• 1 mei boodschap voor kinderen

  octo's filoview filmpje : kinderen laten wereldbol fonteinen, ergens op reis gespot

  http://www.myvideo.be/watch/6356949 

  Geloof niemand zo maar.

  Als papa of mamma of bompa en boma (en alle tegenwoordige varianten daarvan)hun krant op 30 april, een interview brengt met Vlaamse Nazi's van in de tijd, en de woorden 'nationaal en socialisme' er in 't groot bovenstaan, dan is dat om de mooie internationale dag van de arbeid te bekladden.  De indruk moet toch worden gewekt dat je met 'sociaal' zijn niets opschiet...en dan nog vlak voor de verkiezingen publiceren ze dat.

  Als een kenner van Darwin een lintje krijgt op een universiteit, betekent dat nog niet dat er in tegenstelling tot hem zelf ook geen gelovige atheïsten bestaan die sommige religieuze geschriften wel de moeite vinden, ook al vinden ze 'god' een makkelijk, maar veel te ontoereikend begrip dat net als veel andere woorden ontzettend onbegrepen en vooral misbruikt is geweest. De evolutieleer zit goed, maar het vraagstuk van het eeuwig leven moet je zelf zien te bevatten, de moderne wetenschap zit vol aanwijzingen en voorzetten...en 'geloven' en 'intuitie' maken er iets heel persoonlijk en kunstzinnig iets van als je van het leven houdt.

  Als een minister van Financiën voor een club van zeer rijke mensen gaat spreken in een oud kasteel van Mobutu (al van gehoord op school?)...dan is dat niet in het belang van de gewone belastingbetaler, maar om de toplui van hele grote ondernemingen en banken nog wat achterpoortjes aan te leren.

  Als een staatssecretaris tegen fraude een plan lanceert waarbij fraudeurs die miljoenen frauderen hun celstraffen kunnen 'afkopen' ...is dat dan niet eerder een aanmoediging om verder te verduisteren,dan een 'democratische' maatregel ?

  Als men enorme besparingen aankondigt, betekent dat niet dat er geen geld meer is, men verspeelde het afgelopen jaar miljarden op de beurs en de slagvelden.

  Als je met dertig in een klas moet zitten, is er één werkloze leraar en een heel pak kinderen dat een betere opvolging moet missen.

  Als men zegt dat opa en oma tot 65 en 67 jaar moeten werken, wil dat niet zeggen dat er onder de huidige omstandigheden 'werk' voor hen is.  Wat is 'werk' eigenlijk, ook jullie 'werken' in school.

  Als Greenpeace een partij, was zou je er kunnen voor stemmen, weet je al welke partijen het dichtst bij haar standpunten staan ?  Als die huistaak tegen volgende week af is, is het goed.

  Als het verdrag van New York toch voorziet dat hoger onderwijs gratis moet zijn,(theorie) zal je toch nog op straat moeten komen om je studiekosten lager te krijgen (praktijk). Ken je de toestanden in ontwikkelingslanden op onderwijsvlak ?

  Als men je vertelt dat de kosten voor gezondheidszorg omlaag moeten, wil dat zeggen dat men jullie ouders tot 240euro de maand aan privéfirma's wil doen dokken. Als men het heeft over vergrijzing wil men iedereen een privépensioen aansmeren...een tendens die al jaren bezig is. (1/4van dat geld verdampte ondertussen al op de beurs).

  Als men je van die geweldspelletjes en zo, wil verlappen, pas er voor...een computer, een tv, hebben veel meer andere mogelijkheden.  Leer selectief omgaan met wat je leest en wil zien en horen...en spijtig genoeg, met wie je omgaat en wie je gelooft. en...naast rechten zijn er ook plichten, tegenover jezelf zowel als tegenover anderen :

   

  de twaalf geboden

  ontwikkel het sterkere in jezelf

  tracht naar objektieve kennis

  overwin je negatieve emoties

  wees solidair met rechtvaardigen

  doe jouw deel van het werk

  neem de tijd voor stilte en natuur

  geld was een middel, geen doel

  ontdek de ware betekenis van trouw

  leef niet alleen om te werken

  overmatige konsumptie vervuilt jezelf

  ontdek de symboliek van de zin van het leven

  kunst brengt je dichter bij de kern van het leven

  : zin van onzin scheiden

   

  les douze commendements

   

  dévelopez le plus positive dans vous meme

  essayez d'obtenir de l'information objective

  vaincre les émotions négatives

  soyez solidaire avec les justes

  faites votre partie du travail

  prenez le temps pour silence et nature

  l'argent c'est un moyen, pas de but

  décrouvez la signification vraie derrière fidelité

  ne vivez pas seulement pour travailler

  ne consumez pas trop

  découvrez la symbolique du sense de la vie

  l'art t'aporte plus proche du sense de la vie :

  séparer sense et nonsense

  the twelve commandments

  1  take time for silence and nature

  2  overcome negative emotions

  3  long first for objective knowledge

  4 develop the stronger part in yourself

  5 discover the real meaning of 'faith'

  6 develop the solidarity with just and honnest people

  7 to much consumption spoils yourself

  8 discover the symbolism in life

  9 do your part of the work

  10 money was a means, not a goal

  11 do not live to have more and more wealth

  12art and philosohy and daily life bring one closer to the meaning of life :

  making sense of the part of non-sense in life


  octo 30/04/09

   

 • De oude onderwijzer,de weduwen,de kinderen.

  100_0974

  De oude onderwijzer,de weduwen,de kinderen

  In de overheerlijke toontuinen van Hoegaarden, op een terras met een honderdjarige Blauwe Regenboom tegen de muur, ontdekte ik een oude bekende van 42 jaar terug.  Luc, een onderwijzer van 75 inmiddels. Had hem wel als onderwijzer willen hebben, maar met waarschijnlijk het alfabet als lotbepaling viel ik in de A-klas van het vijfde leerjaar bij een veel strengere natuurlijk.  De jaren hebben hem Luc goed bewaard.

  Voordat ik samen met drie autoloze, bijna stokoude weduwen op het terras belandde, bezocht ik de kerk aldaar op de taalgrens ter hoogte van de Gete, met zijn ‘Waalse’ en ‘Vlaamse’ vissen.  De kerkdeur stond open, want er waren een dertigtal kinderen te gast, die er uit volle borst kwamen zingen.  Geen canonieke, maar eigentijdse gezangen.  Geen kruistekens, want die zijn maar een gevolg van de sadistische breinen van destijds, maar gewoon luisteren naar tekstjes van nu.

  De oude vrouwen waren vertederd door de meer dan 70 jaar jongere opvolgers van hun kinderjaren.  Indien ze de kans hadden, hoe zouden ze het dan, met de mogelijkheden van deze tijd aan boord leggen om een leven op te bouwen ?  Alle drie meer dan vijftig jaar getrouwd geweest. Alle drie hebben ze kleindochters  en kleinzonen of achterkleinkinderen ,waaraan ze ,in van die aan hen toegewijde gedachten in de dag denken, hopen…hen warme en goede dingen toewensen.  Op hun, toch wel vaak wit-zwart oordelende manier, bezig over de moderne relatieproblemen van de moderne mens, enigszins anders dan de oude van toen; want die waren er ook wel in de tijd van toen. 

  De wandeling in de toontuinen van Eden, maakte veel herinneringen los en was evengoed een eredienst als die van de zingende kinderen in de kerk…opgaan in de zinnige, zingende dingen van het leven.  Een preekstoel om U tegen te zeggen of gigantische bomen met een omvang van meters en meters…beide uitingen van hoe goed bedoeld dit leven voor ons is.

  Aan tafel zitten met bejaarden die mekaar niet allemaal hebben gekend en toch door dat zelfde leven zijn gereisd, is wel een aparte beleving.  Luc, de onderwijzer was onlangs geconfronteerd met een oud leerling van hem, in het tv-journaal nog wel, indertijd al een vlegel van jewelste, met lak aan allerlei sancties…verklaarde in het journaal doodleuk dat hij geen boete zou betalen voor zijn illegale sluikstort…nog liever de bak in. Decennia’s vliegen echt aan ons voorbij.                                       Octo29/04/09

 • Doe de internet protest-stemtest !

   100_0952

  foto : de top moet eens leren luisteren naar onderliggende basissen 

  BLOGMEDEDELING : het filmpje over de vissers en de paarden in zee,bij het artikel van eergisteren ('problemen van overzeese mensen') is nu wel bekijkbaar na een vergeten klik op het juiste vakje ergens zou het nu wel moeten gaan :

  http://vimeo.com/4353893 

  Doe de internet proteststemtest !

   De grote meerderheid van proteststemmers stemt op partijen die geen graten zien in schandalige ontslagvergoedingen, of toch een klein beetje graad dan. Anderen stemmen op partijen die ons ophitsen tegen een vreemd geloof of 'de Waal'. Nog andere partijen staan ook met door het grootkapitaal gedikteerde duimschroeven klaar, te verkopen met een populistische dedectivesaus. U hoeft helemaal niet rechts te stemmen...keuze genoeg hoor.Gebruik de mailbutton op de blog. Keuze genoeg.

  Vrienden en niet-anonieme mailadressen hoeven niet deel te nemen (zie artikel 'de laatste drie taboes). U kan ook op de niet deelnemende partijen en organisaties stemmen, altijd beter dan de graffiti die U op uw officiële stemformulier dreigt te tekenen.

  Misschien brengen deze verkiezingendan toch enkele grote verassingen en niet bepaald diegene die ons al maanden via enquetes en populaire en populistische mediaverslaggeving opgedrongen worden. Misschien profiteren de groenen wel van de jongste der zwijnerijen uit de menselijke geschiedenis, namelijk de tussen mensen overdraagelijke varkensgriep. Hoog tijd voor een andere soort veeteelt, zou ik zeggen...geen fabriekstoestanden meer. Misschien profiteert bijvoorbeeld de PVDA of SPA Rood wel van de kapitalistische crisis...of zal er pas een echte reeks nog grotere aantallen afdankingen komen, nét voor de vakantie, na de verkiezingendan. Misschien komt er pas over enkele maanden een nog groter bankencrisis en beursverlies dan in 2008 ? De tijd dat Christus de speculanten uit de tempel in Jeruzalem joeg en daarmee zijn doodsvonnis ondertekende, ligt al bijna 2000 jaar achter ons...en nog snappen we de tekenen des tijds nog niet met ons allen tesamen.

   

  De kandidaten :

   

  http://www.sp.be/nationaal/index.asp

  rechtse kant van de sociaaldemocratie, maar mét regionale linkse SPA-rood kandidaten in iedere provincie (geen Belgisch geörganiseerde partij meer)

   

  http://www.degroenebigbang.be/

  gematigd sociaal democratisch, linkser voorstellen dan de top van de weinig rode SPA-top. Goede samenwerking met Ecolo, maar geen eenheidspartij meer. Internationaal geliëerd.

   

  http://www.petermertens.be/

  http://www.stophetpolitiekecircus.be/accueil.html

  PVDA, dat zijn niet de 'extreem-linkse communisten', maar een partij met een goede infrastructuur, gemotiveerde leden, eigen pers met waardevolle informatie en dossiers, actieve inplanting in vakbonden, gratis dokters, 15 gemeenteraadsleden, ...eist ondermeer oprichting van een gewone openbare bank (niet extreem in deze omstandigheden). Enige qua ledenaantal (3000) grote Belgische Partij. Net als de volgende partijen en organisaties: actieve internationale tussenkomsten.

   

  http://noodaanrood.sparood.be/

  het rode gedeelte van de SPA, linkser dan de rechtse top. Voorzitter Eric De Bruyn haalde binnen de SPA een nooit geziene 34,...°/o van de stemmen bij de vorzittersverkiezingen. Verkregen per provincie een kandidaat van SPA rood, klassieke SPA kiezers kunnen voor een omwenteling zorgen

  binnen hun partij...dat zou pas aan de boom van de elitaire beslissingsmacht schudden zijn.

   

  http://www.socialisme.be/lsp/

  LSP, interessante website, goede artikels, hadden met grote broer PVDA kunnen een lijst vormen. In Franstalig België vormt de zusterpartij PSL een lijst met het in Frankrijk populaire LCR (SAP inVlaanderen). In Frankrijk heeft links zich wél verenigd binnen de NPA.'nouveau parti anti-capitaliste' . http://www.sap-rood.be/cm/index.php?option=com_sectionnav&view=sections&layout=blog&id=1&Itemid=53

  SAP-LCR Nemen in Vlaanderen niet deel aan de verkiezingen wegens het ontbreken van een linkse 'eenheidslijst'. Soms hebben ze kandidaten op andere lijsten staan. Volgen belangrijke nationale en internationale dossiers op, zoals ook de journalisten van sommige niet-partij linken op mijn blog.

