijk onderschrijft, maar toch de nodige nuanceringen maakt. Een brug in de richting van de andere groepen 'linkssocialisten', zal ik ze maar noemen om niet in de oude, verdelende jargons te vervallen.

 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/iran-overwinning-voor-uittredend-president-ahmadinejad.html

 

Voor wie een volledige historische achtergrond zoekt, is er ook nog de volgende link die dieper op de achtergronden van de Iraanse klassenstrijd teruggaat.

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/06/24/iran.html

 

Ook de linkssocialisten binnen de internationale sociaaldemocratie zetten hun eigen accenten binnen het debat. Andere partijstandpunten of reacties van verkozen parlementsleden...ik kijk met plezier naar meer inhoudelijke dan de geciteerde, meestal niet verkozen denkers uit.

http://www.vonk.org/200906202440/iran-de-18de-brumaire-van-mahmoud-ahmadinejad.htm

 

octo 25./06/2009 donderdag

De commentaren zijn gesloten.