Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld

100_0422

De gevaarlijke, de ideale & de werkelijke wereld

In een ideale wereld is de wil van de meerderheid écht van tel.  Het is een wereld zonder legers,oorlog en armoede, veel cultuur, tijd voor jezelf…we zijn toch met genoeg om alle werk met ons machines op korte tijd gedaan te krijgen.  In een gevaarlijke wereld kan één persoon atoomkoppen doen afschieten omdat nog enkele andere personen of andere terroristen dat ook kunnen.  In de werkelijke wereld kan alleen het bontgekleurde, alledaagse verzet van de gewone mens sommige waanzin tegenhouden.

 Er is natuurlijk nog een vierde wereld, die van onze persoonlijke levenssferen, de knopen met anderen en de tijd die we er insteken of eraan verspillen.  We zijn er ook mede door toedoen van het bestaan en niet-bestaan van die drie eerste werelden zodanig mee bezig dat we geen tijd of goesting hebben om ons met het sociale bezig te houden. Al die al of niet overgeërfde knopen tussen mensen kunnen van ons op de duur zenuwzieke, zure, zeurige,zatte,zotte,zagerige zagemeelkoppen maken in plaats van de verwanten, vrienden, verloofden,vrijers, verplegers, vrolijken en vertrouwensmensen die we zouden kunnen zijn.  We doen mekaar emotioneel soms zoveel aan zonder te beseffen dat die dingen dan weer moeten helen…bij een beenbreuk is dat duidelijk, bij emotionele dingen minder, als ze al uitgesproken worden. 

Eigenlijk is die emotionele uitwerking van negatieve emoties tussen mensen wel nodig om wijzer en rustiger te worden, maar men mag niet in kringetjes blijven draaien…zeker niet in een politiek gevaarlijke wereld waar men ons, indien we naar het labiele in plaats van stabiele neigen…zeker in bepaalde rechtse mediazakken steekt.  Hopelijk hebben deze laatste minder en minder effect op de mensen. Ik veronderstel toch dat het ‘intellectueel ‘ rascistisch stukje over Obama  dat ik gisteren via de Blokbusterblog op de blog van een Vlaams Belang parlementslid las niet meer ernstig genomen wordt bijvoorbeeld. Meer en meer zullen mensen wel verplicht zijn om in plaats van te vereenzamen, mekaar op te zoeken in tijden van recessie.  Van een positief effect gesproken. 

Ik bedoel hiermee niet zozeer alleen de mens als mens, maar ook bijvoorbeeld de arbeiders van Bekaert die een solidariteitsbetoging met andere door ‘de crisis’ geteisterde sectoren.  In het geval van Bekaert is er allesbehalve crisis, alleen veel winst die nog meer winst moet worden door naar een goedkoper Oosteuropes staat te verhuizen.  Ik dacht toch dat die ook bij Europa waren, waarom dan geen gelijke lonen verplichten ?  Het antwoord ligt niet zoals bij onze zieleroerselen in onze onderbewuste wereld (de vijfde, haha)waarvan we soms al eens iets snappen, maar in het verschil tussen de dagelijkse woorden en daden van de politieke kaste…klasse blijf allert.

De commentaren zijn gesloten.