• De processen van Moskou & heksenjacht bis

  100_1087

  Acteur Dirk Tuypens over de politieke toestand de dag van vandaag :

   

  http://www.youtube.com/watch?v=0J4H8yffaiY&NR=1

  Kindertuin tv. Mensen die een openbare bank zo dom nog niet vinden en die het niet eens zijn met het feit dat er voor het redden van grote aandeelhouders miljarden beschikbaar zijn en dat we in de toekomst moeten besparen wat sociale uitgaven betreft, krijgen een microfoon onder hun neus geduwd en men probeert die mensen telkens weer te laten verklaren dat ze 'communist zijn'.  Net als in de tijd van de schijnprocessen van Stalin of de heksenjacht op al wie na de 2de WO in de US onder  senator  Mc Carty. linksvoelend was.  Meer en meer Bekende, sociaaalvoelende Vlamingen zelfs , hebben de ernst van de situatie de dag van vandaag ingezien en steunen een beginnende, gematigde, niet zoals men het altijd probeert voor te stellen, 'extreme' kritiek op een beleid van ruziemakers, die door de recessie de pedalen lijken kwijtgeraakt.  Eén zin van kritische steun voor Cuba ooit uitgesproken...hop en je steunt een dictatuur.  Decennia lang je ingezet om een netwerk van 40 goedkoop werkende dokters voor het volk op te zetten in België, en ooit een paar positieve dingen op film gezegd over de Sovjetunie; geciteerd zal het worden op TV. Een interview over de problemen van vandaag met hen, zit er niet ten gronde in, men blijft hervormers ;die men wil doen zeggen dat ze revolutionairen zijn, beladen met al wat er misliep toen ze nog niet eens geboren waren.

  Men heeft dan precies toch goed de schrik te pakken dat zo'n mensen wel eens goed zouden kunnen scoren met verkiezingen en men heeft dan blijkbaar sommige journalisten belast met het oprichten van een soort mediarechtbanken uit de tijd van Alva of die van de man die zie dat de  zon wel eens niet om de aarde zou kunnen draaien.Ook Andrea Croonenbergs en vele anderen hebben dat begrepen.

  An Nelissen (actrice),
  Reinhilde Decleir (actrice),
  Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000),
  Charles Ducal (dichter),
  Daan Hugaert (acteur),
  Lucas Catherine (auteur),
  Wim Geysen, (schrijver, theatermaker),
  Jan Blommaert (auteur, sociolinguistiek RUG),
  Bart Stouten (presentator, dichter),
  Lebuïn D’Haese (beeldend kunstenaar),
  Youssef el Mousaoui (stand-upcomedian),
  Fred Louckx (auteur gezondheidssociologie VUB),
  Vital Schraenen (theaterregisseur),
  Nico Hirtt (woordvoerder Oproep voor een democratische school, auteur),
  Jos Hennes (uitgever EPO),
  Dirk Adriaensens (BRussells Tribunal, SOS Irak),
  Carlos Boidin (reclameman),
  Marcella Baete (schrijfster),
  Dominique Willaert (Victoria Deluxe),
  Sabine Cocquyt (auteur),
  Frans Wuytack (beeldend kunstenaar),
  Jan Vromman (documentairemaker),
  Luc-Desmedt (oud-directeur Humanistisch Vrijzinnige Vereniging HVV),
  Dirk Celis (cultureel ondernemer), 
  Marc Jambers (beeldend kunstenaar),
  Diane Vangeneugden (De Groene Waterman),
  Eriek Verpaele (schrijver),
  Joris Note (schrijver),
  Lieve Peeters (cultuurprogrammator Zuiderpershuis),
  Ludo De Brabander (stafmedewerker Vrede vzw),
  Nigel Williams (stand-upcomedian),
  Andrea Croonenberghs (actrice, muzikante).

  octo 30/05/09 zaterdag

 • Hugo Schilz was beter advocaat geworden

  IMGA0021

  Hebben de afstammelingen van extreem-rechts in Vlaanderen de politieke strijd tegen hun tegenstanders, de links-Belgisistische krachten bijna gewonnen ? Die oude kleine Volksunie, daar is al wat van voortgekomen. Hun ex-leden bepalen mee de agenda's van alle grote traditionele partijen. Van een land met één regering van 12 ministers is de ministaat België uitgegroeid tot een onontwarbaar kluwen met 64 ministers en staatssecretarissen. Politiek als winstgevend bedrijf voor de politieke klasse. Een regering vormen bijna onmogelijk.

  Alleen Groen, SPA-rood en de PVDA, als enig overgebleven unitaire partij bieden nog weerstand tegen bijvoorbeeld een gescheiden sociale zekerheid. In woord zijn de traditionele partijen tegen een scheiding van het land, maar hun programma's zitten vol met voorstellen die een boedelscheiding korterbij brengen...het programma van Groen! in veel mindere mate. Maar hoe gaat dat er na regeringsonderhandelingen uitzien...op voorwaarde dat dit maal het Vlaams Belang of LDD niet eerst aan zet is.

  In recente programma's over collaboratie wordt nogal licht over de feiten heengegaan. Betrokken collaborateurs of hun afstammelingen, die, het moet gezegd geen schuld treft; wordt gevraagd of ze ,indien het geval zich weer zou voordoen, ze weer met nazis tegen 'de Russen' of 'het communisme' zouden gaan vechten. De antwoorden en dialogen die volgen gingen allen in de richting van 'het is wel te begrijpen dat',en 'gezien hun leeftijd' en 'de invloed van een deel van de clerus' en 'de werkloosheid'...enz. Bon, we moeten de spons over heel dat tijdperk halen en vergeven natuurlijk, de toekomst is wat telt...maar vergeten mogen we de rotzooi van toen; die van tijd tot tijd de neiging heeft weer de kop op te steken, NIET. Er bestaan in Vlaanderen gemeenten met zoveel slachtoffer van de collaboratie, dat de VU er nooit één stem haalde.

  Al die romantisch gebrachtte aandacht voor de autobiografie van Hugo Schiltz, kunnen we best missen. De man mag zijn sympathie en lidmaatschap van extreem-rechts dan al overwonnen hebben, het resultaat van de partij die hij oprichtte, was dat er zoiets als een Vlaams Blok uit voorkwam. Geef liever U geld aan de boeken van bepaalde van onze progressieve mensen die een analyse en oplossingen brengen over wat er nu met de wereld aan de hand is, en hoe we daar in plaats van door mensen te verdelen in Walen,Brusselaars, Duitsers en Vlamingen, werkelijk iets kunnen aan doen.

  Hugo Schilz was ongetwijfeld een minzaam man, maar in de politiek mag je je daar niet op blind staren, want dat is gewoonlijk misleiding. Een winkelier is ook altijd vriendelijk, maar de kwaliteit van wat hij verkoopt is van belang. En wat verkopen uiteindelijk al die ultraVlaamse politici...: de voorgestelde besparingsmaatregelen op kap van de gewone man van het patronaat en UNIZO. De Vlaams minister-president, ook een minzaam man en de vorige vrouwelijke minister van economie, ook een liefogende vrouw, werden op die posten gedropt zonder zelfs aan verkiezingen deel te nemen.

  Politici met een communautaire agenda, mogen dan wel al voor kartels met sociaal-democraten kiezen, ze eindigen altijd in de logica van het neoliberalisme...zoals de jongste telg van de Volksunie-erfenis, de Sociaal Liberale Partij, niet met de LSP te verwarren. De zoon van H.Schilz begint zijn carrière in de door nog een ex-VU-er gegijzelde VLD. De vlaams-nationalisten zitten dan wel niet in de regering, maar ze DREIGEN WEER na 7 juni, het land dagenlang te gijzelen. Door op hen te stemmen gaan we het sociale Europa geen plezier doen.

  Gesteld dat Vlaanderen een dag 'solo' gaat en door een 40tal ministers geregeerd wordt, waaronder 35%zonen en dochters van vroegere politieke bonzen (niks op tegen, maar het valt toch op dat we ook daar met een soort monarchie beginnen werken)...dan geeft dat maar één voordeel...we kunnen wat zogezegd fout gaat, of zo wordt voorgesteld niet meer op Walen of zo steken...gegarandeerd dat de andersgekleurde mens dan iweer meer n het vizier zal lopen.

  Laten we de jonge allochtonen, zoals we ze moeten noemen, even zelf aan het woord :

  Jonge mensen met roots in de mediterane landen, Noord-Afrika, Congo over Vlaamse politiek :

  http://mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2[art_id]=25142&cHash=3832a6cbec

  DSCN0679
   

  octo 29/05/09 vrijdag

 • Toekomst en Verleden Stemrecht

  100_1046

  Toekomst en verleden van het stemrecht

  Velen onder ons gaan tegen hun zin of ongemotiveerd stemmen of foertstemmen of zijn vol twijfel en onbeslistheid. Waarom niet iedereen op 15 projectlijsten, ipv partijlijsten laten stemmen en de kandidaten rangschikken per project (ministerie), makkelijk te onthouden als 'ww.e.tt.g.e.vv.i.n.ggg' : werk,wonen, energie,telecom,transport,gezondheid,ecologie, veiligheid,voedsel, internationale betrekkingen,nieuw onderwijs, goederen,geld, gemeenschapsmandaten(de 'regering', de verkozenen uit alle projecten samen). Uzelf, partijlid of niet, zou volgens uw specialiteit kandidateren op één van de pojectlijsten.

  Een referendum met voor de kandidaten bindende programmapunten, voorafgaandelijk aan de verkiezingen, zou de eigenlijke verkiezingen best voorafgaan natuurlijk (zie link onderaan), of het wordt weer een potje bekvechterij tussen belangengroepen of een soort regionaal getwist.

  'Werk' zou ondermeer het luik 'sociale zekerheid' omvatten,'Wonen' met kandidaten van huurdersverenigingen, partijen, onafhankelijken, bouwondernemingen, eigenaarssyndicaten... De lijsten Energie (electriciteit,gas,water...), telecom, transport(spoor,bus,auto...)met specialisten ter zake, niet alleen uit die partijen die het gemeenschapsbelang achterop stellen. Het project 'veiligheid' zou ook 'justitie','politie' en een meer op ontwikkelingssamenwerking afgestemde landsverdediging omvatten, het project 'voedsel' zou de kandidaten uit de landbouwsector groeperen. Op 'internationale betrekkingen' veel kandidaten van Niet gouvernementele Organisaties(Oxfam...) en individuen uit andere met de miserie in de wereld begane groepen. Het project 'nieuw onderwijs' zou ook cultuur en media omvatten en breder dan het jongerenonderwijs alleen zijn. Het project 'geld' met kandidaten die voor een openbare bank zijn, zou dezelfde etische normen aan privébanken moeten kunnen opleggen. Het project goederen (produktie,distributie,normen) zou i.s.m. 'internationale betrekkingen' kunnen ijveren voor invoering van wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk en de creatie van één groep automobielproducenten die in functie van de vraag aan dezelfde ecologische voorwaarden produceert i.p.v.de sociaal nefaste, moordende concurrentie nu.

  Op die manier zou de kiezer echt bewust betrokken kunnen worden bij de inhoud van waarvoor hij kiest, niet alleen tot gewillig kiesvee van het populistisch opbod worden herleid. Geen gejammer meer tussen toppolitiekers over wie op voorhand minister wil worden, de bewuste kiezer bepaald dat wel even. Wiens naam vanboven op de lijst mag prijken...een stemming onder de kandidaten misschien, of nog beter, want minder manipuleerbaar...in alfabetische volgorde...en nog beter...,zoals gezegd, de kandidaten moeten zich houden aan de bij referendum goedgekeurde programmapunten (zie link helemaal beneden)

  Ook het verkiezingssysteem heeft al een lange weg, stakingen, betogingen, doden achter de rug en is op honderd jaar aanzienlijk geëvolueerd. Zonder de eisen van het Belgische werkvolk, zaten we nu nog met het cynskiesrecht of een meerderheid aan conservatieve krachten en neoliberalen in het parlement...ik kan U natuurlijk geen ongelijk geven wanneer U zegt dat dat nu ook het geval is...maar sommige verworvenheden , tellen ook mee, al komen ze telkens bij 'crisissen' zwaar op de helling te staan. De geschiedenis van verworven rechten begon bijna altijd eerst buiten het parlement, sociaal verzet dwong de 'vertegenwoordigers des volks' bijna altijd tot toegevingen, wie er ook regeerde. 'Amsab', archivaris van de sociale beweging heeft een bondig overzicht van de geschiedenis van het stemrecht op zijn site.

  http://www.amsab.be/amsab/algemeenstemrecht/meervoudig.htm

  Tot slot enkele eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum toe.

  overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie

  -per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen

  -geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap

  -verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren

  -wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen

  -zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...

  -afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' http://bloggen.be/conscience2008 octo 28/08/09 donderdag

 • Absurde uitspraak tegen Proximus !

  100_1053

  'De raad van mededinging', veroordeelt Proximus tot een megaboete, op basis van een klacht van Base. Ook de andere operatoren hopen garen te spinnen bij deze uitspraak in al de rechtzaken die ze lopende hebben. Er was een tijd dat alle infrastruktuur voor spoorwegen, electriciteit, post en telefoon nog moest worden aangelegd. De gemeenschap betaalde ALLES. De laatste jaren is de tendens om zomaar spotgoedkoop al die infrastructuur te gebruiken, nooit gestopt.

  Men komt nu aandraven met tarieven die Proximus een vijftal jaar geleden aan haar zakelijke klanten zou hebben aangerekend, tarieven die lager zouden geweest zijn dan die  van andere operatoren naar Proximus toe. Op basis daarvan eist men nu miljoenen en miljarden 'schadevergoeding'.