   

  2.de kritische zijlijn

  http://www.bloggen.be/conscience2008/

  voor liefhebbers van ,ooit een dag, internationale internet-verkiezingen,

  eerst kiezen voor een algemeen programma om speculatie, oorlog, militiaire industrie, armoede, loonverschillen, milieuproblemen, werkloosheid... uit de wereld te helpen, dan in een tweede ronde de dirigenten van de programmaprojecten rechtstreeks op de projectlijsten te verkiezen (wonen, werk, veiligheid, energie...). Filosofische aanpak, waarin 'eenheid' ter linkerzijde geen probleem meer is en het privéïnitiatief (KMO's) een belangrijke rol kan blijven spelen, naast een kader van aan multinationals opgelegde collectieve maatregelen(internationaal rechtvaardig belastingssysteem, internationaal gelijke lonen voor gelijk werk, verplichte aanwervingen, ...internationale collectivisatie bij failliet of tegenwerking van anti-speculatiemaatregelen...enz...)

  http://www.kp-online.be/cgi-bin/ufds/ufds.cgi?db=data/nieuws.txt&ini=nieuws.ini

  Neemt niet deel aan de verkiezingen met een eigen lijst. Standpunten, links van de sociaaldemocratie, lid van de Europese Linkerzijde die in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië , Griekenland...electoraal veel sterker staan dan in België. De KP roept in Antwerpen op om voor de PVDA te stemmen. De Franstalige zusterpartij PC, neemt in Brussel deel aan een kartel.

   

  3.de absolute tegenstanders

  http://internationalism.org/500/

  De enigen, behalve de anarchisten dan, die deelname aan 'burgerlijke' verkiezingen verwerpen. De IKS komt heel academisch en ortodox communistisch uit de hoek. Verwachten of hopen op een reeks stadia van een wereldrevolutie, waarbij de macht bij de 'Raden' komt te liggen en niet bij een partij, zoals aanvankelijk een tijdje in 1917 in Rusland. Ze willen vooral een leidende theoretische rol spelen bij een eventuele uitbraak van revolutionaire gebeurtenissen. Beschikken naast voor een leek moeilijke analyses waarschijnlijk ook over een 'kristalen bol'. Ze definiëren 'communisme' als het afschaffen van loonarbeid en warenproduktie (handel), gewoon produceren en distribueren.

  octo 28/04/09

   

   

   

 • Problemen van overzeese soortgenoten

  put aan boes

  Problemen van overzeese soortgenoten

  Afrika, India, Irak. Kleine vissers, overal ter wereld proberen met hun bescheiden boten alle dagen te overleven en worden in hun bestaan bedreigd door de grote fabrieksboten die vaak aan overbevissing doen. Ook in Europa probeert men momenteel een aantal regelingen voor de vissers uit te werken...in wiens voordeel die gaan uitdraaien ...na de recente stakingen wachten we weer op de volgende zet in de richting van de industrialisering van de visserij. Ook de handelsakkoorden tussen de grote economische spelers verlopen nog altijd in het nadeel van de kleine boeren, met Afrika eens te meer als grootste slachtoffer.

   

  Eigen produktie-filmpje filosofisch verzet over overleven in Tunesië :

   

  http://vimeo.com/4353893

   

  India. Vermoedelijk tegen 16 mei, kennen we de namen van de partijen die de volgende vijf jaar India zullen mogen regeren. Regeren betekent daar meer dan elders het recht hebben om een kleine miljard mensen in een toestand van armoede te laten en er nationalistische en zogezegd religieuze houdingen te mogen propageren. De mooie praatjes over de Indische groei worden momenteel met de werkelijkheid van de wereldcrisis geconfronteerd. Geen enkele van de drie grote partijen (Congrespartij Ghandi, de Hindupartij of zelfs sommige zogezegde communisten, heeft een politiek programma dat aan de directe noden van de massa van mensen tegemoetkomt. Eigenlijk heeft een neoliberale, zuiver kapitalistisch ingestelde elite en een feodale klasse er alles voor het zeggen. Elke regio heeft zijn eigen hutsepot van heersende klasse voortgebracht.

  Zoals in heel Zuidelijk Azië wordt ook India met desintegratie bedreigd. Door de nationaliteiten en groepen tegen mekaar uit te spelen en door militiair ingrijpen, slaagt de centrale staat er tot nog toe in Kashmir, Punjab of het Noord-Oosten bij mekaar te houden, maar voor hoelang nog ?

   Alle partijen ter zogenaamde linkerzijde werken samen met de heersende elite, wat hoogstens als resultaat wat flauwe afkooksels van sociaal democratische maatregelen opleverd....voor een klein deel van de bevolking dan nog. Meer dan weer een nieuwe partij, heeft India allereerst een progressief politiek programma nodig, waarvoor de miljoenen boeren, arbeiders en werklozen en KMO's zullen moeten op straat komen om het af te dwingen. Een familie, één man die het merendeel van de staalgroepen in de wereld controleert (Mital) ...kan dat nog ? Hongerlonen van een paar euro ? In de praktijk kan men het merendeel van de boeren gerust een soort lijfeigenen noemen ? Een atoommacht in lompen met toestanden zoals in het Rusland van Tsaar Nicholas. Wordt het geen tijd dat dit alles zijn plaats in het museum krijgt ? Zalig de armen...indien ze iets aan hun armoede willen doen...zouden de laatsten de eersten kunnen worden. Informeren, Bewustwording, Organiseren, Telematiseren, Internationaliseren, Referendums, Ageren, Regeren...

  ook hun kinderen hebben recht op een ecologisch begeleide sociale groei.

  Bron : socialist workers net, met correspondenten ter plaatse :

  http://www.socialistworld.net/eng/2009/04/2101.html

   Irak

  In Irak dreigen de boeren de dupe te worden van een bezettingswet uit 2004 die firma's toelaat van patenten te nemen op HUN zaden en andere gemodifiëerde zaden die men aldaar wil uittesten. Alsof de oorlogsmiserie nog niet erg genoeg was :

  http://www.indymedia.be/nl/node/32746

  ter afsluiting van dit artikel over gewone mensen die gewoon willen werken;

  een ode aan een jongeman, die de koning te rijk was met zijn werk, zijn paard en de polaroidfoto die ik van hem nam , de oorlogen van de jaren negentig waren voorbij in Joegoslavië , toen was het 2006.  Gast, waar je nu ook bent, ik heb voor jouw en je landstreek geduimd telkens ik je foto zag.

   octo 27/04/09

 • Reizen met Beethoven in Joegoslavië

  In 2006 maakte ik een reis door ex- Joegoslavië onder andere om eens te zien wat er al hersteld was van de nationalistische waanzin van de jaren negentig 21ste eeuw.  In alle 'nieuwe' republieken floot ik onderweg wel eens de negende van Ludwig als symbolische uitdrukking van eenheid onder de naties. Voor een korte indruk hiervan, klik op de link. In Albanië keerde ik terug met een achttal verschillende munten op zak.   

  Meer info over de reis onder de 'categorie' reisroutes' op de blog.

  http://vimeo.com/4326262

  100_0957

 • Bolivië moet één blijven.

  100_0920

  Bolivië moet één blijven

  Onlangs werd er een moordaanslag verijdeld op Evo Morales, linksgezind president van Bolivië. De rijke provincie Santa Cruz wil zich onder druk van obscure rechtse krachten afscheuren, om de positie van Morales en het proces van socialisatie in Bolivë te boycotten...of je nu democratisch verkozen bent of niet en het ene referendum na het andere wint, lijkt niet mee te tellen voor de contra-revolutie. Wil 'men' naar het 'voorbeeld' van Joegoslavië, Bolivië doen barsten à la Kosovo?

  Eén van de drie moordenaars in spé, diegene die om kwam, een man die oorlogsvrijwilliger in de 'onafhankelijkheidsstrijd' van Kroatië, jaren negentig, geweest was, kreeg bovenop zijn Boliviaans paspoort een Kroatisch, voor 'bewezen diensten'. De andere twee, de aangehoudenen, hadden naast het Boliviaans, respectievelijk een Croatisch en Hongaars paspoort. In een hotelkamer werd een arsenaal aan wapens gevonden. Momenteel onderzoekt men van waar het geld voor deze actie kwam. Uitzonderlijk voor een VS-president heeft Barack Obama de aanslag veroordeeld.

  Van het Kroatië van tijdens de tweede wereldoorlog, herinneren we ons maar al te goed de 'oustachis', extreem rechtse paramilitaire vleugel van de nazi's. Een zekere Branko Marinkovic, leidend figuur binnen de Vereniging voor autonomie of afscheiding van Santa Cruz, wordt er van verdacht de huurlingen uit de Balkan opgetrommeld te hebben en er zouden nog bloedige aanslagen worden voorbereid...teneinde een Kosovo-effect te bekomen. Tegenover de inheemse volkeren in Bolivië staat deze rijke zakenman en plaatselijke mediatycoon naar eigen zeggen 'onverschillig'. In de Kroatische media werd de dood van één van de drie aanvallers 'met spijt' betreurd.

  Hoeveel doden en gekwetste en gevluchte, hoeveel verwoestingen en trauma's kostte het uiteenvallen van Joegoslavië ook al weer ?

  Hopelijk wordt die zaak in Bolivië verder uitgespit. Zuid-Amerikaanse landen werden de afgelopen decennia van vorig eeuw door genoeg militiaire staatsgrepen geplaagd en ook door het buitenland gesponsorde rechtse paramilitairen geteisterd. Stop diegenen die burgeroorlogen willen, leve de vooruitgang. Waar iedereen in welzijn en welvaart delen kan, pakken de lokroepen tot afscheiding en oorlog niet. Waar mensen zich informeren, weten ze dat daar toch alleen maar grote economische belangen achter zitten.

  octo 25/04/09

 • 'Stand by me' gezongen door heel de wereld

  gastbijdrage

  Muzikanten aller landen geven het voorbeeld...

  hoe één 'beroepsgroep' zich wereldwijd verenigen kan

  http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2539741

  met dank aan FV

 • Present Stage of the World-cd

  100_0888

  Present Stage of the world-cd

  Niet uitgebrachte cd-compositie van Frank L., tekst octo (als ik hem weer op spoor kom, zal ik vragen of ik de door hem gecomponeerde muziek op de filosofisch verzet blog mag zetten…de woorden zijn door hem gekozen uit een meer dan twintig pagina’s tellende analyse, over een aantal lessen die ik meen dat de geschiedenis ons geeft, en was oorspronkelijk bedoeld als info voor enkele politiek geïnteresseerde mensen in het buitenland, vandaar dat ie in ’t Engels geschreven is) Ik kreeg de door hem gemaakte  cd toegestuurd, de dag na een mislukt aantal stakingsdagen; wat een oppepper ! Prachtige eigentijdse muziek, die in onze schuiven blijven liggen is.

  *1.instrumentale intro

  *2.consciousness

  How can we learn to be more assertive (weerbaar) in a proletarian way ?

  By taking intrest in philosophy, politics and history.

  By studying our concrete living conditions, where we work and live.

  By realizing that the emotional and psychological problems we are all confronted with, are being agravated (verergerd) by the current (huidig) system of production.

  That ‘s what real ideology is all about

  It’s a kind of spiritual matter that has little to do with the classic ideology of religion…interpretated in a conservative way

  Human beings can get a lot of energy of being conscious of these things or they can make them sick

  *3. Lessons from History

  It is all so embarrasing (compromiterend, ambetant)

  *4. Present Stage of the World

  Ideology is a way to understand life

  Consciousness is born from practical experience

  Leading to theoretical thinking

  Politics is a matching example of this

  Sometimes illusions are necessary to get back On the road of realism

  The same laws that guide history can also be found in our own emotional, psychological and intellectual development.

  The present stage of the world

   has consequences on our global living conditions

  Our first task is to understand the process of evolution :

  The preservation (behoud) of the world

  *5. Back to life : instrumental

  *6.Dashboard

  Life, the real film

  To preserve your world today

  Educate yourselve and others

  Find your inner calm

  Resolve your relation problems in a human way

  Think before you speak

  And every fight against colleagues, family, friends and lovers, is energy that cannot be used against the real exploiters

  *7.Flatfields :instrumental

  *8. Public opion :instrumental

  Octo & Frank L. eind twintigste, begin 21ste eeuw

  VOOR WIE DE PRESENT STAGE OF THE WORLD IN CIJFERS EN TELLERS WIL VOLGEN  : 

  http://www.worldometers.info/  

   

   

 • Vrij Zinnige Humanistische Leer

  100_0816

  hoe het mysterie van de eeuwigheid op een andere manier dan de klassieke religie, klassieke reïncarnatie uitleggen ?

  Vrij zinnige humanistische leer

  Teveel wordt over atheïsten gedacht dat ze geen geloof hebben.  Maar een klein gedeelte vindt het leven totaal zinloos.  De invloed van het Vaticaan neemt af, een trend die ook de andere grote godsdiensten nog een dag te wachten staat als de gewoontedwang omwille van maatschappelijke evoluties weg zal vallen.  Nu we  allen meer onze eigen gedachten over spiritualiteit hebben of zoeken, lijkt de taak van de leraars ‘zedenleer’ er daarom toch niet makkelijker op geworden.  

  Misschien maken ze wel gebruik van de zinnige gedeelten van de oude geschriften. Wat zouden ze de jongeren vertellen ? Hopelijk betrekken ze de huidige stand van wetenschappelijke kennis in hun uitleg over het aspect ‘eeuwigheid’ van het leven…straling, electronen…kan je immers niet vernietigen en ze staan aan de wieg van alle zijn, al sinds de eeuwigheid, nog voordat er een cel of atoom was.  Het zou wel eens kunnen dat we,’energie’, leven niet alleen via onze genen doorgeven.  Niemand weet de hoeveelste bigbang -cyclus de huidige is, of wanneer hij weer in mekaar klapt; net zo min als het uur van het eigen stoffelijk vergaan.  Vermits het bewustzijn een energetisch iets is, kunnen we eigenlijk gewoon niet ‘vergaan’…alleen van de ene vorm van energie in de andere overgaan…al is dat dan ook ‘maar’ een soort  ‘voorlopige’ straling met voorlopig geen zintuigen of cultuur meer.

