• 2009 Vieren :Wat Waar met Wie ?

  toscaneplus08 090

  Waar Nieuwjaar vieren,wat en met wie ’t eindejaar gevierd ?

  U heeft in het oude jaar al 364 keer vastgesteld dat U uw buren in een kleine straal rondom uw woonst niet kent ?  Wat houdt U tegen om eens even aan te bellen, zeker als U er nooit bij bent  bij gemeenschappelijke activiteiten in het dorp of in de wijk !   Dus met of zonder fles, waag uw kans en maak uwzelf kenbaar, U leest misschien dagelijks de blog van een buurman die U niet kent !

   

  Wie weet duikt je niet het nieuwe jaar in met een boel annekdotes en wetenswaardigheden die je leven minder abstract  maken ? Misschien best om het niet teveel over de politiek te hebben op zo’n kennismakingsdag…vóór je het weet zit je in een discussie die eigenlijk niet gaat over wie jij en je buren zijn en gezien de omstandigheden in pessimisme zou kunnen omslaan, alhoewel er ook redenen genoeg voor optimisme zijn.  Het kan natuurlijk ook zijn dat je speelt met de idee van naar buren te gaan die je wel kent…en juist dáárom twijfelt…misschien de ideale gelegenheid om even wat bij te leggen ?

  U zit toch niet met van die sombere gedachten…als ze te hardnekkig zijn en niet kunnen worden uitgesteld…zet dan de TV of zo toch maar aan alvorens tegen 24uur en één seconde dan toch op het geluid van de vuurwerkjes af te gaan en te verbroederen. Een ander leuk idee lijkt me van U in te beelden wie dat U altijd al eens graag had willen kussen ! Now is the time and the moment…go for it !

  Misschien krijgt smelten je negatieve gedachten ineens zomaar weg en dat met zulk een vriesweer ! Tussen haakjes, toch maar de auto thuislaten als het even kan, want in ’t Zuiden van Limburg en daarrond wordt regen verwacht…en nu we toch aan ’t raad geven zijn…je wil 2009 toch niet met een kater beginnen ?

   

  Het zou natuurlijk kunnen dat alles al is geregeld van wie komt en kookt en zo.  Ook dan toch even zonder TV proberen kunnen en trachten uit te vissen hoe het met de ander gaat en welke de raakpunten in al die verschillende levens zijn. Als die dingen een beetje moeilijk liggen zijn er natuurlijk praktische items genoeg om je van de ene maand het andere jaar in te praten zonder dat het samenzijn verstomd. Gewoon een beetje spontaan zijn en de andere met al zijn plezante en minder vrolijke kanten aanvaarden en er echt een fijne avond WILLEN van maken is een instelling waarbij jezelf en de anderen alleen maar voordeel kunnen van hebben.  Als er dan toch enkelen boven hun alcoholisch kunnen uitstijgen, probeer dan niet al te zeer in discussie te gaan en knik af en toe gewoon eens even als de toestand van labiel naar hopeloos evolueert.  Tegen die tijd had al moeten worden afgesproken welke nu ook al weer de BOB-en vanavond waren.  Beloof op van die momenten ook niet teveel aan anderen maar probeer achter bepaalde dingen wel 100percent te staan…zonder in overmoedigheid te vervallen.  Laat niks of niemand je avond vergallen en blijf een beetje op het pad van al die goede voornemens als je met je leven op die wegen reizen wil en je alle soorten  ‘ontmoediging’ de oorlog verklaard. Alvast een leuk en zinvol jaar gewenst,

  vanwege

  FILOSOFISCH VERZET 'VOEDSEL VOOR DE GEEST' bijna alles voor mensen met interesse in : filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse &links , samenleving, samenleven , psychologie,                      de zin van 't leven,  kunsten,reisverslagen.  modern systeem voor internationale internetverkiezingen

  octo finishing 2008 dankbaar voor alle betoonde interesse en voor alles wat we van mekaar hebben mogen leren

 • Nu reeds jaarverslag 2009 bij filosofisch verzet!

  Afbeelding 080

  Nu reeds het jaarverslag2009 !

  www2009wiewilwerken?  Overal waar er nog geen waterleiding en watertorens genoeg waren, rukten mensen uit om er aan te leggen.  Materiaal was er genoeg want alle fabrieken zaten met overproduktie en een geweldige produktiecapaciteit. Er werd een plan opgevat om woningen zoveel mogelijk van wind-en zonenergie te voorzien. Betaalkracht werd gegarandeerd door iedereen wereldwijd een goed loon te betalen en de militaire industrie kostte de belastingbetalers geen cent meer.

   

  Een Nederlands topman bij een topbank kreeg na een rechtszaak, in plaats van de 2,4 miljoen euro die de overheid hem wou geven …8 miljoen euro…wat die overheid toch onredelijk hoog vond…of ze ook nog in beroep kan of wil gaan die overheid ? De Nederlandse justitie ging in 2009 toch ook nog in beroep…want de wereld had dat jaar begrepen dat het zo niet verder kon.

  Goud werd alleen nog maar bovengehaald voor industriëel gebruik en als grondstof voor sieraden of in kunstprojecten gebruikt.  Sinds men het speculatieve gebruik van het geld had afgeschafd en het slijk der aarde alleen nog administratief bezigde, hoefde men geen gigantische goudvooraden meer op te slaan.  Overal ter wereld instaleerden een deel van de vroegere gouddelvers dus tegen het eind van 2009 zonnepanelen op hun huisjes en het jaar daarop zaten ze meer op het internet dan in de mijnen. Ongeloofelijk welk een vooruitgang de wereld vanaf 2009 maakte.

   

  De laatste dagen van 2008 was namelijk een groot deel van de wereldbevolking uit protest tegen de jongste oorlog, massaal en kwaad naar de ambassades van alle oorlogvoerende en wapens exporterende landen getrokken.  Daarvan  waren sommige bewindvoerders zo geschrokken dat men via de Verenigde Naties voor de eerste keer de nodige bindende maatregelen trof om daadwerkelijk tot een verandering van politieke strategie over te gaan.

   

  Alle milities werden door woedende menigten ontwapent en in mekaar geklopt en aan het echte werk gezet. Diegenen met echt sadistische inslag werden naar heropvoedingskampen gestuurd, de meelopertjes mochten naar heropvoedingsscholen.  Na de liefde en wijsheid die ze daar hadden opgedaan, zette men het merendeel van hen aan het werk in de produktie. Na enkele maanden goed gedrag konden ze dan reeds opteren voor de ouderenzorg, de gezondheidssector of andere projecten van de meest humane aard. Hun voormalige bevelhebbers konden rekenen op een proces in het internationale gerechtshof te DenHaag.  Jaja, 2009 werd ook het jaar waarin voor het eerst een president van de Verenigde Staten voortvluchtig was en politiek asiel zocht…

   

  Octo 30/12/2008

 • evaluatie familie&vrienden bijeenkomsten

  100_0326

  Beste familie en vrienden

  We zijn ondertussen weer bijeengekomen of gaan dat nog doen naar aanleiding van onze tijdstelling. Soms hebben we mekaar een hele tijd niet gezien en vallen ons een aantal verschillen op. We hebben gekeuveld over alles wat het leven lekker maken kan, vaak in gezelschap van de hele ouderen onder ons. Soms werd het duidelijk waar we politiek stonden en was dat bleek dan vaak een verlengstuk van onze sociale positie, ja zelfs van onze emotionele evolutie.

   

  Ook de invloed van de dingen die ons overkwamen en de zaken die over de wereld werden geschreven, speelden mee in onze uitingen over het wereldbeeld.  Weer was het zoeken naar de rode draden die familie tot familie maakten, al die plotten en verliefdheden en relaties van vroeger die tot opeenvolgende generaties leiden.  Het bleek weer dat er ook tot in de jongste scheuten al een soort originele heruitgave van drang tot geheel nieuwe evoluties aanwezig waren.  Eens temeer bepaalde waar je aan de tafel plaatsnam in belangrijke mate de gespreksonderwerpen. Opnieuw bleek dat diegenen die met een open onbevooroordeelde geest en een warm hart aanschoven een belangrijk aandeel hadden in het positieve verloop van de contacten. De gebruikelijke taboes zoals geld, politiek en persoonlijk te intieme gevoelens, het raadsel van leven en dood…kwamen weer weinig of verdoken aan bod of werden zorgvuldig binnen de gebruikelijke uitspraken gehouden.  Gezelligheid gedijt niet in een sfeer waar alles van iedereen op tafel wordt gegooid.  Het weze zo, het nieuwe jaren heeft nog dagen genoeg om in kleinere kring of van mens tot mens al eens een stukje verder te durven gaan.

   

  Na de door lekkere spijzen omzoomde bijeenkomsten overviel, in de positieve gevallen vooral, ons weer het gevoel dat van samenhorigheid en het ondanks een aantal pijnpunten toch de wil iets voor mekaar te betekenen.  Misschien bestaan ideale mensen alleen in niet-ideale toestanden van waaruit je kan ontdekken wat ware vriendschap of verwantschap wel zijn kan.  Verwantschap kan zowel met verwanten als niet-verwanten zo bleek alweer. Niet dat deze dingen alleen bij het einde van het jaar opvallen, ze zijn een alledaagse taak overal waar je op een warme manier je al of niet kritisch steentje tot het goedvoelen van mensen wil bijdragen. Er mogen en moeten natuurlijk al eens harde woorden vallen, maar die mogen dan best niet uitmonden in loutere standpunten van ‘schuld’ en ‘onschuld’.  Belangrijker is, te vertrekken vanuit een soorte stilte en tevredenheid in jezelf, die je zelf wel eerst verwerven of soms herstellen moet. Als je daarna als uitgangspunten niet zozeer de schuldvragen hanteert, maar eerder wat eenieder op een onbaatzuchtiger en solidaire manier VOORDELEN kan bijbrengen, dan ben ga je meer voldoening uit je contacten en je eigen evolutie halen. 

   

  Eerst de lessen uit ’t verleden trekken en dan zand erover !

  ter aanvulling :

  http://www.bloggen.be/houdenvan123/    

        octo29/12/2008

   

 • gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere


  100_0387

  achtergrondinfo: Ludo de Witte

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/577980/2008/12/29/Stop-de-Israelische-misdaden-in-Gaza.dhtml

  Stop de bombardementen op Gaza. Sancties voor Israël - Spoedmanifestatie (28.12.08)


  Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddellijke stopzetting van deze agressie. De Europese Unie moet elke samenwerking met Israël stopzetten en sancties opleggen. Wereldwijd zijn er spontane protestmanifestatie, zo ook op verschillende plaatsen in ons land. Woensdag namiddag is er een nationale protestactie in Brussel.

  Op 27.12 schrijft VzW Vrede “Volgens de eerste mediaberichten zijn er minstens 140 doden gevallen en volgens de plaatselijke medische urgentiediensten nog eens minstens 200 gewonden. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze brutale oorlogscampagne komt er na een wekenlang durend strikt embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

  De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Burgers mogen niet het doelwit worden van strafmaatregelen en militaire operaties. Niets rechtvaardigt een dergelijk optreden.

  Vrede vzw vraagt nogmaals dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden, zoals al uitvoerig is beschreven in opeenvolgende VN-rapporten, een einde wordt gemaakt. De jongste gebeurtenissen bewijzen nogmaals dat de Europese politiek om de banden met Israël aan te halen geen enkel effect ressorteert. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen en vervalt in alsmaar zwaardere mensenrechtenschendingen. Vrede vzw vraagt een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking in het kader van het Associatieakkoord en het Europees Nabuurschapsbeleid en het opstarten van een EU-sanctieregime tot Israël het internationaal recht respecteert. “

  Dringende protestmanifestatie

  Een reeks organisaties roepen op tot een nationale manifestatie op woensdag 31 december ’08 De oproep gaat uit van (voorlopige lijst): 11.11.11, Association Belgo-Palestinienne, Broederlijk Delen, CNAPD, COCAB, CODIP, LEF, Génération Palestine, Intal, Pax Christi, PVDA, Steungroep voor Rechtvaardigeheid en Vrede in Guatemala, VPK, Vrede vzw, …..

  De ordewoorden zijn:

  Stop de bombardementen op Gaza

  Stop het embargo tegen de Palestijnen

  Stop het geweld tegen burgers

  NU!


  Waar en wanneer?

  Brussel Woensdag 31 december 2008, 14 u Samenkomst aan het Muntplein
  Optocht en protestwake aan het Martelarenplein (tot 16u)

  Allen daarheen!
  Links
  VzW Vrede
 • Soappersonages geen politieke mening?

  100_0364

  Waarom Soappersonages geen politieke mening hebben.

  Is het U ook al opgevallen hoe het moorden als een doodgewoon alledaags gegeven ook in één van de nationale soaps is  binnengeslopen ? Ingewijden lijken wel bezeten van de vraag wie wie nu eigenlijk vermoordde.  Ondertussen aan een aantal grenzen in het Midden Oosten, India-Pakistan …dreigen weer nieuwe offers op het altaar van de barbaarse wereldpolitiek te worden gegooid.  

   

  Deze woorden zijn nog niet koud terwijl het bericht binnenloopt dat er 155 Palestijnen gedood werden bij een aanval van Israël als vergelding voor de raketbeschietingen van Hamas of diens oncontroleerbare groepen.  Mohammed die een gewoon winkeltje openhoud in de Gazastrook of David die weer moet gaan vechten, zullen wel weer tevreden zijn met wat al die plannenmakers achter hun buro’s waar het bloed van afdruipt weer uittekenden.  Is het te moeilijk voor de ‘regeringen’ van beide kanten om de resoluties van de Verenigde Naties na te leven ?  Zijn Palestijnen en Israëlieten te bang om tegen hun eigen incompetente regeringen in opstand te komen ? Zolang ze mekaar als Palestijnen en Israëlieten in plaats van werkers en kleine ondernemers blijven zien, zal de ‘truuk met de grenzen’ wel weer werken…wraak blijven oproepen en van die achterhaalde dingen meer.  Integenstelling tot het toevallige a-politieke leven van de soappersonages hebben ze in het midden-oosten wel een mening, maar ze ‘trekt’ op niet veel.  Misschien komen ook daar echte sociale analyses en mensen niet in de pers aan bod.  Zelfs in de sociaal-democratische pers hier, sleurt men de pronkstukken van rechts alle dagen voor camera en krant…in tijden dat het neo-liberale fiasco op wereldschaal té duidelijk wordt.