  Is dit allemaal wel zo positief,dat door de gemeenschap betaalde infrastructuur spotgoedkoop moet openstaan voor de 'competitie'.  Oorspronkelijke drogreden was dat alles goedkoper zou worden in een 'vrije mark'...is dat dan zo ? Kon de overheid niet gewoon hebben ingegrepen zoals  met de broodprijs...dan had men nu die hele heisa kunnen vermijden.  De laatste twee decennia werd het land herhaaldelijk omgewoeld voor het aanleggen van bijkomende kabels, dan van die firma, dan van een andere...coördinatie zoek.

  Blijkbaar is er een heel legertje advocaten bezig die  onze nog gedeeltelijke overheidsbedrijvige telecomsector willen gaan leeg te melken. Geörganiseerde maffiapraktijken zou men dat kunnen noemen.  Witteboordcriminaliteit. Dat is pas oneerlijke mededinging, altijd op kap van de gemeenschap groot geld willen verdienen. Wie dacht dat hij de laatste trukken van het grotegapkapitaal gezien had, schrikt wel even van de eventueel nog op te eisen schadeclaims...tot 40 miljard oude Belgische franken om mee te beginnen.  De rechterlijke machten en de staatsinstellingen van 'mededinging' onafhankelijk ? Hopelijk komt het lijstje met al wie misschien steekpenningen heeft en gaat ontvangen ook nog een dag in een krant.

  Honteux. Schandalig.

  octo 27/05/09 woensdag

   

 • De stemkeuze van de ACV-voorzitter

    100_0843

  zou een mens daar geen kaarsje bijzetten als ge ziet wat een figuren er weer dreigen verkozen te geraken en hoe dat die met ons belastingsgeld gepromoot worden ? Het is met veel hetzelfde, de 'grootste' krant van Vlaanderen, is ook de beste niet.

  De stemkeuze van de ACV-voorzitter

  Op de Rerum Novarum-dag van het ACW, werden er, je kan dat op de blog van de zus van de Belgische Premier lezen, forse uitspraken gedaan. De vraag is alleen of een groot deel van de leden van de christelijke vakbond gaan stemmen op een partij die de woorden van de voorzitter in daden willen omzetten. Ze gaan toch niet stemmen op een partij waarvan de kopman de kampioen cumul is en die zijn eigen als voorzitter van Dexia onlangs nog een opslag van 20% gaf, bovenop zijn parlementair euromandaat, zijn riante vergoeding van Inbev en andere bedrijven ?

   

  http://www.tinevanrompuy.be/spip.php?article17

  Er lijkt toch van alles te bewegen rond de grote vermogensbelasting, getuige de belangstelling van het ACV-blad voor de kandidatuur van de vrouwelijke Van Rompuy in de link onder deze alinea. Tine zal haar tijd niet in Brussel-Halle-Vilvoorde steken, zoveel is zeker.

  Tijd dat geld via rechtvaardige taxatie zinnig gebruikt wordt in plaats van op de beurs in rook op te gaan, dat voel je ook bij het ACV en las je op de honderen spandoeken op de laatste Europese betoging in Brussel. Gaat het ABVV ook oproepen om op de kandidaten van spa-ROOD te stemmen binnen de SPA ? Keuze genoeg links van de SPA anders. Verdubbelt Ecolo zijn stemmen in Wallonië en durft Groen bij ons een eerlijker belastingssysteem voorstellen ? Tijd voor ernstige tegenstemmen in het parlement en een niet-populistische oppositie, zou de LSP/LCR/PSL/-PTBPVDA-SPArood zeggen. Zes neoliberale, 0,65% centrumpartij,1 ecologische centrumpartij en 2,35 linkse partijen, U heeft keuze genoeg, maar stem toch niet op het circus van het inhakken op het land en zijn sociale zekerheid en de pak de poen-show.

  http://www.stophetpolitiekecircus.be/campagnenieuws/artikel/article/tine-van-rompuy-waarom-ik-een-prima-acw-politicus-zou-zijn.html

  Zou het nog bestaan, goedmenende brave werkende, werkloze, zelfstandige mensen die denken dat ze moeten CD&V stemmen om in de hemel te geraken ? Aan de linkerzijde zijn er nochtans mensen die aan een gewoon loon meer inbreng kunnen brengen dan sommige dikbetaalde postjesjagers.(christelijker toch, niet ?) Om de mensen die met het geloof worstelen, een andere versie van hoe de hemel er zou kunnen uitzien in het vooruitzicht te stellen, laten we even een gerenomeerd hartspecialist aan het woord, U denkt het uwe er maar van. Ik kreeg het via een vroom lezer binnen.

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL

  Voor diegenen die nog wat meer andere meningen, over hoe medemensen de maatschappij ervaren, willen lezen; stel ik voor nog even naar de reacties op het artikel van gisteren 'brief aan een aspirant-politicus' te surfen. Debatcultuur op het net. Soms zoveel ruimer dan de ruziemakers op het scherm.

  Octo 26/05/09 dinsdag

  gastadvertentie :

  De Groene Belg

  http://mediadoc.skynetblogs.be/ 

 • Brief aan een aspirant-politicus

  100_1042

  Brief aan een aspirant-politicus

  Bedankt voor je laatste mail. Het deed er mij aan denken dat je in het leven eigenlijk niet te lang moet treuren over wat je achter de rug hebt, het doel van de reis is daar te komen waar je voor staat waarschijnlijk...dat kan nu eenmaal niet zonder tussenstappen, nivo's van bewustwording. Aan de beste theorieën gaat enorm veel praktijk vooraf, geen enkel hervormer wordt als hervormer geboren. Het heeft dan ook geen zin om, zoals je terrecht aanhaald, te vitten op passieve massa's of op onwetendheid en egoïsme en allerhande. Ik begrijp trouwens niet dat je door dat te doen gemotiveerd kan blijven, bij mij komt motivatie voort uit mijn besef dat de weg naar bewustwording hele rare paden volgen kan en de mens door omstandigheden wel meer en meer gedwongen zal zijn om meer echt sociale wegen in te slaan.

  Waarom zou partijpolitiek niets voor jou zijn ? Je eigen mening is reeds een soort partijpolitiek...en je zou er geschikter voor zijn dan ik, want jij hebt veel meer vertrouwen in de goodwill van de vrije marktekonomie dan ik. Sinds 1968 hebben velen het gangbare economische model ter diskussie gesteld...ik was er al bij van voor de NEEN tegen de straaljagers van Vandenboeynants indentijd...wat ik toen al tegen mijn vrienden zei, was dat bij alles wat we deden het NEE aan dit en TEGEN dat was...niet verkeerd natuurlijk, maar onvoldoende. Vroeger reisden de goedbedoelende globalisten van nu de grootkapitaal-evenementen achterna,...nu hebben ze toch al hun eigen evenementen...en de discussie over wat dan wel te doen is toch al begonnen.

  Veertig jaar na 1968 heeft een stuk vd wereld het materiëel beter, maar eigenlijk is er globaal genomen veel meer armoede dan toen...en conflikthaarden à volonté. Scharnierpunt in deze situatie is het neo-liberalisme en zijn plannen om de sociale verworvenheden af te bouwen en de maatschappij te laten draaien volgens imperialistische drijfveren...wij, gewone mensen die van inkomens leven zijn de deur en funktioneren volgens die scharnieren...maar de deur draait meer en meer zot...te vaak moet de deur open en dicht voor te flexibel, soms zinloos werk, voor overconsumptisme, liberale burokratie of staatsburokratie. Het meest zinnige werk, produceren in functie van de meest schrijnende behoeften van mensen...daar is geen 'markt' voor...en dan maar klagen over 'crisis' en afvloeiingen en goedkoper produceren.

  De deur zal blijven draaien tot die tegenstellingen de werknemers en KMO's tot verzet tegen het financieringskapitaal dwingen. Dan zijn er twee mogelijheden, die misschien een dag aanvullend kunnen werken (dat in feite al doen) : Ofwel storten de scharnieren van het imperialisme door de staatsschuldenbergen of faillissementen of neptoestanden op de Beurs in, en komen ze los in de muur waartegen we nu nog aanlopen te zitten; ofwel worden meer en meer mensen zich bewust van het feit dat een maatschappij waarin het speculatieve aspekt vd marktekonomie alles regelt hun levens verstresst en hun menselijke mogelijkheden beperkt. Pas als het geloof in het systeem wankelt, komen er kansen voor de tegenbeweging...maar welke kan onze bijdrage zijn om dat geloof te doen wankelen ?

  Tegen dat dit gebeurd met een Oostblokfaktor zoals we sinds 1989 zagen, zou er een kader van mensen moeten gevormd zijn die het ongenoegen dan struktureel vorm geven kan. Dit proces is al aan de gang, met name wat, onder een grote noemer geplaatst, de 'linkse beweging' betreft. Alle vinden ze zichzelf minder en minder de beste en de enige heilanders...wat hun ontbreekt is een strategie voor het in praktijk brengen van sommige, van hun kortetermijnpunten, die het kapitalisme eigenlijk alleen een menswaardig gezicht willen geven (als dat naar de toekomst toe nog mogelijk zou zijn) .

  Vaclav Havel en de Tsjecho-dissidenten en andere Oostblokhervormers, droomden ooit van vrije verkiezingen, vrij ondernemerschap...maar de zogezegde socialisten van vroeger en hervormers van nu, wisselen mekaar na verkiezingen gewoon af in het opleggen van een politiek die de door speculanten geleide banken opleggen. Hun regeerders zitten in de gemoderniseerde lift van nu...omdat de mensen materieële verbetering willen zien van wie dan ook, reageren ze gewoon tegen AL wie daar niet in slaagt. Niet de werkenden en de mensen die een KMO willen opstarten hebben het daar nu voor het zeggen maar het grootkapitaal met z'n neoliberalisme en z'n economische staatsinstellingen die het belang van de speculanten dienen. Zo werkt idealisme dat niet met het materialisme verbonden is.

  Als je het hebt over hoe mensen zo verwrongen en wreed kunnen zijn dat totalitaire regimes aan de macht kunnen komen, kan je meer leren van linkse denkers, dan van een Ghandi met goede bedoelingen. Een moderne Ghandi zou de dag van vandaag oproepen van zo sober mogelijk te leven en zo weinig mogelijk te kopen zodat het speculatiesysteem nog rapper op z'n kont terrechtkomt. De pech voor Ghandi was dat hij alleen een idealist was...zonder veel materiële roots. Je moet leren aanvoelen waar de tijd zich voor leent en waar er geen tijd meer voor is...dat is de moeilijkheid. Je moet weten welke stenen je in de rivier moet verleggen om het water een andere kant laten op te gaan...zoals Bram Vermeulen zaliger het zingt. Ook de Groenen weten hoe moeilijk regeringsdeelname met oude systeemknarren zijn kan.

  Een ideologie is pas onschadelijk als ze gebaseerd is op het standpunt van 'hoe kunnen we in de meest ecologische omstandigheden een voor eenieder menswaardig bestaan helpen opbouwen, zonder dat dit proces in uiterste omstandigheden tot fascistische onderdrukking leidt'...hoe meer ik daar over nadenk, hoe meer ik het imperialisme een in wezen decadent en uitgediend systeem vindt, een soort kinderziekte van de mensheid...een proces dat de wereld brutaal aaneensmeedde en ten koste van veel bloed en tranen de wereld dan eens ontwikkelde, dan weer vernietigde, en nu weer tegelijk naar de ondergang lijkt te leiden...omdat het zijn eigen decadentie niet kan stoppen. Zo een systeem zouden wij nu moeten gaan redden onder het mom van 'concurrentiepositie' en de 'er is geen geld meer voor de sociale zekerheid'-horrormop ? Nog met minder sneller werken zodat we nog rapper, gezamenlijk bekeken, de dieperik ingaan...hallo!

  Weet je wanneer de ondernemerswereld gevoelig zal zijn voor de veranderingen die jij hen voorstelt ? Als je hen zwart op wit kunt bewijzen dat door wereldwijd meer rechtvaardige inkomens aan de mensen te geven, ze(de ondernemers ) zelf meer zullen kunnen verdienen. Eerst als ge dat kunt zult ge hun lobbymachine (hun vorm van solidariteit) nog in gang kunnen krijgen.

  Gij liever dan ik, maar ik denk dat gij daar beter in bent...ik zie mij nog niet al te diplomatisch omgaan met mensen die deel uit maken van een graaicultuur en de ene cumul na de andere binnendoen en dan nog op TV over oplossingen komen debateren.

  Ik ga het hier voorlopig even bij laten. Het lezen, zowel als het schrijven was een zware dobber, maar een waar genoegen.

  Tot mails.

   

 • Oorzaken&oplossingen gewapend extremisme

  IMGA0019


  Oorzaken en oplossingen voor gewapend extremisme

  Bij het overschouwen van de geschiedenis van de landen van de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Somalië...)of bij uitbreiding Irak, Afghanistan, Pakistan...valt op dat hoe meer gewapende buitenlandse interventies en binnenlandse slachtoffers er vielen, des te meer steun het gewapend verzet er kreeg, alhoewel bommenleggers die de eigen bevolking decimeren, nergens als alternatief gezien worden...behalve voor de krijgers zelf, die meer dan de gebruikelijke 2 euro per dag kunnen verdienen door te gaan vechten voor, zogezegd,'de oprichting van godsdienstige staten'. De échte leiders van dat soort verzet zijn altijd grote spelers in de plaatselijke economische belangen.