  Hopelijk kunnen leraren ook doorgeven, hoe niet alleen de samenlevingen maar ook wij zelf als mensen, ons bestaan proberen boetseren.  Afrekenen met allerlei soorten collectieve en individuele onzin. Wat betreft de persoonlijke groei bestaan er momenteel een waaier aan initiatieven om mensen tot een soort niet kerkelijke bezinning over het leven te brengen.  Ondermeer de mooi gemaakte internet fotoreeksen rond een bepaald thema : landschappen, rozen, dieren, blije mensen, vergezeld van het in vele gevallen wijze en niet misbruikte woord.  Eén minpunt, meestal staat daar dan zo een muziekje opgezet, waardoor de boodschap totaal kitscherig of ‘onbeluisterbaar’ wordt.  Vele mensen laten zich een Dagelijkse Gedachte toesturen om wat bij stil te staan…want daar komt het in de eerste plaats op aan…dagelijks tijd vrijmaken om aan alle drukdoenerij te ontsnappen.  Vanuit zo een mentaliteit moet het, indien de klas er in geïnteresseerd is, niet zo moeilijk zijn om de sprong van de klassieke religieuze manier van geloven naar bijvoorbeeld Teilhard de Chardin te maken en aan te belanden bij een wereld met een alternatief ‘God’s beeld.

  Aangezien de jeugd verondersteld wordt nog met weinig financiële problemen te zitten, zal een leraar ‘moraal’ zich waarschijnlijk meer op relatieproblemen richten.  Moet niet makkelijk zijn. Hoe uit te leggen dat een hele reeks problemen gebonden kan zijn aan de familiale voorgeschiedenis of met de eigen positieve of negatieve reacties daarop ?  Hoe de verbanden met de sociale omgevingsfactoren ter sprake brengen ?  Het vak ‘zedenleer’ op zich volstaat niet om jongeren die echt naar diepgang zoeken aan een aantal inzichten te helpen…maar daarvoor zijn er natuurlijk nog de andere vakken als ‘psychologie’, ‘filosofie’, ‘geschiedenis’, ‘literatuur’…in zoverre ze al bestaan of ze nog niet naar de achtergrond zijn verdrongen ten gunste van de ‘praktische’ leerstof.  Men kan het ook eenvoudiger proberen aanpakken natuurlijk : themalessen over de zin van discipline, het belang van respect voor mekaars meningen of een rollenspel waarin jonge mensen leren van een aantal standpunten te verdedigen.  Denken jonge mensen wel na over bijvoorbeeld ‘abortus’ of hoe voelen ze zich bij de pornoficatie van een deel van het aangeboden ‘entertainment’ ?  Hoe staan ze tegenover de verschillende soorten vormen van samenleven ?  Het moet geen makkelijke opdracht zijn om jonge mensen daarover aan het woord te krijgen, vermits de vorige generaties daar in meer of mindere mate ook al niet in uitblonken.  Misschien is een les geven rond alles wat met ‘partnerkeuze’ te maken heeft een makkie… of een les rond de sexuele liefdebeleving in een relatie er één die altijd in hilarische toestanden uitmondt ?  Laten we maar voor al onze soorten opvoeders duimen en hopen dat ze er soms meer van bakken dan wij.

  Octo 23/04/09

   

   

 • Geweten, economie en sociale noden

  100_0893

  Geweten, economie en sociale noden

  Klasjes met meer dan 30 peuters, zou U er alleen willen voorstaan ?  Ze bestaan in ons land, af en toe wordt er een hulpje vrijgemaakt.  Wanneer er geen geld meer is om degelijk onderwijs te verschaffen, moet men het onderwijs dan opdoeken ?  Er is nood aan voedsel, is het niet gewetenloos van er niet te produceren omdat de hongerigen niet koopkrachtig genoeg zijn ?  Waarom geen duidelijke voorwaarden voor ontwikkelingshulp aan landen die hun eigen bevolking laten terroriseren (Eritrea, Somalië...) 

  Mensen blijven ontslaan wegens het feit dat een deel van de koopkracht op de beurs  en teveel in bepaalde beurzen is verdwenen, kan ook al niet blijven duren.  Als ze dan toch geld genoeg hebben om te verspelen, dat ze dat maar naar de koopkracht van de gewone man laten gaan.  En die gewone man…hij aanvaard de situatie, de vakbonden zien toe en wachten af…het is krisis…en daar is niks aan te doen wordt er gezongen terwijl de wereldleiders dikwijls genoeg samenkomen, maar dan wel ter wille van de speculatie niets doen om de loonsverschillen tussen de rijke en de arme wereld te niveleren. 

  Het is eigenlijk een trieste situatie : de  mensheid heeft het ver gebracht en heeft alle troeven in handen om een aards paradijs te scheppen en zie welk een bedreigingen op haar afkomen ! Alle mogelijke nationalisten die hun eigen van hun land willen afscheuren heeft men bewapend , de gewetenloze saga van de Tamiltijgers als recentste actuele voorbeeld.  De wereld wordt verondersteld van één natie te worden, waar iedereen met mekaar kan samenleven en toch lijkt hij uit mekaar te vallen omdat politieke leiders van economisch bevoorrechte groepen de massa in hun eigen-land-eerst sprookjes doen geloven.  De mannen die de verkiezingen in Zuid-Afrika gaan winnen, rijden allemaal in dikke bakken en hebben zwembaden,  hemden gestreken door vrouwen die in huisjes met ijzeren dakjes wonen. De oude Nelson Mandela wordt overal bijgesleurd om de eigen politieke kliek te legitimeren. 

  De politieke karma van vroeger werkt zich nog altijd uit, ondermeer in Afghanistan en Pakistan.  De vroeger door een deel van het westen tegen de USSR gesteunde Taliban, moet nu ook al door de Belgen, die er niks mee te maken hadden, voortaan oog in oog worden bestreden.  De Koninklijke familie en anderen staan al klaar om de begrafenissen een ontroerende nationale stempel van valse eendracht te geven.  Hopelijk voor de regeringspartijen, vallen er geen doden vóór de aanstaande verkiezingen.  

  In Eritrea, Ethiopië, Somalië ondergaat de bevolking een ware hel en toch blijft de rijkere wereld de regeringen, als je ze zo mag noemen, ginder geld toestoppen zonder voorwaarden vast te leggen.  Enkele miljoenen hier, enkele daar…dan daar nog wat hulpverleners bovenop…met gevaar voor eigen kop.  Misschien best een van tactiek veranderen : voedselhulp, zaaigoed… in ruil voor andere regimes en beschermde controle ter plaatse ?

  Al die mentaliteitsveranderingen, die best bij de mensen hier zouden beginnen, (wij moeten niet alle dagen water en brandhout bijeenzoeken),gaan die er pas komen als de armoede ook hier om zich heen grijpt ?  Gaan we dan slim en talrijk genoeg zijn om de noodzakelijke koerswijzigingen via de oude parlementair democratische weg af te dwingen ?  Komt er ook bij ons op een dag zoiets als de val van de Berlijnse muur ?  Gedaan dan met Waalse of Vlaamse forel in de Gete tussen Hoegaarden en Jodoigne ?  Wat zeker is, is dit : het zou zonde zijn, na alle inspanningen om de mensheid vooruit te helpen, dat men sommige takken van de levensboom waarop men zit, verder afzaagt.  De enige alternatieven die dan nog overblijven, als weinigen hun huur nog kunnen betalen; rustig verder blijven wonen…als de landbouw niet meer rendabel is…de boeren gaan helpen zodat er toch eten op de plank komt…en vermits we dan toch in meerderheid thuis zonder werk zitten zelf wat in het fietsenfabriek gaan helpen als je zonder fiets zit of wat voor het telecombedrijf te gaan werken om je adsl-abonnement te kunnen blijven betalen. Is dat het beeld van de toekomst ? 

  Maar alé, het betert toch ook.  Er komen hogesnelheidstreinen in de VS, na jaren verwaarlozing van de spoorwegen.  Die Obama is alle dagen wel met ook iets positief in het nieuws…die Bush daar hoorden we niks van, Michal Moore krijgt dan toch gelijk, George voerde geen reet uit de eerst honderd dagen voor 9/11…en daarna…ja laten we daar maar over zwijgen, zelfs onder Sadam Husein had Irak er nu beter voor gestaan.

  octo 22/04/09

  gastauteur :

  die zogenaamde 'chemtrails', ooit al van gehoord ?wat is er van aan ?

  Chemtrail bombardement boven Brussel!!!

  Voor wie nu omhoog de lucht in kan kijken, zal deze waarschuwing zeker herkenbaar zijn... Niet alleen Nederland wordt gebombardeerd, ook Brussel en waarschijnlijk andere delen van het land. 

  Volgens bepaalde internet-bronnen gebeurt dit in landen die lid zijn van de NAVO, om global warming tegen te gaan... De metaal-partikels die uitgestoten worden, worden verondersteld het zonlicht te reflecteren.  Als je dit proces een paar keer observeert, zal je zien hoe een soort wit/grijzig melkdek boven onze hoofden gecreërd wordt.  Bij momenten denken we dat het bewolkt wordt.  Tja, teveel zonlicht om goed te zijn?  Weten we welk effect dit heeft op onze gezondheid?

  In ieder geval is in Duitsland officiëel klacht ingediend tegen onbekenden.  Zie GERMAN MILITARY admits orchestrating chemtrails operation http://video.google.com/videosearch?hl=nl&q=chemtrails&um=1&ie=UTF-8&ei=gXvLSfjpAqaqjAfQ7KnWCQ&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title#hl=nl&q=chemtrails&um=1&ie=UTF-8&ei=gXvLSfjpAqaqjAfQ7KnWCQ&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title&start=70

  Indien je er zelf meer wil over weten, GOOGLE "chemtrails"...  Weet wat je ademt!!

  I.H.

  gastadvertentie :

   

   

  Working Class Night III – Vrijdag 24 april - Chocoladefabriek, Van Malderstraat 27, 1080 Molenbeek

   

  W.V. abvv
 • De drie laatste taboes

  100_0884

  Eén ervan, is gelukkig een taboe, de slaapkamerzone; wie heeft daar nu 'affaires' bij.  Het tweede taboe, 'hoeveel je maandelijks verdient', voor de fiscus alvast geen taboe en voor ons, onderwerp van veel gedoe. Verdeel en heers, zo zijn we altijd sociaal bedeesd. Waar we het over gaan hebben, het derde taboe, de politieke onpartijdigheid.

  We zeggen niet op wie of welke partij we stemmen.   We hebben wel de mond vol van 'dit is niet goed' en 'dat deugd niet' en die is dit of dat, maar ten gronde leren begrijpen en alternatieven aandragen...dat is zo niks voor ons want we moeten wel weten welke ster welke schoonheidoperatie laten doen heeft...want onze man begint toch een beetje over onze borsten 'te vallen' of ons vrouw is die niet wat zot van acteur X en rijdt die nu niet met een Jaguar ?

  Politiek is na prostitutie de enige stiel waar je geen diploma moet voor hebben.  Als autodidact kan je er heel bedreven in worden als je het sociale echt tot zijn recht wil zien komen. Asociale ‘bekwame’ politiekers zijn er al genoeg. Het spel gebeurdt nog volgens de regels van hoe de Romeinen dat twee milleniums geleden zagen...ondanks de mogelijkheden van de moderne telematica en de moeilijkheden die een te groot aantal partijen met zich meebrengt.   In India heb je een 300-tal partijen, zou men de mensen daar niet beter op projecten laten stemmen (wonen, voeding, transport,...)en hen vooraf het te volgen programma bij referendum laten goedkeuren (afschaffing kasten, voldoende voedsel voor iedereen...) ?

  Skynet vraagt me dagelijks via een poll naar een aantal dingen, de Staat zal me nooit vragen of ik wil dat België uiteenvalt (gevaarlijk, zie Joegoslavië) of dat ik wel wil meebetalen voor de schade die een leger van een andere staat in Libanon of de Gazastrook aanricht...of dat de kiesdrempel verlaagd moet worden of niet. Misschien een idee om hierrond een politieke formatie op te starten.  Kandidaten met asociale baatzuchtige bedoelingen gelieve zich te onthouden.

  Nee, wij geven kritiek, maar houden ons op de vlakte, we laten niet in onze kaarten kijken.  Het is natuurlijk gezond om niet onnodig vijanden te maken, maar het zou wel eens kunnen dat we toch meer en meer gedwongen zullen zijn om openlijk op te komen voor standpunten die de wereld van ecologische en financiële rampscenario's kunnen behoeden.  Dan moeten we bij gebrek aan een futuristisch alternatief op korte of langere termijn wel opteren voor de één of andere kritische partij die niet aan de rechterzijde van het politieke centrum zal te vinden zijn en namen durven noemen.  Het wordt ons al van op school aangeleerd...zien wat je zegt en schrijft, want die leraar godsdienst en die leraar geschiedenis denkt zo en zo.

