Ongewone vragen voor de gewone man.

Telkens we ergens peuters en kleuters bezig zien, overvalt er ons een zalig spontaan gevoel. Zo kwam ik ze ooit met de juf eens tegen in een bos. Hemels tafereeltje op aarde.Zij weten nog niet welk een wereld hun wacht. Wij wel. Wij moeten ons meer en meer vragen stellen. Enkele voorbeelden ?

Waarom nog immer geregeerd door het banksysteem ?

Waarom zo hard werken en zovelen zonder werk ?

Waarom is een job hebben niet normaal ?

Waarom is een job vinden niet eenvoudiger ?

Waarom zijn openbare diensten niet van ons ?

Waarom produktie ten dienste van maximumprofijt ?

Waarom geen produktie in funktie van noden ?

Waarom het ‘geld’ niet spekulatief, maar administratief gebruiken ?

Waarom betrouwen we nog te weinig op onze innerlijke discipline ?

Waarom verdragen we de zweep van de spekulanten ?

Waarom hangt ons lot af van de waarde van goud ?

Waarom werkt een deel van ons tegen armoelonen ?

Waarom is armoede een vorm van officiële slavernij ?

Waarom kontroleert een kleine elite zoveel weelde ?

Waarom beveelt één politieker zovele soldaten ?

Waarom voert onze innerlijke vredesstem niet het bevel ?

Waarom noemen Staten oorlog :’humanitaire hulp’ ‘vrije wereld’’demokratie’?

Waarom controleren criminelen stukken ekonomie ?

Waarom volgen vakbonden soms de spelletjes van het grotegeld ?

Waarom zouden vreemdelingen soms geen medeärbeiders kunnen worden ?

Waarom maken we wapens om onze medewerkers elders te vermoorden ?

Waarom bestaan koningshuizen en casino’s en beurzen ?

Waarom geen moderne technieken gebruiken en de aarde groen houden ?

Waarom in ’t onderwijs niet meer ‘menswetenschappen’ ?

Waarom belastingen betalen om mijnen te maken en te ontmijnen ?

Waarom sluiten fabrieken als er aan de vraag niet is voldaan ?

Waarom produceren boeren niet méér met al die honger ?

Waarom is er  zo’n tekort aan huisvesting ?

Waarom eten onze honden en katten méér dan sommigen verdienen ?

Waarom een systeem dat via crisis en oorlog en uitbuiting overleefd ?

Waarom met het moderne fascisme colaboreren ?

Waarom berichten media vaak ten voordele van de charlatans ?

Waarom zijn verkiezingen méér dan een ja-stem tegen het systeem ?

Waarom houden we eerst geen stemming over ONS programma ?

Waarom elk programmapunt in elke sektor zelf te verdedigden ?

Waarom de werklozen niet op onze werkplaatsvergaderingen inviteren ?

Waarom nog geen overkoepelende strategie om eisen in feiten om te zetten ?

Omdat er  nog teveel waanzin en egoïsme de wereld uitmoet.

Octo  

 vertaling van Octo's ' Questions for workers'

questions for workers, dear comrades

Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?

Why you work so hard while so many are without a job ?

Why is having a job not normal ?

Why can't you easily find a new job ?

Why our telecom services, our energy and transport are not ours ?

Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?

Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?

Why not our own inner discipline  in charge ?

Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?

Why does the same product does not cost as much everywhere ?

Why is poverty a form of official slavery ?

Why so few people control so much wealth ?

Why so few politicians comand so many soldiers ?

Why religions are not as much spiritual then our inner voice ?

Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?

Why do criminals are allowed to control economy ?

Why do tradeunions often follow the games of bigmoney ?

Why do we not understand that 'foreigners' can be workers to ?

Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?

Why do kings and queens, casino’s and bourses still exist ?

Why not use technology and technocracy to build a beautifull greener world ?

Why doesn't education teaches more about human sciences ?

Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?

Why do factories or aerocompanies close when demand is so big ?

Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?

Why so much short of housing ?

Why our dogs and cats eat more money then some earn ?

Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .

Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?

Why our media talk in favour of what's gooing on ?

Why is the right to vote more then the right to say yes to the system ?

Why don't we put forward our own program first ?

Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

Why don't we develop our  new strategy to put our demands in practice  ?

Because a  lot of madness and egoism hass to leave the world first.

octo

Commentaren

 • waarom tussen vrienden
  niet meer respect ,waardering
  en minder achterdocht en wantrouwen?

  een liefdevol weekend
  zelfs als het pijpenstelen regent!
  joz.

De commentaren zijn gesloten.