   

  De grofste leugens halen het TV-journaal. De vice-president van de USA die zijn land de laatste 50jaar tot het vredelievendste uitroept. Ik liep nog school toen na een uitgelokt incident, Vietnam jaren aan een stuk werd kapotgeschoten. Andere, dergelijke oorlogen staan op tal van documentaires voor de toekomstige mensheid vastgelegd en er is al zoveel over geschreven. Niettegenstaande dat, blijft men de leugens van oorlogsstokers naar voor schuiven. Toch hoop ik momenteel de dag niet mee te maken dat soappersonages wel een politieke mening gaan vertolken…onder het huidig gesternte zal dat er één zijn die bijvoorbeeld Cubanen, Russen en Chinezen weer al eens als een soort te wantrouwen bewoners van bedreigende naties zal neerzetten.  Misschien maakt Georgië zich net als na de prachtige openingsceremonie van de Olympische Spelen weer klaar om na ons Nieuwjaar-vieren nog eens tegen Abchazië te stunten, nu ze hun tanks weer richting ‘grens’ rijden om ‘hun politiemannen beter kunnen te beschermen’.  Nog wat steun van een machtige oorlogsstoker in zijn laatste maand in de presidents-job gehad ? Zijn denktank vindt het misschien nodig om nog wat orderboekjes van de militaire industrie vol te krijgen ‘omdat het zo slecht gaat’ (crisis weet je wel en alle middellen zijn goed om het maximumwinst-systeem te redden).  Gewoon produceren en een beetje gelijk verdelen, nee, daar lijken we nog niet aan toe. We halen wel miljoenen bij mekaar voor Oost-Congo, maar slagen er via het klassieke democratische spel niet in van ‘ons’ ook politiek te laten vertegenwoordigen.  We geven miljarden uit om banken te redden zonder iets in de plaats te vragen en bijgevolg de staatsschuld te vergroten.  In het buitenland steunen we de verkeerde regeringen tegen het verkeerde verzet.  Bedrijven mogen doodleuk sluiten en delocaliseren. Ook een klein land kan een dynamiek op gang zetten waarbij dit via internationale loonafspraken minder mogelijk wordt. 

   

  Tot besluit.  Dit landje van ons vindt maar geen premier.  Ik ken wel twintig mensen die ik die post zou toevertrouwen…alleen…ze zijn niet verkozen…maar wat dan nog, onze minister president van Vlaanderen was dat ook nooit…binnengehaald door onze ontslagnemende premier. Ook bepaalde theatermakers, blijkens een artikel uit de krant deze week, blijken het niet nodig te vinden het politieke aspect in hun theatervernieuwing in te lassen. En de boer...hij ploegde voort.

   

  Octo 27/12/08

   

   

   

   

 • Andere soort bezinnig

  OnschuldigStoerVerstomdVerrastAfgeslotenVerrastLachenKnipogenHebberigRoepenWenkbrouw ophalenZoenenOnschuldig

   Een andere soort bezinning

  Er is inderdaad een andere soort bezinning die met de filosofie te maken heeft.

  Om deze dingen te begrijpen zijn er een aantal 'letters' nodig, elk van m'n filosofische verhandelingen is zo'n soort letter waarmee je op den duur het hele alfabet begrijpt...al heeft de niet zo gedreven, gehaaste zoekende mens misschien genoeg aan enkele van m'n laatste, recentste essays om een weinig mee te kunnen. Voorwaarde om 'ergens' te geraken is dat de wil en de rust en de goesting om te zoeken aanwezig zijn. Ga anders maar wat anders doen, of je wordt de zoektocht vlug beu...alhoewel je er dagelijks op allerhande manieren mee gekonfronteerd wordt.

  Hoeveel bruikbare dingen er ook in de wetenschap, de religie en de filosofie zitten we moeten beginnen filosoferen vanaf nul. Ons niet laten opdelen tussen materialisten (de geest is stof) en idealisten (de geest staat los van of boven de stof). Gewone vragen stellen. Is een levend wezen een machine of heeft het een 'ziel'...is het de uiting van een bepaalde manier van zijn ? Eigenlijk komt die vraag te vroeg...want wat was er vóór het biologische zijn ? Het molekulaire zijn.

  En daarvoor ? Het atomaire zijn. En daarvoor ? Straling...iets dat nog niet 'vast' te grijpen, nog geen atoom was.

  En daarvoor ? De big-bang. Eén punt waarop de druk zodanig was dat het geheel wel moest ontploffen...waarbij die bewuste soorten 'straling' vrijkwam. Een punt dat een ruimte met een grote van gelijk of kleiner dan nul wil innemen...ontploft. Daar kwamen wij in de tijd dat we nog straling waren van voort en onze evolutie is er nog altijd mee verbonden. Zelfs in onze onderlinge relatie 'ontploffen' we onder teveel druk. Als cel hebben we nochthans geleerd van ons te vermenigvuldigen door te 'delen'. Als we in het dagelijkse leven om tal van redenen niet meer willen 'delen', beginnen de moeilijkheden die tot verdere ontwikkelling leiden gewoonlijk.

  Die big-bang is soort explosie die in een soort ballon-effekt nog altijd voortduurt en naar sommige wetenschappers beweren op een dag weer in mekaar klapt. Wordt dan alles weer straling als er weer een big-bang-cyclus op volgt ?

  Vermits wij in essentie straling en energie zijn moet onze eigen, opgebouwde 'verdienste' aan straling weer zo'n wat...'twintig? miljard' jaar wachten eer we weer in een bij benadering dezelfde kombinatie komen te zitten.

  (Vermits we al0000000000000 vijftien miljard jaar oud zijn en ons universum nog vijf miljard jaar te gaan zou hebben).

  We kunnen ons, nu we toch bezig zijn, afvragen of onze straling niet ook meteen bij onze dood vrij van het lichaam komt te bestaan...wat die straling allemaal kan, weten we natuurlijk niet...dan komt het 'geloof' op de proppen.

  Hoe dat 'geloof' werkt ? Het begint alleszins bij kennis en observatie. Kennis opdoen is eens te meer de goesting hebben om te willen weten...naar buiten toe gericht. Ook ons 'vroegere wij' wilde 'weten', wilde 'kennis' opdoen. Dat vroegere wij dragen we trouwens nog altijd mee ondermeer onder de vorm van biologische intelligentie.

  Observatie vertrekt van één centraal punt zoals de atoomkern er één is.

  De zon is figuurlijk gesproken ook een soort atoomkern, hij 'belicht' alles. Vermits we uit miljarden cellen bestaan zijn we eigenlijk al een gigantisch mini-universum op zich.

  Een atoomkern heeft ofwel een positieve lading om op de buitenwereld al of niet te reageren (de negatief geladen elektronen) ofwel een neutronlading, een evenwicht van plus en min, een soort 'onverschillig' observerend evenwicht.

  De woorden 'positief', 'negatief', 'onverschillig' zijn in deze niet als waardeoordelen (niet moreel) bedoeld, maar energetisch. In termen van 'energetisch' denken valt er veel meer aan subjektiefe, gevoelsmatige situaties te begrijpen.

  Dat zijn trouwens de moeilijkste dingen om te begrijpen, niet de objektief-logische dingen en toestanden.

  De aantrekkingskracht die een wezen op een ander uitoefent bijvoorbeeld, valt beter te begrijpen als je door hebt wat voor een soort energie de mensen in kwestie vertegenwoordigen. Eigenlijk vertegenwoordigen we met z'n allen en afzonderlijk tegelijk een stuk van de energie van ons voorgeslacht, een soort nieuw lied op basis van de oude noten. De nieuwe generaties met nog een stuk opdracht van de vorige.

  Uitgangspunt. Tegengestelde. Synthese. Het generatiekonflikt bijvoorbeeld. 'Zijn' bakent zich af door niet het identiek te willen zijn...waaruit zou moeten voortvloeien dat beide personages er wijzer uit worden. Combinaties van hetzelfde thema maar dan met gelijkgestelden, twee macho-typen die in mekaars vaarwater komen bijvoorbeeld, zijn ook mogelijk natuurlijk. Bij een wandeling op een dorpskerkhof zie je dat er in 't verleden vele combinaties uitgeprobeerd zijn.

  Voor iemand die z'n hele leven het grootste deel van al die figuren en hun onderlinge relaties daadwerkelijk of via overlevering heeft gekend, vallen er een aantal wetmatigheden op, zeker voor wie het hoe en waarom van het reilen en zeilen in z'n eigen familiale voorgeschiedenis kent.


   octo

 • Kan iemand drie vaders hebben ?

  100_0381

  Iets filosofisch: Kan iemand drie vaders hebben ?

  Je was jong toen.  Jezelf in een verlaten kamion.  Sneeuwlandschap bevroren. Nee, de clericale uitleg over de schepping, doen en laten, zou niet zo die van jouw tijd worden.  Met een koord spreeuwen vangen onder een appelkist, ze vastnemen, ervaren, weer loslaten.  Terug achter het oude bakkelieten stuur. Stilte, overweging, koude voeten, warm vanbinnen.  Iets anders zoeken achter alles wat je werd verteld, of dat wel klopte, andere uitleg blijven evalueren ?!

   

  Vastnemen, ervaren, loslaten. Op niet-vastnemen en proberen behouden na, alles waar het leven om draait.  Jouw tijd, tijd ook van anderen die waren voor je ze zag gaan en zij die kwamen en nog zijn zoals zij die waren maar dan op andere golven in de tijd. Alles was en is dus ervaring. Ervaring zal zijn.

   

  Tenminste voor diegenen die niet in hoge mate als gehypnotiseerden door ‘t leven gaan. Denkbeeldig afhankelijk van steeds meer stoffelijke meerwaarde ,produceren in funktie van de waarde van geld en niet van wat eenieder op een ecologisch verantwoorde manier nodig heeft. Er zou genoeg in plaats van tekort of teveel kunnen zijn.  Kwestie van plannen en delen, de eerste cel moest dat al leren en eindigde in een constructie als ons lichaam, die bijna volautomatisch werkt als we ons goed leren verzorgen.

   

  Gevoelsmatig het onvoltooide verhaal van de voorouders dagelijks in het echt met eigen karaktertrekken en constructies herschrijven, eenieders eenmalig lot , ergens in een cyclus tussen begin en einde van een oerknal.  De hoeveelste oerknal ?  Hoe groot is de kans dat hetzelfde theater met dezelfde personages nog eens met grote of kleine, al of niet vrijwillig te kiezen wijzigingen wordt overgedaan ?  Tijd zat.  Na de dood een vijf miljard jaar wachten als straling in de wachtkamer der gebeurtenissen op alle domeinen, tot alles weer één punt vóór de nieuwe oerknal wordt ? Dan nog eens een veertien miljard jaar voordat je weer deeltje in een kleine cel mag zijn en ’t leven weer op z’n bio’s weer proeven kan. Duurt wellicht niet langer dan acht uur slapen, zou Einstein nog hebben kunnen zeggen.  Niks bovennatuurlijks, niks boze geesten, allemaal een kringloop van energie die altijd weer doorheen een aantal fasen naar verfijning toegroeien kan.  Je bewust worden dat er doorheen alle tumult en stoorzenders iets heel moois met ons bezig is…iets dat net als de fysica niet tegen het inhoudsloze kan, want kleiner of gelijk aan nul…en daar heb je die knal weer.

   

  Zo zeker als yin en yang mekaar aanvullen en afremmen, verlopen de verhalen van onze levens waar gelijkgestemden mekaar aantrekken en soms afstoten of koud of warm laten ,in funktie van de nieuwe personages die het op dezelfde of een andere manier wel eens zullen overdoen.  Een echte copie van de toestanden in de microwereld, proton, neutron, electron-gelijk.

   

  Onze genen, verbonden met onze psychische, chemische, fysische archieven, in die grote strijd om meer mens, die strijd die best meer een spel dan een strijd worden zou. De menswording van het spirituele, in de geboorte van iedereen die hier niet om welbepaalde redenen kan worden gemist.  De echte betekenis van Kerstmis hoor je nu veel over praten.  Wel laat het ons daar maar op houden voor we over één van de drie mogelijke vaders van het kerstekindje beginnen.

  Octo 24/12/08   

 • de 2de dag na Stille nacht

  100_0329

  De tweede dag na Stille nacht, Heilige nacht

  Zal het zolang duren voor de dochters van de vrede weer worden verkracht ?

  Zullen d’intieme intense intuïtieve innige tonen van ‘t lied uiteengeschoten zijn?

  In wat zal er met de winst van onze aankopen worden gespeculeerd ?

  Toch niet meer in de militaire sector en andere knoeiërij uit barbaarse tijden...

  die we nog niet buiten bij het groot vuil hebben gezet.

   

  Zal het zolang duren voor achterklap de verwondering om mensen doodt ?

  Zullen onbaatzuchtige inzichten innerlijk irritaties hebben weggenomen ?

  In wat in mensen en onszelf gaan we ons interesseren ?

  Toch niet de schaduwkanten uit ’t verleden blijven uitvergroten…

  die negativiteit die tot niks leidt als ’t verleden niet wordt begrepen.

   

  Zal het zolang duren eer we weer vergeten dat we goede mensen zijn ?

  Zullen anderen agressief ageren als antwoorden hen niet bevallen ?

  In wie en wat zullen we dan weer een steun en troost zoeken, vinden ?

  Toch niet in zelfbeklag en schuldgevoel en misplaatste depressiviteit om allen die ons wat assertiever willen leren zijn en eerst dan ook leren kunnen.