  Dan zoekt men werk, als dat bij de overheid is, zit die mens in de jury bij die hoek en die bij een ander.  In de privésector maak je je niet echt geliefd als je op die of die lijst gaat staan...en wat zullen de buren wel denken als je zus of zo... .  Wie weet is het voor het verkrijgen van een sociale woning of het gaan in een home ook al niet belangrijk voor welke kleur je sympathiseert. Totdaar deze lezing, je doet er maar iets mee, mocht je dat nuttig achten.  Voorstander van politieke programa's die je zelf kan bepalen.  Een voorbeeldje : de eerste van mijn talrijke links naar meestal alternatieve ideeën mensen en groepen.

  octo 21/04/09

 • Kan dit zomaar ?Hoe valt dit te rijmen ?

  100_0877

  Iedere dag worden we als het ware overvallen door een hoop onzin. Zijn het niet die mannen in Pakistan die de invoering van de sharia als iets om naar huis te schrijven vieren, dan is het één of andere politieke nar waar we gezien de ernst van de sitiuatie in de wereld, niet meer kunnen mee lachen.
  Hoe dit te rijmen valt :

  225 banen weg

  niemand die er werkt enige zeg

  een ex-heilig land bombardeerde

  niet de westerese politieke elite die zich  geneerde

  nog altijd mogen speculanten trishen

  het beurstoezicht zal onetisch gedrag wel wissen

  nog niet zolang geleden dat scholieren werden vermoord

  verbod op wapenhandel, nog niks van gehoord

  verbolgen parlementsleden vinden dure reizen ok

  na volgende verkiezingen niet meer mee in zee

  de politieke soap rond de dwaze ridder duurt voort

  huren van detective's, dat hadden we nog niet gehoord

  naar we dagelijks vernemen groeit honger gestadig

  nochthans er is geld genoeg voorradig

  voor veel problemen moeten andere plannen gemaakt

  't is uiteindelijk uw stem dat mee 't verschil maakt

  informeer u dus maar even voor u beslist

  wie mee mag timmeren aan sommigen hun kist

  kritisch lezen, het is de enige weg vooruit

  hongerstaken of terreur of zeuren helpt geen fluit

  octo 20/04/09

 • Antwoord op lezersvraag over Ché Ernesto

  DSCN0714

  Dat wat politiekers over Che Guevara vinden, hangt af in welk hoek van het politieke spectrum ze te vinden zijn. 

  Bij het horen van een politieke mening ,moet men zich altijd afvragen welke groepsbelangen, diegene die de mening verkondigt, vertegenwoordigt.

  Uiterst rechts zal Guevara een moordenaar noemen, wegens de executie van enkelingen met veelal veel onschuldig bloed aan hun handen.

  ,terwijl de koloniale vrienden van JM Le Pen in Frankrijk in het Algerije van na de tweede wereldoorlog

  vreselijke misdaden tegen de mensheid begingen en door dezelfde rechtse hoek geen moordenaars gaan genoemd worden. 

  De maatstaf van uiterst rechts is steeds afhankelijk van welke hoogstaande economische klasse welke belangen te verdedigen heeft.  

   

  Op Cuba heerste tot vijftig jaar terug een kliek die het merendeel van de mensen tot de bedelstaf veroordeelde,net als in Haïti nu. 

  Sinds de machtsovername kregen de Cubanen het beter.

   In januari vorig jaar heb ik er zestien dagen rondgereisd en bij willekeurige gastfamilies verbleven tijdens de verkiezingen.

  Als ze op dit moment in de geschiedenis hun éénpartijsysteem zomaar opgeven voor ‘democratische’ verkiezingen ,

  dreigen ze hun verworvenheden teruggedraaid te zien en op het niveau van Haïti terug te vallen. 

  Ik raadde hen aan van eerst een degelijk referendum te eisen en op te stellen, een eisenlijst per maatschappelijk projekt : 

  betere wegen, beter openbaar vervoer, betere lonen, vernieuwing van Havana en sommige oude stadjes, meer internetvrijheid, enz…

  en na de goedkeuring van zo een referendum over het programma zouden ze moeten kunnen stemmen, niet op partijlijsten, maar op projectlijsten…

  diegenen die in ’t verleden niet voor betere wegen gezorgd hebben, zouden zo kunnen worden afgestraft

  en eerlijker en krachtdadiger mensen zouden zo een kans krijgen om een project te mogen dirigeren. 

  Meer uitleg over die reis vindt je onder de categorie ‘reizen’ op m’n blog. 

  Je kan er stressvrij leven , er is veel ruimte voor cultuur en gezondheid en onderwijs, iedereen is er goed gekleed en gevoed, maar

  breed hebben ze het er niet…integendeel, over het waarom daarvan ga ik hier niet uitweiden.

   

  Wat nu Che zelf betreft.  Naast het waarom iemand een mening verkondigt ,is ook belangrijk welke de omstandigheden op een bepaald moment in de geschiedenis zijn.

  De persoonlijke en de collectieve omgeving.  Che was een idealistische doctor die de ellende in Zuid-Amerika zag (zie film Motorcycle Diary) en besloot er iets aan te doen…

  in Cuba hielpen de guerilliatechnieken mee om de macht te veroveren, maar in feite loopt een echte sociale revolutie in idealer omstandigheden anders en zijn die omstandigheden zelden ideaal.  

  Voor een echte revolutie heb je niet alleen een materiëel ontevreden, maar vooral een heel bewuste massa en een onbaatzuchtige voorhoede nodig,  

  die zich dermate overtuigend organiseren kan, dat ze de steun van leger en politie meekrijgt.  In Cuba liep het anders…

  en Che ondervond eerst in Afrika en daarna in Bolivië dat het eiland Cuba de rest van de wereld niet was.

  Hij heeft zijn overdaad aan geestdrift voor de zaak met de dood bekocht.  Op de puinen van elk sociaal experiment groeien toch nog altijd inspirerende bloemen en één daarvan is hij. 

  Maar…in de politiek is het fout van een goeroe te koesteren, men doet er beter aan te leren van eenieders foute inschattingen.  

  Over Che in Afrika heb ik daaromtrent nog een goed boek liggen, hopelijk heeft de zoon van de oude Kabilla, oud strijdmakker van Che de omstandigheden in het Congo van nu beter door,

  hij zal die ervaringen van vroeger nog nodig hebben.  In een land als Congo is het bovendien niet genoeg van het verleden te begrijpen,

  men moet ook weten van welke imperialistische tactieken van diverse landen men de speelbal is en vooral…en dat ontbreekt…de opbrengsten van de grondstoffen voor de eigen bevolking gebruiken.

  Voor linkse revolutionairen stelt zich niet zozeer de vraag hoe ze naar het communisme kunnen overgaan, want dat woord betekent gewoon

  dat men zonder privé fabriekseigenaars gaat produceren en verdelen, en bovendien zonder een systeem van loonarbeid en handel

  …en dat is in een complexe economie als de huidige objectief maar heel gedeeltelijk  en subjectief nog niet haalbaar.   

  Indien het systeem van kapitalistische monopolievorming zichzelf verder blijft ondergraven, zal er wel een sociaal of socialistisch tussensysteem moeten komen,

  waarbij het gros van de gigantische ondernemingen overheidsbezit zullen moeten worden.  Voor wat betreft de miljoenen grote, middelgrote en kleinere ondernemingen

  zou het maken van beleidsplannen van de overheid tot teveel burocratie leiden.  Waarom Cuba het Chinese socialisme niet als tijdelijk stimulerend voorbeeld neemt…

  ze nemen het zekere voor het onzekere waarschijnlijk.  Ook de Chinese groei daalt momenteel en daar heb je dan ineens de overproductie die niet blijvend kan opgekocht worden

   binnen een kapitalistisch systeem…recessie, enz… .  Eén van de waarheden als een koe van Karl Marx, die de objectieve ontwikkelingsvoorwaarden heel goed kende en beschreef…

  maar al die subjectieve factoren die een mens tot mens en een maatschappij tot wereldsamenleving maken  spelen ook mee

  op de lange weg van het kiezen voor goede ontwikkeling en het soms wegens het peil van de ontwikkeling van het algemeen bewustzijn, gedwongen zijn om de minst kwaaie weg te kiezen. 

  Daarom zijn het ombuigen van persoonlijke negatieve emoties naar positief gerichte psychologische factoren en het zich vormen van een filosofische wereldbeeld rondom het bestaan als geheel,

   een MUST in de uitkomst van de toekomstige ontwikkeling van mens en mensheid.  

  Tot daar je vraag over Che, beste lezer, …zal ik je mailadres op de blog zetten voor als anderen nog bijkomende informatie voor je eindwerk hebben ?

  Octo 18/04/09     

 • Revolte in Jongerenbeweging... destijds.

  DSCN0591

  revolte in jongerenbeweging...destijds

  Na de 2de Wereldoorlog begon het aantal boeren in Europa langzaam van Noord naar Zuid af te nemen. Boerenjongers werden meestal arbeiders of bedienden. De boeren zorgden voor zware rellen in Brussel naar aanleiding van de steeds verder gaande officiëel opgelegde schaalvergroting. Jongeren kwamen in opstand tegen oorlog en onderontwikkeling.

  De MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) roerde zich en wilde het progressieve gedachtegoed van de bijbel zowel als links, ingang laten vinden in de landelijke jeugdbewegingen.  In Vlaanderen had je al de Katholieke Arbeidersjeugd en de BJB voor jonge boeren, veranderde haar naam in KLJ (kath.land.jeugd).  Er was immers teveel verschoven op maaatschappelijk vlak, meer en meer 'landelijke' kinderen hadden uit werkende ouders.  De oproep van MIJARC vond ook gehoor bij sommige leidinggevende vrijgestelden in de KLJ van na 1968, internationaal contestatiejaar bij uitstek.  Vendelzwaaien groepsspelen, vakantiekampen, papier ophalen, muziekavonden, desnoods de controle van de plaatselijke herder op de vergadering, dat was allemaal ok, maar beantwoorde niet meer aan de noden van een wereld die steeds maar meer verbonden werd. 

  Men ging over tot het houden van vergaderingen over het aanleggen of niet van bijkomende autosnelwegen. Men kloeg het feit aan dat meer en meer boeren zich door de schaalvergroting lijfeigenen van de eigen Boerenbondbankinstellingen voelde.  Men hekelde het feit dat dat financiële circuit daar bovenop nog eens profiteerde van de vaste contracten met de veevoederproducenten. Nog voor de ecologische landbouw ontstond, drong men aan op schaalverkleining.

  Er kwamen ook bijeenkomsten over internationale onderwerpen.  Akties tegen de aankoop van nieuwe straaljagers, die er moesten komen; want volgens de media en de politiek was 'de' 'Rus' toen het grote gevaar, zelfs indien ook hij ons van de nazis verlost had. Naderhand kwam daar nog het gele gevaar bij en nu blijft de militaire industrie contracten binnenhalen dank zij de terroristische dreiging en zoveel andere aliibi's.

  De KLJ deed voortaan ook mee met betogingen in Brussel.  Tegen de staatsgreep in het Chili van Allende bijvoorbeeld. Ze organiseerden voortaan ook infoavonden over onderontwikkeling en hoe dat kwam. Om het verzet tegen de toen nog beperktere macht van de multinationals kracht bij te zetten werd er een boycot van hun 'Brasil-Export'-beurs opgezet. 

  In feite had je twee KLJ's.  Aan de ene kant de afdelingen die meededen met de progressieve vernieuwing en aan de andere kant de afdelingen die trouw bleven aan het centrale bestuur van Leuven. Van het groepje vrijgestelden van Leuven werden net een drietal 'progressieven' ontslagen en aldra had je dus twee werkingen, die van de 'Democratische' KLJ en de officiële KLJ.  Teveel ouders hadden ergens werk in de katholieke zuil en ook daardoor was het niet zo moeilijk om de DKLJ qua subsidies en zo buiten spel te zetten.

  Toch deed de DKLJ nog geruime tijd verder met haar blad 'basisideeën' en de sociaal gerichte vergaderingen en acties, ondanks de verwijten dat men er aan communistische indoctrinatie zou doen.  Men ging met een volle bus naar 'Mistero Buffo' van Dario Fo kijken.  Jonge boeren die aarzelden om de stiel van vader over te nemen werden plots auteur van scherpe artikelen tegen de schaalvergroting of eigenlijk niet tegen de schaalvergroting maar tegen de financiële onhaalbaarheid ervan. Men steunde ook andere boerenvakbonden dan de traditionele boerenbond.     

  Het heeft allemaal, zoals bij alles in het leven, zijn zin gehad.  Welvaart en schaalvergroting gingen hun weg, the sky was the limit, de 1929 crash en depressiejaren en oorlog vergeten...niets en niemand kon de niets ontziende vooruitgang in de weg staan.  Vele van de mensen van toen leerden andere wegen van engagement bewandelen en hebben van het in het isolement geraken van kritische bewegingen geleerd. 

