• antwoord op -welvaartwatcher-

  Danke voor de interesse en de reakties.  Op m'n homepage http://users.skynet.be/octo  onder philosophy vindt je essay 30 dat in verhaalvorm een deel van het antwoord op je vraag in verband met welk een energie een mens na zijn 'verscheiden' aanneemt...het antwoord zit in een voordurende evolutie waarbij ik zowel belang hecht aan de wetenschappelijke als de menselijke aspekten in deze materie.
  Een student fysica die m'n essays las, kon geen incorrect  gebruik van de wetenschap vinden.  Als we uit de straling na een bepaalde big-bangcyclus ontstaan zijn ,zal een deel van ons weer straling worden.  Hoe dat dan voelt of wat je ermee kan aanvangen probeerde ik in m'n voorlopig laatste essay (nog niet op internet) te raden...meer kunnen we niet.  De kans zit er dik in dat die energie weer heel de cyclus van straling, atoom, cel...zal moeten doormaken eer er ze weer in een konkreet verhaal als het onze kan heropduiken...het kan waarschijnlijk ook anders en dat vindt je dan weer in essay 30.  Rode draad en drijvende kracht en zin van dit alles : uit de onzin geraken...op 'onzin', net zoals op een mikro-of makropunt (zon,..)komt zoveel druk te zitten dat het geheel naar kleiner dan of gelijk worden met nul neigt...en dan ontploft het zaakje, de relatie ...of wat dan ook.

  Je kan ook ook simpelder stellen...een godsdienst volgen of wat dan ook,

  maar in essentie zijn we, menselijker uitgedrukt het vervolg van het verhaal van wat er voor ons kwam, op alle gebied; maar vooral zijn we een evolutie van een deel negatieve emoties die in positieve emoties omgezet worden...en de wegen ernaar, zijn vaak ondoorgrondelijk...zoals die van het go(e)d(e) ...vermits niemand volmaakt is, is dit alles eigenlijk een heel humoristisch alhoewel soms tragisch verhaal. Je kan er ook over komen praten als je in de buurt bent, over m'n voorlopig laatste essay 'het geheim van de pyramide' bijvoorbeeld. Het is zoals de dwaasheid die tot oorlog leidt die erger is dan de oorlog zelf...dwaasheid allerhande die in een proces naar wijsheid zit.  Individuele en kollektieve dwaasheid, een groeiend aantal mensen probeert er iets aan te doen...blijven proberen is de boodschap, op elke schaal, eenheid in verscheidenheid.

  octo

   

 • poltical theory number one

   

  -first law of politics : to understand politics, take a look what's happening in your family, village, city,country, the world... disputes begin with 'that's mine, that's ours, we want that, they have that, they tax to little or to much, this is to cheap or they sell to expensive, pay me to little...he doesn't work as much as she or he....the world needs more equality, starting by onesself

 • parlementen die dwaze oorlogskredieten stemmen

   vOORUITGANG ?

  In 1914 stemden 14 van de 98 sociaal-demokraten in Duitsland tegen de oorlogskredieten voor de eerste wereldoorlog. In de aanloop naar de tweede wereldoorlog werd de ekonomie voor een groot stuk in leven gehouden door de oorlogsinspanningen die ook moeiteloos de parlementen doorstonden. In 1964 waren er maar twee tegenstemmers in het congres tegen de misdadige oorlogsvoorbereidingen voor de oorlog in Vietnam. In 2003 stemde de voltalige senaat voor de oorlog in Irak, in het congres was er maar één tegenstem. Hoe ouder dit soort van demokratie wordt hoe erger het ermee gesteld is. In 1964 vertolkte één van de twee tegenstemmers, een zekere Morse dapper de mening dat een president alleen geen oorlog te verklaren had, dat een president de uitvoerder van de buitenlandse politiek zoals de wil van het volk die zag, had uit te voeren.

  Het volk wil geen dwaze oorlogen en in feite is iedere oorlog dwaas en ingeven door de wil van het diegenen die aan de top van het spekulatie-grootkapitalisme staan.

  Als gekken reageren hun lakeien telkens hun 'waarden' zakken...als gekken gaan ze in 'hun' buitenlandse politiek over lijken, de azijnpissers.

  Ze vergassen in België alleen al per jaar 3,5 miljoen kuikens omdat ze geen eieren leggen of omdat ze niet zo vet worden als anderen.

  Ze.... honderden voorbeelden te geven.

 • drie gedichten

  VOOR EEN 200-TALOCTO- GEDICHTEN OVER DE WERELD VAN DE ARBEID, MENSELIJKE EMOTIES, filosofie, CITATEN, DIEREN, PSYCHOLOGIE...  

  klik op   http://users.skynet.be/octo/    onder poetry

    andere, vanaf 2008 :                                                       

   De stilte die om antwoorden vraagt

   

  Een klein leeg boekje

  , een leeg schriftje

  't lag zomaar in een hoekje,

  te wachten op invulling

  antwoord op verstilling.

   

  Zo was ook ooit de kosmos

  toen alleen d'onzichtbare stof bestond,

  toen het hele kleine het atoom uitvond

  toen d'eerste cel mij verlostte uit alleen 'fysica'.

   

  De tijd vloog voorbij, al bestond hij niet.

  Naast al die andere soorten werden wij.

  Meer en meer verstand en inzicht...

  en blij.

   

  De gruwelen der geschiedenis

  Ze sloegen ons vaak terneer...

  was het alleen om de boosheid der leiders ?

  Kwam het ook niet door zoveel meer ?

