• big brother-berichten

  Er was eens in een klein, volgens de media niet , in feite wel eendrachtig landje, een partij die ondermeer 15percent opslag voor de pensioenen vroeg, als voorwaarde om in de regering te zitten.  Oei maar, daar moest de nationale spreekbuistv op reageren, dit zou de burgers te zeer een sociaal eenheidsgevoel geven.  Duseen paar dagen later al kwam men met een verdeel en -heersstrategie die de dag erna door de kranten overgenomen werd... "een ambtenaar zou op dit ogenblik 2zoveel hebben als een privéwerknemer en vier keer zoveel als een zelfstandige"...volgens GEMIDDELDE CIJFERS...(dat was de centrale boodschap...niet iedereen heeft hetzelfde pensioen!!!LET WEL :volgens gemiddelde cijfers, zei men er even bij...maar dat vergeet75percent vd mensen wel).  Handig voor diegenen die de mindere lonen van ambtenaren minus willen laten en voor diegenen die een voorwendsel zoeken om hun minder pensioen uit te betalen.

  Volgens de berichtgeving dienaangaande zou een ambtenaar  gemiddeld 2000  €  pensioen hebben...de toplagen...doen dat getal natuurlijk met hun astronomische cijfers verdubbelen...de gemiddelde onderlaag zal het wel met cijfers vanaf 700 euro moeten doen.  Verdeel en heers natuurlijk...en als die 15 percent er door komt...is dat natuurlijk ook 15 percent voor de toplagen erbij ?  Welkom op de zoveelste aflevering in de zin van al die onzin proberen achterhalen en aan de kaak te stellen.

  over levenswegen, ideologieën enzomeer:

  (antwoord op lezersmail)(over 'global-income-project)

  Bedankt voor de persoonlijke noot in je laatste mail. Het deed er mij aan denken dat je in het leven eigenlijk niet te lang moet treuren over wat je achter de rug hebt, het doel van de reis is daar te komen waar je voor staat waarschijnlijk...dat kan nu eenmaal niet zonder tussenstappen, nivo's van bewustwording. Aan de beste theorieën gaat enorm veel praktijk vooraf, geen enkel hervormer wordt als hervormer geboren. Het heeft dan ook geen zin om zoals je terrecht aanhaald, te vitten op passieve massa's of op onwetendheid en egoïsme en allerhande. Ik begrijp trouwens niet dat je door dat te doen gemotiveerd kan blijven, bij mij komt motivatie voort uit mijn besef dat de weg naar bewustwording hele rare paden volgen kan.

  Als ik nog jong moest zijn zou ik misschien ook politicologie gaan studeren om jongeren geschiedenis te mogen onderwijzen. Te mogen onderwijzen...de rest zou ik zelf wel invullen, want over de geschiedenis bestaan er vele misvattingen.

  Waarom zou partijpolitiek niets voor jou zijn ? Dit is al partijpolitiek...en je zou er geschikter voor zijn dan ik want jij hebt veel meer vertrouwen in de goodwill van de vrije marktekonomie dan ik. Sinds 1968 hebben velen het gangbare ekonomische model ter diskussie gesteld...ik was er al bij van voor de NEEN aan de straaljagers van VDB indentijd...wat ik toen al tegen mijn vrienden zei, was dat bij alles wat we deden het NEE aan dit en TEGEN dat was...niet verkeerd natuurlijk, maar onvoldoende. Als de goedbedoelende globalisten van nu de grootkapitaal-evenementen achternareizen,ok,...maar nu hebben ze toch al hun eigen evenementen...en de diskussie over wat dan wel te doen is toch al begonnen.

  Bijna veertig jaar later heeft een stuk vd wereld het materieel beter, maar eigenlijk is er globaal genomen veel meer armoede dan toen...en conflikthaarden à volonté. Scharnierpunt in deze situatie is het neo-liberalisme en zijn plannen om de sociale verworvenheden af te bouwen en de maatschappij te laten draaien volgens imperialistische drijfveren...wij, gewone mensen die van inkomens leven zijn de deur en funktioneren volgens die scharnieren...maar de deur draait meer en meer zot...te vaak moet de deur open voor onnodig en zinloos werk, voor overconsumptisme, liberale burokratie of staatsburokratie enz... .

  De deur zal blijven draaien zolang die dingen daar tegen botsen. Nu zijn er twee mogelijheden, die misschien een dag aanvullend kunnen werken (dat in feite al doen) : Ofwel storten de scharnieren door de staatsschuldenbergen of faillissementen of neptoestanden op de Beurs in en komen ze los in de muur te zitten; ofwel worden meer en meer mensen zich bewust van het feit dat een maatschappij waarin het spekulatieve aspekt vd marktekonomie alles regelt hun levens verstresst en hun menselijke mogelijkheden beperkt. Pas als het geloof in het systeem wankelt, komen er kansen voor de tegenbeweging...maar welke kan onze bijdrage zijn om dat geloof te doen wankelen ?

  Tegen dat dit gebeurd met een Oostblokfaktor zoals we sinds 1989 zagen, zou er een kader van mensen moeten gevormd zijn die het ongenoegen dan struktureel vorm geven kan. Dit proces is al aan de gang, met name wat de socialistische beweging betreft. Alle vinden ze zichzelf allemaal voorlopig nog de beste en de enige heilanders...wat hun ontbreekt is een programma over wat en hoe hun alternatief konkreet kan worden vertaald naast de kortetermijnpunten die het kapitalisme een menswaardig gezicht willen geven (als dat al mogelijk is) Notabene...ik snap wel je uitleg over ideologiën en bedankt voor de mensen die je opnoemt en waar ik eens meer ga over lezen...maar vergeet NOOIT dat in de geschiedenis vd mensheid de twee meest misbruikte woorden, de woorden 'christelijk' en 'socialistisch' zijn...mij ga je nooit betrappen op het vertalen vh woord NSDAP...in de periode waar hun leider ad macht kwam met 33percent vd stemmen zoals je weet, hadden de soc.dem. en de KPD ook miljoenen kiezers achter zich, vandaar dat om van hen stemmen af te pakken, die naam er tussengevoegd werd. Waarom moet dat woord daar toch zo vaak bij vermeld worden ? De nazi's stuurden en gaven de grote duitse firma's miljoene goedkope of gratis werkkrachten kado...wat heeft dat verdomme met socialisme te maken ?

  Havel in Tsjechie bijvoorbeeld en de dissidenten droomden van vrije verkiezingen, vrij ondernemerschap...maar de ouwe would-be kommies van vroeger zitten weer in de gemoderniseerde lift van nu...omdat de mensen materieële verbetering willen zien van wie dan ook, ze reageren gewoon tegen AL wie daar niet in slaagt. Niet de werkenden en de mensen die een KMO willen opstarten hebben het daar nu voor het zeggen maar meer en meer het grootkapitaal en z'n ekonomische instellingen. Zo werkt idealisme dat niet met het materialisme verbonden is. De Groenen hebben zich al een aap verschoten tijdens hun regeringsdeelname...als het op maatregelen om ekologisch te produceren aankomt.

  Als je het hebt over hoe mensen zo verwrongen en wreed kunnen zijn dat totalitaire regimes aan de macht kunnen komen, kan je meer leren van een gestruktureerde Marx, dan van een Ghandi met goede bedoelingen. Een moderne Ghandi zou de dag van vandaag moeten oproepen van zo sober mogelijk te leven en zo weinig mogelijk te kopen zodat het spekulatiesysteem nog rapper op z'n kont terrechtkomt...het zou kunnen...maar ik moet het eerst nog zien gebeuren (dan zou er eerst iets tsunami-achtig moeten gebeuren). De pech voor Ghandi was dat hij alleen een idealist was...zonder de materiele roots waar Marx altijd naar verwijst. Een combinatie daarvan zou geen slechte cocktail zijn...je moet alleen aanvoelen waar de tijd zich voor leent en waar er geen tijd meer voor is...dat is de moeilijkheid. Je moet weten welke stenen je in de rivier moet verleggen om het water een andere kant laten op te gaan...zoals Bram Vermeulen zaliger het zingt.

  PS. In den beginne stond kommunisme als term voor de afschaffing van loonarbeid en warenproduktie, dus dat heeft nog niet bestaan en zonder dat hij er één wou zijn, was Marx zelf eigenlijk een idealist...maar gelukkig geen gefrustreerde.

  Je moet blijven observeren en analyseren en geduld hebben...wat een hele levenskunst op zich is, zeker als je nog het praktische leven van alle dag en allerlei soorten subjektieve problemen rond relaties enz. moet bij-aankunnen.

  Bourgeois-denken leidt tot totalitair denken...inderdaad, tot Machiavelisme...pas toen de arbeidersklasse (met het meeste tegengewicht tegen dat denken)na WO I fysiek verslagen was en het parlementarisme meer en meer gepromoot werd maar na de klassieke heropbouw vd oorlogsschade weer een nieuwe ekon.krisis opdook...lanceerde de bourgeoisie de NSDAP...het fascisme, na het parlementarisme de ultieme truuk om aan de macht te blijven.

  Een ideologie is pas onschadelijk als ze gebaseerd is op het standpunt van 'hoe kunnen we in de meest ecologische omstandigheden een voor eenieder menswaardig bestaan helpen opbouwen zonder dat dit proces tot een burgeroorlog leidt'...hoe meer ik daar over nadenk, hoe meer ik het imperialisme een in wezen decadent en uitgediend systeem vindt, een soort kinderziekte van de mensheid...die de wereld brutaal aaneensmeedde en de technieken ontwikkelde ten koste van veel bloed en tranen.

  En zo een systeem zouden wij nu moeten gaan redden onder het mom van 'konkurrentiepositie' en de 'er is geen geld meer voor de sociale zekerheid'-horrormop ? Nog met minder sneller werken zodat we nog rapper gezamenlijk bekeken de dieperik ingaan...hallo! Met alle vlaams blokkers , maar niet met mij.

  Betrouw op het gevoel dat je als kind had : je bewustzijn van kinderen die van honger omkomen en dat jij daar iets kunt aan veranderen. Misschien eindig je als Oxfam-medewerker ...of raak je toch in de traditionele politiek en vind je de Eureka-aanpak voor het Globalincome-uit. Maar dat gevoel is belangrijk, dat herken ik ook bij m'n eigen.

  Weet je wanneer de ondernemerswereld gevoelig zal zijn voor de veranderingen die jij hen voorstelt ? Als je hen zwart op wit kunt bewijzen dat door meer inkomen aan de mensen te geven ze zelf meer zullen kunnen verdienen. Eerst als ge dat kunt moet ge hun lobbymachine (hun vorm van solidariteit) nog in gang kunnen krijgen.

  Gij liever dan ik, maar ik denk da gij daar beter in bent...intellektueel zowel als diplomatisch.

  Ik ga het hier voorlopig even bij laten. Het lezen zowel als het schrijven was een waar genoegen.

  Tot mails.

 • mekaar graag blijven zien

  in platonische zin, los van de volledige liefdesrelatie die je met iemand hebt : buren, famillie, kenissen, vrienden, mekaar een warm hart toedragen...de diepten van begrip leren doorgronden, zonder slaaf van iemands 'loeten' te worden...belangrijker dan kerstkado's...vandaaruit naar beleving van filosofie, kultuur, politieke stellingnamen, solidariteit toe, over de regio's en landsgrenzen...belangrijker dan kerstkado's...in deze wereld die georganiseerd is op ekonomieen die maar moeten blijven groeien opdat iedereen een inkomen zou hebben...een maatschappij zou moeten gestoeld zijn op het leren begrijpen waarom wij hier met z'n allen rondlopen, over de dood heen...prettig weekeinde

   

 • investeringen en openbare werken

  jij en ik en onze voorouders, de overheid , betaalden voor de aanleg van alles wat met wegen, transport, waterwegen, post, telekomunikatie, elektriciteit...

  te maken had...eenmaal de kosten gedaan werd en wordt bijna alles bijna overal geprivatiseerd.  En het verhaal gaat verder : de investeringen voor gps systemen in Europa, het Gallileosysteem, is een zaak voor de overheid...zodra het op poten staat zullen de grote privékapitaalgroepen het zaak je wel willen overnemen.

 • pour lecteurs français

   

  'croire'  essai45 en 46

  LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR...

  http://www.bloggen.be/conscience2008

  future modèle de gestion de société

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  'croire'  essai45&46 de octo's poetry page

  45. Même toi et une petite communauté peut sauvgarder le monde

  Il ya maintenant dix années que j'écrivais les mots suivants :

   

  "La paix viendra dans le coeur des gens avec l'esprit honnête. Péservez le monde de déstruction et guidez les gens vers des vies meilleurs.

  N'oubliez jamais que le monde est indivisible. Il n'ya qu'une vie et un monde, prenez vote résponsabilité et vie le plus intense que possible. Soyez légère en guidant. Allez vers les gens et parlez des joies à venir. Ta place serais partout où tu te sentiras libre.

  Observez, controlez tes forces. Expliquez eux ce que c'est le monde matériel et la matière spirituelle. La vérité est très simple. La vérité se cache dans le passé, elle vie dans le présent et elle a besoin du futur. Pourquoi on trouve pas assez de joie parmis beaucoup de gens ?

  Les gens ne s'étonnent pas assez de qui il vraiement sont et de ce que ça veut dire cette vie qu'ils mènent. Ils devraient être plus philosophes que matérialistes, ils devraient se poser la question pourquoi ils vivent dans un monde de richesse et pauvreté, guerre et paix, stress sur leur travail et chomage. Mais il ya d'autres raisons pour le manque de joie...des raisons donc ont ne peut pas écrire encore et des raisons donc personne ne peut écrire."

  Quand je regarde ses mots de nouveau,fin de juillet 2006, je sais seulement dire que la paix peut venir dans nos coeurs le jour où les gens commençent réfléchir et agir pour faire de ce monde une place meilleure pour vivre ensemble. Pourquoi nous laisserions la direction de ce monde dans les mains d'une petite miniorité qui l'exploite à la faveur du même miniorité ? Pourquoi on serait obligé à ne rien y faire et à regarder comment le monde se détériore de plus en plus ? Ceux qu'on voit d'habtitude se donner leur mains 'importants' ou buvant quelques chose derrière leur grands tables de négociation en préparants leurs guerres et en présentant eux-mêmes comme les sauveteurs de la race humain en effet sont les mêmes qui nourissent la misère du monde contemporain. Ils empêchent les gens d'avoir un travail util et les gardent dans une sorte d'esclavage moderne. Ils controlent les états et les compagnies et maintiennent un pouvoir énorme sur nos vies. Ils controlent la grande partie des media et il continuent à écrire leur propre version sanglante de l'histoire.