  DKLJ stond voor ons, in die tijd voor Democ.Kristelijke Linkse Jeugd, voorstanders als wij waren van die theologen, die door het Vaticaan geschorst werden omdat ze het voor de armsten opnamen. Van een 'K' kon je niet alleen 'Kommunistisch' of 'Katholiek' maken, ook 'Kollectief', 'Kollegiaal'... tot ergernis van diegenen die vonden dat het stuk 'Groenten uit Balen' van Walter Vandenbroek niet geschikt was om door KLJ'ers opgevoerd te worden. In die tijd, dat er nog pastoors genoeg waren een dekenijvergadering te wijden aan het boycotten van ons theaterinitiatief.  Zelfs Roland Van Campenhout hebben we op eigen initiatief een optreden bezorgd...want de boeren hadden duidelijk de blues.

  Spijtig dat de werkgelegenheid in de landbouw opgeöfferd werd op het altaar van de grootschaligheid, wat gelukkig minder in de tuinbouw het geval is.  Ten bate van banken en op de duur een paar enkelingen die zo'n grote bedrijven hebben dat hun kinderen de zaak niet meer zullen kunnen overnemen, waarop dan waarschijnlijk de definitieve industrialisatie van de boerenstiel begint...net zoals we binnen afzienbare tijd begraven zullen worden door multinationals (letterlijk) en eigenlijk figuurlijk ook als je ziet hoeveel jobs er blijven 'sneuvelen' in de economische 'oorlog'.

  octo 17/04/09

 • Nutteloze uitvindingen, dwaze investeringen


  100_0860

  foto : investeren in natuur, kunst, kunstenaars...? nee, wij moeten het door gewetenlozen veroorzaakte oorlogsleed in Libanon, Gaza...gaan opruimen. Make THEM pay for a change

  Nutteloze uitvindingen en dwaze investeringen

  Wat een slimme soort die mensheid.  Wie doet het ons na, een geweer dat om de hoek schieten kan ?  Een soort maanpak voor soldaten dat bij verwonding via wat software de eerste medische zorgen toedient.  Supersterren die een huis van miljoenen euro kopen.  Bommen die uit mekaar spatten in tientallen andere bommen, waarvan er velen pas ontploffen door nieuwsgierige spelende kinderen of ploegende boeren.

  Kredieten stemmen om oorlog te voeren.  Belastingen betalen om andermans huizen  en infrastructuur plat te gooien en dood en vernieling te zaaien.  Afdrachten geven aan godsdiensten die de geesten van zoveel mogelijk mensen willen koloniseren om ze een deel onzinnige dingen doen te slikken.  Mutualiteiten, heel nuttig, maar zo breng je zieke mensen maar samen in wachtlokalen, kan dat niet even anders ?  Atoombommen, gevechtsvliegtuigen.  Vermijdbare apotheekprodukten.         

  De honderdduizendste toepassing van i-phone.  Het luxueuse en onbetaalbare Dubai (en wij maar tanken) , terwijl vele Arabieren in armoede leven daar de rijke elite ook daar ongestoord de maatschappij ordenen mag.  Een systeem van prinsen aan de macht.  Het levende op de aarde van genen veranderen en embryo’s als bloed producerende organismen gaan gebruiken en dat allemaal met het oog op enorme winsten natuurlijk…de schaamte en het geweten voorbij.

   

  Om al die dingen mogelijk te maken zetten we miljoenen mensen en duizenden onderzoekers, consumenten en belastingbetalers in, zonder dat die een stem in de vraag, naar wat te produceren en in wat te investeren hebben.   En weet je hoe dat komt… ik zal eens iemand anders aan het woord laten, namelijk een lezer die op mijn artikel ‘filosofie, kunst en hopeloze zinloosheid’ reageerde, héél begeesterend betoog :

    http://filosofischverzet.skynetblogs.be/post/6893901/filosofie-kunst--hopeloze-zinloosheid    reactie van John Satyricon  , zijn oudste reactie, de tweede, eerst lezen.  Samen bewust en gewetensvol, helpen we de onzin dag voor dag de wereld uit.

  octo 16/04/09

 • Journaal van Toekomstige Gebeurtenissen

  100_0836

  Journaal van de Toekomstige Gebeurtenissen

  Welkom op het JTG-journaal.  Volgende dagen wordt bekend welke de nieuwe politieke krachtverhoudingen in India zullen zijn.  Het in de media vaak als opkomende wereldmacht voorgestelde land, is nog altijd één van de armoehuizen van de wereld.  De minst corrupte politici zijn in meerderheid in de linkse hoek te vinden, af te wachten valt of ze de religieuze en andere conservatieve krachten via parlementaire weg aan de kant kunnen zetten.  Aan de grens met Egypte rotten tonnen voedselhulp bestemd voor Gaza…welke instanties gaan de regering van Israël dagvaarden ?

  Wie gaat deze schande in de media brengen ?  Oxfam, of de aan kapitaalgroepen en politiek gebonden pers ? Wanneer gaan de werkende massa’s in het Midden Oosten en elders zich realiseren dat ze geen heil te verwachten hebben van nationalistisch en zogenaamd religieus georiënteerde politieke krachten en zich meer en meer moeten scharen achter echte eisenprogramma’s; die hun welvaart en welzijn moeten dienen ?  Welke toekomstige gebeurtenissen zijn er nodig om het vertrouwen in de eigen basis te versterken, zodanig dat men resoluut weigert om voor een hongerloon aan de slag te gaan ?  Een verdere verdieping van de economische crisis of het succes van al die kritisch links denkende basiswerkers die niet op straat komen om de ene of andere bourgeoisie van meer van hetzelfde te steunen, maar hun economische eisen willen ingewilligd zien ? 

   

  Rood, geel of blauw zijn in Thailand, zal dit de volgende maanden na de viering van het nieuwe Boedhajaar vandaag niet tot steeds meer gewelddadige conflicten leiden?  Zal de gedeeltelijke planeconomie de neergang van de Aziatische economie kunnen stuiten ? 

   

  In welke mate bieden zullen de maatregelen van de G20 een economische heropleving kunnen stimuleren ?  Tot nog toe zijn alleen de banken en sommige bedrijven er beter van geworden en wij, de kleine spaarders worden door de banken ingelicht van het feite dat onze rente weer met een kwart percent daalt. 

  Kan het terugdringen van het neoliberalisme in Zuid-Amerika zich doorzetten of gaat de CIA zich er weer met de gang van zaken bemoeien om de regeringen aldaar weer van de macht te krijgen ?  Zal de atoomontwapening een nieuwe kans krijgen of mag de militaire industrie verder zijn gang gaan.

   

  Hoeveel ontslagen zijn er bij General Motors te verwachten nu men het zaakje ter wille van de aandeelhouders en schuldeisers gaat herstructureren ?  Het lijkt er sterk op dat men nog steeds niet WIL begrijpen dat de overproductie niet op deze manier kan worden opgelost.  Eén miljardair in India beslist over het lot van Arcelor in Europa en de metallo’s in Luik moeten toezien hoe sommige van hun parlementariërs met belastingsgeld op dure reizen in de States getracteerd worden. Een aanleiding te meer om zich uitermate kritisch op te stellen ?  Come and see tomorrow, next week, next month… .

  Octo 15/04/09

   

  Tonnen voedselhulp gaan verloren aan grens met Gaza :

  http://www.mo.be

   

  Boeiend boek over Indië :

  http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=22218&cHash=b918617c90

  even ontspannen na al die miserie, je hoeft geen miss universe te zijn om een geweldige stem te hebben :

   

  http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY&feature=related

 • Filosofie, kunst & hopeloze zinloosheid

  100_0868

  Filosofie, kunst en hopeloze zinloosheid

  Een aantal uitzonderlijk getalenteerde mensen in kringen van schrijvers acteurs… zijn duidelijk nog op zoek naar het soort inhoud die hun gave op een hoger niveau tillen kan.  Dit is niet zozeer een verwijt maar een observatie van zoekende mensen in evolutie, zoals wij allen wel in meer of mindere mate zijn.  Is dit echt een zo hopeloos tijdstip in de menselijke cultuur dat we moeten vluchten in tekst en klank of film die het leven als absurd of zinloos benaderd ?

   

  Moet men vanuit deze ‘nihilistische’ filosofie vertrekkend, alle hoop op positieve ontwikkelingen dan maar opgeven en net als vluchten in de drank of de drugs, schuilen achter teksten en beelden die het ondergangsdenken en het doemdenken in de kaart spelen ? Zomin als het plat commerciële mag het zwartgallige het hoopgevende en estetische in onze cultuurbeleving overschaduwen. 

   

  Wellicht is het de bedoeling van eerder deprimerende experimenten van een aantal dingen op een cynische manier aan te klagen en soms lukt dat wel, daar waar ze iets als ‘humor’ in hun werk brengen.  Te vaak echter blijven de aanklachten steken in uitzichtloosheid en veralgemening.  Niet alle oudere mensen vinden de jeugd té dit of dat, nee…een minderheid bezorgt een meerderheid de reputatie van zus of zo.   Men probeert mensen al genoeg in hokken te krijgen…we zouden ofwel té softe of té macho kiezers zijn, oeps; alle sociale problemen geklasseerd zonder verder inhoudelijk debat.  De vechtende gele, rode en blauwe T-shirts in Thailand…maak ik er alleen een schets van over de domheid van politieke actie zonder programma of leg ik uit en toon ik perspectief ?

   

  Iemand mailde me vandaag in verband met een vorig artikel van me, ‘de duizendjarige eik’, …daarin verwoorde ik wat een mens aan drijfkracht en bevlogenheid hebben kan…en dat idealen hebben iets is wat nog niet verboden is…en ze proberen uitdragen ook niet.  Indien we blijven hangen in de ‘alles is shit’ mentaliteit, boeren we samen meer achteruit dan aan de toekomst te werken.   Ook het feit dat we allen een dag sterven, hoeft geen alibi voor doemdenken te zijn(zie artikel ‘de verrijzenis van bloemen’)

   

   

  PS. Voor amateurs van theatermonologen, ik heb er nog wel enkele motiverende, filosofische liggen. Onder de ‘categorie’ filosofie kom je ze tegen…ik zou eens moeten een link categorie ‘theatermonologen’ moeten aanmaken eigenlijk.

  PS.indien iemand weet waar de ‘duizendjarige eik’ in Limburg ergens staat, laat het me weten.  Wat me er doet aan denken dat in dit weekend van Pasen een 99-jarige vrouw op de drempel van de honderd overleed.  Bertha, die vrouw kon nogal lekkere taarten maken voor de feesten !    Zo zie je maar dat haar leven in mijn ogen niet stopt bij de dementie van de laatste jaren.  Kleur moet belangrijker blijven dan te somber.

  Al geven negatieve emoties en relaties  en de maaatschappij als geheel soms aanleiding genoeg tot doemdenken, geef er toch maar niet aan toe; want alles en iedereen die hier rondloopt heeft redenen genoeg om dat hier te komen doen, we moeten er zelf wel doorheen allerlei hindernissen maar achter komen waarom.  

  Octo 14/04/09

 • Rapsong for the worker

  Afbeelding 036

  foto: sneeuw op de ruit ergens in Albanië, de camera ligt voor de venster en een willekeurige klik op de knop gaf dit

  rapSONG FOR THE WORKERAls je zoals ondergetekende zowel in een kleine zelfstandigenzaak als in een kleine onderneming hebt gewerkt, in de tuinbouw, het boerenleven zowel als de handel,in een heel groot technisch bedrijf zowel als in kleindere bedrijven...dan ken je de nuances van teamwerk wel. Met of zonder staatseigenaars, zonder inzet en liefde voor het vak gaat er niks...en er zijn grenzen aan de prestatiedruk en de produktiviteit.

  the worker 's rapsong

  To earn a living as a one man company can be a delight.

  For many 'independants' it has become an enormous fight.

  It started years ago, if you were not a big farmer, you had to go.

  Agroindustry has poisoned a lot of the cattle, it's time to start the battle.

  Let's do away with injecting hormons,antibiotics, giving dead meat to cow

  The sensible and honnest farmers know better how.

  It isn't a question of beiing able to pay more for more quality.

  But a question of honnesty, not believing in insanity.

  Investing in health instead of spilling to much wealth.

   

  To earn a living as a litle enterprise can be very nice.

  Working together in a close team can sometimes be a dream.

  But when competivity gets to tough, workers often get enough.

  Their little boses being obliged to attack their former friends

  No longer they can pay the same amount of cents.

   

  To earn a living in Statecapitalism can be a mockery.

  Because to many overpaid bureaucrats at the top can take away your job

  Even while you are at work with no usefull thing to do.

  Or belonging to the part of the collegues with to much to do.

  Your life is really no delight and badly needs a fight.

   

  To earn a living in a half State owned company

  Is not the key for a better destiny.

  Every month more oppression is invented.

  Priviliges divide the discontented.

  The unions of classcollaboration do not give the answers.

  Just as the rest of bourgeois politicians they see us as puppet dansers.

  Prices for pubic services rice; masses atomise...

   is big money's only advice.

  Meanwhile all those who think they can stay..

  put on a comedy show to please the bosses in any way.

   

  To earn a living in a big private capitalistic machine, is the biggest hell

  We ought to do away with as well.

  So later on we can tell children : work at ease, work is meant to please

  Don't care about profit-making, the world is ours for the taking

  Money is only something you can use to exchange

  Handed over in more equal parts it can rearange.

  This speculation-mad world considers humans as economical worth.