   

  In vele momenten werd uit natuur cultuur geboren.

  Het meer en meer mens willen worden,

  vele generaties gaven het al door.

   

  Uiteindelijk gaven we niet alleen mondeling goede raad.

  Ook met talrijke geschriften deden we onze baat.

  Nu alle geschriften soms tegen mekaar nog vechten om 't gelijk...

  sommige beoefenaars althans,

  proberen we het hier en daar eens zonder harnas en kadans.

   

  Voelen met wie omgaan zoveel makkelijker lijkt,

  ondanks al die verplichtingen uit een andere tijd.

   

  Al heeft in hoeverre persoonlijk diep omgaan met...

  ook zijn grenzen...

  we zijn hier om uiteindelijk te worden...meer mensen.

  octo

  De stilte die antwoorden geeft

  Straks ben ik het die dit oord verlaat.
  Mijn stralen zend naar daar waar licht ontwaardt...

  naar de zoekenden wiens noden ik leerde kennen.

  Terechte, onterechte, al hun verkennen.

  Wie was ik hier, wat deed men mij geloven ?

  Een hoop romantiek, ik kwam het al doende lerend te boven.

  Men slaagde er niet in de vreugde,

  de vlam en de blijheid in mij te doven...

  in dit vaak tranendal...

  ik was er immers altijd al.

  Ik neem alle herinneringen die ertoe doen met me mee.
  De rozengeur, de maneschijn,

  het beste in ieder mens door mij gekend.

  Laat achter hoe ik dit allemaal heb beschreven,

  het hoe en waarom er ook nog bij.

  Wetend dat geluk en ongeluk soms niet meer te beschrijven valt.

  En alle schaduwkanten aan iedereen,

  daar begin je best niet aan.

  Dan moet je telkens weer door de geschiedenis ervan, van voorn af aan.

  Blij om wie ik was,

  me neerleggend bij wat nog niet kon zijn.
  Niet kan zijn ook soms.

  Wordend. Steeds maar wordend.

  Nooit af.

  Tot de volgende straling na de volgende bigbang.

  En dan weer van voorn af aan,

  'verrijkt', in zijn menselijke betekenis.

  octo

   

  Genetische genegenheid

  Sommigen maken er een Fuckingham Palace van.

  Midden de maatschappij van het eenzijde genieten en het hebben.

  Sommigen kunnen hun oorspronkelijke genegenheid bewaren.

  Midden het parkoer van onafgewerkt voorouderlijk geluk en ongeluk.

  Sommigen zitten mekaar geluwd aan te staren.

  Midden bijna ongeneeselijke ziektekwalen, zielekwalen.

  octo

  jubulégedicht : verbonden levens

  niet in woorden te typeren, maar toch :


  De Guy & Romaine-boot legt aan bij de steiger van 50 jaar.

  Van ver buiten 't dorp is men daar.

  Om te vieren, dit beminnelijke paar.


  Onder het volkje dat hen kent :


  Meerdere generaties die onderwijs van hem genoten.

  Kinderen die hij met voedsel voor de geest heeft begoten.

  KLJ-ers, zijn muziek en zang heeft hen blij gestemd.

  Dorpsgenoten, hun zo gewend.


  De klanten van in de winkel van Pros en Pim.

  Hun dochter, de ijverige rust, spil van 't gezin.

  Onthaaldame voor de talrijke welkome buren.

  Die hopen dat hun bezoekjes nog lang mogen duren.


  De spaarders die hun hoop centen zagen vergroten.

  De verzekerden die niet vielen buiten de bote.

  De duivenliefhebbers van menig geschelpten.

  Af en toe wat wijze raad die op termijn wel 'helpte'.


  De kinderen en kleinkinderen, elk op hun eigen vastberaden weg.

  Richting een wereld met ieder z'n zeg.

  Elkaar genegen, wat een zegen !

  Wie zou niet tekenen voor zo'n grootouderlijk leven !


  De mensen die nog in de mensheid , de zin van geschiedenis geloven.

  Roemend Romaine en haar conservator van wat gebeurde op oorlogshoven.

  Menig document bijgehouden, speechen geschreven.

  Gevochten voor de waardigheid van 't leven.


  De dansers, al eeuwen oud.

  De jongeren die al op die traditie hebben gebouwd.

  Menig initiatief op zoek naar een warm hart,

  kon terrecht bij haar Meenselse muzikale bart.


  Zij die zich de speeches van de oude meester Frans herinneren

  zijn nu alle jaren aan 't minderen.

  De speeches van zijn filosofische zoon,

  hebben nu al op 't internet hun kinderen.


  Het dorp komt nu ook samen om te vieren,

  zijn en haar bedachtzame rust, het wegen van hun woorden.

  Het zal dat zijn dat gedreven Guy destijds bekoorde.

  Gelukkig verloor hij toen voor één keer het noorden.


  Blij dat ze hebben stand gehouden op hun reis met mekaar.

  Voorzekers gefeliciteerd, nog een goede gezondheid, gij gouden paar.

  octo

   

  Al eens je raam opengetrokken en een spin gezien die in een hoek van dat raam een web bouwde ? Er al eens goed naar gekeken ? Dat kunnen zit niet alleen in dat kleine bolleke van haar.

  De geestelijke energie en kennis om dat te doen omgeeft de buitenwereld van de spin.
  Gelukkig zijn er spinnen en vogels die insekten pakken en bijen die bloemen bevruchten...de weerslag op onze landbouwproduktie zou heel nefast zijn, mochten dergelijke 'systemen' ons niet vergezellen.

  octo