   

  Zal het zolang duren voor men om de heilige groei te bevredigen wetten maakt ?

  Zullen  maatregelen met  menselijkheid worden genomen ?

  In welk een zakken zal men liggen zoeken om de gaten in de kas te dichten ?

  Toch in die vesten waar maandelijks al duizenden euro’s in verdwijnen opdat die zonder veel tax op ‘t altaar van de beurs zouden kunnen opgeöfferd worden.

   

  Zal het zolang duren eer voordat we bij de stilte in onszelf geraken ?

  Zullen dagelijks dure dingen doen moeten verlopen om uitgevierd geraken ?

  In welke stemming kunnen we raken door niet met ’t overbodige bezig te zijn?

  Toch maar wat tijd maken om menselijke woorden waardig te laten klinken om die wensen werkelijk aan de stilte en het heilige van alle dagen te herinneren.

   

  Octo 23/12/08 

    

 • Waar is bestuurlijke elite mee bezig ?

  Waar is de bestuurlijke elite mee bezig ?

   S5000015

  Gelieve eerst de volgende wereldkaart aan te tikken en de percentages honger dat er per land geleden wordt eens te bekijken.

   http://maps.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=8 (met dank aan http://vooruwordpress.com )

  Zo zou je kaarten kunnen maken per gemeente met het aantal daklozen, het aantal zich blauw betalende huurders, het aantal leningen dat niet meer aan de banken kan worden afbetaald , het aantal werklozen, de uitbuitingsgraad per werknemer, het aantal wapenfabrieken, oorlogen en zo verder.  Belangrijke uitdagingen in de geschiedenis van de menselijke beschaving blijven zonder oplossing, dreigen te verergeren.  Waar zijn de leiders van de ‘fortuinlijker’ gebieden dan wel mee bezig ? Wat moet men wel niet weer van België denken in ’t buitenland ?

  Wie momenteel op het nieuws uit België tikt, valt van de ene verbazing in de andere.  Men stelt een nieuwe premier voor die té links zou zijn voor de liberalen. Bij mijn weten zit er zelfs geen enkele linkse in dat hele parlement.  Een echte linkse verkozene zou immers, zoals enkele SPA’ers die nog op de lijsten moeten geraken en linkser partijen voor een minder duizelingwekkend bedrag gaan zetelen.  Niet te geloven, de man in kwestie zou het Fortisdossier moeten oplossen, terwijl hij bij Dexia werkzaam is. Nog altijd denkt men er niet aan van met de miljarden die men in de redding van banken en relance wil steken een degelijke overheidsbank op te richten (had men al kunnen doen).  Men maakt elk probleem juridisch en politiek zo ingewikkeld dat de gewone man afhaakt en zijn menig dreigt te laten afhangen van hoe sympathiek of antipathiek iemand in de media overkomt.  Toch daar zou wel eens verandering in kunnen komen. 

  Meer en meer hoor je mensen zich mengen in het politieke debat dat in de keukens, werkplaatsen en cafés gevoerd wordt.  SPA’ers die geen plaats voor SPA-rood binnen hun partij willen maken, krijgen te horen dat ze salonsocialisten zijn.  Iemand houdt zelfs een instant referendum in de kroeg ‘hoeveel van die hier zitten hebben aandelen’, na het klassieke sociaal-democratisch argument dat de arbeiders zelf kapitalisten geworden zijn.  Een andere vindt het niet kunnen dat onze levens afhangen van een economische groei die gewoon niet zonder steeds meer groei en winst kan.  Inderdaad, het kan de bedoeling van het leven niet zijn dat we ons afbeulen (‘afjakkerren’) ten bate van en ten koste van anderen. Ook niet dat rechters door advocatenbureaus en belangenorganisaties geschreven wetteksten voorgelegd krijgen en niet zozeer door dat overbetaalde parlement eigenlijk.

  Toch zijn er nog belangrijke hindernissen op de weg naar beter.  Een vakbondsman klaagt over het feit dat er nog te weinig actiebereidheid is als het om de problemen van anderen buiten de eigen fabriek gaat.  Gevangen in het feit dat er lageloonlanden mogen bestaan of in de filosofie van het ieder voor zich. ’t Zal noodgedwongen niet blijven duren, maar het kan natuurlijk dat men de moderne mens weer de duimschroeven van vroeger aandraait, zo in de zin van zelfstandigen tegen werknemers op te zetten, werklozen tegen vreemdelingen…terwijl het dictaat van de beursbelangen verder de plak blijft zwaaien…onder de vorm van de steeds meer kibbelende politiek van het redden van de meubels in plaats van meubels te maken.

  Iemand moet ooit geschreven hebben dat de laatsten de eerste zullen zijn...na de adel, de militairen, de rijke burgerij  en andere bovenlagen eindelijk de gewone, vredelievende, graag werkende, maar zich niet afjakkerrende mens aan de macht ?

  http://www.bloggen.be/conscience2008

  Octo 22/12/2008

  gastauteurs KERSTVREDESaktie filosofisch verzet

   : axci 

  "Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen."

  Wij willen een open, warm en solidair Vlaanderen, in een hervormd België, in een gastvrij Europa. Om daaraan te bouwen wijzen we de verenging van onze identiteit af: elke mens is een kruispunt van vele identiteiten en facetten. Taal is er daarvan maar één. We stellen ook vast dat de gemeenschappen en gewesten in dit land op vele manieren met elkaar verbonden zijn en gemeenschappelijke geschiedenissen hebben. Dat geldt ook voor onze culturele identiteiten. De wortels van onze cultuur lopen onder de taalgrens door.

  Dat willen we erkend zien in een nieuw cultuurbeleid dat op Belgische basis gefundeerd wordt en niet langer (uitsluitend) op basis van taalgemeenschappen. Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen. Mensen die, over de grenzen van taal en afkomst heen, streven naar eenheid en samenwerking: dat is onze gemeenschap.

  Wij vragen met aandrang dat het Vlaams parlement concrete stappen zet om te komen tot een overkoepelende structuur voor het cultuurbeleid in België. Bedoeling moet zijn om de verschillende aspecten van onze gemeenschappelijke achtergrond te belichten en deze rijkdom samen te houden in plaats van te versplinteren.

  Met 15.000 handtekeningen leggen we deze vraag voor aan het Vlaams Parlement.

  (Naam, woonplaats en e-mailadres invullen. Enkel naam en woonplaats worden gepubliceerd).

   http://www.axci.nl/?ln=ned&id=3448  Initiatiefnemers:
  C_kata_C v.z.w.  Contact:
  info@rarejongensdiebelgen.be

  Meer informatie:
  http://www.rarejongensdiebelgen.be

  andere gastauteurs via link

  http://www.fernandronsmans.web-log.nl/  LouisPaulBoon achterna

  en over in de boeien geslagen filosofen anno 2008 : eric rosseel

  http://ericrosseel.blogspot.com

   NOG MEER

  http://vlaams-brabant.pvda.be/nieuws/article/palestina-en-afghanistan-in-de-straten-van-leuven.html :

  wanneer kunnen we eens onbezorgd op reis in PalestinaIsrael?

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2008/12/18/ainur.html  :

  vastzitten in Kazachstan!

  http://www.sap-rood.be/cm/index.php?view=article&id=891%3AVerdriet+en+woede+in+Griekenland&Itemid=53&option=com_content :

  wat gebeurd er in Griekenland ?

  http://www.sp-a-rood.be/trekderodekaart.html  :

  hopelijk raken ze op verkiesbare plaatsen.

  Gastauteur : over Darwinisme http://blog.seniorennet.be/darwinisme_guido_k/archief.php?ID=88679     evolutie naar meer en meer fijnzinnigheid laat ons hopen

  EN VELE ANDEREN __ZIE LINKS RECHTS OP BLOG

  gastaffiche :

  cap :Uitnodiging voor een gespreksavond over :

   

  Vechten voor

  onze jobs !

   

  Delegees, arbeiders en bedienden van bedreigde bedrijven getuigen .

   

  Roberto D’Orazio en Jef Sleeckx reageren.

   

  VRIJDAG 6 FEBRUARI 20 u

   

   in het Volkshuis
  Rozenberg 115
  2400 Mol

   

   

   

  info en organisatie: CAP

  Theo Mewis

  info@anderepolitiek.be

  www.anderepolitiek.be

  0497/23.07.60.

  OOK NOG Vrijdag 23 januari 19u 30 Centrum Ten Berg Halve Maanstraat  96 9040 GENT

   

 • Tijd, relativiteit en liefde

  100_0380

  Tijd, relativiteit en liefde

  Als je een lang leven wil moet je met iemand leven die eigenlijk niet bij je past. De minuten duren dan uren. 

  Als je een kort leven wil, ga je zo in mekaar op, dat de tijd lijkt stil te staan, zo snel gaat ie voorbij.

  De muzemuis die bij je past weet dat je op sandalen uit de filosofische Peloponesos loopt.

  Je weet dat ze naar sereniteit zoekt, het soort dat we  eens kwijt, weer opbouwen moeten.

  Als ze eruit gemaakt is, zal ze ze vinden, zoniet is ze bezig ze te verwerven.

  Zo ontsnapt ze soms een beetje aan al wat men dan vaak onbewust ontgroeit.

  Op bepaalde momenten in de dag is ze er, wijl ze er toch niet is.

  Als ze er is, plant ze de zaden voor hernieuwd ontluiken in de volgende dag.

  Kruin en wortel reageren op een specifieke manier aan haar verbonden.

  De atoomsplitsing van een woord is soms al voldoende om ons over grenzen te verenigen.

  Hopelijk is dit zo sterk dat de buitenwereld het niet splijten kan.

  Je herkent haar ingredients, alleen met plannen maken soms te greedy.

  Als een kever wil ze niet van je vinger, maar laat je haar vallen... wil ze er dan nog op ?

  Alles doen alsof het de eerste en de laatste keer was en toch een zee aan tijd ervaren.

  Weten dat elke ervaring tegelijk een oude en een nieuwe is.

  De momenten, heel innig verbonden met waar we van komen,

  telkens wanneer een vogel zich tot armlengte waagt;

  wat daar uit voortkomt wil je wel met haar delen,

  zolang ook haar antennes ontvangen kunnen.

  Met of zonder woorden over voorbije geschiedenissen en nieuwe,

  met of zonder de loutering van onze lichamen, ons niet schamen voor zogezegde inperfektie.

  Ons in aardse en hemelse aanrakingen bekwamen,

  alles komt tesamen, terwijl het nooit gescheiden was.

  Haar aparte stijl raakt de mijne aan.

  Hoe al die genetische,sociale en liefdeskarma van verleden naar toekomst sluizen ?

  Hoe het heden aanpakken, indelen, beleven ?

  Zoals de big-brother van de satelliet-tv geen signaal meer zendt als je niet betaalt;

  valt ons goedvoelen weg indien we de voeling met onze specifieke eigenheid kwijt zijn.

  Beetje bij beetje of helemaal ineens.

  to be continued

  octo 

   

   

   

   

   

 • Mijn verderste verserste vers

  toscaneplus08 060

  Zin,

  als jij

  Onzin

  tot zijn ware proportie

  kan herleiden

  zal ik je soms

  God- te- ergens noemen

  Octo

  Na het lezen van de weekendkrant en het overlopen van andere, niet minder echte, meer wezenlijke uitdagingen van mensen in hun omgeving, besluit ik wijselijk het voorlopig hierbij te laten voor vandaag.   

  Kijk gerust eens rond op de blog en de links, doe alsof je thuis bent.

  Maar eigenlijk is het vers al een artikel of een boek op zich, een invalshoek om heel veel te begrijpen.

  20/12/08

 • Oorzaken kruisweg vdheer Leterme Y

  DSCN0514

  De voorspelbare termijn van Leterme

  De enige keer dat ik die man in levende lijve zag, was op weg naar Frankrijk in de ronde van Vlaanderen tijdens een preëlectorale koorts.  Als kandidaat premier moet je laten zien dat je een geweldige sportfanaat bent.  Roze trui incluis dus van doortocht naar doortocht met chauffeur in dienstwagen de luxe. Te veel gewed op de kiezers van de partij die andere partijen zo bang maakt dat ze allen om ter ‘Vlaamscht’ willen zijn. Een winkelier gaat toch geen ‘merde’ gaan verkopen als een vierde van zijn misleide kiezers daarom vragen ?

   

  Toch is het die onnozele staatshervorming die  de regeringsvorming negen maanden lang deed duren…nationalistische kommer en kwel verzuurde het land…en tegen dat er dan toch een regering was in maart waren de duidelijkste voortekenen van de naderende beursmoerassen al te zien.  Maar nee, de seperatisten zonder dat ze  het wel en niet wisten, bleven maar zagen onder mekaar en met de broeders en zusters en kameraden van de andere gewesten. De koning deed overuren  en de nachtelijke vergaderingen geen wonderen.  Iedereen die werkte bleef zijn loon trekken, de anderen een alternatief en de kinderen liepen school.

   

  Toen de ernst van de financiële crisis duidelijk werd en de overvlaamse reflex eindelijk afgeworpen, kregen we warempel de indruk dat de premier net als de vorige premier Verhofdstadt een jaar eerder het land aan het redden was.  De fel door de media en tegenstanders geplaagde Leterme kreeg lof van veel kanten wegens het redden van de nationale trots, Fortis, zo werd gezegd.  Ik dacht toch dat Fortis een privébank was, hoe kan dat dan een ‘nationale’ trots zijn ?  Vroeger waren we trots op de ASLK, staatsbank, met zijn voordeliger leningen…dus een groot deel onder de mediaslikkers had liever gehad dat Fortis een staatsbank zou geworden zijn…als je ziet in wat een rotzooi de meeste grote banken zich laten verzeilen hebben.  Zelfs de premier verloor 800.000belgische frank in CityBank, hij die eens 800.000 stemmen had gekregen. In plaats van al die uitwasssen dus aan banden te leggen, verkocht hij Fortis in plaats van eigenzinnig voor een echt Belgische staatsbank zonder corruptie te gaan.