  Put the system out of it's misery, where it belongs, with the dirth.

   

  It's time to look for other explanations

  Pollution, stress, poverty, wars and famine are things to examine

  And to do away with in time...if not, we're also guilty of the biggest crime

   octo 2006

 • Filmmaker Ken Loach steunt kritisch links

  Oud, maar nog niet versleten.  Wie kent niet de meeslepende sociale films en historische eposfilms van Ken Loach ?  Net als Michael Moore is hij niet te beroerd om ook duidelijke  sociaal betrokken standpunten in te nemen.

  Kijk even mee naar dit kort filmpje, tijdens een interview met Chris Den Hond

  http://blip.tv/file/1974725

   

  en als paasdessert een kip die de evolutie  symbolisch op een biljarttafel demonstreert :  na de reclame even wachten en niet gokken l

  http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=233747

 • De verrijzenis van bloemen

  100_0830

  even geduld, nog niet klaar zoals de bloemen hierboven,stukje moet nog geschreven worden, spring nog maar eens binnen,moet even nog wat natuur (wandeling) en concentratie en muze opdoen....enkele duizenden seconden later:hier gaan we :

  De verrijzenis van bloemen

  Vele essays al geschreven over de verhouding van het leven tot de dood. De logica, de wetenschap, de levenservaringen van jezelf en anderen, de intuïtie, het observeren van wat was, wie was, hoe men wordt; het brengt je stap voor stap en soms met stroomversnellingen in de berusting van het 'zijn' op zich.  De helderste momenten, waarop je meer dan gewoonlijk snapt; het leven bouwt ze geduldig voor je op...net als de bloem van een boom, altijd op tijd.   

  Wie innerlijke rust in zijn leven ingebouwd krijgt, voelde ze al seizoenen lang weer korterbij komen; de bloemen én de levenswijsheden.  Het is niet omdat iets of iemand er niet lijkt te zijn, dat die bloem in de winter of die afwezige persoon niet ergens 'is'.  Zo waren wij voor onze geboorte ook al hele bibliotheken vol informatie door mannen en vrouwen meegedragen.  De drang naar uitwisseling van die gegevens uit het verleden, de noodzaak aan vermenging met een bepaalde bedoeling; bestond reeds in de ouderlijke en voorouderlijke lijven...voordat eitje en zaadje een embryo, een bloemkop  in een andere dimmensie vormden. Dat is één soort verrijzenis.

  De moed van de zus van onze premier, die na een leven van sociale inzet, de moed vindt om op een andere politieke lijst op te komen, ook dat is verrijzenis.         Al ontlokte een journalist haar het statement dat ze niet gelovig meer is...ze is geweldig 'gelovig' op haar manier. Als we wachten met het kiezen van onze weg omwille van de mening van anderen, zijn we zoals struiken die overschaduwd worden en trager met bloeien zijn. Nee, verrijzenis hoort meer bij het leven dan bij de dood.

  Wie het programma van Stijn Meuris volgt over de cosmos, de ruimte, de tijd...kan zich goed inbeelden hoe relatief en absoluut alles is.  Ook sterren vergaan of gaan in anderen over en uiteindelijk klapt heel het universum nog wel eens in mekaar met alle soorten energie die er zich ooit, sinds de laatste bigbang ontwikkelden. Vanaf de moment dat de druk daar dan in die oermaterie weer te groot wordt, zijn we weer vertrokken voor het prachtige avontuur, dat we onder de vorm van ons leven en dat van anderen mogen beleven.  Ook dat is verrijzenis...zoiets als het laatste oordeel voor katholieken. 

  We weten niet of we na de dood weer vijftien miljard jaar zeker, maar waarschijnlijk twintig miljard jaar; moeten wachten eer een stukje overgebleven straling van onszelf weer via vermenging in een gelijkaardig personage als het onze, ergens weer opduiken zal of niet...hoogstwaarschijnlijk is het huidige toneelstuk op persoonlijk en collectief vlak een unicum dat toch hoogstwaarschijnlijk onder andere vormen weer opduikt. Ook dat is verrijzenis. Cosmopolitische versie.

  Iedereen heeft er naargelang zijn of haar geloof of ervaringen andere visies op, de enen voelen het geheel aan mysterie aan als het achtvoudige pad, reïncarnatie tot het niet meer hoeft, de hemel en de hel enz... . Voor anderen is 'dood' dood, alhoewel ze zich wel een nieuw leven op een andere of dezelfde manier zouden wensen.

  Bloemen en bomen zullen wel altijd ergens bloeien, ze volgen het licht en breken hun 'hoofd' niet over onzinnige dingen. Straling, eterie, waaronder het fenomeen 'licht', is zo snel omdat het zich niet zo aan de materie gebonden heeft. Hoe minder wij rond onze kop hebben, hoe beter we ons voelen...en bomen weten dat al langer dan wij, ze doen al miljoenen jaren hun yoga en aanbidden het licht.

  De zon die opkomt, verrijzenis.  Een overledene wiens goede daden je soms herinnert...nawerking én verrijzenis van dat stukje van iemand. Nieuwe inzichten in je relaties, andere invalshoeken, gelukkige samenloop van omstandigheden, allemaal dragen ze bij tot verrijzenis. Wat is het leven mooi, als je er op een heel helder moment even kunt bij stilstaan. Ik denk dat ik morgenvroeg de kippen maar eens om een ei ga vragen. Misschien verstaan zij wel dat het ei (de cel) er voor de kip was, en daar breken wij onze kop over.

  Fijne pa as dagen en voor alle soorten gelovigen van 't zelfde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  octo 10/04/09

 • De schatten van de buur

  100_0829

  gastadvertentie

  Ondanks het niet onaardige peil van verenigingsleven weten we vaak niet waar veel van onze buren door zijn gefascineerd.  Eén van die buren, de man op de foto, heeft een hele grote collectie videofilms van uiteenlopende genres.             Een ellenlange lijst film, zowel films van Chaplin en andere grote nationale en internationale klassiekers als natuurfilms, films met inhoud, psychologische, geschiedkundige,...  Ook het horrorgenre is spijtig genoeg voor sommigen , waaronder mezelf, vertegenwoordigd...horror is er, naast schoonheid, al genoeg op de wereld...een verzamelaar wil nu eenmaal compleet zijn waarschijnlijk.  Bij wijze van buurtavond programmeert hij op 's maandags, laatavond, een film waarop iedere geïnteresseerde in zijn woonkamer is uitgenodigd, zolang de zetels niet ingenomen zijn. Je kan hem ook vragen van een bepaalde  film te willen spelen.  Toevallige geïnteresseerden kunnen me mailen en dan zullen we hem wel verwittigen van eventuele komst. PS. INDIEN ER EEN ORKEST EEN GOEDE DRUMMER NODIG HEEFT...DIT IS UW MAN

  PS.  VOOR DE LIEFHEBBERS VAN HET GROTE DOEK in een grotere locatie, zijn er natuurlijk nog altijd eenmaal de maand op dinsdag de altijd goed gekozen en deskundig ingeleide parels van filmclub 'de tijd', Cultuur, als iets onder buren ,moet kunnen.

   

  octo 

 • Crisis,oorlog... rem op ontwikkeling mensheid

  bloesemval 006

  foto : eerste niet filosischverzet-archief foto, nu moet er nog bij vanwaar ie komt

  om 'in orde' te zijn zeker : uit Top Images 2008

  crisis,oorlog...rem op ontwikkeling mensheid

  Vanacht werden we er, via Fahrenheit 9/11 weer, op een veel te laat uur, aan herinnerd; welk een complotten er bedacht worden om aan economische en militaire oorlog te doen. Ondertussen vele jaren verder, na het gedeeltelijk plat leggen van Gaza, verhindert de staat Israël de invoer van sommige bouwmaterialen, zogezegd omdat gevreesd wordt dat ze voor de produktie van militaire dingen gebruikt gaan worden. Opnieuw wordt men er ginder toe gedwongen van tunnels te graven.

  Stel je voor, je wil je in puin geschoten huis heropbouwen, maar je hebt geen cement, want die moet van in Egypte langs een tunnel naar handelaars in de Gazastrook...dat zal dure cement worden waarschijnlijk.

  Stel je voor, je woont in het Tamilgedeelte van Sri Lanka en je wil je akker gaan bewerken...die akker blijkt ofwel in een 20 vierkante kilometer vluchtelingenkamp te liggen, of wegens nog niet ontmijnd te gevaarlijk te zijn om te bewerken.

  In Afrika migreert  1 arts op 4 en 1 verpleegkundige op twintig, op zoek naar betere arbeidsvoorwaarden...hoogtijd dat men ginder de macht van bepaalde klieken in bepaalde landen overneemt en men de geschiedenis van de Europese Arbeidsbeweging ginder ook  meer gaat bestuderen.

  In Mexico komt 40percent van de staatsinkomsten via de staatsoliemaatschappij binnen...wat indien de oliewinsten zoals in vele landen in enkele privézakken zouden verdwijnen ?  Nog meer miserie voor de doorsnee mensen ginder.

  In Servië, vooral in het zuiden, leven nog zo een 160.000 mensen met de vrees voor niet ontplofte delen van clusterbommen, waarvan geschat wordt dat 15 procent van wat afgegooid werd tien jaar geleden, niet ontplofte.

  In een groot gebied in Zimbabwe worden tienermeisjes via een zogezegs 'religieuze' sekte uitgehuwelijkd aan veel oudere mannen...vele ouders proberen zo aan de bittere armoede te ontsnappen. De stijging van tienerzwangerschappen, kraambeddood en baarmoederhalskanker zit er net als de crisis aldaar in de lift, als ik me even uit onmacht, cynisch uitdrukken mag.

  In Bolivië hebben de landloze boeren via Morales uitzicht op een stukje grond...alleen hebben de grootgrondbezitters en hun knokploegen het daarop zo niet begrepen en scheppen ze er genoegen in om af en toe een pasgebouwd houten huisje van een nieuwe trotse kleine boer, af te branden.  De grootgrondbezitters eisen dat landloze boeren uitsluitend grond die aan niemand toebehoord mogen bewerken...die zal wel meer rots dan vruchtbare aarde bevatten.  Heeft de paus hier al een standpunt over ingenomen...de bischoppen in Venuzuela over de socialisatiemaatregelen van Chavez alvast wel...ze zijn er geen geweldige voorstanders van...'heer vergeef het hen...ze weten niet wat ze doen', zou Chavez gezegd hebben.

  Hoe meer crisis en ontbinding, des te meer overal verkiezingsuitslagen die aanleiding voor vernielingen en nationalisme zijn...tijd voor alternatieven dus, als dat proces aanhoudt. Landen zijn soms niet zo  arm als ze lijken , ze worden leeggezogen en uitgebuit door moderne piraten in maatpak.

  octo 9/04/09

    free ad :Op vrijdag 24 april 2009 gaat de 3e Working Class Night door in verschillende steden in België.

  http://www.workingclassnight.be

   

   amazing poem : http://vooru.wordpress.com/2009/04/08/eden/#comments

   

 • Rol filosofie in Gezondheidsdebat

  bloesemval 001

  Rol van filosofie in gezondheidsdebat

  De theoretische filosofie heeft van de filosofie teveel wiskunde gemaakt.  Zolang filosofie naar zingeving zoekt in het geheel van wetenschappen en subjectieve menselijke evolutie, is daar niks mee; maar maak geen filosofische wiskunde van de vraag of het scherm waarop U dit leest, wel echt bestaat…het bestaat o.a. omdat je dit nu zou kunnen lezen. Wat heeft een mens aan algebra bij het genieten van wind en het bloementapijt van dwarrelende pruimenbloesems  ?

  Een praktisch en filosofisch  moderator probeert de taal van de dichter met die van de wetenschapper te verzoenen en doet eigenlijk aan intuïtieve filosofie.  Hij probeert de filosofische vragen van dokters en apothekers naast deze van psychologen te leggen en er eventueel voedseldeskundigen, diëtisten, boeren en tuinders bij te betrekken.  Zo niet eten we verkeerd of teveel omwille van uiteenlopende oorzakelijke redenen, en slikken we al eens een tijd onnodig teveel producten die eigenlijk ook in de blote natuur terug te vinden zijn.

  Modereren is in die zin, eigenlijk een zoeken naar consensus, de geestelijke, de verbindende, de filosofische link tussen het geheel van een problematiek vinden…teneinde ‘besturen’ makkelijker te maken.  Het besturen van het eigen leven, de samenleving.   Het matigen van bepaalde standpunten, aanspraken, gevoeligheden, visies, levensstijlen is noodzakelijk, niet alleen op economisch vlak. Een containerschip van vier voetbalvelden lang, het grootste ter wereld, is volgens de havendirecteuren nog niet groot genoeg , want de haven van Antwerpen kan meer aan in haar concurrentiestrijd met de rest van de wereld. Alsof het nog niet erg genoeg is dat Doel onder het opgespoten slip moet verdwijnen.  