  Et nous-autres alors ? On accepte les cent manières dont eux il controlent nos vies. Quand est-ce que la majorité d'entre nous comprendrais que la condition de ce monde est le résultat de notre inconscience et notre refus de changer quelque chose...ont leur

   

  donne presque carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on va tolérer qu'ils continuent à mentir sur ce que c'est en réalité la liberté et les valeurs humains ? Non, on va plus nous laisser faire...et nous...ça commence avec toi-même.

  Quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas assez de courage sur le plan personel et social ? Si ont veut savoir d'où nos émotions négatives viennent et qui nous sommes...on ne devait pas aller le demander uniquement dans les temples des nos différents réligions. Si vous aimez à lire les anciens textes alors lisez les en étant conscient que les gens qui ont écrivés ces textes étaient un produit de leur temps et qu'on doit trouvé notre chemin propre à notre temps.

  Les réponses philosophiques et la foi ont les peut trouver aussi bien dans la science et souvent dans une certaine façon il ya pas de contrediction entre la science et les aspirations d'une vie éternelle.

   

  46.Ce que nous sommes et d'où on vient

  En effet on peut commencer notre recherche sur le sense de la vie par nous réaliser que quelque chose peut simplement exister si ça a un sens. Pourquoi ? Parce que quelque chose sans forme ne peut pas exister...tous forme de matière qui veut prendre une espace qui approche ou veut s'égaliser avec 'zéro'...explose. C'est juste comme le big-bang (ou les big-bangs) de l'histoire de l'univers.

  Trop de pression sur un point fait exploder tout dans le monde mikro autant que dans le monde makro...n'importe comment on définie nous même ou dans quelle stade on était : étoile, atom, cellule, même nos propre relations...trop de pression rendent des nouveaux evolutions possible...quand ses evolutions improuvent la position de la vielle position...on dit que quelque chose a une sense.

  Les lois de la nature ont developées les conditions idéales pour que la vie biologique vraiement demarerait. Après le big-bang il n'y avait vraiement pas quelque chose qu'on pouvait 'toucher'.

  La matière existait seulement comme différents formes de radiation(entre eux nous nous touchaient dans notre forme primaire aussi vous pourriez dire). En Néerlandais le mot pour 'radiation' est 'straling'...quand quelqu'un est heureux on dit qu'il nous semble 'stralend'. C'étaient les lois et les essaies de la radiation qui ont produit la première atome et après les planètes et les conditions climatiques favorables à créer la première cellule etc... . C'est vraiement une histoire formidable que chacun peut rechercher pour soit-même. Alors,la prochaine fois que tu te promène dans un bois, réalisez vous avec quelle vitesse la terre sous tes pieds voyage dans l'univers dans la direction dans laquelle elle a été poussé il y a 15 milliards d'années. Tout ce passé étonnante, toute cette sagesse les premières cellulles ont atteint avant d'apprendre comment se diviser pour rester en vie...tout ça continue d'exister au moment même que vous lisez ces mots. Quand nous mourons un partie de nous deviennent des minnérals etc, mais la radiation quitte nos corps. L'étude de la façon donc nous observons et quelques expériences personelles je ne préferais pas nommer 'mysticals', aussi bien que certains études scientifiques m'ont ammené à croire que nos vies n'ont pas simplement un sens social...mais aussi que sur le plan personel on interact pour créer les conditions qui nous amènent plus proche de notre ame. Notre ame, non pas seulement les pieces d'héritage genétique des premiers cellules...mais l'essentiel qui vraiment fait de nous ce qu'on est...peut-être c 'est notre radiation constament enrichi pendant ses derniers 15 miljards d'années.

  En effet, n'est-ce pas tous qui existe une âme ? On voit 'Dieu' comme l'idéale person abstract qui controle tout, mais en effet le but de notre évolution est à faire travailler le monde d'une façon qu'on peut vivre en paix matériellement pour avoir plus de temps à comparer les différents façons donc on donne une significtion à nos vies. A quelqu'un qui croit dans la réincarnation on pourrais répondre que la chance que

   

  quelqu'un réapparaitrais dans les mêmes conditions...pourrais durer quelques milliers de big-bangs par exemple ...ou qu'on était déjà la comme des pieces divisées dans tous les vies qui ont vécu devant notre existence comme telle. On est une mix, mais le navigateur dans nous même devrait toujours suivre la ligne de son coeur, pas la ligne de combien d'argent en plus on peux gagner ou comment on peut se revencher sur quelqu'un. On devait tous essayer de surmonter nos différences philosophiques, réligieux, sociales et nos émotions negatives basées sur n'importe quoi qui c'est passé dans le passé et on devait oublier notre histoire sanglante et ont devait recommencer en mettant le focus sur le présent et en voulant des bons choses pour notre future.

  La matière et l'esprit ont toujours été une. La matière était de l'energie et l'energy veut toujours dire la possibilité de création et evolution. Même en essayant de détruire l'energie on n'obtient qu'un changement d'énérgie. 'Le sens de la vie' est quelque chose qui a toujours existé. Le voyage de nature à la culture humaine a été tres long. La matière contiens de l'energie qui a préparé le dévelopement de l'energie spirituelle...ou bien la matière originelle était toujours la totalité d'énergie collectée entre deux big-bangs. La première signification de la vie est d'abord le cultivage de matière spirituelle. Tous les forces comme temperatures, distances, vitesse, pression et temps, tous les mouvements d'atoms et cellules...tous servent la croissance de l'énergie spirituelle. Ca a toujours été comme ça. Notre esprit n'est pas seulement composé des electrons de tous les cellules de notre cerveaux mais de tous les atoms des autres cellules. En effet on peut dire que tous nos cellulles ont une conscience spécifique.

  La question 'qui sommes nous'peut être reondu par 'd'où est-ce-qu'on vient. Cette question n'est plus une monopoly de la réligion. 'Religion' vient du mot 'relier', faire des combinaisons. Des combinaisons entre les sciences et la philosophy, les politics et la psychology nous aide à mieux comprendre le vrai sens de nos vies. La 'foi' peut être basé sur un ri magnifique ou des mots bien utilisés ou sur la musique...la réponse sur la question 'sens de la vie' n'est pas uniquement intellectuelle.

  En effet ceux qui se demandent trop s'il y a un Dieu ou pas, se préoccupent avec la question suivante :'Est-ce-qu'il ya une energie qui a moins ou plus de conscience et pouvoir que nous...et est-ce-que cet energie n'a pas du faire le voyage entre radiation, atom, cellule et nous pour atteindre ce conscience ? Quelle sorte d'énergie est-ce-qu'il ya present avant le big-bang ? Est-ce que c'est l'énérgie enrichi du big-bang avant ou est-ce-que c'est toujours la meme point de départ ?

  Avec le mot 'Dieu' on veut simplement expresser le désir de plus de conscience...et ça c'est le but de toute l'evolution en effet.

  Il parait alors que la création d'energy éternelle toujours recommence avec ne pas vouloir être personne ou rien...tous les deux des choses qui n'existent pas. Ca veut aussi dire que si quelqu'un meurt celui -là reste ou peut prendre la forme d'une energy dont on ne sait pas beaucoup...même si on sait beaucoup sur la 'radiation'. 'Radiation' est donc originellement la combinaison de tout les formes d'energy qui existaient dans un cycle entre deux big-bangs et qui veut commencer de nouveau ou faire quelque chose de nouveau. Est-ce-que c'est Einstein et d'autres et leurs livres et héritage ou bien est-ce que c'est la radiation parmis nous qui me font conclure tout ça ?

  Who knows...both probably ? I believe. Quelque chose qui dit 'il ya 'plus' dans la vie'c'est déjà assez...il faut pas vouloir prouver.

  C'est uniquement pour les curieux et ceux qui en ont besoin des preuves.

  Plustôt que rester divisés entre croyants classiques, croyants nouveaux et 'incroyant'(ça n'existe pas, car ça a aussi une forme) et tous leur subdivisions...il y a assez de questions pratique pour résoudre dan ce monde. Pourquoi il n'y pas une système pour gérer la société qui rends impossible ce que personne ne veut : ignorance, guerre, pauvreté, faminne... ?

   

  Pourquoi les relations humains souvent fournissent beucoup d'angoisse et chagrin ? Dans une seule question : 'pourquoi l'humain a-t-il autant de problèmes avec des mots comme 'dieu, mort, histoire, argent ou valeurs comme amitié, famille, plaisir, désir,... ? Je crois que pour un part c'est parce que il me semble que nos observations sont souvent troublés par nos émotions négatives...parvenant de nous même ou d'autres. D'une autre coté c'est comme peut-être même devant l'ejaculation etc il y a déjà un effort et une conquerence entre des différents genes...qui même font des coalitions...comme si notre passé cherche constament à prolonger le future dans le présent...ne voulant pas devenir 'sans signification'...mais toujours àla recherche des lessons voulaient apprendre mais n'ont pas pu terminer.

   octo

 • for english readers

   

  Wall Street 1929-bis ? No way !

   

  How to prevent a second Wall Street 1929-bis ?

  Why the worldeconomy doesn't have to collapse for the next two decades.

  Billions of money has disapeared in the skys of speculation.

  Worldwide that money did not found it's way in the consumption-chain.

  Governements should have taxed the big fortunes of big speculators in a just way.

  That money should have gone to the ones that are in need of it.

  The money that is wasted on arms and wars should go to help people in areas

  that are unther the influence of extreme fanatic rulers...let us give them tractors with

  that money or help them build a descend infrastructure...instead of making war.

  By doiing so, investors, independents and workers would benefit.

  The real economy is not the speculative economy.

  The speculative economy has devastated the real value of money.

  The political world needs international regulation.

  People in parties and unions should have a debate on this and

   put pressure on their governements.

   

  Wanting unlimeted profits without investing because not enough consumption,

   the economy goes in a recession, because we are living in a system that is based on continous growth. Now is the time for those big capitalists to prove that professor Marx was wrong on a few points.
  Will they temper their greed ? Or are we living in a system based on greed ?

  It's all a question of evoluating to a more stable world or not. We must put some political demands forward, not only to the president of the United States, but to the leaders of Europe, Rusia, China and the rest of the world as well. They refuse to conformise trade between rich and poor nations.

  They keep on producing to much arms for the military. They refuse to introduce the same production-conditions, paying a carmaker in Europe...more then one in other places. They refuse to implement a European kind of social security(now unther attack in Europe). They make economical war. In fact they still have the same consciousness as the dukes or kings of the middelages who lived on taxes befor entering the citygates...why maintaining economical borders ? Once again because of the greedy who do not care about the number of suicidal Indian farmers and a lot more.We must change all this in order to give evolution it's full meaning.

  Octo

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be philosophical resistance belgium

   

  intro octo-politico

  NO JOB. A LOT OF TIME TO ASK WHY.

  WORKING. PRODUCING MORE. THE RHYTHM HIGH.

  TIME IS MONEY. TIME IS CALCULATED.

  THE WORK YOU'RE DOIING FRUSTRATED.

  CANNOT FIND SOMETHING ELSE RIGHT A WAY.

  THIS IS NOT SUPOSED TO BE THIS WAY.

  COMPETITION IS KILLING SOLIDARITY.

  WHY POVERTY, WHY TO MUCH PROSPERITY ?

  SCHOOLS, PARTIES, PRESS, UNIONS IN VAIN EXPLAIN.

  EACH PASSING DAY ABSURDISM STRIKES AGAIN.

  SOLUTIONS OFFERED TO SAVE EACH GROUP's SKIN.

  HOW CAN A REAL ALTERNATIVE BEGIN ?

  TAKE A CLOSER LOOK AT OUR SOCIETY.

  FIND OUT WHAT HAPPENED TO HISTORY.

  MONEY, POWER INFLUENCE DAILY LIVES.

  THE PSYCHOLOGY BETWEEN HUSBAND AND WIFE.

  DO NOT NEED ADDICTIONS ANYMORE.

  IT IS TIME TO RESTORE.

  FIND OUT WHICH EMOTIONS BLOCK CONSCIOUSNESS.

  FIND OUT THE CAUSE OF DISTRESS.

  DEVELOP THE STRONG PART.

  LOVE KNOWLEDGE AND ART.

  BE SOLIDARY WITH THE JUST.

  TO EACH HIS PART OF THE WORK IS A MUST.

  TAKE SOME TIME FOR SILENCE AND NATURE.

  YOU ARE NOT A MINDLESS CREATURE.

  THE TRUE MEANING OF BEIING LOYAL :

  DO NOT LIVE TO WORK AND BUY, DON'T SPOIL.

  THE HIDDEN SYMBOLISM BEHIND LIFE...CUTS YOUR WINGS IF YOU DON'T BECOME ALIVE 2

  philosophy

  the dry leaf leaves the three

  what a windy musical way to go, who left who ?

  the three the leaf or the leaf the tree ?

  the answer : as one as chicken and egg...that will do.

  in every atom there is already an idea

  like it takes you and me to get to three

  philosophy makes this interaction understood

  from where life began till what's to be done

  the more patient and wise

  the more nihilism looses it's disguise

  no distance between reptile and human beiing

  now we understand, then we were only seeing

  life, one big orchestra of real art

  each of us playing our daily part

  dating back from times nobody counted the days

  when space and matter wanted to find a way

  to express by word and image where they came from

  to unfold the mystery of the becoming of real freedom

  even if you do not act ...you do !

  the neverending spiritual adventure needs you too

  life is not only about genes beiing created

  but also about values beiing updated

  the laws of nature are the notes of life

  matter wrote the symphony for the piece of man and wife

  matter became us, we became friends, family, lovers...

  ...why, is what we will have to discover

  our essences confront each other

  sometimes we help by not helping, not bother

  biology transmits it's problems and solutions

  the new generations always ad to the conclusions

  love is lightening the strong and weak parts

  it proves that living together is the greatest art

   

  QUESTIONS FOR WORKERS, dear comrades

  Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?

  Why you work so hard while so many are without a job ?

  Why is having a job not normal ?

