Tegen het floppen van Toppen.

toscaneplus08 042

Tegen het floppen van Toppen.

Als de G20, de Wereldbank, de Europese Commissie…nog eens bij mekaar komen; zouden ze beter een aantal eisenpaketten en voorstellen van Oxfam, de  VN… of tal van wetenschappers op de tafel leggen.  De politieke toppen onderhandelen een verbeterd, geen nieuw, geldsysteem ; maar met dezelfde geldhaaien en speculatiespecialisten die het in die wereld op het hoogste niveau voor het zeggen hebben, kan dat voorlopig niet baanbrekend positief uitvallen.  Ook al wil men in woord de fiscale paradijzen aanpakken en het bankgeheim versoepelen, het blijft wachten op meer daden die armoede opheffen.

Een landoppervlakte ter grote van België heeft men nodig om in de Sahara stoomproducerende zonnepanelen te plaatsen die heel Europa van energie kunnen voorzien.  Gelukkig staan er al proefprojecten op stapel in een Algerije, Marokko en Egypte.  Eén van de samenwerkingsverbanden van de Verenigde Naties, ‘VN Water’ probeert 25 van haar agentschappen te doen scoren rond waterbeheer.  Op de komende top van het Wereld Water Forum in Istanbul, zal men reeds voor de vijfde maal proberen aantonen dat er dringend moet gehandeld worden en dat investeringen in watervoorzienigen hun eigen dubbel en dik terugbetalen, zo niet dreigen nog meer conflicten ,ziektes en volksverhuizingen tegen 2030 voor 47% van de wereldbevolking.  Door het voorbeeld van de Nederlandse toezeggingen om hieraan concreet te verhelpen, te volgen, kunnen tegen 2015 50 miljoen mensen meer van drinkwater en sanitaire voorzieningen genieten.  Als men echt politiek zou willen, hoeft heel de wereld niet tot dan te wachten.  Spijtig genoeg is het politieke bewustzijn beneden aan de piramide nog altijd niet voldoende opdat het de lauwe opstellingen van de partijpolitieke toppen, rechtevenredig hoog beïnvloeden kunnen zou.  Zoals het kraantje thuis lekt, lijkt het nergens te moeten lekken.  Hetzelfde probleem stelt zich met het internationale verbod op wapenhandel en gewelddadige computerspelletjes , gekoppeld aan de neveneffecten van sommige apotheekproducten…het gebeurd altijd ergens anders en we zullen de volgende keer onze columnisten wel weer gemakkelijk geloven als ze net als de doorsnee beleidsmakers beweren dat ‘er niks aan te doen is’.

Wat die spelcomputers betreft, trouwens; in Chinese fabrieken produceren de grote merken ze aan minimumlonen, gedurende lange dagen en in ongezonde werkomstandigheden…wordt het niet tijd Heren van de internationale toppen, om de lonen wereldwijd gelijk te maken ?  Dan schrijf ik nog niet over de grondstoffen die aan uithongerlonen worden gedolven en die al honderd jaar voor een groot percentage ter vernietiging van het mensdom werden gebruikt.  De uranium voor Hiroshima werd door voormalig gelukkiger ex-boeren gedolven.  Ook mijnwerkers blijven in dit soort oorlogen sneuvelen.  Is het dan zo moeilijk om af te spreken hoeveel grondstoffen een land volgens zijn aantal inwoners nodig heeft ?  Op de maan wandelen of een genenbibliotheek aanleggen,lijkt eenvoudiger.  Moeten we echt wachten tot al die nefaste speculatiemechanismen hun eigen graf gedolven hebben om iets over de verdere vooruitgang van de wereldbevolking te zeggen te hebben ? Om protectionisme te vermijden moeten de Chinezen en andere onderbetaalden van hun bazen eisen dat ze meer dan 80 euro in de maand verdienen en moet de ploeg achter Obama de kans grijpen om iets heel anders met de militiare productie en de troepen gaan te doen.  Ontwikkelingshulp zou pas een echte trap onder de kont van sommige zelfverklaarde, schoollopende meisjes hatende, theologen zijn.  Het ontbreekt vele ontwikkelingslanden niet aan grondstoffen, de ontdekking en de exploratie ervan leidt bijna altijd tot verrijking van enkelen, tot corruptie en milieuschade…waar zijn de beleidsmakers die tegen de directe economische belangen van een handvol mensen in, een andere aanpak voorstaan ? 

In Venezuela probeert men het anders, al roept de oppositie dat Chavez een dictator is, in feite wil men terug naar een tijd waar er bijna niks voor het gewone volk gedaan werd met het geld van de grondstoffen en gaat men op zijn achterste neoliberale poten staan als de regering maatregelen tegen het speculeren met voedsel neemt of het transportbeleid onder federaal gezag brengt.  De politieke burocratie van welke strekking ook, in welk land dan ook; moet door de alertheid van de onderdanen van desastreuze beslissingen afgehouden worden en tot het nemen van positieve maatregelen worden aangezet.  Het openbaar belang is niet iets dat je aan grote multinationale groepen verkwanseld, daar hebben de gewone werkmens en de kleine en middelgrote onderneming, de zelfstandigen en boeren alleen maar nadelen van.  Tijd voor mensen, organisaties en daden van positief inzicht en goede wil, op alle fronten van de vooruitgang…tot de wereld ontstresst,  samenwerkend ,voor het eerst beschenen wordt door een zon waaronder geen gruwelen meer gebeuren.  Het nu opgeven zou zonde zijn, we zouden er bijna kunnen zijn…als een heel pak mensen hun frank vlugger zou vallen.  Kiest U vanavond in deze week van de schoolmoorden voor een ‘kanjer’ van een vuilbekkende geweldfilm, waarin het negatieve tot cult verheven wordt, (vergeet niet de dvd te kopen) of kies je voor een goede documentaire of een boek of een artikel om je alert te houden ?  Voor een goed gesprek, een engagement of het amusementsgehalte rond sommige topics uit de Wetstraat ? 

Octo 14/03/09

 

De commentaren zijn gesloten.