  De graaizucht van de speculatiewereld die mede uw werkritme in het fabriek of kantoor bepaalt…alles is oorzakelijk met mekaar verbonden.  Laat ons eens meer daarover filosoferen, over het feit dat economische oorlogen of aardbevingen niet nodig zijn om meer werk te scheppen.  Die economische crisissen zijn culturele en kunstmatige en structurele dingen, geen noodlot dat we niet kunnen beheersen.   De winstcijfers bepalen de fabrieksluitingen, niet de behoeften van de consument, want die wil wel kopen en produceren, geen probleem.  Cijfers met enorm veel nullen bepalen het reilen en zeilen in de wereld en om de verdeling daarvan wordt wat over afgezeurd, om eenieders negatieve en positieve emoties in het omgaan met geld te testen misschien.  Al iets weggeven of gratis doen kan gezond zijn.

  Ook de wereld van de religies zou best eens meer op een filosofische manier tegen de zin van het bestaan aankijken en zijn unieke definities van het woord ‘geloof’ eens anders proberen invullen of aanvullen.  Maar daarover later meer.  Om mensen in groep te laten communiceren heb je dus een filosofische ingesteldheid nodig, om je eigen van teveel innerlijke tegenstrijdigheden te bevrijden ook, en dat is weer eens gezond.  Op ons eentje hebben wij het dan al makkelijker.  Hopelijk gaan we dan geen stand-up comedian worden, die op tien minuten ettelijke malen de woorden fuck, pijpen, masturbatie, trut enz…moet kunnen gebruiken om een twijfelend publiek toch aan het lachen te krijgen.  Al hun wel goede vondsten ten spijt.   Toon Hermans,  woordenkunstenaar, kom terug. 

  Octo 8/4/09

 • G20,FGTB en andere alternatieven via links

  DSCN0621

  foto: bergdorp in Zuid-Frankrijk waar eeuwen terug veel mensen werden vermoord omwille van hun kritiek op machthebbers allerhande, het verlaten dorp diende als schuilplaats voor het verzet tijdens WOII 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  Wat heeft de G20-top opgebracht ? Raakt U er nog aan uit ?

  Lef-online deed een poging :

  http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1238766585&display=record

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Sinds de jaren 1960 niet meer gezien in 't land.  Het Franstalige deel van de vakbond zet een lichtrode anti-kapitalistische pet op.

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/04/07/abvv.html 

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Vele organisaties stellen een andere aanpak van de crisis voor, hoe dieper de crisis des te meer men hun voorstellen gaat overwegen ?  Er zijn veel nuances tussen de verschillende partijen voor de komende 7juni verkiezingen , na de info over het boek van pvda-socioloog Peter Mertens vorige week, nu het verkiezingsprogramma van de lsp, die eigenlijk beter één lijst met de vorige gemaakt hadden, met wat sterke onafhankelijken bij de 'groenen' en de oppositie van SPA-Rood, had principiëel links een grotere kans op een forum in het parlement gehad. Tot nogtoe reageert het grootste deel van de verbolgen Vlamingen met een rechtse stem, voor dat de LDD in de regering geraakt, zal men dat hier, ondanks de crisis wellicht niet snappen...voordat de BTW dus verhoogt moet worden en de privémutualiteiten zoals in Nederland 250euro de maand uit ons budget gaan halen dus (om op de beurs te verspelen heren ?) Vlaktaks??Die moet je al bestuderen zoals die twee proffen van de univ in Leuven, om te verstaan dat er alleen aan de top van de belastingsschalen de moeite verdiend wordt.  Peanuts voor de gewone werker en zelfstandige.

  Rechts probeert de linkerkant van links als extreem af te schilderen, terwijl ik vandaag op BBC world nog hoorde dat Ierland zonder Euro even bankroet als Ijsland zou zijn.

  Eén van de verkiezingsprogramma's die de grote media niet zullen halen :

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/04/06/standpunten.html

  Zitten heel goede voorstellen tussen...maar taktiek is ook belangrijk, de 'doelen' kan men maar bereiken als bewustzijn, tijdstip en omstandigheden goed zitten.  Jullie zullen het toch wel met me eens zijn dat we met Obama beter af zijn dan met McCain...ondanks dat er nog andere kandidaten waren...maar bon, ik wil niet beginnen zeuren...dat doodt inzet en enthoesiasme...go for it, jullie artikelen zij nodig, wie weet welke om-wentelingen en kenterringen in het bewustzijn er nog voor de deur staan eer we een paar maand of een verkiezing verder zijn !

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Als U én wil gaan kiezen én de nieuwe regering een op internationale leest geschoeid modern programma wil opleggen, kan U bij wijze van referendum uw stem kwijt op http://www.bloggen.be/conscience2008  

  octo 7/04/09

   

   

   

 • Waar bevinden we ons ?

  100_0808

  foto: de zwaluwen achterna, ieder jaar opnieuw zijn ze er totdat hun nest tot aan het dak reikt, dit jaar begonnen deze menslievende duif en partner weer van nul

  Waar we ons bevinden.

  Als je reist, al ga je niet verder dan de eigen provincie of naar de meest ontstreste gemeenten van de Waalse landgenoten, een kaart is soms heel handig.  Bij thuiskomst lijkt de wereld maar verder zot te draaien, alsof alleen de media de wereld draaiende houdt. Wie kan er zonder ‘kompas’ nog uit aan de dagelijkse lawine van berichten  ?  Zonder degelijke inzichten in geschiedenis en politiek ben je als een geblinddoekte waarmee men rondjes maakt.

   

  Onderweg zagen we het toekomstige  brood zijn neus al door de uitgestrekte akkers steken.  Er lagen koeken bij de bakkers en kinderen experimenteerden met de eerste dag zonder school van de paasvakantie.  Bussen reden, het wagenpark werk onderhouden, de horeca stond klaar om na de gele leeuwtjes koers van gisteren de Vlaamse kameraden te ontvangen. 

  Kortom, mensen zijn met genoeg om van hun samenleving te maken wat ze willen…het wordt ze verboden van te werken. Kom je dan weer thuis en je zet ziet de berichten op het internet of andere kanalen, moet je als het ware op zoek naar positieve dingen om je doorheen allerhande onheilstijdingen te werken.  Een wereld zonder atoomwapens,’ yes we can’, hoorde we een wereldleider zeggen.   De 20 rijkste landen kwamen bijeen voor een altijd voorlaatste poging om zoveel mogelijk van hun elitaire soort economie  te redden.  Buiten probeerden duizenden demonstranten voor de nodige druk te zorgen om een meer egalitaire weg te gaan bewandelen.  Hun heldere en diverse analyses werden in de media in een hoekje gedrongen, met de hulp van het hopeloze geweld natuurlijk.  Er was ook de feestvergadering voor zestig jaar NATO, organisatie waarmee men voortaan best alleen nog maar aan ontwikkelingshulp zou doen, vermits de overige initiatieven blijkbaar onuitdoofbare haat blijven oproepen.   

   

  Ach, er is werk genoeg aan de wereld, jobs voor iedereen, geen probleem…we zijn met zo velen dat we ons zelfs niet zouden  moeten uitsloven.  Geen gekibbel en ‘verdeel en heers’ meer tussen bruggepensioneerden en productief actievere belastingsbetalers, ieder op tijd een poos andere dingen doen, zit er dan voor eenieder in.  Voorlopig toch maar even afwachten of de wereld echt een meer egalitaire in plaats van verder de elitaire richting uitgaat.  Voor het eerst horen we uit Duitsland geluiden over een mogelijk aandeelhouderschap van Duitse Deelstaten in het Opelconcern dat zich al te zeer in de armen van zekere (of onzekere ?) Amerikaanse banken zou hebben geworpen.  Wel wel, ergens zou een overheid dan toch eigenaarschap opeisen in plaats van bodemloze putten te blijven vullen.  Waar zitten we ?  Misschien bevinden we ons gewoon op een punt in onze evolutie dat we een bocht nemen in de richting van een maatschappij zonder loonarbeid, waar we produceren en verdelen in functie van de behoeften…met geld alleen nog als administratief middel, te gebruiken in functie van het nog ‘verplicht’ zijn van te werken ,voor diegenen die dat zouden nodig hebben…net als de samenleving NU draait op het blinde geloof in het alsmaar meer scheppen van maximumwinsten en economische groei. Zonder dat geloof in de vermenigvuldiging van ‘goud’ valt de voor veel vervuiling zorgende boel stil.  Hetgeen ons te wachten ZOU kunnen staan als we de financiële en politieke elite aan het stuur laten, hebben we vorige eeuw, na de jaren dertig al gehad.  Dank u wel, hoeft niet meer.  Octo 7/4/09

 • Vriendin IN

  100_0814

  vriendin-in

  in  het soms best niets meer uit te leggen

  het ontwarren van soorten passie en dromen

  het koesteren van onze interessen

  het vallen in plooien

  het open omgaan en omsluieren

  het verwerken van verdriet van anderen

  het uit-en aanmaken

  het leren uit pijn en vreugde

  het afstand houden

  het inleven in onze rol

  het ouder zijn

  het tussengeneratie zijn

  het grootouder worden

  het luisteren naar verhalen en vertelllen ervan

  het beleven van natuur en kultuur

  het niet gedomineerd willen worden

  het overstijgen van wat niet lekker zit

  het zoeken naar de bestaanslijn

  het samen rusten en onrusten

  het  reizen, vertrekken en aankomen

  het tv en media bekritiseren

  het 'media-dieeten'

  want,

  ben je niet nog altijd,

  m'n modem die m'n soms ingewikkelde signalen vertaalt

  m'n gsm met bedachtzame signalen, geen kwaad

  m'n kameraad met alles erop en eraan

  al lijkt het soms dat veel is vergaan

  m''n reispartner door 't leven

  al sputtert de motor wel eens even

  m'n kurve met pieken en dalen

  al wil je wel eens teveel toppen halen

  m'n bron van mysterie en leed,

  al bekom je dan weer vaak dat ik dat weer vergeet

  m'n nachtmerrie en m'n droom

  al is wat ik zeg en schrijf niet altijd even schoon

  m'n geritsel en geruis, m'n slagen en donder

  al zijn we nog samen, soms is 't een wonder

  m'n breken en opnieuw beginnen

  gelijmd door het prikkellen van deze soort zinnen

  m'n afhaken en jouw inhalen

  immer overstegen door verhalend overstijgen van balen

  m'n kulturele geestesgenoot

  wie weet gaan we nog wel eens ...voor bloot

  m'n klaagmuur en ik de jouwe

  al zullen we niet trouwen

  m'n steen des aanstoots, m'n klavertje vier

  al is't om reeds lang uitgesproken redenen soms moeilijk

  kom nog maar eens hier

  octo

 • Houten Ruimteschip in woud van glazen bomen

  sintjorisweert

  Het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen    over een chalet en een woud

  Hier vond ik een soort onbeschrijfelijke rust in m'n eigen.  Hier kon ik de eenheid met de natuur smaken en kon het ruwe, het nog niet tot het rijpbewuste ontwikkelde, me minder raken.  Hier werd tussen hemel en aarde in aangeraakt, gestudeerd en gezonnebaad.  Hier werd intens gedroomd en geanalyseerd en gewandeld. Hier kon je je eigen gedachtengolven laten smaken wat er in de wereld te observeren viel. 

  Deze plaats leek een paraboolantenne die dingen ontving en doorgaf.  Deze plaats liet zo vele planten stralen en vogels bestaan.  Hier ontwaken is je eigen op de trilling van het draaien van de planeten zetten.  Hier slapen is weten dat de schors van de bomen in je dromen meer dan echt zal zijn.  Hier dagelijks vertrekken en dagelijks terugkomen is ondertussen weten wat die dromen betekenden. Hier ontwaken is de groeipijnen van mensen met uitdagingen die problemen werden, gezuiverd terug de lucht insturen.  Hier zijn is weten dat er niet altijd even aanvoelbare vormen van heel sterk licht bestaan...is weten dat zogenaamd dood en zogenaamd leven één zijn; één middelpunt voor wie het voelen kan.   

  Hier leven is beseffen hoeveel meer er door  niet overvloedig eten, vrijkomen kan.  Hier leven is weten dat je voornamelijk van liefde, water, planten en bomen of struiken-extrakten, fruit en kaas en af en toe wat vis of kip en zo, leven kan.  Hier drinken is alles met mate genieten, een wijntje, een pintje...en hoe minder suiker, hoe minder je zomers puffen moet.  Hier leven is mensen met financiële en emotionele problemen tegenkomen, die ook daardoor de schoonheid hier niet meer aanvoelen kunnen...zomin als sommige mensen zonder financiële problemen dat soms kunnen. 

  Hier sterven moet zijn zoals een boot die op het water brandt of een kiem waaruit nieuw leven komt.  Hier zie je wat je mist, als de mist ochtendlijk zweeft tussen de bossen.  Hier staat de zon soms buiten haar cirkel in brand als mensen in hun midden uit het donkere woud komen gewandeld.

  Hier fluit een bepaalde vogel dag en nacht... .  Hier galmen geen smartlappen van 'laat me nu toch niet in de steek, ik kan niet zonder jou' door de eter.  Hier is voor het sterke  deel in je, het verleden helder, het NU een beetje toekomst reeds.  Hier kan je verleden en toekomst doen verdwijnen in het NU...dan focust alles waar je mee bezig bent, zich in jouw middelpunt.  Je wordt onbeweegelijk, vast punt, je straalt door je ogen en geeft een soort onbegrijpelijke levensenergie door.