  Dat komt ervan als je meent te moeten meedoen met de andere neoliberale denkers in Europa en met de gevestigde belangen die het geld op de beursen lieten in rook opgaan.  Had toch voor je eigen menig uitgekomen en leiding gegeven in plaats van nu slachtoffer te worden van al diegenen die je wegwillen omdat je nu eenmaal niet anders meer kon dan je in nesten werken Yves ! Voor ons ben je niet minder bekwaam dan andere premiers.  Twintig miljard euro voor de bankwereld, veel cado’s voor het patronaat en een beetje minder elektriciteitsrekening voor ons, beetje supplementen hier en daar ook, moet gezegd.  Wat je regering echt om zeep hielp is dat niet ook dat altijd beslissingen afkondigen die niet gezamenlijk gedragen werden en binnen de week terug naar af gingen.  Beterschap gewenst. We moeten er, zelfs als jij van de tribune verdwijnt ook niet op rekenen dat Fortis een bank van de gemeenschap wordt zeker ?  Blijf nog maar aan tot de volgende verkiezingen in juni, dan kunnen we alles samen verkiezen, kosten en campagnegeld uitgespaard.  Alvast nog een internettip voor hoe verkiezingen dan wel weer op een andere manier zouden kunnen nu dit door allerlei machten geplaagde landje weer eens aan iets eendrachtig toe is.   Met jou ervaring zie we je wel op een nieuw project zitten, maar  maar doe je rit maar uit tot juni jong. En dan een jaartje Toscane ?

  Ah ja de tip nog :  http://www.bloggen.be/conscience.2008

  octo 18/12/2008

  19/12/08  Hysterie in Vlaamse krantenkop HLN,

  daarom :

  Betere krantenkoppen dan de hysterische van deze week

  Nog even en de onfortuinlijke, overijverige overheidsambtenaar Yves L. wordt door een menigte opgepakt. ‘Eén man gijzelt hele land’ titelt HLN bombastisch. Zoveel drukte om een paar telefoontjes of mails.  Iedereen opeens een fatsoenridder die het reeds verkochte openbare bezit en de privébanken op zijn manier meent te kunnen redden. Zelfs een verstokt rechts vlaamsnationalist die tegen het standpunt van het  VBelang in het nut van openbare banken inziet, sprak op TV. Pssst, stillekes, er leven nog mensen op de planneet, niet teveel lawaai maken !

   

  Hebt u mijn 700miljard dollar gezien ?

  http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23459&cHash=f8a16ccd72

   

   

  Rare oplossing voor honger in Ethiopië

  http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23416&cHash=f28234139f

   

  Breng ook eens een bezoek aan de vele sociale journalisten in binnen-en buitenland of aan de cultuurkenners in één van de linken…verbreedt U horizon, voor de navelberichtgeving in het belang van ?????uw zicht verduistert.  Link jezelf een wereldreis.

 • Laatste kerstboodschap koning Albert

  Afbeelding 145

  Laatste Kerstboodschap van de koning

  “Waarde landgenoten. Ik spreek tot U vanavond, vooral tot diegenen met zeer veel geld, waarmee zij, zoals ik, niet weten wat gedaan… geef het uit om onze economische toestand en onze winsten te redden, ge weet de beurs is toch foutu. Beter is echter al uw geld dat ge niet direct gebruikt massaal op OXFAM op reknr. achtnullen2828 te storten, want de koningin en ik waren kapot van volgend filmpje.”  :

  http://www.condition-critical.org/

   

  Bedankt voor uw aandacht en Zalig Kerstfeest van mezelf en uw koningin !

  (De Brabaçonne klinkt!)

 • Democratie : gevaren en kansen

  IMGA0136

  Parlementaire Democratie : gevaren en kansen.

  Het is niet vol te houden dat de voorzitter van een partij bijna 15.000euro per maand verdiend, zoveel als een parlementair.  Toch stemmen we met zijn allen in meerderheid niet voor die partijen wiens voorzitters aan een arbeidersloon moeten werken. Ze raken voorlopig zelfs niet verkozen. Weten we het niet of houden we van carrièristen ?  Zelfs de bijna voorzitter van de SPA die SPA-Rood voorzit, en dat gratis doet, moet zijn eerste verkiesbare plaats nog krijgen.

   

  Bij verkiezing tot voorzitter of parlementair willen zo ’n mensen dat tegen een gewoon loon doen, ze zitten boordevol sociale voorstellen en toch zijn wij met z’n heel velen zo dom van niet voor hen te stemmen en hen zo te dwingen van twee dagtaken te vervullen.  Zij hadden ook afspraken kunnen maken met de klassieke partijtoppen, ze hadden hun ook ‘progressie en liberaal’ kunnen noemen, zonder voorstellen die tegen de superpower van de bigbussines ingaan…in ruil voor verkiesbare plaatsjes.  De weg van de gewone mens om iets te zeggen te krijgen is zeer lang en het ongeduld licht altijd om de hoek.  Nu de economische wereldsituatie zo kritiek is, zal het misschien verbeteren. In alle grote landen rondom ons geven kiezers meer en meer hun vertrouwen aan onbaatzuchtige politiekers, de prognoses voor het Vlaanderenland neigen voorlopig nog in rechts-populistische richting, waar politiek ook als veel voor de top en weinig voor de ploeteraars gezien wordt.  Hoe dat komt, …misschien lezen we teveel walgbladen of zijn we doorheen de geschiedenis te lang op andere manieren té braaf en dom gehouden.

   

  In een steeds stijgend aantal landen heb je verkiezingen waarna enkele uren na de uitslag deze reeds betwist en bevochten wordt.  In bijna allemaal die landen komen er dan fracties tot stand met figuren die de belangen van de toplagen dienen en gaat de gewone mens er maar niet op vooruit. In de grote landen die er economisch beter voor staan heb je ongeveer dezelfde situatie, behalve dat de uitslagen toch erkend worden.  In sommige westerse landen mogen zelfs bizarre ,zogezegd godsdienstige en extreemrechtse groepjes lijsten indienen. Net zoals het groeiende aantal fascistische leden van geweldgroepen in Duitsland bijvoorbeeld, bestaat er bij een ineenstortende economie altijd het gevaar dat deze drieste fenomenen enige aanhang krijgen. Daarom dat men ze in Duitsland terecht probeert buiten de wet te stellen.  Daarom ook is het des te belangrijker dat die mensen die echt onbaatzuchtig aan politiek willen doen nu hun kans krijgen en grijpen. 

   

  Indien dit niet lukken kan, blijft er ons, gewone mensen nog één ding over : zelf onze wil opleggen aan de uitvoerende macht.  De man in de straat is niet veeleisend, hij wil vrede, een wereld zonder armoede, een betaalbaar dak boven zijn hoofd, eten, zinnig werk, sociale zekerheid. Eigenlijk zou hij het programma van de partijen moeten schrijven, of nog beter na de goedkeuring van zo’n programma per (internationaal)referendum, zou de gewone man er qua representativiteit ,duidelijkheid en bestuurbaarheid nog beter bij varen  als politiekers niet per partij, maar per project (wonen, energie, werk,..) zouden kunnen worden verkozen.  Dat elke kandidaat politieker zich maar bij een project van zijn keuze aanmeldt met zijn voorstellen voor een beleid ten dienste van het goedgekeurde programma. Dan zou een advocaat omwille van de koehandel bij regeringsonderhandelingen tussen partijen niet minister van landbouw moeten worden of een fundamentalistische fanatieker zou op de lijst levensbeschouwingen moeten opkomen in plaats van met een fanatiek partijtje een zetel kunnen te verwerven.  In het referendum zou dan ook worden ingeschreven dat alle verkozenen niet tomeloos meer dan de gewone mens mogen verdienen.  Zodoende zou deze filosofische benadering van democratie meer mensen bij het politieke spel betrekken.  Frankrijk bijvoorbeeld heeft een 70miljoen inwoners.  Eén van de grootse partijen aldaar ,de Parti Socialiste heeft 360.000 leden, waarvan er ongeveer de helft een voorzitster uit een al lang meegaand establishment mochten verkiezen…uiteindelijk werd de verkiezing met 40 stemmen beslecht.  Een beetje een filosofische en visionaire houding in verband met al die toestanden is echt geen luxe tegenover de uitdagingen die er liggen aan te komen en de schrijnende toestanden ver van ons bed, vereisen zo een houding NU al. Een paginalang voorstel tot goedkeuring van zo’n programma vindt U op de blog http://filosofischverzet.skynetblogs.be via de link

  http://www.bloggen.be/conscience2008/

   

  Octo 17/12/2008  

 • Even opa mailen !

  Even Opa en oma  kos2008 241mailen

  Alhoewel het eerst binnen een tiental jaren een echte rage gaat worden, zijn er nu al een deel kleinkinderen die hun grootouders veelal per mail van hun kinderwereld op de hoogte houden.  Welk een raad zouden ze krijgen van en vragen aan hun grootoudjes ? De kleine leuke en minder leuke dingen uitwisselen misschien ? Zouden een deel van de grotere kleinkinderen niet ook vragen wat hun preöuders van het vroeger en het nu denken ?  Kinderen zijn vaak diegenen die nog het meeste vragen stellen wellicht ?

   

  Moest ik nu kleinzoon zijn ik zou iedereen de oren van zijn kop afvragen. “Zeg opa, gisteren nogal een documentaire gezien zeg over de jaren twintig vorige eeuw.  De economie maakte nooit geziene winsten en het geloof in de beurs kon niet meer stuk.  Maar in 1929 veranderde alles op enkele maanden tijd.”. Mijn opa bijvoorbeeld zou dan natuurlijk antwoorden dat hij toen nog te jong was en

  in de jaren dertig in armoede opgroeide om dan tijdens de tweede wereldoorlog de schrik van zijn leven te ondergaan.  Dan zou ik natuurlijk vragen hoe het komt dat die Nazis in hun eigen land aan de macht zijn kunnen komen alhoewel de sociaaldemocraten en de soorten socialisten toch niet veel minder stemmen dan de nazipartij hadden in 1933.  Dat zou waarschijnlijk  té ver gevraagd zijn.

  Of misschien zou hij me vertellen over zijn eigen vader die hem nog vertelde over hoe slechts 14 van de 96 sociaaldemocraten in 1914 tégen de oorlogskredieten stemden en hoe het Duitse werkvolk na misleid te zijn geweest eerst na de oorlogsjaren samen met de soldaten een sociale revolutie wilden en dat hun opstand neergeschoten werd.

  Zijn vader had hem misschien verteld dat de meeste kleine rechtse groepjes vooral na het uitbreken van de beurscrisis van 1929 in aanhang  groeiden, ook omdat ze het toen zo populaire woord ‘socialisme’ in hun verzamelnaam NSDAP hadden opgenomen. Grootste politieke leugen van de vorige eeuw.

   

  “Is het waar dat als er heel veel crisis is Opa, dat dan de concurrentiestrijd tussen de landen zó groot wordt, dat als er geen nieuwe afzetmarkten meer zijn, dat er dan oorlogen komen om nadien hopelijk weer uit zo’n crisis te geraken ?” “Zo is het al geweest jongen, dat zal wel niet meer komen, maar vraag dat maar aan  je vader want je opa is moe vandaag”. “Waarom maken ze niet meer laptoppen in plaats van al die wapens opa, want ik moet altijd wachten tot papa van de computer is “? “Hier in het home is dat ook zo jongen, ieder moet zijn beurt afwachten, wij hadden vroeger geen computers”? “Vroeger was het zeker slechter opa ?” “Ja jongen, maar nu is dat voorbij”.  “Ik zal U zeker maar geloven opa.  Hebben ze daar in het home wel een TV, want zo goed gaat dat toch niet in de wereld” ? “Wij kijken niet veel meer naar ’t nieuws jongen”.

  Ik zal je eens enkele geweldig interessante linken doorsturen opa…daaag”.

  Octo 16/12/08                   http://filosofischverzet.skynetblogs.be 

 • Genoeg stof om even bij stil te staan

  toscaneplus08 087

  Genoeg stof om even stil bij te staan

  De banken willen ons weer verleiden om weer in aandelen te investeren.  Mensen krijgen hun leningen aan die banken moeilijker afbetaald en minder terug voor hun spaargeld.  Bush de tweede kreeg bijna een schoen van een boze Irakees in zijn gezicht.  Hij komt er beter van af dan de honderduizenden doden die hij op zijn geweten heeft. Het is nog niet te laat om hem en een een pak anderen op te pakken om in Den Haag voor het International Strafwettribunaal te verschijnen. 

   

  Op de site van Michael Moore kan je lezen over hoe men de autowerkers in de VS minder wil laten verdienen. Als tegenprestatie voor het VS belastingsgeld moeten er geen energiezuiniger auto’s gemaakt worden, mag iedereen op post blijven en blijven de aanklachten van de advocaten tegen de Staat i.v.m. ecologische voorschriften lopen. 

   

  De kleine man ligt nog altijd onder de sloef van de macht van de hebzucht…en dan bedoel ik niet de warme bakker die nu al vier huizen heeft en drie opgroeiende kinderen.  Vroeger moest de slavendrijver worden gehoorzaamd, daarna werd voor de adel de pet en de pret afgenomen. Het leven vóór de dood stond in het teken van de luxe van een toplaag waar je moest voor werken. Per slot van rekening, wat is er, buiten de sociale zekerheid en de relatieve welvaart voor een deel van de wereld, fundamenteel veranderd eigenlijk ?  In functie van een toplaag die  beslist van fabrieken te sluiten omdat ze al of  niet genoeg opbrengen, leeft een segment mensen in bange afwachting van hun financiële toekomst.  Een handjevol moderne ridders en koningen beslisten indertijd het openbare bezit uit te verkopen en het tegenwoordig zonder voorwaarden aan de bankwereld en bedrijven uit te delen.  Een openbare bank met zo goed als renteloze leningen voor de gewone mens, dat zou pas goed gebruikt belastingsgeld zijn.

