Hebben we 't ditmaal goed begrepen?

 

Voortaan mogen banken verlies maken, wij gaan die dan betalen. Wat als de banken winst maken ?

Voortaan gaat er heel veel toezicht zijn op o.a. de beursaktiviteiten van banken. Er zouden nochtans al een heel aantal regels en restrikties zijn volgens een blauwe professor van de univ in Leuven...toch werden die, deftig natuurlijk , met de voeten getreden in het verleden. Morgen beter ? We zullen zien, maar waar blijft eenvoudigweg het verbod op al die dubieuse beleggingen ? Hoe vertaalt deze krisis zich in de politieke stellingnamen van al wie met politiek bezig is.

 

Voor de nationalistische spreekbuizen is het simpel, de overheid en meer bepaald 'links' zou al sinds de vorige wereldoorlog verkeerd bezig zijn...jaja, en de de sociale zekerheid hebben we te danken aan het Verdinaso zeker ! De klassieke liberalen profileren zich links van de populistische liberalen en hebben het ineens over het verschil tussen liberalisme en kapitalisme...lang geleden dat we dat van hen gehoord hebben. Van in de tijd van madam Tatcher, moest alles toch worden geprivatiseerd dachten we. Zelfs de regeringsgebouwen werden aan de spekulanten verkocht, zodat de overheid nu veel meer dan vroeger huur betaalt voor de gebouwen die ze vroeger bezat.

Onze Belgische Post stuurde ons vandaag een soort uitnodiging om aan een soort smurfen-spelletje mee te doen. Bestaat de bank van de Post nog ...of is ze al geprivatiseerd ? Of al gehernationaliseerd ? Zonde, waar kan een mens zijn spaarcenten nog op een objektieve, niet spekulatieve manier parkeren ? Maar niet getreurd...er gaan weer stemmen op om de ASLK-publieke bank van vroeger terug op te richten. De linkerzijde van de SPA wil het roer omgooien binnen de SP en alvast een deel wat met medeplichtigheid van de sociaal-demokraten werd geprivatiseerd weer sociaal in gebruik nemen...veel hebben we er in de grote media niet van kunnen lezen, daarvoor moet je naar de site van spa-rood dan maar, waar er deze week een knap overzicht over de geschiedenis van ekonomie en politiek na de tweede wereldoorlog staat.

Ook de 'links' naar ' links van links 'volgen de evolutie van beurstijdbommen en recessie op de voet in binnen-en buitenland. 'Hoe openbaar de ekonomie in een nabije toekomst wel eens voor een stuk dreigt...of zou moeten worden' is het hot item all around. Als filosoof zou je dus de neiging hebben dat je op twee oren slapen mag en de rechtse theses wel door linkse anti-theses zullen worden gevolgd. Objektief gezien, zou je dus wel denken dat de eerst volgende verkiezingsuitslagen overal ter wereld meer naar de linkerkant gaan overhellen. Subjektief gezien reageren mensen echter vaak op dingen die niks met de grond van de zaak te maken hebben. “Heeft die of die kandidaat nu al of niet gezegd dat zijn tegenstander een terrorist of een varken is”,”Komt de oude judocoach met nieuwe dopingsschandalen in de sport, vlak voor de verkiezingen”. Of...is het partijapparaat binnen de sociaaldemokratie nog in staat om de linkerzijde van verkiesbare plaatsen op de lijsten af te houden ? Immers, een deel van de leden van elke gevestigde partij zijn schatplichtig aan de partijkaders. Wie heeft er niet eens niks in 't zwart gekocht of gedaan immers.

Of we nu in de richting van meer of minder ekonomische demokratie aan 't evolueren zijn of niet, we zullen ons nog een hele tijd aan de destruktieve race om 'de concurrentiestrijd toch maar te winnen' moeten aanpassen zeker ? Maar na de US-presidentsverkiezingen komen er nieuwe internationale vergaderingen...hopelijk om alle beursonzin en militaire onzin te verbieden en het geld dat men boven onze hoofden in rook doet opgaan, ditmaal in de echte goederen -en dienstenomloop te pompen...zoniet gaan we met zijn allen zeker weer protesteren als we over Madonna uitgeroddeld zijn.

octo

De commentaren zijn gesloten.