Google + paus=onfeilbaarheid ?

Afbeelding 026

all pictures exept one taken by author-inzendingen welkom

Google + Paus = onfeilbaarheid ?

De paus publiceert een brief over z’n vorige communicatie (‘ex-communicatie) rond de excommunicatie  (uitsluiting) van vier naar de tijd ‘van de jaren stillekes’ (=dialect Zuid Nederlands voor lang geleden) afgedwaalde bisschoppen met heimwee naar Latijnse missen (geen Braziliaanse danseressen).  Had ie gegoogled, erkent ie, dan had hij geweten dat er een ontkenner van de Holocaust tussen zat.  Het is niet de eerste keer dat ie in één van zijn rukken naar rechts serieuze steken laat vallen.  Zullen we hem vergeven, ‘zoals wij vergeven aan onze schuldenaren ? ‘

Een mens zijn eerste reactie  is soms zo bot nog niet, zelfs al ben je een jaar of zes.  Men vertelde mij van voor het bord dat gestellig dat de paus de onfeilbare vervanger van de zoon van God was.  Ik had daar zo mijn vraagtekens bij en had nog geen universitaire titel of niks.  Tijdens een voorbereiding op mijn eerste communie werd ik letterlijk de kerk ‘uitgecommuniceert’ omdat ik de Adam en Eva-story via een onschuldige vraag aan de pastoor in twijfel trok.  Achteraf werd mijn uitsluiting uit de kerkelijke gemeenschap weer ingetrokken want men was vergeten dat men dan zonder misdienaar zat.  Het als onfeilbaar beschouwen van het kerkelijk en wettelijk gezag is een gevaarlijk iets, heeft de geschiedenis al ontelbare malen bewezen.  Geloof in onfeilbare vrienden, ouders, enz…hebben ook al menige onschuldige jeugd van spontane reacties beroofd en kunnen nog altijd voor onopgeloste levensknopen zorgen.

In mijn liefde voor de Franse literatuur heb ik mijn leraars Frans in de humaniora altijd een beetje in bescherming genomen tegen de sabotage van sommige zich vervelende medeleerlingen.  Op een dag prees één van die leraars mij de hemel in omdat mijn schrift het enige was dat in orde was.  Met zo een hulde aan mijn adres zat ik natuurlijk een beetje verveeld en ik vroeg de leraar of het nu echt nodig was dat wij elke dag na de datum de letters HMH moesten zetten (Hij Moet Heerschen)(één van de goddelijke machten waarschijnlijk laat ons hopen)…ik kreeg een uitbrander en vloog naar de perfekt, toffe man; maar ook niet perfekt, maar da’s weer een ander verhaal.  Wat ik wil zeggen is dat men mensen zodanig kan drillen dat ze om ’t even wat geloven.  Net nu het aspect ouderwetse ‘dril’ weggevallen is in deze tijd, lopen tóch nog velen rond met denkbeelden die grote innerlijke angsten verraden.   Zowel Westerlingen als extremistische aanhangers van godsdiensten zijn er onderhevig aan.  Zeventig procent van de kiezers in de VS vond de beslissing van Bush om ten oorlog te trekken tegen de ‘Irakeese massavernietigingswapens’ in orde (B.Obama gelukkig niet), maar de man had nog niets te zeggen.  In India bestaat er een extremistische Hindoepartij die bijna ongestraft Moslims aanvallen mag.          De armsten gebieden in India komen gewapend in opstand tegen het ‘onfeilbare, door democratisch verkozen leiders bevolen, internationaal erkende Indische leger’.  Het is niet de bedoeling dat we alle onzin zomaar slikken.

Op ’t einde van onze humanioratijd moesten we van de pijprokende premier-beenhouwer van toen eerst naar het leger en dan pas mochten we verderstuderen… .  Elke school in de stad zou betogen, zo hadden we afgesproken.  Toen de stoet van de andere scholen ons kwam ophalen, blokkeerde een andere niet perfekte ‘perfekt’-studiemeester in een andere school ,de poort voor de jeugdige menigte die klaar stond om naar buiten te gaan.  We hebben hem met een paar man gewoon een duwtje gegeven, zodanig dat onze school ook meebetoogde die dag.  De prijs voor het niet aanvaarden van ‘onfeilbaarheid’ was drie dagen strafstudie of zo.  Heerlijk studeren over dingen waarvan  je vindt dat er reukjes aan zitten, vond ik toen al.  De brief aan de ouders, met daarin de senator Mc Carthy- achtige beschuldigingen van ‘schoolgevaarlijke activiteiten’  was al een stuk minder.  Die legerdienst heb ik in ieder geval na de studies mogen doen…weer die onfeilbare façades en die figuren die er een sport van maakten om me op tijd een rapport aan te smeren voor een centimeter te lang haar of …de lijst was lang.  Ooit, tijdens een internationale oefening onder leiding van een land dat toen nog niet zo lang geleden een klein Aziatisch landje met miljoenen tonnen had gebombardeerd, werd ik door een yankee-go-home officer van mijn telex weggestuurd wegens het niet strikt gecodeerd doorsturen van berichten.  Filosofisch verzet tegen al die onfeilbare beterweters van de wieg tot het graf. Toegegeven, ik had die geheime codes om de één of andere onbewust intuïtieve reden, onvoldoende bestudeerd.

Octo 12/03/09

De commentaren zijn gesloten.