  Alle nog heersende gewapende conflikten zijn boomerangs van een reeks beslissingen uit het verleden die de overheersing van economische en daarom politieke belangengroepen als inzet hadden. Telkens regeringen, beleid en economische omstandigheden veranderen, verschuiven de militaire taktieken, de doelen; een zo groot mogelijke koek van de afzetmarkten en de beste strategische stellingen innemen, blijven de leidende motieven. Vóór en sinds Viëtnam is men ongeloofelijk beestachtig veel geld blijven steken in het onveiliger maken van de wereld met alle escalaties en ontaardingen vandien. Met het opzetten van bevolkingensgroepen tegen mekaar luidde men altijd net die oorlog in, die men voor het veroveren van meer invloed wilde.

  Een ander vorm van verzet dringt zich voor al die landen die door oorlog geteisterd worden op. Indien er niet meer eenheid komt in het zelf in handen nemen van de verbetering van de dagelijkse levensvoorwaarden, zullen de werkloze en werkenden massa's voor een stuk achter de oorlgsheissa en religieuze waanzin blijven aanhollen, aangevoerd door de klassen die het meest baat hebben bij collaboratie met de grootmachten en bij het blijven leiden van de economische gevechten. Vermits de concentratie van de rijkdom in handen van bijvoorbeeld mensen als de Indische staalmagnaat Mital blijft voortduren, heeft dit ook gevolgen voor de meer welvarende landen. Alle problemen hangen uiteindelijk samen en vragen om eengemaakte programma's en acites in alle landen. Alle landen hebben mogelijkheden genoeg om hun bevolkingen te voeden, de stadsvlucht tegen te gaan en zelf af te rekenen met hun dictators en menswaardige samenlevingen te ontwerpen. Ze moeten daar niet bezig zijn met 'Iran kan ons bombarderen' of de 'Taliban kan Pakistan in handen krijgen', maar met het sociale verzet tegen hun levensvoorwaarden, waardoor, mits het aanwenden van de oorlogsinspannigen voor andere doelen, de invloed van oudbollige kruisvaarders metertijd zal afnemen...zeker als ook en vooral de jongere generaties de oude hierarchische denkwijzen en economische en politieke systemen naar de prullenmand verwijzen.

  Ook wij in het Westen moeten ons vragen stellen bij feiten zoals deze die zich in de automobielindustrie voordoen. Een aantal groepen azen op de overname van OPEL en kondigen doodleuk aan van bij het begin van een nieuwe start alvast een tienduizend banen te schrappen. Dat 'recht' moet op de één of andere manier in vraag gesteld worden, want het leidt naar verarming en verarming naar nog meer ellende. Hoe kan een eenheid in praktijk, een eenheid van diverse groepen die de gewone mens claimen te vertegenwoordigen, er uit gaan zien. Moeten ze niet gezamenlijk, buiten de economische deelstrijd die iedere sector voert, ook politieke standpunten gaan innemen ?Bijvoorbeeld : De eenheid in praktijk eisenbundel : de overheid moet geduwd worden in de richting van durven ingrijpen en internationaal initiatieven nemen : (of vervangen worden)-per produkt één wereldwijde produktiegroep
  -drastische verhoging tax op superwinsten,
  -strikte reglementatie of opschorting beursgebeuren,verbod van spekulatie op energie, voedsel...
  -huurprijzen halveren = huizen goedkoper, sociale woningbouw...
  -internationale invoering sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen
  -zelfde werk voor zelfde loon wereldwijd,superbelasting op superlonen en superontslagpremies
  -internationale afbouw en omschakeling wapenindustrie en idem dito wapenhandel
  -ecologisch leefbaar houden samenleving -
  -naar een nieuw verkiezingssysteem : eerste ronde : het programma, tweede ronde de dirigenten met rechtstreekse verkiezing minister voor landbouw, sociale zekerheid... op projektllijsten 'landbouw', 'sociale zekerheid'...Mensen aller landen socialiseer, telematiseer, internationaliseer .Octo23/05/09Zaterdag

 • 20%van genen zijn al gepatenteerd...gevaren

  100_0863

  20% van onze genen zijn al gepatenteerd…

  In de Verenigde Staten hebben 150.OOO genetici, pathologen en laboratoriumonderzoekers samen met de ACLU ( Amer.Civil Liberties Union) en vrouwengroepen voor gezondheid en individuele kankerpatiënten een rechtzaak aangespannen tegen pharmaceutische bedrijven die wegens het patentbezit bijvoorbeeld tot 3000dollar vragen voor tests die je genetische aanleg voor bepaalde ziekten kunnen aantonen. Op basis van de vrije uitwisseling van informatie en het recht op onderzoek voor iedereen, hopen ze met deze zaak een statement naar de toekomst toe te maken.

  Inmiddels zijn er al duizenden patenten toegekend op menselijke genen. Patenthouders hebben het recht om ieder ander uit te sluiten van studie, testen of gewoon maar het bekijken van een bepaald gen. Deze toestand verhindert het onderzoeken en uitwerken van alternatieve geneeswijzen. Ook de toegankelijkheid voor de modale patient is door de hoge vraagprijzen voor tests, medicamenten en behandelingen, een enorm obstakel,vanwege de monopolievorming.

  Heel deze toestand komt er op neer dat de kennis over ons lichaam en de genezing ervan een dure, via de beurs verhandelde zaak geworden is. Oorspronkelijk waren patenten bedoeld om uitvindingen te ‘beschermen’, niet om bestaande, in de natuur voorkomende fenomenen in eigendom te verkrijgen.

  Ook in de veeteelt hebben grote bedrijven ondertussen de gewoonte om bepaalde dierensoorten als hun eigendom te claimen.  Indien daartegen ook niet meer verzet komt, zal men blijven proberen van de varkenskwekers bijvoorbeeld te doen betalen voor hun eigen arbeid en bezit. Waar is de tijd dat ‘Europa’ absoluut tegen de genetisch gemanipuleerde gewassen en hun toepassingen was ?  Sinds men in Frankrijk na lobbying het verzet opgegeven heeft, blijft deze patentkanker rustig zijn weg naar de wetgeving zoeken. Weten wat je eet, wordt steeds moeilijker en niet alleen omdat mensen die een bril nodig hebben de kleine lettertjes niet meer kunnen gelezen krijgen.

  Toch komen er regelmatig figuren een hele uitleg over die dingen doen in de media.  Het is allemaal niet zo erg en dit en dat zijn de voordelen en zo verder.  Voor wie begint te zoeken achter de financiële voordelen en gigantische winsten die met die zaken gemoeid zijn, wordt geleidelijk duidelijk dat men ook op dit domein van ons leven serieus bezig is met ons een loer te draaien. Het motief van ‘winst maken’ moet altijd wijken voor andere argumenten.  Ook al komt men dan ook nog af met het argument ‘nieuwe werkgelegenheid’ of zo…het is alleen al etisch gezien allemaal niet verantwoord wat men ons probeert te verkopen. Laatst las ik nog dat men bloedbanken wil maken, met bloed, geproduceerd door…embryo’s!!! octo22/05/09   vrijdag

 • Filosofisch vaccin tegen houtworm in de geest

  100_1057

  test : de tekst tegen de privatisering van grote nutsbedrijven is wegens fout verdwenen,krijg hem niet terug geplaatst

  foto : grote, degelijke bedrijven als Belgacom of de Spoorwegen, de Post... kunnen opsplitsing per regio best missen, laat ze maar nationale trots blijven.

  Filosofisch Vaccin tegen houtworm in de geest

  Als je alles slikt wat er op een dag via je brievenbus en je schermen binnenkomt, krijg je misschien na enkele jaren wel houtworm in je geest en moet je de ontstane gaatjes injecteren met een bestrijdingsmiddel of je kritisch denkvermogen zal het nog enkele jaren verder begeven. Zo kwam ik als één van de miljoenen ‘gelukkigen’ dank zij mijn belastinggeld te weten hoe het Vlaams Blokland over de 1mei-stoet van de socialisten in Antwerpen denkt. Op hun ‘familliedag’ zou 5000man geweest zijn, veel meer dan ‘die armzalige stoet van de ‘socialisten’.

  Aangezien ik geen zin meer heb om te repliceren op al die propaganda om van ‘ons’ landsdeel het goedkoopst producerende en meest geprivatiseerde stukje Europa te maken, zal ik maar overwippen naar de laatste mail die Obama zijn Amerikaanse en buitenlandse abonnees zond, de man probeert warempel een vorm van directe democratie uit.  Hij heeft wat problemen om zijn gezondheidshervorming door het Congres te loodsen en vraagt daarom aan ons om zo veel mogelijk conservatieve democraten en republikeinen met mails te bestoken, mails waarin ze ook hun persoonlijk wedervaren met de US –stijl van sociale zekerheid mogen neerpennen.  Niet dat de velen malen harder dan Bush junior werkende Obama de privésector uit de ‘health care’ wil gooien… nee, hij vindt de premies veel te hoog en voor een grote groep US citizens niet haalbaar. Wat hij met ‘kosten reduceren, keuzevrijheid en gegarandeerde kwalitatieve zorg’ bedoelt, valt dus nog af te wachten. Alle partijen met Vlaams en liberaal in hun naam maken zich op om het gedeelte werkgeversbijdragen terug te schroeven en het Nederlandse privéverzekeringssyteem à rato van een 240euro per maand en per gezin over te nemen.  Misschien krijgen varkensboeren wel vermindering toegezegd.

  De diamanthandelaren gaan ook een dossier indienen om zo’n 200miljoen euro staatswaarborg binnen te halen…afwachten of ze vlugger dan de zorgsector gaan worden bediend. Het voorlopige record staat nog altijd op naam van de banken…onder het motto ‘privatiseer de winsten’, ‘nationaliseer de schulden’. Ondertussen brandt bedienaars van het politieke ambt waarschijnlijk kaarsjes in Scherpenheuvel opdat er vóór de verkiezingen niets drastisch met Opel zou gebeuren en laten ze wat ballonnetjes op om de imagoschade te herstellen. Wij kijken benieuwd uit naar wie nog op welk moment met het juiste schandaaltje gaat uitpakken. De kans zit er in dat we bij gebrek daaraan weer naar de gewone soaps op TV gaan kijken. Minder kans op houtworm oplopen misschien. Er zijn grenzen aan onze sociale weerbaarheid en vroeg of laat, als we het onder de overvloed aan info over de gevolgen en nepoorzaken en nepoplossingen van van alles en nog wat begeven…leggen we ons neer bij wat een deel van ons ego via onze gemakzucht opgedrongen wordt. Sluip maar binnen wormpjes en vreet ons sociaal denkvermogen maar aan.

  Je kan het mensen veelal niet verwijten dat ze het begaven, want vaak is ook hun emotionele weerbaarheid ten prooi gevallen aan de milver (dialect voor ‘houtworm’)…met tot gevolg …laag zelfbeeld of allerlei negatieve emoties die te vaak gaan overwoekeren.  Dan zoekt men op de duur zelfs in het stemhokje naar zondebokken, om hetgeen anderen je al of niet vermeend ten goede of kwade hebben aangedaan…via een soort irrationele asociale proteststem te wreken.  Het vaccin tegen dit alles, naast de liefde tot de medemens en een afkeer van inhaligheid, goede achtergrondinfo, zinnige linken, tussen de regels leren lezen en luisteren, tijd voor een goed boek en een cursus onzin wegzappen volgen. Je hoeft er niet voor naar de dokter of naar de apotheek. Weer bedankt dat je keek !

  Octo 21/05/09 donderdag

   

 • Lugubere beelden en bewustzijn.

  15mei09europese manif 068

  Lugubere beelden en bewustzijn

  Op Canvas gisteren, na de originele lofzang van Stijn Meuris over de cirkel van sterfelijkheid en geboorte van mens en cosmos,  kwamen de antipodes van onze gedeeltelijk heerlijke wereld aan bod, via de docu over leven en werk van James Nachtwey, oorlogsfotograaf. http://www.jamesnachtwey.com/   De wereld zal in 2012 of in 2029 niet vergaan, we moeten ons met het optimisme van onze positieve moed wapenen, ‘het leven’ leren begrijpen aan de hand van het verleden, maar ‘leven’ zullen wij en de generaties na ons altijd in functie van een luguber-vrije toekomst moeten doen.

  Al van voor Vietnam vorige eeuw, smeden door ons verkozen machtigen der aarde ongelofelijke complotten om hun geldgewin -de -luxe veilig te stellen, telkens de cyclus van opbloei en neergang van een economische cyclus totaal in een impasse raakte. Zoals een Jacques R.Pauwels in zijn boek ‘de mythe van de goede oorlog’ uitgebreid uitlegt. Zelfs de oorlog zelf staat in het teken van industriële gewin, niet alleen in dat van het innemen van machtsposities.

  Voor wie eens een ander klok wil horen over de ‘crisis’ vroeger, nog van vóór de eerste wereldoorlog : In de crises breekt een maatschappelijke epidemie uit, die voor alle vroegere tijdperken iets onzinnigs zou hebben geleken - de epidemie van de overproduktie. De maatschappij ziet zich plotseling in een toestand van tijdelijke barbaarsheid teruggebracht; een hongersnood, een algemene verdelgingsoorlog schijnen haar van alle bestaansmiddelen te hebben afgesneden; de industrie, de handel schijnen vernietigd”(uit Manifest).  Indien er niet kan teruggekocht worden wat er is geproduceerd (zeker niet door de armste landen) en een verdere uitbreiding van de afzetmarkten daardoor onmogelijk wordt, is ‘kredietverstrekking’ dan een oplossing of verergert ze het probleem op termijn alleen maar,met stagflatie,(een combinatie van recessie en inflatie), als gevolg. Zijn ‘bezuinigingen nog een oplossing ?  Ze maken het koopkrachtprobleem alleen maar erger en de overproduktie groter.

