poezie en wetenschap tegen waanzin

Raar nieuws uit het Midden Oosten.  Leiders van de drie grote godsdiensten aldaar KOMEN OVEREEN om de ene of andere homo-geaarde parade te verbieden in Tel Aviv. De klassieke godsdienst zit toch flink in de knoop met de lichaamelijke liefde als verbinding van wat er zich spiritueel en symbolisch tussen mensen afspeelt...ze zouden beter dagelijks omroepen dat men zou stoppen met mekaar uit te moorden.  Geef mij maar de carnaval lin Rio om naar te kijken, maar het verbieden van neefnichtoptochten is al zo dom onzinnig als dat van het verbieden van die hoofddoeken.  Is niet de hoofdreden van de zin van het bestaan, het doorheen allerlei verschillende wegen ervaren van zin en onzin van een aantal dingen ?  Ondanks sommige waardevolle filosofische uitspraken in de oude teksten waar godsdiensten zich op baseren ,is de wetenschap de dag van vandaag een handlanger van de filosofie die dat interreligieus gekibbel relativeren wil : bij wijze van praktisch voorbeeld een deel van een gedicht dat ik onlangs schreef : 

Gedicht voor cellen & ga-meten

15 miljard jaar geleden, na de jongste big-bang

vanuit één punt, weer een explosie van belang

stralingsdeeltjes herkenden, zochten mekaar

die van jou en mij in mekaars buurt voorwaar

ze werden vaste materie, ons eerste atoom was klaar

onze stukjes verspreiden , op zoek naar 't eeuwig nieuwe 'waar'

later kwamen we mekaar in groter combinaties, molekulen tegen

we hebben zo op de duur sterren en planeten bij mekaar gekregen

toen wilden we weer ergens met z'n tweetjes bijeenkomen

zijn van de bouw van de eerste cel beginnen dromen

weer wilden we ons in stukjes delen

om uiteindelijk verspreid in planten en dieren te leven

wat was dan daarna de zin van te leven als sapiens ?

we gingen op zoek naar beschouwing, 'mens'

via de verbonden genetica ook van anderen dan onzelf

kwamen we vaak in de buurt van kennis, gevoel, hemels gewelf

menige muze hebben we ondertussen overal doorgestraald

doorheen het leven in stammen, dorpen, steden behaald

octo

We mogen ons dus niet laten verdelen in verschillende nationaliteiten, sexen, godsdiensten, rassen enz... .

We mogen ons niet verdelen in of we nu al of niet getrouwd, gescheiden, of in welke soort relatie dan ook zitten.

Is iemand vijftig jaar getrouwd ?  Feliciteer de mensen dan met bloemen of een gedicht... .  Gaan mensen vroeger uit mekaar ...het heeft allemaal een uitleg die uiteindelijk kort in de buurt ligt van het axioma dat iets zonder inhoud niet kan bestaan : kleiner of gelijk aan nul bestaat in de wetenschap niet..bij benadering spat zo'n situatie uiteen zoals bij de bigbang in de tijd.  Het vijftig jaar zonder inhoud uithouden kan in ieder geval niet gezond zijn. Het leven kan gewoon ook simpelder zijn zoals de volgende ode voor het jubileum van een koppel uit de straat probeert uit te drukken.

 vijftig jaar tezamen

Ze bouwden een huis en een loods.

Ze verdienden hun brood en wij waren tegelijkertijd geholpen.

Ze sleurden met zakken meel, maïs, kolen...

Ze schepten uit menige zak voor 't eten van ons duiven, kiekens enzomeer.

Ze verkochten talrijke zaden en wij konden planten.

Ze deden het met plezier en gaven ook dat verder.

Ze dansten in de Gilde en hielden het verenigingsleven mee in stand.

Ze wisten alles van hoe je op tijd een dochter moet maken,

maar da's privé, niet ons zaken.

Ze hadden een gezegende en fijne tijd, zo onder hun twee.

Ze gingen met pensioen, wisten nog altijd wat te doen.

Ze tegenkomen op een wandeling.

Ze zien helpen waar ze konden...

als maar meer mensen hun taal ook verstonden.

Ze planten in de tijd een wilg, je kan hem van heinde en ver zien.

Ze zullen er nog lang onder kunnen zitten...

want ge zult zien, we vieren opnieuw...binnen een jaar of tien !

octo

 

 

Commentaren

  • E a da prada.s

  • E a da prada.s

De commentaren zijn gesloten.