   

  Laatst zag ik een school waar kinderen les kregen in lokalen zonder dubbel glas, ergens in het momenteel koude België. Wat later las ik dat ‘onze’ gevechtsvliegtuigen al  10 bommen afgesmeten hebben boven Afghanistan.  Hoeveel nieuwe scholen bouw je met het geld van die hele operatie ? Er schort iets met de beslissingsmacht in die democratie van ons.  Eén van de bedrijven die onze Staat spotgoedkoop verkocht is nu miljarden meer waard, vroeger een filiaaltje van de Spoorwegen, waar mee gelachen werd.  Miljarden verspild overheidsgeld…beloning voor de Staatsmanager toen : 80miljoen oud geld franken en een eerste plaats op een partijlijst in oost-Vlaanderen, bijgevolg parlementair inkomen, inmiddels minister.  Dat zijn dus de mensen en methodes die het vertrouwen in de politiek moeten herstellen ?  Er is meer cumul in het parlement dan om het even waar.  Waardiger opstellingen gevraagd.

   

   octo 15/12/08

 • Toespraakje voor de parochianen

  S5000271

  Hoorde vanmorgen op de radio een priester die opriep voor de Oost-Congolezen te bidden. Vroeg me af waar die man zijn kerk stond. Sinds gisteren weten we via de Morgen dat er al lang wapens en munities voor Nkunda van op het vliegplein te Oostende vertrekken. Moest die kerk in Oostende staan, had die man best mogen oproepen om daar eens gaan te protesteren.

  Sinds geruime tijd schrijf ik in artikels dat men die oorloggebieden moet 'droog' leggen.  Als journalisten weten wie geld en wapens naar oorlogszones stuurt, dan weten politekers dat ook en toch schieten ze niet in aktie.  Ze weten waar in België die geldschieters en wapenhandelaars wonen, waar hun villa's staan en welke de economische belangen achter hun daden zijn.

   De Europese commissaris van Ontwikkelingssamenwerking gaat wat slijmen met president Kagame van Rwanda die ook vuile handen heeft, in dezelfde week dat de VN de betrokkenheid van Rwanda in het Oost-Congo conflikt bewezen heeft en de Nederlandse buitenlandminister van de PVDA als repressaille alle ontwikkelingshulp stopgezet heeft. 

  Onze minister van Buitenlandse zaken zit dan met de gedachte te spelen van weer maar eens troepen te sturen, terwijl men die gevechten ginder ook op andere manieren stoppen kan.  Nog niets geleerd van de genocide in Ruanda in destijds. Dat deze genocide mogelijk is gemaakt door van die schimmge banden tussen de geheime diensten van een aantal landen en de machtsfaktoren van toen in Rwanda, allen pionnen van de grote economische belangen alhier en ginder ver weg...dat is iets dat niet tot het kollektief bewustzijn behoort.

  Als die banden doorgeknipt worden zal er in Oost-Congo als de munitie en het geld op is met de blote hand moeten worden gevochten en zullen de boeren dan tenminste niet meer moeten vluchten.

 • Mag ik U om uitleg vragen ?

  100_0331

  Ik zit namelijk met de vraag waarom mensen boksen.  Zelfs al zou het niet betaald worden, dan nog vrees ik dat de meeste boksers bleven boksen.  Hengsten die mekaar in de vrije natuur ontmoeten doen dat dueleren ook niet voor geld. Maar waarom toch, willen mensen op hun kop laten slaan ?  Het moet toch met die drift van vroeger te maken hebben of is het omwille van de toeschouwers die door het kijken misschien zelf minder agressief worden ?

  Hebben boksers hun sport nodig om zich een stoer imago aan te meten  of zitten ze nog met een soort oerangst of juist niet ?   Oerangst, stoerangst, angst om niet genoeg stoer over te komen. Als je naar het boksen kijkt omwille van de taktieken dat die venten gebruiken, daar kan ik inkomen dat dat wel een zekere ‘sport’ is of als die mannen zo platgeslagen in mekaars armen hangen te slenteren, dan hebben ze wel iets ontroerends.  De vraag blijft echter.  Welk  redelijk mens vraagt erom om op zijn ,in hun geval, vaak tronie, getimmerd te worden en op dat van een ander mens in te slaan ?  Een tronie heeft hij die er gevaarlijk uitziet, het is misschien zoals bij rode lappen en stieren dat het werkt. Als we dat goed begrijpen, hebben we een deel van die andere, op het bezit gebaseerde wereldproblemen opgelost.  Nu ik dit zit te denken, zou het kunnen dat dingen willen hebben en ervoor vechten in sommige hun genen meer zit dan in anderen hun ?

  Zou het dan toch te maken hebben met een soort symbolische strijd tussen wiens genen de vrouwtjes mogen bevruchten ?  Zou het afhankelijk zijn van het gehalte geproduceerde ,weet niet welk hormoon, adrenaline zeker ?  Ik kan er maar niet inkomen in dat gevoel van mekaar op die manier uitdagen.  Dit sado-masochisme bij uitstek, indien het daartoe te herleiden zou zijn ,is  ook buiten de wereld van het boksen en minder gevaarlijke gevechtssporten terug te vinden. We zullen het deze keer maar niet over wapens en militairen hebben.

  Het huishoudelijke geweld zou familie van de boksersmentaliteit kunnen zijn, maar heeft toch nog andere karaktertrekken.  Geweld tussen partners komt van mekaar op de heupen te werken op die momenten dat de zaak door toedoen van bepaalde gebeurtenissen escaleert.  Zo close zijn boksers toch niet, dacht ik.  Als mensen ruzie hebben dan komt dat omdat ze het hoe en waarom van mekaars leven en hun eigen leven niet of niet meer of onvoldoende doorzien,  ze zijn in een spanningsveld komen te zitten .  Boksers trainen, leven naar een match met een als mens toch vaak anonieme tegenstander toe.  Hebben boksers in hun leven misschien traumaërvaringen meegemaakt, verlatingsangst ontwikkeld, zijn het eigenlijk typisch jaloerse mensen ?  Hebben ze een schuldgevoel van zich af te boksen door slaag te ‘willen’ krijgen ? Vaak hebben ze ook een reflex van zich te vlug bedreigd te voelen, hoe komt dat dan ? Als je zo blijft doorvragen kom je op de duur toch altijd weer bij van die puzzlestukjes om het leven te begrijpen uit.  Dáárom dat er nog altijd boksers bestaan natuurlijk.

  Eten ze misschien meer rauw rood vlees of hebben ze minder respekt en bewondering voor het leven dan andere mensen ? Wat onderscheidt hen van andere mensen die alleen of in groep vernielingen aanbrengen ?  

  Er huizen velerei soorten boosheid in de mens. Ook diegenen die geen hand naar iemand uitsteken moeten hun boosheid ergens kwijt waarschijnlijk.  Hoe kwets je de andere ? Zou het opwindender zijn van met iemand te leven die je terugkwetst dan met iemand die alle chagrijnige dingen van je verdraagt…is dat ook niet een motief om in ‘strijd’ te treden ?  Ben me, met me tot U te richten al een stuk wijzer van geworden.  Bedankt. Andere verklaringen welkom.

  Octo 11/12/08

 • 2gedichten op weg naar mooiere wereld

  Afbeelding 082

  Telecom stamboom

  Adam en zijn madam deden het al

  Als ze in de naburige stam iemand wisten wonen

  Klommen ze hoog in de bomen

  Al schuddend met de takken

  Nodigden ze de buren uit om af te zakken

  Wat later ontdekte men het vuur en de rook

  En bestond de communicatie uit wat smoke

  Toen begonnen ze hun klanken in tekens om te zetten

  Zo lieten ze op een rots in schrift iets achter waar ieder moest op letten

  Aldra ontdekte men nog later het papier

  De grote concurrent van de huiden en het dier

  En terwijl het paard met berichten ging ronddraven

  Ging de post al gauw van haven tot haven

  Met een soort molenwieken seinde men van op menig heuvel

  Maar men vond weldra ook een oplossing voor dit euvel

  De draad , eerst boven en dan in de grond

  Was het modernste dat men voor de eerste wereldoorlog uitvond

  De telegraaf en telefoon dan snel geboren

  Dra konden we mekaar eindelijk vanop grote afstand horen

  Natuurlijk konden we het niet laten van ook

  …beeld, geluid en tekst van op afstand op mekaar los te laten

  en uiteindelijk zijn we weer waar het begon

  jij zapt of zept of biept en ik kom.

  octo

  Waar we mee bezig zijn

  't Begint al 's morgens; d'ether spuit reklaam,

  d'eters vreten hun antibiotika en hormonen;

  de dochters en zonen gaan in kritiekloze scholen wonen voor de dag.

  Pa en Ma's, zorgen voor het geld; temidden een wereld van gewingeweld en overburokratie...voor wie, voor wie ?

  Omdat 't altijd zo is geweest ?  Wij in de bres voor het gouden beest.

   

  A knipt kaartjes op de dure trein; ondanks de vele politieke woorden over het properder vervoer en het zuur in de lucht,  warmere aarde of de anti-ozonbucht.

  B zetelt voor de mutualiteit; een schone zaak; maar volstrekt overbodig in een sociaal verdergevorderde maatschappij.  Pas, kaart, vignetjes... en meer van die regeltjes en wettjes.

  C werkt voor de promotie en belt de hele dag rond om te verkopen...wat kan men nog meer van 't leven hopen ?  Iemand die iets nodig heeft gaat er toch gewoon om...Waarom al dat geld in die reklaam ?  Waarom ? Zijn wij echt zo dom ?

  D breekt voor de zoveelste keer dit jaar het wegdek open...weer een ander telecombedrijf moet immers z'n kabels kwijt...en de gas , d'electric, 't water en de teevee zijn allemaal privé; dus coördinatie in 't algemeen belang ...da kan niet zijn...en we moeten toch ook ons asfalt verkopen.

  E is sportman van beroep en verdient poen met hopen...om hem te zien lopen willen we allemaal een stukje minder kopen.

  F is aandeelhouder van beroep.  Hij zit met zijn geld gekneld tussen investeren en verteren; als hij niet genoeg kan terugverdienen, sluit hij zaken ; niet dat er niets meer valt te maken; maar omdat z'n geld sneller groeit als hij er in een andere sektor mee knoeit; snoeit of gooit...alleen z'n werkmensen ,vergaat het berooid; als ze reageren worden ze door de top van hun bonden gekooid en geplooid.

  G is general manager en leeft met de bevelen van F op zak.  Hij rekent uit hoever men uitbuiten kan...riskeert meestal geen gevang...want de wetten staan aan de kant van de ' nv Aan ons persoonlijk vermogen raakt men niet, zelfs failliet' en daarenboven zit menig dikke, wettelijk verkozen piet in onze raden van bestuur...zo kumuleren ze nog meer op de duur.  Voor Jan met de pet geldt niet zo'n pret...hij dient te worden 'opgelet' door iedereen tussen de general manager en de ploegbaas...met het 'meer verdienen ' als aas.

  H doet in banken en verzekeringen en verdient geld met ieders rekeningen;

  ook via pensioensparen probeert men geld te vergaren.

  Geld is voor hem niet een eenvoudig hulpmiddel om simpel mee te administreren;

  maar een middel om fortuinen mee te laten renderen.

  Heb je een paar miljoen te kort voor een huis ?  Geen probleem, vraag het hem, en twintig jaar later ligt het bedrag dat jij leende in zijn kluis.  Hij heeft geen geduld, en ook via de Staatsschuld vergroot hij zijn gouden bult.

  I,  is journalist, die de waarheid vernist en zich beperkt tot de feiten omdat z'n baas nu eenmaal ook overal met z'n geld zit misschien en buitenvliegen ambetant is bovendien.

  J is boer en mag altijd maar minder met z'n aarde; kan z'n ziekgemaakte vee soms alleen nog veilen aan gesubsidieerde brandhaarden.  Komt hij in opstand, dan ziet hij zeker geen cent; van diegenen die beletten dat we de hongerigen ook een gevuld bord voortzetten.

  K werkt voor de Post; 't is hij die van 's ochtends vroeg door alle weer en krost; voor een karig loon; met verlof waar hij niet moet om vragen; moet ie zich straks nog meer gaan afjagen.

  L is ambtenaar en zit in een papieren doolhof; voor een loontje waar z'n bazen aan de top om giechelen; met reglementen waar hij zeker niet mag aan wiggellen, zit hij dagelijks het leven van de massa tot en met de buitenlandse politiek mee te helpen betalen...zonder veel te bepalen en met soms van zichzelf te balen.

  Wie kan daar nu nog aan uit aan die duizenden statuten en schalen ?

  M is kunstenaar, maar daar mag je niet van leven, want wat brengt dat nu op, al die mooie woorden voor de kop ?  Of het laten zingen van kleuren en vormen...

  is dat nu belangrijk voor ze komen...de wormen.

  N is militair en men houdt hem klaar voor als hem moet gaan knokken...tegen diegenen die men in 't buitenland ook kon verlokken...of men houdt hem 'inzetbaar', voor als wij weer eens worden de sigaar.

  O is  spiritueel mens, bezield bezig met de mensen en dingen die hem omringen; hij neemt god en kerken en religies voor overgangsfasen naar de ontdekking van het ware innerlijke en vindt zijn kracht in de natuur die alles schiep en schept en ons gelukkig met z'n geest heeft behept.  En...ook al zijn er voor de twee soorten pijnen ,het stoffelijke en het andere bestaan, niet alle twee medicijnen...hij weet van veel het zijne...Het klinkt wellicht wat raar; maar dees beroep is zeker geen koopwaar.

  P is bij de polies en doet nuttig werk : de dronken chauffeurs uit verkeer halen, ruziemakers kalmeren enzoverder...chapeau ! Toch zou hij ook tegen ons kunnen worden ingezet...dus opgelet !