   

  Journalisten van de Belgische Afdeling van de krant ‘Internationalisme’ zien in de huidige crisis het gevolg van een reeks ononderbroken economische wetmatigheden.:”Wat is het voornaamste middel dat de staat gebruikt om te proberen het op hol geslagen paard van de crisis in te tomen …minstens in de centrale landen? De ervaring toont ons dat dit middel het stelselmatig teruggrijpen naar krediet is. Dankzij de schuldenlast, die in enkele jaren tijd een bodemloze put is geworden, hebben de kapitalistische staten een kunstmatige markt gecreëerd die min of meer een afzetmogelijkheid biedt voor een groeiende overproductie. Gedurende veertig jaar is de wereldeconomie erin geslaagd een verlammende ineenstorting te vermijden door haar toevlucht te nemen tot steeds massalere schulden”… .

  Een mens zou zich beginnen afvragen waarom men de lonen niet internationaal per beroepscategorie standaardiseert en misdadige speculatie en moordende concurrentie strikte regels oplegt…Zo niet zouden gigantische bedrijfstakken wel naar failliet en nationalisatie kunnen evolueren en wij hier op zijn zachtst gezegd, de broeksriem moeten dichtsnoeren,(wat de economische situatie nog zou verergeren) terwijl anderen in armere landen het nog erger zouden te verduren krijgen. Gaan we hen aan een paar euro per dag laten verder creperen ?  Of zijn we na al die oorlogen en miserie ter wille van goden of geld of wat nogal, reeds rijp genoeg om gewoon te produceren en verdelen zonder loon en handel tot eenieder menswaardig leven kan en we geen steeds stijgende massaconsumptie meer nodig hebben om een alternatief economisch systeem in leven te houden ?

  Octo 20/05/09 woensdag

 • De politieke trukkendoos, laatste staaltjes

   100_0984

  foto:Namen. Félicien Rops-museum met veel info over zijn tijdgenoten

  De politieke trukkendoos,laatste staaltjes

  Op radiozender Klara probeerde LDD himself de linkse Peter Mertens schaakmat te zetten door te sugereren dat in tegenstelling tot hetgeen deze laatste beweerde, privatiseringen van spoorwegen wél werken. LDD gaf Finland als modelvoorbeeld van een goed draaiende privé-spoormaatschappij op...goed geprobeerd, ware het niet dat de Finse spoorwegen een overheidsbedijf is. Maar ja, dat lijkt van geen tel, de ASLK als overheidsbedijf had gedurende haar meer dan honderjarige bestaan nooit verliezen, tot ze Fortis werd.

  De ruzie tussen PS-kopstukken en de MR-leiding dan, zo net voor de verkiezingen even wat profileren om duidelijk te maken dat er qua economisch beleid een geweldig verschil ZOU zijn.

  Ter compensatie van het niet mogen meedoen aan de VRT-stemtest, waar de 'kleinlinkse' pvda twee jaar terug 10percent scoorde, mocht de grootkapitaal-kritische pvda samen met SPA-rood en Groen en de SLP samen in een debat. Wat de SLP als zesde 'progressieve'? neoliberale partij in Vlaanderen daar bij kwam doen is duidelijk, weer eens tussendoor naar het niet ter zake doend experiment van de Sovjetunie verwijzen, en duidelijk niet om het over de overwinning op de nazi's of het voorkomen van de latere nationalistische oorlogen te hebben. Dan was iemand van de LSP uitnodigen passender geweest.

  Langs Franstalige kant beslissen de twee grootste partijen via hun handlangers op de RTB-RTL, welke partijen uitvoerig en eventjes op de buis mogen komen. Andere klokken dan die het over het redden van de economie via nog meer schuldenbergen zonder veel zeggingsschap hebben, komen ook daar nauwelijks aan bod. Misschien moeten meer linkse jouralisten ook eens met de juiste mensen op de juiste plaats gaan tafelen.

  Ook op micro-niveau zit het politieke leven vol trukjes. In een hagelandse gemeente ging er 1 bedrijvencentrum komen en maandenlang hingen er overal bij de mensen zwarte vlaggen uit. Nu de provincie die plannen dan toch heeft afgewezen en er overal witte plastiek vlaggetjes hangen, heeft er een snuggere een groot bord getimmerd, met daaop de eigenhandig geschilderde slogan “ Gezond Verstand wint altijd”. Van recuperatie gesproken...zo de draak steken met al die partijloze mensen die hier zeker niet van gediend zullen zullen.

  Niet alleen mensen spant men voor een bepaalde kar, die ons in het LDD geval 240euro de maand aan verzekeringen voor onze gezondheid zal kosten, zoals in Nederland. Ook woorden als 'vrijheid', 'christelijkheid', 'morele waarden'...lijken door de grote partijen wel gepatenteerd, dixit een uitspraak van een links schrijver op een heel druk bijgewoonde lezing in een studentenstad. De 'vrijheid' om rond te komen eens de huur betaald ?

  Voor wie vanavond niet voor de zoveelste keer de grote nationale tenoren wil zien  : hierbij wat gedachten van mensen van groen, spa-rood, pvda, ptb en andere 'afwijkende' meningen die in het licht van wat er op monetair gebied en op gebied van tewerkstelling nog te gebeuren staat, helemaal niet radikaal meer lijken. Misschien een tip voor hen : organiseer zelf een ernstige inhoudelijke stemtest en enquetes...en desnoods internetverkiezingen, om aan te tonen dat men ons als onmondigen behandeld en dat we het land niet willen splitsen en de miljarden voor miljardairs als Graaf Lippens maar niks vinden. Volledigheidshalve nog een paar andere linken naar mensen zonder 25.000euro de maand en driedubbele weddes. Handig aan tv kijken op internet is dat U het voortgang-hendeltje kunt gebruiken als er gezeverd wordt. Eén van de volgende dagen een theoretische bijdrage van de jouralisten van 'Internationalisme' over waarom we er in 2008 economisch minder goed voor staan dan in 1929...

   http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen09/090517_vk_debat_zevendedag

   http://video.rtlinfo.be/Video/22923.aspx

   http://www.rtbf.be/info/elections/mise-au-point-les-petits-partis-109150

  octo 19/05/09 dinsdag

   

 • Eendengeluk

  De cameraploeg van Filosofisch Verzet(Filoview), kwam in het weekend vier eendjes, een jonge bobbelgans en haar vriendin, gans van een andere soort tegen. Ze brachtten een vrolijk watervogellied en liepen wat rond te scharrelen, maar niet zoals onze veelkleurige kippen dan. Simpel eendengeluk.

  Ach mens, maak je niet te druk !

  Stop met het zenden van mailhaat, omwille van wat 'vreemde' namen op 'n kieslijst.

  Beter dan weer een zogezegd religieuze partij erbij.

  Stop met i-pods voor militairen op de slagvelden.

  Schieten, na wat de beelden uit de helicopter boven je vertelden ?

  Stop met vluchtelingenkampen en witte en blauwe tenten op te slaan.

  Door de fout van verdeeldheid in 't eigen 'ons'-land, zijn er al te velen vergaan.

  Stop met telkens dezelfde leugens en verdraaiingen te slikken.

  Die vormen van leuk verpakt behagen, wanneer ga je ze doorprikken ?

  Stop met je op te vreten en te ergeren om sommige nabije anderen.

  Begrijp eerder het  proces van anderen in jouw veranderen.

  Stop met hetgeen er op tal van plaatsen aan onrecht gebeuren mag.

  Tijd om te leren surfen, zappen, lezen...over  oorzaken die je nog niet zag.

  Stop met het klagen over andere culturen.

  Maak al eens een gat in je eigen muren.

  Stop met het klagen over andere talen.

  Gewoon andere levende telefoonlijnen, zijn ze, die andere signalen.

  Stop met elke gemeenschap in een land zijn eigen staat.

  Ook het telefoonnetwerk, de spoorwegen...enz, zijn er niet mee gebaat.

  Stoppen met alles wat niet zinvol is om je hoofd te veel breken.

  Is vaak al dikwijls een opening naar betere opolssingen gebleken.

  octo 18/05/09 maandag

   

   

   

 • Journalistenleed & opzettelijke vergetelheden

  100_0980

  foto octo filoview : die duiven weten hun plekje wel te vinden

  Ongeloofelijk maar waar.  Het Laatste Nieuws bracht geen verslag vandaag  over de gigantische Euromanif in Brussel gisteren. 50.OOO mensen uit heel Europa die voor hun en anderen hun boterham opkomen...geen nieuwswaarde voor HLN ? Hoeveel lezers van die krant zouden er tussen de doelgroep van 'werknemers' zitten ? Van krant veranderen zou misschien niet slecht zijn, eentje met geen sensatiezucht misschien...De Morgen,uit dezelfde groep,  waar 14 mensen hun job verliezen, waaronder een columnist met een hele fijne pen die heel diep in menselijke gevoelens en waarnemingen doordringen kon. Bernard Dewulf, we zullen je meer dan prozaïsche en poëtische stijl heel hard missen. 't Beste met de familie ook.

  Zal de Staat op de duur de eigenaars van de kranten niet moeten uitkopen...wat op termijn misschien minder duur is dan overheidssteun ?  Voordeel zou zijn dat het schrijvend legertje meer onafhankelijk werk zou kunnen verrichten...als ze hun redacteuren zelf zouden kunnen verkiezen natuurlijk, niet met de één of andere bourgeois of bijvoorbeeld Mijnheer NVA Bourgeois zelf aan het hoofd. Geen enkele krant, buiten een paar kleinschalige, zelfbedruipende exemplaren,diegenen die men op betogingen verkoopt (Solidair,Social.Links...) DURFT en MAG echt tegen de uitwassen van het neoliberalisme ingaan...want daar gaat dan je journalistenbestaan.  Er wordt al eens gezegd dat de tijd dat de belangrijke politiekers maar naar de redactie hoefden te bellen om iets tegen te houden, verleden tijd zou zijn...wel, wij lezers hebben daar zo onze bedenkingen bij.  Van privékranten eigenaars, gaat enorm veel invloed op hun redacties uit, maar de politieke wereld heeft ook wel zijn netwerken, wegen die mekaar kruisen.

  De laatste tijd lijkt het wel een door de politieke concurrentie ingegeven trend, om overal achter kleine schandaaltjes te zoeken en ze wekenlang op te blazen...terwijl echt belangrijke zaken naar de achtergrond geraken of in het geval van HLN totaal overwoekerd door verslageving over de MIS-daad.  De GOEDE daad, zoals de Euromanif van gisteren of andere gebeurtenissen, hebben  altijd te maken met inhoud en inhoud daar moet je tijd en moeite voor nemen... en dat ligt niet alleen aan de krant.  Alhoewel, kranten  lopen doorgaans hoog op met 'de vrijheid en de vrije wereld'...maar als het op 'vakbonden' aankomt, zijn ze er even allergisch aan als het Vlaams Blokbelang dat is...die akelige bonden toch !  Ze zouden beter moeten weten, want een deel van de top ervan kadert de 'menskes' heel goed binnen het systeem van reorganiseren tot in den treure in.  Zo zie je altijd maar weer dat het belang van onafhankelijker leren denken, lezen en schrijven moeilijk onderschat kan worden...in welk bedrijf of organisatie je ook fungeert.

  octo 16/05/09 zaterdag  

   

 • Zus premier spreekt vakbondsmanif toe

  15mei09europese manif 061

  Zus premier spreekt Europese vakbondsmanif toe

  Tienduizenden hebben vanmiddag in Bx gedemonstreerd tegen het afwentelen van de crisis op werkmensen en het pamperen van banken en grootkapitaal. Het is nu 17u en nergens al een bericht in de media te bekennen. Stel je voor, heel de route tussen Brussel Noord en Zuid zat vol met rood, groen en blauw en de enige politiekers die nog met eigen geld een camion huren om politieke speeches te geven waren…

  die van de pvda en de ‘stop het circus’, campagne met ondermeer naast de zus van onze eerste minister, 75 syndicalisten als verkiezingskandidaten (de helft van de lijst met ook nog dokters, profesoren enz…)Niet te geloven, maar traditionele partijen en hun populistische uitdagers, waren er niet te zien. Wel te geloven natuurlijk als je de spandoeken las : “het kapitalisme kan uw gezondheid ernstige schade toebrengen” bijvoorbeeld, opvallend aanwezig.

  Ook talrijke grote buitenlandse vakbondsafvaardigingen uit heel Europa, Europees Links, La Gauche Unie, LSP, Pde Lutte , CAP, Attac, 111111, Nouveau Parti anti-capitaliste… waren vertegenwoordigd, maar geen enkele partijvlag van een in het Vlaamse parlement vertegenwoordigde partij gezien, op een spandoek van de PS en de jongsocialisten en Spa-rood of groen misschien na.  Van de 53miljoen campagnesteun kan er niks af om deel te nemen aan de betoging ?  Nee figuren uit de LDD stal, de Blok-ontkenners van al wat met vakbond te maken heeft en hun vermeende politieke concurrenten…geen van allen heeft het lef en de durf om zich tussen de manifestatie te begeven…dat ze hun affiches in onze straten dan maar komen terughalen. Je moet dit massaal kleurrijk gebeuren echt eens meemaken om te beseffen hoeveel verschil er tussen de straat en de staat gegroeid is.  Niet alleen in Engeland waar veel dikbetaalde politici al hun huishoudelijke uitgaven als onkosten declareren is men dit soort politiekers moe, zo was het de massa aan te zien en hun slogans aan te horen.