  Why can't you easily find a new job ?

  Why our telecom services, our energy and transport are not free ?

  Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?

  Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?

  Why not our inner discipline or the one of our colleagues in charge ?

  Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?

  Why does the same product does not cost as much everywhere ?

  Why is poverty a form of official slavery ?

  Why so few people control so much wealth ?

  Why so few robots comand so many soldiers ?

  Why religions are not as much spiritual then our inner energy ?

  Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?

  Why do criminals control economy, whether in USA,ex- USSR or Liberia?

  Why do tradeunions follow the games of bigmoney ?

  Why do we not understand that 'foreigners' can be workers to ?

  Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?

  Why do kings anq queens still exist ?

  Why not use technology and technocracy to build a beautifull world ?

  Why doesn't education teaches more about human sciences ?

  Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?

  Why do factories or aerocompanies close when demand is so big ?

  Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?

  Why so much short of housing ?

  Why our dogs and cats eat more money then some earn ?

  Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .

  Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?

  Why our media talk in favour of what's gooing on ?

  Why is the right to vote, the right to say yes to the system ?

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

  MADNESS

  All around us , stalking everyone

  Education and commerce, honoring it

  Media feed the killing of medicine against it

  Relations being kept within the old economical rules and instincts;

  Not often the old borders are overcome

  For the Madness, making love is reduced to fucking;

  not a soul that penetrates and receives

  another soul with it’s sex .

  For the Madness being spiritual is not about the connection between the elements that created us (earth, light, energy…)and our consciousness now… but all about making more money then your neighbor

  For the Madness, working like robots is being stress free

  For the madness underdevelopment is necessary

  For the madness, no other society with free public services is possible

  For the madness , it alone can guarantee disciplines

  For the madness unemployment and war and poverty are normal

  Madness can buy us, and then we feed it; whatever victories we think we made.

   

   

  voting

  We vote for the ones with lots of money to spend on their campaigns

  We vote to keep on producing inequality

  We vote for further collaboration in wars and pollution

  We vote to guarantee human rights for the few

  We vote for less culture that touches our soul

  We vote for keep on watching sensation

  We vote for the ones who were in opposition before elections

  We vote for the ones who did not make a difference in last election

  We vote because our alternative isn't organised enough

  We vote because we believe some cheap promises ...

  that die behind their negociation-desks

   

  Wonder if there will come a day that the individual realises his power

  Comes at work and starts to work slower the first day, slower the second,

  slowest the third...starts talking with his fellow-workers about it all.

  Wonder if there will come a day when workers start talking about their lives :

  Do they get enough holiday ? Why do they pay to much for everything ? Wonder when they will realise that a lot of the work they are doiing is not necessary, and a lot is not beeing done.

  Wonder why and when and how organisation will grow.

  By demanding more money and by working less stressed ?

  The money-system will die quicker, but will have to sack us even more.

  Why not beiing one step ahead of this all : and demanding it's abolition ?

  Wonder if we can be disciplined enough to keep on believing in our new dream. Wonder if we get used to work out of solidarity instead of working because out of necessity. I think in the end we will.

   

  SONG FOR THE WORKER

  To earn a living as a one man company can be a delight.

  For many 'independants' it has become an enormous fight.

  It started years ago, if you were not a big farmer, you had to go.

  Agroindustry has poisoned a lot of the cattle, it's time to start the battle.

  Let's do away with injecting hormons,antibiotics, giving dead meat to cow

  The sensible and honnest farmers know better how.

  It isn't a question of beiing able to pay more for more quality.

  But a question of honnesty, not believing in insanity.

  Investing in health instead of spilling to much wealth.

   

  To earn a living as a litle enterprise can be very nice.

  Working together in a close team can sometimes be a dream.

  But when competivity gets to tough, workers often get enough.

  Their lttle boses being obliged to attack their former friends

  No longer they can pay the same amount of cents.

   

  To earn a living in Statecapitalism can be a mockery.

  Because to many overpaid bureaucrats at the top can take away your job

  Even while you are at work with no usefull thing to do.

  Or belonging to the part of the collegues with to much to do.

  Your life is really no delight and badly needs a fight.

   

  To earn a living in a half State owned company

  Is not the key for a better destiny.

  Every month more oppression is invented.

  Priviliges divide the discontented.

  The unions of classcollaboration do not give the answers.

  Just as the rest of bourgeois politicians they see us as puppet dansers.

  Prices for pubic services rice; proletarian masses atomise... is big money's only advice.

  Meanwhile all those who think they can stay..

  put on a comedy show to please the bosses in any way.

   

  To earn a living in a big private capitalistic machine, is the biggest hell

  We ought to do away with as well.

  So later on we can tell children : work at ease, work is meant to please

  Don't care about profit-making, the world is ours for the taking

  11

  Money is only something you can use to exchange

  Handed over in more equal parts it can rearange.

  This speculation-mad world considers humans as economical worth.

  Put the system out of it's misery, where it belongs, with the dirth.

  It's time to realise we pay a terrible price for this 'his masters-disguise'

  Pollution, stress, poverty, wars and famine are things to examine

  And to do away with in time...if not, we're also guilty of the biggest crime

   

   

  text for the worker

  You give the best of your own, the invisible, living on your money get you down

  Their money makes you suffer, they control every second of your life

  They use your mates to punish you when you get weak

  Of course, they are better organised and control all structures

  the newspaper, the art and teevee, the internet and your talk at the pub.

  Their parties got the power, their paliments inspired by their race, their language, their ecology, their religion, their freedom of the strongest.

  Their elections don't talk about exploitation, their unions locked you out,

  or put each of you in an isollated box. When are you going to attack ?

  Of course, their order reigns and you've got some cash.

  They keep on restructurating and close the factories

  in times with so much hunger

  What you faught for, they'll take back again. Their new bloody world order marches ; while they spoil a few of us to keep strong themselves.

  While old structures control, your own program, can't be born

  You cannot choose your leaders, you stay isolated...afraid, they cut your wings each day... untill you don't fly no more

  and the next generation steps in their tricks again

  Give us the right to live and work, we will create welfare and income

  If their system cannot give this, we'll take the means for it

  We don't need complicated calculations. We count and divide.

  Give us free subscriptions for almost everything, and we 'll do all the work;

  our way, equally, without harming nature.

  Give us time to think and talk and discover who we are,

  we're not jus that political and economical animal,

  we have our human needs as well

  We want to discover other cultures, not bombing them.

  We want to get close to those inner energies we discover,

  not follow their rivaling churches.We will make good things happen in time.

  LESSONS FROM HISTORY

  Can lessons from class-struggle become descisive ?

  Or does evil continue to be permissive . 12

   

  you call yourself a president ?

  you declared war while no state attacked you

  you use the words 'freedom' and 'liberty'

  but in fact you mean ' domination' over the rest of the world

  you can still smile, oh what a wonder...

  while you see the mess you helped to create

  let me give a reminder to soldiers and workers

  no nationalist issue is word a struggle for

  no competition between companies is word to go on strike for

  in fact your workers, who build your world are unemployed

  by working for different wages, they already are at war

  they are made to believe your world is theirs

   

  while it is so silent here...

  someone is made to believe he has to let a bom go of

  someone is paid to fight a war where the owners of economy

  try to get richer from

  it is so silent here... it was so silent in many a village around the globe

  before subsidised and armed madness blew the silence away

  all kinds of egoism govern the world

  they are inside a lot of us

  that's why we follow the rules of the stock market

  that's why we don't simple produce and distribute in a fair way

  unnecessary activities give a false meaning to a lot of lifes

   

  disarmement

  unther the controle of the united nations

  begins with workers occupying their weaponfactories

  begins with a ban on weaponsales worldwide

  if no parlement on earth can achieve this

  it can be achieved by the neighbourhood picketing before the stores

  begins with a worldwide consumerstrike against your governement

  begins with backing a united nations plan on disarmement

  begins with using money for social purposes

  begins with social development

  begins with using global resources for the benefit of every nation

   

   

  20

   

  to the new generation

  I say welcome to this life

  They will say we are all socialy equal

  Is it so difficult to invent a society without poverty ?

  We achieved a lot already.

  Resources are used for the happy few.

  To much of speculation with money and stuff is goiing on.

  The main reason for living is not that what you need to keep alive.

  Use some other ways to find answers as well.

  Learn to understand philosophy, history's youngest child.

  A lot of political suffering is based on our negative emotions.

  A lot of trouble is based on not following our hart and spirit

  Money should be a way of exchanging, not the ultimate goal.

   

  Middle East Madness

  While parents try to give their children a good education.

  While workers try to do their job.

  While some try to survive like animals.

  While stockmarkets push economical war over it's limits.

  While evil is preparing it's domino's of downfall.

  While too many amongst us aren't educated in preparing for a real change.

  While each day new heroes representing the greedy ones are presented,

  in fact ... idiots of the past.

  It's a good thing she knows when to enter the gate of my heaven...

  to strengthen me.

  Kalhil Gibran doesn't have the same pessimistic view

  on dead then the patriarchs over there

   

  Detroit's protest against the invasion

  Detroit was against 'détruire', destruction.

  The destruction of Libanon.

  Detroit manifested.

  The news wasn't brought.

  The media in the hands of people unther the influence of money.

  The yankee dollar used it's Israeli fist.

  He who kills his brother should never claim any sense of religion.

  He'll never be a great philosopher in...

  the spiritual evolution behind beiing religious.

   

  The 'vote for me'-rage, de stem-voor-mij-rage

  I have a wish.

  That one day, we will cast our vote

  on a program, not on parties.

  A program to end poverty, war and pollution...

  once and for all.

  We have a wish.

  That one day, after the international elections for such a program,

  we will cast our vote

  on project-lists, not party-lists...

  so as to appoint skilled people in their field of responsibility,

  without those games they play right now, bargaining for economical power.

  29

  We ought to have a wish.

  That one day, we will appoint our presidents of work, housing, economy, managment of society, environment, energy, education...

  ourselves.

  maybe the whole world was an internet even before it was invented

  -spirit is one

   

  39.how even you and a small community can save the world

  It was now almost then years ago since I wrote the following words :

  "Peace will come in the hart of the ones with the honnest souls. Preserve the earth from destruction and lead the people towards better lives. The world is one, never ever forget. There is only one life and one world, take your responsibility and live as intense as possible.

  Be light to be a guide. Go to the streets, speak of joys to be. Your place is everywhere you will feel free. Observe, restrain your forces.

  Show them what the material world and the spiritual matter is all about. The truth is very simple. It's hidden in the past, lives in the present and needs the future. Why is there so little joy to be found amongst many ? People do not wonder enough about who they really are and what the life they lead really means. They should be more philosophers than materialists, they should ask themselves why they live in a society of wealth and poverty, peace and war, stress at work and unemployment. But there are other reasons for the lack of joy also...reasons one cannot write about yet...and reasons one cannot write about."

  Looking back at those words at the end of july 2006, I can indeed say that peace can only come in my heart the day people start thinking and acting to make this world a good place to live for everyone. Why should we let the direction of this world in the hands of a tiny minority exploiting it for the sake of the same minority ? Why should we be forced to sit down and watch this world go to pieces more and more, day by day ? The ones we are used to see on our screens, shaking their 'important' hands, having a drink behind their long negociating tables, planning wars and presenting themselves as the saviours of the human race, in fact are the same ones that feed barbarity.

  They prevent people from having a meaningfull job and hold them into a kind a slavery. They controle States and companies and therefore have a great power over our lives. They in fact dictate what news is to be brought and they keep on writing their own bloodly version of history.

  And what about we ? We accept the hundred ways in which they controle our lives. When will it get through to a majority of us...the condition this world is in, is the result of our unconsciousness and our unwillingness to do something about it...we gave and give them a free hand. Will we further allow them to lie to us about what real freedom and human values are all about ? We won't...and 'we' begins with us.

  Which are the reasons why we often have a lack of joy and personal and social commitment ? If we want to know where our negative emotions come from and who in fact we are...we should not primaraly go to our different kind of existing churches for an explanation. If you like to go to churches and read some ancient texts, then do it in a way that you keep in mind that the people who wrote those texts were a product of their time as much as we are now. Philosophical answers and faith can as well be found in the things that science reaches us then in several holy texts. It is to be said that some of them have become

  95

   

  outdated, especially those who consider humour a dangerous thing and who teach that one kind of believers is 'better' then another one. But let us consider ourselves as human beiings in stead of uncritical followers of some kind of believe. By connecting philosophy with science I'll try to prove that believing in what science teaches us does not necessarily go against religious aspirations as eternal life.

   

  maybe the whole world was an internet even before it was invented

  -spirit is one

   

  40.What we really are and where we came from.

  In fact in our search for the meaning of life, we can start by realising that something can only exist if it has a meaning, a sense.

  Why is that ? Because something without a form cannot exist...every kind of matter that tends to take a space which tends to approach or equalise to 'zero' ...it explodes. It's just like 'the' or one of the 'big-bangs' of the history of universe. To much pressure on a certain point, makes everything explode, in both the micro and makro world...who in fact are one : stars, atoms, cels, ...even our relations...to much pressure makes new developments possible...if these are improving the position of the old situation...we call something 'meaningfull'.

  The laws of nature developed very ideal conditions for life as we know it to get started. After the big-bang there wasn't really anything one could 'touch'. Matter existed as different kind of radiation. In Dutch the word for 'radiation' is 'straling'...when someone is happy we say he looks 'stralend'. It were the laws and try-outs of radiation that produced the first atom and later on the planets and the climate conditions that created the first cell and so on. It really is an amazing story which one can look up for oneself. So next time you walk through a forest be also aware of the speed with which the earth unther your feet still travels in the direction it was pushed some 15 billion years ago.

  All that beautifull past, all the wisdom the first cells atained when they learned how to divide to stay alive...all of that stuff is still living the very moment you read these words. When we die a part of us becomes minnerals and so on, but the radiation leaves our bodies...the study of the way our mind observes and some personal experiences I prefer not calling 'mystical', as well of some scientifical studies lead me to strongly believe that our lives not only have a social meaning...but on a personal level we interact to create the conditions that bring us closer to our soul. Our soul, not only the pieces of genetical heritage goiing back to the first cells...but the essence that is really ours...maybe it's our continiously enriched radiation from so long ago.