  Q das die van U.  Alles ok als 't snor zit, zoniet, grote 'fit'...en langswaar dan 't energieverlies compenseren...zonder teveel miseere ? " Omwille van Uw hard gemoed, boet gij boet gij goed"  Als iedereen zorgt dat hem content is, is er met een ander niks mis; dus kom niet teveel zagen; maar leer je ware gevoelens uitdragen...ook in zware dagen

  R is revolutionair en naast veel uitleggen moet hij met z'n soortgenoten overeenkomen; maar ze bevinden zich in verschillende stromen...die eens toch in de zee uitkomen, ondertussen kunnen ze slechts altijd weer hopen en dromen van aan de macht te komen

  S  werkt in een stukje groen; waarvan de geldzucht vindt 'niks mee vandoen'

  T  werkt in telekommunikatie, je kan er enorm veel mee en 't is nog altijd geen recht, maar iets waar men om veel centen om vecht.

  U ben jezelf en wat je ook doet, wees geen muggezifter, want we spelen in een heel onnatuurlijk stuk...om ons gelijk en geluk

  V is de overwining die we alle dagen een stukje kunnen behalen om onze toekomst toch een beetje mee te kunnen bepalen.

  Wee is de keerzijde van het wel...weet je snel

  X is de onbekende medemens die net als wij dezelfde en andere moeilijkheden tegenkomt en die in ons niet mag worden verstomd

  Y is de vrede en haar vele gezichten; waarnaar we ons met alle middellen moeten leren richten.

  Z is een alternatief samenlevingsmodel; met op alles een abonnement dat direkt van ons pree mag afgaan; de rest zullen we wel voor eten en drinken afstaan.

  octo

 • Bloggers versus krantenlezers. Meer uitwisseling

  Afbeelding 049

  Leren Bloggers meer door uitwisseling dan krantenlezers ?

   

  In oktober 1914, toen een minderheid van Duitse sociaaldemocraten (14tegen96) zich tegen de oorlogskredieten uitsproken had, schreef een Russisch sociaaldemocraat Bronstein LT een tekst over het grootkapitaal, de economie, crisis en oorlog...én de noodzaak om niet mee te gaan met  politieke krachten die dachten dat het kapitalisme in de 20ste eeuw via imperialistische strijd nog een geweldige vredige toekomst voor de boeg had. Ieder van de strekkingen binnen de sociaaldemocratie had zijn kranten.

   

  Ook in die tijd waren er al kranten die op de duur de logica van de naar oorlog leidende plannen van bourgeoisie volgden er waren ook go-between-visies zoals De Morgen en er waren ook al een soort Solidairs, Militant, Vonk, Rood enz... of andere ook niet extreem, maar gewoon linkse kranten.  Zelf vertrek  ik liefst van ooggetuigenverslagen van mensen die over heel de wereld in tal van sectoren een bepaald onbaatzuchtig werk proberen doen (zie de vele links op de blog, waarin niet alleen elke strekking en hun links binnen de sociaaldemocratie en linkser aan bod komen).  Het zijn die mensen die rechtstreeks eerst met negatieve beleidsbeslissingen worden geconfronteerd. 

   

  Daarnaast hou ik regelmatig in 't oog welke lessen het verleden ons probeert te leren...en kom je via via op waardevolle teksten die uitleggen hoe de dialectiek op politiek vlak in mekaar zit...het verloop van de geschiedenis op basis van tegengestelde belangen en belangengroepen, vertrekkende van de levensomstandigheden van de verschillende groepen mensen. De noodzaak aan vernieuwing wanneer de tactieken van de oude organisaties van de gewone mens zich verbinden met de economische en politieke belangen van de oorlogsmakers. De maskers vallen op termijn altijd af en sommigen doorzien dit terwijl het gebeurt, anderen blijven in de maskers geloven. Zoals nu wanneer men de mens er probeert van te overtuigen dat het grootkapitaal vanaf 2010 weer een prachtige toekomst voor de mensheid in petto zou hebben. Het zou nu maar even ziekjes zijn...alert blijven is de boodschap.

   

  De Morgen hebben we in de tijd nog samen met de centen van het alles vervlakkende HLN gered (in mijn streek hadden we bijna een aandeel van 100.000belg.fr.met een benefiet met muziekgroepen en als moderator Johan Anthierens zaliger van De Zwijger) Berichtgeving en interpretering zijn één zaak en een kunst die je alle dagen moet blijven oefenen. Politieke duiding in DM is iets anders, ik ben het vaak oneens...maar die duiding is nog altijd minder rechts dan sommige stukken in DS. De vergelijkbare , paniekerige, behoudsgezinde reacties op de financiecrisis, van bijna alle grote Europese rechtse en centrumkranten, zelf linkse kranten in oktober 2008 toen ik een paar weken in het buitenland was, waren van het niveau van een echte commerciegazet. Aan kwaliteit moet gewerkt worden.  Broodschrijvers, hoe getalenteerd, gediplomeerd en geleerd ze ook zijn, hebben die kans niet.

  Wij , de bloggers op onze forums wel.

  Bedankt voor het  leren door uitwisseling allemaal.

   

  Zo heb ik ergens een discussie rond de standpunten van Michael Moore lopen.

  In de VS had je de vorige 2 jaar de keuze tussen iemand die fier was dat hij Vietnamese boeren was gaan bombarderen en iemand die die man uit strategische overwegingen daarom feliciteerde en tevens minder agendapunten van bigbusiness op zijn agenda staan had. Wanneer je als filmproducer de keuze maakt op te roepen om te kiezen voor Obama omdat binnen de huidige graad van bewustwording een keuze voor een derde partij de overwinning voor de gevechtspiloot zou betekenen, is dat een keuze. Nu B.Ob verkozen is, merk je dat MM toch al kritiek heeft op de beleidskeuze van belastingsgeld naar de  poenverbranders te laten vloeien en dat Moore veel verder dan Obama gaat. Obama is een campagne begonnen om zijn kiezers e.a. via het internet aan te zetten om een soort politieke vergaderingen bij de mensen thuis te beleggen...hopelijk kan ook langs die weg een stuk oppositie gevoerd worden tegen teveel collaboratie met het casinokapitalisme.  Ge moet iedereen vanuit zijn positie en bewustzijn de kans geven om de wereld in een betere richting te trekken voordat er weer oorlogen uitgelokt worden waar we verondersteld worden van in mee te  marcheren.  Liever momenteel B.OB in het witte huis dan iemand die door zijn oorlogstrauma's de initialen ‘KGB’ in Poetins ogen meende te lezen...blijf maar van die atoomknoppen af, rustig blijven jongens.  Ze moeten helemaal de wereld uit.

  Octo 10/12/08

  Beste LEF- nieuwsbrieflezer,

  Nieuw op www.lef-online.be

  Wij verwelkomen verdere verspreiding van dit bericht (met excuses voor eventuele multipele zendingen).

  De redactie verwelkomt reacties op vorm en inhoud van onze website en bijdragen van onze lezers: brieven, opiniestukken, aankondiging van activiteiten enz. (te richten aan ondergetekende)

  Momenteel telt dit nieuwsbriefje ongeveer 670 abonnees. Nieuwe abonnees kunnen zich melden via de rubriek “Contact” op www.lef-online.be of bij ondergetekende.

  Met vriendelijke groet,

  Michel Vanhoorne

   

  Manifestatie voor een weloverwogen regularisatie van sans-papiers volgens duidelijke en permanente criteria - 14 december 2008 - 14 u -  Mechelseplein, Antwerpen

   

   

   

  Het ABVV en het ACV sluiten zich aan bij het Forum Asiel en Migraties (FAM) en roepen hun militanten en leden op om deel te nemen aan de manifestatie van 14 december 2008 om 14 uur in Antwerpen. De manifestatie begint om 14 uur op het Mechelseplein, waarbij de deelnemers zich zullen begeven in de richting van het Sint-Andriesplein. Om 12u vertrekt er een ABVV-bus vanaf het Rouppe Plein, 1000 Brussel naar Antwerpen.

   

  Deze manifestatie wordt georganiseerd door het verenigingsleven van deze stad om van de federale regering te eisen dat ze haar beloftes m.b.t. de regularisatie van mensen zonder papieren in het kader van het regeerakkoord zou nakomen, meer bepaald een regularisatie op basis van een duurzame plaatselijke verankering en op basis van werk.

   

  Het is immers hoog tijd een duidelijk wettelijk kader te creëren. Het recht op werk en de sociale rechten van alle werknemers, die in het huidige bestel door de uitbuiting van clandestiene arbeid met elkaar in concurrentie worden gebracht, staan op het spel. 

   

  Een weloverwogen regularisatie volgens duidelijke criteria kan met name in een periode van economische crisis de solidariteit tussen de werknemers alleen maar versterken. Door het verblijf en het werk van de mensen zonder papieren te legaliseren, worden de nodige voorwaarden in het leven geroepen voor hun bijdrage aan de sociale zekerheid en aan de personenbelasting.

   

   

   

  Kameraadschappelijk.

   

  Wouter vanaelst abvv

   

   

   

   

 • Koop een krant lees geen walgblad!

  Afbeelding 073

  Eén bepaalde krant in dit land slaagt er bijna dagelijks in van de ene of andere walgelijke moord door de hoofden van miljoenen mensen te jagen.  Weinig achtergronden bij binnen-en buitenlands nieuws.  Dé nieuwtjes over de sterren.  Als er een oorlog of ramp is, de schokerendste foto’ s eerst. Zoveel mogelijk vuile was van iedereen verzamelen, dat is in !  U wil een mening die eerst uw buik en dan uw hoofd aanspreekt, we kauwen ze wel even voor U voor.  Uw wil een groot advertentiebereik ? We houden ze wel dom.

   

  Waarom moeten we ons eigenlijk bezig houden met al die persoonlijke moorden uit geldbejag of de ontaarding van menselijke driften in doodslag ? Je draagt dat eigenlijk overal mee rond en het beïnvloedt een mens meer negatief dan je voor mogelijk houdt, denk ik. Zijn er niet al genoeg activiteiten die ons afleiden van te ontdekken hoe de wereld reilt en zeilt ? 

   

  Slaag eens de pagina’s open waar hetgeen op TV komt, wordt aangekondigd…er zijn dagen waar je moet zoeken om een waardevolle documentaire of een inhoudelijke film te vinden.  Altijd wordt er wel ergens een wapen bovengesleurd of koestert iemand moordplannen.  Ik heb uitzonderlijk niks tegen een etisch verantwoorde detectivefilm, maar ook in dat genre is de bijdrage aan de beschaving in ‘t algemeen enorm klein. 

   

  De toekomstige rioolkrantlezer wordt nu al gepamperd. Al die speelgoedspelletjes die geweld promoten hebben nog maar pas een geweldige afzet gevonden.  Dat Sint Niklaas zich nog niet opgehangen heeft, daar kan ik echt niet bij.  De show van laag allooi moet blijven doorgaan. Onze kinderen moeten toch  als het ware geschoold worden om naar al die rommel te blijven kijken en al die shit te blijven kopen en dan dé krant te kopen die ze de indruk geeft dat de wereld die ze beleven de enige en echt mogelijke is.  Daarom ook als er in zo’n krant dan kritische mensen dan toch eens niet uit de actualiteit te houden zijn, dat die dan voor het woord links het woord ‘extreem’ aangemeten krijgen.  Diegenen die bij ons de bommen maken en diegenen die ze doen afgooien zijn nooit de ‘extremist’.   Allemaal normaal.

   

  Een belangentwist onder de verdeelde Westerse mogendheden en laat ons zeggen China…na decennia sluipende indoctrinatie kreeg men zelfs  normaal gezien kritische mensen gisteren zover van te vragen om troepen te sturen om…ja om wat…om een gelijkspel in die verdoken wereldoorlog af te dwingen.  Sluiten die wapenhandel, stop de munitieproduktie, eens en voorgoed…heel de wereld heeft regeringen nodig die zulk een maatregelen opleggen. We weten al jaren dat die smeerlapperij anders nooit stopt.  Als je verkeerd geparkeerd staat of je hebt je gordel niet aan, dan zijn ze daar rapper bij, dan een ketting rond een wapenfabriek te hangen , die staatsapparaten overal.

   

  Omdat het van bovenaf er toch niet van komt, stuur eens een mail naar diegenen waarvoor je gekozen hebt of zet het als agendapunt op de vakbondsvergadering morgenvoormiddag, U die voor onze belangen gekozen bent en snapt dat de belangen van anderen ver weg, ook onze belangen dienen.  Wacht niet totdat er op betogingen vandalenstreken gebeuren om het onrecht in de samenleving bespreekbaar te maken.  Wacht niet altijd op het parlement of regering, maar toon je betrokkenheid en je eigenwaarde op welke manier dan ook…door een betere krant te kopen.

  Octo 9/12/08

   

 • Terreur stoppen KAN. Yes we must !

  Afbeelding 080

  Blogland verwelkomt het heel Waardevolle Werk en de Wenken van dé Mike

  De link naar deze wonderlijke internetoase

  http://vooru.wordpress.com

  100_0012

  Terreur kan stoppen in Pakistan, India, Afghanistan,Irak, Somalië, Congo…

  De wapenmaffia, zijnde de wereldwijde producenten en handelaars van munitie en wapentuig en de legertjes en legers die hun afnemers zijn, moeten buiten spel worden gezet om de verdere escalatie van allerlei gewapende confrontaties  stil te leggen.  Bij internationaal decreet van de Verenigde Naties moeten alle werknemers uit de militaire industrie ander werk krijgen, zodat de mensheid de kans krijgt om positieve projecten uit te voeren.( Zonder munitie kan er immers niet worden gevochten.) Dit zijn eisen die elke politieke en sociale organisatie tot op het niveau van de Verenigde Naties zou moeten doordrukken. Gewoonlijk kan dit pas na massaal protest…dat voorlopig nog uitblijft…wegens zo ver van ons bed. ‘Wir haben es nicht gewusst’…gaan we dat als verontschuldiging naar onze kinderen en kleinkinderen toe inroepen ?  We weten allemaal dat zo een maatregelen niet kunnen zonder dat men de wapenindustrie in alle landen in gemeenschapsbezit brengt en die dan omvormt.  Laten we er dan maar mee beginnen om dat punt op de agenda van onze volgende vergaderingen te zetten.

