Hoe we de verrechtsing betalen.

 

Hoe we de verrechtsing betalen

Bij een vooroorlogs recessiesfeertje horen ook de donkere, schreeuwerige Vlaams Blok affiches, die zoals de zwarthemden van weleer weer om 'orde' en het stoppen van het geknoei schreeuwen. Het is geen grote kunst om een zin die waarheid bevat te gebruiken om een pak leugens te verkopen en door ons aller geld betaald aan de straathoeken te laten plakken. Er zullen wel altijd mensen zijn die hierop gaan reageren alsof de Here hemzelf is nedergedaald om redding te brengen.

Het lijkt er soms wel op alsof de roep om sterke 'leiders' weer terug is, van eigenlijk nooit weggeweest. De 'oorlogsheld' McCain versus Obama als Abel...al maanden en jaren dagelijks op onze borden, wereldwijd geserveerd, en geen sekonde vielen daarbij ekskuses aan de Vietnamezen te horen, terwijl alle politieke opvolgers van de grote landen zich toch al voor het geweld van de vorige wereldoorlog hebben 'verschoond'. De verrechtsing zit hem in de dagelijkse dingen, in het normaal beginnen vinden van zaken die we eigenlijk in grote meerderheid afkeuren, maar waar we toch tegen zondigen. Zo hadden we nog niet zo lang geleden in dit land een grote manitou van de spoorwegen, die ontslagen werd en een ontslagpremie van 80 miljoen franken optrok...om uit te bollen...oh nee...hij kreeg de eerste plaats op een lijst en werd door 80 000 fanatiekers van suksesstories à la superrijken verkozen en is inmiddels minister geraakt. 't Is maar omdat ik vandaag iemand van zijn partij, die wel tegen ontslagpremies van 160miljoen frankskes is; en er welicht met een toekomstige wet wat gaat vanaf doen, hoorde verklaren dat deze gift uit de 'corrupte' tijd nog...zo doet men het nu voorkomen...niet meer terug te vorderen is. Bovendien verlapte deze oude spoorwegbaas zijn inmiddels gouden onderneming ABX destijds voor een prijsje. Goed bestuur. Bravo.

Je zou denken dat we in onze meest gelezen krant over journalisten beschikken die van het verspreiden van dergelijke duiding een punt maken. Nee, ze werken voor een ondernemer die winst maakt met het dom houden van mensen en die bovendien naast een andere grote ondernemer uitgenodigd werd op een lichtroze congres dat eigenlijk rood had moeten kleuren. Nee, vroeger was onze huidige meest gelezen krant in Vlaanderen een soort tribune van de toenmalige liberalen die toen nog niet in minstens vier andere partijen uiteengevallen waren. Sinds jaren spint nu voornamelijk rechts en extreem-rechts en populistisch rechts garen bij het instandhouden van deze keet voor boulevardjournalistiek. Kritische geluiden halen de krant zelden of worden pas in het daglicht gezet op een moment dat dat goed uitkomt voor de politieke vrienden. En wie subsidiëert het dom houden van de massa dan...een stuk van de massa die die onzin koopt. Dat we Michael Jackson en andere kunstenaars fortuinen hebben bezorgd, is begrijpelijk...toch vinden we het allen onredelijk dat dergelijke fortuinen kunnen. Als protestaktie zouden we meer naar de plaatselijke bands hun optredens kunnen gaan of naar de lokale voetbalploeg van achter de bos. We zouden ons geld kunnen overzetten naar een openbare bank of alleszins één die niet aan de spekulatiemisdrijven meedoet. We zouden fair-trade produkten kunnen kopen. We zouden kunnen stemmen op partijen die niet door de staat of het bedrijfsleven gesteund worden.(behalve in de US, want anders wint the Bomber, zelfs al wordt hij veel meer door de grotegeldlobby gesteund, als er een klein percentage naar Naader, de derde kandidaat zou gaan is de belofte Obama de pineut.)The yanks hebben geen keus dan voor Obama te stemmen, ze zijn nog dommer gehouden dan wij. De verrechtsing is er nog meer gesubsidiëerd. De Nederlanders die 400 jaar geleden al de bijbel op hun manier en niet op de Roomse manier interpreteerden(bij ons was dat een driehondertal jaar later) hebben ondertussen toch al meer keuze aan de linkerkant van de politiek. Maar...de meest gelezen krant en een paar zogezegde centrumversies zullen er wel voor zorgen dat ze met alle groeipijnen van alle sociale-ismen beladen, in de hoek van de utopie belanden.

In Rome, bakermat van de burgerlijke demokratie, regeert ondertussen een supermiljardair, eigenaar van de halve media met neo-fascisten. In Oostenrijk wordt de dood van een soortgenoot bewierookt door zijn 'centrum'- tegenstanders. Blood and Honour-organisator op Vlaams Blok lijst ?...geen probleem voor bepaalde afdelingen. En wij moeten die shit mee betalen !

Een wereldreferendum rond een voor politiekers bindend sociaal programma wordt alle dagen meer en meer een noodzaak om armoede, protectionisme en oorlog uit te roeien. Of een andere manier van verkiezingen, eerst een sociaal programma, dan diegenen die het superviseren, verkiesbaar op projektlijsten ( werk, telekommunicatie, transport, energie,...), zou ik als filosoof aanbevelen met zoveel uitzichloze toestanden in de wereld. Maar ja, het zal de machtigen der aarde een zorg zijn, hoe meer uitzichloosheid, hoe verdeelder en manipuleerbaarder we worden gehouden...en we betalen het bovendien allemaal zelf.

octo

Commentaren

  • Er moet dringend een sociaal en evenwichtig programma uitgewerkt worden dat ecologisch verantwoord is en een brede maatschappelijke draagkracht heeft.

De commentaren zijn gesloten.