Orissa, godsdienstrellen of klassenstrijd ?

 

Orissa (India),godsdienstrellen of klassenstrijd ?

Ze worden fundamentalistische Hindoes genoemd, diegenen die de huizen van honderden 'christenen' in de as legden en hen nu tot in de door de overheid beschermde vluchtelingenkampen intimideren. Echte Hindoes schamen zich. De 'christenen' zijn gewoon mensen die aan het kaste-systeem van het Hindoeïsme wilden ontsnappen en die daarom de overstap naar Boedha, Christus of Mohamed maakten. De nationalistische Hindoepartij wil niet eindigen zoals de koninklijke familie in Nepal en voelt de stijgende invloed van het linkse verzet dat een andere kant op wil met India.

 

Wie verantwoordelijk was voor de moord op een 'Hindoeleider', weet men nog niet, terrorisme is altijd af te keuren zoals blijkt uit de gevolgen. De nationalistische Hindoepartij zag haar kans schoon om een hetze tussen sommige zich Hindoe-noemenden en christenen op te zetten, om zo de aandacht van het armoedeprobleem af te lijden. Alhoewel we over India alleen lezen dat het een enorme ekonomische macht aan het worden is, veraden nieuwsberichten als deze dat de rijkdom niet bij de gewone Indiër te vinden is.

 

Zoals overal ter wereld worden alle mogelike tegenstellingen tussen mensen en de omstandigheden waarin ze moeten leven aangewend om ze in het gareel van de ekonomisch meest welvarende soortgenoten te houden. Overal zijn 'krisissituaties' dan opeens de schuld van die of die etnische groep of geloofsgroep. De filosofie hierachter baseert zich niet op een objektieve ontleding van de krachtsverhoudingen of de sociale verschillen die hieraan ten grondslag liggen. Het pokerspel van de ekonomisch machtigsten dikteert ook hier de agenda. Net als in de niet-derdewereld, waar diegenen die hun huizen niet meer konden afbetalen momenteel als schietschijf genomen worden. Voor diegenen die dit te doorzichtig zouden kunnen vinden worden dan weer de managers van de banken als de schuldigen voorgesteld...om het voortbestaan van het casinokapitalisme te kunnen rekken. Hoe meer men erin zal slagen om ons te verarmen, des te gevoeliger zullen we zijn om ons door dit soort van verdeel-en heerstaktieken te laten misleiden. 'Het-naar-diegenen-onder-ons'-trappen, weet je wel. Internationale solidariteit wordt alle dagen meer en meer een noodzaak nu deze wereld , getuige de evolutie in de bankwereld, alle dagen kleiner wordt. Lang geleden dat we nog iets van de Verenigde Naties hoorden eigenlijk...of heeft de Nato die inmiddels vervangen ?

octo

 

De commentaren zijn gesloten.