   

  De wapenmaffia en zijn politiek rijke handlangers in de Westerse, Arabische…wereld hebben fenomenen als de ‘Taliban’ rijk en sterk gemaakt. De verpauperde massa’s in landen zoals Pakistan zijn hun eigenlijk liever kwijt, maar omdat een niet op een religie gefundeerd klassiek links alternatief voorlopig moeilijk van de grond raakt, blijft de oude klasse onderdrukkers via  verpaupering en onwetendheid aan de macht. Steun aan boeren en initiatieven om de armoede uit te roeien, zouden de machtsbasis van de Taliban voorgoed onderuit kunnen halen.

   

  Ook in India, ook al een land met atoomwapens is het voor het grootste deel van de mensen moeilijk om in opstand te komen voor een degelijk bestaan. Over hoe China dank zij een stuk planeconomie gekoppeld aan privéïnitiatieven belangrijke vooruitgangen op allerlei gebieden heeft gemaakt, daar kan men in India en Pakistan alleen maar van dromen.

   

  Het zenden van buitenlandse troepenmachten naar andere landen toont meer en meer zijn failliet…recent nog in Somalië en nu ook weer in Congo…men doet dat al decennia en de toestand verergert overal maar.  Nee…de munitiekraan moet worden dichtgedraaid voordat men aan ontwikkeling kan werken.

   

  octo

 • gastauteur :Michael Moore's visie op carmaking

  DSCN0553Friends,

   

  I drive an American car. It's a Chrysler. That's not an endorsement. It's more like a cry for pity. And now for a decades-old story, retold ad infinitum by tens of millions of Americans, a third of whom have had to desert their country to simply find a damn way to get to work in something that won't break down:

   

  My Chrysler is four years old. I bought it because of its smooth and comfortable ride. Daimler-Benz owned the company then and had the good grace to place the Chrysler chassis on a Mercedes axle and, man, was that a sweet ride!

   

  When it would start.

   

  More than a dozen times in these years, the car has simply died. Batteries have been replaced, but that wasn't the problem. My dad drives the same model. His car has died many times, too. Just won't start, for no reason at all.

   

  A few weeks ago, I took my Chrysler in to the Chrysler dealer here in northern Michigan -- and the latest fixes cost me $1,400. The next day, the vehicle wouldn't start. When I got it going, the brake warning light came on. And on and on.

   

  You might assume from this that I couldn't give a rat's ass about these miserably inept crapmobile makers down the road in Detroit city. But I do care. I care about the millions whose lives and livelihoods depend on these car companies. I care about the security and defense of this country because the world is running out of oil -- and when it runs out, the calamity and collapse that will take place will make the current recession/depression look like a Tommy Tune musical.

   

  And I care about what happens with the Big 3 because they are more responsible than almost anyone for the destruction of our fragile atmosphere and the daily melting of our polar ice caps.

   

  Congress must save the industrial infrastructure that these companies control and the jobs they create. And it must save the world from the internal combustion engine. This great, vast manufacturing network can redeem itself by building mass transit and electric/hybrid cars, and the kind of transportation we need for the 21st century.

   

  And Congress must do all this by NOT giving GM, Ford and Chrysler the $34 billion they are asking for in "loans" (a few days ago they only wanted $25 billion; that's how stupid they are -- they don't even know how much they really need to make this month's payroll. If you or I tried to get a loan from the bank this way, not only would we be thrown out on our ear, the bank would place us on some sort of credit rating blacklist).

   

  Two weeks ago, the CEOs of the Big 3 were tarred and feathered before a Congressional committee who sneered at them in a way far different than when the heads of the financial industry showed up two months earlier. At that time, the politicians tripped over each other in their swoon for Wall Street and its Ponzi schemers who had concocted Byzantine ways to bet other people's money on unregulated credit default swaps, known in the common vernacular as unicorns and fairies.

   

  But the Detroit boys were from the Midwest, the Rust (yuk!) Belt, where they made real things that consumers needed and could touch and buy, and that continually recycled money into the economy (shocking!), produced unions that created the middle class, and fixed my teeth for free when I was ten.

   

  For all of that, the auto heads had to sit there in November and be ridiculed about how they traveled to D.C. Yes, they flew on their corporate jets, just like the bankers and Wall Street thieves did in October. But, hey, THAT was OK! They're the Masters of the Universe! Nothing but the best chariots for Big Finance as they set about to loot our nation's treasury.

   

  Of course, the auto magnates used be the Masters who ruled the world. They were the pulsating hub that all other industries -- steel, oil, cement contractors -- served. Fifty-five years ago, the president of GM sat on that same Capitol Hill and bluntly told Congress, what's good for General Motors is good for the country. Because, you see, in their minds, GM WAS the country.

   

  What a long, sad fall from grace we witnessed on November 19th when the three blind mice had their knuckles slapped and then were sent back home to write an essay called, "Why You Should Give Me Billions of Dollars of Free Cash." They were also asked if they would work for a dollar a year. Take that! What a big, brave Congress they are! Requesting indentured servitude from (still) three of the most powerful men in the world. This from a spineless body that won't dare stand up to a disgraced president nor turn down a single funding request for a war that neither they nor the American public support. Amazing.

   

  Let me just state the obvious: Every single dollar Congress gives these three companies will be flushed right down the toilet. There is nothing the management teams of the Big 3 are going to do to convince people to go out during a recession and buy their big, gas-guzzling, inferior products. Just forget it. And, as sure as I am that the Ford family-owned Detroit Lions are not going to the Super Bowl -- ever -- I can guarantee you, after they burn through this $34 billion, they'll be back for another $34 billion next summer.

   

  So what to do? Members of Congress, here's what I propose:

   

  1. Transporting Americans is and should be one of the most important functions our government must address. And because we are facing a massive economic, energy and environmental crisis, the new president and Congress must do what Franklin Roosevelt did when he was faced with a crisis (and ordered the auto industry to stop building cars and instead build tanks and planes): The Big 3 are, from this point forward, to build only cars that are not primarily dependent on oil and, more importantly to build trains, buses, subways and light rail (a corresponding public works project across the country will build the rail lines and tracks). This will not only save jobs, but create millions of new ones.

   

  2. You could buy ALL the common shares of stock in General Motors for less than $3 billion. Why should we give GM $18 billion or $25 billion or anything? Take the money and buy the company! (You're going to demand collateral anyway if you give them the "loan," and because we know they will default on that loan, you're going to own the company in the end as it is. So why wait? Just buy them out now.)

   

  3. None of us want government officials running a car company, but there are some very smart transportation geniuses who could be hired to do this. We need a Marshall Plan to switch us off oil-dependent vehicles and get us into the 21st century.

   

  This proposal is not radical or rocket science. It just takes one of the smartest people ever to run for the presidency to pull it off. What I'm proposing has worked before. The national rail system was in shambles in the '70s. The government took it over. A decade later it was turning a profit, so the government returned it to private/public hands, and got a couple billion dollars put back in the treasury.

   

  This proposal will save our industrial infrastructure -- and millions of jobs. More importantly, it will create millions more. It literally could pull us out of this recession.

   

  In contrast, yesterday General Motors presented its restructuring proposal to Congress. They promised, if Congress gave them $18 billion now, they would, in turn, eliminate around 20,000 jobs. You read that right. We give them billions so they can throw more Americans out of work. That's been their Big Idea for the last 30 years -- layoff thousands in order to protect profits. But no one ever stopped to ask this question: If you throw everyone out of work, who's going to have the money to go out and buy a car?

   

  These idiots don't deserve a dime. Fire all of them, and take over the industry for the good of the workers, the country and the planet.

   

  What's good for General Motors IS good for the country. Once the country is calling the shots.

   

  Yours,

  Michael Moore

 • Internetles in tussen de regels lezen.

  DSCN0344

  Internetles in leren tussen de regels lezen

  Vandaag zette ik een aantal bijkomende linken op mijn blog…voor tegen dat onze kranten moesten failliet gaan, ze danken nu al mensen af, want de heilige koe van de Beurs heeft honger en daar moet alles voor wijken.  Net zoals bij kranten moet je tussen die links al eens tussen de regels kunnen lezen. Bij sommige artikels en acties moet je al meer in vraag stellen dan bij andere. Hier volgt een voorbeeld van een artikel waar ik honderd vragen bij heb, van een overigens interessante site nochtans. Ik moet het wel kopiëren, want anders kan je zelf niet dezelfde oefening maken als ik. Wat hier beschreven wordt  kan toch niet gezond zijn en net dat moeten we weer geloven en waarom ? Kom op tegen Kanker zeggen ze dan…kom op tegen onzin eerder.  Is dit geschreven door een goedgelovig goedmenend iemand die wil dat iedereen te eten heeft of kwam dit alles tot stand via een Monsanto-achtige genetisch gemanipuleerde bussinesfreak ?   Hou ook voor ogen dat het gebrek aan voedsel op deze wereld niet aan de planten verweten moet worden.

  PS. Het is de eerste keer dat ik een tekst van iemand anders (behalve advertenties en gastauteurs voor bepaalde initiatieven) op deze blog zet.  Blaas even uit, ik was er niet goed van dat dit allemaal niet geweten was en dat dit kan…en dan nog goedgekeurd(VN) en goedgepraat (auteur?) wordt :

  MILIEU: VN breken een lans voor nucleaire landbouw

  Sanjay Suri

  LONDEN, 3 december 2008 (IPS) - Wetenschappers achten de tijd rijp voor meer kerntechnologie in de landbouw. Wereldwijd worden reeds honderden miljoenen hectaren ingezaaid met plantensoorten die via bestraling betere eigenschappen kregen. De FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, gelooft dat een nog ruimere toepassing de honger in de wereld kan helpen terugdringen.

  “Meer dan 3.000 plantenvariëteiten op de markt werden door bestraling gewijzigd en meer dan honderd landen maken gebruik van deze technologie”, zegt Pierre Lagoda. Hij staat aan het hoofd van de Afdeling Teelt en Genetica, een samenwerking tussen de FAO en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA). “De gewassen worden in de industrie gebruikt, ze maken deel uit van onze dagelijkse voeding en genereren miljarden dollars aan extra inkomen voor landbouwers.”

  Het gaat om een techniek waarbij zaden met x- en gammastralen worden behandeld. De gewassen die zo ontstaan, zijn beter gewapend tegen ongunstige omstandigheden en klimaatverandering. “De natuur past zich ook zelf aan aan de veranderde omstandigheden, maar daar gaat veel tijd over. Deze technologie versnelt dat proces drastisch, zodat we er meteen de vruchten van plukken”, aldus Lagoda.

  “In vergelijking met elke andere denkbare techniek is deze aanpak goedkoop, efficiënt en milieuvriendelijk”, zegt Jagoda. Toch blijft het een angstaanjagende gedachte door nucleaire straling gewijzigd voedsel op tafel te krijgen. Maar volgens Lagoda kan de wereld op twee oren slapen. “Door bestraling kan je geen wijzingen aanbrengen die de natuur zelf niet zou kunnen doorvoeren.  Bovendien blijft er geen restant van de bestraling achter in de plant”.

  Ontwikkelingslanden

  Volgens het IAEA kan de technologie landen helpen hun voedselveiligheid te vergroten en het hongerprobleem helpen aanpakken. Ze levert variëteiten op met een hoger rendement, die bovendien aangepast zijn aan barre klimaatomstandigheden en resistent zijn tegen bepaalde ziekten en insectenplagen. IAEA-directeur Mohamed El Baradei pleit ervoor wereldwijd meer middelen ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling en het gebruik van kerntechnologie in de landbouw.

  In Japan becijferde het Instituut voor Nucleaire Teelt dat door bestraling gewijzigde gewassen tussen 1959 en 2001 maar liefst 62 miljard dollar opbrachten, voor een investering van 69 miljoen dollar. In Pakistan zorgde de techniek voor een viermaal hogere katoenproductie in 10 jaar tijd. Ook de VS en China maken gretig gebruik van de technologie. Maar volgens wetenschappers blijft de techniek onvoldoende verspreid.

   

 • Filosofisch tegengewicht voor geknoei en rotzooi

  Afbeelding 010

  Filosofisch Tegengewicht voor geknoei en rotzooi allerhande allerlande

  Niet iedereen is op de hoogte van de onrust tot paniek onder mensen met aandelen. Wel weet iedereen die er geen heeft je te zeggen waar je het goedkoopste pintje of het voordeligste dit en dat kan krijgen en wat je met bijvoorbeeld 900 euro de maand kan doen, eens de huur is betaald. De modale belastingbetaler heeft vaak nog niet eens door dat hij alle geweldige economische reddingsplannen zal mogen betalen.  Hij weet wel dat er ineens wel genoeg geld is om de beurzen te redden.

  Hij of zij hebben zoveel rond hun hoofd, vroeg opstaan, hard werken, kinderen opvoeden, ouders bijstaan…dat ze die paar uur vrolijke ontspanning op TV niet ontgroeid raken.  Aan de steeds ingewikkelder lijkende politiek aan uit proberen raken, is er vaak niet meer bij.  Toch lijkt het er meer en meer op dat we ons minder illusies zullen moeten maken.  In het beste mogelijke scenario gaan de leidingen van sociale en politieke organisaties waarvan we mochten veronderstellen dat ze voor een leefbare menselijke wereld opkwamen, inzien dat een globaal programma met een antwoord op de noden van onderontwikkelde en meer welvarende landen nodig is.  Had men de bedrijven en beurzen rechtvaardig belast, het geld zou bij de gewone mens en in de echte economie terechtgekomen zijn en niet op de virtuele beurzeneconomie in rook zijn opgegaan.  De gigantische kapitalen die in oorlogsvoering worden gestoken in plaats van huizen en waterleidingen te bouwen zijn ook weggesmeten geld en maken de wereld alleen maar onveiliger zoals aan de  toenemende conflicten is te merken.  Er zijn geen regels die huurders die huren goedkoop maken, geen acties voor gelijk loon voor gelijk werk wereldwijd maar toch wel al meer en meer liberale economen die voor nationalisering van het bankwezen pleiten.  Zal het Staatskapitalisme dan wel een oplossing brengen, er zijn zelf marxisten die het betwijfelen en nog veel meer onheil verwachten.

