• belang standpunten buitenland

    Allemaal goed en wel van te eisen van maar zes percent BTW op energie te betalen. Als die energiemaatschappijen veertig percent winst maken per gemiddeld Belgisch gezin, is het misschien beter om ze voor zeventig percent te taxeren. Dat zou pas een daadwerkelijke collektiviseringsmaatregel zijn. Dergelijke plaatselijke initiatieven ter bescherming van de koopkracht zouden aangevuld moeten worden met nuttige standpunten ten aanzien van wat er in 't buitenland op dat vlak gebeurd. En niet alleen op dat vlak. Waarom achter het zelfbeschikkingsrecht van bijvoorbeel Tibet blijven staan als heel die aktie daarrond gebruikt wordt om een land als China uit mekaar te doen vallen...er zijn al te veel bangelijke nationalisten in de wereld, we moeten naar één wereld toe zonder achter de kar van imperialistische intriges gespannen te worden.Verder blijven landen als Kenia, Zimbabwe , Irak en vele anderen bewijzen dat de

    klassieke manier om aan verkiezingen te doen aan vervanging toe is. Eerst de verkiezing van een algemeen programma en daarna verkiezingen per projekt voor de uitvoerders ervan, en dit op een internationaal niveau, gelijke lonen voor gelijk werk, internationaal.

    Geen superlonen meer. Socialisering van de overdreven winsten. Omschakeling van de wapenindustrie.