Zalig 'de' progressieven want... !

100_0554

Zalig ‘de’ Progressieven

…want zij zullen wel eens uit hun spraakverwarring raken.  Nog voordat er ‘verzet’ onder de vorm van socialisme bestond, waren er al progressieven.  De leiders van de slavenopstanden, de boeren die tegen de adel in opstand kwamen, de burgerij die de adel een paar honderd jaar geleden van de macht begon te verdrijven , het oorlogsverzet als reactie op het moorddadige imperialisme, dat niet langer meer ‘progressief’ is omdat het de wereld in steeds meer miserie lijkt te storten…en er aan ‘vooruitgang’, ‘progressiviteit’ nog zo een gebrek is.

Wat die naamsinterpretatie van de afkorting SPA betreft, kunnen we kort zijn, ‘socialistisch’ betekent dat ten minste een deel van de grote economische sectoren in gemeenschapsbezit zijn. Dus, kom niet af dat men op zijn ziel is getrapt met een naamsverandering, als men zelf gedurende jaren heeft meegewerkt aan de privatisering van de samenleving…of dat ‘progressief’ is…eerder een stap terug als je ziet dat de overheid de gebouwen waarvan ze vroeger eigenaar was, nu peperduur moet huren bijvoorbeeld.  De enigen binnen de SPA die ‘socialist’ zijn, zijn die van SPA Rood die bijvoorbeeld terug het recht op klant te zijn bij een openbare bank eisen.  Op zich zouden die van  SPA Rood niets tegen de titel ‘progressief’ mogen hebben, maar ze hebben dus wel door dat het door het patronaat gebruikte nationalisme langs die weg ook de SPA tot een vehikel van separatisten dreigt te maken.  Die mannen van vlaaams rechts of liberaal rechts  mogen dan wel populair zijn in de media, als het op goedkopere energie voor de gewone man aankomt gaan ze steigeren als electrabel een euro teveel moet betalen.   En noem ze alstublieft geen ‘socialist’ want anders komen ze misschien niet in de hemel…ook bepaald geen progressieve instelling, want wie zegt er niet dat de hemel eens ook wetenschappelijk kan worden verklaard of tenminste op een logische manier omschreven, thema waarover ondergetekende ook al vele filosofische pogingen pleegde, teneinde de ‘alles voor vlaanderen, vlaanderen voor Christus’-mentaliteit een beetje te proberen ontzenuwen.

Jaja, die Christus, de man heeft ons via de interpretatie van zijn woorden en daden niet alleen weldaden gelapt, het weze hem vergeven want het is niet hij die beginnen schrijven is, of het zou dan toch moeten waar zijn dat inspiratie over de dood heen werkt in de vorm van, laat ons het maar even ‘heilige geest’ noemen.  Van op de schoolbanken leerde men ons dat we oneindig goed, oneindig medelijden hebbend, oneindig geduldig en oneindig dit en dat moesten zijn…met als gevolg dat de kinderen die dat echt meenden in veel gevallen  een heel hoop miserie over hun kop trokken als die naastenliefde in ’t algemeen meestal in dezelfde richting verliep.  Het moderne geloof  vertrekt eerder van het standpunt dat je ,als je ongelukkig bent, je daar zelf maar iets moet aan doen zonder te gaan flippen als diegene waarvan jij denkt dat hij of zij de plicht heeft van je gelukkig te maken, het niet meer ziet zitten of je niet meer verdragen kan. Wie zijn wij om mensen bij die keuzes te beoordelen of veroordelen ?  Iedereen moet maar weten en ondervinden op welke manier hij of zij zich verbeteren of verslechteren kan en op welke manier hij of zij naastenliefde in medevoelen of andere gevoelens omzetten kan, zonder in het oude ‘medelijden’ te vervallen. Ook die emotionele evolutie heeft met al of niet progressief zijn te maken.  Alleen aan jezelf denken kan zich zowel vertalen in, steun aan  partijen die tegen meer dan 0,7%  ontwikkelingshulp zijn (en die zichzelf ook heel progressief vinden) ,of  als echte vrienden in nood zijn,ze  met een kluitje in het riet sturen…misschien ben je niet alleen voor hen maar op termijn ook voor je eigen heel progressief bezig als je jezelf niet helemaal op je eigen directe belangen terugplooit.  ‘Eigen volk eerst, eigen ik eerst’, nooit progressief geweest, die gedachte.  Men moet natuurlijk niet heiliger willen zijn dan de paus, als die dat al zou zijn natuurlijk, ik denk dat hij even conservatief is als de Dalai Lama, die  zich overal te  onpas tussen politiekers vertoont en zich ook voor nationalistische karren laat spannen.  Kan een Boedha zich omkeren in zijn graf eigenlijk ? Leuk, weer een uitdagende denkoefening waarvan ik U het vervolg bespaar.              Octo16/01/09

De commentaren zijn gesloten.