Meer sociale mensen aan de top !

Wat een wereld. De dagelijkse ekonomische en militaire gevechten om kontrole van grondstoffen en markten, waar wij als kleine radertjes in meedraaien, nadat alles hoog boven onze hoofden werd en wordt beslist. Koningshuizen die zomaar riante opslag krijgen. De kleine schandaaltjes in de politiek, die dagenlang uitvergroot worden. Hebben we niet eerder beleidsmensen nodig die ... ?

die werkonderbrekingen tegen onrecht organisereerden ?

die eenheid met onderdrukten realisereerden ?

die sluitingen van spekulatiebonzen stopten ?

die opkwamen voor zij die dopten ?

die sociale verworvenheden wisten te behouden ?

die op de kracht van  werkenden bouwden

die geneeskunde aan sociale tarieven verstrekkenten ?

die reizden naar plekken waar mensen laat verrekten ?

die aan fabriekspoorten te vinden waren ?

die streden tegen wereldwijde boerenpijn ?

die de dogma's van de nationalisten niet volgenden ?

die voor de eenheid van alle kulturen en kleuren zorgden ?

die bijna nooit op Tv en in gazetten kwamen ?

die dierven blijven van een betere wereld dromen ?

die willden zetelen aan een normaal loon ?

die in vakbonden opviellen  door echt dienstbetoon ?

die geloofden in betaalbare openbare diensten ?

die een kans moeten krijgen omwille van verdiensten ?

die zich nog verdiepen in de lessen van de geschiedenis ?

die de wereld willen behoeden van verdoemenis ?

die nooit de ontslagpremies van supermanagers krijgen ?

die niet over onrecht en gesjoemel zullen zwijgen ?

die fakteur zijn of in 't onderwijs staan ?

die aan de band werken of wat er ook wordt  gedaan ?

die humanistische waarden in de praktijk omzetten ?

die geen schijnheilige belovers zijn, maar werk verzetten ?

die van 't internet meer maken dan een game-mania ?

die verzekeringen en zo te duur vinden, zo is da!?

die mensen niet tegen mekaar opzetten ?

die op 't eind van de maand op hun centen moeten letten ?

zet de politieke wereld maar eens op z'n kop !

steun die van onder en breng ze aan  de top !

zij die er nu aan zijn stonden nog nooit aan den dop !

zij die alle dagen als macht en oppositie op TV komen

zullen altijd van goedkoper werken en besparen dromen !

 

octo

De commentaren zijn gesloten.