Ook U kan de wereld verbeteren.

Tijden van verandering kondigen zich aan. Er zal vrede komen in het hart van diegenen met een eerlijke ziel. Behoedt de wereld van vernietiging en leidt de mensen naar betere levens. Vergeet nooit dat de wereld onverdeelbaar is. Er is maar één leven en één wereld, neem je verantwoordeljkheid en leef zo intens mogelijk.

Wees 'licht' om te kunnen gidsen. Ga naar de mensen toe en spreek over toekomstige vreugden. Jouw plaats zal zijn waar jij je nuttig zult voelen. Leg de mensen de oorzaken van onenigheid uit. De waarheid is eenvoudig. Ze verbergt zich in het verleden, leeft in het heden en heeft de toekomst nodig. Waarom vindt men zo weinig vreugde tussen veel mensen ? Mensen verwonderen zich niet genoeg over wie ze eigenlijk zijn en over wat het leven dat ze leiden eigenlijk betekent. Ze zouden meer filosoof dan materialist moeten zijn, ze zouden zich de vraag moeten stellen waarom ze in een wereld van rijkdom en armoede, oorlog en vrede, stress op het werk en werkeloosheid leven. Maar er zijn andere redenen voor het gebrek aan vreugde...redenen waarover men nog niet kan schrijven en redenen waarover niemand kan schrijven."

Er kan een tijd van wereldvrede aanbreken  als er een tijd komt waarop mensen met velen meer beginnen nadenken en handelen om van deze wereld een aangename plek voor iedereen te maken. Waarom zouden we de leiding van deze wereld in handen van een kleine minderheid laten, een minderheid die deze wereld nog voor een andere minderheid tot in het absurde verprutst. Waarom zouden we niet ingrijpen in plaats van toekijken terwijl de barberij in hele delen van de wereld toeneemt ? Men verhindert sommigen van een betekenisvolle job te hebben en men houdt de mensheid in een soort moderne slavernij gevangen. Sommige media, staten en grote aandeelhoudersvergaderingen zijn echt door misantropen gedomineerd...op een bloedige manier blijven ze de geschiedenis van de mensheid schrijven. Maar niet getreurd, er breekt een periode van chaos en nieuwe hoop aan.  De Triodosbank bijvoorbeeld, niet op jacht naar spekulatieve winsten en in risicobeleggingen verwikkeld, eerder in sociale projekten en nieuwe energievormen investerend, zou eindelijk de wind in de zeilen krijgen.

En wij ? Wij aanvaarden de talloze manieren waarop  onze levens in funktie van de verkeerde beleggingen gebruikt worden.

Wanneer zal de meerderheid onder ons begrijpen dat de toestand van deze wereld het resultaat is van ons onbewustzijn en onze weigering daar iets aan te doen...we laten de wereld maar draaien zoals ie draait. Gaan we nog lang toestaan dat men ons beliegt over wat 'vrijheid' en 'menselijke waarden nu eigenlijk betekenen ? Nee, we gaan ons niet meer laten doen, en 'ons' dat begint met 'jij'.

 Welke zijn de redenen voor dewelke we zo dikwijls zo weinig persoonlijke en sociale moed kunnen opbrengen ? Als we willen weten vanwaar onze negatieve emoties komen en wie we zijn, zullen we dat niet alleen in de boeken van onze verschillende tempels moeten blijven zoeken. Als je de oude teksten leest, onthou dan wel dat de mensen die ze schreven ook het resultaat van hun tijdsgeest waren en dat we onze eigen weg doorheen deze tijd moeten vinden...niet overonderdanig en volgzaam moeten zijn waar het verkeerde keuzes betreft. Alle dingen die ons verdeeld houden moeten we naar de prullenmand van de geschiedenis verwijzen.De filosofische antwoorden en het geloof, ...we kunnen ze ook in de wetenschap vinden en soms lijkt er zelfs helemaal geen tegenspraak tussen bijvoorbeeld de hoop op eeuwig leven en de wetenschap.  Hoofdzaak echter, is nu je stenen aan een betere wereld bij te dragen en in harmonie met de mensen om je heen te leven. Eerst dan wordt er heel veel solidariteit mogelijk die zich onvermijdelijk dag na dag in de beslissingscentra van de maatschappij manifesteren zal.

octo

De commentaren zijn gesloten.