  In fact, isn't everything that exists not only one soul ? We see 'God' as the ideal abstract person which controls everything, but in fact the purpose of our evolution is to make this world work so that we materially can live in peace to spend more and more time in comparing the ways in which we give meaning to our lives. To someone who believes in reincarnation we would say that the same person can appear unther aproximatly the same conditions after a billion big-bangs for exemple...or maybe we could answer that we were already there as a piece of all the ones we descended from. We are a great mix, but the navigator inside us should always follow the line of his hart, not the line of how much money he can make or how he can take a revench on someone. We should all try to overcome all our philosophical, religious and personal differences and negative emotions based on what ever happened in the past and forget our bloody history and start again by focussing on the present and wishing good things for the future to come.

  Matter and spirit have always been one. Matter was energy and energy always means the possibility of creation and evolution.

  Even if one tries to destroy energy you always get a change of form, no vanishing into nothing. 'The meaning of life' is something that has always been there. The journey from nature to human culture was a very long one.

  96

  Matter contains energy that has prepared the coming into beiing of spiritual energy...or maybe matter originally alwa was the total collected energy between two big bangs.

  The first meaning of life is therefore the coming into existence, the maintenance and growth of spiritual matter. All chemical and fysical powers like temperatures, distances, speeds, pression, time as well;

  all movements from atoms and cells ...everything serves the growth of spiritual energy.

  It has always been like this, because electrons cannot be destroyed. Our mind is not only composed by the electrons of all our braincells, but of the atoms of all our other cells. In fact we can say that all our cells have a specific consciuousness.

  The question 'who are we', can best be answered by 'where do we come from'. That question no longer is a monopoly of religion. 'Religion' comes from the French word 'relier', combining. Combining science and philosophy and politics and psychology, helps us to understand the real meaning of our lives. 'Faith' can be based upon a beautiful smile or brilliantly used words or notes as well...the answer to the question 'the meaning of life', never only is intellectual.

  In fact the ones who wonder to much about whether there is or isn't a God, are occupied with the following question : 'Is there an energy that has less or as much or more consciousness as we...and did that energy not have to travel all the way from radiation to atom to cell and human being to achieve this consciousness ' ? What kind of energy is present in before a big-bang ? The enriched energie of the previous cycle of big-bang and colapse in one point again ...or is it every time the same kind of energy starting all the way from the same energylevell ?

  So in fact what some call 'god' could be the expression of the longing for more energy, more enriched consciousness...in the present, future and past, the past, beiing the previous enrgylevellsituation. In fact when when die we maybe still have our radiation as a form of beiing aware.

  It thus seems that the creation of endless energy always restarts with not wanting to be nothing or nobody...both non existing things. 'Radiation' thus is the combination of all kinds of energy that existed in a cyclus between two big-bangs and which wants to start again and start something new.

  Is it Einstein and others and their books and heritage or the radiation they are amongst us that makes me conclude all this after years ? Who knows...because I somethimes don't I believe.

  Rather then beiing divided into traditional believers and their divisions on the one hand and those who believe in another way and it's divisions... aren't there enough other questions we should resolve ?

  Why isn't there a system for managing society that makes ignorance, war, poverty and famine impossible ?

  How come the relationship between 'lovers' or other relationships can be so complicated ?

  So, in one question : 'why does man have so much difficulties with those strange 'things' like god, dead, history, money or values like friendship, family, pleasure,lust, ... ' ?

  I think for one part it is because we haven't learned to observe objectively enough...aren't our observations continously beiing deformed by our own or the negative emotions of others ?

  On the other hand it seems like maybe even before the ejaculation and the landing of the egg, there's a game between coalitions of genes goiing on...like as if our past seeks to continue it's story in the future already...

  not wanting to become 'meaningless' but learning the lessons the previous generations we ones were still had and have to learn. So in fact life has always been and is an endless school, teaching in many ways.

  97

  41.We are also family, friends and lovers

  When you take a close look at your own live and that of people you know, you surely often observe that it seems like personalities with opposite emotional characteristics have married or other, less official relationships.

  It starts with attraction and falling in love and its degrees, that depend on how deep the relation, not only between the consciousness of the lovers is, but also how profound teir link with the collective consciousness is ( their degree of involvement in seeking where they position themself in their personal evolution and their degree of intrest in all kind of sciences; especially human sciences : psychology, history, literature,...). The quality of such a relationship also is chalenged by the quality of the links with the different kinds of social or psychological relationships surrounding the couple.

  In many cases a love, is simply sabotaged by the social living conditions ( as often ones cultural development is). In all cases love is determined by the genetical heritage and the education of the persons who are attracted to one another, because they find something 'stronger' or 'sweeter' in one another. People that have not learned to be emotionally independent will try to attract someone 'stronger' then them...the strong one will feel good, because, he or she is 'helping'...genetically spoken maybe this might be a contribution to an emotionally stronger child...but this is wanting to play some kind of Superbeing; life does not work in this way.

  Because, if you look closely, the 'weak' one (and almost always each person has a stronger and weaker side) , the 'weak'-part 'gives' to the stronger one also, ...he or she teaches him or her to be more confident or look for somebody more emotionally equal.

  Can somebody emotionally less unstable change her or his genetical code of behaviour and become stronger, and what is the relationship between beiing aware of all this and the subconscious and unconscious ? A person can be aware of things, this means, he is conscious of things. Depending on her or his educational, genetical and emotional background, one will start 'reasoning' about the elements in ones consciousness, with maybe to much the accent on money-linked problems or reasoning with an emotionally overreacting mind. If one does not choose for the hart or for the intuitive richness a spiritual link can bring along it will take getting over a lot of confusion to find ones road on life again.

  Somebody who is open to his or her relation with 'nature' and feels a link with eternal things, can reach her or his 'inner' better.

  People who have reached their 'soul' and are free from negative emotions , are not far away from an inner contact.

  The really spiritual stuff, is the inner life you feel inside when you reach a non-emotional dialogue with yourself...and if you're lucky...with the person you love.

  Because if you meet somebody on the same 'frequence' , love can reach high mountains. You can stay there more easily if you do not get into other relationships that reach a sexual level; because then you will again feel the power of what instincts can do in starting the process of emotional thinking again. (or maybe the 'new' person should be 'evoluated' or 'emotionally-strong' to ) I don't know yet, but this kind of situation would open the box of negative emotions as well I think. The atoms and cells, responsible for this behaviour can't act otherwise, because their original blueprint was one egg and one spermatozoid. That is why everybody in fact longs for one steady lover.

  One lover. In the story of your own growingprocess towards your soul, this is a positif something, provided that you don't look for a partner because of material reasons, or reasons of emotional insecurity. The relationship between two people can be so intens, that you can support that your partner still has somebody else...but in the end...all persons will bear the weight from the ones that suffer under the differences in communicating in all it's ways. (with words, body,prescence...).

  98

  When you have a good relationship with someone, or a good period in a relationship with someone, you can 'admit' you 'know' somebody else...otherwise there is something wrong...finding out where, is a mutual as well as an individual process; where the 'pain in the hart' or certain illusions force you to do some things or to speak some words that again, create new situations.

  I can imagine that married people, who married mainly out of emotional or 'resonable' reasons, are forced by their souls to look for someone else, and I can imagine that they stay together because of their young children for example.

  I also can imagine that they even have no sexual relationship any more, but I cannot imagine one of the two staying single, then you stay a victime of the other, because your lack of beiing able to communicate to another man or woman in all it's different ways.

  Now the real problem in getting out of this kind of situation is , not beiing able to talk about it...because people are not taught to see the whole philosophical picture, they keep on using the old ways of thinking. 'Good', 'Bad' and 'Victim' in stead of looking to the specific genetical and emotional energy that is present in a relationship...only by doiing so, you reach your soul and from their onwards (and earlier) you get more open for an energy where no 'burning of negative emotions' is necessary any more...except if emotional love tricks you again. In the end you'll know the difference between emotional love and intuitive love and their variations.

  If you have a good love-life, your innercommunication functions better as well.

  It's a pitty we use the word Love also in a sexual meaning; why not use the word Sex or Body-desire for the biological part of Love ?

  Maybe you are just honnestly and simply happy with somebody and you do not need other experiences because you know nobody is perfect. .I hope you do not start thinking that you are missing something, or that your life was incomplete because of one partner all your life...nobody is the same. Maybe I don't have to teach you about love at all... how to interpretate the sounds, the words, the images, the events, the 'electricity', we can all learn to 'feel', instead of just 'hearing' and 'seeiing'. A lot of suffering, your own or that from others, will teach you when you cannot help or love any more. Have confiance, in the end it is a beautiful scenario, ones you've liberated yourself from to much suffering that makes you ill. Your hidden forces want to express themselves through everything that lives and everything lives...exept people who don't want to become really themselves.

  TEGEN WERKLOOSHEI D OORLOG UITBUITING

  &

  LESSEN UIT DE GESCHIEDENIS LESSONS FROM HISTORY

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

   

   

  FOR LESSONS FROM... HIS ... STORY READ 'RODE KERMIS'

   

   

  B . LESSONS FROM HISTORY

  Can lessons from class-struggle become descisive ?

  Words must be used correctly,otherwise you get unnecessary misunderstandings. For example 'communism' is a system that is based on the collective ownership of the means of production an distribution ,in function of the most simple administration and without a salary system or commodity-production(no prices,no pay), a system that replaces the conditions unther which we work unther capitalism ore state-capitalism. Such a system didn't ever exist (or in a primitiv way maybe). Attempts to establish such a system have always been answered with arms or with technical and burocratic sabotage from groups who where afraid of losing their benefits. And what is 'socialism' then ? Is it a phase between capitalism and communism ? A certain degree of 'nationalised' economic property still based on salary and commodity production, with more serious prices for the goods?

  What do they mean by improving 'democracy'? Democracy means "the power of the people". Unther 'people' you can understand as well the aristocracy(nobles), the bourgeoisie (the little group of enormously wealthy owners of big companies,banks… .) aswell as the 'petit-bourgeoisie(owners of little firms, stateleaders, import.functions…)or even the small independants or the workers and farmers…if you understand this unther 'people' then maybe you think it's normal that political power is divided between political parties and the very well paid parlement and coalition governements. That's one way of putting it…but how about social and economical equality ?

  Residents are not 'citizens' . 'Citizens' replaced the ruling aristocracies, thanks to the

  80

  hunger-uprisings of the poor, who were not organised politically yet. If you understand with 'people', the ones having to sell their labour or the small independents struggling with monopoly-capitalism, then you are a proletarian and capitalism made you the strongest, (that is only in numbers) Who has the majority can rule. Why is there then so much social misery, war, exploitation ? Do collectivist want this then…or can we do without the devastating way capitalism tries to be progressif in ?

  Why is capitalism socially a demoded system ?

  What is the difference between 'bourgeois' and 'collectivist' democracy ? How should the last one be organised ?

  Is it still a usefull tactic for collectivists to participate in elections ? Do the classical bourgeois parties represent the interests of the workers you think ? Aren't fascism and bourgeois democracy just two complementary forms of ruling of the money-elite over the workers ? In which way also bourgeoisie can stay in power by using the analyses and programs of parties claiming to be workers-parties ? Can workers continue to struggle without a blueprint of their society in mind ? What do workers still understand from the lessons of the past and why are they trapped in the old bourgeois and proletarian way of thinking about history ?

  How to do away with corporatism and develop solidarity

  and how can a new proletarian culture replace the moneyguided circus our society is ? How to develop our consciousness about all this in dailly life ? Is working like slaves for anonymous shareholders estetically ,or hunger, or underdevelopment where the old system has no other answer to then war and further exploitation ?

  Because words were and are so misused , let's call us collectivists and not base us entirelly on one figure in proletarian history( for a collectivist alternative, read : http://be.msnusers.com/octophilosofo or

  users.skynet.be/octo

  or mail to fa092640@skynet.be

  After reading this you will notice that a lot of arguments and discussions will lose their sense or get a solution :which ?: the 'one' ore the 'more partysystem'/substitutionisme(the party rules in stead of the soviets)/entrisme(working as a little group, penetrating in other parties…to take over/ selfmanagment(within the capit.system/nationalisations/state-capitalism or not/alliances with national bourgeoisie or not/federalism-selfindependence/syndicalism/ particip.elec/…

  By managing society unther non-capitalistic conditions the collectivist democracy can develop through the projects.

  Collectivists who are in for this kind of revolution want to adress them to those getting tired of arguing about the mistakes of their great examples (this can be very interesting) but why is capitalism after so much time, still in power, still the ruling ideology ?

  The history of working class looks like a war-saga, with different parties trying to take power, who succeed and then become attacked by capitalism or it's collaborants in the very own proletarian circles. Most revolutionaries think that the alternative for power will emerge from the spontaneously to emerge councels, or from 'democratic centralism' in a proletarian vanguard-party. Realistically it cannot be otherwise or those traditionally wished 'councels' or central committees of the vanguard-parties will contain such differences in opinions and will be so infiltrated, that the mass of workers will not be able to orientate themselves : not anymore on the corporatistic demands of the State allied syndicats, not anymore on the left bourgeois-parties or not on those expecting miracles from the 'democratic' debate in the councils. Without alternative goals and a revolutionay workers-consciousness which stop ownership of the bigbusiness and the right to decide on financial issues as a non-worker, we will get no where, we will not no what to do.

  Without managers and controlcommissions in the factories and companies, without local

  81

  and internationally organised political dirigents and clear deals…we will obtain no control.

  Almost all strikes and initiatives collaps without global alternativ. Revolutionaries these days put their hope on the collapse of capitalism, on a purely 'asking for more money' or less time to work, without seeing capitalisms real condition the last hundred years. Capitalism has tied workers in a hundred ways, why shouldn't workers put forward their maximum demands ? We are the youngest class in history…can we take power while letting capitalism survive ?

  When will 'the last ones' finally become 'the first ones'?

  Each group in proletarian history has had it's benifits and mistakes that were bound to happen because of the circumstances of time and space, burocracy, privileges…

  The utopist tried it on a small scale. Marx and Engels showed that living conditions and not so much great personalities make history and got in the clinch with peolple like Bakoenin who saw revolution rather more as an imediate coup, who could not be lead by a massparty, but by a group of maybe hundred revolutionaries, spreaded over Europe, infiltrating everywhere, to take over the' autority'(hmm) from aswell the bourgeois organisations as the Internation Workers Association and put it in the hands of his Alliance.(he did not succeed) Seventeen years after the end of the Intern.Workers Assoc. The massparties that grew unther the rise of soc.democracy established the Social.Int (second 1889)

  In 1914 when the great majority of german soc democ. aproved the funds to fight the war , communists left it to establish the third int.

