Oude gedachten blijven opdringerig bezig

sintjorisweert

Oude gedachten blijven zich in belangstelling werken

In een NCRV-praatprogramma rond ‘geloven’,  waarbij dit werkwoord als van oudsher wordt gebruikt als iets dat alleen is weggelegd voor gelovigen, zat het er vaak minzaam, het weze een troost, boven op.  Vertegenwoordigers van alle grote godsdiensten zaten bij mekaar met atheïsten om over het creationisme(mens 6000jaar oud) en Darwinisme (wetenschappelijke evolutie)van gedachten te wisselen.  Een ex-priester wees op de onzin van vele dingen uit Bijbelverhalen, maar vergat het over de zinnige dingen die mensen daarin ooit schreven te hebben.  Bovendien vond hij na 35jaar missie in Pakistan als priester dat dood ‘dood’ en gedaan is…zonder enige nuance over het feit dat we toch ook wel in straling uiteenvallen daar we daar ook van afstammen.

Kan de moderne mens zich echt niet voorstellen de schepping nu eens als iets symbolisch gaan te zien ?  Begrijpen dat alles ‘is’, omdat iets zonder inhoud niet kan bestaan (kleiner of gelijk aan nul ontploft). De ‘materialisten’ werden er af en toe grondig gelaakt…maar wat als het spirituele nu ook uit materie, ‘eterie’ bijvoorbeeld bestaat.  Spoken bestaan niet, als er ‘meer’ is, heeft dat een materiële vorm.  ‘Gedenk dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren’, klopt dus maar half.        Ontdekken dat dat óók de zin van ons leven is, afrekenen met de onzin.  Er proberen achter te komen hoe je levensverhaal er gekomen is, voordat het je eigen beurt was om geboren te worden en hoe het daarna verder liep en inzien dat niet alleen de tijd die je hier al hebt doorgebracht bepalend is voor  al je gedrag en de mate van geluk dat je dagelijks met anderen probeert te maken.  Of ervaren hoe zeer de man-vrouw verhouding ,als die wegens redenen met vaak diepe wortels of praktische omstandigheden in negativiteit terecht komt, escaleren kan en mensen SOMS voor onnodige beproevingen stellen kan.

Eén miljoen folders hebben de creationisten op initiatief van één man verspreid.  De overigens veel te minzame man bleef sommige verhalen uit de Bijbel maar letterlijk verdedigen (Abraham die zijn zoon neersteekt, als je Jezus niet via een goeie manier ‘ontmoet’, branden in de hel…enz…).  De koolstofmethode om materie te dateren, werd naar de prullemand verwezen.  Ook de enthoesiaste Koran-volger deed zijn duitje in het zakje, met zijn goedkope pogingen om te bewijzen dat de wetenschap de Koran gelijk zou geven (oh ja, want het waren toch de katholieken die het langst volhielden dat de aarde plat was. )

Alsof dat allemaal niet genoeg was , komt de heer F.Dewinter dan nog met een boek tegen de Islam op TV.  , ach man , laat die mensen met rust in plaats van ze verder van de samenleving te verwijderen. Kunnen ze alle reclame op TV’s niet onder één net brengen  en daartussen dan dat soort demagogie van vervlogen tijden ?  ’t Ergste is dat zo’n mensen in Nederland, als je de opiniepeilingen mag geloven, via Wilders Geert hun aanhang zien stijgen.  Even een vliegtuig naar Londen nemen waar men je niet binnenlaat wegens gevaar voor opruiing …en klaar is kees.  Ook in Engeland laat de crisis haar neveneffecten zien : affiches tegen buitenlandse arbeiders zijn weer in, volgens de media omdat een groepje van een twintigtal Engelse Blokkers er in een arbeidersbetoging mee rondheult. Benieuwd of het boek van de SPArood voorman over een vernieuwde politiek van links, volgende week ook Terzake haalt.

Octo 1/03/2009

gastadvertentie abvv

 

Open Forum over de problematiek van de mensen zonder papieren – Donderdag 5 maart – 12u – KultuurKaffee, VUB, Pleinlaan 2, 1050 Etterbeek

Commentaren

 • De tweede alinea van dit artikel verdient het door IEDEREEN gelezen te worden.

 • Darwin vs het Bijbelse scheppingverhaal


  Aan alle mensen die volwassenen, jongeren en kinderen blaasjes wijsmaken;

  “In den beginne was er chaos, 6 dagen werk + een zondag, tot men tot kosmos kwam.” ‘Chaos’ en ‘kosmos’ zijn oude Griekse woorden die in het Nederlands enkele bepaalde connotaties hebben, maar bij de oude Grieken al wat andere. Chaos betekende bij de oude Grieken ‘wanorde’, kosmos dan weer ‘orde’. Het woord kosmos betekende niet alleen ‘de ordelijke ruimte’. Er kon ook ‘kosmos’ of ‘chaos’ zijn in een school, in een stad, in een systeem, in een persoon.