  Toch hebben de afwezigen ongelijk, zeker de afwezige Europese machthebbers.  Zouden ze zich enigszins kunnen inbeelden hoe deze trotse en brave werkmensen ook zouden kunnen reageren als de monetaire en concurrentiële beursHeren en hun lakeien bij een verscherping van de crisis hun sociale vangnet verder zouden ontmantelen ? Vermoedelijk zouden ze dan niet zoals in 2008 moeten teruggrijpen naar de boeken over de maatregelen die vanaf Wall Street 1929 genomen werden, maar eerder naar die van 1917 moeten teruggrijpen…en toen kwamen ze niet verder dan 14 buitenlandse legers te sturen naar wat het begin van iets wat een Sovjetunie had kunnen worden.  Bon, hopelijk loopt alles in de toekomst nu eens op een andere manier.  Proficiat aan al die enthousiaste, goedwillende gewone mensen van vandaag.  Hopelijk krijgen ze vanavond minstens zoveel zendtijd als de paus of een fractie van de aanslag op een Koninklijke familie was ook al niet mis.

  Niet weer twee minuten en dan vergeten tot men Opel na de verkiezingen sluit ?  Filosofisch Verzet heeft hun regenboog aan kleuren vastgelegd en zal wel ten gepaste tijde wat filoview-foto’s en film op het net proberen brengen…voordat Brussel Halle Vilvoorde ineens weer maandenlang het nieuwsitem wordt.  Ik heb in ieder geval geen onenigheid tussen groen, blauw en rood, tussen Vlamingen en Walen en welke Europeanen dan ook gezien.  Daar hebben we onze leuteraars voor…die politieke mistspuiers toch…schaam U en haal Uw affiches maar weg als U niet echt leert naar de mensen te luisteren. PS Journaal Nederland :15sekonden zendtijd. Filmpjes en toespraken volgen, even geduld, heb geen VRT-faciliteiten om een half uur film tot korte stukjes te monteren. 150.OOOmensen gisteren in Madrid,vandaag in Bx  tienduizenden,morgen Praag en Berlijn. Het filmpje met de toespraak van de Tine Van Rompuy was te zwaar, ik moet het nog in stukjes zien te 'hakken'. Op de homepage van  Skynet, onder het Belga-nieuws, vindt je een filmverslag over de manif.

  15mei09europese manif 072

   

  15mei09europese manif 075

  Octo 15/05/2009 vrijdag


 • Verboden Wapenbeurs in Overheidsgebouw

  IMGA0044

  foto filoview octo, 2006 ex-Yougoslavië : eerst militaire rommel verkopen, dan oorlogje voeren en dan de nationalisten uit mekaar gaan houden. Wereldwijd verbieden die rommel, kunnen ze weer met stokken achter mekaar aan.

  Verboden Wapenbeurs in overheidsgebouw

  U bent te laat om oorlogsmateriaal in te doen. Vandaag sluit de 'Internat.Training & Education' conferentie de deuren op de beurs in onze hoofdstad te Bx.Expo. U kon er allerlei militaire trainingen uitproberen. Vredesactie vzw ging undercover. Vergeet niet onderaan naar de promotiebeelden van de conferentie te kijken...'wawbeelden' van een kind dat neergeschoten wordt ('neergeknald zullen liefhebbers van wargames zeggen') dat mag dus allemaal als 'promotie'.

   

  Vredesactie vzw en Indymedia berichten erover :

  Het bewuste schandalige promotiefilmpje vindt je op de link naar Indymedia onderaan het

  artikel. En...raar maar waar, er waren parlementairen aanwezig om tegen de conferentie te protesteren. Proficiat.

  Nog opmerkelijker : in feite zijn zo een beurzen bij wet verboden in België :

  citaat uit het artikel : “Een gelijkaardige wapenbeurs werd door onze acties in het verleden al uit België gebannen. De Senaat en de Kamer keurden in 1995 een resolutie goed die wapenbeurzen ethisch en politiek ongewenst verklaarde en in 1997 vertrok de AFCEA beurs voorgoed uit ons land. “

  Het promotiefilmpje en de actie van Vredeactie vzw :

  http://indymedia.be/en/node/33109

   

  de homepages van vredesactie en zijn internationale overkoepelende vredesbeweging

  http://www.vredesactie.be/

   

  WAR RESISTERS INTERNATIONAL :

  http://www.wri-irg.org/

  octo 14/05/09

 • België na verkiezingen onbestuurbaar ?

  IMGA0039

  België na verkiezingen onbestuurbaar ?

   Op basis van mijn hypotetische voorspelling van de verkiezingsuitslag voor 7juni09, zal het Vlaams Blok (ik blijf het zo noemen, zij de beul, het werkvolk op de blok) de volgende premier mogen leveren.  België is echter Tsjechoslovakije niet, België heeft Brussel en Brussel mag geen Libanon of Sarajevo worden…het concert van Belgavox voor eenheid van België heeft zin, al willen NVA-separatisten de VRT-steun daaraan censureren.

  In feite hoopt een mens altijd dat kiezers meer sociaal bewustzijn krijgen, als ze zien dat hun vertegenwoordigers toplonen verdedigen en cado’s aan voorheen miljardenwinsten makende banken uitdelen. Wij Belgen en zeker de Vlamingen echter, lijken voor een deel een masochistische reflex te hebben en blijven voor dergelijke lieden stemmen of stemmen bij wijze van het spuwen van gal al foert-zeggend met de buik.  “Ah de regering vindt het VB en LDD niet aanvaardbaar… “dan maar een donkerblauw of bruin bolletje” !

  Zie hier tot welk een nieuwe soort afleveringen van “hoe vormen we een regering” dit in Vlaanderen zou kunnen leiden :

  Wegens het wereldrecord knoeien om een regering te vormen en vele wetsvoorstellen die werden gelanceerd en dan na onderlinge ruzie weer afgeblazen en de schandalitis van de laatste maanden :

  VB : 16,20 %  LDD : 15,30% CD&V : 14,50 %  SPA  12,40 % (zonder SPA rood zou het nog erger kunnen uitvallen) VLD 12,20%  NVA 5,20 (met dank aan de ‘slimste mens optredens’ die hun voorzitter rehabiliteerden na zijn pogingen het land doen uiteen te vallen). Inhoudelijke democratie is iets anders.

  Wegens het feit dat toch een pak mensen aan een eerlijker aanpak toe zijn  en walgen van de miljarden die op de beurzen verbrast werden, wegens de stijgende werkloosheid, de milieuproblemen (varkensgriep door industrialisering landbouw, klimaat..), …

  GROEN : 14,20 %  PVDA 6,70 %  LSP 0,90 %

  Koning Albert zal het VB al zien aankomen op het paleis. Aangezien het gekroonde hoofd dat niet zal zien zitten en het VB ook niet, zou men meteen in een nooit geziene crisis komen te zitten. Misschien gaat het VB over tot een nieuwe taktiek en stelt ze de splitsing van het land nog even uit om toch maar mee te kunnen regeren dit maal.  Nieuwe redder in nood zou dan LDD kunnen worden, wiens ego tot nooit geziene proporties zal worden opgeblazen.  CD&V zou eigenlijk tevreden zijn dat een ander het vormen van de regering leiden mag, want ze hebben de vorige keer al gezichtsverlies genoeg geleden. De SPA zal niet mee willen in een regeringsboot stappen, want in haar rangen heerst een paleisrevolutie, wegens het feit dat SPA rood voorman Eric Debruyn verkozen is geraakt en de overige spa_ROOD  kandidaten ook vanop moeilijk verkiesbare plaatsen ook goed scoorden.      Dus zullen de VLD-ers, niet meer onder leiding van Bart Somers, maar onder leiding Dirk Van Mechelen uiteindelijk toch met hun blauwbruine rivalen in de regeringsboot moeten stappen, wil het land niet kompleet op zijn gat vallen.

  Reken zelf maar even uit wat er mogelijk is, op basis van zo een uitslag, er blijft niet veel anders meer over als men het roer niet aan het VB wil overlaten. Wat geschipper met de NVA en wat goedkope lokmiddelen om GROEN enkele van haar voorstellen te gelde laten te maken misschien, maar that’s it !  Daar heeft de progressieve kiezer echter niet meteen een boodschap aan.  Zijn vertegenwoordigers wachten in het beste geval nog een paar jaar oppositie. Herbronnen noemt dat dan.  Misschien komt daar dan wel een meer links programma en bijgevolg meer stemmenwinst bij de volgende verkiezingen uit voort…, nog meer stemmen voor socioloog Peter Mertens (met PVDA en zijn 15 gemeenteraadsleden toch niet in VRT stemtest te vinden nota bene) en zijn zusterpartij in Wallonië waar men de corruptie in een deel van de PS ook beu is. Maar dan zijn we weer een paar jaar verder en wie weet stoppen we ons geld dan weer niet onder ons bed !

  Nota Bene. SLP,UF,CAP,BA en BUB doen ook mee volledigheidshalve.      Nota Bene : voor diegenen die zin hebben in een echte stemtest, om zelf de grote lijnen voor een toekomstig regeerprogramma te bepalen, nog een internettipje   :   http://bloggen.be/conscience2008 

  Octo 13/05/09

   

 • De Geluks-draad. Fil o (sof)vie.

  IMGA0050

  foto : genomen in het gastvrije Belgenland, zomaar zomerdag lang geleden en toch zo kort nog nabij.

  Vroeg op gestaan. De zon onzeker zien opkomen, maar toch. Geen polietieke commentaren vandaag. Even genoeg geweest. Wat telt is U en de uwen en alle verbonden levens van alle dag.  Er zat een liedje van Bart Peeters in m'n kop, 'didididi dididi di didididi dididi', de rest volgde vanzelf :

  De Geluks-draad. Fil o (sof)vie

  De zon schemert al door de hoogste kruinen met uitzicht op het Oosten.

  Mensen overal aanvaarden de nieuwe dag in dank of tegen hun goesting.

  Om ’s avonds weer bewust te kunnen zeggen, ‘het is volbracht’.

  Het er tamelijk goed van af gebracht hebben  is al dik in orde.

  De rest is zuivere menselijke winst.

  Een dag is als een bloedstaal, het hele leven zit er in.

  Het kleinste haar, de kleinste cel kan vertellen hoe gelukkig we ons voelen.

  Daar draait het toch om, denken we zo af en toe wel eens van tussen teveel

  Ach, we weten het wel, het leven lijkt soms wel mooier te kunnen zijn.

  Welke opdrachten heeft het voor ons persoonlijk, buiten ‘t economische om ?

  Nee, we zijn geen robotten en veel meer sociaal dan we beseffen en toelaten.

  Maar het meer dan sociale, het persoonlijke, de originele waarde.

  De aan eenieder eigen warmte dat van iemand uitgaat,meer en dan weer minder.

  Het verliefd worden en het gekwetst zijn overwinnen.

  Doorgaan, niet alleen omwille van de kinderen, tegenstellingen vullen aan.

  Tegenstellingen worden soms ook ECHT onhoudbaar zwaar natuurlijk.

  Een emmer water bij de wijn kan niet meer en wijnranken kunnen verdorren.

  Het geluk heeft al een hele lange voorgeschiedenis.

  Het was er altijd al, is er vandaag tussendoor echt weer.

  Gewoon leren doorheen alles wat het geluk verduisterd durven kijken.

  Een kwestie van veel geduld soms, kennis, wijsheid van jaren.

  Een mooier doel dan de wijsheid is er niet.

  Zij is het ware geluk, met eeuwige ontwikkelingen als reden.

  Al het andere zijn haar cellen, het decor en de personages zijn wij.

  Maar pas wat het stuk in zijn geheel ons wil vertellen…

  Maakt ons bij momenten echt vrij, licht en gelukkig.

  Omdat we het op de duur zo lang mogelijk zouden snappen.

  Bestaat het leven uit vele kleine en grote stappen, trappen, grappen.

  Iedere dag een niet over te slagen etappe.

  Al komen we met uren vertraging aan, daar zal het niet om gaan.

  We moeten er ons gewoon met al onze talenten zien door te slaan.

  Santé. A le Bonheur, niet alleen mannelijk, wijsheid niet alleen vrouwelijk.

  Drink de dag maar op zonder teveel kibbelen.

  Fil o (so)vie  Draad van leven.

   

  Octo 12/05/2009

   IMGA0056 (2)
  foto vanuit Bosnië , land met de vele oorlogsgraven en in 2006 toch vele glimlachende gezichten ontmoet, zoals de man die de foto nam

 • De politieke carrière als investering.

  IMGA0023
   

  de echte kunstenaars

  wandel door onze steden en dorpen

  wie bouwde alles wat staat en beweegt

  wie zorgt voor winkels, scholen, kantoren enzomeer

  wie onderhoud de akkers, plantages, weiden...

  werkende mensen, zelfstandig of als loonkracht

  mensen zorgen voor mensen,

  niet uit drang tot bodemloze verrijking

  octo

  De politieke carrière als investering

  Al verspreidt de media soms wat mist over 'onze' energie, die in de handen van de zuiderburen zou vallen, (de gewone Fransman heeft daar ook niets over in de pap te brokken)...over de verloning van de politieke kaste is ze vrij open en bloot. Al werd de altijd als prachtexemplaar voorgestelde Europese lijstrekker voor de CD&V (met zijn ontelbare cumuls in beheerraden) in het weekend nog uitgebreid gecoverd, één van onze grote kranten, die nergens politieke conclusies trekt uit wat ze schrijft, pakte uit met een uitgebreid verslag over de inkomens van onze verkozenen.