  The councels who for the first time in history emerged on the scene , got a second change in 1917. The bolsjevics helped to fight the councels theoretically and practically against the old parlementary and aristiocrat influences. After the revolution 14 foreign armies attacked the young Russian republic which had to be build again from practically zero.

  In Germany after world war one ,a revolution which was ended by the military forces with the aid of soc.democrats 'showing themselves as revolutionaries' paved the way for the succes of a big noise with a little moustach . Despite the electoral succes of the KomPartei Deut, KAPD,…the skinny painter supported by the bourgeoisie would win, because he got the money to create a bit of jobs by means of state-capitalism (armsproduction, roads…)to gain support.

  Few people understood that capitalism needed war to survive. In the mean while a Georgian fellow lead a big heavy industrialisation proces which helped to beat nazism.

  He lead a party that was much based on burocracy and strategical deals with the fully capitalist countries and stopped the emancipational proces in the councels. Necessary from a military viewpoint or not in those days…to many wanted a more-party system for their own reasons, that's for sure !?

  Ownership became less private ,but the production relations did not alter (still salaries, commodities) so it was not really a system you could call 'communist'…it was a social experiment unther terrible conditions; an economy of trying to survive, while the world got on fire once more. The experiment couldn't concurate with the purely capitalist states who had accumulated money to start again once more thanks to war-benefits, and the urss degenerated in the direction of revisionism ( reconciliation of capitalists and reformists) As a consequence : the economy of a part of the east, became a hunting ground again for western capitalism.

  Next time some viewpoints of different vanguard-parties, which illustrate all this.

  As it comes to butchering working class, all States know how to divide the work between them . We saw it in Spain in the civil war, in Italy some years later… Very 'honourable'? men like Churchill for example commanded the bombing of Dresden, a town with no strategical value…but filled with deserteurs and revol.workers at the time… and who ordered to drop some atomic bombs when Japan was already defeated?

  82

   

  In imperialist wars, workers SHOULD not choose the side of one of the fighting states, they make revolution in their own country, OR should not listen if they are told to disarm (like in Italy-strikes of 1943- where once again like in Spain, communists would join a 'governement of national unity' that obeyed the currents who saved capitalism)Were these results the maximum that was pooosible those days ?

  They would next time better listen to the left part of those claiming to represent them…and who know that 'Stalinists' as well as 'Trotsky' as others made -'mistakes'-(but was really possible unther those circumstances ?)

  where they are trying to learn from.

  Maybe collectivists can discover a way of avoiding civil war when they work out new tactics of preventing imperialist war ... and changing society more peacefully.

  Some other s u b j e c t i v e problems (not so organisational)

  ---------------------------------------------------------------------

  Promoting consciouness remains a difficult task in these days, but as Marx so geniously explained, the objectiv situation (econ.crisis)is on our side… the most difficult part remain the subjective living conditions that determine our ideological links with the ruling class. To this we can also add the emotional, and physchological living conditions or the bourgeois spirituals that claim a monopoly on 'spiritual-live'…as if materialists do not have a vision on this…an eternal one…as eternal as the life of the electrons out of which everything that exists exists. The media then…another obstacle :can we find a way in which on a large scale we can promote the idea that we are beeing told a lot of lies and rubbish ?

  Not all is against us dough. In my spare time I visited let's say about 25000 political homepages on the net .

  The left is far more better represented then the right.

  Very easily (one recognises the crab from the titles of the pages) I found about a 1000 groups or individuals who took my attention and I mailed about 400 of them, getting some 200 mails or visits of the collectivist homepage back)

  Let's hope more and more young people or older, unemployed or not will start digging into their collectivist past and discover that they hold the key to the future of a better world. Let's hope afterwards they start thinking about uniting to discuss what can be done. Let's hope their numbers will have grown on the decisive moments. Let's hope the old rulers won't be able to let us go and fight the workers of other countries no more…in the mean time they manage to do this on an economical level…we even fight the workers on our own factory floor, …some of us are put in anger because they haven't got jobs and others do…another easy victory for capitalism. Every fight against our family, friends or lover(s) is energy that cannot be used against our real exploiters… so find your inner calm and resolve your relation problems in a human way : try to become emotionaly strong, because we have a whole new kind of other world to win…a world in which we will be able to discover the neverending story of your consiousness that tries to enrichen itself before the 'corpus', this 'germ' dies and leaves its fruits… Start observing your world today with other eyes and find out how it works, intervene, come up for the rights of your class, don't capitulate, find out when best to retreat, or which is a good tactic. Share your impressions. Educate yourselves and others. Think before you speak, when you get carried away by your blood.

  Do not lose your sense of humour, it will help you to learn how to be patient…every process takes it's own time, when you are ahead , you know this can sometimes be a handicap to you as well as a privilege.

  Learn how to counter statements your fellowmen read or heard in the bourgeois controlled media.

  Learn to talk in public. If you are afraid to act, those thaughts will grow and you will even

  83

  be more afraid afterwards.

  Overcome your inner barriers, discover the undiscovered part of yourself. Live is more than acting and thinking as robots.

  Live was not meant to be lived as to much of us live it today.

  If we do not improve certain situations things will get worse for us all. For those without seeing the problems : more States posess atombic bombs; each day unemployment and war dominate the news, increasing exploitation tries to save capitalism but problems are getting bigger. Please start thinking and acting.

   

   

   

  Read also the folowing articles :OPAA : Octo's Politcal Analyses & Alternatives

  +++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

  +++MATURITY COULD CHANGE THE WORLD

  +++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

  +++A CHANGE IN ATTITUDE

  +++LES RELATIONS HUMAINES OBJECTIVES

  +++PROLETARIAN ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

  +++LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR

   

  OPAA : Octo's Politcal Analyses & Alternatives

   

  +++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

  An ideology is a way to understand life and it's different practical an theoretical meanings. Consciousness is born each time practical experiences ead to theoretical tinking and result in orientating and acting in an adapted way. Political history gives us much exemples of this. Sometimes only reforms are possible. Sometimes revolutionary reforms are beiing pushed by circumstances... a real revolution shall become possible when the global picture of circumstances is understood by a more interdisciplinary and worldwide orientated consciuosness. The same laws that guide history also can be found in our own emotional, pshychological and intelectual development and even in some relationships we encounter.

  Consciousness is born out of matter, like theory is born out of practice.

  If theories are not based on practice, we call them fantasies, which can be nice or dangerous or both. We call this 'idealism', it leads to confusion because it's no longer 'materialism'. Sometimes illusions are necessary to get back on the road of reality. Both in social as in personal life.

  The theoretical way to understand life, is studying all the existing rational, objective sciences and combining them with the more subjective sciences and inject the result into practical life. The subjective sciencess depend on the objective ones because without 'matter' there can be no consciousness. At the same time the hierarchical weight of the subjective prevents the objective laws to impose them self on the general evolution of society and the human beiing...but this is always a temporary proces. An ideology is a way to understand both the history and present stage of the world and it's consequences on global living conditions.

  However great some existing differences in exploitation might be, capitalisitic ideology also tneds to evoluate in the direction of socialst ideology...because the foundation for a worldeconomy and the way to manage it by modern technical means, still increase...this shall be an advantage once proletarians shall reunite in an effective and revolutionary way. And they shall, because the capitalistic inner contradictions that

  84

  scientific socialism pointed out, still seem to remain unsolvable. But nobodyholds a cristal ball, so let's not insult each other if we have different opions on the economical strength of capitalism.

  Important to remember is that a decreasing economy leads to a weakening of the ideology of the ruling class...at least if the oppressed class is not beaten fysically or brought to poverty...or has to little class consciousness left. The first task of the most conscious human beiings with an orientation towards proletarian ideology, must be to understand these proceses of evolution. Ones they do, they must present a global and general program of managing society and experiencing life in a different way. Theoretical explanations should correspond with the practical conditions they try to explain...but they should try to always be one step ahead.

  Feodal ideology, with the aristocracy as it's ruling class, based it's power on an unclear concept of 'God',(and not on the eternal forces of nature who produced and developed consciousness) and mainly on the ownership of land and consequently economical and military power.

  While all kind of historical facts happened according to changing living conditions and while the bourgeois rulers of the capitalist system used the proletarian discontent to take power from the nobles, they started developing the means of production and the production forces. The world was (and still is) forged and forced together in a very unethical way : wars, famine, unemployment, eclogical disasters, exploitation).

  Capitalist ideology based it's power mainly on the private ownership of the means of production, on the production of commodities, trade and a wagesystem...while in theory the really socialsist thinkers of the last 150 years wanted to abolish these bourgeois-based things; in practice they had to be satisfied with all kind of economical, social ande political reforms that nowadays lead to a degree of wealth for only a limited number of workers. While in theory the socialist thinkers wanted communism, they saw State-Capitalism beiing established; while they wanted to abolish the State, they saw it beiing transformed in a continously strengthened apparatus in function of bourgeois ideology.

  While they looked for unity amongst proletarians, they got divided on theoretical and practical or even personal bases. While reformism helped survive capitalism and the final technical revolution is now taking place and the world becomes more and more a global private company...it SEEMS bourgeois ideology overcame it's inner contradictions.

  Suppose the capitalist system manages to create one worldmarket and one company or a high standard of living for the whole planet, shall it tehn have overcome it's contradictions ? No, because exploitation and surplusvalue shall continue to lead to overproduction. So why capitalism continues to dominate ? Because we continue to accept their ideology. Because our weaknes, capitalism can continue it's often historical task in an often bloody way. They still have the economical and military power to do so.

  While every different group of scientific socialists has it's own calculations on the economical fitness of the current ruling system, no real alternative way of managing society is beiing put forward. While the bourgeois class and it's managers and politicians continue to invent more organisation in function of keeping in power; the majority of social or political 'workers'-organisations, limit themselves mainly to the small and limited economical battles. While the little 'gains' of this struggle within the borders of the system try to maintain the hughly different living standards of the different groups of modern proletarians...no organised group of workers not even claims an equal income for everybody in it's program...and no group explains how a society without a wagesystem and commodity production can produce and distribute in a more or less equal way. Are we afaid to use our imagination ? Do we need the hierarchical discipline and structures of our current economical, social and political rulers ? Are we, the millions who lead the practical day to day live that state, company and family offer us, so brainwashed that we

  85

  keep on walking in the mill that the bourgeois-media keeps turning for us ?

  How can we learn to get more assertive in a proletarian way ?

  By taking an intrest in phylosophy, politics, history... By studying our own concrete living conditions where we work and live. By realising that the emotional and pshychological problems we are all confronted with (whether in ourselves or in all our different kinds of relations), are beiing agravated by the current system of production. That's where real ideology is all about, it's really a kind of spiritual matter that has nothing to do with the classical ideology of 'religion' interpretated in a conservative way, but with combining and connecting all the different kinds of consciousness we came to mention in this text and others. Human beiings can get a ot of energy from beiing conscious about these kind of things...or it can make them sick, because they realise they cannot change the world on their own : 'workers unite'.

  +++MATURITY COUD CHANGE THE WORLD

  As I explain in the text 'a change in attitude', there are a lot of problems facing our social and economical lives. I already explained a lot of political problems and put forward some solutions for those rather objective areas of life. If you want, I could compare these explanations and solutions once again with those of other individuals or groups or PARTies...but I'm not goiing to do this in this text. Every explanation or solution is PART of the way things evoluate in the course of the real future of mankind that is to be expected. Each view and alternative, whether based on an existing reformistic power or on the possible revolutionary challenges; reflects a certain degree of consciousness, based on material positions in society, as well as on the degree of subjective consciousness we've reached : for those who do not understand, I'm talking about less measurable things like solidarity, emotional, psychological ...even spiritual consciousness.

  Solidarity is the collective as well as individual emotion we need to do our share of the work or our collective, again individual capacity to react and organise in favour of groups of people unther threat of unemployment, war, famine, disaster... . We still are dominated by the kind of ideology that says we should think as individuals, reacting only on our individual intrests. That's why unions still are so corporatistic and why big strikes for more general demands or manifestations against wars...still have so little impact. That's why a lot of us need things like money and beiing exploited as a stimulans to make us do any work at all. That's why absolute hierarchical organisation is still more effective then freely agreed and spontaneous arangements.

   

  +++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

  In the former century, the 1917-revolution, in what was the beginning of the former Sovjetunion, took the country from a backward capitalist and semi-feodal country on the road to a state-capitalistic economy. The different groups that were the main players leading the developments and changes that farmers and workers or other classes demanded, were already activ in other countries like Germany...(mainly social-democrats) and they would have splits, ends and regroupments upon till today. In the last years of tsarism one could find ones political inspiration in groups like the cades, the social-revolutionaries, the bolsjevics, anarchos... .

  Today, some workersgroups claim that capitalism was already decadent at the beginning of the century. In a moral way this is indeed very true. But in an economical way; that is in relation to the technological progres to be made and the production forces that were to be developed, this is not an entirely deepened pointed of view. Since the military and bureaucratic State power proved to be stronger then the coureageous revolts and organisation of the workers, they did not get the opportunity to prove that they could organise and develop the economy as 'disciplined' as the bourgeois State and companies could. After each revolution (that was in fact a 'revolt'), followed a counter-revolt...ending

  86

  between the first and second worldwar in fascism...as a kind of SuperStatecapitalism. Were the minds already prepared to do away with the wagesystem and the production of commodities (commerce) in those days ?

  Since the consciousnss of each social class traduces itself in different degrees of consciousness; there were a lot of different kinds of proletarian parties confronting established parties that were suposed to represent workers. Unity seemed to be and still is impossible on the basis of partydogma's. No unified program to present the workers had any succes. It could not have been otherwise, because the result of some

  evolutions on a certain point in time and place cannot be other then the product of the material and ideological conditions people life unther.

  One cannot expect of people having to work 12 hours a day, and having little welfare, that they take an intrest in reading about revolution in an academic way. Nowerdays the bourgeois-system tries to poison our minds with the values of their ideological (often idiotical) way of life...so we would stay as atomised as they would like us to be and to prefend that we get conscious of the fact that in reality we merely are the tools they are using. The way we lead our lives is the way they want us to lead our lives. We are beiing kept conditioned for their aims.