  Sinds januari 2008 is er 25000 miljard dollar in rook opgegaan wereldwijd, wat neerkomt op twee jaar de totale productie van de Verenigde Staten naar het schijnt.  De malaise in de ivoren torens van de finaciële wereld zit zo diep omdat men verder dalingen van de winsten verwacht.  Dit ivoren toren systeem redeneert niet in funktie van ‘wat er voor de mensen nodig is in de wereld, dat gaan we eens even produceren’…nee, dit systeem produceert in funktie van de koopkracht.  Nooit tevoren konden we met zijn allen technisch gezien meer produceren, maar globaal gezien kunnen we steeds minder en minder kopen omdat de heren in de ivoren torens geen vertrouwen in de toekomst hebben.  Asjemenou, zegt men bij onze Noorderburen…maar deze wijsheid is gewoon niet doorgedrongen tot voldoende mensen die hun heil zien in figuren die de traditionele politiek aanvallen door nog meer van hetzelfde gaan toe te passen.  Niet alleen de beursspecialisten of de belastingsparadijzen of het neoliberalisme gingen in de fout…fundamenteel is de OVERPRODUKTIE (zo noemen de ivoren torens dat verschijnsel tenminste) de ‘fout’??! Tot nog toe wist men de dramatische gevolgen van zo’n filosofische denkwijze af te wentelen via verschuldiging…dat kan dus niet langer meer zouden we kunnen beginnen vrezen.  Als er geen alternatieven voor een bankroet systeem naar voren geschoven en geëist worden zou het wel eens kunnen dat wat massa’s mensen tijdens de ineenstorting van de URSS en de Oostbloklanden bezielde en hen nadien lange tijd als een koude douche overkwam, ook hier voor de deur staat.

  Octo  4/12/08

 • Alternatieve aanpak vluchtelingenbeleid

  DSCN0402

  Een alternatieve aanpak van het vluchtelingenbeleid

  Een antwoord op het huidige vluchtelingenbeleid moet van die aard zijn dat het de verrechtsing van de Westerse maatschappijen een definitieve halt toeroept en tegelijkertijd eindelijk kansen in het armoedige deel van de wereld schept. Het pionierswerk van mensen en organisaties die zich voor mensen zonder papieren inzetten, moet een politiek en syndicaal verlengstuk krijgen : gelijk loon voor gelijk werkwereldwijd/ rechtvaardige taxen en huurprijzen/reconversie militaire produktie/ casinokapitalisme mag de prijs van voeding enz…niet bepalen/internationaal in gemeenschapsbezit brengen van banksector, grondstoffen en failliete sektoren(automobiel, luchtvaart…)/meer ontwikkelingshulp en ontmijning van de problemen van etnische, nationalistische en religieuze aard.

  Teveel vluchtelingen moeten op de loop omwille van nationaliteitenkwesties.  Onze arbeidersbeweging kan hen uitleggen dat alleen een strijd om economische toegevingen baat bijbrengt aan de progressieve zaak.  Bijvoorbeeld : in plaats van te strijden voor een eigen staat kunnen Koerden en Turken of Israëlieten en Palestijnen beter eenheid in concrete sociale strijd proberen vinden over verschillen heen.

  Teveel vluchtelingen moeten spotgoedkoop werken. Internationale aktie van bijvoorbeeld de automobielsector kan daar een mouw aan passen door samen in actie te gaan. Daarvoor heb je natuurlijk een arbeidersbasis nodig die dit van zijn politieke en syndicale leidingen eist. Er zal vanuit de syndicale en politiek wereld ook internationaal moeten worden samengewerkt om de reconversie van de militaire economie mogelijk te maken. In feite zouden werkmensen voor al die eisen bijeen in actie moeten komen, één eenduidig projekt en programma moeten hebben voordat het nog meer bergaf met deze wereld gaat.  Zonder druk gaat de klassieke politiek en gaat de industrie nog maar wat verder aanmodderen. 

  Eens temeer kan een filosofische benadering van al die problemen en andere (alternatieve energiebronnen, milieu…) ons tot andere uitgangspunten in verband met ons samenlevingsbeheer brengen.  Zonder gemeenschappelijk programma en druk vanonderuit zal alles bij het oude blijven en zullen de heel verdienstelijke initiatieven om veranderingen te bekomen nog tientallen jaren tegen de bierkaai van de politieke grenzen moeten vechten, wat in het beste geval tot heel langzame verbetering op een aantal punten zal leiden…terwijl de omstandigheden momenteel meer en meer gunstig worden om verder te gaan dan de klassieke processie van Echternach-gang twee stapjes vooruit, één achteruit.

  Bij dit koude en natte weer, valt het makkelijk te begrijpen dat mensen uit het zuiden hun land eigenlijk niet willen verlaten…we moeten ze door onze actie hier helpen om hun bestaan ginder menselijk te maken, zodat hun sociale strijd ginder makkelijker voor ze wordt.  Internationale solidariteit, noemt dat.  Als de politiek niet in actie komt, of niet tot actie kan gedwongen worden,zullen de voorzetten voor dit alles van ons moeten komen.

  Octo 3/11/08

   

 • Lotgevallen van Luchtmachtpiloten

  Lotgevallen van een Canadese piloot in WOII

  S5000325

  Peter Celis schreef een boek over Ted Blenkinsop, een man die tijdens zijn laatste vlucht met zeven andere bemanningsleden neerstortte boven oost-Brabant. Hij alleen overleefde en werd in tal van gemeenten en gezinnen opgevangen, maar eindigde zijn exodus toch in een concentratiekamp.                               De auteur vond geen uitgever in onze lage landen en vertaalde zijn boek naar het Engels. In de Engelstalige landen worden onze geschiedenis nu des te meer gelezen. “One who almost made it back”. Aan ons het leren lessen trekken voor nu en de toekomst.

  Van aan de story van Ted’s grootouders tot en met zijn jeugd en het uitbreken van de oorlog zijn voortreffelijk geschreven en er blijkt nog maar eens uit hoe verweven de levens van mensen kunnen zijn en welke factoren er in het nemen van beslissingen kunnen spelen en wat dat voor tal van andere mensen in hun dagelijkse leven betekenen kan.

  Het deel van de militaire loopbaan van de man en verder, toont nog maar eens aan welk een gigantische, maar dan ook supergigantische hoeveelheden geld er aan oorlogen besteed wordt.  Dan hebben we het nog niet over de enorme verliezen aan mensenlevens en de ‘heropbouw’ nadien. Indien de gewone mens en de soldaten moesten weten hoe die oorlogen aan de top van de politieke en economische werelden geregeld worden, men zou wereldwijd alle militair materiaal naar de smelthovens voeren.  Niemand zou nog willen gaan bombarderen of wat dan ook.  Wie weet zou men een deel van het volk dan toch nog in een wanhoopspoging superbedragen gaan aanbieden zoals dat nu al in de privéöorlogsvoering in Irak gebeurdt.  Hoeveel een bepaalde staat zijn bommengooiers betaald weet ik niet.  Hoe men er in slaagt van midden economische crisissen telkens weer groepen tegen mekaar op te zetten, je houdt het niet voor mogelijk, zoals dat nu ook weer de dag van vandaag het geval is.

  Destijds had men een trukendoos, die je voor die tijd onmogelijk houdt, om de mensen tijdens een oorlog proberen mak en onderdanig te houden en in het gareel te doen meelopen. Alles en iedereen van in de jaren dertig al ondergeschikt aan de militaire produktie…sommigen trapten in de val van ‘als je toch maar werk hebt’.  Anderen doken onder, het verzet tegen de opeisingen van werkvee groeide.  Een deel van het verzet had een top die de zeer dicht bij de aanstichters van oorlogen stond.  Eens te meer werd de gewone mens gebruikt voor de agenda van de elite…en betaalde ondanks alle goede bedoelingen met hun leven.  Het andere deel van het verzet werd na de oorlog gedwongen ontwapend omdat ze zich te zeer in de gunst van het gewone volk gewerkt hadden. Aan vooral die verdiensten danken we nu nog het feit dat in bijna heel Europa regeringen bijna niet anders meer durfden dan een begin met sociale zekerheid te maken.   Dat had ook anders gekund, net zoals het nu anders zou kunnen…als we ons tenminste meer bewust zouden zijn van situaties en mogelijkheden om het over een andere boeg te gooien.

  Overdrijf ik ?  Ik zal er even een brochure van UNICEF over kinderen in oorlogslanden bijnemen.  “Is oorlog onvermijdelijk ? Het is onmoglijk om op die vraag te antwoorden,”, schrijft men in de inleiding.  Toch al beter wat men onze generatie altijd voorhield “het is er altijd al geweest en het zal er altijd blijven”. Verder leren we dat er onder de slachtoffers in de eerste wereldoorlog 90 percent militairen waren en dat dat percentage vandaag de dag voor burgerdoden geldt.  Het primitieve, haast rituele  woord ‘slacht’-offer had nog nooit zo een gruwelijke betekenis.

  Tussen 1990 en 2000 zijn er 2 miljoen kinderen omgekomen in oorlogen, zes miljoen gehandikapten, 22 miljoen vluchtelingen, waarvan ongeveer 50% kinderen.  300.000kinderen worden in een dertigtal landen verplicht van wapens te dragen. 250 miljoen anti-persoonsmijnen liggen verspreid over 105 landen, miljoenen getraumatiseerde kinderen…allemaal rechtstreekse gevolgen, zonder het over de onrechtstreekse gevolgen te hebben (zoals voedselvoorziening…). 

  Als al het leed van vroeger een zin wil hebben, moeten, zullen de boeren, werkmensen en de niet aan het casinokapitalisme gebonden ondernemers in die landen,  de regimes ginder moeten vervangen…en dat kunnen ze onder de beste omstandigheden doen, als ook wij hier eens meer een intelligente inspanning zouden doen om de wereldproblemen proberen te begrijpen en dan binnen onze organisaties en partijen daaruit onze besluiten te trekken. Zoniet, ‘what the hell will be ahead of us’ next time ‘(tijd die al bezig is in feite).

  Octo  2/11/08

 • Brandstichters gaan weer blussen !

  Brandstichters gaan weer blussen !

  In verband met de troepen voor Congo. Landen die tussenbeide willen komen zijn allen al decennialang wapenleveranciers van Congo.99,9 % van de mensheid wil geen oorlog, toch laat een half percent onder hen zich verleiden om voor rekening van die 0,1 % ,andere mensen omver te knallen of er munitie of wapens voor te maken. De Verenigde Naties zouden hun lidstaten moeten vragen van de wapenfabrieken om te bouwen en ploegen van de zwaarden te maken. Politiemensen zijn de enige die wapens nodig hebben. Een handjevol mensen beslist altijd om tot oorlog over te gaan.

  Door het feit dat het merendeel van de parlementairen zich niet genoeg met de buitenlandse politiek bezighouden en niet verder dan de visie van de partijkopstukken kijken, kan je het meemaken dat de premier van een land zoals ons België een parlementair akkoord wil voor het zenden van troepen naar Congo…zo zeker is hij van zijn stuk. Positief nieuws zou je denken indien je niet achter de schermen kijkt. De parlementsleden gaan trouw hun akkoord geven voor het sturen van troepen. Dat elk van de soorten troepen in Congo een bepaalde imperialistische agenda dient, daar zal niet in het parlement worden over gedebatteerd. Zo’n zaken worden op topniveau besproken.  Sommigen willen van president Kabilla en de invloed van China af, sommigen willen dat via een staatsgreep, anderen via de druk in Oost-Congo. 

  In functie van de economische belangen klopt men aan bij de top van de grote partijen in de machtigste landen, daar wordt beslist, in Parijse salons bijvoorbeeld, of de Angelsaksische invloed in Afrika moet gestopt worden door het afremmen van het rebellenleger van generaal-mannequin-marionet Nkunda in Goma. Of zogezegd links of rechts nu aan de macht zijn of niet, zo gaat het al ellenlange jaren.  De meerderheid van de mensen laat het gebeuren. Hoe kan dat ? Neem nu de voorzittersverkiezingen voor de PS in Frankrijk jongstleden.  In Frankrijk woont een 60 miljoen mensen. 360.000 PS-leden.  Een 130.000 hebben er gestemd en met een 40-tal stemmen verschil is er een voorzitster gekozen. Als die na Sarkozy ooit president wordt, zal het die mevrouw zijn die samen met enkele topadviseurs uit de industrie zal moeten beslissen welk autoriteit men in Congo erkent en gaat steunen…niet in belang van de verpauperde bevolking aldaar, dat zijn we gewoon. Wat met de 99,9% van de mensheid die geen oorlog wil ondertussen ? Lijdzaam blijven toezien hoe het geweld in de wereld via kleine groepjes machtigen uit ‘veiligheidsdiensten’ geörganiseerd wordt …in functie van de economische belangen van het casinokapitalisme ?

  Alle truks om mensen verdeeld te houden zijn in de nieuwe wereldoorlogen van vandaag goed. Misbruik van godsdienst en ras om opstanden te voorkomen in Pakistan en India vandaag bijvoorbeeld.  Tien getrainde gewetensloze zotten zijn hopelijk niet genoeg om landen aan de rand van een oorlog te brengen, bevolkingen tegen mekaar op te zetten omdat ze anders tegen de 0,1 percent van de uitbuiters wel eens in opstand zouden durven komen. Wij moeten niet naar ginder gaan met ‘onze troepen’ om in te grijpen…het volk ginder moet zijn eigen uitbuiters wippen, dat was waar voor Saddam Hoessein zowel als voor Mobutu’s en Nkunda’s en vele anderen.

  octo