   

  Wij leven in een land waar men nog niet zo lang geleden 2 miljoen Euro ontslagpremie betaalde voor een ex-ceo van onze nationale (hopelijk) spoorwegen. De man kreeg daar bovenop nog een prachtige plaats aan het hoofd van de CDV-Oost-Vlaanderen en 80.000 Vlamingen stemden op hem. Inmiddels is hij minister. Is een grote groep onder ons echt in een bepaalde fase van hun ontwikkeling blijven hangen,of worden de verkiezingen vervalst ? Kinderen kan men nog wijsmaken dat fabrieken ook 's nachts moeten blijven doordraaien omdat anders de machines stukgaan of dat leiders geweldige toplonen moeten hebben omdat ze anders het risico lopen van omgekocht te worden...zo zitten de huidige samenleving en de morele normen dus niet in mekaar. En dat zou dus de schuld zijn van 'onze' normvervaging ? Dat gaat toch maar voor een klein gedeelte van 'de' kiezende medemensen op...zou je denken...en toch blijven de zich verrijkende klieken aan de macht. Is dat omdat er altijd net vóór de verkiezingen altijd toevallig schandalen rond topwielrenners gelanceerd worden (zie de zogezegd Gezond Verstand Partij die al langer het grote gelijk en het vel van de toffe, maar weer domme T.Boonen en zijn ploegleider wil...of is de meerderheid onder ons 'volk' ook tof en dom of op 'handige' lieden en suksesstories van handige 'sjaggelaars' verzot ? Of speelt ons a-politiek willen zijn en ons foert-stemmen ons gewoon parten ?

   

  We zullen na de verkiezingen misschien moeten vasstellen dat wanneer het 'volk' gesproken zal hebben dat dat dan gekozen zal hebben voor partijen die dat 'volk' in twee of drie stukken wil kappen...terwijl de overgrote meerderheid van de Belgen dit eigenlijk niet wil...probeer dat soort democratie maar eens te begrijpen. In de overgrote meerderheid van de landen van de wereld slaagt men er in om met verschillende 'volkeren' eensgezind samen te leven...godsdienst en politiek hebben het recht niet om de mensheid in 'volkeren' op te delen en zoals de Zwitserse militaire industrie die de eerste drie maanden van dit recessiejaar voor 136,9 miljoen Zwits.frank naar 54 landen wist uit de voeren (18°/o meer dan begin 2008). Ons land was de derde grootste afnemer. Ons land wordt geleid door de onbaatzuchtige heren en dames waarvan hoger sprake.

  Totdaar dit artikel, zodat U nog even volgende links over de ernst van de situatie kunt doornemen :

   

  over hoeveel de toppolitiek verdient én mag cumuleren :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/05/11/loon.html

   

  over ergens een verkozen vakbonds (BBTK)- kandidaat , die al jaren tegen de privatisering van de gezondheidssector vecht op 1 van de 2,5 lijsten waar men met een gewoon loon content is :

   

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/05/09/biest.html

   

  ...en een filmpje over een vrouw uit een 'ander' 'volk' die gewoon gezond wil bevallen zoals in de landen waar moederkesdag een feest is. (zie onderaan die tekst 'a path to sate motherhood)

   

  http://www.care2.com/causes/womens-rights/blog/what-does-mothers-day-mean-if-you-dont-have-access-to-maternal-care/

   

   

  octo 11/05/09

 • Varkensgriep uit varkensfabriek afkomstig ?

  Varkensgriep uit varkensfabriek afkomstig ? (gastauteur Avaaz) 

  100_1005

  Beste vriend(inn)en,

  Niemand weet momenteel of de varkensgriep een wereldwijde pandemie zal worden, maar het wordt duidelijker waar de oorsprong ligt - meest waarschijnlijk een enorme industriële varkenskwekerij geleid door een Amerikaans multinationaal bedrijf in Veracruz, Mexico.(1)

  Deze bio-industrie boerderijen zijn afschuwelijk en gevaarlijk, en het worden er steeds meer. Duizenden zwijnen worden grof in vuile loodsen gepropt en besproeid met een mengeling van allerlei middelen -- wat meer dan alleen gezondheidsrisico voor ons voedsel betekent -- zij, en hun enorme mesthopen vormen de perfecte voorwaarden voor gevaarlijke nieuwe virussen zoals het varkensgriepvirus om zich te ontwikkelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO/WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (VLO/FAO) moeten dit onderzoeken en regels ontwikkelen voor deze fokkerijen om de wereldwijd onze gezondheid te beschermen.

  De grote landbouwindustrie zal elke poging tot hervorming proberen te verhinderen en verijdelen, dus hebben we een massale oproep nodig die de gezondheidsorganen niet kunnen negeren. Teken hieronder de petitie voor het onderzoek en regelulering van de bio-industrie en geef het door aan vrienden en familie en we zullen ze overhandigen aan de VN agentschappen. Als we 200.000 handtekeningen inzamelen zullen we ze overhandigen aan de WGO/WHO in Genève met een kudde kartonnen varkens. Voor elke 1.000 handtekeningen van de petitie zal de kudde met één varken groeien:

  www.avaaz.org/nl/varkensgriep_pandemie

  De afgelopen week werd alleen over de griep gesproken -- Mexico werd bijna verlamd en over heel de wereld legden leiders het luchtverkeer stil, verboden invoer van varkens en bevolen drastische controles om de verspreiding van het virus tegen te houden. Nu de dreiging af lijkt te nemen, rijst de vraag waar de ziekte vandaan kwam en hoe we een nieuwe uitbraak kunnen vermijden.

  'Smithfield Corporation', de grootste varkensteler ter wereld, waarvan een boerderij aangewezen wordt als de bron van het H1N1 virus, ontkent elk verband tussen hun varkens en de griep en de wereldwijde, grote landbouwindustrie betaalt enorme bedragen voor onderzoek om aan te tonen dat bioveiligheid verzekerd is bij de industriële varkensteelt. Maar de WGO/WHO waarschuwt al jaren dat 'een nieuwe pandemie onvermijdelijk is'(2) en experts van de Europese Commissie en de VLO/FAO hebben gewaarschuwd dat het snel omschakelen van kleine boerderijen naar massale varkenshouderijen in werkelijkheid het risico op de ontwikkeling en verspreiding van virus-epidemieën verhoogt. De Centra voor Controle en Voorkoming van Ziekten in de VS waarschuwen dat de wetenschappers nog steeds de omvang niet kennen van het effect op de menselijke gezondheid van de besmettelijke mengsels die gemaakt worden in industriële boerderijen.(3)

  Er bestaan talrijke studies van de vreselijke omstandigheden waarin de varkens moeten leven in de massale varkensfokkerijen , en van de verwoestende economische effecten op kleine argrarische gemeenschappen van massale fokkerijen in de bio-industrie.(4) Smithfield zelf kreeg reeds een boete van 12,6 miljoen dollar en ondergaat momenteel ook nog een federaal onderzoek in de VS voor milieuschade door vergiftiging door de opgeslagen meren van varkensmest.(5)

  Maar ondanks al deze belastende bewijzen, betekent de combinatie van een wereldwijde stijging van de vleesconsumptie en een machtige industrie gedreven door winstbejag in het nadeel van de menselijke gezondheid, dat in plaats van hun sluiting - deze ziekmakende industriële kwekerijen zich meer over de wereld verspreiden en dat we ze zelfs subsidiëren (6). Laten we in de nasleep van deze dreiging van varkensgriep de bio-industrie ter verantwoording roepen. Teken de petitie voor onderzoek en regulering:

  www.avaaz.org/nl/varkensgriep_pandemie

  Als we deze wereldwijde gezondheidscrisis stevig aanpakken door ons voedselverbruik en -productie aan te passen, en dringend oproepen tot een onderzoek naar de invloed van de bio-industrie op de menselijke gezondheid, kunnen we strenge beleidsregels voor boerderijen invoeren die de wereldwijde bevolking vrijwaren van toekomstige, door dieren overdraagbare, dodelijke pandemieën.

  www.avaaz.org/nl/varkensgriep_pandemie

  In hoop,

  Alice, Pascal, Graziela, Paul, Brett, Ben, Ricken, Iain, Paula, Luis, Raj, Margaret, Taren en het hele Avaaz team

  naschrift octo : in Schotland zag ik een drietal jaar terug tamelijk grote bedrijven van varkens in open lucht die in een soort metalen ovale tenten sliepen, zal eens zien of ik er nog een foto van heb, ...die beesten hadden plezier en zullen niet zo ambetant en ziek worden dan in van die kooien

 • Onze Inspiratiemap. Map of inspiration.

  100_0864

  PS. vergeet uw moeder morgen niet

  onze inspiratiemap

  Niets is echter dan het dagelijkse leven zelf,

  hoe echt kunst ook zijn kan.

  We zijn allen personages in een echte roman,

  die al altijd bezig is.

  Personages scheppen personages en verdwijnen weer.

  Sinds duizenden jaren proberen we

  ervaringen in tekens om te zetten.

  Hoe meer je het geheel en de details begrijpt,

  hoe moeilijker soms om in woorden om te zetten.

  Het goede dat men doet, overleeft ons.

  Het slechte ook. Positief en negatief in interactie.

  De zin ervan ? Een krachtig betekenisvol gebeuren.

  Je kan alleen observeren, reageren of niet reageren...

  vanuit een etisch onverschillig evenwicht.

  Een geoefend waarnemer ondervindt meer dan de logica.

  Objectieve wetenschappen zijn gebonden aan hun vak.

  Filosofie, psychologie en geschiedenis,...

  moeten de overige logica éénmaken.

  Kennis, waarheid en wijsheid waren nog ver van

  een andere manier om de eenheid van alles uit te drukken.

  Einstein bundelde het bereikte en

  werkte een nieuwe manier van interpreteren uit.

  Tijd, ruimte en stof bleken relatiever dan we dachten.

  Religie zou moeten 'relier' (verbinden) maar raakte verstrooid

  onder de vele goden en het woordje 'God'.

  Marxisten probeerden de wetten van de geschiedenis te begrijpen.

  Het establishment was tegen de objectieve zin die zij ontdekten.

  MAAR NIEMAND kon de subjectieve factoren beheersen.

  Freud en Jung probeerden het onderbewuste te doorgronden.

  Darwin herontdekte de echte regels van het aards paradijs.

  De diepere zin van het leven kan je niet zomaar 'ontdekken'.

  We zouden allen wel eens meer zinzoekers kunnen zijn.

  Maar we zitten nog teveel gevangen in gewoonten en pijn.

  octo

  Map of inspiration

  Nothing is more 'real' then living life itself, how real art as well can be.

  We all, we are characters in a real novel,

  that has been going on since ages.

  Persons create persons and then vanish again.

  Since thousands of years we try to  put our experiences in to signs.

  The more you understand about it,

  the harder sometimes to put it down in words.

  The good man does, continues to live after him

  The evil also.  Positive and negative interact in completion.

  The sence of it all, in every way a powerfull, meaningfull something.

  One can only observe and react,

  starting from an indifferent equilibrium

  Science can give us a logical explanation about life.

  A trained observer experiences more then the logic of things

  Objectiv sciences mostly only have an eye for their field.

  Phylosophy, Psychology and history must unifie the other logic.

  Einstein put together the achieved and unveiled a new point of view.

  Time, space and matter became more relativ then we tought.

  Religion tried to make us believe in Gods and God.

  Kowledge and truth still were far away

  from proving a new kind of unity.

  Marxists tried to understand the laws of history.

  Conservative establishment  was against the

  sence of life socialism discovered.

  But nobody could controle the subjectiv factor.

  Freud and others tried to show the role of the unconscious.

  But they did not discover the deeper meaning of life.

  We all, could be more people looking for the meaning of life.

  A meaning that surpasses life and dead.

  But we are trapt in a lot of kinds of habits and 'pain'.

   100_0933
  bevruchting in de boomgaard : tussen fruitbomen van dezelfde soort  in , zie je soms andere fruitbomen staan, nog volop in bloem, dat zijn 'bevruchters' met aantrekkelijke geuren en kleuren om de bijtjes te lokken (James Grieve is een goeie 'lokker') Wunderbar.

  'Filoview Pictures' once more at your service.

 • Zij

  Voor deze bijdrage kan ik eigenlijk onmogelijk een inleiding schrijven. 'zij' is ontstaan uit liefde voor het leven in al zijn verschijningen. Uit komen, beleven en heengaan. U gaat het heel goed verstaan, vergeten en herinneren bij het komen en gaan van de verschijnselen van Uw eigen 'gesternte'.

  Zij

  Ze was geadopteerd door mensen in hun oude dag.

  Ze was hun blije compagnon in hof en zon.

  Ze onderhield een warme band met die oudjes in 't leven's avondland..

  Ze heeft hun beiden haar genegenheid gegeven, hoe, om 't even.

  Ze gaf hun vaak een teken, een wenk een tandje minder ...of bij te steken.

  Ze kreeg lessen in goeie manieren en slenterde langs deuren en kieren.

  Ze stond voor veiligheid, die ze door haar doen inbouwde, voor van iemand houwe.

  Ze was getuige van familieleed en vreugde, wist welke bezoekers minder deugden.

  Ze zag een oude man zijn vrouw verzorgen, bleef dan stille getuige, haast verborgen.

  Ze zag de vrouw aftakelen, de man zijn steun orakelen.

  Ze zag de vrouw niet meer van de kliniek terugkomen, is over haar blijven dromen.

  Ze vulde de eenzame momenten van de oude man, nu een schilder, gedreven door zijn bilder.

  Ze nam hem mee naar buiten, wou als ze kon, mee leren fluiten.

  Ze zag de oude schilder, oud en milder worden.

  Ze zag hem uit zijn bed opstaan en naar de zetel gaan.

  Ze zag hem zijn ogen opslaan, naar zijn winterschilderij en ...overgaan.

   

  Ze was een meisje dat ook langzaam aan ouder werd.

  Ze werd weer geadopteerd door een vrouw , daardoor vereerd.

  Ze volgde haar in alle doen en laten, geen moment wou ze haar alleen laten.

  Ze voelde aan wat er in anderen omging en redde situaties met haar swing.

  Ze kon van lekker smullen een levensgenot maken, restjes laten smaken.