  Should we wait for their economy to collaps once more in an unbearable way or should we wait for the moment when the new magical mystery toy of globalism meets massive resistence...or for the moment when people get fed up of stressed working and living conditions...and rise in an organised wy against this all ? Should we wait untill some people do not cling as much to their luxery any more and become activ ?

  We, the ones garding the theoretical history, think to much only in terms of whether one is a Leninist, Trotskist, Stalinist...or another 'ist' with a familyname befor it. How are we going to intervene in the proces of workers eventually wanting to take power ? Now that we have elaborated our theories and each variety of ideas exist, how are we gooing to regroup ? Points of view can be different and we must keep on writing good articels, but we should be very prudent.

  One should be as realistic to aknowledge the fact that for exemple China today is a more modern State then it was in 1927, because the Chinese CP-policy, in spite of it's numberous mistakes or alliances with the forces of the right at that time, contributed to that proces.

  One should be able to say, without beiing insulted that some benefits ; acquired unther the former social experiments in the former USSR or the DDR, were better then the dailly live an increasingly part of their populations have now anno 2001 . Without beiing distrusted, one should be able to say that in times of war , the 'revolutionary theory of defaitism' (the war against each nation's own establishment) was more easy to put into practice in the days of the Russian Tsarism then in fascist occupied Europe.

  After all our studying and writing we should become able to put forward our own program to be voted on one day. Afterwards the ones to controle such a program could be apointed by international elections also...no elections where voters can vote on 'parties', but international elections on PROJECTS. We have already a lot of concrete propositions on this...maybe you have also. Why wait untill workers liberate themselves on their own and start leadin 'councils' 'democratically'. Will then the majority be , as by a happy coincidence; the most 'conscious' part of the proletariat ? I'm afraid not. I'm not a supporter of certain 'chaos-theories'. Intervening in the class-struggle theoretically is one thing, guiding it in a practical way is another...leading in periods of struggle will prove to be necessary... . But what will we then have to offer ?

   

   

  87

   

  +++WORKERS ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

  Folowing a number of discussions going on on the internet and outside it, it seems to me a lot of controverse exists on the question of how a socialist project is to replace the system of exploitation and concurrency.

  Every group and all the not-organised individuals have their own ideas on this subject and the way alternatives are to be implemented.

  If such a system is to establish itself and wishes to survive, it cannot do without strictly defining the notion 'proletarian hierarchy'.

  According to me, proletarian dictatorship is not the rule of a party or the rule of the 'democratic centralism' of councils; or not a coalition between parties; but the coordinated action of the 'highest EXECUTIVE council of the internationally organised 'projects' (1 political legislative project called 'society' and 14 practical projects to manage society on a world base).

  In a period of revolutionary struggles, legeslative 'councils' must come together to debate and decide on a transition program towards an non-capitalist society. To prepare this kind of situation we could already form, and in fact are forming embryonal committees.

  Once an agreement on the demands for each project is reached, their international executive organ can organise international elections for or against such a transitional program.

  Since that program will be mainly based on the needs of proletarians, such a program shall have a large majority. After the aproval of the program, the councils can organise international elections on a non-party base.

  To appoint the responisible dirigents of each project in society, people would be able to give their votes for candidates arranged in one of the 15 projects necessary to manage society. Dirigents must follow the guidelines of the projects and can be replaced if they don't follow the program, or if they prove to be not ready to manage whatever is to be managed.

  In this way the State, as an instrument in keeping capitalism in power, can be replaced by a proletarian hierarchy, capable of providing a real socialist alternative and a mode of functioning for the transition towards socialism ...which becomes more needed as years go by.

  The 15 projects , needed to manage society in a modern, technocratical way, are : one legislative project, 14 executive projects, all having delegates in the legislative project)

  -SOCIETY-project (legislative and juridicial matters : proletarian members from the councils can be candidate. Their can be a delegation from consumer)organisations as well. The project 'society' will have to debate on the demands for each project.

  A temporary proposition and an exemple of this can be found on the homepage http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9799

  The main, unanswerd question is : 'can we go directly from a wage-based society towards a wage-less form of organising society ' ? Objectively we are ready for this; capitalism and we, the workers, have developed the material conditions for it, but are we ready for such a change, 'subjectively' ? We should put up an educational campaign on it...on all the aspects it includes.

  The role of 'money' in a new non-speculative society, based on purely administrating production and distribution or public services in a first stage; could be reduced to buying food and consumer-goods (their prices based on worldwide standardised production conditions).

  The cost of Public Services could be organised as subscriptions taken from our wage befor you get it.

  88

  A lot shall depend on what will happen to class-consciousness in its confrontation with the living-conditions to be expected unther a further rule of capitalism (objective factors) A lot shall depend also on our ability to organise an the amount of objection within workers rangs themself.

  If Statereformism can keep capitalism goiing in times of depression, and an important number of proletarians, or independents whose livingconditions are effected in a negative way, will resist the proletarians that choose to organise in councils; then all kinds of proletarian propositions must avoid the civil war the bourgeois parts of society will eventually seek.

  The executive projects for managing society can be arranged as : work/food/housing/energy/telematics/transport/environment/production/

  distribution/safety/money/education/health/relations.

  I hope you understood this explanation. I know that different kinds of socialists are trying each to reach their goals in separated ways, basing themselves on different analyses of history. But do we not share the same goals and should we not learn to work together on a realistic an practical base, not just an academic one ?

  Wether you have but your believes in reaching the socialist transformation of society by means of bourgeois-democratic elections for propaganda-purposes or whether you are organising on another base; our class needs a program and an alternative way to organise and manage society. In the mean while we (in general) still get the politicians we 'deserve', because of our low degree of assertivism and because of the fact we still cling to bourgeois ideology , whether politically or emotionally.

  octo fa092640@skynet.be You can come over for a discussion.

   

   

  +++A CHANGE IN ATTITUDE

  I wonder what military stratigists are already planning for the future.

  Most of the modern developed countries can rely on professional troops.

  Since they abolished the 'civil' militay duty for young men, they fight their wars from the air. They know that a massive rection against their wars is not evident in these times where their media prepares the minds months before they attack. 'Humanitary' Interventions' for situations they helped to create themselves.

  They put Sadam in power. They armed the 'religious' lunatics in Afghanistan. They pushed nationalism in the East. They controled the political scene in the middle East and in Africa. They gained and still gain big money producing weapons. They supported one ethnic group against an other.

  What are their plans. Will they 'intervene' in Russia once the proces of every kind of desintegration shall accelerate and shall threaten their newly found 'colony' ? They surely continue to destabilize their economical concurrents like China, using the trick of 'bourgeois democracy' again; or the 'red danger'.

  They and all the ones that serve their system that fools us day in day out. They project their images of beiing rich and wealthy into our minds and oblige us to go and work to purchase a happy life, matching up to their standards. They put in the minds of millions that 'one exists more if one can buy more' They make us believe that working like robots adds to our personal development. They convinced us that producing goods is only possible if huge profits can be made. With the help of 'our' unions they teach us that lay-offs are indispensable to 'survive' .

  They try to make some of their statements as the most natural order of things; so that 's why they dare defend the use of cheap medecins against Aids in South Africa for exemple. They pay their supermanagers and our footballplayers millions a year. Their States keep us well divided, according to our 'place' in the system. But still they keep

  89

  saying we are all so equal.

  Why do we KEEP PUTTING UP with this ? We vote, they stay in power, 'liberalising the world' more and more. State-related jobs keep some of us in a sort of obedience, the ones who oppose themselves put themselves out of a job, just like in private enterprises. We work, they live their lives on the profits we make. We keep on accepting their kind of hierarchy instead of inventing and imposing our own. Their system stays in place because of it's hierarchical cohesion. Some of us believe that a system of their own can do without hierarchy; but even equality cannot function without it. The political hierarchy we must work towards to, must

  be a hierarchy that is based upon the dirigents of an economical and social program. If one day council all around the world shall organise elections, we should be able to first say yes to a global revolutionary program and then elect the ones guiding the different projects of society. The ones delegated by the worldcouncil and the ones internationally elected on the lists of the projects should be accepted as the highest hierarchy.

  When ever there are indications that someone doesn't forfill it's responsabilities, according to what he or she was put in charge for, a majority of workers in a company , a project or council, could ask for that persons removal.

   

  Some important notions about love

  Above all, learn to feel the love inside yourself and learn who to give it to.

  Examine the roads which philosophy and history walked in order to bring us more consciousness about every aspect of life. Love the arts. Take care of your body, do not overcharge it. Chair it with your chosen one. Do not let negative emotions enter your relationships with people. Chair and enjoy friendship and love...spice it with humor and don't wish for the impossible, relativate...even in times of passion. If you do not choose for each other in time...it wasn't meant to be at that episode in your life.

  Trying to understand the laws of love isn't always a question of using all that science has to offer us. We are not together just because we live in each others neighbourhood or because we met unther certain circumstances. We attract one another because we attract the difficulties that can take us further on the pad of understanding the meaning of life. Those who really don't seem to have a long way to go in their personal growth somethimes seem to attract the hardest difficulties...which in itself is a very deep aspect of love.

  Love uses us to teach us to make us aware of the differences between people.

  Love uses us to further the story of those who came befor us, even befor we were born. One cannot write down a standardised theory on this because the more you get the picture, the harder it is to communicate about it.

  Some people do not live together because they are to close together or because others need them more for their growth. In times of conflict between people, everyone seems to think they themselves are the only perfect human beiings.

  Somethimes one must avoid difficult confrontations, other times they cannot but occur. Just like the big-bang-principle...'something unther pressure must explode'...we depend on that same old basic law...even in our relations.

  Everything and everybody is always the result of the things that happened befor them. We react in respons to the environment and our genetical mixture as well. Even our family-ties are getting more and more mixed, which often isn't a facilatation. It's the outcome of different components. Somethimes things go wrong because of to much stress in this production and profit-based society or stress in ourselves. It wasn't ideal in the old times where religion was more important then philosophy. Still we find it to difficult to support the idea that our man or women 'has' somebody else. Whether in bed, whether in a purely spiritual, platonic way...we do get yealous fast. The reasons why people get to get really close to each other often has very deep reasons, one cannot understand eaisily as a third person. Somethimes it is easy to understand when the motives are wrong : money-making is the worst reason possible. When the reasons for looking for another partner are sex or adventure...the outcome often goes in the wrong direction as personal hapiness on a long term is concerned. When it's about making babies...you cannot stop it...the ones are ment to walk the earth shall. Falling in love and divorce...the reasons can go back generations. Life sends some of us on many pads to enjoy, to learn, to learn not to take revenche, to learn not to envy, dominate... . We look for company to learn about this life-game. In fact, what we are looking for is to discover how we can find peace in ourselves through others and ourselves. This proces goes further then the things that the physical part of love has to offer us. This proces not only has a theoretical aspect, we practice thes things every day.

  When we find ourselves cut of of our husband, wife, children; whatever the different reasons, our future aspirations seem to be clouded. We start tryiing to become happy once again. In fact we want to return to the uncumplicated happiness of the past. Then we somethimes meet someone to help us forget our feeling of loneliness or guilt. When it does not work some of us can more easily let go and forgive and continue our own life once again. In every situation the other relations we have with all those surounding us, play their influencial part as well. When we 'forget' to choose for those who we really like we somethimes find ourselve cut of from our own energy. Then we stick around in our unsolved things in life and nothing really positive opens up. When in a couple one of the two cannot let go of some negative feelings or circumstances, the other ones is forced to waste a lot of his or hers own energy...often for very little in return. The one with the most unsolved problems must then learn to accept his or hers life like it is. If both manage to cultivate a happy feeling about life and the personal circumstances...then only real progres and happiness open up. If someone is unther heavy fire of the negative emotions of others, that person must learn to obtain a kind of indifferent balance in interacting, otherswise one is doomed to unthergo the negative moods of the other.

  With 'indifferent balance' is not meant one doesn't care any more about the other.

  It's just away towards arriving in better times and not starting unnecessary arguments.

  Once a third person enters the relationship one will notice that, however monogame one stays, one tends to begin feeling guilty about the wellbeiing of the original partner if one is not careful in observing ones own feelings and the real situation of the original couple. One must then learn to understand which stories of life click with which person. This can take a very long time and in the mean while often a lot of things happen with a lot of people, just to help us to understand what's goiing on.

  In order to understand the whole picture in such a proces we must understand the relationships of those who played important roles in our life and they themselves as humùan beiings...who are they really, what do they represent in our life...what is our symbolic meaning in the life of others ?

  Two people who do not feel well together any more, start the proces of opening themselves towards others, whether friends or a lover. It seems as if people with the opposite characteristics attract each other in a first stage of life. They themselves and their children can learn from it or can be damaged by it.

  Our psychological condition often seems to influence our biological fitness.

  One has to start loving others by loving oneself, by grapping the joy inside of you, you can pass it to others. Loneliness can eat you. Joy will guide you on the long road of life and everywhere it takes us to understand the meanings of it.

  Somethimes we will have to wait untill others become more skilled in managing their own positive evolution. They might even hurt us meanwhile... . Sometimes one has to be gratefull that one has to bare a lot, because it can contribute to understanding one's own road...but somethimes enough is enough.

  Stronger then 'dead' itself, is having collected so much wisdom in once life, that one becomes free of fear of 'losing'...then one gets a very good feeling.

  One can discover the one we really are when one realises the possibility of every time finding solutions to problems...as if one is guided by a strong force inside us.

  One must always filter the enormous influence of everyone surrounding us.

  Then, when one feels really good, the light can shine on the three in front of our house and one sees it painting it's shadow through our window on the wall. One watches the three dancing on the wall...without a good feeling we neglect all this.

  We are like marbles and our past plays a game with us. Which game ? That is what we will have to find out for ourselves and others. The degree of consciousness we reach, tries to shine on others. Some try to make us play a role in a film with a lower degree of consciousness then we were really ment for. We then must continue believing in our own way of living life. That's what real faith is all about.

  Our quality of observing life must grow. Learning how to balance between the energy of others. We must learn how to combine love, solidarity and other positive emotions in interacting with others. Life is like a piece of art played by different interacting artists, actors often played on the theme of 'these, anti-these and synthese'.

  A fragment always calls an anti-fragment into life. Like when we have children, none is the same, each correspondents to a certain evolution in our lifes.

