1 mei boodschap voor kinderen

octo's filoview filmpje : kinderen laten wereldbol fonteinen, ergens op reis gespot

http://www.myvideo.be/watch/6356949 

Geloof niemand zo maar.

Als papa of mamma of bompa en boma (en alle tegenwoordige varianten daarvan)hun krant op 30 april, een interview brengt met Vlaamse Nazi's van in de tijd, en de woorden 'nationaal en socialisme' er in 't groot bovenstaan, dan is dat om de mooie internationale dag van de arbeid te bekladden.  De indruk moet toch worden gewekt dat je met 'sociaal' zijn niets opschiet...en dan nog vlak voor de verkiezingen publiceren ze dat.

Als een kenner van Darwin een lintje krijgt op een universiteit, betekent dat nog niet dat er in tegenstelling tot hem zelf ook geen gelovige atheïsten bestaan die sommige religieuze geschriften wel de moeite vinden, ook al vinden ze 'god' een makkelijk, maar veel te ontoereikend begrip dat net als veel andere woorden ontzettend onbegrepen en vooral misbruikt is geweest. De evolutieleer zit goed, maar het vraagstuk van het eeuwig leven moet je zelf zien te bevatten, de moderne wetenschap zit vol aanwijzingen en voorzetten...en 'geloven' en 'intuitie' maken er iets heel persoonlijk en kunstzinnig iets van als je van het leven houdt.

Als een minister van Financiën voor een club van zeer rijke mensen gaat spreken in een oud kasteel van Mobutu (al van gehoord op school?)...dan is dat niet in het belang van de gewone belastingbetaler, maar om de toplui van hele grote ondernemingen en banken nog wat achterpoortjes aan te leren.

Als een staatssecretaris tegen fraude een plan lanceert waarbij fraudeurs die miljoenen frauderen hun celstraffen kunnen 'afkopen' ...is dat dan niet eerder een aanmoediging om verder te verduisteren,dan een 'democratische' maatregel ?

Als men enorme besparingen aankondigt, betekent dat niet dat er geen geld meer is, men verspeelde het afgelopen jaar miljarden op de beurs en de slagvelden.

Als je met dertig in een klas moet zitten, is er één werkloze leraar en een heel pak kinderen dat een betere opvolging moet missen.

Als men zegt dat opa en oma tot 65 en 67 jaar moeten werken, wil dat niet zeggen dat er onder de huidige omstandigheden 'werk' voor hen is.  Wat is 'werk' eigenlijk, ook jullie 'werken' in school.

Als Greenpeace een partij, was zou je er kunnen voor stemmen, weet je al welke partijen het dichtst bij haar standpunten staan ?  Als die huistaak tegen volgende week af is, is het goed.

Als het verdrag van New York toch voorziet dat hoger onderwijs gratis moet zijn,(theorie) zal je toch nog op straat moeten komen om je studiekosten lager te krijgen (praktijk). Ken je de toestanden in ontwikkelingslanden op onderwijsvlak ?

Als men je vertelt dat de kosten voor gezondheidszorg omlaag moeten, wil dat zeggen dat men jullie ouders tot 240euro de maand aan privéfirma's wil doen dokken. Als men het heeft over vergrijzing wil men iedereen een privépensioen aansmeren...een tendens die al jaren bezig is. (1/4van dat geld verdampte ondertussen al op de beurs).

Als men je van die geweldspelletjes en zo, wil verlappen, pas er voor...een computer, een tv, hebben veel meer andere mogelijkheden.  Leer selectief omgaan met wat je leest en wil zien en horen...en spijtig genoeg, met wie je omgaat en wie je gelooft. en...naast rechten zijn er ook plichten, tegenover jezelf zowel als tegenover anderen :

 

de twaalf geboden

ontwikkel het sterkere in jezelf

tracht naar objektieve kennis

overwin je negatieve emoties

wees solidair met rechtvaardigen

doe jouw deel van het werk

neem de tijd voor stilte en natuur

geld was een middel, geen doel

ontdek de ware betekenis van trouw

leef niet alleen om te werken

overmatige konsumptie vervuilt jezelf

ontdek de symboliek van de zin van het leven

kunst brengt je dichter bij de kern van het leven

: zin van onzin scheiden

 

les douze commendements

 

dévelopez le plus positive dans vous meme

essayez d'obtenir de l'information objective

vaincre les émotions négatives

soyez solidaire avec les justes

faites votre partie du travail

prenez le temps pour silence et nature

l'argent c'est un moyen, pas de but

décrouvez la signification vraie derrière fidelité

ne vivez pas seulement pour travailler

ne consumez pas trop

découvrez la symbolique du sense de la vie

l'art t'aporte plus proche du sense de la vie :

séparer sense et nonsense

the twelve commandments

1  take time for silence and nature

2  overcome negative emotions

3  long first for objective knowledge

4 develop the stronger part in yourself

5 discover the real meaning of 'faith'

6 develop the solidarity with just and honnest people

7 to much consumption spoils yourself

8 discover the symbolism in life

9 do your part of the work

10 money was a means, not a goal

11 do not live to have more and more wealth

12art and philosohy and daily life bring one closer to the meaning of life :

making sense of the part of non-sense in life


octo 30/04/09

 

De commentaren zijn gesloten.