  Ze hield van de duiven en vogels op het erf, geluidsoverlast, dat was pas erg.

  Ze was zo zacht en gezwind en rap, op en af de trap.

  Ze moest soms wel op dieet, wat haar altijd een tijdje speet.

  Ze had zo lief dat ze je wel helemaal wou likken, leerde tot hoever anderen dat konden pikken.

  Ze was een blije fee zo 's morgens aan de bedstee, groete de linkerkant en dan de rechter.

  Ze liep met je mee naar de brievenbus kreeg soms zomaar op de kruin een kus.

  Ze sloeg op haar manier alarm als onverwachtte wielen de kasseien bezoek brachten.

  Ze wandelde graag langs beek en grachten, altijd vooruit, de schavuit.

  Ze hield wel van een spelletje als je haar naam sprak of iets eetbaars brak.

   

  Ze werd trager en trager, maar nooit, nee nooit een klager.

  Ze bleef een hele propere knuffel en kon lekker bij je komen snuffelen.

  Ze ging zienderogen achteruit en haar verpleegster vond wel HONDerd dingen voor haar uit.

  Ze zou op 't eind, voor dat ietsje teveel lijden, ons met haar heengaan droef verblijden.

  Ze koos haar moment, ondraaglijk lijden had ze niet met ons gewild.

  Ze bracht voor 't heengaan, die momenten van bezinning rond 't bestaan.

  Ze liet alle theoriën daarover maar bestaan en de praktijk begaan

  Ze toonde in een laatste stunt van haar, hoe droef en rijk, zijn is.

  Ze liet niet zozeer een gemis, maar verdween in de stilte die ze schonk.

  Ze laat zoals zoveel en zovelen het onhoorbare achter, waarachter nieuwe beelden.

  Ze laat ons de herinneringen van al die keren dat we samen speelden.

  Ze worstelde zich wel vijftien jaren doorheen seizoenen en noenen te verzoenen.

  Ze lag graag kort bij de kachel of achter zon en venster, zonder genster.

  Ze heeft van mij nog een uitstap in een avontuurlijk beestenbos tegoed .

  Ze is nu dood, het was en is goed.

  Ze werd door mij herdacht, gegroet met dit gedicht.

  Zij is het ,die nu maar slechts voor schijn, niet meer bij ons kan zijn.

  Zij is het ,niet helemaal, die nu de aarde wordt toevertrouwd...dank je hondje Pruts,ouwouwout.

  Octo 7/05/2009

   ter nagedachtenis aan een trouwe viervoetster

  DSCN0338

 • Niet Te Koop: geweten,bewustzijn,sociaal zijn

  Niet Assist_end0002
  Te koop : Geweten, bewustzijn, sociaal zijn

  Zij die in de politiek gaan vanwege een uit te bouwen carrière, hebben 95 percent meer kans om macht te mogen uitoefenen dan mensen die er door hun belangeloos engagement willen geraken.  Carrièristen zijn daarom niet gewetenloos, maar er staat al te vaak een prijs op hun geweten.  Je kan het kopen.  Hoe bewuster je sociale problemen bestudeert en hoe meer je ze een sociale oplossing wil geven, des te moeilijker ze afdwingbaar lijken.

  Vele jobs zijn via het politieke bedrijf bekomen en te verkrijgen, vandaar de partijdiscipline; die het bijna altijd op idealisme haalt.  Per stem dat je  uitbrengt op een partij met verkozenen in het parlement, sponsort de Staat die partij.   Ofwel stem je dus voor een zelfbedruipende partij zonder verkozenen ofwel kijk je dus best uit, want voor je het weet geef je geld aan een partij die naast een vermindering van de sociale bijdrage voor patroons een privéverzekering van 240 euro de maand wil invoeren (de judopartij) of een partij die in Brussel affiches met ‘dit is ons land’ gaat plakken.  Alsof er niet uit heel Europa en verder geen mensen hier moesten komen werken en leven na de tweede wereldoorlog.  In Brussel is dit echt stokevuur spelen. Let wel, het zullen de eerste zijn die tegen affiches als ‘dit is onze fabriek’ zullen zijn als er weer eens zo’n sluiting komt waarbij men voor de euthanasie of de paliatieve zorgen van de vakbondstop bedankt.

  Als je een geweten hebt, dan ken je de rechten van de mens vanbuiten, zonder ze te hebben gestudeerd.  Als je je bewust bent, weet je dat je een inspanning moet doen om de geschiedenis en het nu van het materiële bestaan op deze wereld te leren doorgronden.  Beter dan je hoofd vol te proppen met al die moordzaken en dergelijke in de krant.  Zou er best geen aparte krant met niets dan van die dingen kunnen opgericht worden, dan kunnen ze die aan misdaadverslaafden zeker verkopen aan vijf euro per dag en in andere kranten meer plaats inruimen voor de gecollectiviseerde vormen van moord via voedselprijzen, oorlogen en andere sluipende doders.  Wie weet vertrekt de helft van het reclamebudget dan  niet mee naar die krant van de cultuur van het emotioneel sensationele ?!  Iemand een geweten schoppen, gaat echt niet, het is een proces dat bij het indiviu zelf moet vertrekken, ook hij is verantwoordelijk, niet alleen de zo verfoeid voorgestelde (schijn) ‘politiek’.

  Vanuit innerlijke rust vertrekkend, de buitenwereld filosofisch overschouwend, vragen stellend ‘hoe kan dit en dat beter’, ‘waar zijn we daar mee bezig’ ‘zijn we echt gemaakt om mekaar op alle vlakken op te jutten’ ‘als het niet in spelprogramma’s is dan wel ergens anders…de andere als ‘vijand’ zien, niet door hebben dat samenwerking belangrijk is…daar moet je wel van een aantal gezamelijke programmapunten voor kunnen van vertrekken.  Wat is er eigenlijk mis met dit politiek klimaat…blauw ruziet met donkerblauw, een belangrijk deel van oranje verbroedert met separatisten en de lauwe pseudolinkerkant giet nu al water bij de wijn om er volgende regering weer bij te zijn .  Des te franker je asociale voorstellen fraai verpakt en er een sausje van welsprekende humor en metaforen over giet, des te meer stemmen je kan halen…het affichedrukwerk zal de Staat wel betalen. Net als de Oost Europese filialen van ‘onze’ banken alhier, mochten die ook failliet gaan.  Waarom moet ‘onze’ post de post in Griekenland willen overnemen ???  Graaien en nooit genoeg, ligt aan de oorzaak van die dingen, daarom even wat bezinning, via de muziek ditmaal, om korter bij de menselijke kant van het bestaan te komen :

  http://www.dagelijksegedachte.net/popupFragment.asp?url=content/geluid/Moola Mantra Fragment.mp3

   

   

 • Partijen zonder crisisprogramma voorboden modern fascisme ?

  100_0978

  Waar versterken partijen van extreem rechtse signatuur zich het meest ? Daar waar de basisproblemen van grote groepen mensen geen aanleiding waren om met andere oplossingen dan uitverkoop van de overheidstaken en bezittingen uit te pakken. Daar waar besparingen voor 'de mensen' en neoliberale vrijheid voor het beleid van speculanten ingevoerd werden en daar waar men de oude grenzen opgeblazen heeft of dat van plan is van te doen. 

  Gisteren was er op de Nederlandse TV een docu over de belevenissen van tienallen Nederlanders die het concentratiekamp Büchenwald overleefd hebben. Bedrijven betaalden de Nazis voor de aanvoer van arbeidskrachten. Hoe het zo ver kunnen komen was ?  Hoe lauwer het programma van klassiek rechts en de sociaal democraten toen, hoe meer de oplossingen van extreemrechts de agenda gingen bepalen. Men moest toch proberen uit de recessie van na 1929 proberen geraken...en men zette iedereen aan 't werk in de bewapening en het aanleggen van autobanen en zo meer.  Als steun in de rug werden de Joden ofwel als 'superrijken' of een 'lager ras' voorgesteld .

  De dag van vandaag lezen we in onze straten weer een hoop inhoudsloze onzin  als antwoord op WEER een grote recessie : 'Staat wordt volk', 'Dit is ONS land', 'Afrit Vlaanderen','Gezond Verstand'(met een kopie van het economisch programma van 'wijlen' Bush), 'sterk in moeilijke tijden' (hoe men na de jaarlang regeringsvorming dat nog durft zeggen).  Anderen rekenen op een soort Obamaprogramma voor Europa, geen onkosten, groot genoeg om de ineenstorting van het grijp-en graaisysteem te redden, zullen helpen als er tegelijk massale afvloeiingen en besparingen mee gepaard gaan.

  Diegenen die miljonairs willen belasten en van dat geld koopkracht willen maken en geen weggegooid spekulatiegeld, krijgen niet de topplaatsen binnen de sociaaldemocratie. Evenmin als diegenen die extra jobs in de zorg, het onderwijs of de openbare diensten vragen.  Al diegenen die de ouderen een brugpensioen en jongeren aldus een job weigeren en tegen veilige openbare banken zijn, gaan weer uitgebreid in de media aan bod komen.  Ruimte maken voor beleidsplannen in functie van betaalbaar wonen, sociale huurprijzen, maximumprijzen ...hier en daar misschien een kleinschalige belofte die zal worden gemaakt. Arbeidstijdverkorting, goedkopere medicatie... .

  Nee daar zal de 53 miljoen euro die we aan verkiezingsuitgaven mogen ophoesten, niét over gaan. Over hoe het land verder in stapjes of resoluut te splitsen en over de heldendaden van het vergooien van staatsgeld om banken te redden in plaats van over te nemen, daar gaat het over gaan.  Over 'onveiligheid' ook, een door de rioolpers buiten proporties opgeblazen buikgevoel, waarover je niet te veel moet nadenken als je 'foert' wil zeggen, over echte en opgeblazen corruptiedossiers en over wie er nu fout was in wat.  Over het uitwijzen van mensen die hier al jaren wonen en werken, over de arme en vreemde mens in 't buitenland, als bedreiging waar men ('we' door onze stem) in verhouding (al jaren bijna 0,7 % )tot het budget van landsverdediging veel meer voor over hebben. 

  Laat ons hopen dat we de rechten waar generaties lang voor gestreden werd, niet nog meer, beetje bij beetje laten wegknippen en laat ons solidair zijn in het komende verzet hiertegen, van hier tot in de krochten van de overzeese uitbuiting aan enkele euro's per dag.

  het recentste nieuws over uitbraken (niet van griep) maar van extreme razernij ten gevolge  van het gebrek aan een sociaal beleid :

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=24946&cHash=6a4815d933 

  octo 5/05/09

  Filmpje van 'filoview' filosofisch verzet : nationalistische 'heldenverering' van fascistische oorlogen in het Joegoslavië van de jaren negentig...veel te veel oorlogsslachtoffers en vernielingen van die 'helden' gezien. Geluidsband laat het een beetje afweten, wat de filosoof zegt komt er op neer dat een kritische en sociale filosofische kijk op het leven  oorlogskerkhoven en schermgrote geglazuurde stenen foto's van nationalistische 'helden' op weg naar de ingang naar een kerk voorkomen kan.

  gastauteur : Peter Mertens pvda België

  Beste vrienden,

  Hoorde u het ook op het tv-nieuws dit weekend? 53 miljoen euro! Een echte schande! Zoveel belastingsgeld graaien de gevestigde politieke partijen elk jaar uit de staatskas. In volle crisistijd. Geld waar u en ik hard voor hebben moeten werken. 

  Elke euro die wij uitgeven voor onze verkiezingscampagne halen wij zelf op. Bij vrienden en sympathisanten.

  Om ons campagnebudget van 90.000 euro rond te krijgen, hebben we nog welgeteld 39.891 euro nodig. Wij hebben geen geldkraan bij de overheid. Wij trakteren onszelf niet met belastingsgeld. Wij hebben alleen u.

  Help ons het politieke circus stoppen. Als je wil, geef ons een steuntje in de rug. Omdat elke euro telt.

  Alvast bedankt!

  PS. PVDA niet in stemtest VRT : lees meer :

  http://www.stophetpolitiekecircus.be/campagnenieuws/artikel/article/5000-euro-om-te-mogen-deelnemen-aan-doe-de-stemtest-1.html 

 • Duizenden jaren in verhaal van vijf minuten.

  100_0975 (2)

  foto : in de lente belandt het veelkleurige zaad van de natuur in de vijver en vormt de natuur als symbolisch kunstenaar al eens een cirkel van zaadjes als kunstvorm, net als in de winter wanneer de wind al eens het ijs van sneeuwvrije circels voorziet foto 1/5/09 filosofisch verzet

  Duizenden jaren in verhaal van 5 minuten

  De geschiedenis is een oneindige brug naar de toekomst. Die brug zou zijn nut moeten hebben. Het verleden en het heden zouden ons dus naar een kollektieve vorm van bewustzijn moeten voeren. Het bewustzijn van het feit dat het reeds decennia in toenemende mate mogelijk is om iedereen deftig te voeden, te kleden en te huisvesten.Onze geldgerichte maatschappij ziet dit anders. Hoe dit kwam ?

  Al voor de godsdiensten een leidende rol gingen spelen, waren er primitieve stammenverbanden die het water, de lucht...en ales wat de mens in zijn onderhoud voorzag'heilig','helend' vonden.Vandaag de dag is er niets meer heilig. Het recht op werk niet,het onafhankelijk denken niet...en het recht op ontplooiing niet.

  De verre voorouders van de gorilla's op de berg van de vermoorde Diana Fossey, leefden net als de eerste mensachtigen die ons voorgingen, in een omgeving die hen overvloedig weldadig was. Toen, zette zo'n situatie tot een primitieve vorm van beschouwing aan.  Bepaalde wezens onder de eerste mensachtigen 'gebruikten' een stok en werden BESCHOUWEND. De filosofie was geboren.