  We should try to wish what's best for others. A lot of good evolutions can emerge from this. One cannot explain human behaviour only by basing oneself on the theory that we humans only interact, basing ourself on some of our selfisch genes.

  When you meet people, try to really understand them befor you decide to put a great deal of effort in 'helping' them...especially if they don't take some important steps for themselves vy themselves. If you want to have a long life, chose a partner that does not suit you...minutes will pass like hours then.

  The earth...concentration-camp or garden of Eden ? When you look above all dimmensions of life, you will learn to observe it's laws, it' s humour and drama.

   

   

   

   

  C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , the Committee for New Simultaneous International Elections ,Necessary to Create more Equality

  PROPOSES YOU TO VOTE ON

  A COLLECTIVE ALTERNATIVE ____________________________________________________

  PEOPLE's DATA STANDARDS

  SUPPOSE 'MONEY' WOULD only BE SOMETHING TO HELP US COUNT INSTEAD OF SPECULATE, then some paintings wouldn't be as expensive as building houses and feeding

  thousands of poor people.

  SUPPOSE all STATES , FIRMS AND COMPANIES WORLDWIDE;

  WOULD PAY EVERYONE THE SAME MONEY FOR THE SAME WORK : a minimum amount THAT IN AN ECOLOGICAL WAY PROVIDES IN EVERYTHING MODERN LIFE HAS TO OFFER.

  SUPPOSE TEACHERS WORLDWIDE DON'T teach more than ten pupils each class and carbuilders would refuse to much flexibility.

  Suppose THAT ALL MATERIALS, GROUNDS, GOODS and services HAVE A GLOBAL STANDARDISED PRICE expressed in one single worldcurrency.

  SUPPOSE EVERYBODY WHO DOESN'T WORK IN A SOLIDARY WAY RECEIVES LESS.

  (except really sick people)

  SUPPOSE EVERYONE's ADMINISTRATION IS BEING DEALTH WITH IN one way :

  EACH ONE NUMBER, ENLARGED WITH 3 LETTERS THAT CONNECT THE PERSON WITH ONE OF THE 15 PROJECTS IN LIVE :

  FOOd / HOUsing / WORk / SECurity/ HEAlth/ EDUcation/ ENErgy/ PROduction / DIStribution/

  TRAnsport / ENVironment/ MONey/ TELecommunication/ SOCiety / RELations/

  SUPPOSE EVERY PUBLIC SERVICE IS BEING PAYED BY AN EQUAL CONTRIBUTION OF EVERYBODY (once a month automatically taken from our wage

  90

  , before we get it) , a system that would make public transport and the highways of

  telecommunication accessible for everyone , a system that if there already only was more social maturity, could be used in other areas too ( goods or certain services) .

  SUPPOSE WE WOULD UNITE AND PUT FORWARD OUR PROGRAM ON ALL 15 PROJECTS AND HAVE A WORLDWIDE ELECTION ON IT …BEFORE WE ORGANISE WORLDWIDE ELECTIONS AS TO PUT IN CHARGE THE LOCAL, PROVINCIAL , CONTINENTAL AND WORLDWIDE DIRIGENTS OF EACH PROJECT.

  SUPPOSE THE QUALITY OF LIFE BECAME MORE IMPORTANT THEN A LOT OF BUREAUCRATIC AND COMMERCIAL STUPIDITY…suppose we all learned to become aware of our real consciousness that looks to enrichen itself by means of our collective and individual history.

  Let us first give some motivation for each of the projects and let us add a first list of our demands on each project before we compose some standard files or start constructing the election file on our demands so far as the program itself is concerned.

  ________C.ON.S.I.E.N.C.E. _________________________

  COMMITTEE FOR NEW SIMULTANEOUS INTERNATIONAL ELECTIONS, NECESSARY TO CREATE MORE EQUALITY

  ______________________________________________________________________________

  PRESENTS THE 15 PRO.CO.C.I.T. - PROJECTS

  PRODUCERS CONSUMERS COLLECTIVIZE INTERNATIONALIZE TELEMATISIZE_:::::each person and company or institution…will administratively belong to one of the fifteen projects. ::::::each consumer has his place (number)in one of the projects and their sectors…. _____________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  P R O J E C T W O R K

  _______________________________________

  ----MOTIVATION : A LOT OF PEOPLE EXPERIENCE THEIR WORK AS BORING BECAUSE THE TOTALLY FREE MARKET DOES NOT PROVIDE ENOUGH WELLPAYED JOBS FOR THEM.

  HAVING A JOB STILL IS NOT A RIGHT FOR EVERYBODY. WORKING-PEOPLE CANNOT CHANGE EASILY TO A NEW JOB BECAUSE OF THE SCARCITY OF JOBS.

  IN A NEW INTERNATIONALLY ORGANIZED AND STANDARDIZED ECONOMY, COMPETIVITY WILL NOT BE BASED ON EXPLOITATION ANY MORE, BECAUSE ALL PRICES AND PRODUCTION CONDITIONS WILL BE STANDARDIZED.

  THE HUMAN RESOURCES ADMINISTRATIONS OF FIRMS AND INSTITUTIONS

  MUST WORK WITH TOO MUCH DIFFERENT BUREAUCRATIC REGLEMENTS AND STATUTES.

  THERE IS A LOT OF WORK AHEAD IF WE WANT TO STANDARDIZE THESE TOOLS IN OUR COMPAGNIES ,WHILE WE WILL START WORKING ON ADMINISTRATIVE UNIFICATION.

  -----DEMANDS : PEOPLE WORKING IN HUMAN RESOURCES SHOULD CREATE INTERNATIONAL DATA TO WORK WITH , on the folowing bases :

  ° SAME WORK SAME PAY ° LESS DIFFERENCE IN PAY ( 1/2 maximum difference)

  °INDIVIDUAL PREMIUM OR INDIVIDUAL EVALUATION SHOULD BE WELL

  91

  ORGANISED ON AS MUCH AS POSSIBLE MEASURABLE OBJECTIV RESULTS

  °PEOPLE WHO STUDY SHOULD HAVE AN INCOME

  °EVERYBODY SHOULD BE ABLE TO WORK WITHIN REASONABLE DISTANCE OF HIS WORK

  ° …

  project t e l e m a t i c s

  ----MOTIVATION : THERE IS T MUCH ANARCHY IN THE USE OF THE LATEST DEVELOPMENTS

  IN TELEMATICS , THE REAL POSSIBILITIES ARE COMMERCIALIZED.

  -------DEMANDS : ° CREATION OF A TELEMATIC UNIVERSAL MANAGMENT SYSTEM (T.U.M.S.)

  A SYSTEM TO BE USED IN EVERYTHING THAT HAS TO DO WITH ORGANISATION AND ADMINISTRATION OF THE MANAGMENT OF THE PROJECTS AND THEIR SECTORS...

  IN ORDER TO BE ABLE TO CONTROLE AND COORDINATE, each GOUVERNEMENT AND EACH

  MANAGMENT SHOULD USE THE SAME TUMS-system…to know about how many people ? where ?

  Who ? what ? how much ? when ?…

  ° TUMS SHOULD BECOME A PROJECT TO INTEGRATE THE 15 PROJECTS

  AND MANAGE THE SUPERSTRUCTURE OF MODERN AND FUTURE TELEMATICS.

  IN ORDER TO DO SO COMPANIES DEALING WITH HARD& SOFTWARE SHOULD UNITE TO CONSTRUCT ONE standardizedTUMS-plan, in stead of purchasing silly competition games.

  °massproduction of a MULTIFUNCTIONAL TELETERMINAL

  °

  project t r a n s p o r t

  ------MOTIVATION : TO STOP POLLUTION SINCERELY SOMETHING DRASTIC MUST BE DONE

  ____DEMANDS : ° FREE PUBLIC TRANSPORT mainly in the cities (payed by small equal contrib.)

  °

  project s e c u r i t y

  -----MOTIVATION : CRIMERATES , traffic AND WARS ARE KILLING AND SICKENING

  ----DEMANDS : °MORE SOCIAL JUSTICE IS LESS CRIME AND WAR

  °RECONVERSION OF WAR-ECONOMY

  °ARMIES SHOULD INTERNATIONALLY BE USED AS FORCES THAT HELP

  WITH NATURE-DISASTERS, BUILDING DIKES,,. helping fire -departement…

  °CREATION OF ONE POLICE FORCE FOR EACH KIND OF CRIME.(one data)

  °INTERNATIONALLY CONTROLED DESTRUCTION OF WEAPONS for war

  °TRAFFIC POLICE COULD USE SOME HELP WHEN THERE IS NO MORE 'work'

  IN THE ARMY

  project p r o d u c t i o n

  -----MOTIVATION : INSTEAD OF MOVING TOWARDS COOPERATION THERE ARE WARS GOING

  ON BETWEEN COMPANIES: THE VICTIMS ARE THE DISMISSED AND THE

  PEOPLE AND FAMILIES WITH TOO MUCH STRESS

  ____DEMANDS : °MANAGERS SHOULD CREATE WORLDWIDE FILES CONCERNING

  PRODUCTION/ STOCKAGE/PRODUCERS/ PRICES/DISTRIBUTION/

  TRANSPORT…for each single product or raw material

  °IN ORDER TO BE ABLE TO DO SO THEY SHOULD UNITE

  92

  ORGANISATIONALLY IN FUNCTION OF THE PRODUCT THEY MAKE

  °NO MORE WASTE-ECONOMY :replacing and saving paper, wood…

  project d i s t r i b u t i o n

  -----MOTIVATION : different prices kill jobs alsO

  ___DEMANDS : °SAME PRICES WORLDWIDE MORE JOBS IN BIG STORES

  °EQUAL PRICES FOR SERVICES __FREE PROFESSIONS…

  project h o u s i n g

  -----MOTIVATION : MILLIONS LIVE IN TERRIBLE HOUSING -CONDITIONS OR PAY TO

  MUCH RENT

  ___DEMANDS :

  °INVENTARISATION OF HOUSES/ NEEDED HOUSES/ HOUSES TO BE REPAIRED/

  HOUSES TO BE BUILD/ …in order to be able to do so once again all kinds of firms dealing with housing

  , renting, building…should be obliged to join their information if they don't discover the benefits earlier.

  °STOP SPECULATION …why not a law that says that if you own more then one house you are obliged to sell it, in stead of renting it…why not then consider the rent as a pay of on long term ?

  °MORE NATURE IN THE CITIES (for example farms for children…)

  °ONE INTERNATIONAL RENTING PRICE

  °

  project h e a l t h

  ---MOTIVATION : THE HEALTH OF SOME ANIMALS SEEMS TO BE MORE IMPORTANT THEN THE HEALTH OF MILIONS OF PEOPLE WHILE THE WEST TAKES TOO MANY DRUGGS INSTEAD OF EXAMENING THE INFLUENCE OF STRESS AT WORK OR THE INNER AND OUTER RELATIONSHIPS OF THE HUMAN BEING AND ALL HIS SUBJECTIVE NEEDS.

  ---DEMANDS : °BETTER NOURISHMENT /HEALTH CARE IN THE THIRD WORLD

  °More natural forms of healing, less anti-biotics…

  °One equal anual contribution to pay for health-service (no more bureaucracy of 'getting your

  money back')

  °Birth Control Program

  project f o o d

  ---MOTIVATION : THE OLD SYSTEM INVENTS LAWS TO THROW FOOD AWAY AND TO FORBID PRODUCTION WHILE MILLIONS STARVE

  __DEMANDS : °HELP- PROGRAMS FOR POOR FARMERS EVERYWHERE

  (why not organised by the farmers and the tool-making industry here ?)

  project e n v i r o n m e n t

  ----MOTIVATION : YOU KNOW WE WILL HAVE TO LIMITE POLLUTION…if not…

  ----DEMANDS : °RECYCLING STARTS WITH SORTING THE CARBAGE

  °also look for measures in other projects (transport…)

  °MORE NATURE…

  °PROTECTING ANIMALS

  °hundreds of other measures

  project e d u c a t i o n

  -----MOTIVATION : GOUVERNEMENTS CUT ON EDUCATION TO SAVE THEIR BUDGET

  /TEACHING HISTORY , FILOSOPHY AND PSHYCHOLOGY FEW TEACHERS

  ARE REALLY CAPABLE OF THESE DAYS

  ___DEMANDS °CLOSER LINKS BETWEEN PROFESSION ANSD SCHOOL

  93

  °LESS PUPILS IN THE CLASSES (not more then ten is a good start)

  °LINKS BETWEEN THE PROJECTS WORK (human resources firms or human

  resources parts of compagnies ) and THE PROJECT EDUCATION

  and links also to the educational projects ( exams, …) in other projects

  °A LOT OF ATTENTION SHOULD GO TO THE PROJECTS PRESS AND

  CULTURE THAT COULD BE INTEGRATED UNDER THE PROJECT

  EDUCATION (why not separate nets for each kind of film, for documentaries…)

  Project e n e r g y

  -----MOTIVATION : NOT ENOUGH EFFORTS ARE BEING MADE TO SAVE OR PRODUCE ENERGY

  ___DEMANDS °INVESTING IN ALTERNATIVE WAYS OF GAINING ELECTRICITY

  °INVESTING IN EDUCATING IN SAVING

  project m o n e y

  ---MOTIVATION : THE SPECULATIVE ASPECT OF MONEY MUST DISSAPEAR

  _DEMANDS : °see PEOPLE's DATA(suppose…)

  °SIMPLE CONTRIBUTION FOR INSURANCE

  Project s o c i e t y (political managment)

  MOTIVATION : WILL THE 'LAST ONES' BE THE FIRST ONES IN HISTORY ? THE WORLD WAS ALWAYS RULED BY THE ONES WHO HELD THE ECONOMICAL POWER… IT WERE ALWAYS THE POWER-ATTEMPTS OF THE LAWER CLASSES THAT PUSHED history IN NEW DIRECTIONS : the ones who owned the land, the money, the means of production decided and still decide most of the time. DECISSIONS ON WHO HAS THE RIGHT TO HAVE A JOB OR ABOUT HUNGER AND WARSPENDING AND ENVIRONMENT SHOULDN' T BE TAKEN IN FUNCTION OF SPECULATION. TO MANNY PARTYMEMBERS OBEY THE money -minded SPECULATORS INSIDE AND OUTSIDE THEIR PARTY. UNION MEN MAINLY FIGHT FOR PARTIAL PROBLEMS AND AREN' T encouraged TO LOOK FOR GLOBAL SOLUTIONS AND ACTION…if they start doing so they are mostly thrown out anyway . Only somethimes people really show that they aren't afraid of change. Only some small groups try to organise those uprises…but they do not a collective alternative to manage society in an other way . Even if they have the same ideology, they stay divided because each group understands the historical background and future developments or the role from this or that group in society otherwise. IF THIS INTRESTS YOU …LET US KNOW.