  De boodschap van het Bijbelse scheppingsverhaal is vrij eenvoudig: Uit ‘wanorde’ (chaos) kan je ‘orde’ (kosmos) scheppen, als je er maar hard genoeg en gefaseerd aan werkt (6 dagen arbeid). Het Bijbelse scheppingsverhaal dat we vandaag kennen is trouwens niet het eerste scheppingsverhaal. Het eerste scheppingsverhaal is dat van…Mozes. Mozes, wat heeft die nu te maken met een scheppingsverhaal? Wel, die man heeft ook kosmos/orde geschapen uit de chaos. Egypte - 40 jaar afzien - Israel. Chaos - 6 dagen arbeid - kosmos. In het eerste scheppingsverhaal schept Mozes de orde, in het tweede God. God, de almachtige tovenaar in de wolken? Nee, God, louter een synoniem voor ‘universele rechtvaardigheid’. Het woord ‘Goed’ zonder ‘e’. De goedheid/rechtvaardigheid schept de orde.

  Maar als we alles te letterlijk opnemen, als we teksten gaan lezen, die 2000 jaar geleden geschreven zijn geweest, door een andere cultuur, in een ver, ver land, dan zet je best je hedendaagse leesbril niet op. Zaken werden vroeger, en ergens anders, nu eenmaal anders geformuleerd dan nu.

  De grote zondvloed, die alle lagen in de aardkost verklaart? Een tekst die gebaseerd is op een zeer oud verhaal. Tot de laatste Ijstijd was er geen Zwarte Zee. Wel een grote vlakte, onder de zeespiegel, waar bomen op groeiden, waar mensen op leefden, misschien mensen met heel wat zonden, … wie zal het zeggen? Het woord ‘zondvloed’ komt trouwens van het oudere woord ‘sintvloed’, wat ‘aanhoudende vloed’ wilt zeggen, later pas verbasterd naar ‘zondvloed’. De Bosporus was helemaal toe en hield het water van de Middellandse Zee tegen. Ongeveer 6000 jaar geleden, na de laatste Ijstijd, is de zeespiegel beginnen stijgen, werd de Bosporus overspoeld, en is heel die vlakte onder water gelopen; de grote overstroming, de aanhoudende vloed, sintvloed, zondvloed. In de Bijbelse geschriften is dit verhaal geintegreerd, omdat het ook een verhaal van die regio is, zo bestond dit verhaal ook in het oude Mesopatamië. Maar met het Bijbelse verhaal wordt er wel meer mee bedoeld dan wat er letterlijk staat.

  Ons Adam en Eva dan? Vanwaar heeft Sartre het idee gehad om ‘Achter gesloten deuren’ te schrijven denk je? Adam, een persoon op zichzelf, kon zijn orde, zijn kosmos uitbouwen. Dit hoort hier, dit noemt zo, dit is belangrijk, dit niet,… Alleen was dit goed mogelijk. Tot zijn wederhelft erbij kwam. Adam’s kosmos werd beïnvloed door Eva’s kosmos. Men kwam in dispuut, in schaamte voor zijn eigen orde, na teveel wetenschappelijke kennis ipv gevoel opgedaan te hebben door appels te eten. Men viel uit het ‘paradijs’ en kon er alleen maar nog aan denken, niet meer erin leven. ‘L’enfer c’est les autres’ en het besef dat alleen wetenschappelijke kennis niet volstaat voor een ‘paradijselijk’ leven is niet van vorige eeuw, dat wisten ze 2000 jaar geleden ook al.

  Alleen hebben ze dat allemaal op een andere manier neergeschreven, met wat meer poëzie en proza. De Bijbel heeft absoluut niets te maken met hoe de wereld wetenschappelijk verklaard kan worden, wel hoe en waarom mensen kunnen samenleven in harmonie. Religie tot wetenschap herleiden leidt tot onwetendheid. De 2 afzonderlijk, maar in aanvulling van elkaar, tot de hemel op Aarde.

  Maar als we dingen, waar we absoluut niks van verstaan, gaan aanleren aan anderen...dan zijn we, op z’n Planckaerts, niet zo goed bezig...  Wouter Vanaelst
  tel 0499 550 783
  wvaelst@vub.ac.be

De commentaren zijn gesloten.