  Langs het in stand houden van de lichamen om ...ontwikkelde het denken en het organiseren zich verder. Het denken zette aan tot handelen en onderhandelen. Het denken bouwde al heel vroeg een keuzemogelijkheid in. Ofwel nam men bij beslissingen naar de buitenwereld toe, een houding van solidariteit, 'liefde voor de eigen soort' aan, of men volgde de instinktieve, individuele overheersingsdrang tot in 't extreme. Dit extreme zou men dan kunnen vertalen als de blinde trouw aan diegenen die de groepsuitbuiting organiseerden. Uitbuiting zou voor lange tijd de 'motor' van de stoffelijke vooruitgang worden.

  De status binnen de groep, bepaalde de sociale reakties die de' levenskrachten' onder andere via het woorden -en mimiekspel van de leiders, aan de leden opdrongen. De produkten van de menselijke vaardigheid, maakten de geesten bewust van hun creativiteit. Men begon in termen van variatie en ruil te denken. Het besef van de nieuwe , culturele,'overvloed' van bezit, deed de angst om tekort te komen ontstaan. De strijd om het bezit van de overschotten, kon beginnen. Moord binnen de eigen soort, was niet langer een taboe. Verhoudingen moesten zich voortaan niet alleen meer naar de wetten van de instinctief sterksten, maar ook naar de wetten van de economisch sterksten plooien. De gezinnen werden zelf concurrenten met een economisch bepaalde hierarchie.

  Ook de eerste menselijke groepsverbanden, de 'stammen',hadden al een politiek 'establishment'.De 'business' van wie er nu eigenlijk het recht heeft om de lakens uit te delen', was geboren. De politiek dominanten omringden zich toen reeds door een aantal MOUWVEGERS : de aspirant-dominanten. Hun macht berustte meer en meer op eigendom en vereenzelfiging met militaire sterkte. 'Ontzag' verwierf je ook als je de rituelen ter ere van de 'onzichtbaar geworden' voorouders leiden kon.

  De binding met de natuur, als moreel scheidsrechter, werd vervangen door de binding met de 'goden' en met nieuwe morele normen die de gezagsstrukturen via de cultuur van de leidende klasse oplegden. Iemands plaats in de piramide van het gezag, bepaalde de graad van aantasting met 'belangenvermenging'. Zo ontstonden de eerste KASTEN en KLASSEN binnen de samenleving.

  De leidende figuren van de zich in koninkrijken verenigende stammen, dienden te weten hoever ze met het bedriegen en uitbuiten van hun bevolking konden gaan. Daartoe introduceerdede 'leidende kringen' het GELD. De BELASTINGEN dienden om het eigen volk onder de knoet te houden en andere koninkrijken te knechten. Of ook om toe te laten dat bepaalde groepen zich voor hun levensonderhoud alleen met denken konden bezighouden.

  Binnen het bindweefsel van de macht begonnen zich duidelijk een aantal tegengestelde belangengroepen te onderscheiden. Net als de RELIGIEMOUWVEGERS, stelden de officiele FILOSOFIEMOUWVEGERS, de bestaande ORDE van de ADELMOUWVEGERS niet in vraag. De meest ontwikkelde BEROEPSGROEPERINGEN die in opstand kwamen, werden voor 't eerst met geld braaf en welvarender dan andere beroepsgroepen gehouden. Voorlopig bleef de 'OPPOSITIE' nog heel lang beperkt tussen onenigheid binnen enkele monarchieën en hele rijke families. Om hun onaantastbaarheid te beschermen, vonden de bazen HEERSCHAPPIJBESTENDIGENDE wetten uit. Terwijl de bevolkingen aangroeiden, ging het aan de adel gebonden feodalisme, toch ten onder aan het feit dat het niet genoeg produceren kon. 't Werd dus tijd dat het kapitalisme zich als nieuw systeem binnen de maatschappelijke baarmoeder nestelen kwam. Dit systeem zou in de 20ste eeuw herhaaldelijk aantonen dat het failliet was, omdat het meer produceerde dan de bevolking 'aankopen' kon...met alle overproduktie en oorlogen vandien.

  Maar zover ware we nog niet. De legeraanvoerders vochten en moorden dat het hen precies een lieve lust was. Voor de soldaten was oorlog gewoon een broodwinning of een opgedrongen plicht,waarvan ze alleen na de eerste moord moesten kotsen. Daarna verkeerden ze in een waan van zelfverdediging of in een opgefokte overwinningsroes.

  De legers vochten nu niet meer alleen voor koningen, maar voor rekening van de zich snel verrijkende BURGERIJ. Een klasse die ons nu nog altijd verplicht van onszelf 'burgers'  te noemen...terwijl we toch allemaal gewoon 'inwoners' van gemeenten zijn.

  Terwijl de burgerij de zich steeds meer rationaliserende produktiemiddellen inpalmde en nieuwe gebieden aan de 'zegeningen zijner uitbuiting' onderwierp...verminderde het aantal mensen die op het land werkten.

  Onze vrienden Filosoven kwamen in hun sociale analyses voorlopig niet verder dan dat de rede de verbinding tussen het 'natuurlijke' en het 'bovennatuurlijke' was. Kritiek op de klassen die de rijkdommen opstapelden , naarmate de wereld op de rug van de werkende bevolking' ontdekt' werd...bleef uit. Ze begrepen niet welke periode de onderlinge gevechten tussen inheemse en uitheemse adel, nieuwe rijke BURGERS, boeren en beroepsgilden,inluidde : het kapitalisme zou nog lang een amorele, produktievernieuwende,bloedige kracht blijven.

  Als middel om de oude heersende klassen (adel en burgerij)aan de macht te laten blijven, hadden de STAATSMOUWVEGERS, zich ondertussen ONMISBAAR gemaakt. Gezamenlijke acties van Staat en Leger waren steeds bloederig in het voordeel van een of andere fraktie van het kapitaal.

  De 'vrijheid van denken', was aanvankelijk meer een modefenomeen, dan een sociale noodzaak. De rijken konden lezen en schrijven en hadden tijd om het denken naar hun 'comfortabele' belangen te ontwikkelen.

  De verboden 'broederschappen der handwerklieden' hadden niet alleen hun werkgevers tegen. Terwijl de burgerij haar eerste , uitstekend betaalde PARLEMENTARIERS installeerde, slaagde zij er overal als maar in om het werkvolk voor haar burgelijke karren te spannen. Al van sinds de tijd dat de burgerij haar machtsstrijd met de adel via een reeks 'burgerlijke revoluties' beslechtte...tot en met nu...nu zij de strijd met de werkersklasse al 200 jaar via oorlogen omzeild.

  De burgerij is dus pakweg nog maar twee eeuwen de heersende klasse. Maar door de strijd om toegevingen vanwege de heersers, ondervonden de proletariërs op welke manieren hun klassestrijd kon afgeleid worden. Vaak op zeer bloedige of doortrapte wijze, kaderde men hun politieke en sociale strijd via de door hen afgedwongen verworvenheden in. Hoeveel van die ervaring zit er na 200 jaar nog in ons collektieve geheugen ? Op welke manier boren wij dat collektieve geheugen nog aan ?

  Vorige eeuw leefde er een man die zijn geld en famillie opofferde om aan te tonen dat het kapitalisme als systeem bijna opgehouden had met de mensheid op een hoger nivo van produktie en samenleven te brengen. In dikke wetenschappelijke boeken legde hij onophoudelijk uit hoe het kapitalisme van de ene overproduktiekrisis en oorlog in de andere sukkelt. Kapitalisten produceren immers niet met het oog op een totale behoeftenbevrediging, maar met het oog op maximumwinsten. De werkers krijgen maar een deel van de waarde die zij geproduceerd hebben als loon in handen. Deze 'meerwaardewet' maakt dat zij onmogelijk alles wat ze geproduceerd hebben kunnen terugkopen. Het feit dat goederen niet gewoon als GEBRUIKSVOORWERPEN, maar als HANDELSOBJEKTEN gezien worden, noemde Kareltjen Marx 'warenproduktie'. Het bestaan van loonarbeid onder de voorwaarden van de burgerij en haar economische wetten in plaats van een economisch bestel gebaseerd op produktie en distributie op zich , maakt dat we eens te meer, nog altijd met werkeloosheid, oorlog, rascisme, stresserende werkvoorwaarden en andere uitgediende fenomenen zitten. Van ieder van deze problemen maakt men een van de economische realitieiten losstaand 'strijdpunt', om ons te kunnen blijven om de tuin leiden.

  Dra belandde men in een eeuw waar een nooit geziene vernietiging het tevoren opgebouwde altijd weer in puin verdwijnen deed. Weer kondigt een eeuw zijn einde aan. Nog altijd duiken er overal weer stuiptrekkingen van stervende ideologische karkassen op. Nooit was het gevaar voor vernietiging van biologisch leven zo groot. Nooit te voren hadden we de middellen om wat en hoeveel we maar willen te produceren. Alhoewel sommigen onder ons welvarend zijn, was de uitbuitingsgraad nooit zo hoog. Het verschil in levensstandaard nog nooit zo verscheiden. Nooit tevoren floreerden corruptie en andere misdaden zo welig. Nooit tevoren gebruikten we de mogelijkheden van ons denken zo weinig. Nooit tevoren hadden we zoveel tijd en middellen en aanleidingen  om over na te denken.

  Toch bestaat er een algemeen kader om het geheel van geblokkeerde toestanden te begrijpen. Toch laten we ons als nooit tevoren door zovele mistverspreidende thema's van de echte politieke knelpunten afleiden.

  Kortom, de mens heeft nog veel 'explicatie' voor de boeg. Hij moet proberen te informeren en trefpunten voor sociale verandering doeltreffender kansen geven.

  octo 4/05/09 

  geheugensteuntje : deze week in Leuven DOCVILLE

  alternatieve films

  http://www.docville.be/ 

 • Het grote stilzwijgen na één mei

  100_0971

  U heeft het ook al door.  Als we de media mogen geloven is er binnen de SPA geen oppositie tegen de flauwe recessiestandpunten en over andere alternatieve progressieve programma's wordt ook al niet gesproken of geschreven.  U dacht misschien dat er geen volk meer op straat kwam op 1mei,internationaal gezien.     In mijn nochthans progressieve krant heb ik dat ook niet opgemerkt, gelukkig vond ik op één van mijn linken een verslag :

  http://www.wsws.org/articles/2009/may2009/mayd-m02.shtml 

  http://www.wsws.org/articles/2009/may2009/may2-m02.shtml 

  Ja, ik weet het er was het koningshuis in Nederland dat onrechtstreeks voor veel verdriet en mediatieke inspiratie zorgde.  En andere items ook natuurlijk.            De griepgekte bijvoorbeeld, die de aandelen van vaccinsproducenten omhoog joeg...misschien dus toch nog goed nieuws voor de groep mensen die 40% van de geldwaarde op de beurs deden verdampen de laatste jaren...hadden ze rechtvaardig getaxeerd geweest dan was de would-be royaltykiller misschien iet aangemaand van op straat te gaan wonen.

  Als journalist heb je dan al eens een snipperdag en dan zou je even enkele uren moeten uittrekken om de international pers te consulteren en een verslag op te maken.  Of was er nergens een verslag te bespeuren wegens personeelsgebrek, je weet wel er vielen ook ontslagen in de perssector.  We zullen langs deze weg dus maar wat mee de geslagen gaten helpen blijven vullen.  Of past verslaggeving over de eerste mei als internationaal gebeuren van verzet nu éénmaal niet in het soort propaganda of mediavisie die de minder en minder onkreukbare populisten moet naar voor schuiven om de massa op een dwaalspoor te brengen ?

  De oproep van de vakbondsleiding in het defensief gedrongen, ging eenduidig naar electorale steun voor wat eens voor de sociaaldemocratie stond in dit deellandje.  De farce van de dag was dat een Vlaams Blok-kopstuk in de kasseien(kassei : anachronistisch soort transportattribuut) op de dag van de arbeid naast een flauw links kopstuk mocht komen beweren dat hij de werkende klasse vertegenwordigde), een billenkletser van formaat als je weet wat er met de wereld aan de hand is op zoveel gebieden. Hoe noemde een colunnist in mijn krant de huidige politieke optredens in de media weer vanmorgen...(?) 'entertainmentpolitiek' geloof ik.

  Zo en nu maar hopen dat de meisjes in Noord-Pakistan dank zij de politiek van hun rijke bovenlaag binnenkort weer naar school mogen gaan van hen of van de zich nu op de kap van de bevolking verrijkende crème de la crème van de zogenaamde 'religieuze' scholen.  Een mens zou zich beginnen schamen van een baard te dragen.  Zo zou ik nog uren kunnen doorgaan.  Hebt U nog even ?  Spring eens binnen op http://www.mo.be misschien.  Pure horror sometimes... Dat systeem van ons dat moet worden bijgeregeld,zoals ik meer en meer verneem van 'onverdachte' bronnen zoals die van de 'afrit-Vlaanderen' boys die nu ook al beweren dat banken nationaliseren een noodzaak wordt (je kan ze moeilijk van linkse sympathieën verdenken), ...dat systeem dus, had dat al niet voor wereldoorlog 1 of 2 moeten bijgeregeld of vervangen worden door een systeem dat niet via vernietiging weer tot leven gebracht wordt ?  Bezin daar maar eens over broeders en zusters of kameraden, vrienden, vriendinnen, lezers, lezeressen...vul zelf maar in.

  MAYDAY MAYDAY...UNITE...WORLDWIDE

  octo 2/05/09

  FOTO LANGS éénmeistraten gisteren , auteur(s) affiche ??

  100_0982 (2)

   

   

   

  100_0981