  DEMANDS :

  ° ALL THE DEMANDS IN 'PEOPLE' S DATA' and THE DEMANDS OF THE PROJECTS AND A

  WORLD -WIDE REFERENDUM ON THIS, starting behind our pc's, in our pubs , reunions, companies…

  °IF ALL THIS CANNOT FIND HIS EXPRESSION IN THE CLASSICAL DEMOCRACY WE ENHERITED FROM HISTORY AND WHO TRIES TO DIVIDE US IN SO MANY WAYS,

  THIS MEANS IF POLITICIANS DO NOT LISTEN TO NECESSITIES THAT WILL IMPLEMENT

  THEMSELVES ANY HOW…THEY WILL LOOSE THEIR JOB FOR A CHANGE.

  °WHY COULD't WE REPLACE THE OLD SYSTEM OF ELECTIONS BY A NEW ONE ?

  Candidates for the local managment functions could present themselves on the lists of the projects, not on the list of the parties , except the list of the project 'society', where one still would be able to vote for the ones having to manage jurisdiction, adminstration of the population, notarial things (since politicians mainly are lawyers they would find themselves at home.

  PROJECT-ELECTIONS WOULD REPLACE PARTY-ELECTIONS MOSTLY , and THE ONES ELECTED PROVINCIALLY COULD ELECT THE CONTINENTAL

  94

  GOVERNEMENT, who AT THE SAME TIME WOULD BE THE WORLD -GOVERNEMENT.

  The local counsels should be attended by the controling committees from neighbourhood or compagnie.

  But before we can have all this we must simply start with discussion- groups.

  New ways of protesting will emerge and are emerging.

  Project r e l a t i o n s

  __MOTIVATION : THERE ARE A LOT OF OBJECTIVE RELATIONSHIPS AS WE CAN EXPERIENCE THEM IN ONE OF THE MENTIONED PROJECTS OF SOCIETY.

  THOSE OBJECTIVE RELATIONSHIPS EVOLUATE IN A COLLECTIVE WAY JUST LIKE EACH HUMAN BEIING CAN EVOLUATE IN A PERSONAL WAY OF DEALING WITH THE SUBJECTIVE THINGS IN LIFE : AM I A NIHILISTE OR SOMEBODY WHO LIKES PHILOSOPHY , SCIENCE…, am I emotionally strong enough to have a good influence on those who surround me, however contradictory this good influence at first sight may seem ?

  IN MANY CASES THE BEHAVIOUR and thought OF MEN REFLECTS THE BEHAVIOUR OF THE RULING CLASS . MUCH IN RELIGION AND SURELY IN NATIONALISM STILL PREFENDS US FROM GETTING CLOSER TO OUR COMMON ROOTS. WHY too much SPECULATE ABOUT LIFE AFTER DEAD, WHILE THERE ARE ENOUGH TASKS TO BE FOUND HERE .

  Discovering why your life was and is and will be your life is much more interesting. ..it 's a rather personal voyage to wisdom. ANYWAY SCIENCE ALREADY PROVED ELECTRONS HAVE AN ETERNAL EXISTENCE…and because everything exists of electrons we will return to the elements we came from : the ever recomposing elements to be found in the earth, wind, light and fire…maybe even in the anti-matter …who nows ? All the elements together formed our spirit, that's for sure .

  ____DEMANDS :

  °LEARN TO COMMUNICATE WITH YOURSELF AND OTHERS

  °LEARN TO READ AND WRITE AND DISTINGUISH THE POSITIVE FROM THE NEGATIVE EVEN IF THE NEGATIVE SOMETIMES CONTRIBUTES TO THE POSITIVE, the positive must lead.

  °LEARN TO OBSERVE IN A VERY BALANCED WAY WHAT IS HAPPENING IN YOUR TOTAL EVIRONMENT.

  °LEARN TO DEAL WITH NEGATIVE EMOTIONS

  °LEARN TO ALWAYS KEEP ON WONDERING ABOUT THINGS AND PEOPLE LIKE YOU KEEP ON WONDERING ABOUT SOMEBODY YOU LOVE …everything and everybody can teach you how to make better choises…how to maintain your good vibrations better.

  °LEARN TO TRUST ON THE POWER IN YOU AND TO SOMETIMES HELP OTHERS ONLY BY TRUSTING ON THEIR INNER ENERGY, not by doing something they ought to do..

  °LEARN TO BE AND TALK HONNEST, also in it's sometimes strange ways

  ...

  LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR...

  future modèle de gestion de société

  On doit restructurer la politique. C.O.N.S.C.I.E.N.S.C.E., le COmité pour des Nouveaux Elections Simultanés Nécessaire pour créer plus d'Egalité...vous propose de voter son :

  alternative collective

  Supposez l'argent serait quelque chose pour nous aider à calculer au lieu de spéculer...alors certains peintures ne seraient pas si chèr que construire des maisons pour

  95

  des centaines de gens.

  Supposez que chaque Etat et compagnie sur une échelle mondiale payerait le même salaire pour le même travail, une quantité qui offrait d'une façon écologique la possibilité à avoir une vie humaine.

  Supposez que les enseigneurs mondiale pouvaient avir des classes de seulement dix personnes.

  Supposez que tous les matériaux et services avaient une prix unique, exprimé dans une monnaie mondial. Supposez que l'administration de chacun et chaque firme serait traité d'une même façon : chacun un numéro de téléphone, élargit avec trois lettres qui donnent connection avec chaque des 15 projets de la société : NOUriture/MAIson/TRAvail/SECurité/EDUcation/ENErgy/PROduction/DIStribution/TRAnsport/

  ENVironment/ARgent/TELecom/SOCiété/RELations

  Supposez que chaque service publique est payé par une contibution égale de tout le monde(pris une fois par mois de notre salaire avant qu'on le touche) Un tel système un accès presque gratuit aux transports et télécommunication. Ce système pouvait être élargit à d'autres secteurs(produits et autres services) pourvu il existerait une maturité sociale très large.

  Supposez qu'on nous organiserait et qu'on mettait notre collective à un aprouvenment internationale, avant qu'on organiserait le second tour de ses nouveaux éléctions pour élire les dirigents local, provincial , continental et mondiale des différents projets.

  Supposez que la qualité de la vie deviendrait plus important que beaucoup de bureaucratie et de stupidité commerciale.

  Supposez que qu'ondevenait conscient du fait que l'histoire nous pousse vers l'organisation d'un meilleur monde sans chomage, pauvreté, guerre, pollution...

  Pour chacun des projets on va donner d'abor un peu de motivation et après on va posser nos demandes. Il faudra aussi déveloper un 'site' pour voter sur l'internet.

   

  C.ON.S.I.E.N.C.E presente : les 15 projets

  project travail

  -motivation : beaucoup de gens trouvent leur boulot ennuyante parce que la marché libre ne donne pas asseze du travail/avoir du travail n'est pas encore un droit/on peut pas façillement changer son travail, parce qu'il y en a pas assez/ Dans un économy standardisé, le compétivité ne sera pas basé sur l'exploitation puisque les conditions seront les même pour tous. Les Resources Humaines, les administrations personnels travaillent encore avec trop de différents statuts et réglements. Il faudrait les simplifier et standardiser.

  -demandes : LE DROIT SUR UN EMPLOI AVEC UN SENS/MEME TRAVAIL MEME SALAIRE/LES ETUDIANTS DOIVENT ETRE PAYE AUSSI/

  project telecom

  -motivatie : pour l'administration des projects les moyens technologique ne sont pas standardisés, l'internet est trop utilisés uniquement pour des raisons commerciales

  -demandes : la création d'un Système Universel Telematique pour le Gestion des projects (TUMS)un système pour l'administration et organisation des projects. Pour coordiner et controler chaque gouvernemt et entreprise devait empoyer le même système.pour savoir qui veut quelle emploie et quoi et où, pour savoir le demande de tous les produits et services. La population pourrait mondiale suivre ces données. TUMS serait le project pour intégrer les 15 projects et le pour gerer le secteur telecom.

  Une campagne d'alfabetisations devrait être organisée pour tout le monde.

  project transport

  96

  -motovation :pour mettre fin à la polution, le transport publique doit devenir principale

  -demandes : une petite taxe standardisé ferait le transport publique presque gratuit

  project sécurité

  -motivation : il y aurait moins de crime parce que tot le monde aura une emploie/ mettre un fin aux guerres

  -demandes : abolition des guerres/ reconversion de l'industrie d'armement/les armées vont être utilisés pour aider en cas de désastres naturelles, grands tavaux publiques pour empecher ses désastres/

  seulement la police a le droit de porter des armes

  project production

  -motivation : au lieu de colaborer, il ya de guerres entres les entreprises, les victimes en sont les chomeurs, les accidents de travails et les individus et familles avec trop de stress

  -demandes : les gérants devraient utiliser le système TUMS pour rendre l'information de leur entreprises accesible pour tot le monde : stockage, prix, demandes de personnels... . Les producents devrraient se réunir par group de product. Des messures pour éviter le gaspilage et la pollution devraient être pris.

  project distribution

  -motivation : trop de spéculation

  -demandes : même prix pour même produits ou service/ création des données télématique pour savoir ou se trouvent quels produits et lequel et le moyen de transports le plus éfficient

  project maison

  -motivation : des millions vivent dans des conditions inhumaines ou payent trop de loyer

  -demandes : inventarisation des maisons nécessaires, à reparer, construire.../tarifs sociales, pas de spéculation

  project nouriture

  -motivation : le vieux système invente des lois pour détruire la nouriture pour des raisons spéculatives et promote parfois ne pas producer la nouriture

  -demandes : de la nouriture pour tout le monde en unifiant tous les efforts d'agriculture sur une échelle mondiale/ tous ceux qui travaillent dans ce secteur doivent recevoir une salaire uniforme s'ils travaillent leur terrains bien

  project milieu

  -motivation : reduire la pollution

  -demandes : pas de surconsumation/triage immondices/recyclage/transport publique/entretiens des parcs nature/lois pour protéger les annimaux/plus d'energie propre...

  project enseignement

  -motivation : ne pas épargner sur l'enseignement, les pays pauvres doivent avoir des conditions commes

  dans les autres pays pour enseigner

  -demandes : pas trop d'élèves dans une classe/plus d'attention aus sciences humaines : philosophie, histoire, psychologie.../plus d'échangement entre entreprises et l'enseignement/enseignement pour adultes aussi/enseignement doit aussi apprendre à interpreter les medias objectivement

  project energie

  -motivation : trop de gaspilage et pollution

  -demandes : invester dans l'energie propre

  project argent

  -motivation : l'aspect spéculative a des conséquences désastreuse dans le monde

  -demandes : uniquement utilisation administrative de l'argent/une monnaie mondiale avec la même valeur partout/les banques doivent s'unir

  97

  project gestion de la société

  -motivation : les décisions sur qui a le droit de travailler ou guerre ou pas de guerre...sont toujours pris par l'élite politique. Les dirigents politique ne peuvent pas faire une politique qui va contre le program globale. Ceux qui prennent les décisions dans les parties politiques et les syndicats suivent toujours ce que les spéculants veulent . On tourne dans des petits rond au lieu de résoudre les problèmes sur d'une façon mondiale. Si on va suivre leur logique, cela voudrait dire qu'on dois tous aller travailler pour le salaire le plus bas du monde...leur capitalisme éfondrait vite alors. Ils existent des groupes qui veulent prendre une autre chemin, mais ils sont divisé sur l'interpétation de l'histoire et sur les tactiques à suivre et ils bordurent uniquement sur le bataille classique des syndicats : des bon salaires sans connection mondiale et alternative globale

  -demandes : tous les demandes des autres projects/ organisation des éléctions alternatives sur internets ou pression des comités sur les gouvernements nationaux ou administrations communales ou syndicats/

  propagande poutr un nouveau système d'éléctions internationale: d'abord pour une programme mondiale et après pour les dirigents. Pour neutraliser le boycot des grands speculateurs il y aura pas des nationalisations. Sur le project 'gestion de la société' on pourra elire les dirigents por la justice, pour l'administration de la population et le premier qui aura une fonction coordinative. Un jour les éléctions des dirigents de projects remplaceraient les élections classique et par project et province quelqu'n sera envoyé au gouvernement continentale. Le gouvernement continentale formerais le gouvernement mondiale. Principe de base pour organiser ces éléctions serait le nombre de habitants d'un province.

  Les comités locale pourraient avoir des moyens de controle sur leurs communes et entreprises.

  project relations

  -motivation : on devrais apprendre à travailler sans la discipline qui impose le système ancien et on devait de plus près avoir un intérets pour les problèmes de le monde de nos jours

  -demandes : accompagnement psychologique pour des problèmes subjectives entre les gens/

  des medias objectives et indépendentes du capital spéculative

  project santé

  -motivation : de nos jours on utilise trop de médicaments, c'est mieux d'attaquer les sources des maladies comme la pollution, le stress, la culture commerciale, pas assez de contact avec la nature, tensions psycholgiques

  -demandes : nouriture naturelle de bon qualité, établissement d'un infrastructure médicale dans les pays pauvres, des soins médicale pour tout le monde (petite contribution de tout le monde)

  Plan d'action

  Si la volonté et la nécessite pour discuter l'alternative collectiviste devient plus claire on peut commencer à inventer des actions. Organiser de la pression sur les mandataires politiques classique,

  des arrêts de travails pour discuter l'alternative. Exiger du patronat qu'il paye les mêmes salaires dans les pays pauvres... . Des manifestations pour exiger des Nations Unis l'abolition des guerres et de la pauvreté en imposant les demandes de l'alternative collective. Tous les premiers des différents gouvernements doivent avoir un réunion pour aux moins interdire toute spéculation dans l'économie, même salaire pour le même travail, reconversion de l'industrie militaire, etc...