realistische pooweezie

je roerde alles, tot diep in de kern

schreef het gebald neer

de noodzaak aan geconcentreerde vertaling

raak je niet kwijt

hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden,

hoe meer geduld om alternatieven

leefbaar te houden, te organiseren

ideeën laten groeien vereist discipline en inzet,

gekruid met passie en zelfkritiek.

anderen met bewustzijn wapenen

streefdoelen  vooropzetten

het gefundeerd vooropstellen en voelbaar meemaken

't nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening

't einde ervan vaak voor de generatie zelf nog verstoken

't totale bewustzijn van overkoepelende kennis

blijft vrijblijvend indien geen positieve uiting

van ongebonden, nuttige  uitdrukkingsnood

telkens de voldoening van 't uitgeprobeerde

wijkt voor de synthese van 't nieuwe

ieders keer ontgoocheling zijn onverwachte vruchten afwerpt

komt de rijpheid, de bereidheid nieuwe vragen te stellen

momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben

zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven

zelfs al botst de onoordeelkundigheid van buiten

tegen je op

voor een lange periode geef je het niet op

andermans onbegrip-passiviteit-verveling,

blijft steken in geestelijke tering

materiële welvaart is niet ok daar waar

't snobistisch individualisme

de eenheidsstruktuur en 't groepsbesef vergiftigt

 

 

Commentaren

  • Die laatste zin is er echt wel recht op en zeer krachtig en kernachtig geformuleerd.

De commentaren zijn gesloten.