  Die momenten zijn uniek en niet voortdurend en je moet altijd weer door het aardse lijden, altijd weer een beetje sterven  om weer kiem en om weer straal te kunnen zijn.   Hier ontlast men zich met de deugd die het afscheiden van het oude, bewust geven kan.  Hier wordt adem verbinding met aura.  Hier worden organen spiegels van universele krachten, met elk een ander gezicht.  Hier gaan chacra's open en wordt al het aardse bovengezogen, terwijl de rest van het kosmische naar beneden daalt.  Hier wordt vrijen het zien en voelen van hele dikke en soms hele fijne aura, die jaren jonger maakt en die de tijd voelbaar niet opgevreten heeft.

  Hier moet je jezelf eerst een tijd uittesten voor je dit allemaal doorhebt.  Hier kan je zo gelukkig worden, dat je tenslotte weet dat je weer voor andere, moeilijke uitdagingen zult worden geplaatst.  Hier zeg je dikwijls DANK aan de natuur, voor menig mooi SEKOND...voor ieder deeltje van een uur.   Hier verzin je niet, hier komt altijd alles op je af.  Hier begin je niet, hier werk je af.  Hier luirik je niet...hier rust je uit. 

  Hier is 'hier' ook niét hier.  Hier gebeurt lachen veelal vanbinnen.  Hier draai jij niet rond vanalles, maar ben jij vast scharnier, dat openingen maakt.

  Hier hangt 's nachts al hetgeen in de dag niet bovengeraakte...morgen zal het weer worden beschenen en hoef je het maar te plukken...als je op je eigen trilling zitten blijven kan...en niet mee door anderen naar beneden wordt getrokken.  Hier worden geneesmiddelen overbodig, want het bannen van je illusies en angsten alléén...geneest.  Sommige emoties zijn soms  illusies, geldstrukturen en hun legers zijn er de materiële uitwerking van.  Hier hangt niet veel jaloezie, hebzucht, egoïsme, trots, agressie en onwetendheid meer, maar hun tegengestelde, uitgezuiverde...voorlopig... altijd voorlopig ?

  Wie geen rust overerft, kan ze hier zelf ontwikkelen.  Met onrust kan je op ieder wilskrachtig moment breken en handelen of niet-handelen.

  Rustgolven zullen je overspoelen, als na een hoogtepunt.  Of de rustgolven blijven, hangt af van hoe vaak je al bereid was van te durven genieten en hoe vaak je lijden zonder angst op je nemen kon.  Hier is niets toeval, alles een puzzel, die soms grillend en krakend uiteindelijk de meest heldere beelden zonder puzzelgrenzen vormt.  Hier is weinig gepland, het vloeit allemaal weer in mekaar, telkens het peil in alle betrokken vaten op mekaars gemiddelde hoogte komt.

  Hier is een bloem iets met een ziel, een kracht met  een ander frequentie en een andere uitwerking dan de struik ernaast.  Hier is een boom een stroom naar boven, een streling die je verstopte en kromme energiebanen rechttrekt, zin naar boven geeft.  Hier is hout iets waar je van houdt.  Hier voel je dat het groen genieten kan van dagenlang in de regen te staan.

  Hier hangt niet de somberheid van op vele plaatsen elders; wanneer het weken donker en koud kan zijn.  Hier duik je dan mee en voel je vallende bladeren als een even groot raadsel als al die soorten bloesems aan.

  Hier heb je een band met allerleikleurige bomenkruinen die je de aan ieder nieuw moment aangepaste krachten sturen...als jij je er maar voor openhoud...en er intensief...vanuit je vezels om vragen kunt.  Hier tintelen lichtjes van op de bodem van verdriet, dat, wie?  ... weet van waar het komt en dat je logisch soms niet meer vatten kunt. Hier moet je beseffen dat je jezelf moet leegmaken kunnen, indien je de omgeving door jouw wil laten stromen.

  Hier klop je niet achter vliegen en storen spinnen en mieren niet...en als je gebeten wordt denk je : ''t' is misschien wel gezond voor iets", zonder verwensen.

  Ach, hier houden van, is altijd ook weer een beetje afstaan...of afstand nemen...en dat doet van die smakelijke vonken geboren worden.

  Ach, de liefde in alle vormen.

  Octo     

  opgedragen aan een minzaam  man, een groot mens,

  vandaag ten grave gedragen, bedankt Maurice

 • Zuid Afrikaanse Engelen

  DSCN0627

  Zuid-Afrikaanse Engelen

  Er loopt momenteel op de Nederlandse Vara een reeks sociale films, gebaseerd op de realiteit van het dagelijkse leven zelf.  Gisterenavond zond men een film uit over de aidsproblematiek in Zuid-Afrika.  We weten er wel wat van, maar zulk een nieuws wordt helemaal verdrongen door het Kafka- nieuws over de waarde van het geld. Papier dus, of digits of metaal.  In de onderste punt van Afrika werken twee voorheen steenrijke mensen en hun dochters in een dorp met weeskinderen.

   

  In een landelijke en arme streek waar aanzienlijke aantallen mensen aan aids bezwijken, hebben deze mensen en hun medewerkers een heus dorp met honderden inwoners  ingericht.  Merendeel weeskinderen wiens ouders aan de ziekte bezweken zijn.  De filmmakers laten de kinderen zelf hun verhalen vertellen.  De onbaatzuchtigheid van deze kinderen die vaak enige kostwinners waren en voor hun broers en zussen moesten zorgen, grijpt een mens echt aan. 

   

  Soms is deze kinderen dan nog een hele hoop gruwelijke ellende aangedaan, verkrachtingen, gedwongen prostitutie.  Het bijgeloof dat met maagden slapen geneest is er zelfs ook al iets dat geld opbrengt.  Niet alleen verzorgen deze engelen van mensen de honderden weeskinderen uit de naburige dorpen,  ze bezoeken ook de ouders en de zieken en stervensbegeleiding is een dagelijks onderdeel van hun bestaan.  Deze mensen zijn er zo bedreven in geworden dat ze daarbij zonder omwegen vragen naar de allerlaatste noden en gevoelens van diegenen die op de wip naar één van de andere mogelijkheden van stukjes eeuwigheid komen zitten…zullen we maar zeggen. 

   

  Vele ongeneeslijk zieke kinderen geloven er op die manier echt in dat hun engel klaar staat  om hen naar de andere wereld te begeleiden…dat allemaal dankzij het inlevingsvermogen van een voormalig door het apartheidsregime vervolgde socialiste, haar man en haar team.   Gelukkig is het merendeel van de kinderen niet ten dode opgeschreven en door eenvoudige therapeutische methoden uiten er hun gevoelens in de eenvoudige huizen van het dorp.  Als je ze blij ravottend zoet rondlopen, zou je haast denken dat er niks met ze aan de hand is.  Hun beschermers moeten een strijd leveren om aidsremmers te kunnen blijven ontvangen en ook de begrafenisondernemers hanteren geen al te sociale tarieven.  Zelden zo een zelfredzaamheid in beeld zien brengen. 

   

  Je zou haast zelf in engelbewaarders  voor  toestanden ‘wanneer het bijna te laat is’, gaan geloven.  Onze nationale Peter Piot, voormalig hoofd van de anti aids organisatie op wereldvlak, zou tevreden zijn en toch weer niet, want naar zo een toestanden gaat het grote geld niet in de wereld, brengt niks op, weet je wel.  Dat die uilskuikens, die aan het roer staan in de wereld van de verdeelsleutels, maar uitkijken dat hun geldkakmachines niet stilvallen; want dan produceren wij gewoon verder wat we nodig hebben en delen het uit.  Aidsremmers en condooms bijvoorbeeld.  Mét of zonder pauselijke zegen of die van het ANC...een serieus tandje bijsteken zou ik zeggen, of zitten jullie ook gevangen in de logica van de maximumwinsten ?

  Octo 2/03/09

   

  Bijlage  :

  Heel mooi stemmig Geluidsfragment : zal er aan denken als ik straks en morgen  iemand mee naar zijn laatste rustplaats, die zijn laatste wel niet zal zijn ;  ga begeleiden http://www.dagelijksegedachte.net/popupFragment.asp?url=content/geluid/Moola Mantra Fragment.mp3

   

 • Boomerangpolitiek nekte de wereld

  100_0803

  met al zijn vormen en kleuren is dit stukje universum één, zijn bewoners, laten zich vaak regeren alsof ze op eilanden wonen

  Boomerangpolitiek

  Er was een tijd dat Afghanistan door leken werd geregeerd, weliswaar vrienden van de voormalige USSR, maar er waren geen etnische of religieuze oorlogen zoals de afgelopen decennia.  Ah, dat mocht niet hoor van oom Sam en anderen met het opgestoken vingertje.  Men zou gauw  eens wat clans gaan steunen, het regime omverwerpen en de Russische socialisten van de oude stempel uit hun tent lokken.  Na jaren lukte dit, ...uiteindelijk werden de gesponsorden de terroristen van nu. 

  Voorbeelden genoeg van dit soort onzin.

  Een andere beschermeling in Irak, de genaamde Sadam H., werd ook decennialang geld, wapens en diensten toegestopt; zodat hij acht lange jaren oorlog tegen Iran kon voeren.  Toen men hem beu was, lokte men ook hem uit zijn tent door hem Koeweit laten binnen te vallen en zijn land achteraf een decennia lang uit te hongeren en het dan onder valse voorwendsels binnen te vallen.  De mensen (?psychopaten?) achter de hoofdarchitect hiervan, de genaamde George W.B. uit Texas, ook nog altijd op vrije voeten trouwens, veroorzaakten weer een boomerang-verschijnsel dat nog altijd doorwerkt tot in Pakistan, India. Het militair en diplomatiek in de watten leggen van Israël blijft ondertussen ook maar boomerangen in het gezicht van de wereld, al zijn er ook oorlogsstokers in Palestijnse politieke rangen te vinden.

   

   De nieuwe VS politiek probeert het tij te doen keren door Iran een positieve rol in het ontwikkelingsproces van Afghanistan te laten spelen en door het leger aldaar te trainen en de corruptie aan te pakken…afwachten of men dat klaarspeelt met de middeleeuwse Talibanfiguren aldaar en in Pakistan aan het hoofd van lieden die hun vuile werk als alle overige ‘militairen’ in conflicthaarden om den brode blijven doen.  Geweten ? Bewustzijn ? Begraven.  De boeren, ambachtslui en andere werknemers om den brode zouden heel het zootje pseudoreligieuzen en anderen best een harde trap, onder hun wie weet, door welke nog niet vernoemde psychopaten gesubsidiëerde, achterste moeten verkopen. 

  Even scrupuleus gedragen zich de ronselaars van Afrikanen die hun hebben en houden overhebben om in Europa te geraken.  Bij honderden zijn deze stumpers weer verdronken vóór het altaar van meer luxe.  Hun oma’s en opa’s hadden hun misschien nog gezegd van het dorp weer vruchtbaar en leefbaar te maken, voordat ze uiteindelijk toch naar de stad van nog meer ellende vertrokken; om ook daar in hun trots hun biezen te pakken.  Ook dat soort boomerangen gaat al een heel eind terug.  Van toen de Europese en andere grootmachten nog militair vochten om ter meeste invloed, en lukraak door de etnische en religieuze realiteiten heen, kunstmatige grenzen trokken en daarna iedere groep om de beurt, naargelang de omstandigheden; tegen de andere opzette.  Toen ze dan die landen onafhankelijkheid gaven, lieten ze hen in de handen van ‘bevriende’ regeringen, die er meestal nog altijd de dienst uitmaken.  Ondertussen zette ze hun concurrentiestrijd nog altijd met militaire en andere middelen verder.  Oh Afrika, vóór je aan je echte toekomst begint, zet al die potentaten maar aan de deur en laat hetgeen Afrika opbrengt het eigen continent ten goede komen.  En wat ons betreft, misschien hebben wij niet eerst een politieke, maar eerst een culturele omwenteling nodig; daar een flink pak onder ons niet geleerd is of de moeite niet doet om uit te vissen wat er voor de moment met dat, bijna voorheen machtige systeem van ons, aan de hand is.  Als er hier meer beseffen dat de enorme hebzucht van een piepkleine groep,die het doen en laten van de rest in haar macht heeft; kan worden geneutraliseerd, dan zijn we al een stuk op de goede weg en gaan we mekaar weervinden. 

  Dan zal uiteindelijk worden bewaarheid, dat de wereld één is.  Dan zullen we kunnen ontstressen en gewoon filosoferen over bijvoorbeeld …een pruim.  Sommige van deze vruchten hebben een velletje waarin je ganse universums kan ontwaren.  Even op Google Sky langsheen de sterren reizen, de pruim lacht ermee, ze hebben als ’t ware elk een andere kaart van een ander universum op zich geschilderd.  En vanwaar komt de pruim…van een bloem, van plus en min zoals vroeger in ’t vroegste begin.  Ware het niet eenvoudiger van mensen te laten werken op vruchtbare gronden en ze dingen te laten maken die ze nodig hebben, alle bureaucratie overboord te gooien, thuis te komen van het werk en wat aan alle soorten cultuur te laten doen  ?  De beleving van de persoonlijke relaties tussen mensen zou er ook mee gediend zijn.

  octo 1/04/09 

   http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=492217&movie_id=492217&Action=change&view=my&Cnt=0&Changed=492217&videotest