antwoord op -welvaartwatcher-

Danke voor de interesse en de reakties.  Op m'n homepage http://users.skynet.be/octo  onder philosophy vindt je essay 30 dat in verhaalvorm een deel van het antwoord op je vraag in verband met welk een energie een mens na zijn 'verscheiden' aanneemt...het antwoord zit in een voordurende evolutie waarbij ik zowel belang hecht aan de wetenschappelijke als de menselijke aspekten in deze materie.
Een student fysica die m'n essays las, kon geen incorrect  gebruik van de wetenschap vinden.  Als we uit de straling na een bepaalde big-bangcyclus ontstaan zijn ,zal een deel van ons weer straling worden.  Hoe dat dan voelt of wat je ermee kan aanvangen probeerde ik in m'n voorlopig laatste essay (nog niet op internet) te raden...meer kunnen we niet.  De kans zit er dik in dat die energie weer heel de cyclus van straling, atoom, cel...zal moeten doormaken eer er ze weer in een konkreet verhaal als het onze kan heropduiken...het kan waarschijnlijk ook anders en dat vindt je dan weer in essay 30.  Rode draad en drijvende kracht en zin van dit alles : uit de onzin geraken...op 'onzin', net zoals op een mikro-of makropunt (zon,..)komt zoveel druk te zitten dat het geheel naar kleiner dan of gelijk worden met nul neigt...en dan ontploft het zaakje, de relatie ...of wat dan ook.

Je kan ook ook simpelder stellen...een godsdienst volgen of wat dan ook,

maar in essentie zijn we, menselijker uitgedrukt het vervolg van het verhaal van wat er voor ons kwam, op alle gebied; maar vooral zijn we een evolutie van een deel negatieve emoties die in positieve emoties omgezet worden...en de wegen ernaar, zijn vaak ondoorgrondelijk...zoals die van het go(e)d(e) ...vermits niemand volmaakt is, is dit alles eigenlijk een heel humoristisch alhoewel soms tragisch verhaal. Je kan er ook over komen praten als je in de buurt bent, over m'n voorlopig laatste essay 'het geheim van de pyramide' bijvoorbeeld. Het is zoals de dwaasheid die tot oorlog leidt die erger is dan de oorlog zelf...dwaasheid allerhande die in een proces naar wijsheid zit.  Individuele en kollektieve dwaasheid, een groeiend aantal mensen probeert er iets aan te doen...blijven proberen is de boodschap, op elke schaal, eenheid in verscheidenheid.

octo

 

De commentaren zijn gesloten.